Oborové rady doktorských programů (oborů) na UJAK
Členové oborové rady pro studijní obor Andragogika
Interní členové:
prof. PhDr. Jan Barták, DrSc.
PaedDr. Irena Dolejší, CSc.
doc. PhDr. Radomír Havlík, CSc.
doc. PhDr. Karel Kohout, CSc.
doc.PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc.
doc. PhDr. Juraj Kalnický, CSc.
Ing. Lucie Paulovčáková, Ph.D.
PhDr. Marie Vacínová, CSc.
PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D.
RNDr. Helena Zlámalová, CSc.
Externí členové:
prof. Dr. Walter Bender
prof. PhDr. PaedDr. Ján Perháč, CSc.
prof. Dr. Jost Reichmann
prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc.
PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.
celkem: 15 členů
profesorů a docentů: 60%
externích: 33%
Členové oborové rady pro studijní program a obor Speciální pedagogika
Interní členové:
prof. PhDr. Štefan Vašek, CSc.
prof. PhDr. Jan Barták, DrSc.
PaedDr. Irena Dolejší, CSc.
doc. PhDr. Václav Dostál, CSc.
doc. PhDr. Luboš Chaloupka, CSc.
PaedDr. Jarmila Klugerová, Ph.D.
doc. PhDr. Karel Kohout, CSc.
doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D.
celkem: 12 členů
profesorů a docentů: 83%
externích: 33%
Externí členové:
prof. PhDr. Viktor Lechta, CSc.
prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc.
prof. Dr. hab. Adam Stankowski
doc. PhDr. Antonia Tisovičová,Ph.D.
Download

ad 1) Členové oborové rady pro studijní obor Andragogika