STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kolín
Adresa: Karlovo náměstí 45, Kolín I, 280 02 Kolín 2
Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka:
Spisová zn.:
SPU 325394/2013
2RP43982/2012-130705/04/02
Vyřizuje: Marie Přibková
Tel: 321744279
E-mail: [email protected]
ID DS: z49per3
DATUM: 6. 8. 2013
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Pozvánka na závěrečné jednání - komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území
komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Břežany II, v části katastrálního území
Černíky a v části katastrálního území Vyšehořovice
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kolín (dále jen „pobočka“) jako věcně a
místně příslušný správní orgán podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o
změně některých souvisejících zákonů, a podle § 19 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových
úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů
k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), svolává
dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona závěrečné jednání, na které zve všechny účastníky řízení.
Závěrečné jednání se uskuteční dne: 22. 8. 2013 v 15.00 hodin
v sále kulturního domu v Rostoklatech (na proti kostela).
Na tomto jednání pobočka zhodnotí výsledky pozemkových úprav a seznámí účastníky s návrhem,
o kterém bude rozhodnuto.
Ing. Jana Zajícová
vedoucí Pobočky Kolín
Státní pozemkový úřad
V elektronické podobě
Vyvěšeno dne:
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
Sejmuto dne:
Rozdělovník účastníků řízení
A - Vlastníci dle evidence nemovitostí
Adamcová Dana, Nádražní 1406, 51101 Turnov, okres Semily
Adamec Jakub, U Jordánu 404, 25070 Odolena Voda, okres Praha-Východ
Adamec Jan, Žižkova 714, 51101 Turnov, okres Semily
Adamec Jiří, Nádražní 1406, 51101 Turnov, okres Semily
Adamec Martin, Žižkova 714, 51101 Turnov, okres Semily
Adamec Matěj, Nádražní 1406, 51101 Turnov, okres Semily
Adamec Václav, Sekaninova 1087/32, 12800 Praha 2 - Nusle
Bankovský Roman, Horova 1339, 25082 Úvaly, okres Praha-východ
Barsová Marcela, Bělehradská 383/122, 12000 Praha 2 – Vinohrady
Bártíková Věra, Untere Leiten 1, 82065 Baierbrunn, Německo
BAUNet, s.r.o., Ke Skalce 21, 25082 Tuklaty - Tlustovousy, okres Kolín
Bedrna Jan, Polní 52, 25082 Horoušany, okres Praha-východ
Benda Jan, Savojská 85, 28163 Kostelec nad Černými Lesy, okres Praha-východ
Benda Václav Ing., Budějovická 79, 38203 Křemže, okres Český Krumlov
Bendová Libuše, Břežany II62, 28201 Břežany II, okres Kolín
Berry servis, s.r.o., Břežany II71, 28201 Břežany II, okres Kolín
Bínová Hana Ing., Horní Nouzov 620, 28101 Velim, okres Kolín
Bláha Roman, Vyšehořovice 162, 25087 Vyšehořovice, okres Praha-východ
Blažíková Vlasta, Vykáň85, 28915 Vykáň, okres Nymburk
Boháčová Anna, Břežany II 1, 28201 Břežany II, okres Kolín
Borovský Milan Ing., Ve Staré vsi 35, 28201 Český Brod - Liblice, okres Kolín
Borovský Vratislav, Bulharská 1064, 28201 Český Brod, okres Kolín
Brázda Antonín, Kounice 305, 28915 Kounice, okres Nymburk
Brázda Tomáš, Břežany II 53, 28201 Břežany II, okres Kolín
Brázda Václav, adresa neznámá
Burešová Hana Ing., Jana Masaryka 708/12, 12000 Praha 2 - Vinohrady
Burešová Jitka, Králka 2, 28163 Oleška, okres Praha-východ
Burianová Drahoslava, Rostoklaty 7, 28171 Rostoklaty, okres Kolín
Čapková Vopičková Ivana RNDr., Jaurisova 1483/13, 14000 Praha 4 - Nusle
ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, 17004 Praha 7 - Holešovice
Čermáková Markéta, Netušilská 2474, 19016 Praha 21 - Újezd nad Lesy
Černý František, adresa neznámá
Černý Milan, Tismice 14, 28201 Tismice, okres Kolín
Česká republika
České lupkové závody, a.s., Pecínov 1171, 27101 Nové Strašecí, okres Rakovník
Dědková Lenka, Frýdlantská 86, 46331 Chrastava - Horní Chrastava, okres Liberec
Dittrichová Hana, Vyšehořovice 37, 25087 Vyšehořovice, okres Praha-východ
Doležalová Martina, Břežany II 177, 28201 Břežany II, okres Kolín
Dorociaková Alena, Břežany II 118, 28201 Břežany II, okres Kolín
Doubková Blanka, Ve struhách 1006/38, 16000 Praha 6 - Bubeneč (Praha 6)
Duchanová Stanislava, Na Valech 18, 25082 Tuklaty, okres Kolín
Forman Oldřich, Rostoklaty 65, 28171 Rostaklaty, okres Kolín
Formanová Helena, adresa neznámá
Fouček Vlastimil, Sluneční 21, 25082 Tuklaty, okres Kolín
Hájková Věra, ul. 9. května 258, 27303 Stochov
Hála Emil, Břežany II 198, 28201 Břežany II, okres Kolín
Hamták Pavel, Nad Elektrárnou 352/11, 28802 Nymburk
