FVE016/12
FVE VZOROVÝ PROJEKT, 29,76 kWp
A1. Studie - žádost E-ON
Investor:
XXX
YYY
ZZZ
Vypracoval:
Ing. Tomáš Vocílka
Bolzánova 42
669 02 Znojmo
M: 736 625 020
[email protected]
kancelář:
A-projekt s.r.o.
Dvořákova 21
669 02 Znojmo
M: 736 625 020
[email protected]
Tato dokumentace je duševním vlastnictvím Ing. Tomáše Vocílky a slouží
pro potřeby výstavby FVE firmou renerga solutions s.r.o.. Porušování práv
vlastníka autorského práva bude stíháno dle platných právních předpisů.
TECHNICKÉ PARAMETRY
Instalovaný výkon:
Produkce:
Měrná produkce:
Pozice:
Parcela:
29,76 kWp
32 000 kWh/rok
1075 kWh/kWp/rok (databáze Climate-SAV PVGIS )
49°53'25.98"N, 15°03'26.36"E
p.st. XXX k.ú. YYY
Poznámka: výpočet produkce je proveden na základě dostupných dat a může vykazovat statistické
odchylky.
TECHNOLOGIE
Panel LDK-240P-20, 240Wp:
124 kusů
Měnič KACO POWADOR 37.5 TL3, Pac=30 kVA:
1 kus
Nosné konstrukce Al/nerez, sklon panelů 30°, systém pro montáž na krytinu z trapézového plechu, sklon
stávající střechy 9,5°
TECHNICKÉ ÚDAJE ŽÁDOST E-ON
Číslo odběrného místa:
Hlavní jistič stávající:
Výrobce zařízení:
Typ:
Počet stejných zařízení:
Způsob provozu výrobny:
Způsob podpory:
Předpokládané množství energie za rok:
XXXXXXXXXX
125A/3
Panely - LDK Solar Co. Ltd., měnič SMA Solar Technology AG
Panel - LDK 240P-20, měnič KACO POWADOR 37.5 TL3
Panel - 124 kusů á 240 Wp, měnič - 1 kus
Dodávka přebytků do sítě
Zelený bonus
32 000 kWh
POZNÁMKA
FVE bude situována na jižně orientované střeše výrobny, spád střechy cca 9,5°, krytina trapézový plech
lakovaný. Panely montovat na Al/nerez podkonstrukce, sklon panelů 30°, na trapézový plech ukotvit hliníkové
profily ve směru spádu střechy, na tyto profily poté montovat běžnou nadkonstrukci (trojúhelníková
konstrukce + 2x Al paždík).
Navržená plocha je beze ztrát stíněním od blízkých i vzdálených překážek, pouze bude potřeba přeložit
stávající 2 stožáry antén.
Rozvody DC po konstrukcích, svedeny do R-FVE a měniče. Jedno z možných míst umístění R-FVE je na výkrese
- v místě stávajícího rozváděče NN a pojistkové skříně = napojení na vnitřní rozvod NN truhlárny.
Elektroměrový rozváděč nepřímého měření (hlavní jistič 125A/3, MTP 100/5A) se nachází na opačné straně
areálu, na fasádě přilehlého RD = volně přístupný z veřejného prostranství. Bude nutno zajistit přenos
signálu HDO do rozváděče R-FVE (nejsnazší způsob - RF přenos). V současné době pravděpodobně
neexistuje komunikační vedení HDO mezi elektroměrovým rozváděčem a truhlárnou (nutno ověřit ve
stupni prováděcí dokumentace).
