Ovládací pulty pracoviště řidiče
Zákazník: ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Systém: panely SKOP
Vozidla: tramvaje 15T ForCity - Praha, Riga,
tramvaj 19T - Wroclaw
Realizace: 2008 - 2010
IP distribuovaný
dohledový systém vozidla
Zákazník: ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Systém: ACASYS
Vozidla: tramvaje 15T ForCity - Praha, Riga,
tramvaj 19T - Wroclaw
Realizace: 2009 - 2010
Zákazník:
Systém:
Vozidlo:
Realizace:
PRAGOIMEX a.s.
ACASYS
tramvaje Vario LF3+
2010
Informační systém cestujícího
Zákazník: MOVO a.s.
Vozidla: prototyp vagonů Aee, Bee, Apee, Bpee
Realizace: 2010
Zabezpečovací zařízení
Diagnostická a měřicí ústředna
zabezpečovacího zařízení na železnici
Zákazník: Starmon s.r.o.
Systém: DISTA
Realizace: 2003 - 2008
Výkonový stupeň kompenzátoru
unikajících proudů vozů Pendolino
Zákazník: ELCOM, a.s. / České dráhy, a.s.
Systém: ELACDC
Realizace: 2005
Elektronika
pro kolejová vozidla
a dopravu
Zdroje
Univerzální řídicí jednotky stacionárních
střídavých regulovaných zdrojů
Zákazník: ELCOM, a.s.
Systém: ELEM, EL167, EL269
Realizace: 2005 - 2008
představení firmy AMiT
reference
Zdroj pomocných napětí měničů velkého výkonu
Zákazník: ELCOM, a.s.
Systém: EZM3
Realizace: 2008
Automating
Your Success
AMiT, spol. s r.o.
Naskové 3/1100, 150 00 Praha 5
Tel.: +420 222 781 516, 222 780 100
Fax: +420 222 782 297
e-mail: [email protected]
www.amit.cz/transportation
V/10
Střídač nouzové ventilace
nových vozů metra C pro DP Praha
Zákazník: ELCOM, a.s.
/ Siemens kolejová vozidla s.r.o.
Systém: ELDR
Realizace: 2002 - 2007
www.amit.cz
®
Vývoj a výroba řídicích systémů a elektroniky pro dopravu,
především kolejová vozidla - váš partner při návrhu
a realizaci významných projektů v dopravě.
Obchodní jméno: AMiT, spol. s r.o.
Adresa sídla: Naskové 3/1100, 150 00 Praha 5, Košíře
Rok založení: 1992 v Praze
Společníci: 3 fyzické osoby
Počet zaměstnanců: 60
Obchodní a technické kanceláře: Praha, Brno, Ostrava, Trnava (Slovensko)
Obrat vlastní produkce (2009): 98,8 mil. Kč
Základní zaměření: vývoj a výroba řídicích systémů a elektroniky
pro dopravu a průmyslovou automatizaci, zakázkový vývoj a výroba
Historie
Automating
Your Success
®
1992
1993
1997
1998
2000
2001
2002
2003
2005
2009
2010
Založení společnosti, orientace na zakázkový vývoj
První standardní řídicí systémy pro průmyslovou automatizaci
Certifikace systému řízení jakosti dle normy ISO 9001:1994
Vývoj a výroba řídicích systémů pro kolejová vozidla
Sériová výroba na vlastních osazovacích automatech
pro povrchovou montáž
Vlastní testovací pracoviště EMC
Systém nadřazeného řízení vozidel CECOMM
Certifikace systému řízení jakosti dle normy ISO 9001:2000
Změna sídla firmy, nové výrobní prostory, modernizace výroby
IP distribuovaný dohledový systém ACASYS
Vývoj informačního systému cestujících
Výběr referencí
produktů pro kolejová
vozidla a dopravu
Řídicí elektronika vozu
a diagnostiky vozů
Zákazník: Moravskoslezská vagónka Studénka a.s.
