ROČENKA
2010
KAS VYSOČINA
Mistrovství ýR v halových vícebojích – Praha 12.-14.2.2010
2.
Sýkora JiĜí
SPTRE
sedmiboj – starší žáci
3993
Mistrovství ýR juniorĤ, juniorek, dorostencĤ a dorostenek v hale – Praha
20.-21.2.2010
1.
1.
2.
2.
3.
4.
5.
5.
6.
7.
8.
8.
Tlustá Helena
Tlustá Helena
Nováková Lada
Kašpar Jan
Kubelová Jitka
Janoušová Radka
Nováková Lada
Rýgl Josef
Šuska JiĜí
Šuska JiĜí
Janoušová Radka
Svoboda Tomáš
NMMOR
NMMOR
HBROD
SPTRE
NMMOR
NMMOR
HBROD
SPTRE
NMMOR
NMMOR
NMMOR
JIHLA
1500 m - dorostenky
3000 m - dorostenky
3000 m - dorostenky
výška - junioĜi
koule - juniorky
800 m - juniorky
1500 m - dorostenky
1500 m - junioĜi
3000 m - junioĜi
1500 m - junioĜi
1500 m - juniorky
trojskok - dorostenci
4:58,80
10:51,17
11:00,86
201
12,51
2:16,34
5:03,29
4:09,35
9:11,66
4:10,17
5:01,30
12,27
Mistrovství ýR mužĤ a žen v hale – Praha 27.-28.2.2010
2.
4.
5.
7.
7.
7.
7.
Kourek Lukáš
Kourek Lukáš
Janoušová Radka
Vitner Petr
Vitner Petr
Sobotka OndĜej
Kotlík Kamil
NMMOR
NMMOR
NMMOR
NMMOR
NMMOR
SPTRE
HUMPO
3000 m - muži
1500 m - muži
800 m - ženy
800 m - muži
1500 m - muži
dálka - muži
trojskok - muži
8:22,61
3:56,27
2:14,95
1:54,57
4:01,24
697
13,92
Mistrovství ýR žactva v hale – Jablonec 6.-7.3.2010
2.
2.
3.
6.
6.
8.
Couralová Simona
Sýkora JiĜí
Molva Vít
Sýkora JiĜí
Sýkora JiĜí
Vašík Jan
BATNM
SPTRE
JIHLA
SPTRE
SPTRE
BATNM
1500 m - žákynČ
výška - žáci
výška - žáci
60 m pĜekážek - žáci
koule - žáci
60 m - žáci
5:12,49
182
176
9,05
13,36
7,70
Mistrovství ýR mužĤ, žen, juniorĤ, juniorek, dorostencĤ, dorostenek, žákĤ a žákyĖ
v pĜespolním bČhu – Temelín 20.3.2010
1.
1.
2.
3.
3.
4.
8.
Kourek Lukáš
Nováková Lada
Tlustá Helena
Couralová Simona
ýinþila David
Vitner Petr
Janoušová Radka
NMMOR
HBROD
NMMOR
BATNM
CHOTE
NMMOR
NMMOR
muži 20-22 let
dorostenky
dorostenky
starší žákynČ
mladší žáci
muži – mílaĜi
juniorky
32:59
9:47
9:59
6:52
6:43
11:26
15:16
Mistrovství ýR ve vícebojích – Stará Boleslav 28.-30.5.2010
1.
4.
Sýkora JiĜí
Kroupa David
SPTRE
SPTRE
Devítiboj – starší žáci
Devítiboj – starší žáci
5564
4984
Mistrovství ýR juniorĤ, juniorek, dorostencĤ a dorostenek na dráze – Tábor
26.-27.6.2010
1.
1.
1.
1.
2.
2.
2.
2.
2.
3.
5.
5.
6.
6.
6.
6.
7.
7.
7.
8.
8.
8.
8.
Kubelová Jitka
Rygl Josef
Tlustá Helena
Tlustá Helena
Holánek Petr
Kašpar Jan
Kubelová Jitka
Nováková Lada
Nováková Lada
Janoušová Radka
BČhounek Kamil
Lujc Michael
Janoušová Radka
Koudelová Tereza
Lujc Michael
Milíþková Marie
ýapková Andrea
Götzová Lenka
Hluchá Andrea
Hluchá Andrea
Košíková Tereza
Lujc Michael
Milíþková Marie
NMMOR
SPTRE
NMMOR
NMMOR
VELME
SPTRE
NMMOR
HBROD
HBROD
NMMOR
SPTRE
SPTRE
NMMOR
JIHLA
SPTRE
NMMOR
JIHLA
SPTRE
SPTRE
SPTRE
NMMOR
SPTRE
NMMOR
disk - juniorky
1500 m - junioĜi
3000 m - dorostenky
1500 m pĜekážek - dorostenky
3000 m pĜekážek - junioĜi
výška - junioĜi
koule - juniorky
1500 m - dorostenky
3000 m - dorostenky
800 m - juniorky
koule - junioĜi
disk - dorostenci
1500 m - juniorky
tyþ - juniorky
oštČp - dorostenci
3000 m - juniorky
400 m pĜekážek - juniorky
kladivo - juniorky
disk - juniorky
kladivo - juniorky
1500 m pĜekážek - dorostenky
koule - dorostenci
1500 m - juniorky
51,14
4:03,12
10:56,44
5:25,52
9:53,46
205
13,74
4:56,95
10:57,84
2:11,64
15,26
40,99
4:48,06
280
54,51
11:16,08
69,28
37,33
34,06
36,34
6:07,12
14,37
5:00,93
Mistrovství ýR mužĤ a žen na dráze – TĜinec 17.-18.7.2010
3.
3.
5.
7.
8.
Kourek Lukáš
Vitner Petr
Tlustá Helena
Kotlík Kamil
Pechová Hana
NMMOR
NMMOR
NMMOR
HUMPO
JIHLA
5000 m - muži
1500 m - muži
3000 m pĜekážek - ženy
trojskok - muži
1500 m - ženy
14:29,37
3:53,29
11:27,87
14,48
4:46,76
Mistrovství ýR mužĤ a žen do 22 let na dráze – BĜeclav 28.-29.8.2010
1.
1.
1.
2.
3.
3.
3.
5.
5.
6.
6.
8.
8.
8.
Kourek Lukáš
Kourek Lukáš
Kubelová Jitka
Sobotka OndĜej
Kubelová Jitka
Nováková Lada
Tlustá Helena
Janoušová Radka
Vitner Petr
Maršánová, Janoušková,
Vášová, Dufková
Zimola Petr
Holánek Petr
Maršánová Lucie
Veselý David
NMMOR
NMMOR
NMMOR
SPTRE
NMMOR
HBROD
NMMOR
NMMOR
NMMOR
NMMOR
5000 m - muži
1500 m - muži
disk - ženy
dálka - muži
koule - ženy
5000 m - ženy
3000 m pĜekážek - ženy
800 m - ženy
1500 m - muži
4x400 m - ženy
14:55,20
4:00,54
53,55
704
13,86
18:49,78
11:26,80
2:14,25
4:02,63
4:07,07
NMMOR
VELME
NMMOR
SPTRE
1500 m - muži
3000 m pĜekážek - muži
800 m - ženy
výška - muži
4:03,20
9:49,74
2:22,35
199
Mistrovství ýR žákĤ a žákyĖ na dráze – Praha 11.-12.9.2010
1.
1.
2.
2.
3.
4.
6.
Kroupa David
Sýkora JiĜí
Sýkora JiĜí
Sýkora JiĜí
Musil VojtČch
Sýkora JiĜí
Havlíþek Jakub
SPTRE
SPTRE
SPTRE
SPTRE
SPTRE
SPTRE
VELME
oštČp - žáci
dálka - žáci
100 m pĜekážek - žáci
200 m pĜekážek - žáci
oštČp - žáci
disk - žáci
koule - žáci
51,24
644
13,75
25,68
50,11
49,33
13,89
Mistrovství ýR mužĤ, žen, juniorĤ, juniorek, dorostencĤ a dorostenek v silniþním
bČhu - Praha 26.9.2010
2.
6.
Kourek Lukáš
Pechová Hana
NMMOR
JIHLA
10 km - muži
10 km - ženy
31:44
40:12
Krajský pĜebor v hale – Praha Strahov 16.1.2010
Muži
60 m
200 m
400 m
800 m
1500 m
60 m pĜekážek
Výška
Dálka
Trojskok
Koule
Sobotka OndĜej
Mráz Jan
TĤma Jan
Zimola Petr
Holánek Petr
Urban Ladislav
Urban Ladislav
Sobotka OndĜej
Kotlík Kamil
Kliner JiĜí
SPTRE
JIHLA
JIHLA
NMMOR
VELME
JIHLA
JIHLA
SPTRE
HUMPO
SPTRE
7,21
23,52
52,70
1:58,18
4:16,10
9,05
200
708
13,86
13,17
Ženy
60 m
200 m
400 m
800 m
1500 m
60 m pĜekážek
Výška
Dálka
Tyþ
Koule
DvoĜáková Veronika
Vášová Radka
Janoušová Radka
Janoušová Radka
Tlustá Helena
Mandátová Petra
Adamcová Veronika
Koudelová Tereza
Koudelová Tereza
Kubelová Jitka
JIHLA
NMMOR
NMMOR
NMMOR
NMMOR
SPTRE
JIHLA
JIHLA
JIHLA
NMMOR
8,35
27,73
60,78
2:18,63
4:55,10
11,18
150
465
220
13,20
Žáci
60 m
150 m
800 m
60 m pĜekážek
Výška
Dálka
Koule
Sýkora JiĜí
Vašík Jan
Kyus Michal
Perutka Martin
Sýkora JiĜí
Perutka Martin
Sýkora JiĜí
SPTRE
BATNM
VELME
VELME
SPTRE
VELME
SPTRE
7,79
18,79
2:23,30
9,10
170
551
12,98
ŽákynČ
60 m
150 m
300 m
800 m
60 m pĜekážek
Výška
Dálka
Koule
Vejmelková Klára
Vejmelková Klára
Beránková Zuzana
Beránková Zuzana
Sedláþková Monika
Závišková Iva
Cabejšková Monika
Novotná Karolína
SPTRE
SPTRE
HBROD
HBROD
SPTRE
VELME
SPTRE
VELME
8,24
21,00
47,60
2:43,83
9,93
135
463
9,26
JunioĜi
60 m pĜekážek
Koule
Zajíc David
BČhounek Kamil
PACOV
SPTRE
9,49
13,88
Dorostenci
Koule
Lujc Michael
SPTRE
13,69
Dorostenky
Koule
Chlubnová Klára
SPTRE
9,55
Krajský pĜebor mužĤ, žen, juniorĤ, juniorek, dorostencĤ, dorostenek, žákĤ a žákyĖ
ve vícebojích – Pacov 8.-9.5.2010
PČtiboj – mladší žáci
PČtiboj – mladší žákynČ
Devítiboj – starší žáci
Novotný Lukáš
Cardová Michaela
Sýkora JiĜí
PACOV
PACOV
SPTRE
1650
1684
5592
Sedmiboj – starší žákynČ
Desetiboj - muži
Sedláþková Monika
Chyba Josef
SPTRE
SPTRE
3549
5195
Krajský pĜebor mužĤ a žen na dráze - TĜebíþ 29.5.2010
Muži
100 m
200 m
400 m
1500 m
110 m pĜekážek
Výška
Dálka
Trojskok
Koule
Disk
OštČp
Kladivo
Vysoudil Miroslav
Chyba Josef
Vitner Petr
Holánek Petr
Veselý David
Venkrbec Lukáš
Kopulený Martin
Svoboda Tomáš
TĤma Pavel
Heres Jan
TĤma Pavel
Zajíc Pavel
HBROD
SPTRE
NMMOR
VELME
SPTRE
JIHLA
SPTRE
JIHLA
JIHLA
SPTRE
JIHLA
PACOV
11,65
22,91
50,36
4:16,72
15,47
180
576
12,57
12,25
38,63
51,79
42,12
Ženy
100 m
200 m
400 m
800 m
1500 m
100 m pĜekážek
400 m pĜekážek
Dálka
Disk
OštČp
Kladivo
Korešová Klára
Korešová Klára
Janoušová Radka
Tlustá Helena
Lepiþová Petra
Farková Kristýna
ýapková Andrea
Koudelová Tereza
Kubelová Jitka
Zedníþková Radka
Götzová Lenka
JIHLA
JIHLA
NMMOR
NMMOR
PACOV
JIHLA
JIHLA
JIHLA
NMMOR
VELME
SPTRE
13,01
27,11
59,57
2:26,89
4:55,25
17,50
70,05
487
48,17
28,82
35,42
Dorostenci
110 m pĜekážek
300 m pĜekážek
Koule
Disk
OštČp
Kladivo
Pham Hynek
Havlíþek JiĜí
Lujc Michael
Lujc Michael
Lujc Michael
Kaláb Tomáš
JIHLA
VELME
SPTRE
SPTRE
SPTRE
JIHLA
16,69
42,82
13,50
36,51
49,57
27,92
Dorostenky
Koule
Kladivo
Novotná Zuzana
KoláĜová Zdenka
PACOV
SPTRE
10,17
37,13
JunioĜi
110 m pĜekážek
Zajíc David
PACOV
17,14
Krajský pĜebor starších žákĤ, starších žákyĖ, mladších žákĤ a mladších žákyĖ na
dráze – Jihlava 6.6.2010
Starší žáci
60 m
150 m
300 m
1500 m
100 m pĜekážek
Výška
Tyþ
Dálka
Koule
Disk
OštČp
Kladivo
4x60 m
Vašík Jan
Vašík Jan
Carda Martin
Kyus Michal
Sýkora JiĜí
Sýkora JiĜí
Kroupa David
Vašík Jan
Sýkora JiĜí
Sýkora JiĜí
Kroupa David
Musil VojtČch
Sýkora, Musil, Kroupa, Vorlíþek
BATNM
BATNM
PACOV
VELME
SPTRE
VELME
SPTRE
BATNM
SPTRE
SPTRE
SPTRE
SPTRE
SPTRE
7,59
18,47
41,64
5:27,30
14,40
175
270
557
14,94
45,62
48,24
40,06
29,69
Starší žákynČ
60 m
150 m
300 m
100 m pĜekážek
Výška
Dálka
Koule
OštČp
Kladivo
Sedláþková Monika
Vejmelková Klára
ýutková Michaela
Sedláþková Monika
Husáková Markéta
Homolová Martina
Pecová Iva
Silvestrová KateĜina
Böhmová Klára
SPTRE
SPTRE
JIHLA
SPTRE
SVCLE
VELME
SVCLE
SPTRE
SPTRE
8,35
19,93
44,10
16,72
148
477
10,27
25,68
17,17
Mladší žáci
60 m
150 m
800 m
60 m pĜekážek
Výška
Dálka
Koule
Kriket
4x60 m
Bence Roman
Novotný Lukáš
Novotný Lukáš
Lhotka Pavel
Lhotka Pavel
Bence Roman
Musil ýenČk
Bence Roman
Zbránek, Mikoláš, Bence, Dolák
SPTRE
PACOV
PACOV
PACOV
PACOV
SPTRE
HBROD
SPTRE
SPTRE
8,38
20,96
2:49,04
10,31
145
492
9,13
62,63
34,28
Brožová Simona
Brožová Simona
Uchytilová Agáta
Rajdlíková Michaela
Fialová Leona
Chevalierová Adéla
Kalábová Lucie
TesaĜíková Aneta
Marešová, Petrlíková, Varhaníková,
Fuksová
HUMPO
HUMPO
VELME
HUMPO
SPTRE
VELME
JIHLA
SPTRE
JIHLA
8,84
21,35
2:51,29
11,66
135
411
8,28
42,74
34,92
Mladší žákynČ
60 m
150 m
800 m
60 m pĜekážek
Výška
Dálka
Koule
Kriket
4x60 m
Krajský pĜebor v pĤlmaratónu – Nové Veselí 27.6.2010
Muži
Firych ZdenČk
CHSCH
1:16:58
Krajský pĜebor v pĜespolním bČhu – Nové MČsto na MoravČ 10.10.2010
Mladší žákynČ - 800 m
Mladší žáci – 1000 m
Starší žákynČ – 1000 m
Ženy – 2000 m
Muži – 6000 m
Fuksová Karolina
Musil ýenČk
Hroudová Marie
Miliþková Marie
Kourek Lukáš
JIHLA
HBROD
NMMOR
NMMOR
NMMOR
3:12
3:22
3:43
9:03
22:16
Ligové soutČže
I. liga skupina B - muži
1. TJ Spartak TĜebíþ
2. AC Slovan Liberec
3. Sokol Kolín
4. Sokol Hradec Králové
5. SK Nové MČsto nad Metují
6. LIAZ Jablonec nad Nisou
7. Jiskra Ústí nad Orlicí
8. HvČzda SKP Pardubice B
32
26
24
21
17
8
8
8
819,5
654,5
576,5
550
493,5
388
383,5
367,5
II.liga skupina B - muži
1. Slavoj Pacov
2. Sokol StodĤlky Praha
3. TJ Klatovy
4. AC Kovošrot Praha
5. Spartak Praha 4 B
6. Spartak Vlašim
7. AK Škoda PlzeĖ B
8. Sokol Král. Vinohrady Praha
28
26
25
18
18
15
8
4
587,5
617
576,5
490,5
468
471
383
275,5
Prolínací soutČž o úþast v extralize - muži
1. AC Tepo Kladno
253,5
2. AK Škoda PlzeĖ
192
3. AK SSK Vítkovice
174
4. AK Olomouc
146,5
5. Lokomotiva BĜeclav
111
6. AC Slovan Liberec
87
7. TJ Spartak TĜebíþ
59,5
8. Slavoj Stará Boleslav
50,5
I. liga skupina B - ženy
1.
SK Nové MČsto nad Metují
2.
Sokol Kolín
3.
AC Slovan Liberec
4.
Sokol Hradec Králové
5.
LIAZ Jablonec nad Nisou
6.
AC TJ Jiþín
7.
HvČzda SKP Pardubice B
8.
Atletika Jihlava
II.liga skupina B - ženy
1.
AK Škoda PlzeĖ B
2.
TJ Spartak TĜebíþ
3.
TJ Klatovy
4.
Spartak Praha 4 B
5.
AC Domažlice
6.
SK ýtyĜi Dvory ý.BudČjovice
7.
Sokol StodĤlky Praha
8.
AC Kovošrot Praha
9.
Slavoj Pacov
32
27
21
21
16
12
9
6
769,5
677
574,5
558,5
480,5
453
317,5
168
36
31
26
23
21
19
9
8
7
Prolínací soutČž o úþast v I.lize roku 2011-ženy
1.
AC TJ Jiþín
175
2.
HvČzda SKP Pardubice B
154,5
3.
Vodní stavby Tábor
149
4.
USK Praha B
120
5.
AK Most
93
6.
Jiskra Ústí nad Orlicí
71
7.
SK KotláĜka Praha
70
8.
TJ Spartak TĜebíþ
69,5
9.
TJ Klatovy
53
10.
AC ýeská Lípa B
50
Prolínací soutČž o úþast ve II.lize roku 2011- muži
1.
SK Aktis Praha
230,5
2.
AK Chemopetrol Litvínov
120,5
3.
AK Škoda PlzeĖ B
110,5
4.
Lokomotiva Beroun
105
5.
PSK Olymp Praha B
101,5
6.
Kavalier Sázava
89,5
7.
Atletika Jihlava
83
8.
Lokomotiva Trutnov
78,5
9.
BAK BechynČ
39
10.
LIAZ Jablonec nad Nisou B
35
Mistrovství ýR mládeže
Starší žáci
1.
AC TEPO Kladno
2.
Sokol Opava
3.
AK Olomouc
4.
BYAC Brno
5.
Sokol Hradec Králové
6.
ASK Slavia Praha
7.
TJ Spartak TĜebíþ
8.
ŠAK Chodov
9.
AK SSK Vítkovice
10.
SK ZŠ Jeseniova Praha
201,5
187
149
128
122
79,5
68
45
42
41
836
673,5
645,5
374,5
346,5
257
152,5
184,5
157
Starší žáci – semifinále B
1.
AC TEPO Kladno
2.
Sokol Hradec Králové
3.
TJ Spartak TĜebíþ
4.
LIAZ Jablonec nad Nisou
5.
Atletika Chrudim
6.
Sokol Kolín
7.
ŠAK Zĝ Pardubice
8.
AC Syner Turnov
9.
TJ DvĤr Králové nad Labem
249
204
143
132,5
112
81
62,5
61
12
Dorostenci - semifinále
1.
ASK Slavia Praha
2.
HvČzda SKP Pardubice
3.
Sokol Kolín
4.
Sokol ýeské BudČjovice
5.
AC Slovan Liberec
6.
AK Škoda PlzeĖ
7.
ATC Ústí nad Labem
8.
SK Zĝ Jeseniova Praha
9.
AC Mladá Boleslav
10.
Triatlet Karlovy Vary
11.
Atletika Jihlava
12.
AK Most
13.
Atletika Chrudim
14.
Atletclub NýĜany
181,5
159
155
141,5
99
81,5
65
63
40
37
17,5
17
15
6
Juniorky – semifinále B
1. AC TEPO Kladno
2. AC Pardubice
3. AC Slovan Liberec
4. TJ Nové MČsto na MoravČ
5. SK Nové MČsto nad Metují
6. Sokol Hradec Králové
7. Lokomotiva Beroun
8. AC TJ Jiþín
9. Atletika Jihlava
10. AC Mladá Boleslav
180
164,5
146
129,5
112
107,5
83
53
45
27
Starší žákynČ – semifinále B
1.