Hamták Petr Ing., Rostoklaty 87, 28171 Rostoklaty, okres Kolín
Hamták Vladimír, Kounice 323, 28915 Kounice, okres Nymburk
Hanuš Pavel, Pod Strání 2162/23, 10000 Praha 10 - Strašnice (Praha 10)
Hanušová Barbora, Chodská 1705/2, 12000 Praha 2 - Vinohrady (Praha 2)
Hanušová Daniela, Úvalská 44, 25082 Tuklaty - Tlustovousy, okres Kolín
Hladík Jiří RNDr. CSc., Nad doly 1010/6, 14300 Praha 12 - Modřany
Hladík Karel, Břežany II117, 28201 Břežany II, okres Kolín
Hladík Vojtěch, adresa neznámá
Hladíková Anna, adresa neznámá
SPU 325394/2013
2
Břežany II 145
Břežany II 145
Břežany II 145
Břežany II 145
Břežany II 145
Břežany II 145
Břežany II 145
Břežany II 304
Břežany II 227
Břežany II 156
Břežany II 208
Břežany II 191
Břežany II 417
Břežany II 417
Břežany II 82
Břežany II 487
Břežany II 355
Břežany II 198
Břežany II 191
Břežany II 458
Břežany II 374
Břežany II 373
Břežany II 172
Břežany II 338
Břežany II 60000
Břežany II 32
Břežany II 264
Břežany II 388
Břežany II 32
Břežany II 617
Břežany II 416
Břežany II 60000
Břežany II 260
Břežany II 349, 575, 606,
10002, 60000
Vyšehořovice 512
Vyšehořovice 413
Břežany II 290
Břežany II 180
Břežany II 414
Břežany II 127
Břežany II 393
Břežany II 422
Břežany II 60000
Břežany II 60000
Břežany II 56
Břežany II 19
Břežany II 547
Černíky 104
Břežany II N2, 377, 378, 379
Břežany II N1, 377, 379
Černíky 101
Břežany II 297
Břežany II 371
Břežany II 371
Břežany II N3
Břežany II 388
Břežany II 232
Břežany II 60000
Břežany II 60000
Hlásná Bohumila, Jiráskova 618, 53401 Holice, okres Pardubice
Hlásný František, Býšť 32, 53322 Býšť, okres Pardubice
Hlásný Pavel, Býšť 136, 53322 Býšť, okres Pardubice
Hlaváček František, Vyšehořovice 150, 25087 Vyšehořovice, okres Praha-východ
Hlaváčková Alena, Břežany II 105, 28201 Břežany II, okres Kolín
Hlavatý Vlastimil Ing., Lesní 23, 28941 Pňov-Předhradí, okres Kolín
Holá Hana, Pod Mohylou 605, 25164 Mnichovice, okres Praha-východ
Holoubková Jitka, Maroldova 1295, 28201 Český Brod, okres Kolín
Holub Vladimír Ing., Mařanova 315, 46312 Liberec (nečleněné město)
- Liberec XXIII-Doubí
Homola Zdeněk, Štolmířská 1248, 28201 Český Brod, okres Kolín
Horký Josef, Dvorecká 351/14, 14700 Praha 4 - Podolí
Horký Josef Ing., Harantova 1256/78, 39701 Písek - Budějovické Předměstí
Hošek Josef, Křikavova 1895, 26901 Rakovník - Rakovník II
Hošek Václav Ing., Heydukova 1873/14, 41201 Litoměřice - Předměstí
Hrubešová Dana, Pohřebačka 28, 53345 Opatovice nad Labem
Chaloupková Irena, Polní 265, 28102 Cerhenice, okres Kolín
Charvátová Marie, adresa neznámmá
Chott Jan, Hlavní 137, 25082 Tuklaty, okres Kolín
Chroust Michal, Sluneční 176, 25082 Tuklaty, okres Kolín
Jakubec Jan Ing., U Kříže 624/7, 15800 Praha 5 - Jinonice (Praha 5)
Jaroš Jaroslav, Krychnov 45, 28002 Krychnov, okres Kolín
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola,
V Pevnosti 13/4, 12841 Praha 2 - Vyšehrad
Jelínek Josef, Revoluční 466/50, 29001 Poděbrady - Poděbrady III, okres Nymburk
Jelínková Marie, Mánesova 750, 25082 Úvaly, okres Praha-východ
Kačer Josef PaedDr., Dělnická 570, 28911 Pečky, okres Kolín
Kadeřábek Oldřich, Břežany II 60, 28201 Břežany II, okres Kolín
Kaiseršotová Marie Ing., Klučov 129, 28201 Klučov, okres Kolín
Karbulková Marie, adresa neznámá
Klán Martin, Vykáň 12, 28915 Vykáň, okres Nymburk
Koblasa František Ing., Chudenická 1133/36, 10200 Praha 15 - Hostivař
Kodeš Miloš JUDr., K Hájovně 848/29, 14200 Praha 12 - Kamýk
Kolovratníková Milada, Mrzky 98, 28201 Mrzky, okres Kolín
Komárek Vlastislav Ing., Tyršova 1835/13, 12000 Praha 2 - Nové Město (Praha 2)
Konopásek Jan, Na Petřinách 309/80, 16200 Praha 6 - Veleslavín
Konopásková Simona, Břežany II 56, 28201 Břežany II, okres Kolín
Košťálová Jitka, Rostoklaty 76, 28171 Rostoklaty, okres Kolín
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,
Zborovská 81/11, 15021 Praha 5 - Smíchov
Král Jan, Grégrova 1169, 25082 Úvaly, okres Praha-východ
Král Jan, Břežany II 23, 28201 Břežany II, okres Kolín
Král Petr, Fibichova 1256, 25082 Úvaly, okres Praha-východ
Králová Irena, Grégrova 1169, 25082 Úvaly, okres Praha-východ
Králová Iva, Břežany II 23, 28201 Břežany II, okres Kolín
Krupka Jiří, Dělnická 336/45, 17000 Praha 7 - Holešovice (Praha 7)
Krutský Vladimír, Třeboňská 67, 36005 Karlovy Vary
Křeček Jiří, Legerova 302, 28002 Kolín - Kolín III
Křenek Václav, Výletní 362/10, 14200 Praha-Libuš - Písnice
Kubelka Milan, Břežany II 29, 28201 Břežany II, okres Kolín
Lacina Petr, Břežany II 17, 28201 Břežany II, okres Kolín
Langová Jiřina, Lhotská 994/6, 19300 Praha 20 - Horní Počernice