Systém: CPU166
Vozidla: jednotky 843, 943, 043, 471,
971, 071, 151 a VLAB
Realizace: 1996 - 1998
Elektronika brzdy
Řídicí jednotka protismykového regulátoru vozů
Zákazník: Moravskoslezská vagónka Studénka a.s.
Systém: CPU537
Vozidla: jednotky 843, 943, 043
Realizace: 1996 - 1998
Jednotka hydraulické brzdy VME systému CECOMM
Zákazník: CEGELEC Praha a.s.
Systém: CETVHB
Vozidlo: tramvaj TRIO (Inekon)
Realizace: 2004 - 2008
Systémy nadřazeného řízení
Současnost
• Stabilní vývojový tým se zkušenostmi v oboru a s nejnovějšími
technickými postupy
• Vlastní výroba, úzká vazba výroby a vývoje pro zajištění vysoké
kvality produkce
• Realizace zakázek a řešení dle mezinárodních železničních norem
• Vývoj produktů pro velmi extrémní podmínky
• Funkční systém managementu jakosti
• Stabilní růst obratu
• Marketingově orientovaná společnost
• Individuální přístup k zákazníkovi, orientace na potřeby partnerů
a koncových uživatelů
• Technická podpora na vysoké úrovni
Spolupráce
AMiT, spol. s r.o. je výrobní a vývojovou firmou, která spolupracuje
s významnými dodavateli kolejových vozidel a dopravních systémů.
Firma AMiT usiluje o spolehlivou součinnost se svými partnery při
řešení konkrétních projektů. Cílem je vytvořit všem spolupracujícím
firmám odborné zázemí, kvalitní technickou podporu
a marketingovou pomoc při získávání zakázek.
Řešení pro dopravu
• Panelové počítače
• Vozidlové počítače
• Systémy nadřazeného řízení vozidel s komunikací CANopen
• IP distribuovaný dohledový systém vozidla ACASYS
• Informační systémy cestujících dle UIC 176, UIC 556
• Pulty řidiče
• Zakázkový vývoj a výroba elektroniky a řešení dle EN 50155
CPU a RIOS jednotky řídicího systému
pro kolejová vozidla CECOMM
Zákazník: CEGELEC Praha a.s.
Systém: CETAMI, CETCOM, CETIN
Vozidla: tramvaj Vario LF (Pragoimex), rekonstrukce
KT85D, tramvaj TRIO (Inekon),
rekonstrukce tramvaje M31- Göteborg
Realizace: 2005 - 2008
Jednotka mezivozové komunikace
pro VME systém CECOMM
Zákazník: CEGELEC Praha a.s.
Systém: CETVCE
Vozidlo: tramvaj Vario LF3+ (Pragoimex)
Realizace: 2008
Vozidlový počítač s GPS a GPRS
Zákazník: ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Systém: PPC8000
Vozidla: jednotky 571, příměstské jednotky Push-Pull,
modernizace lokomotiv 71m
Realizace: 2008 - 2010
RIOS jednotky nadřazeného systému pro kolejová vozidla
Zákazník: ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Systém: RRC-xxx
Vozidla: jednotky 571, příměstské jednotky Push-Pull,
modernizace lokomotiv 71m, tramvaje 15T
ForCity - Praha, Riga
Realizace: 2008
Displej řidiče kolejového vozidla
Zákazník: CEGELEC Praha a.s.
Systém: CETDI
Vozidla: tramvaj Vario LF (Pragoimex), rekonstrukce
KT85D (ČKD Praha), TRIO (Inekon),
rekonstrukce tramvaje M31- Göteborg
Realizace: 2005 - 2008
Zákazník:
Systém:
Vozidlo:
Realizace:
CEGELEC Praha a.s.
APT3500WT
rekonstrukce tramvaje MGT6D (Halle)
2010
Zákazník:
Systém:
Vozidlo:
Realizace:
CEGELEC Praha a.s.
