V1 VÝPIS OKEN
Ozn.
Rozměr [mm]
o01
o02
o03
1500 x 1000
750 x 750
2000 x 1000
o04
o05
o06
o07
o08
o09
Popis
Pozn.
Okno jednokřídlé, otevíravé a zároveň sklopné
Okno jednokřídlé, otevíravé a zároveň sklopné
Okno dvoukřídlé, jedna část s pevným zasklením,
druhá část otevíravá a zároveň sklopná
1750 x 1375 FIX Okno dvoukřídlé s pevným zasklením
1750 x 1375
Okno dvoukřídlé, jedna část s pevným zasklením,
druhá část otevíravá a zároveň sklopná
1750/2250 se
Dvoukřídlé francouzské okno, jedna část s pevným
dveřmi
zasklením, druhá část otevíravá a zároveň sklopná
3500/2250 (4x875) Čtyřkřídlé francouzské okno, krajní křídla s pevným
2 posuvná
zasklením, střední křídla posuvná
750 x 2615
Okno jednokřídlé s pevným zasklením
750/2000
Okno jednokřídlé, otevíravé a zároveň sklopné
Počet
Podlaží
1
3
1
01 1NP
01 1NP
01 1NP
1
1
01 1NP
01 1NP
1
01 1NP
1
01 1NP
1
3
01 1NP
02 2NP
2x levé, 1x pravé
Dvojsklo
2x pravé, 1x levé
Celkový součet: 13
Specifikace:
Okna - dřevěná s izolačním trojsklem, součinitel prostupu tepla celého okna Uw ≤ 0,8 W/m2K. Rám oken je z
vícevrstvých lamel, celoobvodové kování
Schéma (M 1:100):
o05
o07
2250
1000
1000
o03
1375
o01
1000 1000
875
875
1750
875
o04
1375
2ks + 1 ks zrcadlově otočený
875
o08
2250
750
875
1750
875
750
- schémata oken jsou v pohledu z exteriéru
- rozměry oken jsou uváděny jako skladebné rozměry
- přesný rozměr nutno ověřit na stavbě
- otevíravá a sklopná křídla jsou směrem do interieru
- barevný odstín určí stavebník dle vzorníku výrobce
- veškeré zasklení je čiré, bezbarvé
875
875
o09
875
1750
Poznámky:
875
3500
o06
750
o02
2000
2000
2615
1500
750
2ks + 1 ks zrcadlově otočený
Download

VÝPIS OKEN