Líbalová Marie, Hosty 52, 37501 Hosty, okres České Budějovice
Linhart Jan, Lísková 511, 25242 Jesenice, okres Praha-západ
Losenická Alena, K. Hilberta 740/9, 28601 Čáslav - Čáslav-Nové Město, okres Kutná Hora
Losenický Aleš, K. Hilberta 740/9, 28601 Čáslav - Čáslav-Nové Město, okres Kutná Hora
Luňáčková Zuzana, Břežany II 88, 28201 Břežany II, okres Kolín
Majerová Ludmila, Ke Skalce 38, 25082 Tuklaty - Tlustovousy, okres Kolín
Malina Petr, Skalní 284, 27301 Kamenné Žehrovice, okres Kladno
Marešová Václava, Poříčany 511, 28914 Poříčany, okres Kolín
SPU 325394/2013
3
Břežany II 268
Břežany II 268
Břežany II 268
Břežany II N4
Břežany II 405
Břežany II 197
Břežany II 253
Břežany II 417
Břežany II 398
Břežany II 254
Břežany II 267
Břežany II 267
Břežany II 180
Břežany II 180
Břežany II 71
Břežany II 364
Břežany II 60000
Břežany II 362
Břežany II 298
Černíky 163, 221
Břežany II 286
Břežany II 368
Břežany II 383
Břežany II 383
Břežany II 387
Břežany II 194
Břežany II 191
Břežany II 60000
Břežany II 191
Břežany II 59
Břežany II 403
Černíky 107
Břežany II 78
Břežany II 380
Břežany II 199
Břežany II 199
Břežany II 50
Břežany II 320
Břežany II 445
Břežany II 190, 413
Černíky 43
Břežany II 360
Břežany II 410
Černíky 197
Černíky 190
Břežany II 217
Břežany II 106
Břežany II 273
Břežany II 294
Břežany II 157
Břežany II 364
Břežany II 191
Břežany II 356
Vyšehořovice 523
Břežany II 484
Břežany II 484
Břežany II 420
Břežany II 245
Břežany II 262
Břežany II 250
Marhoul Michal Ing., Jungmannova 1740, 25263 Roztoky, okres Praha-západ
Maxová Ivana, Janského 2371/89, 15500 Praha 13 - Stodůlky (Praha 13)
Michalcová Zdenka, Jaselská 959/15, 25088 Čelákovice, okres Praha-východ
Miltner Josef, Černíky 52, 28915 Černíky, okres Nymburk
Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 11705 Praha 1 - Nové Město
Mojžíš Antonín, Fučíkova 452, 50303 Smiřice, okres Hradec Králové
Mojžíšová Jaromíra, Fučíkova 452, 50303 Smiřice, okres Hradec Králové
Mokošín Jan, Rostoklaty 107, 28171 Rostoklaty, okres Kolín
Mokošín Jiří, Rostoklaty 88, 28171 Rostoklaty, okres Kolín
Mokošínová Blanka, Rostoklaty 107, 28171 Rostoklaty, okres Kolín
Mokošínová Věra, Rostoklaty 134, 28171 Rostoklaty, okres Kolín
Moťka Otakar, Radnické Schody 172/7, 11800 Praha 1 - Hradčany (Praha 1)
Muzikářová Květa Ing., Břežany II 192, 28201 Břežany II, okres Kolín
Navrátilová Jaroslava, Sokolovská 231, 25087 Mochov, okres Praha-východ
Navrátilová Marie, adresa neznámá
Nedvěd Pavel, Rostoklaty 2, 28171 Rostoklaty, okres Kolín
Nedvědová Jana, Rostoklaty 2, 28171 Rostoklaty, okres Kolín
Nekolná Eva, Břežany II 68, 28201 Břežany II, okres Kolín
Nekolný Bohumil, Sokolovská 622, 28201 Český Brod, okres Kolín
Nekolný Lubomír, Malešovská 1650, 19016 Praha 21 - Újezd nad Lesy
Nekolný Vladimír, Břežany II 49, 28201 Břežany II, okres Kolín
Nekolný Vladimír, Krátká 268, 25081 Nehvizdy, okres Praha-východ
Nims Zdeněk, Vyšehořovice 140, 25087 Vyšehořovice, okres Praha-východ
Nosková Anna, adresa neznámá
Novák Josef, Přerov nad Labem 49, 28916 Přerov nad Labem, okres Nymburk
Novák Milan, Roháčova 615, 28201 Český Brod, okres Kolín
Novák Vladimír, Dobšická 1811/35, 19300 Praha 20 - Horní Počernice
Nováková Anna, Roháčova 615, 28201 Český Brod, okres Kolín
Novotná Viktorie, Chrpová 476, 25244 Psáry, okres Praha-Západ
Novotný František, Břežany II 174, 28201 Břežany II, okres Kolín
Novotný Jaromír, Břežany II 10, 28201 Břežany II, okres Kolín
Novotný Martin, Šaldova 493/10, 18600 Praha 8 – Karlín
Novotný Štěpán, Břežany II 95, 28201 Břežany II, okres Kolín
Obec Břežany II, 28201 Břežany II, okres Kolín
Obec Černíky, 28915 Černíky, okres Nymburk
Obec Tuklaty, Na Rafandě 14, 25082 Tuklaty, okres Kolín
Obec Vyšehořovice, Vyšehořovice23, 25087 Vyšehořovice, okres Praha-východ
Otcovský Ivo MUDr., Miřetice 8, 38486 Vacov, navržený
Oubrecht Milroslav, Palackého 659, 25089 Úvaly u Prahy, navržený
Paďourová Marcela, Břežany II122, 28201 Břežany II, okres Kolín
Pavlínek Petr, Palackého 455, 28201 Český Brod, okres Kolín
Pelantová Marie, Slavíčkova 67/4, 46007 Liberec - Liberec III-Jeřáb
Pirošová Monika, Šámalova 17, 25082 Horoušany, okres Praha-východ
Pokorný Josef, Na Rozkoši 140, 25082 Tuklaty, okres Kolín
Pokorný Luboš Ing. MBA, Pražská 45, 29001 Poděbrady - Poděbrady I, okres Nymburk
Poskočil Jaroslav Ing., Břežany II71, 28201 Břežany II
Pospíšil Petr, Olešná 171, 26764 Olešná, okres Beroun
Pospíšil Tomáš Ing., Kounice 127, 28915 Kounice, okres Nymburk
Pospíšilová Eva, Cihlářova 658/15, 14200 Praha 12 – Kamýk
