Platí od 14.12.2014 do 10.12.2016
840103 Svratka-Herálec-Žďár nad Sázavou
Přepravu zajišťuje: ZDAR, a.s., Jihlavská 759/4, 591 48 Žďár nad Sázavou, provozovna Žďár nad Sázavou, tel. 566 696 166, www.zdar.cz, [email protected]
km Tč
0 0 1 od Svratka,,aut.st. ...............................................
0 0 2
Svratka,,škola ................................................
3 3 3
Chlumětín,,rozc.3.0 ........................................
5 5 4
Herálec,Chaloupky ........................................
5 5 5
Herálec ..........................................................
7 7 6
Herálec,Kocanda,I .........................................
7 7 7
Herálec,Kocanda,II ........................................
11 11 8
Cikháj .............................................................
12 12 9
Světnov,,kopaniny .........................................
14 14 10
Světnov ..........................................................
16 16 11
Světnov,,rozc.1.0 ...........................................
12
Škrdlovice ......................................................
13
Vojnův Městec,,pošta ....................................
14
Vojnův Městec,Borky .....................................
15
Karlov,Skalka .................................................
16
Karlov .............................................................
17
Karlov,,II .........................................................
18
Škrdlovice ......................................................
19
Světnov,,rozc.1.0 ...........................................
17 20
Polnička,,u mostku .........................................
17
21
Žďár n.Sáz.,Stržanov .....................................
19
22
Žďár n.Sáz.,,Tokoz I ......................................
20 23
Žďár n.Sáz.,,Tokoz ................................ MHD
20 21 24
Žďár n.Sáz.,,zámek ............................... MHD
20 21 25
Žďár n.Sáz.,,Bezručova u pily ............... MHD
23 24 26
Žďár n.Sáz.,,Žižkova ............................. MHD
24 25 27
Žďár n.Sáz.,,Strojírenská u Hajčmanů... MHD
25 26 28 př Žďár n.Sáz.,,aut.nádr. ............................ MHD
X
5
10
11
18
jede v pracovních dnech
jede v pátek
6
+
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1
35
3
5
7
37
11
9
13
15
39
17
19
23
21
25
43
27
33
29
41
31
X
X
X
X
19
10
+
X
X
24
19
X
X
24
X
X
X
24
X
19
18
11
4 30
4 32
4 35
4 37
4 39
4 42
4 43
4 48
4 50
4 54
4 57
5 00
5 02
5 05
5 07
5 09
5 12
5 13
5 18
5 20
5 24
5 27
5 40
5 42
5 45
5 47
5 49
5 52
5 53
5 58
6 00
6 04
6 07
6 30
6 32
6 35
6 37
6 39
6 42
6 43
6 48
6 50
6 54
6 57
6 30
6 32
6 35
6 37
6 39
6 42
6 43
6 48
6 50
6 54
6 57
6
4 59 5 29 6 09 6 59 6 59
5 02 5 32 6 12 7 02 7 02
5 04
5 05
5 11
5 13
5 15
5 34
5 35
5 41
5 43
5 45
6 14
6 15
6 20
6 22
6 24
7 04
7 05
7 11
7 13
7 15
7 04
7 05
7 11
7 13
7 15
X
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
6 55
6 57
7 00
7 02
7 04
7 07
7 08
7 13
7 15
7 19
7 22
7 10 A
7 12
7 15
7 17
7 19
7 22
7 23
7 28
7 30
7 34
7 37
7 15
7 17