LIAZ Jablonec nad Nisou
2.
AC TEPO Kladno
3.
AC Slovan Liberec
4.
Atletika Chrudim
5.
HvČzda SKP Pardubice
6.
Sokol Kolín
7.
TJ Spartak TĜebíþ
8.
Sokol Hradec Králové
206
184
123
119,5
99
93,5
70
57
PĜebory kraje Vysoþina
Muži
1. TJ Spartak TĜebíþ B
2. Atletika Jihlava
3. Slavoj Pacov B
4. Jiskra HavlíþkĤv Brod
5. TJ Nové MČsto na MoravČ
6. SVý Ledeþ nad Sázavou
7. Sokol Velké MeziĜíþí
21
17
15
11
8
6
2
254
175
73
33
12
6
4
Finále
TJ Spartak TĜebíþ B
Atletika Jihlava
Slavoj Pacov
TJ Nové MČsto na MoravČ
SVý Ledeþ nad Sázavou
Jiskra HavlíþkĤv Brod
Sokol Velké MeziĜíþí
14
12
8
7,5
6,5
4
1
92
53
5
7
7
0
0
JunioĜi
1. TJ Spartak TĜebíþ
2. Atletika Jihlava
3. Slavoj Pacov
4. Sokol Velké MeziĜíþí
5. Jiskra HavlíþkĤv Brod
6. TJ Nové MČsto na MoravČ
18
15
8
7
6
3
136
72
27
17
21
5
Finále
TJ Spartak TĜebíþ
Sokol Velké MeziĜíþí
Slavoj Pacov
Atletika Jihlava
Jiskra HavlíþkĤv Brod
TJ Nové MČsto na MoravČ
12
8
8
5
2
1
40
15
12
0
0
0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ženy
1.
TJ Nové MČsto na MoravČ
2.
TJ Spartak TĜebíþ B
6
5
35
14
Juniorky
1.
Atletika Jihlava
2.
TJ Nové MČsto na MoravČ
3.
TJ Spartak TĜebíþ
8
7
0
190
150
0
Finále
Atletika Jihlava
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Spartak TĜebíþ
6
4
1
85
28
7
1.
2.
3.
Dorostenci
1. Atletika Jihlava
2. TJ Spartak TĜebíþ
3. Jiskra HavlíþkĤv Brod
4. Sokol Velké MeziĜíþí
5. Slavoj Pacov
6. Jiskra Humpolec
7. TJ Nové MČsto na MoravČ
21
18
14
13
8
5
4
207
157
80
73
31
15
24
Dorostenky
1.
TJ Nové MČsto na MoravČ
2.
TJ Spartak TĜebíþ
3.
Slavoj Pacov
4.
Atletika Jihlava
5.
SVý Ledeþ nad Sázavou
6.
Jiskra HavlíþkĤv Brod
7.
Sokol Velké MeziĜíþí
20
16
16
14
3
2
0
120
68
56
52
8
7
0
Finále
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Sokol Velké MeziĜíþí
Jiskra HavlíþkĤv Brod
TJ Nové MČsto na MoravČ
Slavoj Pacov
Jiskra Humpolec
14
12
9
8
5
5
3
94
36
17
13
14
10
0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Finále
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Nové MČsto na MoravČ
Atletika Jihlava
Jiskra HavlíþkĤv Brod
Slavoj Pacov
SVý Ledeþ nad Sázavou
Sokol Velké MeziĜíþí
13
13
11
6
5
3
1
30
23
31
14
0
0
0
Starší žáci
1. TJ Spartak TĜebíþ
2. Slavoj Pacov
3. Sokol Velké MeziĜíþí
4. Atletika Jihlava
5. Jiskra HavlíþkĤv Brod
6. SVý Ledeþ nad Sázavou
15
13
12
8
3
0
618,5
366,5
284
120
6
0
Finále
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
Atletika Jihlava
Sokol Velké MeziĜíþí
Jiskra HavlíþkĤv Brod
SVý Ledeþ nad Sázavou
12
10
7
7
2
1
237
91
82
76
0
0
Mladší žáci
1. TJ Spartak TĜebíþ
2. Atletika Jihlava
3. Slavoj Pacov
4. Jiskra HavlíþkĤv Brod
5. SVý Ledeþ nad Sázavou
6. Sokol Velké MeziĜíþí
24
20
15
13
6
1
838,5
394
147,5
138
38
11
PĜípravky – hoši starší
1. Atletika Jihlava
2. TJ Spartak TĜebíþ
3. Jiskra Humpolec
4. ZŠ NámČšĢ Husova
5. Sokol Velké MeziĜíþí
6. Jiskra HavlíþkĤv Brod
7. Slavoj Pacov
27
24
17
11
6
5
4
430,5
365,5
169,5
133,5
20,5
53,5
2
PĜípravky – hoši mladší
1. Jiskra Humpolec
2. Slavoj Pacov
3. TJ Spartak TĜebíþ
4. Atletika Jihlava
5. Sokol Velké MeziĜíþí
6. ZŠ NámČšĢ Husova
7. Jiskra HavlíþkĤv Brod
25
23
22
16
8
6
3
350,5
282
262
151,5
52
28,5
23,5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Starší žákynČ
1.
TJ Spartak TĜebíþ
2.
Atletika Jihlava
3.
Sokol Velké MeziĜíþí
4.
TJ Nové MČsto na MoravČ
5.
Slavoj Pacov
6.
Jiskra HavlíþkĤv Brod
7.
SVý Ledeþ nad Sázavou
8.
Jiskra Humpolec
24
20
19
12
10
7
5
4
423
204
180
54
83
30
24
12
Finále
TJ Spartak TĜebíþ
Sokol Velké MeziĜíþí
Atletika Jihlava
TJ Nové MČsto na MoravČ
SVý Ledeþ nad Sázavou
Slavoj Pacov
Jiskra HavlíþkĤv Brod
Jiskra Humpolec
16
13
13
9
7
4
3
1
105,5
69
48
19
30,5
0
0
0
Mladší žákynČ
1.
Jiskra Humpolec
2.
TJ Spartak TĜebíþ
3.
Atletika Jihlava
4.
Slavoj Pacov
5.
Sokol Velké MeziĜíþí
6.
TJ Nové MČsto na MoravČ
7.
SVý Ledeþ nad Sázavou
27
27
22
22
20
13
2
393,5
382,5
257
283
228
122
10
PĜípravky – dívky starší
1.
TJ Spartak TĜebíþ
2.
Jiskra Humpolec
3.
Atletika Jihlava
4.
Sokol Velké MeziĜíþí
5.
Slavoj Pacov
6.
Jiskra HavlíþkĤv Brod
7.
ZŠ NámČšĢ Husova
26
24
20
13
12,5
6
4,5
358
253,5
206,5
127,5
129
50
51,5
PĜípravky – dívky mladší
1.
TJ Spartak TĜebíþ
2.
Slavoj Pacov
3.
Atletika Jihlava
4.
Jiskra Humpolec
5.
Sokol Velké MeziĜíþí
6.
Jiskra HavlíþkĤv Brod
7.
ZŠ NámČšĢ Husova
26
22
20
16
11
6
5
281
252,5
249,5
171,5
101
44
58,5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Mezinárodní utkání výbČru kraje Vysoþina – Passau 10.10.2010
dorostenci
1. Horní Rakousko
2. Jihoþeský kraj
3. Dolní Rakousko
4. Kraj Vysoþina
5. Dolní Bavorsko
107
104,5
97
88
67,5
dorostenky
1.
Horní Rakousko
2.
Dolní Bavorsko
3.
Dolní Rakousko
4.
Jihoþeský kraj
5.
Kraj Vysoþina
113
111,5
98,5
92,5
51,5
žáci
1. Kraj Vysoþina
2. Dolní Rakousko
3. Horní Rakousko
4. Dolní Bavorsko
5. Jihoþeský kraj
111
111
104
92,5
50,5
žákynČ
1.
Dolní Rakousko
2.
Dolní Bavorsko
3.
Horní Rakousko
4.
Jihoþeský kraj
5.
Kraj Vysoþina
118
110
107
92
43
celkem
1. Horní Rakousko
2. Dolní Rakousko
3. Dolní Bavorsko
4. Jihoþeský kraj
5. Kraj Vysoþina
431
425
382
340
294
Mladší žákynČ
1.
2.
3.
4.
6.
Janþíková Karolína
Jordánová Petra
Fuksová Karolína
Pacalová Nikola
Karníková Leona
Buchtová Michaela
Strnadová Adéla
Chytilová Agáta
Smutná Nikola
Švandová Barbora
Mladší žáci
NMMOR
SPTRE
JIHLA
VELME
SVCLE
VELME
VELME
VELME
CHOTE
SKNMM
39
20
17
12
12
11
11
11
11
11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Starší žákynČ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Beránková Zuzana
Couralová Simona
Papežová Martina
Korejtková Jana
Hroudová Marie
Mácová Šárka
Husáková Markéta
KĜoustková Veronika
Doležalová KateĜina
Adámková Dominika
Kábelová Denisa
8.
Nováková Lada
Košíková Tereza
Papežová Lenka
Rolinková Ludmila
Tlustá Helena
Zahradníþková Marika
Voborníková Alena
BĜezinová Klára
HBROD
HBROD
PACOV
NMMOR
JIHLA
SVCLE
NMMOR
PACOV
62
33
22
17
14
13
12
10
VELME
NMMOR
NMMOR
VELME
SPTRE
PACOV
CHOTE
SPTRE
31
29
21
14
12
11
11
9
NMMOR
NMMOR
JIHLA
NMMOR
SPTRE
PACOV
CHSCH
SKNMM
29
24
23
22
13
11
11
11
Starší žáci
HBROD
BATNM
NMMOR
HBROD
NMMOR
VELME
SVCLE
SPTRE
VELME
TREST
SKNMM
46
40
31
12
11
8
8
7
7
7
7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
Dorostenky
1.
2.
3.
4.
5.
Musil ýenČk
Mottl Lukáš
Novotný Lukáš
Slonek Matouš
Pirochta Tomáš
Veleta Rudolf
Chroustovský Jaromír
Krátoška Tomáš
Kyus Michal
Beneš Viktor
Koneþný Matouš
Horký Bohuslav
Kratochvíl Petr
Podolský Lukáš
Valachoviþ Aleš
Janíþek ŠtČpán
Dorostenci
HBROD
NMMOR
NMMOR
SKNMM
NMMOR
SPTRE
CHSCH
SPTRE
55
25
22
11
9
9
9
7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Šacl JiĜí
BednáĜ Jakub
Duda ŠtČpán
Dostál Lukáš
NČmec Jakub
ěíha Petr
Gregor Martin
Bidmon JiĜí
Rekordy kraje Vysoþina
Muži
60 m
100 m
200 m
400 m
800 m
1 500 m
3 000 m
5 000 m
10 000 m
pĤlmaraton
maraton
110 m pĜek.
400 m pĜek.
3 000 m pĜek.
výška
dálka
trojskok
tyþ
koule
disk
oštČp
kladivo
chĤze 20 km
chĤze 50 km
4 x 100 m
6,89
10,64
21,48
47,92
1:50,86
3:43,93
8:09,50
14:29,4
30:18,07
1:05:04
2:17:11
13,87
50,58
8:58,42
2,13
7,42
15,33
4,36
15,67
51,80
68,74
54,12
1:31:53,8
4:36:18,2
42,65
4 x 400 m
3:22,31
desetiboj
7 070
JunioĜi - 19 let
60 m
100 m
200 m
400 m
800 m
1 500 m
5 000 m
10 000 m
110 m pĜek.
400 m pĜek.
3 000 m pĜek.
výška
dálka
trojskok
tyþ
koule 6 kg
disk 1,75 kg
oštČp 800 g
kladivo 6 kg
chĤze 10 km
4 x 100 m
6,89
10,69
21,87
48,36
1:51,32
3:50,32
14:46,35
30:43,23
14,04
52,00
9:08,74
2,13
7,22
15,33
4,21
15,85
44,65
68,74
41,77
49:33,8
42,73
4 x 400 m
3:29,15
desetiboj
7 155
Petr Svoboda (84)
Spartak TĜebíþ
Petr DanČþek (85)
Spartak TĜebíþ
Petr DanČþek (85)
Spartak TĜebíþ
Jaroslav RĤža (83)
Spartak TĜebíþ
OndĜej Moravec
Slavoj Pacov
Lukáš Kourek (88)
Nové MČsto
Lukáš Kourek (88)
Nové MČsto
Lukáš Kourek (88)
Nové MČsto
Radek Cingálek (70)
Spartak TĜebíþ
Pavel Dudr (73)
Spartak TĜebíþ
Pavel Novák
Atletika Jihlava
Petr Svoboda (84)
Spartak TĜebíþ
Jaroslav RĤža (83)
Spartak TĜebíþ
JiĜí Hladílek
Slavoj Pacov
David Šutera (89)
Atletika Jihlava
Pavel Hykl (76)
Spartak TĜebíþ
Jan Kratochvíl (77)
Spartak TĜebíþ
JiĜí Burda
Slavoj Pacov
Karel Kubera
HavlíþkĤv Brod
Jan Veselý (43)
Spartak TĜebíþ
Tomáš Mráþek
Slavoj Pacov
Pavel Zajíc
Slavoj Pacov
Jaroslav Fiala
Spartak TĜebíþ
JiĜí HĤlka
Spartak TĜebíþ
Spartak TĜebíþ
Sobotka, Bátor, Hošek M.,DanČþek
Spartak TĜebíþ
Veselý, Hošek M., Hykl, Chyba
JiĜí Kliner (84)
Spartak TĜebíþ
Petr Svoboda (84)
Spartak TĜebíþ
Petr Svoboda (84)
Spartak TĜebíþ
Petr DanČþek (85)
Spartak TĜebíþ
Petr Svoboda (84)
Spartak TĜebíþ
Tomáš TĤma
HavlíþkĤv Brod
Lukáš Kourek (88)
Nové MČsto
Milan DítČ
Slavoj Pacov
Lukáš Kourek (88)
Nové MČsto
Petr Svoboda (84)
Spartak TĜebíþ
Jaroslav RĤža (83)
Spartak TĜebíþ
Milan DítČ
Slavoj Pacov
David Šutera (89)
Atletika Jihlava
Petr Svoboda (84)
Spartak TĜebíþ
Jan Kratochvíl (77)
Spartak TĜebíþ
Martin HĜebík
Slavoj Pacov
JiĜí Kliner (84)
Spartak TĜebíþ
JiĜí Kliner (84)
Spartak TĜebíþ
Tomáš Mráþek
Slavoj Pacov
Martin Novotný (87)
Spartak TĜebíþ
Ota Pokorný
Spartak TĜebíþ
Spartak TĜebíþ
Bohutínský Z., Bátor, Chyba, Sobotka
Spartak TĜebíþ
Bátor, Hošek, Nováþek, Veselý
JiĜí Kliner (84)
Spartak TĜebíþ
Praha
Jihlava
Praha
U. HradištČ
Zlín
PĜerov
Pardubice
2002
2006
2006
2003
1999
2010
2010
2010
1997
1998
2001
2004
2003
1985
2007
2000
1996
1993
1966
1970
1990
1986
1963
1962
2007
Jablonec
2007
TĜinec
2002
Praha
Ostrava
Liberec
Maribor
Praha
ýelákovice
Kladno
2002
2002
2004
2002
1981
2007
1986
2007
2003
2002
1986
2007
2003
1996
1995
2003
2003
1990
2006
1965
2007
St. Boleslav
2006
TĜinec
2002
Bottrop
Pilhausen
TĜinec
TĜinec
Domažlice
Krakov
Litomyšl
Tábor
Brno
Ostrava
TĜebíþ
Turnov
Velenje
Tábor
Ostrava
Ostrava
Praha
Ostrava
Dorostenci - 17 let
60 m
100 m
200 m
400 m
800 m
1 500 m
3 000 m
5 000 m
110 m pĜek.
300 m pĜek.
400 m pĜek.
2000 m pĜek.
výška
dálka
trojskok
tyþ
koule 5 kg
disk 1,5 kg
oštČp 700 g
kladivo 5 kg
4 x 100 m
7,15
10,7
22,02
49,02
1:54,56
3:59,50
8:56,23
15:45,7
14,1
41,93
53,78
6:08,00
2,07
7,06
14,07
4,20
16,08
45,18
56,38
45,56
44,01
4 x 400 m
3:33,35
desetiboj
7 179e
Starší žáci - 15 let
60 m
100 m
150 m
200 m
300 m
800 m
1 500 m
3 000 m
100 m pĜek.
200 m pĜek.
1 500 m pĜek.
výška
dálka
trojskok
tyþ
koule 4 kg
disk 1 kg
oštČp
kladivo 4 kg
4 x 60 m
7,23
11,3
17,09
24,2
36,72
1:57,93
4:10,63
9:26,20
13,75
25,68
4:31,96
1,93
6,64
12,58
3,73
16,00
50,98
57,67
45,76
28,23
3 x 300 m
2:00,83
devítiboj
3000 m chĤze
5 916
16:15,8
Petr Svoboda (84)
Spartak TĜebíþ
Petr Svoboda (84)
Spartak TĜebíþ
Petr Svoboda (84)
Spartak TĜebíþ
Jaroslav RĤža (83)
Spartak TĜebíþ
Jan OstĜejš (91)
BATT N. MČsto
Jan SvČrák (91)
Atletika Jihlava
Jan SvČrák (91)
Atletika Jihlava
Pavel Dudr (73)
Spartak TĜebíþ
Jaroslav RĤža (83)
Spartak TĜebíþ
Josef Studený (91)
Velké MeziĜíþí
Jaroslav RĤža (83)
Spartak TĜebíþ
Petr Vespalec
Slavoj Pacov
David Šutera (89)
Atletika Jihlava
Pavel Hykl (76)
Spartak TĜebíþ
Miroslav Tureþek
Slavoj Pacov
JiĜí Kliner (84)
Spartak TĜebíþ
JiĜí Kliner (84)
Spartak TĜebíþ
Antonín Ošmera (50) Sp.
Spartak
Tebí TĜebíþ
Michael Lujc (93)
Spartak TĜebíþ
Pavel Vlk
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
Bohutínský, DanČþek, Kliner, Svoboda
TJ JE Dukovany
RĤža, Parkan, Svoboda, Kliner
Jií Kliner (84)
Spartak TĜebíþ
Václav Bohutínský (92) Sp.Tebí
Spartak TĜebíþ
Aleš Krajþí (71)
Spartak TĜebíþ
Václav Bohutínský (92) Sp.
Spartak
Tebí TĜebíþ
Robert Nikodem (77) Spartak TĜebíþ
Václav Bohutínský (92) Sp.
Spartak
Tebí TĜebíþ
Robert Štefánek
HavlíþkĤv Brod
Pavel Picka
Slavoj Pacov
Robert Štefánek
HavlíþkĤv Brod
JiĜí Sýkora (95)
Spartak TĜebíþ
JiĜí Sýkora (95)
Spartak TĜebíþ
Jan SvČrák (91)
Atletika Jihlava
Leoš Krainer
Atletika Jihlava
JiĜí Sýkora (95)
Spartak TĜebíþ
Jan Kratochvíl (77)
Spartak TĜebíþ
JiĜí Kliner (84)
Spartak TĜebíþ
JiĜí Kliner (84)
Spartak TĜebíþ
Marcel ýížek
Slavoj Pacov
Jaroslav Jílek (89)
BATT N. MČsto
Lubomír Pilch
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
Sobotka, Chyba, Holub, Oburka
TJ Spartak TĜebíþ
Kliner, Dobeš, Papírník
JiĜí Kliner (84)
Spartak TĜebíþ
Marek Nováþek (73)
Spartak TĜebíþ
Praha
Brno
Olomouc
Praha
Praha
Praha
Praha
TĜinec
Olomouc
Praha
St. J.DeLuz
N. Vþelnice
2001
2001
2001
2000
2008
2008
2008
1990
2000
2008
2000
1993
2005
1993
1982
2001
2001
1960
2010
1995
2001
Jablonec
2000
Olomouc
2001
Brno
KromČĜíž
TĜebíþ
Brno
Ústí n. L.
Ostrava
2007
1986
2007
1992
2007
1996
2000
1995
2010
2010
2006
1979
2010
1992
1999
1999
1981
2004
2000
2004
Hodonín
1999
TĜebíþ
Praha
1999
1987
Tábor
Vyškov
Olomouc
TĜebíþ
TĜebíþ
Praha
Praha
Praha
Nové Zámky
Pardubice
Brno
TĜebíþ
Olomouc
Pardubice
Mladší žáci - 13 let
60 m
150 m
300 m
800 m
1 500 m
60 m pĜek.
výška
dálka
koule 3 kg
míþek
4 x 60 m
7,50
18,0
41,20
2:06,4
4:40,0
9,4
1,68
5,75
15,39
76,53
31,53
pČtiboj
2 333
Ženy
60 m
100 m
200 m
400 m
800 m
1 500 m
3 000 m
5 000 m
10 000 m
pĤlmaraton
maraton
100 m pĜek.
400 m pĜek.