Poušková Marie, Břežany II 202, 28201 Břežany II, okres Kolín
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 50003 Hradec Králové
- Slezské Předměstí
Pražáková Milena, Na Výfuku 91, 36010 Karlovy Vary – Sedlec
Procházka Josef, Černíky 8, 28915 Černíky, okres Nymburk
Procházková Hana, Bezručova 558, 28201 Český Brod, okres Kolín
Prokůpek František, Vykáň 93, 28915 Vykáň, okres Nymburk
Prokůpek Jaroslav, Štíhlice 52, 28163 Štíhlice, okres Praha-východ
Průšek Jiří, Klučov 108, 28201 Klučov, okres Kolín
SPU 325394/2013
4
Břežany II 124
Břežany II 106
Břežany II 183
Břežany II 189
Břežany II 349
Břežany II 431
Břežany II 431
Břežany II 285
Břežany II 114
Břežany II 285, 409
Černíky 173
Břežany II 285, 409
Černíky 173
Břežany II 211
Břežany II 332
Černíky 132
Břežany II 254
Břežany II 60000
Břežany II 271
Břežany II 271
Břežany II 164
Břežany II 265
Břežany II 394
Břežany II 195
Břežany II 253
Břežany II N8
Břežany II 60000
Břežany II 18
Břežany II 355
Břežany II 363
Břežany II 355
Černíky 104
Břežany II 429
Břežany II 165
Břežany II 429
Břežany II 547
Černíky 104
Břežany II 10001
Černíky 1
Břežany II 174
Břežany II 179
Břežany II 269
Břežany II 19
Břežany II 116
Břežany II 448
Břežany II 398
Břežany II 383
Břežany II 245
Břežany II 219
Černíky 206
Břežany II 464
Břežany II 49
Břežany II 49
Břežany II 49
Břežany II 429
Břežany II 575
Vyšehořovice 512
Břežany II 180, 184
Černíky 158
Břežany II 38
Břežany II 253
Břežany II 365
Břežany II 337
Příšovský Josef, Benátecká Vrutice 32, 28922 Milovice, okres Nymburk
Rada František, adresa neznámá
Rada Jiří, adresa neznámá
Rašovcová Jaroslava, Parmská 363, 10900 Praha 15 - Horní Měcholupy
Strnadová Dana, K Jízdárně 454/6, 19016 Praha-Koloděje
Strnad Hana, South Portland,45 Angell Avenue, 04106 Meine, USA, Spojené státy
Strnadová Iva Mgr., Ruská 1244, 25082 Úvaly, okres Praha-východ
Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 15000 Praha 5 - Smíchov
Svatoňová Danuše, Vrátkov 62, 28201 Vrátkov, okres Kolín
Svatoš Miroslav, Želivského 160, 28201 Český Brod, okres Kolín
Svoboda Jaroslav, Na Zámecké 496, 36401 Toužim, okres Karlovy Vary
Svoboda Josef, Merklínská 2, 36010 Karlovy Vary - Sedlec
Svoboda Luboš, Radim 167, 28103 Radim, okres Kolín
Svoboda Milan, Dolní Hluboká 526, 35747 Krásno, okres Sokolov
Svobodová Alena, Břežany II 73, 28201 Břežany II, okres Kolín
Svojšová Marie, Nová Ves II 33, 28201 Rostoklaty, okres Kolín
Šandová Emilie, Riegrova 46, 58282 Golčův Jeníkov, okres Havlíčkův Brod
Šebek Jaroslav, Kasanice 10, 28522 Čestín, okres Kutná Hora
Šebelle Emil Ing., Blatenská 2167/9, 14800 Praha 11 - Chodov
Šimáňová Jaroslava, Mrzky 86, 28201 Mrzky, okres Kolín
Šislerová Jaroslava Henrieta, K Výmole 66, 25082 Tuklaty - Tlustovousy, okres Kolín
Škábová Miloslava, Terronská 536/10, 16000 Praha 6 - Bubeneč (Praha 6)
Škoda Josef JUDr. Ing., U Okrouhlíku 1820/3, 15000 Praha 5 - Smíchov
Šmíd Bedřich, Husova ulice 508, 29441 Dobrovice, okres Mladá Boleslav
Šmídová Jiřina, Husova ulice 508, 29441 Dobrovice, okres Mladá Boleslav
Šnajdar Miroslav, Topolová 135, 25082 Tuklaty, okres Kolín
Štanglová Ivana, Borovanského 2216/3, 15500 Praha 13 - Stodůlky (Praha 13)
Štercl Josef MUDr., Bílokostelecká 78, 46331 Chrastava - Dolní Chrastava, okres Liberec
Šulcová Eva, Brandýská 133, 25090 Jirny, okres Praha-východ
Břežany II 103
Břežany II 60000
Břežany II 60000
Břežany II 334
Černíky 36
Břežany II 356
Břežany II N13
Břežany II N14
Břežany II 62
Černíky 18
Břežany II 298
Břežany II 395
Břežany II 246
Břežany II 458
Břežany II 458
Břežany II 458
Břežany II 393
Břežany II 49
Břežany II 268
Břežany II 205
Břežany II 599
Břežany II 507
Břežany II 267, 431, 453, 606,
10002
Břežany II 250
Břežany II 261
Břežany II 121
Břežany II 421
Černíky 169
Břežany II 121
Břežany II 421, 534
Černíky 219
Břežany II 534
Černíky 219
Břežany II 253
Břežany II 221
Břežany II 276
Břežany II 320
Břežany II 286
Břežany II 254
Břežany II 180, 184
Břežany II 180, 184
Břežany II 428
Břežany II 180, 184
Břežany II 195
Břežany II 258
Břežany II 262
Břežany II 283
Břežany II 393
Břežany II 105
Břežany II 391
Břežany II 190
Břežany II 390
Břežany II 81
Břežany II 81
Břežany II 303
Břežany II N9
Břežany II 191
Břežany II 156
Toušová Lenka, Rostoklaty 75, 28171 Rostoklaty, okres Kolín
Trnečková Vlasta, Medinská 486, 19014 Praha-Klánovice
Troller Pavel, Jetřichovická 746/16, 19000 Praha 9 - Prosek
Břežany II 264
Břežany II N10
Břežany II 264
Rezková Helena, V Chobotě 1324, 28201 Český Brod, okres Kolín