Ing. Tomáš Vocílka, Bolzánova 42, 669 02 Znojmo, tel. +420 736 625 020 , [email protected],
vypracováno pro renerga solutions s.r.o., Pražská 1647, 676 02 Moravské Budějovice, www.renerga.cz
FOTODOKUMENTACE
Montážní oblast - střecha areálu levá část
Montážní oblast - střecha areálu střední část
Ing. Tomáš Vocílka, Bolzánova 42, 669 02 Znojmo, tel. +420 736 625 020 , [email protected],
vypracováno pro renerga solutions s.r.o., Pražská 1647, 676 02 Moravské Budějovice, www.renerga.cz
Montážní oblast - střecha areálu pravá část
Detail 1 kotvení trapézového plechu
Ing. Tomáš Vocílka, Bolzánova 42, 669 02 Znojmo, tel. +420 736 625 020 , [email protected],
vypracováno pro renerga solutions s.r.o., Pražská 1647, 676 02 Moravské Budějovice, www.renerga.cz
Detail 2 kotvení trapézového plechu
Rozváděč NN, pojistková skříň = přípojné místo FVE
Ing. Tomáš Vocílka, Bolzánova 42, 669 02 Znojmo, tel. +420 736 625 020 , [email protected],
vypracováno pro renerga solutions s.r.o., Pražská 1647, 676 02 Moravské Budějovice, www.renerga.cz
Stávající elektroměrový rozváděč, fasáda přilehléhlo RD
Ing. Tomáš Vocílka, Bolzánova 42, 669 02 Znojmo, tel. +420 736 625 020 , [email protected],
vypracováno pro renerga solutions s.r.o., Pražská 1647, 676 02 Moravské Budějovice, www.renerga.cz
European Commission
Photovoltaic Geographical Information System
Joint Research Centre
Ispra, Italy
Performance of Grid-connected PV
PVGIS estimates of solar electricity generation
Location: 49°3'25" North, 15°53'28" East, Elevation: 416 m a.s.l.,
Solar radiation database used: PVGIS-CMSAF
Nominal power of the PV system: 29.8 kW (crystalline silicon)
Estimated losses due to temperature: 7.4% (using local ambient temperature)
Estimated loss due to angular reflectance effects: 3.0%
Other losses (cables, inverter etc.): 8.0%
Combined PV system losses: 17.3%
Fixed system: inclination=30 deg.,
orientation=16 deg.
Month
Ed
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Year
Total for
year
Em
31.80
56.20
93.30
131.00
131.00
133.00
127.00
120.00
95.90
65.10
36.60
30.10
87.70
Hd
985
1570
2890
3940
4060
3980
3930
3720
2880
2020
1100
934
2670
32000
Hm
1.17
2.12
3.62
5.31
5.47
5.61
5.41
5.09
3.93
2.57
1.39
1.12
3.57
36.3
59.3
112
159
170
168
168
158
118
79.7
41.7
34.6
109
1300
Ed: Average daily electricity production from the given system (kWh)
Em: Average monthly electricity production from the given system (kWh)
Hd: Average daily sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given system (kWh/m2)
Hm: Average sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given system (kWh/m2)
PVGIS (c) European Communities, 2001-2010
Reproduction is authorised, provided the source is acknowledged.
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/
Disclaimer:
The European Commission maintains this website to enhance public access to information about its initiatives and European Union policies in general. However the
Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the information on this site.
This information is:
- of a general nature only and is not intended to address the specific circumstances of any particular individual or entity;
- not necessarily comprehensive, complete, accurate or up to date;
- not professional or legal advice (if you need specific advice, you should always consult a suitably qualified professional).
Some data or information on this site may have been created or structured in files or formats that are not error-free and we cannot guarantee that our service will not be
interrupted or otherwise affected by such problems. The Commission accepts no responsibility with regard to such problems incurred as a result of using this site or any
linked external sites.
Page 1/1
Dimenzování zarízení PV se strídaci KACO
Projekt
Projekt:
FVE VZOROVÝ PROJEKT
Obchodník:
renerga solutions s.r.o.