3 000 m pĜek.
výška
dálka
trojskok
tyþ
koule 4 kg
disk
oštČp
kladivo
4 x 100 m
7,6
12,30
24,66
54,0
2:06,96
4:13,97
9:28,66
17:56,0
36:04,3
1:27:33
3:30:51
14,39
58,30
10:55,30
1,73
5,95
11,97
2,80
14,56
53,55
45,66
42,24
49,64
4 x 400 m
3:58,35
sedmiboj
4 900
Václav Bohutínský (92) Spartak TĜebíþ
Ota Lebeda
Slavoj Pacov
Michal Veselý
HavlíþkĤv Brod
Robert Štefánek
HavlíþkĤv Brod
Martin Pajer
Jiskra Humpolec
Martin Hložek
Slavoj Pacov
Miroslav Tureþek
Slavoj Pacov
Martin Hložek
Slavoj Pacov
Martin Hložek
Slavoj Pacov
Martin Hložek
Slavoj Pacov
Vysoþina
Tábor
Dolák, Miþka, Adamec, Švihálek
Martin Hložek
Slavoj Pacov
2005
1984
2005
1994
1987
2003
1978
2003
2003
2003
2009
Vlasta Vlachová
Atletika Jihlava
Ilona Kristinusová
Atletika Jihlava
Daniela Kadlecová
HavlíþkĤv Brod
Daniela Kadlecová
HavlíþkĤv Brod
Lenka ŠvaĖhalová
Žćár nad S.
Lenka ŠvaĖhalová
Žćár nad S.
Lucie Sárová (88)
Nové MČsto
Hengelo
Jitka Hekrdlová (64)
Spartak TĜebíþ TĜebíþ
Jitka Hekrdlová (64)
Spartak TĜebíþ TĜebíþ
Monika Uchytilová
Nové MČsto
Monika Doležalová
Atletika Jihlava
Lucie Sichertová (76) Spartak TĜebíþ Ostrava
Lucie Sichertová (76) Spartak TĜebíþ Jablonec
Lucie Sárová (88)
Nové MČsto
Praha
Anna Kostihová (82)
Dukovany
Olomouc
Anna Kostihová (82)
Dukovany
Praha
Iveta Miþková (82)
Dukovany
Jablonec
Petra Mandátová (91) Spartak TĜebíþ Pacov
Jitka Kubelová (91)
Nové MČsto
Nové MČsto
Jitka Kubelová (91)
Nové MČsto
BĜeclav
Petra Ludanyiová (86) Spartak TĜebíþ Hodonín
Eva Blažková (70)
Spartak TĜebíþ TĜebíþ
Atletika Jihlava
Vokurková, Kristinusová, Mokrejšová M., Mokrejšová J.
Atletika Jihlava
ýtveráþková. Mokrejšová J, Casková, Sováková
Lucie Sichertová 76)
Dukovany
Praha
1958
1977
1985
1985
2000
2001
2007
1983
1983
2003
1998
2002
2001
2008
2000
2001
2000
2010
2010
2010
2004
1999
1979
2003
1981
2000
Juniorky - 19 let
60 m
100 m
200 m
400 m
800 m
1 500 m
3 000 m
5 000 m
10 000 m
100 m pĜek.
400 m pĜek.
3 000 m pĜek.
výška
dálka
trojskok
tyþ
koule 4 kg
disk
oštČp
kladivo 4 kg
4 x 100 m
7,6
12,30
24,66
54,0
2:10,99
4:26,60
9:28,66
17:26,74
36:04,3
14,68
62,98
11:26,80
1,73
5,95
11,97
2,80
14,56
53,55
45,66
38,56
50,92
4 x 400 m
4:04,98
sedmiboj
4 829
Dorostenky - 17 let
60 m
100 m
12,30
200 m
24,66
400 m
54,0
800 m
2:14,2
1 500 m
4:42,21
3 000 m
10:15,3
100 m pĜek.
14,46
300 m pĜek.
46,55
400 m pĜek.
65,86
výška
1,70
dálka
5,84
trojskok
11,30
tyþ
2,80
koule 3 kg
14,63
disk
40,94
oštČp
43,90
kladivo 3 kg
45,86
4 x 100 m
49,21
4 x 400 m
4:11,7
sedmiboj
4 821
Vlasta Vlachová
Atletika Jihlava
Ilona Kristinusová
Atletika Jihlava
Daniela Kadlecová
HavlíþkĤv Brod
Daniela Kadlecová
HavlíþkĤv Brod
Markéta Krejþí (89)
BATT N. MČsto Kladno
Lucie Sárová (88)
Nové MČsto
Ostrava
Lucie Sárová (88)
Nové MČsto
Hengelo
Lucie Sárová (88)
Nové MČsto
Jablonec
Jitka Hekrdlová (64)
Spartak TĜebíþ
Petra Ludanyiová (86) Dukovany
ýeská Lípa
Daniela Kadlecová
HavlíþkĤv Brod
Helena Tlustá (93)
Nové MČsto
BĜeclav
Anna Kostihová (82)
Spartak TĜebíþ Olomouc
Anna Kostihová (82)
Spartak TĜebíþ Praha
Iveta Miþková (82)
Spartak TĜebíþ Jablonec
Petra Mandátová (91) Spartak TĜebíþ Pacov
Jitka Kubelová (91)
Nové MČsto
Nové MČsto
Jitka Kubelová (91)
Nové MČsto
BĜeclav
Petra Ludanyiová (86) Dukovany
Hodonín
Lenka Götzová (92)
Spartak TĜebíþ Jablonec
Atletika Jihlava
Vokurková, Kristinusová, Mokrejšová M, Mokrejšová J
TJ Nové MČsto na MoravČ
Tábor
Vášová, Dufková, Miliþková, Janoušová
Petra Ludanyiová (86) Dukovany
Hradec Králové
1958
1977
1985
1985
2007
2007
2007
2007
1983
2004
1984
2010
2000
2001
2000
2010
2010
2010
2004
2010
1979
Ilona Kristinusová
Atletika Jihlava
Daniela Kadlecová
HavlíþkĤv Brod
Daniela Kadlecová
HavlíþkĤv Brod
Vladislava Panáþková HavlíþkĤv Brod
Lenka Kubátová
HavlíþkĤv Brod
Blanka Milostná (82)
Spartak TĜebíþ Jablonec
Petra Ludaniyová (86) Spartak TĜebíþ Opava
Iva Skorocká (76)
Spartak TĜebíþ Ostrava
Petra Ludanyiová (86) Spartak TĜebíþ Ostrava
Ilona Paštyková
Atletika Jihlava
Petra ŠtČpánková (86) Slavoj Pacov
ý. BudČjovice
Iveta Miþková (82)
Dukovany
Jablonec
Tereza Koudelová (93) Atletika Jihlava Tábor
Jitka Kubelová (91)
Nové MČsto
Nové MČsto
Hana Starková
Atletika Jihlava
Petra Ludanyiová (86) Dukovany
Koper
Lenka Götzová (92)
Spartak TĜebíþ TĜebíþ
Atletika Jihlava
Jelínková, Farková, Korešová, DvoĜáková
TJ Spartak TĜebíþ
Brno
Sichertová D. a L., Skorocká, Karasová
Petra Ludaniyová (86) Spartak TĜebíþ Praha
1977
1985
1985
1982
1988
1999
2003
1993
2003
1979
2003
1999
2010
2008
1988
2003
2009
2008
2010
2004
1992
2002
Starší žákynČ - 15 let
60 m
7,6
100 m
12,4
150 m
18,5
300 m
41,3
400 m
61,1
800 m
2:17,3
1 500 m
4:51,59
3 000 m
12:34,2
100 m pĜek.
15,56
200 m pĜek.
32,02
výška
1,64
dálka
5,59
tyþ
2,33
koule 3 kg
12,84
disk
33,62
oštČp
39,54
kladivo
37,77
4 x 60 m
30,99
3 x 300 m
2:11,21
sedmiboj
4 507
Mladší žákynČ - 13 let
60 m
7,6
150 m
18,5
300 m
42,0
800 m
2:16,61
1 500 m
5:01,66
60 m pĜek.
10,1
výška
1,57
dálka
5,07
koule 3 kg
9,81
míþek
62,14
4 x 60 m
32,08
pČtiboj
2 457
Petra Hochmanová
HavlíþkĤv Brod
Petra Tomanová (79) Spartak TĜebíþ TĜebíþ
Petra Hochmanová
HavlíþkĤv Brod
Jitka Fuþíková
Atletika Jihlava
Jiina Nožiþková (73)
Spartak TĜebíþ KromČĜíž
Daniela Kadlecová
HavlíþkĤv Brod
Helena Tlustá (93)
Nové MČsto
TĜinec
Marie Krátká (68)
Spartak TĜebíþ TĜebíþ
Petra Ludanyiová (86) Spartak TĜebíþ TĜinec
Monika Sedláþková (95)Spartak TĜebíþ Pardubice
KateĜina Vodová (91) Jiskra Humpolec Tábor
Petra ŠtČpánková
Slavoj Pacov
Iva Mohelská (84)
Spartak TĜebíþ TĜebíþ
Vendula Veselá (92)
Spartak TĜebíþ TĜebíþ
Marie Dobešová (57) Spartak TĜebíþ
Petra Ludanyiová (86) Spartak TĜebíþ Šumperk
Lenka Götzová (92)
Spartak TĜebíþ Klatovy
Vysoþina
Vlþanová, Farková, Korešová, DvoĜáková
Atletika Jihlava
Farková, Korešová, DvoĜáková
Petra Ludanyiová (86) Dukovany
Olomouc
1995
1994
1995
1985
1988
1983
2008
1983
2001
2010
2006
2001
1999
2007
1972
2001
2007
2007
Petra Hochmanová
HavlíþkĤv Brod
Petra Hochmanová
HavlíþkĤv Brod
Renata Nápravníková HavlíþkĤv Brod
Helena Tichá
HavlíþkĤv Brod
Markéta Pospíšilová
Nové MČsto
Daniela Kadlecová
HavlíþkĤv Brod
KateĜina Vodová
Jiskra Humpolec
Eva Zárybnická
Atletika Jihlava
Vendula Veselá (92)
Spartak TĜebíþ
Vendula Veselá (92)
Spartak TĜebíþ
Vysoþina
Kratochvílová, Jirkovská, Mašterová, Vodrážková
Vendula Veselá (92)
Spartak TĜebíþ
1995
1995
1984
1984
2002
1981
2004
1983
2005
2005
2007
2007
2001
2005
Muži
60 m
7,21
7,23
7,33
7,36
7,35
7,36
7,37
7,46
7,55
7,57
7,60
1F
2F
Sobotka
Chyba
Novák
OndĜej
Josef
Luboš
891013 TJ Spartak TĜebíþ
890207 TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
88
2r
1R4
3F
3r
4r
DanČþek
Mráz
Bohutínský
Veselý
Mitchell
Vašík
Jelínek
Petr
Jan
Václav
David
Andrej
Jan
Libor
850916
030589
920426
880819
941220
950209
180794
4
TĤma
Havlíþek
Sýkora
Pham
Ćebnár
Vorlíþek
Vysoudil
Studený
Zajíc
Kroupa
Pavel
Jakub
JiĜí
Hynek
JiĜí
VojtČch
Miroslav
Josef
David
David
070489
95
950120
210994
930807
950414
930106
91
91
950706
JUNIOěI
7,98
+0,9 1B3
1.-3. viz muži
Venkrbec
Lukáš
030991 Atletika Jihlava
DOROSTENCI
7,88
7,89
7,91
7,98
5r
7,99
4r
1.-5. viz muži
ěíha
Havlíþek
Bouþek
Horník
Lujc
Petr
OndĜej
Martin
Roman
Michael
94
091194
94
940515
930127
8,05
8,10
8,20
8,25
8,30
8,33
Máca
Fikr
Palásek
Zeman
Janíþek
Svoboda
OndĜej
OndĜej
Petr
Jaroslav
Miroslav
Tomáš
Hykl
Sobotka
Novák
DanČþek
Mráz
Chyba
Sýkora
Jirovský
Vysoudil
Vitner
ěíha
Bohutínský
Mitchell
Studený
Zimola
Pham
7,62
7,63
7,64
7,65
7,66
7,74
7,75
7,75
7,83
7,87
100 m
11,04
11,15
11,36
11,55
11,62
11,63
11,63
11,63
11,65
11,69
11,78
11,79
11,80
11,91
11,92
12,10
-1.0
-1.0
-0,3
-0,3
-1.2
-0.4
-0.3
1r
5r
3A
2r
+0.0 1r
-0.4
6r
4r
+0,9 3B3
6R5
0
4B3
+1.9 2r
+0.6 2r
-0.6
+0,2
+0.0
-0,3
+0,0
4r
2R4
1r
1r
1r
1
2
-0.5 5r
+1.9 1r
+1,5
4
+0,6 2
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Batt klub Nové M.
Atletika Jihlava
Praha
Praha
Praha
Jihlava
TĜebíþ
Praha
Praha
Praha
TĜebíþ
Jablonec
Jihlava
1601
1601
1601
1408
1105
1601
1601
1302
1105
0905
1805
D
SŽ
D
Atletika Jihlava
Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Jiskra HavlíþkĤv Brod
Sokol Velké MeziĜíþí
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
TĜebíþ
Jihlava
Pacov
Jihlava
TĜebíþ
Jihlava
Praha
Praha
Praha
Jihlava
2404
0205
0606
1805
2404
2404
1601
1601
1601
1505
SŽ
SŽ
D
D
SŽ
D
J
J
SŽ
Jihlava
1408 J
Slavoj Pacov
Atletika Jihlava
Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Praha
Jihlava
Praha
Praha
Praha
1601
1805
1601
1601
1601
D
D
D
D
D
930819
94
940629
150894
051081
290793
TJ Spartak TĜebíþ
Sokol Velké MeziĜíþí
Jiskra HavlíþkĤv Brod
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
TĜebíþ
Praha
Praha
Jihlava
Praha
Jihlava
2404
1601
1601
1408
1601
1408
D
D
D
D
Pavel
OndĜej
Luboš
Petr
Jan
Josef
JiĜí
Dominik
Miroslav
Petr
760205
891013
88
850916
030589
890207
950120
930716
930106
900127
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Jiskra HavlíþkĤv Brod
TJ Nové MČsto na MoravČ
TĜebíþ
Nové MČsto n.M.
TĜebíþ
Nové MČsto n.M.
Pacov
Jihlava
Passau
Passau
TĜebíþ
TĜebíþ
1109
0506
1109
0506
0506
0205
1010 SŽ
1010 D
2905 D
2905
Petr
Václav
Andrej
Josef
Petr
Hynek
94
920426
941220
91
901020
210994
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Nové MČsto na MoravČ
Atletika Jihlava
Písek
Jablonec n.N.
TĜebíþ
TĜebíþ
TĜebíþ
Nové MČsto
0307
0307
2905
2905
2905
1505
J
D
D
J
D
J
D
12,10
12,17
12,18
12,23
+1.6 1r
+1,6 1
-0.5 3r
Rygl
Plášil
Belatka
Ćebnár
Josef
OndĜej
Jaromír
JiĜí
921209
070593
170674
930807
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
TĜebíþ
Jihlava
TĜebíþ
TĜebíþ
0509 J
2209 D
0509
2404 D
12,23
12,24
12,26
12,31
12,33
12,35
12,39
12,47
12,48
12,52
+0,6
+0.4
-3.3
+1,5
-3,3
+1.5
+1,9
-0,3
-0,1
0,0
Jelínek
Studený
Kliner
ýáp
Urban
Máca
Havlíþek
Vorlíþek
Bouþek
Venkrbec
Libor
Josef
JiĜí
Jakub
Ladislav
OndĜej
JiĜí
VojtČch
Martin
Lukáš
180794
910605
841010
191290
150282
930819
93
950414
94
030991
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Spartak TĜebíþ
Sokol Velké MeziĜíþí
Atletika Jihlava
Nové MČsto
Nové MČsto n.M.
Pacov
TĜebíþ
Pacov
TĜebíþ
TĜebíþ
Passau
Pacov
Jihlava
1505
1505
0805
0205
0805
2905
2905
1010
1306
1408
D
J
JUNIOěI
12,62
-0.5 4r
12,70
1
12,98
13,13
+1,6
1.-5. viz muži
Kopeþný
Veselý
Šefl
Holánek
Tomáš
Michal
Karel
Petr
910520
920306
271092
92
TJ Spartak TĜebíþ
Jiskra HavlíþkĤv Brod
Atletika Jihlava
Sokol Velké MeziĜíþí
TĜebíþ
Jihlava
Jihlava
TĜebíþ
2404
0205
2209
0509
J
J
J
J
DOROSTENCI
12,57
12,58
12,76
4r
12,91
0
3
12,94
+0,2
12,96
+0,0
13,14
-0,7 6
1.-11. viz muži
Habr
Brychta
Palásek
Svoboda
Homola
Fikr
Zeman
Tomáš
Michal
Petr
Tomáš
Lukáš
OndĜej
Jaroslav
200994
270294
940629
290793
93
94
150894
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Jiskra HavlíþkĤv Brod
Atletika Jihlava
Sokol Velké MeziĜíþí
Sokol Velké MeziĜíþí
Atletika Jihlava
Jihlava
Jihlava
TĜebíþ
Jihlava
Pacov
Jihlava
Pacov
2209
2209
2905
0205
1306
0205
0805
D
D
D
D
D
D
D
200 m
22,53
22,82
22,91
22,94
23,75
23,85
23,89
24,17
24,24
24,31
Mráz
Sobotka
Chyba
Novák
Vysoudil
Sýkora
Zimola
Bohutínský
Vitner
Studený
Jan
OndĜej
Josef
Luboš
Miroslav
JiĜí
Petr
Václav
Petr
Josef
030589
891013
890207
88
930106
950120
901020
920426
900127
910605
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
Jiskra HavlíþkĤv Brod
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Spartak TĜebíþ
TĜebíþ
Jablonec n.N.
TĜebíþ
TĜebíþ
Pacov
Olomouc
TĜebíþ
Praha
Jihlava
Jihlava
1109
0307
2905
1109
1306
0409
1707
1601
205
0205
D
SŽ
TĤma
Rygl
Štancl
ěíha
Studený
Mitchell
Máca
Zajíc
Havlíþek
Linha
Jan
Josef
Michal
Petr
Josef
Andrej
OndĜej
David
JiĜí
Jan
270888
921209
260790
94
91
941220
930819
91
93
91
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Slavoj Pacov
Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Spartak TĜebíþ
Praha
Pacov
Jihlava
Pacov
Praha
Jihlava
TĜebíþ
Praha
Jihlava
Pacov
1601
0306
1909
1306
1601
0205
2905
1601
0205
1306
Horáþek
Veselý
Ćebnár
Procházka
Pham
Palásek
Šacl
Jan
Michal
JiĜí
Jakub
Hynek
Petr
JiĜí
120485
920306
930807
910909
210994
940629
94
Atletika Jihlava
Jiskra HavlíþkĤv Brod
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Jiskra HavlíþkĤv Brod
TJ Nové MČsto na MoravČ
Pacov
Praha Strahov
TĜebíþ
TĜebíþ
Praha
Jihlava
Pacov
1306
1601
1105
1105
1601
0205
1306
24,35
24,45
24,47
24,58
24,73
24,81
25,02
25,24
25,25
25,37
25,44
25,46
25,74
25,75
25,89
26,01
26,32
3
1
4r
4R
5
5r
4r
1B3
+1,6 1
-0.3 4r
+0.1 1r
1
+0.2 3r
2
1r
2
-0.9 1r
2B6
+0.5 1r
+1,7 3B3
-0.6 1r
+0.1 5r
-0,6
+0.5 1r
+0,5 2
1r
-0.8 2r
-0.8 2r
2B7
3r
D
D
SŽ
D
J
J
J
J
D
J
D
D
J
D
J
D
J
D
D
26,37
27,31
27,96
Homola
Vodiþka
Janíþek
Lukáš
Pavel
Miroslav
93
Sokol Velké MeziĜíþí
050859 Atletika Jihlava
051081 Atletika Jihlava
Jihlava
TĜebíþ
Praha
0205 D
2606
1601
1.-7. viz muži
Stára
OndĜej
910610 Jiskra HavlíþkĤv Brod
Jihlava
0205 J
DOROSTENCI
28,37
+0,5 4B2
1.-9. viz muži
Duda
ŠtČpán
070594 Atletika Jihlava
Pacov
1306 D
300 m
36,45
37,04
37,15
38,20
40,69
40,71
41,10
41,27
41,87
42,03
Chyba
Novák
Veselý
Holenda
Perutka
Vašík
Carda
Vorlíþek
Helar
ěemínek
Josef
Luboš
David
Petr
Martin
Jan
Martin
VojtČch
OndĜej
Tomáš
890207
88
880819
81
95
950209
95
950414
040595
950228
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
Sokol Velké MeziĜíþí
Batt klub
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
TĜebíþ
TĜebíþ
TĜebíþ
TĜebíþ
Pacov
Pardubice
Praha
Pacov
Pacov
Kladno
2404
2404
2404
2404
1306
1605
1109
1306
1306
0210
Vitner
Chyba
Veselý
Rygl
Vysoudil
Holenda
Veselý
Štancl
Šacl
Pavlíþek
Petr
Josef
David
Josef
Miroslav
Petr
Michal
Michal
JiĜí
Dušan
900127
890207
880819
921209
930106
81
920306
260790
941124
140193
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Jiskra HavlíþkĤv Brod
Slavoj Pacov
Jiskra HavlíþkĤv Brod
Atletika Jihlava
TJ Nové MČsto na MoravČ
Atletika Jihlava
TĜebíþ
Pacov
Tábor
TĜebíþ
Pacov
Pacov
Pacov
Jihlava
Pardubice
Jihlava
2905
0805
0708
2905
0506
0805
0506
1909
1708
3009
Josef
JiĜí
Josef
JiĜí
Petr
Tomáš
VojtČch
Šimon
Lukáš
David
Petr
910605
841010
91
93
92
910520
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Sokol Velké MeziĜíþí
Sokol Velké MeziĜíþí
Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Nové MČsto na MoravČ
190196 Atletika Jihlava
030991 Atletika Jihlava
91
Slavoj Pacov
940629 Jiskra HavlíþkĤv Brod
Nové MČsto n.M.