Richter Alexander, Baňa 40, 4801 Rožňava u Košic, Slovensko
Richter Zdislav, Lipany 32, 28163 Kostelec nad Černými lesy
Rončíková Eva, Břežany II 128, 28201 Břežany II, okres Kolín
Rosenkrancová Zdeňka, Černíky 49, 28915 Černíky, okres Nymburk
Řeháková Renata, V nové čtvrti 393/25, 10200 Praha 15 - Hostivař
Řezníčková Libuše Mgr., Palackého 484, 28201 Český Brod, okres Kolín
Semecký Miroslav, Nedašovská 343/10, 15521 Praha-Zličín
Semerád Milan, Břežany II1, 28201 Břežany II, okres Kolín
Semerád Pavel, Břežany II 1, 28201 Břežany II, okres Kolín
Semerád Petr, Břežany II 1, 28201 Břežany II, okres Kolín
Schleger Eduard Ing. arch., Zavadilova 1866/25, 16000 Praha 6 - Dejvice
Sládková Hana, U Špacírky 84, 33808 Zbiroh, okres Rokycany
Smutná Jana, Dlouhá 103/17, 50002 Hradec Králové
Soukupová Dagmar, Zárybská 669/12, 19000 Praha 9 - Prosek
Splavec Josef, Jiřího Wolkera 1211, 28201 Český Brod, okres Kolín
Staněk Jiří Ing., Čechovo nábřeží 515, 53003 Pardubice I - Bílé Předměstí (Pardubice I)
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3 - Žižkov
Stejskalová Vlasta, Kounice 43, 28915 Kounice, okres Nymburk
Steklý Ladislav, Přistoupim 118, 28201 Přistoupim, okres Kolín
Strnad Antonín, Rostoklaty 100, 28171 Rostoklaty, okres Kolín
Strnad Bohumil, Štolmíř 118, 28201 Český Brod, okres Kolín
Strnad Jaroslav, Rostoklaty 101, 28171 Rostoklaty, okres Kolín
Strnad Marek Ing., Břežany II 21, 28201 Břežany II, okres Kolín
Strnad Ondřej Ing., Ke Spravedlnosti 451, 28201 Český Brod, okres Kolín
SPU 325394/2013
5
Tuček Jiří, Břežany II 178, 28201 Břežany II, okres Kolín
Břežany II 116
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha Břežany II 60000
2 - Nové Město
Vágner Otto, Obežná 10, Bratislava, Slovensko
Břežany II 178
Vágnerová Ludmila, Obežná 10, Bratislava, Slovensko
Břežany II 178
Vajrauchová Jana, Formánkova 1653/3, 18200 Praha 8 - Kobylisy
Břežany II 217
Vašková Jarmila, Tupolevova 507, 19900 Praha 18 - Letňany
Břežany II 266
Vavříková Jitka, Zárybská 664/22, 19000 Praha 9 - Prosek
Břežany II 205
Venušová Miloslava, Stankovského 1582, 25088 Čelákovice, okres Praha-Východ
Břežany II 423
Veselá Hana, Lišická 710, 19016 Praha 21 - Újezd nad Lesy
Břežany II 246
Veselý Jiří, Kounice 40, 28915 Kounice, okres Nymburk
Břežany II 192
Veselý Petr Ing., Kounice 359, 28915 Kounice, okres Nymburk
Břežany II 188, 192
Vlačihová Jitka MUDr., Zavadilova 1730/26, 16000 Praha 6 - Dejvice
Břežany II 460
Vojta Jan Ing., Pernštýnské náměstí 66, 53002 Pardubice I - Pardubice-Staré Město
Břežany II 207
Vonášek Josef, adresa neznámá
Břežany II 60000
Vonášková Marie, adresa neznámá
Břežany II 60000
Votíková Radmila, Zvoncovitá 1968/13, 15500 Praha 13 - Stodůlky (Praha 13)
Břežany II 403
Černíky 107
Vyhnánek Josef, Břežany II 46, 28201 Břežany II, okres Kolín
Břežany II 397
Vyhnánek Josef, Palackého 457, 28201 Český Brod, okres Kolín
Břežany II 397
Vykáň, a.s, Vykáň38, 28915 Vykáň, okres Nymburk
Břežany II 384
Zelenková Jaroslava, Pod Hájem 954, 28201 Český Brod, okres Kolín
Břežany II 395
Zmatlíková Jana, Návesní 2, 25084 Květnice, okres Praha-východ
Břežany II 323
Zychová Božena, Maroldova 1609/1, 14000 Praha 4 - Nusle (Praha 4)
Břežany II 194
Žertová Jiřina, Fragnerova 2387/38, 16000 Praha 6 - Dejvice
Břežany II 369
Břežany II 60000
Živanská Marie
B - Právní zástupci dle plné moci
Adamec Jakub, U Jordánu 404, 25070 Odolena Voda, okres Praha-Východ, zástupce
zastupovaný Adamec Petr, Zaříčany 64, 28601 Bílé Podolí, okres Kutná Hora
Břežany II 145
Braňka Miroslav, Chrást208, 28914 Chrást, zástupce
zastupovaný Braňka Stanislav, Chrást 208, 28914 Chrást, okres Nymburk
Břežany II 404
zastupovaný Braňková Jaroslava, Chrást 208, 28914 Chrást, okres Nymburk
Břežany II 404
Chott Petr, Mánesova 1290, 25082 Úvaly, zástupce
zastupovaný Chottová Renata Ing, Jankovcova 864/45, 17000 Praha 7-Holešovice (Praha 7) Břežany II 362
Kazda Radoslav, Břežany II64, 28201 Břežany II, zástupce
zastupovaný Baránková Eva, Břežany II 64, 28201 Břežany II, okres Kolín
Břežany II 490
Košťál Jan, Rostoklaty110, 28171 Rostoklaty, zástupce
zastupovaný Horký František Ing., Rostoklaty 57, 28171 Rostoklaty, okres Kolín
Břežany II 267
Kubelka Milan, Břežany II 29, 28201 Břežany II, okres Kolín, zástupce
zastupovaný Kubelka Pavel, Břežany II 29, 28201 Břežany II, okres Kolín
Břežany II 52
Luňáčková Zuzana, Břežany II 88, 28201 Břežany II, okres Kolín, zástupce
zastupovaný Straka Tomáš, Břežany II 7, 28201 Břežany II, okres Kolín
Břežany II 420, 426