APT8000T
tramvaj Vario LF (Pragoimex)
2009
Zákazník: ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Systém: APT8010T/A
Vozidla: příměstské jednotky 571, příměstské
jednotky Push-Pull, modernizace lokomotiv
71m, modernizace jednotek 961,
tramvaje 13T - Brno, 14T - Praha,
15T ForCity -Praha, Riga, 19T - Wroclaw
Realizace: 2007 - 2010
Zákazník:
Systém:
Vozidlo:
Realizace:
ŠKODA ELECTRIC a.s.
APT8000T/A
tramvaj Vario LF3+ (Pragoimex)
2010
RIOS jednotky řídicího systému pro kolejová vozidla
Zákazník: CEGELEC Praha a.s.
Systém: RRC-xxx
Vozidlo: rekonstrukce tramvaje MGT6D - Halle
Realizace: 2009
RIOS jednotky řízení trolejbusu (zadávání jízdního režimu)
Zákazník: CEGELEC Praha a.s. / Poll, s.r.o.
Systém: CETTRO
Vozidlo: trolejbusy Solaris
Realizace: 2005 - 2010
Komunikační jednotka pohonu trolejbusu/tramvaje
Zákazník: CEGELEC Praha a.s. / Poll, s.r.o.
Systém: CETRD
Vozidlo: trolejbusy Solaris
Realizace: 2005 - 2010
VCU - centrální počítač vozidla
Zákazník: ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Systém: RRCPU-4/901
Vozidla: tramvaje 15T ForCity - Praha,
Riga, 19T - Wroclaw
Realizace: 2008 - 2010
VCU - centrální počítač vozidla
Zákazník: ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Systém: RRCPU-8/941
Vozidla: příměstské jednotky 571, příměstské jednotky
Push-Pull, modernizace lokomotiv 71m,
modernizace jednotek 961
Realizace: 2008 - 2010
Vývoj a výroba řídicích systémů a elektroniky pro dopravu,
především kolejová vozidla - váš partner při návrhu
a realizaci významných projektů v dopravě.
Obchodní jméno: AMiT, spol. s r.o.
Adresa sídla: Naskové 3/1100, 150 00 Praha 5, Košíře
Rok založení: 1992 v Praze
Společníci: 3 fyzické osoby
Počet zaměstnanců: 60
Obchodní a technické kanceláře: Praha, Brno, Ostrava, Trnava (Slovensko)
Obrat vlastní produkce (2009): 98,8 mil. Kč
Základní zaměření: vývoj a výroba řídicích systémů a elektroniky
pro dopravu a průmyslovou automatizaci, zakázkový vývoj a výroba
Historie
Automating
Your Success
®
1992
1993
1997
1998
2000
2001
2002
2003
2005
2009
2010
Založení společnosti, orientace na zakázkový vývoj
První standardní řídicí systémy pro průmyslovou automatizaci
Certifikace systému řízení jakosti dle normy ISO 9001:1994
Vývoj a výroba řídicích systémů pro kolejová vozidla
Sériová výroba na vlastních osazovacích automatech
pro povrchovou montáž
Vlastní testovací pracoviště EMC
Systém nadřazeného řízení vozidel CECOMM
Certifikace systému řízení jakosti dle normy ISO 9001:2000
Změna sídla firmy, nové výrobní prostory, modernizace výroby
IP distribuovaný dohledový systém ACASYS
Vývoj informačního systému cestujících
Výběr referencí
produktů pro kolejová
vozidla a dopravu
Řídicí elektronika vozu
a diagnostiky vozů
Zákazník: Moravskoslezská vagónka Studénka a.s.
Systém: CPU166
Vozidla: jednotky 843, 943, 043, 471,
971, 071, 151 a VLAB
Realizace: 1996 - 1998
Elektronika brzdy
Řídicí jednotka protismykového regulátoru vozů
Zákazník: Moravskoslezská vagónka Studénka a.s.