7 20
7 22
7 24
7 27
7 28
7 33
7 35
7 39
7 42
+
9 15 11 30 11 30
9 17 11 32 11 32
9 20 11 35 11 35
9 22 11 37 11 37
9 24 11 39 11 39
9 27 11 42 11 42
9 28 11 43 11 43
9 33 11 48 11 48
9 35 11 50 11 50
9 39 11 54 11 54
9 42 11 57 11 57
7 39
7 24
7 27
7 29
7 30
7 36
7 38
7 40
11 59
7 44 9 44 11 59
7 47 9 47 12 02
7 42
7 44
7 45
7 51
7 53
7 55
jede v sobotu
jede v neděli a státem uznané svátky
nejede od 22.12.14 do 2.1.15, od 30.1.15 do 6.2.15, od 2.4.15 do 3.4.15, od 1.7.15 do 31.8.15, od
29.10.15 do 30.10.15, od 23.12.15 do 31.12.15, 29.1.16, od 8.2.16 do 12.2.16, od 24.3.16 do 25.3.16, od
1.7.16 do 31.8.16, od 26.10.16 do 27.10.16
nejede od 29.12.14 do 2.1.15, od 28.12.15 do 31.12.15, jede jen v lichých týdnech
nejede 26.12.14, 2.1.15, 1.5.15, 8.5.15, od 1.7.15 do 31.8.15, 25.12.15, 1.1.16, od 1.7.16 do 31.8.16,
28.10.16, 18.11.16
6
12 02
7 49 9 49 12 04 12 04
7 50 9 50 12 05 12 05
7 56 9 56 12 11 12 11
7 58 9 58 12 13 12 13
8 00 10 00 12 15 12 15
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
+
12 40 13 55 15 35 15 45 A 17 15 17 40
12 42 13 57 15 37 15 47 17 17 17 41
12 45 14 00 15 40 15 50 17 20 17 44
12 47 14 02 15 42 15 52 17 22 17 46
12 49 14 04 15 44 15 54 17 24 17 47
12 52 14 07 15 47 15 57 17 27 ...
12 53 14 08 15 48 15 58 17 28 ...
12 58 14 13 15 53 16 03 17 33 ...
13 00 14 15 15 55 16 05 17 35 ...
13 04 14 19 15 59 16 09 17 39 ...
13 07 14 22 16 02 16 12 17 42 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
13 09 14 24 16 04 16 14 17 44 ...
13 12 14 27 16 07 16 17 17 47 ...
...
13 14 14 29 16 09 16 19 17 49 ...
13 15 14 30 16 10 16 20 17 50 ...
13 21 14 36 16 16 16 26 17 56 ...
13 23 14 38 16 18 16 28 17 58 ...
13 25 14 40 16 20 16 30 18 00 ...
spoj jede po jiné trase
+
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
6
5
X
17 40 18 15 18 15 19 25 21 05
17 42 18 16 18 17 19 27 21 07
17 45 18 19 18 20 19 30 21 10
17 47 18 21 18 22 19 32 21 12
17 49 18 22 18 24 19 34 21 14
17 52 ... 18 27 19 37 21 17
17 53 ... 18 28 19 38 21 18
17 58 ... 18 33 19 43 21 23
18 00 ... 18 35 19 45 21 25
18 04 ... 18 39 19 49 21 29
18 07 ... 18 42 19 52 21 32
...
...
...
...
...
...
...
...
...
18 09 ... 18 44 19 54 21 34
18 12 ... 18 47 19 57 21 37
...
18 14 ... 18 49 19 59 21 39
18 15 ... 18 50 20 00 21 40
18 21 ... 18 56 20 06 21 46
18 23 ... 18 58 20 08 21 48
18 25 ... 19 00 20 10 21 50
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
MHD možnost přestupu na městskou hromadnou
dopravu
19
24
A
A
nejede 26.12.15
nejede 24.12.14, 24.12.15
spoj 9 Tč 1: spoj 9 vyčká v zastávce Svratka,,aut.st. příjezdu spoje 4 linky 840101 nejvýše 10 minut.
spoj 25 Tč 1: spoj 25 vyčká v zastávce Svratka,,aut.st. příjezdu spoje 2 linky 840104 nejvýše 5 minut.
Na lince platí ceník a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ZDAR, a.s. Žďár n.S., přeprava cestovních zavazadel a zásilek je vyloučena. Informace ve vozidlech.
PŘI PLATBĚ JÍZDNÉHO ČIPOVOU KARTOU ZÍSKÁVÁ CESTUJÍCÍ NÁROK NA ZVÝHODNĚNÉ ZÁKAZNICKÉ JÍZDNÉ.