Pirošová Monika, Šámalova 17, 25082 Horoušany, okres Praha-východ, zástupce
zastupovaný Jelínková Hana, Mánesova 750, 25082 Úvaly, okres Praha-východ
Břežany II 383
Pokorná Hana, Na Rozkoši 140, 25082 Tuklaty, zástupce
zastupovaný Roučová Libuše, Břežany II 92, 28201 Břežany II, okres Kolín
Břežany II 44
Pokorný Luboš Ing. MBA, Pražská 45, 29001 Poděbrady - Poděbrady I, okres Nymburk,
zástupce
zastupovaný Pokorný Tomáš, Palackého 208/45, 29001 Poděbrady - Poděbrady III, okres Břežany II 219
Nymburk
Procházková Jarmila, U Vršovického nádraží 6, 10100 Praha 10, zástupce
zastupovaný Prochazka Miroslav, Nákupní 185, 46001 Liberec (nečleněné město)
Břežany II 209
- Liberec XXXI-Krásná Studánka
Růžička Tomáš, Pionýrů 270, 25081 Nehvizdy, zástupce
zastupovaný AGRO VYŠEHOŘOVICE zemědělská a obchodní a.s., Vyšehořovice164,
Břežany II 328
25087 Vyšehořovice, okres Praha-východ
zastupovaný Statek Vyšehořovice,zemědělská a obchodní a.s., Vyšehořovice164,
Břežany II 293
25087 Vyšehořovice, okres Praha-východ
Slavíková Květuše, Miřetice77, 53955 Miřetice, zástupce
zastupovaný Slavík Jan, Miřetice 77, 53955 Miřetice, okres Chrudim
Břežany II 71
zastupovaný Vokáčková Květuše, Miřetice 77, 53955 Miřetice, okres Chrudim
Břežany II 71
SPU 325394/2013
6
Studnička Marek, U sokolovny 166, 25081 Nehvizdy, zástupce
zastupovaný Nosek Ladislav, Družstevní 404/41, 28923 Milovice, okres Nymburk
Škoda Josef JUDr. Ing., U Okrouhlíku 1820/3, 15000 Praha 5 - Smíchov, zástupce
zastupovaný Kosinková Pavla PhDr., U Okrouhlíku 1820/3, 15000 Praha 5 - Smíchov
zastupovaný Ryjáčková Lenka MUDr., Bratří Burianů 1425, 26901 Rakovník - Rakovník II
zastupovaný Škoda Jan Ing., U Nesypky 1502/16, 15000 Praha 5 - Smíchov
Šrajer Václav, Dvořákova 447/6, 77200 Olomouc - Nová Ulice, zástupce
zastupovaný Šrajerová Libuše, Peškova 484/1, 77200 Olomouc - Povel
Váňa Lubomír Ing., Senice 7, 29001 Poděbrady 1, zástupce
zastupovaný Dlasková Hana Ing., Horní Kruty75, 28146 Horní Kruty
zastupovaný Kadidlová Miloslava Ing., Radlická 254/81, Radlice - Praha 5
zastupovaný Nechvílová Eva Ing., Senice 7, 29001 Poděbrady 1
zastupovaný Váňa Jiří, Veselí 17, 59265 Dalečín
zastupovaný Váňová Lidie, Veselí 17, 59265 Dalečín
Vojta Jan Ing., Pernštýnské náměstí 66, 53002 Pardubice I - Pardubice-Staré Město, zástupce
zastupovaný Mohaplová Maria MUDr., Hlavní třída 388/27, 78701 Šumperk
C - Opatrovníci
Adamec Jakub, U Jordánu 404, 25070 Odolena Voda, okres Praha-Východ, opatrovník
opatrovaný Adamec Jan, Zaříčany 64, 28601 Bílé Podolí, okres Kutná Hora
Adamec Jakub, U Jordánu 404, 25070 Odolena Voda, okres Praha-Východ, opatrovník
opatrovaný Adamec Petr, Zaříčany 64, 28601 Bílé Podolí, okres Kutná Hora
Adamec Martin, Žižkova 714, 511 01 Turnov, opatrovník
opatrovaný Adamec Jan, Žižkova 714, 511 01 Turnov
Brázda Tomáš, Břežany II 53, 28201 Břežany II, okres Kolín, opatrovník
opatrovaný Lišková Barbora, adresa neznámá
opatrovaný Lišková Barbora, Kunratice, adresa neznámá
Cabrnochová Miloslava, Semice184, 28914 Semice, opatrovník
opatrovaný Klingora Miloslav, Mory 7, 43801 Podbořany, okres Louny
Dorociaková Alena, Břežany II 118, 28201 Břežany II, okres Kolín, opatrovník
opatrovaný Richtr Bedřich, Chomutov, Chomutov
Chroust Michal, Sluneční 176, 25082 Tuklaty, okres Kolín, opatrovník
opatrovaný Vilvorderová Yvona, Chee de Neerstalle 24, 1190 - Forest - Brusel, Belgie
Jakubec Jan Ing., U Kříže 624/7, 15800 Praha 5 - Jinonice (Praha 5), opatrovník
opatrovaný Oberlandová Jiřina, Čs. Armády 601/23, 16000 Praha 6 - Bubeneč (Praha 6)
Kovářová Milena, Tyršova 976, Kolín 2, opatrovník
opatrovaný Modřanská Vlasta, Malešov 207, 28541 Malešov, okres Kutná Hora
Nekolná Eva, Břežany II 68, 28201 Břežany II, okres Kolín, opatrovník
opatrovaný Růžička Bedřich Ing., adresa neznámá
Obec Břežany II, 28201 Břežany II, okres Kolín, opatrovník
opatrovaný Hubínek František, adresa neznámá
opatrovaný Hubínek František, adresa neznámá
opatrovaný Hubínková Bedřiška, adresa neznámá
opatrovaný Hubínková Bedřiška, adresa neznámá
opatrovaný Nims Josef, náměstí 5. května 1/11, 25088 Čelákovice, okres Praha-východ
opatrovaný Poláková Marie, adresa neznámá
Škoda Josef JUDr. Ing., U Okrouhlíku 1820/3, 15000 Praha 5 - Smíchov, opatrovník
opatrovaný Škoda František, adresa neznámá
opatrovaný Škoda František, adresa neznámá
Vaňková Jiřina, Fetrovská 1002/59, 16000 Praha 6, opatrovník
opatrovaný Vaněk Ladislav, Květinková 371/14, 13000 Praha 3
D - Dědicové
Adamcová Květoslava, V zálomu 1267/3, 14000 Praha 4 - Nusle, stanovený dědic