Pacov
Praha
Nové MČsto n. Mor.
TĜebíþ
Pacov
TĜebíþ
Jihlava
Pacov
Pacov
Praha Strahov
1505
0805
1601
1505
0509
0805
0509
2209
0805
2407
1601
JUNIOěI
28,28
400 m
50,36
51,07
51,93
52,36
52,87
53,25
54,43
54,73
55,22
55,58
-0,7
+1,8 5B1
3B8
3
1r
3r
2r
1B2
1r
1
2r
4r
2r
1r
1r
4B1
3
SŽ
SŽ
SŽ
SŽ
SŽ
SŽ
J
D
J
D
55,95
56,65
56,84
56,91
57,76
57,78
58,24
58,63
59,49
59,73
61,51
3
4r
2r
Studený
Kliner
Studený
Havlíþek
Holánek
Kopeþný
Ruschka
Adamec
Venkrbec
Zajíc
Palásek Petr
61,84
62,09
63,08
63,09
6
5
2r
4r
Duda
Zeman
Veleba
Palásek
ŠtČpán
Jaroslav
Petr
Petr
070594
150894
710126
940629
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Jiskra HavlíþkĤv Brod
Pardubice
Pacov
TĜebíþ
Nové MČsto n. M.
1708 D
0805 D
0509
1505 D
1
4R
3
Vitner
Zimola
Rygl
Holenda
Hubáþek
Hnatiak
Šacl
Sita
Kadlec
Petr
Petr
Josef
Petr
Petr
Jakub
JiĜí
Martin
Petr
900127
901120
921209
81
780516
010691
941124
030388
850111
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
TJ Nové MČsto na MoravČ
Atletika Jihlava
TJ Nové MČsto na MoravČ
Atletika Jihlava
TJ Nové MČsto na MoravČ
Pardubice
TĜinec
Jablonec n.N.
Klatovy
Nové MČsto Met.
Purmerend
Tábor
Pacov
Pacov
0307
1707
0307 J
2205
0506
1104 J
2606 D
1306
1306
800 m
1:51,81
1:54,35
1:55,91
2:00,47
2:02,09
2:06,60
2:06,91
2:09,04
2:12,44
2r
4
3
12
1
8R
1
4
J
J
D
J
J
SŽ
J
J
D
2:15,68
5
BednáĜ
Jakub
940125 TJ Nové MČsto na MoravČ Pacov
1306 D
2:20,20
2:23,30
2:32,20
2:33,44
2:34,13
2:34,84
2:37,86
2:39,59
2:40,3
2:41,03
3
Duda
Kyus
Musil
Palán
Novotný
Karas
Uchytil
Hrdina
Mottl
Palán
ŠtČpán
Michal
ýenČk
Antonín
Lukáš
Jan
Jan
OndĜej
Lukáš
Jan
070594
95
970408
241197
97
950623
96
960113
970926
221295
Atletika Jihlava
Sokol Velké MeziĜíþí
Jiskra HavlíþkĤv Brod
Atletika Jihlava
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
Sokol Velké MeziĜíþí
BATT klub N.MČsto
Jiskra HavlíþkĤv Brod
Atletika Jihlava
Pacov
Praha
Velké MeziĜíþí
Velké MeziĜiþí
Jihlava
Pacov
Praha
Praha
Humpolec
Jihlava
1306
1601
1809
1809
0205
1306
1601
1601
1410
1408
D
SŽ
MŽ
MŽ
MŽ
SŽ
SŽ
SŽ
MŽ
SŽ
NČmec
Dolák
MokĜíš
Horký
Pirochta
Suchý
ěiháþek
Lhotka
Mikoláš
Trutna
Jakub
OndĜej
Jan
Bohuslav
Tomáš
OndĜej
Kamil
Pavel
Jakub
Jan
940627
970111
040396
96
150197
030697
971031
97
971119
99
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Sokol Velké MeziĜíþí
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
Sokol Velké MeziĜíþí
Jihlava
Nové MČsto n.M.
Jihlava
Jihlava
Velké MeziĜiþí
Nové MČsto
Nové MČsto n.M.
TĜebíþ
TĜebíþ
Velké MeziĜíþí
0205
2006
1408
0205
1809
2006
2006
1605
1605
1809
SŽ
MŽ
SŽ
SŽ
MŽ
MŽ
MŽ
MŽ
MŽ
MŽ
Vitner
Zimola
Rygl
Holenda
Hnatiak
Hubáþek
Šacl
ýáp
Veselý
DvoĜák
Petr
Petr
Josef
Petr
Jakub
Petr
JiĜí
Jakub
David
ŠtČpán
900127
901120
921209
81
010691
780516
941124
191290
880819
851125
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
Atletika Jihlava
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Nové MČsto na MoravČ
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Olomouc
Olomouc
Praha
TĜebíþ
TĜebíþ
Olomouc
TĜebíþ
TĜebíþ
Praha
TĜebíþ
0805
0805
0705 J
2404
2404 J
0805
2404 D
2404
1402
2404
Kroupa
Sýkora
Karas
Smetana
Carda
Molva
NČmec
Musil
Mottl
Vambera
David
JiĜí
Jan
Jakub
Martin
Vít
Jakub
ýenČk
Lukáš
Michal
950706
950120
950623
231196
95
200895
940627
970408
970926
971206
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Slavoj Pacov
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Jiskra HavlíþkĤv Brod
Jiskra HavlíþkĤv Brod
TJ Spartak TĜebíþ
Stará Boleslav
Pacov
TĜebíþ
Jihlava
Pacov
Stará Boleslav
TĜebíþ
ChotČboĜ
ChotČboĜ
TĜebíþ
2905
0905
2309
1805
0905
2905
2404
0709
0709
2404
3
3
2
Kourek
Vitner
Zimola
Rygl
Holánek
Šuška
Kuþera
Hnatiak
Šacl
Nováþek
Lukáš
Petr
Petr
Josef
Petr
JiĜí
Radek
Jakub
JiĜí
Tomáš
880304
900127
901120
921209
92
911204
69
010691
941124
830806
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Spartak TĜebíþ
Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Nové MČsto na MoravČ
Slavoj Pacov
Atletika Jihlava
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Spartak TĜebíþ
Bottrop
Ostrava
Stará Boleslav
Olomouc
Praha
Nové MČsto
Pacov
Praha
Pasov
TĜebíþ
0907
2705
0809
0409 J
1601 J
1505
0506
1601 J
1010
2905
1
6
Sita
Duda
Martin
ŠtČpán
030388 Atletika Jihlava
070594 Atletika Jihlava
Nové MČsto
Pasov
1505
1010 D
2:42,30
2:42,72
2:43,71
2:44,17
2:48,17
2:50,66
2:50,67
2:51,94
2:52,50
2:52,51
1 000 m
2:26,63
2:28,38
2:34,03
2:39,08
2:47,56
2:48,17
2:54,34
2:55,23
3:00,47
3:01,97
3:03,75
3:14,25
3:14,58
3:22,84
3:22,88
3:27,31
3:30,38
3:36,9
3:45,3
3:50,37
1 500 m
3:43,93
3:50,94
3:59,73
4:01,11
4:16,10
4:20,49
4:21,05
4:21,26
4:25,21
4:27,86
4:34,80
4:35,18
1
2
2
2
4
3
1
5
3
5
6
3
2
4
3
4
12
5
6
5
8
2
4
6
8F1
9
1
2
10
6
1
1
7
2
SŽ
SŽ
SŽ
SŽ
SŽ
SŽ
D
MŽ
MŽ
MŽ
4:35,77
4:38,52
4:42,10
4:42,35
4:53,12
4:55,35
4:57,09
5:01,29
4
6
1
5
7
10
11
Motálek
Fuksa
Hubáþek
ýáp
DvoĜák
Janíþek
Karas
Kyus
Petr
Jakub
Petr
Jakub
ŠtČpán
ŠtČpán
Jan
Michal
610101 TJ Spartak TĜebíþ
TJ Nové MČsto na MoravČ
780516 TJ Nové MČsto na MoravČ
191290 Atletika Jihlava
851125 TJ Spartak TĜebíþ
960104 TJ Spartak TĜebíþ
950623 TJ Spartak TĜebíþ
95
Sokol Velké MeziĜíþí
TĜebíþ
Pasov
Dobruška
TĜebíþ
TĜebíþ
Kladno
Kladno
Nové MČsto n. Mor.
2905
1010
0808
2905
2905
0210 SŽ
0210 SŽ
1505 SŽ
5:07,52
5:16,93
5:19,78
5:20,01
5:22,01
5:22,33
5:24,70
5:29,96
5:38,69
5:42,16
1
1
1
9
1
4
3
3
Horný
Kopeþný
Musil
Novotný
Zajíc
Adamec
Chyba
Zeman
Palán
NČmec
Petr
Tomáš
ýenČk
Lukáš
David
Šimon
Josef
Jaroslav
Antonín
Jakub
690611
910520
970408
97
91
190196
890207
150894
241197
940627
Nové MČsto n.M.
Pacov
Pacov
Pacov
Pacov
Liberec
Pacov
Pacov
Pacov
Nové MČsto n.M.
1505
0905
3005
3005
2507
2509
0905
0905
3005
1505
JUNIOěI
5:42,25
3
1.-5. viz muži
Venkrbec
Lukáš
030991 Atletika Jihlava
Pacov
0905 J
Kourek
Holánek
Kuþera
Nováþek
Sita
Hnatiak
Kadlec
Motálek
ýáp
Lukáš
Petr
Radek
Tomáš
Martin
Jakub
Petr
Petr
Jakub
880304
92
69
830806
030388
010691
850111
610101
191290
TJ Nové MČsto na MoravČ
Sokol Velké MeziĜíþí
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Pilhausen
Jiþín
Pacov
Praha
Jihlava
Praha
Pacov
Praha
Pacov
1605
2108 J
0506
1601
1408
2401 J
1306
1601
1306
8
Kourek
Holánek
Kuþera
ŠĢáva
Lukáš
Petr
Radek
Petr
880304
92
69
160867
TJ Nové MČsto na MoravČ
Sokol Velké MeziĜíþí
Slavoj Pacov
Atletika Jihlava
TĜinec
Jablonec n. Nisou
Písek
TĜebíþ
1807
0307 J
0307
2606
10 000 m
39:20.29
14
Nováþek
Tomáš
830806 TJ Spartak TĜebíþ
TĜebíþ
2205
pĤlmaratón
1:24:26
1:40:42
1:48:30
1:48:49
92/60 Koreþek
9
TĤma
Ramaekers
13
Hadrava
Slavomír
Tomáš
Jozef
Karel
220480
210362
660330
111056
Pardubice
Nové Veselí
Drážćany
Nové Veselí
1704
2706
2410
2706
maratón
2:31:40
3:16:49
1
Žák
Horný
JiĜí
Petr
71
Batt klub N.MČsto
690611 SVý Ledeþ n.S.
Ostrava
Praha
0910
0905
24 hodin
137,636
30
HotaĜ
Pavel
110263 Atletika Jihlava
Brive la Gaillarde
1405
Veselý
Urban
Veleba
Vala
David
Ladislav
Petr
Jan
880819
150282
710126
140690
Praha
Praha
Praha
Praha
1402
1601
1601
1601
3 000 m
8:09,50
9:12,28
9:24,97
9:37,64
9:52,68
9:54,76
9:59,29
10:15,51
10:17,06
5 000 m
14:29,37
16:05,30
16:52,96
19:17,65
5
1
4
5
3
2
2
3
60 m pĜekážek muži
8,75
4r
9,05
1
10,09
2r
10,82
3
SVý Ledeþ n.S.
TJ Spartak TĜebíþ
Jiskra HavlíþkĤv Brod
Slavoj Pacov
Slavoj Pacov
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Jiskra HavlíþkĤv Brod
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
J
MŽ
MŽ
J
SŽ
D
MŽ
D
60 m pĜekážek junioĜi
9,49
1
Zajíc
9,50
2r
Kašpar
9,95
3
Venkrbec
David
Jan
Lukáš
91
Slavoj Pacov
910605 TJ Spartak TĜebíþ
030991 Atletika Jihlava
Praha
Praha
Praha
1601 J
1601 J
1601 J
60 m pĜekážek dorostenci
9,34
1
Pham
9,64
2
Svoboda
Hynek
Tomáš
210994 Atletika Jihlava
290793 Atletika Jihlava
Praha
Praha
1601 D
1601 D
110 m pĜekážek muži
15,41
-0.3 4r
Veselý
15,52
+1.5 1r
Chyba
15,69
+1,5 2B2 Urban
16,11
Vitovský
16,13
+0.4 2r
Nováþek
16,57
-1.7 3r
Kliner
17,18
Zajíc
17,78
+1,6 1
Venkrbec
17,89
+1.6 2r
Veleba
David
Josef
Ladislav
Radek
Martin
JiĜí
David
Lukáš
Petr
880819
890207
150282
81
880607
841010
91
030991
710126
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Jiþín
TĜebíþ
TĜebíþ
Praha
TĜebíþ
Pacov
Pacov
TĜebíþ
TĜebíþ
2108
2205
2205
0906
2905
0905
0506 J
0509 J
0509
110 m pĜekážek junioĜi
17,14
Zajíc
17,21
+0,4 2
Venkrbec
17,46
+0,4
Studený
18,49
-2.4 3r
Kopeþný
David
Lukáš
Josef
Tomáš
91
030991
91
910520
Slavoj Pacov
Atletika Jihlava
Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Spartak TĜebíþ
TĜebíþ
TĜebíþ
TĜebíþ
Pacov
2905
2905
2905
0905
J
J
J
J
110 m pĜekážek dorostenci
16,32
6B2 Pham
17,29
-0,4
Havlíþek
17,48
-0,3 2B3 Zeman
17,95
+0,8 3
Svoboda
Hynek
JiĜí
Jaroslav
Tomáš
210994
93
150894
290793
Atletika Jihlava
Sokol Velké MeziĜíþí
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Pasov
Nové MČsto n. Mor.
Liberec
TĜebíþ
1010
1505
2509
2905
D
D
D
D
300 m pĜekážek
42,54
43,51
1
44,35
2
46,93
Havlíþek
Pham
Pavlíþek
Homola
JiĜí
Hynek
Dušan
Lukáš
93
210994
140193
93
Sokol Velké MeziĜíþí
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Sokol Velké MeziĜíþí
Tábor
Jihlava
Jihlava
Jihlava
2506
0205
0205
0205
D
D
D
D
400 m pĜekážek
54,29
3r
58,86
60,49
3r
61,63
65,09
1
65,65
2r
75,65
5
Chyba
Holenda
Studený
Zajíc
Horáþek
Veleba
Pospíšil
Josef
Petr
Josef
David
Jan
Petr
ZbynČk
890207
81
910605
91
120485
710126
011157
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
Sokol Velké MeziĜíþí
Slavoj Pacov
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Jablonec n.N.
Pacov
Nové MČsto n.M.
Pacov
Pacov
Pacov
Jihlava
0307
0506
0506 J
0506 J
1306
1306
0205
3 000 m pĜekážek
10:36,95
1r
10:37,36
2
11:08,60
3
12:11,17
4
12:21,25
1
Nováþek
Kadlec
ýáp
ŠĢáva
Horný
Tomáš
Petr
Jakub
Petr
Petr
830806
850111
191290
160867
690611
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Nové MČsto na MoravČ
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
SVý Ledeþ n.S.
Jihlava
Jihlava
Jihlava
Jihlava
Jihlava
0205
0205
0205
0205
0205
skok vysoký
206
205
204
201
196
195
Kašpar
Urban
Kotlík
Veselý
Palán
DvoĜák
Jan
Ladislav
Kamil
David
Miroslav
JiĜí
910605
150282
1977
880819
1987
890915
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
TJ Jiskra Humpolec
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Jiskra Humpolec
Jiskra HavlíþkĤv Brod
TĜebíþ
Hustopeþe
Praha-Strahov
Nové MČsto n.M.
TĜebíþ
Písek
2404 J
2201
O702
0506
2205
0307
1
7
3
1
190
190
187
180
3
2
1
1
Venkrbec
Aniska
Sýkora
Nikl
Lukáš
Aliaksandr
JiĜí
Jan
030991
281288
950120
930307
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Jiskra HavlíþkĤv Brod
Hustopeþe
Jihlava
Brno
Nové MČsto n. Mor.
2201 J
0205
0901 SŽ
1505 D
177
176
175
175
175
175
175
172
170
170
6
8
5
1
2
1
Beránek
Molva
Svoboda
Pišín
Chyba
Sobotka
Miþka
TĤma
Vala
Bouþek
Michal
Vít
Tomáš
OndĜej
Josef
OndĜej
Lukáš
Pavel
Jan
Martin
060993
200895
290793
190493
890207
891013
96
070489
140690
94
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Sokol Velké MeziĜíþí
Jihlava
Jihlava
Praha
Jihlava
Pacov
Nové MČsto n.M.
Passau
Pacov
Brno
Praha
1909
1408
1601
0302
0805
1505
1010
2407
0901
1601
170
170
170
169
168
168
165
165
165
165
4
3
4
5
VanČk
Nováþek
Zeman
Kliner
Suchý
Kroupa
Lujc
Kopuletý
Pham
Stejskal
Jan
Martin
Jaroslav
JiĜí
JiĜí
David
Michael
Martin
Hynek
Jakub
841203
880607
150894
841010
260392
950706
930127
930213
210994
95
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Slavoj Pacov
Jihlava
Nové MČsto n.M.
Pacov
Pacov
Jihlava
Olomouc
TĜebíþ
TĜebíþ
Jihlava
Jihlava
0205
1505
1306
0805
2209
0806
2404
2404
1805
0606
1.-3. viz muži
Zajíc
Kopeþný
David
Tomáš
Slavoj Pacov
91
910520 TJ Spartak TĜebíþ
Pacov
Pacov
0910 J
0805 J
DOROSTENCI
155
1.-9. viz muži
Fikr
OndĜej
94
Sokol Velké MeziĜíþí
Jihlava
0205 D
155
Homola
Lukáš
93
Sokol Velké MeziĜíþí
Pacov
1306 D
Veselý
Belatka
Burda
Hodinka
Urban
Kopeþný
Sýkora
Kroupa
Venkrbec
Zeman
David
Jaromír
JiĜí
JiĜí
Ladislav
Tomáš
JiĜí
David
Lukáš
Jaroslav
880819
170674
67
82
150282
910520
950120
950706
030991
150894
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Slavoj Pacov
Slavoj Pacov
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Tábor
Jihlava
Pacov
Pacov
Pacov
Pacov
Pacov
Stará Boleslav
Pacov
Jihlava
0708
0210
0506
0506
0905
0905
0805
2805
1306
1909
Kliment
Vácha
Molva
Adamec
VanČk
Teplý
Musil
Svoboda
Zajíc
Svoboda
Jan
JindĜich
Vít
Šimon
Jan
Miroslav
VojtČch
Pavel
David
Tomáš
280858
240475
200895
190196
841203
251140
950127
511028
91
290793
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
Atletika Jihlava
Jihlava
Jihlava
Pacov
Jihlava
Pacov
Jihlava
Jihlava
Jihlava
Pacov
Jihlava
0210
1909
0805
0210
1306
0210
0606
0205
2507
0210
Veleba
Carda
Petr
Martin
710126 TJ Spartak TĜebíþ
95
Slavoj Pacov
Pacov
Pacov
1306
0805 Sħ
JUNIOěI
165
163
skok o tyþi
420
395
360
350
330
310
310
300
300
295
3
9
8
2
3
3
2
1
2
2
1
1
1
10
285
275
270
265
260
225
220
200
200
185
2
11
3
5
3
6
3
3
181
180
4
7
D
SŽ
D
D
SŽ
D
D
J
SŽ
D
D
D
SŽ
J
Sħ
Sħ
J
D
Sħ
Sħ
Sħ
J
skok daleký
708h
704
+1.9
701
+0.9
677
+0.8
664
647
634
630
+1.5
623
597
597
+1,9
1
2
3
4
1
2
7
15
1
4
Sobotka
OndĜej
891013 TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Jiskra Humpolec
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Praha
BĜeclav
TĜebíþ
TĜebíþ
Praha
TĜebíþ
Praha
TĜebíþ
Praha
Jihlava
Pacov
1601
2908
1109
1109
1710
1109
1601
1109
1302
0205
0805
Hykl
DanČþek
Sýkora
Kotlík
Bohutínský
Jirovský
Veselý
Plášil
Urban
Pavel
Petr
JiĜí
Kamil
Václav
Dominik
David
OndĜej
Ladislav
760205
850916
950120
1977
920426
930716
880819
070593
150282
SŽ
J
D
D
597
595
587
587
584
580
576
573
572
572
9
+1.7 5
3
1
+1,2 2
1
+0,2
1
+0.3 15
+0.4 2
Aniska
Kliner
Ćebnár
Kopuletý
Venkrbec
Musil
Perutka
Belatka
Nováþek
Máca
Aliaksandr
JiĜí
JiĜí
Martin
Lukáš
VojtČch
Martin
Jaromír
Martin
OndĜej
281288
841010
930807
930213
030991
950127
95
170674
880607
930819
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Sokol Velké MeziĜíþí
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Jihlava
Pacov
Praha
TĜebíþ
Pacov
Pacov
Kladno
Pacov
Olomouc
TĜebíþ
1909
0805
1601
2404
0805
1306
0210
1306
0409
2905
567
565
564
563
563
561
562
558
558
557
552
+1.4 9
2
1
3
Formánek
Janíþek
VanČk
Pham
Zajíc
Matouš
Miroslav
Jan
Hynek
David
930327
051081
841203
210994
91
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Slavoj Pacov
+1.2 3
3
Kopeþný
DvoĜák
Fikr
Vašík
Podolský
Tomáš
JiĜí
OndĜej
Jan
Lukáš
910520
890915
94
950209
95
TJ Spartak TĜebíþ
Jiskra HavlíþkĤv Brod
Sokol Velké MeziĜíþí
Batt klub
Slavoj Pacov
TĜebíþ
TĜebíþ
Jihlava
Jihlava
Praha
Pacov
Pacov
Nové MČsto n. Mor.
