Automobilové
žebříky
AZ 30 RENOVUS
AZ 30 RENOVUS je výsledkem požadavku
hasičů na rekonstrukce starších hasičských
automobilových žebříků typu IFA W50 I/DL
30 s dostupnou výškou 30 m. V rámci rekonstrukce - technického zhodnocení, je původní žebříková sada včetně otočné věže po kompletní rekonstrukci namontována na nový
podvozek. Typu Mercedes-Benz Atego 4x2.
Původní automobilové žebříky IFA W50
I/DL 30 byly vyráběny firmou VEB Feuerloscheratewerk v Luckenwalde, do roku
1990. Tyto žebříky neobsahují záchranný koš
a byly původně montovány na podvozcích
IFA s dvojitou kabinou pro 6 osob.
Původní žebříková sestava je dlouhodobě
bezporuchová a snadno ovladatelná. Hlavní
nevýhodou původního automobilového žebříku je zejména zastaralý podvozek IFA,
který je v současnosti na samé hranici životnosti. Výhodou je ovládání bez počítačové jednotky - systém je velmi snadný
na obsluhu i údržbu. Běžné servisní náklady a cena pravidelné revize jsou také jen
zlomkem ceny revize nejmodernějších automobilových žebříků.
V rámci technického zhodnocení AZ 30
Renovus je provedena výměna mnoha
součástí žebříkové sestavy jako například
všech lan, hydraulických hadic , pryžových
částí, kladek, hydraulických čerpadel, elektroinstalace a mnoha dalších částí, které
jsou vyměněny za nové díly splňující dnešní
požadavky na kvalitu. Vlastní žebříková
sada je kompletně otryskána, pozinkována
a nově nalakována.
Kompletně renovovaná otočná věž s žebříkovou sestavou je osazena na nový
pomocný rám a podvozek. Za kabinou řidiče je vytvořena nová nástavbová skříň
ze sklolaminátu pro uložení požárního příslušenství. Její úložná plocha je uzavíratelná samonavíjecí hliníkovou roletou z obou bočních stran a jednou roletou ze zadní části Vnitřní část skříně
může být libovolně členěna za použití
přihrádek, které mohou být vysouvací,
otočné, apod. Nástavba má nový system
vnějšího LED osvětlení.
Nový podvozek Mercedes Benz Atego 4x2
poskytuje nesrovnatelně vyšší komfort obslu-
ze a zaručuje stálou připravenost k výjezdu.
Projekt AZ 30 Renovus je ekonomicky výhodným řešením obnovy výškové techniky
v hasičských jednotkách pro které je nová
výšková technika cenově nedostupná.
Firma Belohoubek s.r.o. je jediným
evropským zhotovitelem toto typu techniky s desítkami referencí uskutečněných dodávek.
Belohoubek s.r.o. • Těmická 1549, 696 81 Bzenec • T +420 518 368 090 - 2 • F +420 518 368 093 • [email protected] • www.belohoubek.com
Automobilové
žebříky
AZ 30 RENOVUS
Technické parametry
Délka:
Šířka:
Výška:
Celková přípust. hmotnost
8 900 mm
2 500 mm
3 300 mm
9 500 kg
Podvozek:
Kabina:
Mercedes Benz
Atego 4x2
1+2
Výkon motoru:
Náhon:
Max. rychlost:
188 kW nebo 210 kW
4x2
100 km/h
Belohoubek s.r.o. • Těmická 1549, 696 81 Bzenec • T +420 518 368 090 - 2 • F +420 518 368 093 • [email protected] • www.belohoubek.com
Download

AZ 30 RENOVUS