CIS JŘ © CHAPS spol. s r.o., 3.0.5330.23518 24.11.2014
Platí od 14.12.2014 do 10.12.2016
840103 Svratka-Herálec-Žďár nad Sázavou
Přepravu zajišťuje: ZDAR, a.s., Jihlavská 759/4, 591 48 Žďár nad Sázavou, provozovna Žďár nad Sázavou, tel. 566 696 166, www.zdar.cz, [email protected]
opačný směr
km
Tč
0 28 od Žďár n.Sáz.,,aut.nádr. ............................ MHD
1 27
Žďár n.Sáz.,,Strojírenská u Hajčmanů... MHD
2 26
Žďár n.Sáz.,,Žižkova ............................. MHD
5 25
Žďár n.Sáz.,,Bezručova u pily ............... MHD
5 24
Žďár n.Sáz.,,zámek ............................... MHD
23
Žďár n.Sáz.,,Tokoz ................................ MHD
6
6 22
Žďár n.Sáz.,,Tokoz I ......................................
8
8 21
Žďár n.Sáz.,Stržanov .....................................
9
20
Polnička,,u mostku .........................................
9 19
Světnov,,rozc.1.0 ...........................................
11 18
Škrdlovice ......................................................
12 17
Karlov,,II .........................................................
13 16
Karlov .............................................................
14 15
Karlov,Skalka .................................................
15 14
Vojnův Městec,Borky .....................................
17 13
Vojnův Městec,,pošta ....................................
23 12
Škrdlovice ......................................................
9 10 25 11
Světnov,,rozc.1.0 ...........................................
11 12 27 10
Světnov ..........................................................
13 14 29 9
Světnov,,kopaniny .........................................
14 15 30 8
Cikháj .............................................................
18 19 34 7
Herálec,Kocanda,II ........................................
18 19 34 6
Herálec,Kocanda,I .........................................
20 21 36 5
Herálec ..........................................................
20 21 36 4
Herálec,Chaloupky ........................................
22 23 38 3
Chlumětín,,rozc.3.0 ........................................
25 26 41 2
Svratka,,škola ................................................
25 26 41 1 př Svratka,,aut.st. ...............................................
0
1
2
5
5
X
6
10
11
19
0
1
2
5
5
6
jede v pracovních dnech
jede v sobotu
42
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
X
...
4 20
...
4 21
...
4 23
...
4 27
... B 4 29
+
2
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
X
5 06
5 07
5 09
5 13
5 15
4
6
38
40
8
10
12
14
16
18
36
20
22
24
34
26
28
30
32
X
X
10
19
X
24
X
19
X
+
X
X
X
24
X
X
19
24
11
5 25
5 28
5 31
5 35
5 36
6 05
6 08
6 11
6 15
6 16
8 00
8 03
8 06
8 10
8 11
9 00
9 03
9 06
9 10
9 11
9 13
10 05 10 15 11 35 12 35
10 08 10 18 11 38 12 38
10 11 10 21 11 41 12 41
10 15 10 25 11 45 12 45
10 16 10 26 11 46 12 46
10 28
10 18
11 48 12 48
10 21
11 51 12 51
10 31
X
5 38 6 18 8 13
5 41 6 21 8 16
5 43
5 47
5 50
5 51
5 56
5 57
6 01
6 02
6 04
6 09
6 10
6 23
6 27