zesnulý Adamec Jiří, V Zálomu 1267/3, 14000 Praha 4 – Nusle
Adamec Václav, Sekaninova 1087/32, 12800 Praha 2, stanovený dědic
zesnulý Adamec Jiří, V Zálomu 1267/3, 14000 Praha 4 – Nusle
Antonová Irena, Dejvická 687/25, 16000 Dejvice - Praha 6, stanovený dědic
zesnulý Divišová Božena, Cihlářská 1442/5, 43003 Chomutov
Čermáková Hana, Mikoláše Alše 653, 28002 Kolín 2, stanovený dědic
zesnulý Váňa Bohumil
Dědková Ivana, Senice 4, Poděbrady 1, stanovený dědic
zesnulý Váňa Bohumil
SPU 325394/2013
7
Břežany II 499
Břežany II 390
Břežany II 390
Břežany II 390
Břežany II 187
Břežany II 166
Břežany II 166
Břežany II 166
Břežany II 166
Břežany II 166
Břežany II 207
Břežany II 145
Břežany II 145
Břežany II 145
Břežany II 185
Černíky 128
Břežany II 186
Černíky N1
Břežany II 298
Černíky 163
Břežany II 256
Břežany II 164
Břežany II N5
Břežany II 291
Břežany II N6
Břežany II 291
Břežany II N7
Břežany II 206
Břežany II 196
Břežany II 453
Břežany II 506
Břežany II 145
Břežany II 145
Černíky 53
Břežany II 166
Břežany II 166
Diviš Miloš, Otokara Březiny 692, 25082 Úvaly, stanovený dědic
zesnulý Divišová Božena, Cihlářská 1442/5, 43003 Chomutov
Diviš Zdeněk, Londýnská 522/2, 12000 Vinohrady - Praha 2, stanovený dědic
zesnulý Divišová Božena, Cihlářská 1442/5, 43003 Chomutov
Dorociaková Alena, Břežany II 118, 28201 Břežany II, okres Kolín, stanovený dědic
zesnulý Richter Josef, Břežany II 118, 28201 Břežany II, okres Kolín
zesnulý Richtr Josef, Břežany II - adresa neznámá
Dusová Anna PharmDr., E.Vencovského 1141, 57201 Polička - Horní Předměstí,
stanovený dědic
zesnulý Váňa Bohumil
Grohová Jana, Nám. Arnošta z Pardubic 48, 28201 Český Brod, stanovený dědic
zesnulý Poláková Marie, adresa neznámá
Charouzová Jiřina, Jana Zajíce 140/32, 17000 Bubeneč - Praha 7, stanovený dědic
zesnulý Divišová Božena, Cihlářská 1442/5, 43003 Chomutov
Janáčková Veronika, Počernická 387/80, 10000 , stanovený dědic
zesnulý Jelínek Josef, Řipská 780/20, 13000 Vinohrady - Praha 3
Jelínková Eva, Generála Píky 1453/12, 16000 , stanovený dědic
zesnulý Jelínek Josef, Řipská 780/20, 13000 Vinohrady - Praha 3
Jelínková Zuzana, Generála Píky 1453/12, 16000 Praha 6, stanovený dědic
zesnulý Jelínek Josef, Řipská 780/20, 13000 Vinohrady - Praha 3
Marková Miloslava, Mořina21, 26717 Mořina, stanovený dědic
zesnulý Poláková Marie, adresa neznámá
Moletzová Eva, Radnické schody 3, 11800 , stanovený dědic
zesnulý Váňa Bohumil
Peštová Eva, Senice 42, 29001 Poděbrady 1, stanovený dědic
zesnulý Váňa Bohumil
Polák Ivan, Na Křemínku 1298, 28201 Český Brod, stanovený dědic
zesnulý Poláková Marie, adresa neznámá
Polák Jaromír, Tismice 124, 28201 Český Brod, stanovený dědic
zesnulý Poláková Marie, adresa neznámá
Polák Michal, Žižkova 468, 28201 Český Brod, stanovený dědic
zesnulý Poláková Marie, adresa neznámá
Polák Milan, Olšany u Prostějova382, 79814 Olšany u Prostějova, stanovený dědic
zesnulý Poláková Marie, adresa neznámá
Polák Oldřich, Smetanova 26, 29471 Benátky nad Jizerou, stanovený dědic
zesnulý Poláková Marie, adresa neznámá
Richter Alexander, Baňa 40, 4801 Rožňava u Košic, Slovensko, stanovený dědic
zesnulý Richtr Pravoslav, Joles 19, Rožnava u Košic, Slovensko
Richter Zdislav, Lipany 32, 28163 Kostelec nad Černými lesy, stanovený dědic
zesnulý Richter Josef, Břežany II 118, 28201 Břežany II, okres Kolín
zesnulý Richtr Josef, Břežany II - adresa neznámá
Váňa Ladislav, Resslova 19, 28912 Sadská, stanovený dědic
zesnulý Váňa Bohumil
Váňa Lubomír Ing., Senice 7, 29001 Poděbrady 1, stanovený dědic
zesnulý Váňa Bohumil
Váňa Marek Mgr., Tomáškova 508, 53973 Skuteč, stanovený dědic
zesnulý Váňa Bohumil
Váňa Petr, Jurie Gagarina 1903, 28800 Nymburk, stanovený dědic
zesnulý Váňa Bohumil
Váňa Přemysl, Na patnásti kopách 737, 28002 Kolín IV, stanovený dědic
zesnulý Váňa Bohumil
Váňová Blanka, Opočnice122, 28904 Opočnice, stanovený dědic
zesnulý Váňa Bohumil
Váňová Martina, Opočnice122, 28904 Opočnice, stanovený dědic
zesnulý Váňa Bohumil
E - Účastníci řízení z jiných právních vztahů
Benzina n.p. Roudnice nad Labem, adresa neznámá, oprávněný
Cerná Antonie, adresa neznámá, oprávněný
Credium, a.s., Bucharova 2657/12, 15800 Praha 13 - Stodůlky, oprávněný
SPU 325394/2013
8
Černíky 53
Černíky 53
Břežany II N15
Černíky 119
Břežany II 166
Břežany II 206
Černíky 53
Břežany II 221
Břežany II 221
Břežany II 221
Břežany II 206
Břežany II 166
Břežany II 166
Břežany II 206
Břežany II 206
Břežany II 206
Břežany II 206
Břežany II 206, 206
Černíky 119
Břežany II N15