Pražská 1647
676 02 Moravské Budějovice
Telefon: +420 736 625 020
Fax
e-mail: [email protected]
Telefon:
Fax:
e-mail:
Modul PV
Moduly PV
Alternativa zapojení modulu
1: LDK Solar 240P-20
2: LDK Solar 240P-20
3: LDK Solar 240P-20
Teplota modulu PV
min. teplota modulu: -20°C
max. teplota modulu: 70°C
Pocet modulu na retezec (1): 20
Pocet retezcu (1): 2
40
Pocet modulu na retezec (2): 21
Pocet retezcu (2): 2
42
Pocet modulu na retezec (3): 21
Pocet retezcu (3): 2
42
Celkový pocet modulů:
124
Dimenzování zarízení
Strídac
KACO Powador 37.5 TL3
Výkon generátoru
max. výkon generátoru ve strídaci (kWp):
Výkon generátoru PV (kWp):
10.08 kW
Pomer výkonu gen. PV/strídac (AC strídavý proud):
Optimální
10.08 kW
Optimální
29.76 kW
9.60 kW
0.99
Optimální
350.00 V
511.44 V
Optimální
350.00 V
487.09 V
Optimální
Optimální
1000.00 V
893.46 V
Optimální
1000.00 V
850.91 V
Optimální
Optimální
34.00 A
15.96 A
Optimální
34.00 A
15.96 A
Optimální
Optimální
774.90 V
1000 V
Optimální
738.00 V
1000 V
Optimální
Optimální
min.napetí v MPP
min. napetí v MPP strídace:
napetí v MPP zarízení PV (70°C):
350.00 V
511.44 V
Max. napetí naprázdno
max. napetí naprázdno strídace:
1000.00 V
max. napetí naprázdno (zarízení PV) pri -20°C: 893.46 V
Proud generátoru
max. proud generátoru ve strídaci:
Proud generátoru v MPP:
34.00 A
15.96 A
Systémové napetí generátoru PV (napetí naprázdno STC)
Systémové napetí generátoru PV:
max.
systémové
(moduly):
2012-04-21
22:17napetí
KacoCalc
Pro 2.9.6
774.90 V
1000 V
Effizient. Flexibel. Zukunftssicher.
Technische Daten
Die trafolosen Drehstromwechselrichter Powador 30.0 TL3 bis 39.0 TL3.
Powador 30.0 TL3 | 37.5 TL3 | 39.0 TL3
mithin also 3 bzw. 12 Strings je Gerät.
Der nominale Eingangsspannungsbereich ist mit 350 bis 800 V extra weit ausgelegt. Ab 250 V schalten sich die TL3
aufs Netz und im Betrieb speisen sie sogar bei 200 V noch ein, um auch geringe
Solarerträge zu sichern.
Basierend auf der Idee der erfolgreichen
30 kW-Familie und dem Schaltkonzept
des Powador 14.0 TL3 haben wir diese
Geräte völlig neu aufgebaut: Als echte
Drehstromgeräte liefern sie sinusförmigen Wechselstrom mit 120° Phasenverschiebung in höchster Qualität – ein
Traum für alle Netzbetreiber. Selbstverständlich erfüllen sie alle Anforderungen
der Mittel- und Niederspannungsrichtlinie. So bieten sie bereits heute eine Lösung für die neuen Vorgaben zur Netztrennung oberhalb von 50,2 Hz.
Der Spitzenwirkungsgrad beträgt stolze
98 %, doch schon in den unteren Leis­
tungsbereichen realisieren diese TL3
dank ihrer neuartigen Lösung für Aufbau
und Ansteuerung der Wechselrichter­
brücke einen sehr hohen Teillastwirkungsgrad: Bei 5 % Nennleistung arbeiten sie bereits mit 95 % Wirkungsgrad.
Die Kühlung übernehmen bedarfsgesteuerte Lüfter, exakt ausgerichtet auf
die temperatursensiblen Bauteile.
Diese Wechselrichter gestatten Ihnen
eine äußerst flexible Auslegung der PVAnlage. Für eine optimale Anpassung arbeiten sie mit drei separaten MPP-Trackern, die auch unsymmetrisch belastet
werden können: Jeder Tracker für sich ist
in der Lage, 20 kW zu verarbeiten. Somit
lassen sich alle typischen Anforderungen
komplexerer Auslegungen erfüllen, zum
Beispiel einerseits eine volle Belegung
eines Ost-West-Dachs (symmetrische Belastung) oder andererseits die reguläre
Belegung eines Süddaches, ohne auf
den Solarertrag einer Gaube verzichten
zu müssen (unsymmetrische Belastung).
Für eine optimale Auslegung empfehlen
wir unsere neue Software PV Pilot. Zur
Orientierung stehen überdies alle 3DWirkungsgraddiagramme auf unserer
Homepage zur Verfügung.
