Gymn6zium a SOS
uioET-NI
ponddli
ob6dy
Uteni
ob6dy
stieda
ob6dy
6tvrtek
ob6dy
02. 03. 2015
1
2
3
Krupicovd pol6vka s vejci 1.3.9
Vepiov6 pedend v pikantni om66ce, rlZe 1.6.10.
Zape6en6 t6stoviny s uzeninou, dervenS iepa 1.3.6.7.
Nudle s m6kem, kakao, ovoce 1.3.7.
03. 03. 2015
1
2
3
Hov6zi pol6vka se zeleninou a drobenim 1.3.7.9
Holandskf iizek, bramborov6 kaSe, okurkovf sal. 1.3.7.
Hov6zi tok5i, tdstoviny 1.
eodka se zeleninou, vejce, okurka 3.9.10.
04. 03. 2015
1
2
3
Bramborov6 pol6vka 1.7.9.
Vepiov6 peden6, brambor. Spalicky,5pen6t 1.3.7.12.
einsk6 nudle s kr0tim masem 1.6.9.
T6stovinovii sal6t, vicezrnnf rohlik'1.7.10.
05. 03. 2015
Kuieci pol6vka s pohankou 1.9.
1 Pe6en6 kuie na m6sle, brambory, kompot
2 Du5en6 ledvinky na cibulce, rlZe 1.6.
3
pStek
ob6dy
T-iSTEK
1.7.
Kynut6 knedliky s merufikami, ovocn6 ml6ko, ovoce 1.3.7.
06. 03. 2015
eodkovd pol6vka s p6rkem 1.6.7.
1 Svi6kov6 hov6zi peden6,houskovi knedlik 1.3.7.9.10
2 Torteliny se sfrovou om6dkou 1.3.7.
3 Zeleninov6 rizoto, sfr, okurka 1.6.7.9.10
Zm1na v jidelnf6ku vyhrazena. Jfdlo je ur6eno k okamZit6 spotiebd.
Denn6 k piti sladkf 6ai, hoikf 6aj, voda, ml6ko a ovocn6 n6poje.
Download

Jídelní lístek 2.