PROPOZICE
Mistrovství ČR dorostu, juniorů pro rok 2014 - I. část,
Českého poháru pro muže, ženy, veterány a
I. kola Středoevropského poháru
Všeobecná ustanovení :
Pořadatel :
Technické provedení :
Datum konání :
Místo konání :
Organizační výbor :
Odeslání přihlášek :
Informace :
Upřesnění přihlášky,
prezentace:
Český svaz biatlonu
SKP KORNSPITZ Jablonec ve spolupráci s Centrem sportu MV
ČR a KB Jablonec n.N.
11. – 12.1.2014
Biatlonový areál, Jablonec nad Nisou - Mšeno „Břízky“
Předseda org. výboru a
Jan Matouš
ředitel závodu
Technický delegát ČSB
Jan Sucharda
Zástupce ČSB
Václav Fiřtík
Tajemník závodu
Jaroslav Nipča
Hospodář
Milan Janoušek
Hlavní rozhodčí
Radovan Ježek
Velitel tratí
Petr Hásek
Velitel střelnice
Petr Šimůnek
Velitel stadionu
Milan Šmiraus
Lékař závodu
MUDr. Vladimír Dobeš
Delegovaní rozhodčí
Karel Vildmon, Jana Červinková,
Miluška Kadeřávková
Do 6.1.2014 na adresu :
SKP KORNSPITZ Jablonec
Pod skalkou 40
46601 Jablonec nad Nisou
tel: 483 710 253
fax: 483 318 787
E-mail: [email protected]
Nejpozději do 10.1. do 14:00 výhradně na e-mail:
[email protected] nebo při
prezentaci
Všichni přihlášení = prezentovaní závodníci budou zařazeni do
startovní listiny a bude za ně vyžadováno startovné.
Závodní kancelář – prezentace
- porady :
Provozní budova, Biatlonový areál v Jablonci n.N. - Mšeno „Břízky“
Startovné :
Pro členy ČSB dorost 90,- Kč, dospělí 120,- na osobu a závod. Pro
nečleny ČSB dvojnásobek. Zahraniční sportovci 8€ za závod.
Speciální startovné pro pořadatele CEC 2014 - SVK, POL - 8€ za
sportovce za oba závody.
Mazací buňky:
100Kč/den, záloha na klíč 500Kč
Ubytování, stravování, doprava
na závodiště :
pořadatel nezajišťuje, pro zajištění ubytování a stravování využijte
nabídku
na
Internetové
adrese:
www.jablonec.com
Občerstvení na závodišti zajištěno.
Pojištění :
Závodníci a jejich doprovod, funkcionáři závodu a diváci se
zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí. Organizační výbor proto
doporučuje všem účastníkům závodu uzavření vlastní pojistky.
Vjezd, parkování
Při vjezdu a parkování v „Břízkách“ je nutno dodržovat dopravní
značení a pokyny a instrukce pořadatelů!
Informace o počasí
Na webové stránce http://meteo.skpjablonec.cz je k dispozici
aktuální teplota a vlhkost vzduchu v areálu.
Technická ustanovení :
Soutěžní pravidla :
Pravidla biatlonu ČSB a Pokyny pro soutěž Českého poháru
biatlonu v sezóně 2013/14
Účast :
Dle Pokynů odstavec 2.3.
Věkové kategorie :
D + D ve smyslu Pravidel biatlonu a Pokynů
Discipliny :
1) Rychlostní závod
2) Stíhací závod s pevnými startovními intervaly 5sec
Pro dorost a juniory jsou tyto závody mistrovstvím ČR, pro
ostatní kategorie jsou závody ČP.
Vyhlášení výsledků, ceny :
V kategorii juniorů a dorostenců bude vítězi udělen mistrovský
titul pro rok 2014, první tři závodníci v kategorii obdrží věcné
ceny
Změna propozic :
V případě nepříznivých povětrnostních podmínek nebo
nepředvídaných okolností si organizační výbor vyhrazuje právo
změny propozic v souladu s pravidly biatlonu.
Odvolání závodu :
V případě nepříznivých sněhových podmínek bude závod
odvolán nejpozději dne 9.1.2014. Eventuální změna místa konání
akce bude oznámena nejpozději 7.1.2014. V přihlášce uveďte email adresu, tel., fax odpovědné osoby, na kterou má být zaslána
zpráva. Aktuální a doplňující informace je možno získat na
Internetové adrese: www.skpjablonec.cz/ov
Časový program závodu :
Pátek 10.1.2014 – neoficiální trénink
14:00 –16:30
15:00 – 16:30
17:00
neoficiální trénink na tratích a střelnici
prezentace
porada vedoucích družstev
Sobota 11.1.2014 – rychlostní závod
9:00 – 9:50
10:00
nástřel pro všechny kategorie
start RZ
Neděle 12.1.2014 – stíhací závod s pevnými startovními intervaly
9:00 - 9:50
nástřel pro všechny kategorie
10:00
start STZ pev.st. intervaly
cca 13:00
vyhlášení výsledků za oba dny
Propozice schválil předseda STK PaedDr.Vít Effenberk dne 9.12.2013
Ředitel závodu
Jan Matouš
Download

PROPOZICE - SKP Jablonec n.N.