Systém: CPU537
Vozidla: jednotky 843, 943, 043
Realizace: 1996 - 1998
Jednotka hydraulické brzdy VME systému CECOMM
Zákazník: CEGELEC Praha a.s.
Systém: CETVHB
Vozidlo: tramvaj TRIO (Inekon)
Realizace: 2004 - 2008
Systémy nadřazeného řízení
Současnost
• Stabilní vývojový tým se zkušenostmi v oboru a s nejnovějšími
technickými postupy
• Vlastní výroba, úzká vazba výroby a vývoje pro zajištění vysoké
kvality produkce
• Realizace zakázek a řešení dle mezinárodních železničních norem
• Vývoj produktů pro velmi extrémní podmínky
• Funkční systém managementu jakosti
• Stabilní růst obratu
• Marketingově orientovaná společnost
• Individuální přístup k zákazníkovi, orientace na potřeby partnerů
a koncových uživatelů
• Technická podpora na vysoké úrovni
Spolupráce
AMiT, spol. s r.o. je výrobní a vývojovou firmou, která spolupracuje
s významnými dodavateli kolejových vozidel a dopravních systémů.
Firma AMiT usiluje o spolehlivou součinnost se svými partnery při
řešení konkrétních projektů. Cílem je vytvořit všem spolupracujícím
firmám odborné zázemí, kvalitní technickou podporu
a marketingovou pomoc při získávání zakázek.
Řešení pro dopravu
• Panelové počítače
• Vozidlové počítače
• Systémy nadřazeného řízení vozidel s komunikací CANopen
• IP distribuovaný dohledový systém vozidla ACASYS
• Informační systémy cestujících dle UIC 176, UIC 556
• Pulty řidiče
• Zakázkový vývoj a výroba elektroniky a řešení dle EN 50155
CPU a RIOS jednotky řídicího systému
pro kolejová vozidla CECOMM
Zákazník: CEGELEC Praha a.s.
Systém: CETAMI, CETCOM, CETIN
Vozidla: tramvaj Vario LF (Pragoimex), rekonstrukce
KT85D, tramvaj TRIO (Inekon),
rekonstrukce tramvaje M31- Göteborg
Realizace: 2005 - 2008
Jednotka mezivozové komunikace
pro VME systém CECOMM
Zákazník: CEGELEC Praha a.s.
Systém: CETVCE
Vozidlo: tramvaj Vario LF3+ (Pragoimex)
Realizace: 2008
Vozidlový počítač s GPS a GPRS
Zákazník: ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Systém: PPC8000
Vozidla: jednotky 571, příměstské jednotky Push-Pull,
modernizace lokomotiv 71m
Realizace: 2008 - 2010
RIOS jednotky nadřazeného systému pro kolejová vozidla
Zákazník: ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Systém: RRC-xxx
Vozidla: jednotky 571, příměstské jednotky Push-Pull,
modernizace lokomotiv 71m, tramvaje 15T
ForCity - Praha, Riga
Realizace: 2008
Displej řidiče kolejového vozidla
Zákazník: CEGELEC Praha a.s.
Systém: CETDI
Vozidla: tramvaj Vario LF (Pragoimex), rekonstrukce
KT85D (ČKD Praha), TRIO (Inekon),
rekonstrukce tramvaje M31- Göteborg
Realizace: 2005 - 2008
Zákazník:
Systém:
Vozidlo:
Realizace:
CEGELEC Praha a.s.
APT3500WT
rekonstrukce tramvaje MGT6D (Halle)
2010
Zákazník:
Systém:
Vozidlo:
Realizace:
CEGELEC Praha a.s.