Praha
Jihlava
Pacov
1109
0509
0205
0205
1601
0910
0805
1505
1601
0606
0910
JUNIOěI
551
466
1.-4. viz muži
Suchý
Šefl
JiĜí
Karel
260392 Atletika Jihlava
271092 Atletika Jihlava
Jihlava
Jihlava
3009 J
2209 J
DOROSTENCI
548
3
541
4
1.-8. viz muži
Svoboda
Nikl
Tomáš
Jan
290793 Atletika Jihlava
930307 Jiskra HavlíþkĤv Brod
Pacov
Jihlava
1306 D
0205 D
541
527
527
524
523
496
481
475
452
450
Havlíþek
Simandl
Nguyen
Zeman
Jelínek
Habr
Šacl
Duda
Kaláb
BednáĜ
OndĜej
Miroslav
Trung
Jaroslav
Libor
Tomáš
JiĜí
ŠtČpán
Tomáš
Jakub
091194
940114
931023
150894
180794
200994
941124
070594
160794
940125
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
TJ Nové MČsto na MoravČ
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
TJ Nové MČsto na MoravČ
Jihlava
Pacov
TĜebíþ
Jihlava
Jihlava
Jihlava
Nové MČsto
Nové MČsto
Purmerend
Nové MČsto
1805
1306
1109
3009
1805
2209
0210
0210
1104
0210
Kotlík
Urban
Svoboda
Nováþek
Kamil
Ladislav
Tomáš
Martin
1977
150282
290793
880607
TJ Jiskra Humpolec
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
TĜinec
TĜebíþ
Praha
TĜebíþ
1707
2205
1601 D
2205
4
+1.4 11
4
6
9
5
trojskok
14,48
14,23
+1,6 1
12,69
3
12,63
-1.5 12
D
D
J
SŽ
SŽ
D
D
D
J
J
D
SŽ
SŽ
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
12,40
12,16
12,03
11,98
11,90
11,62
+1.6 13
4
+1.4 3
9
5
15
11,40
11,01
10,79
10,62
vrh koulí 5 kg
15,12
13,48
12,49
12,10
11,96
11,70
11,65
11,53
11,00
10,55
10,15
9,93
9,89
9,79
8,49
8,23
7,11
6,57
vrh koulí 6 kg
15,60
11,02
10,90
10,68
10,58
10,48
10,39
9,98
9,85
9,55
8,43
7,74
5,92
Kašpar
Venkrbec
Kopuletý
Aniska
Vala
Zeman
Jan
Lukáš
Martin
Aliaksandr
Jan
Jaroslav
910605
030991
930213
281288
140690
150894
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
TĜebíþ
Pardubice
TĜebíþ
Jihlava
Praha
Jihlava
2205
0702
2905
1909
1601
1909
10
2
6
4
Nikl
VanČk
Molva
Máca
Jan
Jan
Vít
OndĜej
930307
841203
200895
930819
Jiskra HavlíþkĤv Brod
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Praha
TĜebíþ
Jihlava
Nové MČsto n.M.
2208 D
0509
1408 SŽ
0505 D
1
2
3
3
6
Lujc
Beránek
Havlíþek
Bouþek
ZaĖák
Venkrbec
Kiessling
Kaláb
Simandl
Vácha
Michael
Michal
Jakub
Martin
Lubomír
Lukáš
Lukáš
Tomáš
Miroslav
Václav
930127
060993
95
94
93
030991
250293
160794
940114
130893
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Sokol Velké MeziĜíþí
Sokol Velké MeziĜíþí
Slavoj Pacov
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Praha
TĜebíþ
TĜebíþ
Praha
Pacov
Jihlava
Jihlava
Jihlava
Jihlava
TĜebíþ
1710
0405
2905
1601
0910
3009
3009
1408
0205
0509
D
D
SŽ
D
D
J
D
D
D
D
6
4
6
5
1
Homola
Fikr
Havlíþek
Ohnút
Kosejk
BednáĜ
Zeman
Novák
Lukáš
OndĜej
JiĜí
Lukáš
Václav
Jakub
Jaroslav
Bohumil
93
94
93
090994
940305
940125
150894
1947
Sokol Velké MeziĜíþí
Sokol Velké MeziĜíþí
Sokol Velké MeziĜíþí
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Nové MČsto na MoravČ
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Jihlava
TĜebíþ
Jihlava
Jihlava
TĜebíþ
Nové MČsto
Pacov
Jihlava
0205
0509
0205
0205
0405
1505
0805
0210
D
D
D
D
D
D
D
BČhounek
Kopeþný
Filip
Kliment
Venkrbec
Eliáš
Zajíc
Zajíc
Pospíšil
Hnatiak
Kamil
Tomáš
Petr
Jan
Lukáš
Patrik
Pavel
David
ZbynČk
Jakub
911117
910520
50
280858
030991
920710
53
91
011157
010691
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
Slavoj Pacov
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
TĜebíþ
TĜebíþ
Pacov
Jihlava
Pacov
TĜebíþ
Pacov
Pacov
Jihlava
TĜebíþ
1706
0405
0910
0210
0905
1706
0910
2407
0210
2905
J
J
Rygl
Vodiþka
Holánek
Josef
Pavel
Petr
921209 TJ Spartak TĜebíþ
050859 Atletika Jihlava
Sokol Velké MeziĜíþí
92
Jihlava
Jihlava
TĜebíþ
0205 J
0210
0509 J
Kliner
BČhounek
TĤma
Uchytil
Vitovský
Heres
Havel Kamil
Hykl
Novotný
Svoboda
JiĜí
Kamil
Pavel
JiĜí
Radek
Jan
Kamil
Pavel
Martin
Michal
841010
911117
070489
79
81
800207
900317
760205
870129
761202
TĜebíþ
Jiþín
Praha
Písek
Praha
Nové MČsto n.M.
Pacov
TĜebíþ
TĜebíþ
TĜebíþ
2404
2108 J
2208
0307
2208
1505
0506
0509
0509
0509
1
1
1
3
2
2
1
2
3
vrh koulí 7.26 kg
14,05
1
13,28
9
12,99
1
12,87
12,72
12,02
3
11,91
5
11,67
1
11,46
2
11,31
4
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Slavoj Pacov
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
Jiskra HavlíþkĤv Brod
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
J
J
D
D
J
J
J
J
11,18
10,98
10,81
10,45
10,26
10,02
9,71
9,63
9,55
9,30
VanČk
Veselý
Oburka
Adamec
Kliment
Filip
DvoĜák JiĜí
Pilch
Chyba
Pejša
Pavel
David
Lukáš
František
Jan
Petr
JiĜí
Lubomír
Josef
Radek
73
880819
890714
210567
280858
50
890915
85
840207
70
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Slavoj Pacov
Jiskra HavlíþkĤv Brod
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
Pacov
Praha
TĜebíþ
Jihlava
TĜebíþ
Pacov
Praha Strahov
Jihlava
Pacov
Jihlava
0506
1302
0509
0210
0509
1508
1601
0205
0805
0205
Zajíc
Urban
Kadlec
Hnatiak
Mráz
Hubáþek
Horný
Zimola
BednáĜ
Šacl
Pavel
Ladislav
Petr
Jakub
Jan
Petr
Petr
Petr
Jakub
JiĜí
53
150282
850111
010691
030589
780516
690611
901120
940125
941124
Slavoj Pacov
Atletika Jihlava
TJ Nové MČsto na MoravČ
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
TJ Nové MČsto na MoravČ
SVý Ledeþ n.S.
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Nové MČsto na MoravČ
Pacov
Pacov
Nové MČsto
TĜebíþ
TĜebíþ
Nové MČsto
Nové MČsto n.M.
Nové MČsto
Nové MČsto
Nové MČsto
0910
0805
1505
0509 J
0205
0210
1505
0210
0210
0210
hod diskem 1.5 kg
44,31
1
38,21
36,51
1
32,41
3
32,13
30,71
28,58
4
27,05
25,89
25,48
5
Lujc
Zajíc
Beránek
Kaláb
Bouþek
Havlíþek
Ohnút
Filip
ZaĖák
Pham
Michael
Pavel
Michal
Tomáš
Martin
Jakub
Lukáš
Petr
Lubomír
Hynek
930127
53
060993
160794
94
95
090994
50
93
210994
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Sokol Velké MeziĜíþí
Sokol Velké MeziĜíþí
Atletika Jihlava
Slavoj Pacov
Slavoj Pacov
Atletika Jihlava
Passau
Pacov
Jihlava
Nové MČsto
Nové MČsto n. Mor.
TĜebíþ
Pacov
Pacov
Pacov
TĜebíþ
1010
0910
0205
1505
1505
2905
1306
0910
1508
2905
24,85
24,07
23,90
22,94
21,68
18,44
Vácha
Kiessling
Simandl
Havlíþek
Svoboda
Zeman
Václav
Lukáš
Miroslav
JiĜí
Tomáš
Jaroslav
130893
250293
940114
93
290793
150894
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Sokol Velké MeziĜíþí
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Pacov
Pacov
Pacov
Pacov
Pacov
Pacov
1306
1306
1306
1306
1306
0905
D
D
D
D
D
D
hod diskem 1.75 kg
39,16
1
34,79
2
33,96
1
29,20
2
29,19
28,30
4
BČhounek
Eliáš
Kopeþný
Kašpar
Zajíc
Venkrbec
Kamil
Patrik
Tomáš
Jan
David
Lukáš
911117
920710
910520
910605
91
030991
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
Atletika Jihlava
TĜebíþ
TĜebíþ
TĜebíþ
Pacov
Pacov
Pacov
1706
1706
0405
1306
0910
0905
J
J
J
J
J
J
hod diskem 2 kg
43,42
43,20
8
40,50
38,63
1
36,61
4
36,58
35,38
15
33,23
33,16
33,01
6
32,48
4
Uchytil
Kliner
Vitovský
Heres
TĤma
VanČk
BČhounek
Zajíc
Pilch
Vomela
Veselý
JiĜí
JiĜí
Radek
Jan
Pavel
Pavel
Kamil
Pavel
Lubomír
Josef
David
79
841010
81
800207
070489
73
911117
53
85
760214
880819
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Pacov
TĜebíþ
Praha
TĜebíþ
Jihlava
Praha
Jiþín
TĜebíþ
Jihlava
Jihlava
TĜebíþ
0506
2205
2208
2905
0205
2208
2108 J
2905
0205
0205
2404
9,05
8,87
8,52
8,37
8,26
8,02
7,60
7,31
7,15
6,54
16
5
1
6
5
4
5
12
9
5
1
1
2
3
4
6
8
9
11
5
D
D
D
D
SŽ
D
D
D
29,85
29,79
29,35
27,54
27,46
26,12
25,06
24,89
24,42
2
MB
16
Kliment
Havel
Beránek
Pejša
Veselský
Hubáþek
Filip
Kadlec
Chyba
Jan
Kamil
Michal
Radek
Martin
Petr
Petr
Petr
Josef
280858
900317
060993
70
690430
780516
50
850111
890207
Pacov
Pacov
Jihlava
Nové MČsto n.M.
Nové MČsto
Nové MČsto
Pacov
Jihlava
Pacov
1306
1306
1909 D
1505
2305
2305
0910
0205
0905
24,37
21,08
18,30
17,90
17,52
15,18
14,66
13,73
12,11
3
2
Urban
Zimola
Kourek
BednáĜ
Vitner
Duda
Šacl
Fuksa
Chlubna
Ladislav
Petr
Lukáš
Jakub
Petr
ŠtČpán
JiĜí
Jakub
Jan
150282
901120
880304
940125
900127
070594
941124
Atletika Jihlava
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Nové MČsto na MoravČ
Atletika Jihlava
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Nové MČsto na MoravČ
841002 TJ Nové MČsto na MoravČ
Pacov
Nové MČsto
Nové MČsto
Nové MČsto
Nové MČsto
Nové MČsto
Nové MČsto
Nové MČsto
Nové MČsto
0905
0210
2305
0210
0210
0210 D
0210
0210
2305
hod oštČpem 700 g
56,38
1
48,87
44,97
2
40,41
4
40,12
5
37,95
6
37,10
3
36,90
33,82
5
33,63
Lujc
Beránek
Nikl
Kaláb
Vácha
Ohnút
Kopuletý
Havlíþek
Hnatiak
Kyus
Michael
Michal
Jan
Tomáš
Václav
Lukáš
Martin
Jakub
Jakub
Michal
930127
060993
930307
160794
130893
090994
930213
95
010691
95
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Jiskra HavlíþkĤv Brod
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Sokol Velké MeziĜíþí
Atletika Jihlava
Sokol Velké MeziĜíþí
Praha
Purmerend
TĜebíþ
TĜebíþ
TĜebíþ
TĜebíþ
Pacov
TĜebíþ
Pacov
TĜebíþ
1710
1104
0509
0509
0509
0509
1306
2905
1306
2905
28,92
27,18
26,56
25,15
19,93
17,77
Zajíc
Kosejk
Filip
ZaĖák
Kiessling
Zeman
Pavel
Václav
Petr
Lubomír
Lukáš
Jaroslav
53
940305
50
93
250293
150894
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
Slavoj Pacov
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Pacov
TĜebíþ
Pacov
Pacov
Pacov
Pacov
0910
0405
0910
0910
1306
0905
hod oštČpem 800 g
58,50
1
57,90
1
57,21
52,29
5
49,54
7
48,91
2
48,23
47,57
4
46,57
MB
46,17
1
DvoĜák
TĤma
Palán
Kliner
Lujc
Doucha
Vitovský
Beránek
Havel
Svoboda
JiĜí
Pavel
Miroslav
JiĜí
Michael
JiĜí
Radek
Michal
Kamil
Michal
890915
070489
87
841010
930127
651023
81
060993
900317
761202
Jiskra HavlíþkĤv Brod
Atletika Jihlava
TJ Jiskra Humpolec
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Jiskra HavlíþkĤv Brod
Slavoj Pacov
Atletika Jihlava
Jiskra HavlíþkĤv Brod
TJ Spartak TĜebíþ
Klatovy
Písek
Jablonec n. Nisou
TĜebíþ
Jiþín
TĜebíþ
Klatovy
Jihlava
Pacov
TĜebíþ
2205
0307
0307
2205
2108 D
2606
2205
1909 D
1306
0509
45,66
45,45
44,57
44,25
43,70
43,04
42,47
41,91
41,32
40,58
Nováþek
Hubáþek
Kopeþný
Kašpar
Vomela
Nikl
Pilch
Vácha
Chyba
Oburka
Martin
Petr
Tomáš
Jan
Josef
Jan
Lubomír
JindĜich
Josef
Lukáš
880607
780516
910520
910605
760214
930307
85
240475
890207
890714
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Jiskra HavlíþkĤv Brod
Slavoj Pacov
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TĜebíþ
TĜebíþ
Jihlava
Pacov
Pacov
SP Praha 4
Klatovy
Jihlava
Pacov
TĜebíþ
2905
2205
0205 J
1306 J
1306
2208 D
2205
1909
0905
0509
6
7
12
2
3
4
5
5
6
20
4
7
5
3
9
1
1
1
14
8
2
2
Atletika Jihlava
Jiskra HavlíþkĤv Brod
Atletika Jihlava
Slavoj Pacov
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Nové MČsto na MoravČ
Slavoj Pacov
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Spartak TĜebíþ
D
D
D
D
D
D
D
SŽ
J
SŽ
D
D
D
D
40,32
40,15
39,88
39,26
38,64
38,11
38,01
36,99
34,83
33,80
6
6
VanČk
Heres
Belatka
Rygl
Holenda
Svoboda
BČhounek
Zajíc
Vácha
Hnatiak
Pavel
Jan
Jaromír
Josef
Petr
Pavel
Kamil
David
Václav
Jakub
73
800207
170674
921209
81
511028
911117
91
130893
010691
3
1.-6. viz muži
Venkrbec
Lukáš
030991 Atletika Jihlava
hod kladivem 5 kg
31,66
30,51
1
27,92
1
25,40
4
24,51
4
24,01
3
22,35
5
19,70
3
ZaĖák
Lujc
Kaláb
Vácha
Kiessling
Beránek
Ohnút
Jarý
Lubomír
Michael
Tomáš
Václav
Lukáš
Michal
Lukáš
Martin
93
930127
160794
130893
250293
060993
090994
94
hod kladivem 6 kg
39,56
36,50
1
33,37
2
24,97
24,85
MB
23,86
19,31
MB
Zajíc
BČhounek
Kašpar
Zajíc
Venkrbec
Filip
Hnatiak
Pavel
Kamil
Jan
David
Lukáš
Petr
Jakub
hod kladivem 7,26 kg
42,12
Zajíc
40,95
1
Novotný
40,10
VanČk
39,47
1
Vomela
27,83
2
Heres
26,26
Pilch
25,99
Filip
24,96
3
Kliment
24,63
6
BČhounek
24,19
7
Havel
23,57
17,45
16,71
16,12
JUNIOěI
24,74
2
3
2
5
3
Pacov
TĜebíþ
TĜebíþ
Jihlava
Pacov
TĜebíþ
Pacov
Pacov
Jihlava
TĜebíþ
0910
0405
0509
0205
0910
0509
1306
0910
1408
0509
Pacov
0905 J
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
TĜebíþ
TĜebíþ
TĜebíþ
TĜebíþ
Pacov
TĜebíþ
TĜebíþ
Nové MČsto n.M.
0509
0605
2905
0509
1306
2905
0509
1505
53
911117
910605
91
030991
50
010691
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
Atletika Jihlava
Slavoj Pacov
Atletika Jihlava
Pacov
Pacov
Pacov
Pacov
TĜebíþ
Pacov
TĜebíþ
0910
1306
1306
1306
0509
0910
0509
Pavel
Martin
Pavel
Josef
Jan
Lubomír
Petr
Jan
Kamil
Kamil
53
870129
73
760214
800207
85
50
280858
911117
900317
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
Slavoj Pacov
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Jiskra HavlíþkĤv Brod
TĜebíþ
TĜebíþ
Praha
TĜebíþ
Pacov
Klatovy
Pacov
Pacov
Nové MČsto n.M.
Nové MČsto n. Mor.
2905
0509
2208
0605
1306
2205
0910
1306
1505 J
1505
Pavel
Lukáš
Jan
Radek
511028
030991
140690
70
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Slavoj Pacov
Pacov
Nové MČsto
TĜebíþ
TĜebíþ
1306
1505 J
2905
0509
TJ Spartak TĜebíþ
Jablonec n.N.