6 30
6 31
6 36
6 37
6 41
6 42
6 44
6 49
6 50
8 18
8 22
8 25
8 26
8 31
8 32
8 36
8 37
8 39
8 44
8 45
6
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
9 16
6
9 18 10 23 10 33 11 53 12 53
9 22 10 26 10 37 11 57 12 57
9 25 10 29 10 40 12 00 13 00
9 26 10 30 10 41 12 01 13 01
9 31 10 35 10 46 12 06 13 06
9 32 10 36 10 47 12 07 13 07
9 36 10 40 10 51 12 11 13 11
9 37 10 41 10 52 12 12 13 12
9 39 10 43 10 54 12 14 13 14
9 44 10 48 10 59 12 19 13 19
9 45 B 10 49 11 00 12 20 13 20
jede v neděli a státem uznané svátky
spoj jede po jiné trase
nejede od 22.12.14 do 2.1.15, od 30.1.15 do 6.2.15, od 2.4.15 do 3.4.15, od 1.7.15 do 31.8.15, od
29.10.15 do 30.10.15, od 23.12.15 do 31.12.15, 29.1.16, od 8.2.16 do 12.2.16, od 24.3.16 do 25.3.16, od
1.7.16 do 31.8.16, od 26.10.16 do 27.10.16
nejede od 29.12.14 do 2.1.15, od 28.12.15 do 31.12.15, jede jen v lichých týdnech
nejede 26.12.15
+
24
B
B
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
+
13 00 13 00 14 25 14 45 16 10 16 10
13 03 13 03 14 28 14 48 16 13 16 13
13 06 13 06 14 31 14 51 16 16 16 16
13 10 13 10 14 35 14 55 16 20 16 20
13 11 13 11 14 36 14 56 16 21 16 21
13 13 13 13 14 38 14 58 16 23 16 23
13 16 13 16 14 41 15 01 16 26 16 26
13 18 13 18 14 43 15 03 16 28 16 28
13 22 13 22 14 47 15 07 16 31 16 32
13 25 13 25 14 50 15 10 16 34 16 35
13 26 13 26 14 51 15 11 16 35 16 36
13 31 13 31 14 56 15 16 16 40 16 41
13 32 13 32 14 57 15 17 16 41 16 42
13 36 13 36 15 01 15 21 16 45 16 46
13 37 13 37 15 02 15 22 16 46 16 47
13 39 13 39 15 04 15 24 16 48 16 49
13 44 13 44 15 09 15 29 16 53 16 54
13 45 13 45 15 10 15 30 16 54 16 55
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
6
+
X
17 25 18 35 19 05 20 45 22 28
17 28 18 38 19 08 20 48 22 31
17 30 18 41 19 11 20 51 22 33
17 34 18 45 19 15 20 55 22 36
17 35 18 46 19 16 20 56 22 37
17 37 18 48 19 18 20 58 22 38
17 40 18 51 19 21 21 01 22 40
22 42
22 45
22 46
22 47
22 49
22 50
22 53
23 01
17 42 18 53 19 23 21 03 23 03
17 46 18 57 19 27 21 07 23 06
17 49 19 00 19 30 21 10 23 09
17 50 19 01 19 31 21 11 23 10
17 55 19 06 19 36 21 16 23 15
17 56 19 07 19 37 21 17 23 16
18 00 19 11 19 41 21 21 23 19
18 01 19 12 19 42 21 22 23 20
18 03 19 14 19 44 21 24 23 22
18 08 19 19 19 49 21 29 23 26
18 09 19 20 19 50 21 30 23 28
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
MHD možnost přestupu na městskou hromadnou dopravu
nejede 24.12.14, 24.12.15
spoj 8 Tč 1: na spoj 8 navazuje v zastávce Svratka,,aut.st. spoj 13 linky 840102 do Nové Město na Mor.,,
Centrum
spoj 42 Tč 1: na spoj 42 navazuje v zastávce Svratka,,aut.st. spoj 3 linky 840102 do Nové Město na Mor.,,
Centrum
Na lince platí ceník a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ZDAR, a.s. Žďár n.S., přeprava cestovních zavazadel a zásilek je vyloučena. Informace ve vozidlech.
PŘI PLATBĚ JÍZDNÉHO ČIPOVOU KARTOU ZÍSKÁVÁ CESTUJÍCÍ NÁROK NA ZVÝHODNĚNÉ ZÁKAZNICKÉ JÍZDNÉ.
CIS JŘ © CHAPS spol. s r.o., 3.0.5330.23518 24.11.2014
Download

Žďár n.S., a Hlinsko