Pro MPP-Regler lassen sich je nach Ausführung 1 bzw. 4 Strings anschließen,
Vollkommene Kommunikation ist mit
diesen Geräten ein Leichtes. Neben der
üblichen Schnittstelle RS485, u. a. für die
Ertragsdatenabfrage mittels PowadorproLOG, warten sie mit Neuerungen auf,
die höchsten Komfort garantieren: integrierter Webserver für lückenloses Monitoring über Ethernet, USB-Anschluss
um Software-Updates aufzuspielen sowie ein Grafik-Display zur Anzeige der
Betriebsdaten. Die jeweils aktuellen
Software-Updates stehen online unter
www.kaco-newenergy.de/service zur
Verfügung. Aufgrund dieser Ausstattung
können Anwender auf einen separaten
Datenlogger verzichten.
Eine Reihe von Ländervoreinstellungen
ist in den Wechselrichtern programmiert,
bei der Installation sind diese vor Ort einfach an den Geräten auszuwählen. Unabhängig davon wählen Sie Ihre gewünschte Bediensprache aus.
Elektrische Daten
30.0 TL3
37.5 TL3
39.0 TL3
PV-Generatorleistung max.
30 000 W
37 500 W
39 000 W
MPP-Bereich
200 V ... 800 V*
200 V ... 800 V*
200 V ... 800 V*
Startspannung
250 V
250 V
250 V
Die Installation erfolgt aufgrund des separaten Anschlussraums sehr einfach
und damit kostengünstig. Auf unserer
Website finden sich zudem Videos, die
schnell einen Eindruck zum Vorgehen bei
der Installation geben.
Leerlaufspannung
1 000 V
1 000 V
1 000 V
Eingangsstrom max.
3 x 34,0 A
3 x 34,0 A
3 x 34,0 A
Anzahl MPP-Tracker
3
3
3
max. Leistung / Tracker
20 kW
20 kW
20 kW
Anzahl Strings / MPP-Regler
3 x 1 bei Ausführung M /
3 x 4 bei Ausführung XL
3 x 1 bei Ausführung M /
3 x 4 bei Ausführung XL
3 x 1 bei Ausführung M /
3 x 4 bei Ausführung XL
Selbstverständlich lassen sich unsere
Drehstromgeräte untereinander kombinieren und eignen sich somit auch für
deutlich höhere Leistungsklassen.
Ausgangsgrößen
Nennleistung
25 000 VA
3 0 0 00 VA
33 300 VA
Netzspannung
400 V / 230 V (3 / N / PE)
400 V / 230 V (3 / N / PE)
400 V / 230 V (3 / N / PE)
Nennstrom
3 x 36,2 A
3 x 43,5 A
3 x 48,3 A
Nennfrequenz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
cos phi
0,80 induktiv ... 0,80 kapazitiv
0,80 induktiv ... 0,80 kapazitiv
0,80 induktiv ... 0,80 kapazitiv
Anzahl Einspeisephasen
3
3
3
Wirkungsgrad max.
98,0 %
98,0 %
98,0 %
Wirkungsgrad europ.
97,8 %
97,8 %
97,8 %
Eigenverbrauch: Nachtabschaltung
≈ 1,5 W
≈ 1,5 W
≈ 1,5 W
Schaltungskonzept
selbstgeführt, trafolos
selbstgeführt, trafolos
selbstgeführt, trafolos
Netzüberwachung
VDE V 0126-1-1:2006+
E A1:2011**, VDE AR-N 4105,
BDEW-MSR-konform
VDE V 0126-1-1:2006+
E A1:2011**, VDE AR-N 4105,
BDEW-MSR-konform
VDE V 0126-1-1:2006+
E A1:2011**, VDE AR-N 4105,
BDEW-MSR-konform
Anzeige
grafisches Display + LEDs
grafisches Display + LEDs
grafisches Display + LEDs
Bedienelemente
4-Wegekreuz + 2 Tasten
4-Wegekreuz + 2 Tasten
4-Wegekreuz + 2 Tasten
Sie können die Geräte auch mit integriertem Generatoranschlusskasten (GAK)
oder dem externen Strangsammler Powador Mini-Argus betreiben.
Eingangsgrößen
Allgemeine elektrische Daten
Mechanische Daten
Schnittstellen
Ethernet, USB, RS485, S0-Ausgang
Störmelderelais
Anschlüsse
Grafische Darstellung des Wirkungsgrades
3D-Wirkungsgraddiagramm Powador 39.0 TL3
Wirkungsgradkennlinien Powador 39.0 TL3
100
750
99
623 V
Kühlung
800 V
Schutzart
97
UDC[V]
96
97
integriert
integriert
Stahlblech
Stahlblech
Stahlblech
HxBxT
1 360 x 840 x 355 mm
1 360 x 840 x 355 mm
1 360 x 840 x 355 mm
Gewicht
151 kg
151 kg
151 kg
623 V
η
97
η
91
Max
= 98.0
Euro
CEC
= 97.8
= 97.8
97
350
5000
10000
15000
20000
PAC [W]
25000
30000
IP54
integriert
92
97
400
IP54
58 dB (A) (bedingt durch Lüfterbetrieb)
Gehäuse
93
97
IP54
DC-Schalter
η
95
450
Zwangskühlung / drehzahlgeregelte Lüfter, max. 600 m3 / h
95
94
500
-20 °C … +60 °C****
96
600
550
-20 °C … +60 °C****
> 75 °C temp.-abhängige Leistungsanpassung, > 85 °C Abschaltung
Geräuschemission
350 V
98
-20 °C … +60 °C****
Temperaturüberwachung
97
650
Umgebungstemperatur
η [%]
98
96
700
97
800
potentialfreier Schließer max. 230 V / 1 A
AC-Anschluss über Schraubklemmen, Durchführung 1 x M50, max. Querschnitt: 50 mm2 flexibel;
DC-Anschluss M-Variante: Federzugklemmen 6-35 mm2 ***,
DC-Anschluss XL-Variante: Schraub- und Federzugklemmen 10 mm2, Durchführung 6 x M32
90
0
5000
10000
15000
PAC [W]
20000
25000
30000
* Bei Spannungen < 350 V reduziert sich die mögliche Eingangsleistung. Der Eingangsstrom wird auf 34,0 A / Eingang begrenzt.
** 3-phasige Überwachung Standard / *** Nur mit externem Powador Mini-Argus möglich
**** Leistungsderating bei hohen Umgebungstemperaturen
Je nach eingestellter Länderversion werden die länderspezifischen Normen und Richtlinien eingehalten.
215P-220P-225P-230P-235P-240P-245P-250P-20
215P-220P-225P-230P-235P-240P-245P-250P-20
WHY LDK SOLAR
WA
• 10 ye
• 12 ye
MODULE
S
• 25 ye
Industry leading module power output warranty
WHY LDK•• Internati
SOLAR
MODULES
onal quality, safety and performance certificat
• Industry leading
modulemanufac
power output
• Modules
tured inwarranty
ISO 9001 certified factories
• International quality,
safety
and
performance
• High-reliability with guaranteedcertifications
0/+5W peak power
• Modules manufactured
ISO
9001
certified
factories
classificain
tion
• High-reliability with guaranteed 0/+5 Wp peak power classification
ions
CER
WARRANTIES
WARRANTIES
• IEC: I
• UL17
• 10 years for product
defects
in materials
& workmanship
• 10 years
for product
defects
in materials & workmanship
• 12 years for 90%
warranted
minimum
power
• 12ofyears
• ULC/
for 90%
of warrante
d minimum power
• 25 years for 80%
of
warranted
minimum
power
• 25 years for 80% of warranted minimum power
• UL an
• ISO90
CERTIFICATES
• CEC
TIFICAT
ES
• IEC EN 61215, CER
IEC EN 61730-1-2,
CE Conformity
• UL 1703 2002/03/15
Ed:3
Rev:2008/04/08
• PV Cy
• IEC: IEC
61215, IEC 61730 (1&2), conformity to CE
• ULC/ORD-C1703-01
second
edition
2001/01/01
• UL1703 2002/03/15 Ed:3 Rev: 2004/06/30
• MCS
• UL and Canadian standard for safety flat-plate
• ULC/ORD-C1703-01 second
edition 2001/01/01
• ISO 9001:2008 Quality Management System
• UL and
for safety
flat-plate
• CEC Listed: modules areCanadian
eligible standard
for California
rebates
• ISO9001:2008 Quality Management System
• PV CYCLE: voluntary module take back and recycling program
• CEC Listed: Certification
modules are eligible
• MCS The Microgeneration
Schemefor
UKCalifornia rebates
• PV Cycle: voluntary module take back and recycling program
• MCS The Microgeneration Certification Scheme UK
DIMENSIONS
994
IRRADIANCE
Junction box
Junction box
0.95
0.98-14x9
Mounting slots
0.85
8 places
1642
2-Ø4
Ground holes
2 places
200
800
1300
1642
1000
0.8
300
400
500
600
700
800
900
0.85
0.8
20
The typic
in relatio
6
Current [A]
5
4
3
2
50
50
421
50
IV CURVE AT DIFFERENT IRRADIANCE LEVELS
Tolerance of length and width dimensions is ± 2 mm
Tolerance of length and width dimensions is +/- 2 mm
0.9
Irradiance [W/m2]
171
421
171
30
1000
0.95
2-Ø4
The typical
relative change in module efficiency at an irradiance of 200W/m²
Ground
holes
in
relation
to 1000W/m² (both at 25°C and AM 1.5 spectrum) is less than 6%
2 places
42|
1
Relative Efficiency
Drainage holes
81places
8-14x9
Mounting slots
8 places
1642
1.05
1.05 8-8x3
994
956
8-8x3
Drainage holes
8 places
PERFORMANCE AT
994
956
LOW
800
1300
1642
40
4-10×10
Drainage holes
4 places
4-10×10
Drainage holes
4 places
1000
994
40
Relative Efficiency
DIMENSIONS
PERF
30
1
Tolerance of length and width dimensions
is ± 2 mm
0
50
IV CU
6
5
DATASHEETS
POLYCRYSTALLINE MODULES
215P-220P-225P-230P-235P-240P-245P-250P-20
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (STC*)
215P-20
220P-20
Nominal Output (Pmax) [Wp]
215
220
Voltage at Pmax (Vmp) [V]
29.8
29.8
Current at Pmax (Imp) [A]
7.23
7.40
Open Circuit Voltage (Voc) [V]
36.3
36.5
Short Circuit Current (Isc) [A]
7.98
8.14
The power tolerance is +/- 3% referred to the Nominal Output
Maximum System Voltage
Cell Efficiency [%]
15.18
15.53
Module Efficiency [%]
13.17
13.48
225P-20
230P-20
225
29.9
7.53
36.7
8.24
[W]
[V]
[A]
[V]
[A]
15.89
13.79
220P-20
225P-20
156
26.3
5.93
33.4
6.46
159
26.4
6.04
33.6
6.59
163
26.7
6.12
33.8
6.67
16.24
14.09
CERTIFICATES
Current [A]
45 +/- 2 °C
-0.47 %/°C
-0.34 %/°C
0.06 %/°C
20 A
from -40 to +85 °C
from -40 to +60 °C
4-10×10
Drainage holes
4 places
2
1
0
0
LDK-P-20 Series
15
20
25
30
35
40
45
50
PERFORMANCE AT LOW IRRADIANCE
PERFORMANCE AT LOW IRRADIANCE
1.05
1
Junction box
0.95
0.9
0.85
0.8
200
50
421
800
1300
1642
8-14x9
Mounting slots
8 places
1000
10
Above graphics according to LDK-220P-20
Solar Cells
60 (6x10) polycrystalline silicon solar cells 156 x 156 mm
Front Cover
3.2 mm thick, tempered glass / AR coating glass
Back Cover
TPT (Tedlar-PET-Tedlar) / BBF
Encapsulant
EVA (ethylene vinyl acetate)
Frame
Double-layer anodized aluminium alloy
Diodes
6 Bypass diodes serviceable
Junction Box
IP65 rated
Connectors
MC4 or compatible connectors
30
Cables
Lentgh: 1000 mm / Section:
4.0 mm2 50
Dimensions
994 x 40 mm
Tolerance of length and 1642
width xdimensions
is ± /2 64.6
mm x 39.1 x 1.6 in
Weight
20 kg / 44.1 lbs
Max. Load
Wind Load: 2400 Pa / Snow Load: 5400 Pa
171
5
Voltage [V]
Relative Efficiency
8-8x3
Drainage holes
8 places
1642
181
28.2
6.42
34.5
6.95
•9 UL and Canadian standard for safety flat-plate
8
•7 ISO9001:2008 Quality Management System
•6 CEC Listed: modules are eligible for California rebates
5
•4 PV Cycle: voluntary module take back and recycling program
•3 MCS The Microgeneration Certification Scheme UK
994
956
MECHANICAL CHARACTERISTICS
2-Ø4
Ground holes
2 places
17.64
15.32
• UL1703 2002/03/15 Ed:3 Rev: 2004/06/30
NOCT**: Nominal Operation Cell Temperature Sun 800 W/m2; Air 20 °C; wind speed 1 m/s
TYPE
17.29
15.01
167
170
174
178
27.1
27.4
28.0
28.1
6.19
6.22
6.23
6.33
33.9
33.9
34.0
34.3
6.75 IEC 61215,
6.76IEC 617306.76
6.87 to CE
• IEC:
(1&2), conformity
LDK-P-20 Series
40
16.94
14.70
I-V
CURVE AT DIFFERENT
IRRADIANCE
• ULC/ORD-C1703-01
second edition
2001/01/01 LEVELS
TEMPERATURE CHARACTERISTICS
994
16.59
14.40
• 10 years for product defects in materials & workmanship
240P-20minimum
245P-20
•230P-20
12 years for235P-20
90% of warranted
power 250P-20
• 25 years for 80% of warranted minimum power
NOCT: Irradiance 800 W/m2, Module Temperature 45 +/- 2 °C, Air Mass 1.5
NOCT**
Temperature Coefficient of Pmax
Temperature Coefficient of Voc
Temperature Coefficient of Isc
Maximum Series Fuse Rating
Operating Temperature
Storage Temperature
DIMENSIONS
250P-20
WARRANTIES
215P-20
TYPE
245P-20
• Modules manufactured in ISO 9001 certified factories
• IEC:
High-reliability
1000 V / UL: 600with
V guaranteed 0/+5W peak power
classification
ELECTRICAL PERFORMANCE AT NOCT
Nominal Output (Pmax) Voltage at Pmax (Vmp) Current at Pmax (Imp) Open Circuit Voltage (Voc) Short Circuit Current (Isc) 240P-20
WHY LDK SOLAR MODULES
STC* (Standard Test Conditions): Irradiance 1000 W/m2, Module Temperature 25 °C, Air Mass 1.5
TYPE
235P-20
230
235
240
245
250
29.9
30.0
30.0
30.1
30.2
7.68
7.84
7.98
8.14
8.28
• Industry
leading
warranty 37.5
36.8
36.8module power
36.9 output 37.2
• International
quality, safety
and performance
8.34
8.35
8.35
8.48 certifications
8.59
300
400
500
600
700
800
900
1000
Irradiance [W/m2]
The The
typicaltypical
relativerelative
change in change
module efficiency
at an irradiance
of 200W/m²
in relation toof1000W/m²
in module
efficiency
at an irradiance
200W/m²
inatrelation
(both
25°C
(both
25 °C andtoAM1000W/m²
1.5 spectrum)
is lessatthan
6%and AM 1.5 spectrum) is less than 6%
PACKING
CONFIGURATION
IV CURVE
AT DIFFERENT IRRADIANCE LEVELS
TYPE
LDK-P-20 Series
6
5 Configuration
Packing
4
Quantity
/ Pallet
3
Loading Capacity
Current [A]
TYPE
25 pcs. / box
50 pcs. / pallet
700 pcs. / 40 ft (High Cube Container)
2
LDK Solar reserves the right to make specifications changes without any prior notice. This data sheet complies with the EN 50380 requirements. V4 - September 2011 - © LDK Solar Limited. All rights reserved. E.&O.E.
1
0
0
5
10
15
20
25
Above graphics according to LDK-220P-20
30
35
40
45
50
Voltage [V]
| 43
Download

FVE VZOROVÝ PROJEKT, 29,76 kWp