0307
TJ Spartak TĜebíþ
TĜebíþ
2205
TJ Spartak TĜebíþ
Jiþín
2108
Slavoj Pacov
Písek
0307
4
MB
4
Svoboda
Venkrbec
Vala
Pejša
4 x 100 m
43,38
1
43,61
2r
44,33
5r
Veselý, Sobotka,
Chyba, Bohutínský
Veselý, Sobotka,
Chyba, DanČþek
Nováþek, Sobotka
Chyba, Sýkora
Vitovský, Vysoudil,
Mráz, Novák
45,16
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
J
J
J
D
J
D
D
D
D
D
D
D
D
J
J
J
J
J
46,67
47,09
1B2
48,80
48,89
MS
48,95
1r
49,16
1
49,26
1r
49,28
2
49,28
6B2
49,89
4B1
49,97
2r
50,31
1r
50,99
1
52,02
2
52,96
3
4 x 400 m
3:32,04
3:37,47
4:16,62
1
sedmiboj
4 700h
11
DvoĜák, Veselý,
Zajíc, Novák
Belatka, Aniska,
Venkrbec, Štancl
Nikl, Miþka,
Zajíc, ěíha
Aniska, Urban,
Venkrbec, TĤma
Chyba, VanČk,
Heres, Kliner
ýáp, Sita
Belatka, Horáþek
Slavoj Pacov
Klatovy
2205
Atletika Jihlava
Jihlava
1909
Slavoj Pacov
Písek
0307
Atletika Jihlava
Purmerend
1104
TJ Spartak TĜebíþ
Jihlava
0205
Atletika Jihlava
Pacov
1306
Kopuletý, Simandl,
Máca, Lujc
Urban, Belatka,
Janíþek, Vala
Brychta, Adamec,
Svoboda, Pham
Janíþek, Vala
Svoboda, Brychta
Linha, VanČk,
Veleba, Vomela
Rygl, kopeþný
Kašpar, BČhounek
Zeman, Svoboda,
Pham, Duda
Zeman Svoboda,
Beránek,Vácha
Svoboda, Zeman,
Beránek, Kaláb
TJ Spartak TĜebíþ
Pacov
1306 D
Atletika Jihlava
Jihlava
0205
Atletika Jihlava
Liberec
2509 D
Atletika Jihlava
Jihlava
1909
TJ Spartak TĜebíþ
Pacov
1306
TJ Spartak TĜebíþ
Pacov
1306 J
Atletika Jihlava
TĜebíþ
0509 D
Atletika Jihlava
Pacov
1306 D
Atletika Jihlava
Purmerend
1104 D
Novák, Mráz,
Vysoudil, Holenda
Novák, Vitovský,
Mráz, TĤma
Kliment, Belatka,
ýáp, Sita
Slavoj Pacov
Pacov
0506
Slavoj Pacov
Praha
2208
Atletika Jihlava
Nové MČsto
1505
Praha
1402
Pacov
0905 D
Veselý
David
880819 TJ Spartak TĜebíþ
(7.46 - 6.23 - 10.98 - 1.93 - 8.75 - 3.90 - 3:00.47)
desetiboj dorostenci
3548
5
Zeman
Jaroslav 150894 Atletika Jihlava
13,14-492-7,11-163-62,09 17,95-18,44-270-17,77-5:29,96
desetiboj junioĜi
4785
2
4557
3
4238
desetiboj muži
5195
2
4176
3
Kopeþný
Tomáš
910520 TJ Spartak TĜebíþ
Pacov
(12.78 - 5.62 - 9.96 - 1.63 - 57.78 - 18.49 - 32.04 - 3.10 - 42.60 - 5:16.93)
Venkrbec
Lukáš
030991 Atletika Jihlava
Pacov
12,54-584-10,58-184-59,49 18,13-28,30-290-24,74-5:42,25
Zajíc
David
91
Slavoj Pacov
Pacov
12,43-556-9,98-148-59,44-17,78-28,35-200-32,74-5:22,01
Chyba
Josef
890207 TJ Spartak TĜebíþ
Pacov
(11.74 - 6.68 - 9.55 - 1.75 - 51.07 - 16.29 - 24.42 - 0 - 41.32 - 5:24.70)
Urban
Ladislav 150282 Atletika Jihlava
Pacov
12,33-623-8,87-199-0 16,45-24,37-330-27,89-0
0905 J
0905 J
2407 J
0905
0905
vrhaþský trojboj dorostenci (koule - disk - oštČp)
1813
1
Lujc
Michal
930127
(13.68 - 34.94 - 46.85)
1705
2
Beránek
Michal
060993
(13,48 - 31,86 - 44,48)
1164
ZaĖák
Lubomír 93
11,96-22,95-25,15
1113
3
Ohnút
Lukáš
090994
(8,56 - 26,17 - 31,68)
vrhaþský trojboj junioĜi (koule - disk - oštČp)
1566
1
Kopeþný
Tomáš
11.02 - 33..96 - 42.33)
vrhaþský trojboj muži (koule - disk - oštČp)
1965
1
Kliner
JiĜí
(13.08 - 41.88 - 50.08)
1625
2
Heres
Jan
(11.38 - 37.39 - 40.15)
1532
VanČk
Pavel
10,60-34,97-40,32
1235
1
Hubáþek
Petr
8,02,26,02,42,70
1169
Zajíc
Pavel
9,05-30,57-27,49
1062
Filip
Petr
9,59-25,06-25,23
895
2
Zimola
Petr
7,31,21,08,28,41
767
3
Vitner
Petr
6,48,17,52,27,44
754
4
BednáĜ
Jakub
7,15,17,90,23,21
649
5
Šacl
JiĜí
6,54,14,66,22,52
575
6
TJ Spartak TĜebíþ
TĜebíþ
0405 D
Atletika Jihlava
TĜebíþ
0405 D
Slavoj Pacov
Pacov
0910 D
Atletika Jihlava
TĜebíþ
0405 D
910520 TJ Spartak TĜebíþ
TĜebíþ
0405 J
841010 TJ Spartak TĜebíþ
TĜebíþ
0405
800207 TJ Spartak TĜebíþ
TĜebíþ
0405
73
Pacov
0910
Slavoj Pacov
780516 TJ Nové MČsto na MoravČ Nové MČsto
0210
53
Slavoj Pacov
Pacov
0910
50
Slavoj Pacov
Pacov
0910
901120 TJ Nové MČsto na MoravČ Nové MČsto
0210
900127 TJ Nové MČsto na MoravČ Nové MČsto
0210
940125 TJ Nové MČsto na MoravČ Nové MČsto
0210 D
941124 TJ Nové MČsto na MoravČ Nové MČsto
0210 D
Fuksa
Jakub
6,40,13,73,18,85
sprintérský trojboj (60 - 100 - 200)
2307
Novák
Luboš
7,36-11,39-23,14
2057
1 Chyba
Josef
(7.55-11.96-23.91)
1942
1 Mitchell
Andrej
(7.55-12.10-24.90)
1691
2 Ćebnár
JiĜí
(7.88-12.53-25.74)
1546
5 Máca
OndĜej
(8.08-13.05-25.68)
TJ Nové MČsto na MoravČ Nové MČsto
0210
Slavoj Pacov
Jihlava
1408
890207 TJ Spartak TĜebíþ
TĜebíþ
0709
941220 TJ Spartak TĜebíþ
TĜebíþ
1105 D
930807 TJ Spartak TĜebíþ
TĜebíþ
1105 D
930819 TJ Spartak TĜebíþ
TĜebíþ
1105 D
88
5 000 m chĤze
28:37,15
5
Zeibert
Milan
630216 TJ Spartak TĜebíþ
Olomouc
0409
10 km chĤze
60:21
28
Zeibert
Milan
630216 TJ Spartak TĜebíþ
Praha
2404
20 km chĤze
2:16:14
2:25:53
6
27
Marek
Zeibert
Stanislav
Milan
421105 TJ Spartak TĜebíþ
630216 TJ Spartak TĜebíþ
PĜerov
Olomouc
2205
2003
Starší žáci
50 m
6,65
6,82
7,00
7,02
7,07
7,23
7,32
7,34
7,35
7,39
-0.2
-0.7
-0.2
-0.7
+0,4
-1.1
-1.3
-0.2
-0.7
-0.3
1r
1r
3r
2r
7,47
7,47
7,48
7,49
7,62
7,63
7,72
-0.7
+0,4
-0.7
-0.7
-1.1
-1.1
+0,4
60 m
7,57
7,63
7,64
7,74
7,87
7,89
7,92
7,96
7,99
8,02
8,04
8,09
8,32
8,32
8,39
8,39
8,41
8,41
8,41
8,56
8,57
8,58
8,59
8,67
8,70
8,91
8,93
8,96
9,47
9,91
1r
1r
4r
4r
2r
Sýkora
Vorlíþek
Kroupa
Musil
Havlíþek
Kratochvíl
MaĜík
MrĖa
Kalina
Karas
JiĜí
VojtČch
David
VojtČch
Jakub
Petr
JiĜí
Kamil
Jakub
Jan
950120
950414
950706
950127
95
960710
950921
960610
960920
950623
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TĜebíþ
TĜebíþ
TĜebíþ
TĜebíþ
Jihlava
TĜebíþ
TĜebíþ
TĜebíþ
TĜebíþ
TĜebíþ
1105
0709
1105
0709
1408
1105
0709
1105
0709
0709
5r
5B2
6r
7r
2r
3r
6B2
Janíþek
Palán
Poustka
Nejedlý
Sedláþek
Picmaus
MokĜíš
ŠtČpán
Jan
Daniel
Michal
Jan
Jan
Jan
960104
221295
950929
960112
961104
960504
040396
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
TĜebíþ
Jihlava
TĜebíþ
TĜebíþ
TĜebíþ
TĜebíþ
Jihlava
0709
1408
0709
0709
1105
1105
1408
Vašík
Havlíþek
Sýkora
Vorlíþek
Kroupa
Podolský
Švihálek
Musil
Kyus
Perutka
Jan
Jakub
JiĜí
VojtČch
David
Lukáš
Radek
VojtČch
Michal
Martin
950209
95
950120
950414
950706
95
96
950127
95
95
Batt klub Nové M.
Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Spartak TĜebíþ
Sokol Velké MeziĜíþí
Sokol Velké MeziĜíþí
Jablonec
Jihlava
Pacov
Jihlava
Jihlava
Jihlava
Olomouc
Jihlava
Praha
Pacov
0905
0205
0606
2404
1505
0606
0606
0210
1306
1105
Carda
Helar
Ferdan
Hruška
MrĖa
Kratochvíl
Kalina
Adamec
Molva
ěemínek
Martin
OndĜej
Tomáš
Radek
Kamil
Petr
Jakub
Šimon
Vít
Tomáš
95
040595
960731
95
960610
960710
960920
190196
200895
950228
Slavoj Pacov
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Pacov
Jihlava
TĜebíþ
Pacov
Nové MČsto n.M.
Jihlava
Kladno
Praha
Pacov
Pacov
1508
0606
1601
1306
0905
0606
0606
0603
0606
1601
Uchytil
Skalník
MisaĜ
Palán
MaĜík
MokĜíš
Polášek
Srnec
Vondráþek
Kabrda
Jan
Radek
Tomáš
Jan
JiĜí
Jan
OndĜej
Tomáš
Tomáš
Jan
96
960512
960313
221295
950921
040396
95
950927
96
960730
Sokol Velké MeziĜíþí
Batt klub Nové M.
Batt klub Nové M.
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Sokol Velké MeziĜíþí
SVý Ledeþ n.S.
Sokol Velké MeziĜíþí
Jiskra HavlíþkĤv Brod
Praha
Praha
Praha
Jihlava
TĜebíþ
Jihlava
Jihlava
Jihlava
Pacov
Nové MČsto n. Mor.
1601
1505
0606
1409
1505
1306
1601
0205
0205
1306
-0,3
-1.2
-0.3
+0.0
1r
3A
1r
+0,1
-0.3
5A
-2,1
-0,3
-0.4
-0.9
+0,8
-1,2
-0.4
+1,3
-1.4
-0,3
+1,2
+1,2
-0,9
8
3r
3r
1r
7r
2R4
5B1
2r
6B1
1r
6B2
1
9
100 m
11,63
12,47
12,88
13,01
13,11
13,34
13,60
13,83
14,05
14,06
-0,3
-0,3
+1,5
-2.5
-1,2
-1,5
-1.1
-2.5
-1.1
-0.6
14,11
14,31
14,41
14,59
15,82
+0.2
-1.1
-1.9
-1,5
+1,0
150 m
18,47
18,82
19,06
19,25
19,43
19,44
19,51
19,67
19,72
20,06
20,12
20,21
20,22
20,36
20,46
20,81
20,86
21,18
21,36
21,36
21,46
22,32
22,82
23,54
24,70
200 m
23,85
300 m
40,69
40,71
41,10
41,27
41,87
42,03
42,19
42,86
43,39
43,78
+0,0
+0.0
1r
4r
2r
4r
3r
1r
Sýkora
Vorlíþek
Kyus
Kroupa
Adamec
Havlíþek
Kratochvíl
MrĖa
Kalina
MaĜík
JiĜí
VojtČch
Michal
David
Šimon
Jakub
Petr
Kamil
Jakub
JiĜí
950120
950414
95
950706
190196
95
960710
960610
960920
950921
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Passau
Passau
TĜebíþ
TĜebíþ
Liberec
Jihlava
TĜebíþ
TĜebíþ
TĜebíþ
TĜebíþ
1010
1010
2905
1105
2509
1408
0709
1105
0709
0709
2r
4r
2r
6B2
2B1
Karas
Nejedlý
Sedláþek
Palán
MokĜíš
Jan
Michal
Jan
Jan
Jan
950623
960112
961104
221295
040396
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
TĜebíþ
TĜebíþ
TĜebíþ
Jihlava
Jihlava
0709
0709
1105
1408
1408
Vašík
Havlíþek
Vorlíþek
Carda
Podolský
Švihálek
Perutka
Hrdina
Kyus
Helar
Jan
Jakub
VojtČch
Martin
Lukáš
Radek
Martin
OndĜej
Michal
OndĜej
950209
95
950414
95
95
96
95
960113
95
040595
Batt klub
Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
Slavoj Pacov
Sokol Velké MeziĜíþí
Sokol Velké MeziĜíþí
Batt klub
Sokol Velké MeziĜíþí
Atletika Jihlava
Jihlava
Pardubice
Pardubice
TĜebíþ
Jihlava
Pardubice
Nové MČsto n. Mor.
Ústí nad Orlicí
Jihlava
TĜebíþ
0606
2509
2509
0509
0606
2509
1505
0509
0606
0509
Stejskal
Kratochvíl
ěemínek
Hruška
Kalina
MisaĜ
MrĖa
Palán
Skalník
Jakub
Petr
Tomáš
Radek
Jakub
Tomáš
Kamil
Jan
Radek
95
960710
950228
95
960920
960313
960610
221295
960512
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
Batt klub
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Batt klub
Jihlava
TĜebíþ
TĜebíþ
Nové MČsto n.M.
TĜebíþ
Praha
Nové MČsto n.M.
TĜebíþ
Praha
0606
0509
0509
1505
0509
1601
1505
0509
1601
6r
MokĜíš
Žák
Kotrba
Sedláþek
Vondráþek
Kabrda
Jan
Dominik
Tomáš
Jan
Tomáš
Jan
040396
951130
96
961104
96
960730
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Sokol Velké MeziĜíþí
Jiskra HavlíþkĤv Brod
TĜebíþ
TĜebíþ
Nové MČsto n.M.
Jihlava
Nové MČsto n. Mor.
Jihlava
0509
0509
1505
0606
1505
1606
3r
Sýkora
JiĜí
950120
TJ Spartak TĜebíþ
Olomouc
0409
Perutka
Vašík
Carda
Vorlíþek
Helar
ěemínek
Hrdina
Stejskal
Hruška
MisaĜ
Martin
Jan
Martin
VojtČch
OndĜej
Tomáš
OndĜej
Jakub
Radek
Tomáš
95
950209
95
950414
040595
950228
96
95
95
960313
Sokol Velké MeziĜíþí
Batt klub
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Batt klub
Slavoj Pacov
Slavoj Pacov
Batt klub
Pacov
Pardubice
Praha
Pacov
Pacov
Kladno
Jihlava
Pacov
Pacov
Praha
1306
1605
1109
1306
1306
0210
0606
1306
1306
1601
2r
7R1
7r
-0,4
-1,7
1B2
2r
3r
3r
+1.0
-4.8
+0.2
3r
4B1
5B1
6r
2r
4r
2r
1B2
1r
44,67
45,60
45,73
46,06
46,41
47,83
49,11
7r
3r
1r
1B3
1r
1B2
3r
Janíþek
Karas
Kratochvíl
Palán
Sedláþek
MokĜíš
Kotrba
ŠtČpán
Jan
Petr
Jan
Jan
Jan
Tomáš
960104
950623
960710
221295
961104
040396
961022
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Pardubice
Pardubice
TĜebíþ
Pacov
Velké MeziĜíþí
Jihlava
Jihlava
2509
2509
2404
1306
1809
0205
0606
Adamec
Šimon
190196
Atletika Jihlava
Jihlava
2209
Kyus
Karas
Uchytil
Hrdina
Palán
NČmec
MokĜíš
Horký
Heneš
Michal
Jan
Jan
OndĜej
Jan
Jakub
Jan
Bohuslav
JiĜí
95
950623
96
960113
221295
940627
040396
96
95
Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Spartak TĜebíþ
Sokol Velké MeziĜíþí
BATT klub N.MČsto
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Sokol Velké MeziĜíþí
Sokol Velké MeziĜíþí
Praha
Pacov
Praha
Praha
Jihlava
Jihlava
Jihlava
Jihlava
Jihlava
1601
1306
1601
1601
1408
0205
1408
0205
0205
Kroupa
Sýkora
Karas
Smetana
Carda
Molva
Kratochvíl
David
JiĜí
Jan
Jakub
Martin
Vít
Jan
950706
950120
950623
231196
95
200895
961213
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Slavoj Pacov
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Stará Boleslav
Pacov
TĜebíþ
Jihlava
Pacov
Stará Boleslav
TĜebíþ
2905
0905
2309
1805
0905
2905
2404
Janíþek
Karas
Kyus
Adamec
MokĜíš
Horký
ŠtČpán
Jan
Michal
Šimon
Jan
Bohuslav
960104
950623
95
190196
040396
96
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Sokol Velké MeziĜíþí
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Sokol Velké MeziĜíþí
Kladno
Kladno
Nové MČsto n. Mor.
Liberec
Nové MČsto
TĜebíþ
0210
0210
1505
2509
1505
0509
6
7
Janíþek
Karas
Kyus
ŠtČpán
Jan
Michal
960104
950623
95
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Sokol Velké MeziĜíþí
Passau
Passau
Passau
1010
1010
1010
1r
Sýkora
Perutka
Kroupa
Molva
Adamec
MaĜík
Veleta
JiĜí
Martin
David
Vít
Šimon
JiĜí
Rudolf
950120
95
950706
200895
190196
950921
960523
TJ Spartak TĜebíþ
Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
SVý Ledeþ n.S.
Jablonec
Praha
Jablonec
Praha
Praha
Praha
Brno
0703
1601
0703
1601
1601
1601
2404
Perutka
Martin
95
Sokol Velké MeziĜíþí
Passau
400 m
58,63
800 m
2:23,30
2:34,84
2:37,86
2:39,59
2:41,03
2:42,30
2:43,71
2:44,17
2:59,01
1 000 m
3:03,75
3:14,25
3:14,58
3:22,84
3:22,88
3:27,31
4:34,35
1 500 m
4:55,35
4:57,09
5:01,29
5:22,33
5:51,55
6:08,09
2 000 m
6:53,81
6:55,42
6:59,30
60 m pĜekážek
9,02
9,10
9,16
9,64
9,99
12,13
13,42
80 m pĜekážek
12,03
2
4
3
5
2
4
6
8F1
13
10
11
9
3
1r
2B1
4B1
6r
1
1010
100 m pĜekážek
13,75
+1.1
14,72
+0,7
14,84
+1,9
16,12
+0,1
16,25
+1,9
17,97
18,68
19,32
-0,2
200 m pĜekážek
25,68
+1.3
29,85
+0,5
31,82
+1,2
32,03
32,79
33,37
36,80
+1.4
38,40
+1,4
2A
1r
Sýkora
Kroupa
Perutka
Molva
Adamec
Hruška
Carda
Vondráþek
JiĜí
David
Martin
Vít
Šimon
Radek
Martin
Tomáš
950120
950706
95
200895
190196
95
95
96
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Sokol Velké MeziĜíþí
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Slavoj Pacov
Slavoj Pacov
Sokol Velké MeziĜíþí
Praha
Kladno
TĜebíþ
Stará Boleslav
TĜebíþ
Pacov
Nové MČsto n.M.
Nové MČsto n. Mor.
1109
0210
0509
2805
0509
0805
1505
1505
Sýkora
Perutka
Molva
Hruška
Carda
Stejskal
Karas
MokĜíš
JiĜí
Martin
Vít
Radek
Martin
Jakub
Jan
Jan
950120
95
200895
95
95
95
950623
040396
TJ Spartak TĜebíþ
Sokol Velké MeziĜíþí
Atletika Jihlava
Slavoj Pacov
Slavoj Pacov
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Praha
Jihlava
Jihlava
Jihlava
Jihlava
Jihlava
Jihlava
Jihlava
1209
0606
0205
0205
0205
0205
0205
0205
Karas
TĤma
Kyus
Jan
Tomáš
Michal
950623 TJ Spartak TĜebíþ
960725 TJ Spartak TĜebíþ
95
Sokol Velké MeziĜíþí
Jihlava
Jihlava
Jihlava
Sýkora
Molva
Miþka
Kroupa
Stejskal
Podolský
Havlíþek
Polášek
Švihálek
Perutka
JiĜí
Vít
Lukáš
David
Jakub
Lukáš
Jakub
OndĜej
Radek
Martin
950120
200895
96
950706
95
95
95
95
96
95
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
Slavoj Pacov
Sokol Velké MeziĜíþí
Sokol Velké MeziĜíþí
Sokol Velké MeziĜíþí
Sokol Velké MeziĜíþí
Brno
Jihlava
Passau
Olomouc
Jihlava
Pacov
Praha
Pacov
Nové MČsto n. Mor.