Černíky 119
Břežany II 166
Břežany II 166
Břežany II 166
Břežany II 166
Břežany II 166
Břežany II 166
Břežany II 166
Břežany II 44, 50, 52, 71, 105,
124, 173, 190, 199, 212, 260,
261, 262, 377, 410, 458, 464,
617, 10001, 60000
Břežany II 250
Břežany II 106
ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, 17004 Praha 7 - Holešovice, oprávněný
Břežany II 78, 349, 355
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/23, 18600 Břežany II 49
Praha 8 - Karlín, oprávněný
Česká republika, oprávněný
Břežany II 413, 464, 483, 506,
507, Černíky 206
ČESKÁ TELEVIZE, Na hřebenech II 1132/4, 14700 Praha 4 - Podolí, oprávněný
Břežany II 268
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 40502 Děčín - Děčín IV-Podmokly, oprávněný
Břežany II 320, 431, 10001
Dial Telecom, a.s., Křižíkova 237/36a, 18600 Praha 8 - Karlín, oprávněný
Břežany II 298, 363, 403, 413,
464, 10001
Dopravní podnik hl.m. Prahy ,akciová společnost, Sokolovská 42/217, 19022 Praha 9 - Břežany II 49, 106
Vysočany, oprávněný
EOS KSI Česká republika, s.r.o., Novodvorská 994/138, 14200 Praha 4 - Braník, oprávněný Břežany II 49, 106
Finanční úřad Praha-západ, Na Pankráci 975/95, 14021 Praha 4 - Nusle, oprávněný
Břežany II 199
Finanční úřad v Českém Brodě, Sportovní 501, 28201 Český Brod, okres Kolín, oprávněný Břežany II 49
GE Money Auto, s.r.o., Vyskočilova 1422/1a, 14000 Praha 4 - Michle, oprávněný
Břežany II 49
Hála Jan, adresa neznámá, oprávněný
Černíky 104
Hálová Věnceslava, adresa neznámá, oprávněný
Černíky 104
Hlavačková Barbora, adresa neznámá, oprávněný
Břežany II 184
Klan Vlastimil, adresa neznámá, oprávněný
Břežany II 191
Klanová Růžena, adresa neznámá, oprávněný
Břežany II 191
Klikas Ferdinand, adresa neznámá, oprávněný
Břežany II 186
Linhartová Libuše, Lísková 511, 25242 Jesenice, okres Praha-západ, oprávněný
Vyšehořovice 413
Magistrát Hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2/2, 11001 Praha 1 - Staré Město, Břežany II 49
oprávněný
MERO ČR, a.s., Veltruská 748, 27801 Kralupy nad Vltavou - Lobeček, okres Mělník, Břežany II 258, 260, 332, 365,
oprávněný
405, 410, 445, 448, 617,10001
Mokošín Jan, Rostoklaty 107, 28171 Rostoklaty, okres Kolín, oprávněný
Břežany II 409
Černíky 173
NET4GAS, s.r.o., Na hřebenech II 1718/8, 14021 Praha 4 - Nusle, oprávněný
Břežany II 355, 363, 403
Obec Břežany II, 28201 Břežany II, okres Kolín, povinný
Břežany II 44
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Roškotova Břežany II 49
1225/1, 14000 Praha 4 - Braník, oprávněný
Pechackova Marie, adresa neznámá, oprávněný
Břežany II 166
Rašovcová Jaroslava, Parmská 363, 10900 Praha 15 - Horní Měcholupy, povinný
Břežany II 189
Ruzinová Marie, adresa neznámá, oprávněný
Břežany II 198
S MORAVA Leasing, a.s., Horní náměstí 264/18, 66902 Znojmo, oprávněný
Břežany II 464
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4 - Michle, oprávněný Břežany II 320
Tessile ditta services a.s., Vinohrady 794/45, 63900 Brno-střed - Štýřice, oprávněný
Břežany II 49
Veselá Karolína, adresa neznámá, oprávněný
Břežany II 192
Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 3217/167, 10000 Praha 10 - Strašnice, Břežany II 10001
oprávněný
F - Na vědomí
Čečilová Helena, Přerov nad Labem313, 28616 Přerov nad Labem, jiný
Kameníková Jana, Mory 7, 43801 Podbořany, jiný
Klingorová Eva, Klapalova 86/43, 18200 Praha 8 - Kobylisy, jiný
Mgr. Pospíchal Tomáš, 28. října 1474/20, 28802 Nymburk
JUDr. Jan Groslam, Bělohorská 270/18, Praha 6- Břevnov
Mgr. Homola Jaroslav, Hlinky 41/104, 603 00 Brno – střed-Pisárky,
JUDr. Plášil Vladimír. Tusarova 1384/25, 17000 Praha 7
Ján Locek, Květinková 418/12, 13000 Praha 3 - Žižkov
Mgr. Dvořák Miloš, Zahradní 328/42, 357 33 Loket,
JUDr. Jiří Doležal, Jablonského 604/7, 326 00 Plzeň 2–Slovany Východní Předměstí
JUDr. Podkonický Juraj, Evropská 663/132, 16000 Praha 6 - Dejvice
JUDr. Míka Dalimil, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy 1
JUDr. Zwiefelhofer Miloslav, Strojírenská 47/18, 15521 Praha 5 - Zličín
JUDr. Švecová Ingrid, Seifertova 455/17, 13000 Praha 3 - Žižkov
JUDr. Luhan Ivo, Karlovo náměstí 288/17, 12000 Praha 2 – Nové město
Mgr. Krejsa Jan, Horní 729/32, 63900 Brno střed - Štýřice,
SPU 325394/2013
9
Břežany II 186
Břežany II 186
Břežany II 186
Břežany II 49,250,512
Břežany II 49
Břežany II 49
Břežany II 49,268
Břežany II 49
Břežany II 49
Břežany II 49
Břežany II 49, 106
Břežany II 49
Břežany II 49
Břežany II 49, 106
Břežany II 106
Břežany II 106
Download

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD