DETAIL ZÁKLADU U PODSKLEPENÉHO VYTÁPĚNÉHO OBJEKTU
385
OMÍTKA VÁPENOCEMNTOVÁ
SKOŘEPINOVÁ BETONOVÁ TVÁRNICE TRESK Z 20
HYDROIZOLACE - MODIF.ASFALTOVÝ PÁS VEDATECT PYE PV 200 S5
ISOVER EPS PERIMETR
GEOTEXTILIE FILTEK
NASYPANÁ ZEMINA ZHUTNĚNÁ NA Rdt=0,2 MPa a 200 MM
10
10 MM
200 MM
5 MM
180 MM
KERAMICKÁ DLAŽNA LEPENÁ DO TMELE
CEMENTOVÝ POTĚR
FOLIE PE
TEPELNÁ IZOLACE - ISOVER EPS 100Z
HYDROIZOLACE - 2XASFALT.MODIFIKOVANÝ PÁS VEDATECT PYE PV 200 S5
PODKLADNÍ BETON C 25/30
ROSTLÁ ZEMINA
i
15 MM
75 MM
100 MM
10 MM
150 MM
SOKLOVÁ LIŠTA
ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ PÁSEK ISOVER N/PP 15 MM
KARI SÍŤ O6 MM , OKA 100 x 100 MM
350
150
150
10
100
75
-3,150
-3,150
200
15
-2,950
-3,300
200
120
450
180
-3,750
OCELOVÁ VÝZTUŽ O 8 MM
500
NÁZEV A ADRESA STAVBY:
DETAIL ZÁKLADU U PODSKLEPENÉHO VYTÁPĚNÉHO OBJEKTU
PROJEKTANT PROFESE:
razítko
TANEX a.s.
Ing. Marcela Unger
TŘEBECHOVICE P.O. ,ZA TRATÍ 975
www.tresk.eu
IČO:00 01 36 41
ČÍSLO ZAKÁZKY:
VYPRACOVAL:
MĚŘÍTKO: STUPEŇ :
STAVEBNÍ ČÁST
NÁZEV VÝKRESU:
DATUM
PARÉ:
ZMĚNA A DATUM
Ing. Marcela Unger
PROFESE:
DATUM
TEL.: 724 026 906
OBJEKT
ZMĚNA B DATUM
ZMĚNA C DATUM
DETAIL ZÁKLADU U PODSKLEPENÉHO
VYTÁPĚNÉHO OBJETU
ČÍSLO VÝKRESU:
Download

01 základ podsklepeno _ Výkres