Pacov
0901
1408
1010
0806
0606
1306
1601
1306
1505
1306
Kyus
MaĜík
Adamec
MrĖa
Carda
Žák
Indra
MokĜíš
Michal
JiĜí
Šimon
Kamil
Martin
Dominik
Dominik
Jan
95
950921
190196
960610
95
951130
300896
040396
Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Jihlava
Praha
Jihlava
Jihlava
Pacov
Pardubice
Jihlava
Jihlava
0606
1601
0302
0606
0910
2509
0302
0302
1
1
3
5
3
Sýkora
Kroupa
Molva
Adamec
Musil
Carda
JiĜí
David
Vít
Šimon
VojtČch
Martin
950120
950706
200895
190196
950127
95
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
Pacov
Stará Boleslav
Pacov
Jihlava
Jihlava
Pacov
0805
2805
0805
0210
0606
0805
1
1
Sýkora
Musil
Perutka
Vašík
Podolský
Havlíþek
JiĜí
VojtČch
Martin
Jan
Lukáš
Jakub
950120
950127
95
950209
95
95
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Sokol Velké MeziĜíþí
Batt klub
Slavoj Pacov
Sokol Velké MeziĜíþí
Praha
Pacov
Kladno
Jihlava
Pacov
Praha
1710
1306
0210
0606
0910
1601
2B3
4
2A
3
2r
3B2
1 500 m pĜekážek
6:03,18
7:45,33
5:20,69
skok vysoký
187
176
175
168
165
160
155
155
150
150
150
145
145
145
145
140
130
130
skok o tyþi
310
300
270
265
220
180
skok daleký
664
580
576
+0,2
557
552
548
2r
3r
1
8
8
7
6
8
19
13
14
0205
0205
0205
541
535
525
513
511
511
509
504
501
486
483
481
475
467
-0.2
+0,0
Miþka
Kroupa
Vorlíþek
Molva
Lukáš
David
VojtČch
Vít
96
950706
950414
200895
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Jihlava
Stará Boleslav
Pacov
Pacov
0606
2905
1306
0905
Švihálek
Carda
ěemínek
Polášek
Kalina
MaĜík
Ferdan
Uchytil
Helar
Stejskal
Radek
Martin
Tomáš
OndĜej
Jakub
JiĜí
Tomáš
Jan
OndĜej
Jakub
96
95
950228
95
960920
950921
960731
96
040595
95
Sokol Velké MeziĜíþí
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Sokol Velké MeziĜíþí
Atletika Jihlava
Slavoj Pacov
Olomouc
TĜebíþ
Pacov
Olomouc
Kladno
TĜebíþ
Jihlava
Praha
Jihlava
Nové MČsto n.M.
1409
0509
1306
1409
0210
0509
0205
1601
0606
1505
Žák
Horký
Srnec
Vondráþek
Beneš
Hruška
MokĜíš
Heneš
Dominik
Bohuslav
Tomáš
Tomáš
Viktor
Radek
Jan
JiĜí
951130
96
950927
96
961226
95
040396
95
TJ Spartak TĜebíþ
Pardubice
Sokol Velké MeziĜíþí
TĜebíþ
SVý Ledeþ n.S.
Jihlava
Sokol Velké MeziĜíþí
Nové MČsto n. Mor.
TJ Nové MČsto na MoravČ
Nové MČsto
Slavoj Pacov
Pacov
Atletika Jihlava
TĜebíþ
Sokol Velké MeziĜíþí
Jihlava
2509
0509
0205
1505
2305
1205
0509
0205
6
Molva
Vít
200895
Atletika Jihlava
Jihlava
1408
1
Sýkora
Havlíþek
Musil
Kroupa
Poustka
Adamec
Miþka
Podolský
Pudil
Perutka
JiĜí
Jakub
VojtČch
David
Daniel
Šimon
Lukáš
Lukáš
Jakub
Martin
950120
95
950127
950706
950929
190196
96
95
95
95
TJ Spartak TĜebíþ
Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Slavoj Pacov
Slavoj Pacov
Slavoj Pacov
Sokol Velké MeziĜíþí
Pardubice
Kladno
Jihlava
TĜebíþ
Pardubice
TĜebíþ
Pacov
Pacov
Pacov
TĜebíþ
2509
0210
0205
0509
2509
0509
1508
2306
1508
0509
Vít
Michal
Jan
Tomáš
Martin
Radek
Jan
Petr
Jan
Michal
200895
960112
960530
960531
95
95
960504
960926
951220
960226
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Pacov
Pardubice
TĜebíþ
Pardubice
Pacov
Pacov
Nové MČsto n.M.
TĜebíþ
TĜebíþ
TĜebíþ
0905
2509
0509
2509
0905
1205
1505
0509
0405
0509
8
2
5
3
+0,4
441
425
423
409
407
400
392
390
trojskok
10,79
vrh koulí 4 kg
15,12
14,06
12,46
11,90
11,47
10,96
10,51
10,26
10,01
9,10
15
6
6
9
22
1
12
2
4
7
5
8,93
8,80
8,75
8,57
8,54
8,47
8,29
8,11
7,97
7,48
5
15
10
MB
8
11
4
14
Molva
Nejedlý
Palát
Doležal
Carda
Hruška
Picmaus
Hübsch
Nováþek
Cibulka
7,28
7
HoĜínek
JiĜí
951104
TJ Spartak TĜebíþ
TĜebíþ
1706
4
6
7
Sýkora
Kroupa
Musil
Miþka
Carda
Havlíþek
Poustka
JiĜí
David
VojtČch
Lukáš
Martin
Jakub
Daniel
950120
950706
950127
96
95
95
950929
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
Slavoj Pacov
Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Spartak TĜebíþ
Praha
Kladno
Kladno
Pacov
Pacov
Jihlava
Pacov
1109
0210
0210
1508
0910
0606
1306
hod diskem 1 kg
49,33
41,95
41,54
32,71
32,57
31,41
30,96
2
29,21
28,26
25,58
Pudil
Palát
Perutka
Jakub
Jan
Martin
95
960530
95
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
Sokol Velké MeziĜíþí
Pacov
Jihlava
Pacov
1508
0606
1306
Doležal
Molva
Hruška
Kotrba
Kratochvíl
MrĖa
Stejskal
Hübsch
Nováþek
Tomáš
Vít
Radek
Tomáš
Petr
Kamil
Jakub
Petr
Jan
960531
200895
95
961022
960710
960610
95
960926
951220
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Jihlava
Stará Boleslav
Pacov
Pacov
Nové MČsto n.M.
Pacov
Pacov
Pacov
Nové MČsto n.M.
0205
2805
0805
1306
1505
1306
0910
1306
1505
hod oštČpem 600 g
54,77
1
50,14
3
44,84
1
37,45
37,07
3
36,28
3
32,85
29,20
28,82
27,38
21
Kroupa
Musil
Sýkora
Havlíþek
Poustka
Adamec
Kyus
Stejskal
Carda
Molva
David
VojtČch
JiĜí
Jakub
Daniel
Šimon
Michal
Jakub
Martin
Vít
950706
950127
950120
95
950929
190196
95
95
95
200895
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Sokol Velké MeziĜíþí
Slavoj Pacov
Slavoj Pacov
Atletika Jihlava
Hodonín
Praha
Pacov
Jihlava
Pacov
TĜebíþ
TĜebíþ
Pacov
Pacov
Stará Boleslav
1809
1209
0805
0606
1306
0509
0509
1306
0910
2805
27,07
26,61
26,55
25,95
24,91
24,85
24,82
23,33
22,72
21,40
Hruška
Palán
Perutka
Podolský
Hübsch
Picmaus
Miþka
Pudil
Vondráþek
Nejedlý
Radek
Jan
Martin
Lukáš
Petr
Jan
Lukáš
Jakub
Tomáš
Michal
95
221295
95
95
960926
960504
96
95
96
960112
Slavoj Pacov
Atletika Jihlava
Sokol Velké MeziĜíþí
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
Slavoj Pacov
Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Spartak TĜebíþ
Pacov
TĜebíþ
TĜebíþ
Pacov
TĜebíþ
Pacov
Jihlava
Jihlava
Pacov
Pardubice
1306
0509
0509
0910
0509
1306
0205
0606
1306
2509
Kotrba
Nováþek
Polášek
Doležal
Tomáš
Jan
OndĜej
Tomáš
961022
951220
95
960531
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Spartak TĜebíþ
TĜebíþ
TĜebíþ
Pacov
Jihlava
0509
0405
1306
0205
hod kladivem 4 kg
45,44
3
29,63
29,37
2
26,76
3
23,26
5
22,94
6
22,44
7
22,14
12
21,51
8
20,76
4
Musil
Pudil
Kroupa
Sýkora
Nováþek
Molva
Palát
Picmaus
Hübsch
Kratochvíl
VojtČch
Jakub
David
JiĜí
Jan
Vít
Jan
Jan
Petr
Jan
950127
95
950706
950120
951220
200895
960530
960504
960926
961213
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Pardubice
TĜebíþ
TĜebíþ
Pacov
Pacov
Pacov
Pacov
Pardubice
Pacov
TĜebíþ
2509
0509
1706
1306
1306
1306
1306
2509
1306
0509
19,96
19,54
TĤma
Doležal
Tomáš
Tomáš
960725
960531
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TĜebíþ
Pacov
0509
1306
24,04
23,97
23,88
23,46
22,54
20,75
20,58
20,37
20,11
21,22
20,88
20,51
20,16
5
4
21
6
6
10
11
9
6
8
8
27
10
4
7
5
9
4 x 60 m
29,60
1r
30,49
30,90
6r
30,95
1r
31,78
32,27
2r
32,31
32,53
1
32,89
4r
33,20
33,26
Sýkora, Musil,
Kroupa, Vorlíþek
Kyus, Švihálek,
Perutka, Havlíþek
Kalina, MrĖa,
ěemínek, Vorlíþek
Kroupa, Sýkora,
Vorlíþek, Bence
Hruška, Carda,
Miþka, Stejskal
Bence, ěemínek,
Vorlíþek, Kalina
Carda, Stejskal,
Podolský, Miþka
MokĜíš, Palán,
Helar, Adamec
Kotrba, Sedláþek,
Kratochvíl, MrĖa
Krátoška, Hruška,
Carda, Stejskal
Carda, Miþka,
Kvapil, Stejskal
Kalina, Ferdan,
Nejedlý, Palát
TJ Spartak TĜebíþ
Jihlava
0606
Sokol Velké MeziĜíþí
Jihlava
0606
TJ Spartak TĜebíþ
Kladno
0210
TJ Spartak TĜebíþ
Jihlava
0205
Slavoj Pacov
Pacov
1306
TJ Spartak TĜebíþ
Pacov
1306
Slavoj Pacov
Jihlava
0606
Atletika Jihlava
TĜebíþ
0509
TJ Spartak TĜebíþ
Jihlava
0606
Slavoj Pacov
Jihlava
0205
Slavoj Pacov
TĜebíþ
0509
TJ Spartak TĜebíþ
Jihlava
0205
TJ Spartak TĜebíþ
Nové MČsto n.M.
1505
Praha
1302
33,67
3r
3 x 300 m
2:25.29
2r
Kotrba, MrĖa, Kratochvíl
sedmiboj
3 993
2
Sýkora
JiĜí
950120
TJ Spartak TĜebíþ
(7.67 - 5.55 - 14.03 - 1.72 - 9.06 - 2.90 - 3:19.48)
devítiboj
5 592
1
4 982
4
3 668
17
Sýkora
JiĜí
950120
TJ Spartak TĜebíþ
Pacov
(14.67 - 46.28 - 3.10 - 44.84 - 7.64 - 6.31 - 12.81 - 1.82 - 3:14.25)
Kroupa
David
950706
TJ Spartak TĜebíþ
Stará Boleslav
(14.91 - 39.50 - 3.00 - 42.86 - 7.78 - 5.35 - 11.58 - 1.62 - 3:03.75)
Molva
Vít
200895
Atletika Jihlava
Stará Boleslav
16,12-23,97-270-27,38 8,50-507-8,88-168-3:27,31
Carda Martin
95
Slavoj Pacov
Pacov
19,19-25,04-180-24,81-8,35-493-8,54-131-3:22,88
2 937
vrhaþský trojboj (koule - disk - oštČp)
1 771
1
Sýkora
JiĜí
(12.70 - 40.43 - 40.49)
1 509
2
Kroupa
David
(11.07 - 31.39 - 41.70)
1 060
3
Musil
VojtČch
(12.07 - 0 - 40.46)
0905
2905
2905
0805
950120
TJ Spartak TĜebíþ
TĜebíþ
0405
950706
TJ Spartak TĜebíþ
TĜebíþ
0405
950127
TJ Spartak TĜebíþ
TĜebíþ
0405
sprintérský trojboj (50 - 60 - 100)
1 870
1
Sýkora
JiĜí
(6.65-7.78-12.28)
1 628
2
Vorlíþek
VojtČch
(6.82-8.04-12.87)
1 511
3
Kroupa
David
(7.00-8.16-13.01)
1 265
2
Kratochvíl
Petr
(7.26-8.42-13.60)
1 180
5
MrĖa
Kamil
(7.34-8.53-13.83)
1 084
4
MaĜík
JiĜí
(7.32-8.81-14.06)
1 083
5
Kalina
Jakub
(7.35-8.78-14.05)
1 054
6
Karas
Jan
(7.39-8.82-14.11)
1 004
7
Nejedlý
Michal
(7.49-8.80-14.31)
922
6
Palán
Jan
(7,47-9,03-14,59)
697
7
MokĜíš
Jan
(7,72-9,16-15,82)
3 000 m chĤze
22:16.54
13
Kratochvíl
Jan
950120
TJ Spartak TĜebíþ
TĜebíþ
1105
950414
TJ Spartak TĜebíþ
TĜebíþ
0709
950706
TJ Spartak TĜebíþ
TĜebíþ
1105
960710
TJ Spartak TĜebíþ
TĜebíþ
0709
960610
TJ Spartak TĜebíþ
TĜebíþ
1105
950921
TJ Spartak TĜebíþ
TĜebíþ
0709
960920
TJ Spartak TĜebíþ
TĜebíþ
0709
950623
TJ Spartak TĜebíþ
TĜebíþ
0709
960112
TJ Spartak TĜebíþ
TĜebíþ
0709
221295
Atletika Jihlava
Jihlava
1408
040396
Atletika Jihlava
Jihlava
1408
961213
TJ Spartak TĜebíþ
Pardubice
2509
Mladší žáci
50 m
7,24
7,31
7,40
7,87
7,87
7,92
7,96
8,05
8,06
8,10
8,10
8,12
8,24
8,24
8,25
8,58
8,63
8,77
9,07
9,21
60 m
8,27
8,43
8,55
8,58
8,71
8,75
8,76
8,81
8,93
9,07
9,16
9,18
9,18
9,19
9,20
9,25
9,27
9,33
9,38
9,40
9,40
9,48
9,49
9,50
9,66
9,70
9,72
9,79
9,84
9,84
-0.7
-1.5
-1.5
-1.5
+0.0
1r
1r
2r
3r
1r
1
2
3r
4r
1r
Bence
Rydlo
Dolák
Zbránek
Farník
Coufal
Kaplánek
CihláĜ
Mikoláš
Hrbáþek
Roman
David
OndĜej
Jan
Michal
Prokop
JiĜí
Josef
Jakub
Tomáš
970327
970820
970111
980315
980209
270699
120499
971212
971119
990325
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TĜebíþ
TĜebíþ
TĜebíþ
TĜebíþ
TĜebíþ
Pacov
Pacov
TĜebíþ
TĜebíþ
TĜebíþ
1105
0709
0709
0709
0709
1209
1209
1105
1105
1105
-0,9
+0.0
-0.7
+0.0
-0.7
2B1
2r
5r
3r
6r
3B1
-0,9
3B1
Palán
Havránek
Špaþek
Vambera
Sláma
Ondra
Míka
Pavlíþek
Ondráþek
Sedláþek
Antonín
Vladimír
Dominik
Michal
Martin
Adam
Lukáš
Tomáš
Jan
Tomáš
241197
971110
980328
971206
980226
190200
01
01
050900
02
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Slavoj Pacov
Slavoj Pacov
Atletika Jihlava
Slavoj Pacov
Jihlava
TĜebíþ
TĜebíþ
TĜebíþ
TĜebíþ
Pacov
Pacov
Pacov
Jihlava
Pacov
1408
0709
1105
0709
1105
1209
1209
1209
1408
1209
+0.0
1r
+0.2
1r
1r
-0.5
3r
-0,8
+0,6
4
3B1
4
Bence
Novotný
Dolák
Rydlo
Lhotka
Zbránek
Bartes
Musil
Suchý
Coufal
Roman
Lukáš
OndĜej
David
Pavel
Jan
Vít
ýenČk
OndĜej
Prokop
970327
97
970111
970820
97
980315
290897
970408
030697
270699
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Jiskra HavlíþkĤv Brod
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Jihlava
Pacov
Velké MeziĜíþí
TĜebíþ
Nové MČsto na Mor
TĜebíþ
Jihlava
Nové MČsto n. Mor.
Pacov
Pacov
0606
3005
1809
0709
2006
2404
1805
2006
0805
3005
Kaplánek
Havránek
Krátoška
Krajhanzl
Mikoláš
Farník
Palán
Veleta
Veškrna
Hrbáþek
JiĜí
Vladimír
Tomáš
David
Jakub
Michal
Antonín
Richard
Filip
Tomáš
120499
971110
98
98
971119
980209
241197
980409
980720
990325
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
TJ Jiskra Humpolec
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
SVý Ledeþ n.S.
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Pacov
Velké MeziĜíþí
Pacov
Jihlava
Jihlava
Pacov
Nové MČsto
Velké MeziĜíþí
Nové MČsto n.M.
Pacov
3005
1809
1508
0606
0606
3005
2006
1809
2006
3005
Sláma
Švec
Pirochta
CihláĜ
Špaþek
Trutna
Szelke
Sedláþek
Ondra
Vlþko
Martin
Jan
Tomáš
Josef
Dominik
Jan
Ludvík
Karel
Adam
Erik
980226
181199
150197
971212
980328
99
080399
99
190200
260101
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Sokol Velké MeziĜíþí
Atletika Jihlava
Sokol Velké MeziĜíþí
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Velké MeziĜíþí
Nové MČsto
Nové MČsto
Velké MeziĜíþí
TĜebíþ
Velké MeziĜíþí
Velké MeziĜiþí
Jihlava
Jihlava
Jihlava
1809
2006
2006
1809
1105
1809
1809
0606
0606
0606
-0.7
-0.7
-0.6
+0,6
5
1r
+0.4
+0.7
+0.7
3r
1B
7
1
9
4B
-0.9
2B
11
12
3B
4r
2R3
+0,0
+0,4
+0,4
4B1
7B1
100 m
13,95
14,72
15,23
15,69
15,72
15,76
15,81
15,86
15,98
15,98
16,10
16,17
16,20
17,81
150 m
20,92
20,98
21,36
22,66
22,97
22,98
23,02
23,08
23,29
23,56
23,69
23,82
23,95
24,29
24,31
24,58
24,62
25,05
25,14
25,16
25,93
26,44
26,49
26,50
26,71
26,76
26,93
27,48
27,91
28,01
300 m
45,31
45,74
46,28
46,81
47,05
49,91
49,93
51,16
51,36
51,52
-1.8
-1.8
-0.6
-0.6
-1.8
+1,0
-0.8
-1.4
-1.8
-1.4
-1.8
-0.2
-1.8
+1,0
1r
2r
1r
2r
3r
1B1
1r
2r
4r
3r
5r
1r
6r
3B1
-2.0
1r
-0.8
-0.8
+0,5
-0.3
-0.3
-0,3
1
3r
4r
4r
2B2
1
1r
-0,3
5r
3B2
3
4B2
-0,3
5
5B2
7
8
11
15
+0.6
-2,0
3r
17
4B3
20
24
5r
1
2r
2r
8r
4r
1r
2r
Bence
Dolák
Farník
Havránek
CihláĜ
Palán
Rydlo
Veškrna
Špaþek
ěiháþek
Mikoláš
Kameník
Sláma
Ondráþek
Roman
OndĜej
Michal
Vladimír
Josef
Antonín
David
Filip
Dominik
Kamil
Jakub
Jaroslav
Martin
Jan
970327
970111
980209
971110
971212
241197
970820
980720
980328
971031
971119
970109
980226
050900
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
TĜebíþ
TĜebíþ
TĜebíþ
TĜebíþ
TĜebíþ
Jihlava
TĜebíþ
TĜebíþ
TĜebíþ
TĜebíþ
TĜebíþ
TĜebíþ
TĜebíþ
Jihlava
1105
1105
0709
0709
1105
1408
1105
1105
1105
1105
1105
0709
1105
1408
Novotný
Bence
Lhotka
Coufal
Zbránek
Farník
Musil
Kaplánek
Veleta
ěiháþek
Lukáš
Roman
Pavel
Prokop
Jan
Michal
ýenČk
JiĜí
Richard
Kamil
97
970327
97
270699
980315
980209
970408
120499
980409
971031
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Jiskra HavlíþkĤv Brod
Atletika Jihlava
SVý Ledeþ n.S.