APT8000T
tramvaj Vario LF (Pragoimex)
2009
Zákazník: ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Systém: APT8010T/A
Vozidla: příměstské jednotky 571, příměstské
jednotky Push-Pull, modernizace lokomotiv
71m, modernizace jednotek 961,
tramvaje 13T - Brno, 14T - Praha,
15T ForCity -Praha, Riga, 19T - Wroclaw
Realizace: 2007 - 2010
Zákazník:
Systém:
Vozidlo:
Realizace:
ŠKODA ELECTRIC a.s.
APT8000T/A
tramvaj Vario LF3+ (Pragoimex)
2010
RIOS jednotky řídicího systému pro kolejová vozidla
Zákazník: CEGELEC Praha a.s.
Systém: RRC-xxx
Vozidlo: rekonstrukce tramvaje MGT6D - Halle
Realizace: 2009
RIOS jednotky řízení trolejbusu (zadávání jízdního režimu)
Zákazník: CEGELEC Praha a.s. / Poll, s.r.o.
Systém: CETTRO
Vozidlo: trolejbusy Solaris
Realizace: 2005 - 2010
Komunikační jednotka pohonu trolejbusu/tramvaje
Zákazník: CEGELEC Praha a.s. / Poll, s.r.o.
Systém: CETRD
Vozidlo: trolejbusy Solaris
Realizace: 2005 - 2010
VCU - centrální počítač vozidla
Zákazník: ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Systém: RRCPU-4/901
Vozidla: tramvaje 15T ForCity - Praha,
Riga, 19T - Wroclaw
Realizace: 2008 - 2010
VCU - centrální počítač vozidla
Zákazník: ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Systém: RRCPU-8/941
Vozidla: příměstské jednotky 571, příměstské jednotky
Push-Pull, modernizace lokomotiv 71m,
modernizace jednotek 961
Realizace: 2008 - 2010
Ovládací pulty pracoviště řidiče
Zákazník: ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Systém: panely SKOP
Vozidla: tramvaje 15T ForCity - Praha, Riga,
tramvaj 19T - Wroclaw
Realizace: 2008 - 2010
IP distribuovaný
dohledový systém vozidla
Zákazník: ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Systém: ACASYS
Vozidla: tramvaje 15T ForCity - Praha, Riga,
tramvaj 19T - Wroclaw
Realizace: 2009 - 2010
Zákazník:
Systém:
Vozidlo:
Realizace:
PRAGOIMEX a.s.
ACASYS
tramvaje Vario LF3+
2010
Informační systém cestujícího
Zákazník: MOVO a.s.
Vozidla: prototyp vagonů Aee, Bee, Apee, Bpee
Realizace: 2010
Zabezpečovací zařízení
Diagnostická a měřicí ústředna
zabezpečovacího zařízení na železnici
Zákazník: Starmon s.r.o.
Systém: DISTA
Realizace: 2003 - 2008
Výkonový stupeň kompenzátoru
unikajících proudů vozů Pendolino
Zákazník: ELCOM, a.s. / České dráhy, a.s.
Systém: ELACDC
Realizace: 2005
Elektronika
pro kolejová vozidla
a dopravu
Zdroje
Univerzální řídicí jednotky stacionárních
střídavých regulovaných zdrojů
Zákazník: ELCOM, a.s.
Systém: ELEM, EL167, EL269
Realizace: 2005 - 2008
představení firmy AMiT
reference
Zdroj pomocných napětí měničů velkého výkonu
Zákazník: ELCOM, a.s.
Systém: EZM3
Realizace: 2008
Automating
Your Success
AMiT, spol. s r.o.
Naskové 3/1100, 150 00 Praha 5
Tel.: +420 222 781 516, 222 780 100
Fax: +420 222 782 297
e-mail: [email protected]
www.amit.cz/transportation
V/10
Střídač nouzové ventilace
nových vozů metra C pro DP Praha
Zákazník: ELCOM, a.s.
/ Siemens kolejová vozidla s.r.o.
Systém: ELDR
Realizace: 2002 - 2007
www.amit.cz
®
Download

Elektronika pro kolejová vozidla a dopravu