TJ Spartak TĜebíþ
Pacov
Jihlava
Jihlava
Jihlava
Jihlava
Jihlava
Praha Strahov
Pacov
Brno
Jihlava
3005
0606
0606
2705
0606
0606
1601
3005
2404
0606
Ošmera
Pirochta
Švec
Ondra
Krátoška
Vašíþek
Szelke
Kaun
Fixa
DaĖhel
Petr
Tomáš
Jan
Adam
Tomáš
Adam
Ludvík
Lukáš
Adam
Adam
980123
150197
181199
190200
98
220599
080399
99
990205
270500
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Slavoj Pacov
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Slavoj Pacov
Jiskra HavlíþkĤv Brod
Atletika Jihlava
Jihlava
Jihlava
Jihlava
Jihlava
Pacov
Jihlava
Jihlava
Pacov
Jihlava
Jihlava
0606
0606
2705
0606
3005
2705
0606
3005
2705
2705
Klofáþ
Míka
Ondráþek
Pavlíþek
Mikoláš
Kopeþný
Kafka
Kadlec
Sedláþek
Huták
Jakub
Lukáš
Jan
Tomáš
Jan
Dominik
MatČj
Petr
Tomáš
David
000409
01
050900
01
971119
001026
030299
001108
02
250900
Jiskra HavlíþkĤv Brod
Slavoj Pacov
Atletika Jihlava
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
Jiskra HavlíþkĤv Brod
Atletika Jihlava
Jiskra HavlíþkĤv Brod
Slavoj Pacov
Atletika Jihlava
Jihlava
Jihlava
Jihlava
Jihlava
Pacov
Jihlava
Jihlava
Jihlava
Jihlava
Jihlava
2705
2705
2705
2705
3005
2705
0606
2705
2705
2705
Novotný
Bence
Musil
Dolák
Lhotka
Zbránek
Rydlo
Mikoláš
Farník
Havránek
Lukáš
Roman
ýenČk
OndĜej
Pavel
Jan
David
Jakub
Michal
Vladimír
97
970327
970408
970111
97
980315
970820
971119
980209
971010
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
Jiskra HavlíþkĤv Brod
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Pacov
Pacov
Velké MeziĜíþí
TĜebíþ
Pacov
Velké MeziĜíþí
TĜebíþ
TĜebíþ
Velké MeziĜíþí
Velké MeziĜíþí
1306
1306
1809
2404
1306
1809
2404
2404
1809
1809
51,82
52,44
54,70
55,75
57,11
57,22
57,67
57,85
58,29
60,36
3r
3B4
1B2
61,18
400 m
67,7
72,27
73,15
73,57
82,34
83,56
83,9
85,94
89,5
89,9
90,08
90,48
90,6
92,28
92,42
95,0
95,9
99,25
100,5
101,55
ěiháþek
Pirochta
Szelke
Krátoška
Vašíþek
Hamr
Pavelec
Ondra
Sláma
DvoĜák
Kamil
Tomáš
Ludvík
Tomáš
Adam
ZdenČk
Tomáš
Adam
Tomáš
Pavel
971031
150197
080399
98
220599
100597
99
190200
001030
99
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Slavoj Pacov
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Sokol Velké MeziĜíþí
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Sokol Velké MeziĜíþí
Velké MeziĜíþí
Velké MeziĜiþí
Velké MeziĜiþí
Pacov
Velké MeziĜiþí
Velké MeziĜiþí
Velké MeziĜíþí
Velké MeziĜiþí
TĜebíþ
Velké MeziĜíþí
1809
1809
1809
1306
1809
1809
1809
1809
2404
1809
3B1
Huták
David
250900
Atletika Jihlava
Velké MeziĜiþí
1809
1
1
2
3
Musil
Kaplánek
Švec
Coufal
Míka
Ondra
Pavlíþek
Kopecký
Kozák
Kováþ
ýenČk
JiĜí
Jan
Prokop
Lukáš
Adam
Tomáš
Martin
Miroslav
Dan
970408
120499
181199
270699
01
190200
01
090699
98
990727
Jiskra HavlíþkĤv Brod
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Slavoj Pacov
Atletika Jihlava
Slavoj Pacov
Atletika Jihlava
Slavoj Pacov
Jiskra HavlíþkĤv Brod
HavlíþkĤv Brod
Velké MeziĜiþí
Velké MeziĜiþí
Velké MeziĜiþí
Velké MeziĜíþí
Velké MeziĜiþí
Pacov
Velké MeziĜiþí
Pacov
HavlíþkĤv Brod
1309
2309
2309
2309
2309
2309
1205
2309
1205
1309
Sedláþek
Huták
Vachta
Kaplánek
Kaplánek
Mottl
Vondráš
Svátek
Švec
DaĖhel
Tomáš
David
VojtČch
Jakub
Jan
David
Patrik
Radim
Filip
Jan
02
250900
02
161202
161202
000910
00
03
010424
190704
Slavoj Pacov
Atletika Jihlava
Slavoj Pacov
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Jiskra HavlíþkĤv Brod
Slavoj Pacov
Slavoj Pacov
Jiskra HavlíþkĤv Brod
Atletika Jihlava
Velké MeziĜíþí
Velké MeziĜiþí
Pacov
Velké MeziĜiþí
Velké MeziĜiþí
HavlíþkĤv Brod
Pacov
Velké MeziĜíþí
HavlíþkĤv Brod
Velké MeziĜiþí
2309
2309
1205
2309
2309
1309
1205
2309
1309
2309
ýenČk
Antonín
Lukáš
Lukáš
OndĜej
Tomáš
OndĜej
Kamil
Pavel
Jakub
970408
241197
97
970926
970111
150197
030697
971031
97
971119
Jiskra HavlíþkĤv Brod
Atletika Jihlava
Slavoj Pacov
Jiskra HavlíþkĤv Brod
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
Velké MeziĜíþí
Velké MeziĜiþí
Jihlava
Humpolec
Nové MČsto n.M.
Velké MeziĜiþí
Nové MČsto
Nové MČsto n.M.
TĜebíþ
TĜebíþ
1809
1809
0205
1410
2006
1809
2006
2006
1605
1605
Jan
Vít
Michal
Jan
David
Roman
MatČj
Jakub
Martin
Filip
99
290897
971206
181199
980202
970327
030299
990421
090699
980720
Sokol Velké MeziĜíþí
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Jiskra HavlíþkĤv Brod
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Velké MeziĜíþí
Praha
Nové MČsto n.M.
Nové MČsto
Jihlava
TĜebíþ
Jihlava
TĜebíþ
Pacov
Nové MČsto n.M.
1809
1601
2006
2006
0606
1605
0606
1605
0805
2006
4B3
3B2
1B1
5r
8
10
1r
15
15
16
2r
3r
30
800 m
2:32,20
2:33,44
2:34,13
2:40,3
2:42,72
2:48,17
2:50,66
2:50,67
2:51,94
2:52,50
3
Musil
Palán
Novotný
Mottl
Dolák
Pirochta
Suchý
ěiháþek
Lhotka
Mikoláš
2:52,51
2:52,68
2:53,13
2:54,74
2:57,27
2:57,54
2:59,98
3:00,94
3:01,01
3:01,39
6
8
11
5
4
6
2
8
12
Trutna
Bartes
Vambera
Švec
Štos
Bence
Kafka
Novák
Kopecký
Veškrna
1
2
2
1
3
5
6
3:02,10
3:04,60
3:06,24
3:06,3
3:06,83
3:06,88
3:06,90
3:09,5
3:10,53
3:10,87
6B3
6
1
13
Kaplánek
Mikoláš
Krátoška
Michal
Coufal
Molva
Szelke
Krajhanzl
Veleta
DaĖhel
JiĜí
Jan
Tomáš
VojtČch
Prokop
OndĜej
Ludvík
David
Richard
Adam
120499
871119
98
000228
270699
080797
080399
98
980409
270500
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
Jiskra HavlíþkĤv Brod
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
TJ Jiskra Humpolec
SVý Ledeþ n.S.
Atletika Jihlava
TĜebíþ
Velké MeziĜíþí
Pacov
ChotČboĜ
Pacov
Nové MČsto
Pacov
Humpolec
TĜebíþ
Pacov
1605
1809
0805
2505
0805
2006
0805
1410
1605
0805
1
2
10
11
12
8
Musil
Mottl
Vambera
Štos
Horáþek
Kadlec
ýenČk
Lukáš
Michal
David
Jakub
Martin
970408
970926
971206
980202
990303
980429
Jiskra HavlíþkĤv Brod
Jiskra HavlíþkĤv Brod
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Jiskra HavlíþkĤv Brod
ChotČboĜ
ChotČboĜ
TĜebíþ
TĜebíþ
TĜebíþ
ChotČboĜ
0709
0709
2404
2404
2404
0709
1
Musil
Novotný
Palán
Pirochta
Veleta
Kopecký
Kvapil
ýenČk
Lukáš
Antonín
Tomáš
Richard
Martin
ŠtČpán
970408
97
241197
150197
980409
090699
97
Jiskra HavlíþkĤv Brod
Slavoj Pacov
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
SVý Ledeþ n.S.
Atletika Jihlava
Slavoj Pacov
Pacov
Pacov
Pacov
Pacov
Pacov
Pacov
TĜebíþ
3005
3005
3005
3005
3005
3005
0509
Pavel
Lukáš
OndĜej
ýenČk
Jan
OndĜej
Jakub
Prokop
Tomáš
David
97
97
970111
970408
980315
030697
971119
270699
150197
980202
Slavoj Pacov
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
Jiskra HavlíþkĤv Brod
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Jihlava
Nové MČsto na Mor
Nové MČsto n.M.
Nové MČsto n. Mor.
Jihlava
Pacov
Jihlava
Jihlava
Nové MČsto
Nové MČsto n.M.
0606
2006
2006
2006
0606
0805
0606
0606
2006
2006
2
11
14
12
1 000 m
3:36,9
3:45,3
3:50,37
4:05,48
4:19,10
4:36,2
1 500 m
5:19,78
5:20,01
5:38,69
5:58,65
6:02,01
6:02,29
6:16,29
3
4
1
6
60 m pĜekážek
10,31
10,35
10,70
10,71
11,17
-1.3
11,42
-0,4
11,67
-1.7
11,78
-1,3
11,88
12,17
2
3
2r
1B2
2r
3B1
5
7
Lhotka
Novotný
Dolák
Musil
Zbránek
Suchý
Mikoláš
Coufal
Pirochta
Štos
12,22
12,42
12,49
12,52
12,61
12,64
12,74
12,83
12,83
13,04
8
3r
1
10
4r
12
13
14
5B1
3B3
Švec
Mikoláš
Veleta
Molva
Zahrádka
Veškrna
Vambera
Ošmera
Szelke
DaĖhel
Jan
Jan
Richard
OndĜej
David
Filip
Michal
Petr
Ludvík
Adam
181199
971119
980409
080797
980204
980720
971206
980123
080399
270500
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
SVý Ledeþ n.S.
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Nové MČsto
Jihlava
Jihlava
Nové MČsto
Jihlava
Nové MČsto n.M.
Nové MČsto n.M.
Nové MČsto n.M.
Pacov
Jihlava
2006
0606
0606
2006
0606
2006
2006
2006
0805
0606
Studený
Palán
Kopecký
Novák
Vašíþek
Huták
Švihálek
Sedláþek
Pavelec
JiĜí
Antonín
Martin
Jakub
Adam
David
Jan
Karel
Tomáš
98
241197
090699
990421
220599
250900
00
99
99
Sokol Velké MeziĜíþí
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Jiskra HavlíþkĤv Brod
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Sokol Velké MeziĜíþí
Sokol Velké MeziĜíþí
Sokol Velké MeziĜíþí
Nové MČsto
Nové MČsto
Nové MČsto
TĜebíþ
Nové MČsto
Nové MČsto
Nové MČsto
TĜebíþ
Nové MČsto
2006
2006
2006
1605
2006
2006
2006
1605
2006
13,14
13,34
13,69
13,80
13,90
13,95
14,04
14,12
14,39
-1.7
-1,3
-1.7
-0,4
-0,7
18
20
3r
21
22
+3,0
14,76
skok vysoký
145
145
140
140
140
135
135
130
130
130
125
125
125
120
115
115
115
110
skok daleký
521
492
468
439
428
425
416
412
408
405
1
2
2
2
5
3
7
5
15
4
5
6
8
10
10
10
2
1
2
1
2
1
9
402
400
390
388
384
383
383
382
379
372
3
5
7
5
8
7
6
369
367
365
363
360
359
358
357
356
355
4
5
2
9
10
11
8
Šorm
Jakub
OOO825
TJ Nové MČsto na MoravČ
Nové MČsto
2006
Dolák
Lhotka
Suchý
Špulák
Farník
Mikoláš
Musil
Novotný
Zahrádka
Gregor
OndĜej
Pavel
OndĜej
Adam
Michal
Jakub
ýenČk
Kamil
David
David
970111
97
030697
970401
980209
971119
970408
971022
980204
040597
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Jiskra HavlíþkĤv Brod
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Pacov
Jihlava
Pacov
Jihlava
Velké MeziĜíþí
Jihlava
Velké MeziĜíþí
Jihlava
Velké MeziĜíþí
Jihlava
3005
0606
3005
0606
1809
0606
1809
0606
1809
0302
Veškrna
Novotný
Štos
Pirochta
Ošmera
Kaplánek
Sedláþek
Kopecký
Filip
Kamil
David
Tomáš
Petr
JiĜí
Karel
Martin
980720
971022
980202
150197
980123
120499
99
090699
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Sokol Velké MeziĜíþí
Atletika Jihlava
TĜebíþ
TĜebíþ
Pacov
Velké MeziĜiþí
Pacov
Velké MeziĜiþí
Velké MeziĜíþí
Jihlava
2404
2404
3005
1809
3005
1809
1809
0606
Dolák
Bence
Bartes
Suchý
Lhotka
Musil
Mikoláš
Veleta
Novotný
Rydlo
OndĜej
Roman
Vít
OndĜej
Pavel
ýenČk
Jakub
Richard
Lukáš
David
970111
970327
290897
030697
97
970408
971119
980409
97
970820
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Slavoj Pacov
Jiskra HavlíþkĤv Brod
TJ Spartak TĜebíþ
SVý Ledeþ n.S.
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
TĜebíþ
Jihlava
Jihlava
Pacov
Pacov
HavlíþkĤv Brod
Velké MeziĜíþí
Jihlava
Nové MČsto n.M.
TĜebíþ
1909
0606
1805
3005
1205
2406
1809
0606
2006
2404
Havránek
Palán
Pirochta
Veškrna
Coufal
ěiháþek
Kaplánek
Novák
Mottl
Bartes
Vladimír
Antonín
Tomáš
Filip
Prokop
Kamil
JiĜí
Filip
Lukáš
Vít
971110
241197
150197
980720
270699
971031
120499
98
970926
290897
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Slavoj Pacov
Jiskra HavlíþkĤv Brod
Atletika Jihlava
Velké MeziĜíþí
Velké MeziĜiþí
Nové MČsto
Jihlava
Nové MČsto
Jihlava
Velké MeziĜiþí
Pacov
HavlíþkĤv Brod
Praha
1809
1809
2006
0606
2006
0606
1809
2306
2406
1601
Molva
Špaþek
Krátoška
Kaun
Novotný
Švec
Studený
Hamr
Trutna
Krajhanzl
OndĜej
Dominik
Tomáš
Lukáš
Kamil
Jan
JiĜí
ZdenČk
Jan
David
080797
980328
98
99
971022
181199
98
100597
99
1998
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Sokol Velké MeziĜíþí
Atletika Jihlava
Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Jiskra Humpolec
Purmerend
Pacov
Velké MeziĜíþí
Pacov
Nové MČsto n.M.
Nové MČsto
Pacov
Velké MeziĜiþí
Velké MeziĜíþí
Jihlava
1104
3005
1809
3005
2006
2006
1306
1809
1809
O606
vrh koulí 3 kg
9,13
8,68
8,31
8,23
8,23
8,20
7,93
7,42
7,28
6,84
1
2
3
4
2
3
3
4
5
9
Musil
Tomek
Farník
Molva
Bence
Suchý
Zahrádka
Špulák
Štos
Zbránek
ýenČk
OndĜej
Michal
OndĜej
Roman
OndĜej
David
Adam
David
Jan
970408
970724
980209
080797
970327
030697
980204
970401
980202
980315
Jiskra HavlíþkĤv Brod
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Jihlava
Jihlava
Jihlava
Jihlava
Velké MeziĜíþí
Pacov
Velké MeziĜíþí
Pacov
Velké MeziĜíþí
Jihlava
0606
0606
0606
0606
1809
3005
1809
3005
1809
0606
10
11
12
13
Sláma
ěiháþek
Voves
Mikoláš
Krátoška
Martin
Kamil
Tomáš
Jan
Tomáš
980226
971031
980427
971119
98
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
Jihlava
Jihlava
Jihlava
Jihlava
Pacov
0606
0606
0606
0606
3005
hod diskem 1 kg
14,96
Míka
Tomáš
97
Slavoj Pacov
Jihlava
0205
hod oštČpem 600 g
17,61
Míka
Tomáš
97
Slavoj Pacov
Jihlava
0205
hod kriketovým míþkem
65,48
1
Bence
59,99
2
Špulák
59,50
2
Tomek
57,80
3
Zbránek
56,57
2
Dolák
55,48
5
Zahrádka
52,54
4
Molva
51,89
3
ýapek
51,21
6
Mikoláš
46,59
6
Mikoláš
Roman
Adam
OndĜej
Jan
OndĜej
David
OndĜej
JiĜí
Jakub
Jan
970327
970401
970724
980315
970111
980204
080797
970725
971119
971119
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Velké MeziĜíþí
TĜebíþ
Velké MeziĜíþí
Velké MeziĜíþí
TĜebíþ
Velké MeziĜíþí
Jihlava
TĜebíþ
Jihlava
Velké MeziĜíþí
1809
1905
1809
1809
2404
1809
0606
2404
0606
1809
45,89
45,75
45,40
45,04
44,65
44,48
43,96
43,16
1
1
8
10
5
2
Kaplánek
Švec
CihláĜ
ěiháþek
Novotný
Lhotka
Sláma
Coufal
JiĜí
Jan
Josef
Kamil
Lukáš
Pavel
Martin
Prokop
120499
181199
971212
971031
97
97
980226
270699
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Velké MeziĜiþí
TĜebíþ
Jihlava
Jihlava
Pacov
Pacov
TĜebíþ
TĜebíþ
2309
2406
0606
0606
1205
1205
2404
2406
41,76
41,20
7
14
Pirochta
Matula
Tomáš
OndĜej
150197
221298
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
TĜebíþ
Jihlava
1605
0606
41,17
41,00
39,89
39,82
38,90
38,15
38,00
37,63
36,43
34,84
7
9
Musil
Novák
Kvapil
Veleta
Suchý
Vašíþek
Novák
Míka
Huták
Plzák
ýenČk
Jakub
ŠtČpán
Richard
OndĜej
Adam
Filip
Tomáš
David
Lukáš
970408
990421
97
980409
030697
220599
98
97
250900
98
Jiskra HavlíþkĤv Brod
Jiskra HavlíþkĤv Brod
Slavoj Pacov
SVý Ledeþ n.S.
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Slavoj Pacov
Slavoj Pacov
Atletika Jihlava
Slavoj Pacov
Nové MČsto n. Mor.
Velké MeziĜíþí
Pacov
TĜebíþ
Nové MČsto
Velké MeziĜiþí
Pacov
Pacov
Velké MeziĜiþí
Pacov
2006
1809
2306
1605
2006
1809
1205
2306
2309
1205
6,83
6,68
6,56
6,44
5,42
1
9
10
5
4 x 60 m
34,28
1r
34,86
2
35,65
1r
36,41
1
36,44
Zbránek, Mikoláš,
Bence, Dolák
Švec,
Kaplánek,
Suchý, Coural
Dolák, Zbránek,
Mikoláš Jakub, Sláma
Švec, Coufal
Kaplánek, Szelke
Novotný, Kaun,
Lhotka, Krátoška
Zahrádka, Veškrna,
Dolák, Hrbáþek
Sláma, Špaþek,
Mikoláš, Veškrna
TJ Spartak TĜebíþ
Jihlava
0606
Atletika Jihlava
Jihlava
0606
TJ Spartak TĜebíþ
Velké MeziĜíþí
1809
Atletika Jihlava
Jihlava
2705
Slavoj Pacov
Pacov
3005
TJ Spartak TĜebíþ
Pacov
3005
TJ Spartak TĜebíþ
Jihlava
0606
TJ Spartak TĜebíþ
Velké MeziĜíþí
1809
TJ Spartak TĜebíþ
Jihlava
0606
TJ Spartak TĜebíþ
Jihlava
0606
37,09
3r
37,36
3r
37,45
1r
37,46
1r
37,52
2r
37,61
1
Kaplánek, Ondra,
Coufal, Kopecký
Atletika Jihlava
Pacov
1209
37,89
1
Atletika Jihlava
TĜebíþ
2406
37,99
1
Atletika Jihlava
Velké MeziĜiþí
2309
38,19
4B1
Atletika Jihlava
Jihlava
0606
38,92
5
Atletika Jihlava
Pacov
3005
39,05
2B2
Atletika Jihlava
Velké MeziĜiþí
1809
39,49
1
Atletika Jihlava
Jihlava
2705
41,17
3B2
Švec, Ondra,
Kopecký, Coufal
Švec, Coufal,
Kaplánek, Ondra
Pirochta, Szelke,
Ondra, DaĖhel
Pirochta, Szelke,
Palán, DaĖhel
Ondra, Szelke,
Vašíþek, Huták
Vokurka, KubizĖák,
DaĖhel, ýermák
Kafka, Kopecký,
Habr, Matula
Pavlíþek, Sedláþek,
Míka, Vachta
Kaválek, Sekan
Humler, Vrzal
Atletika Jihlava
Jihlava
0606
Slavoj Pacov
Jihlava
2705
Atletika Jihlava
Jihlava
2705
TJ Spartak TĜebíþ
Nové MČsto n.M.
2006
TJ Spartak TĜebíþ
TĜebíþ
1605
Slavoj Pacov
Pacov
0805
Jiskra HavlíþkĤv Brod
Nové MČsto n. Mor.
2006
Slavoj Pacov
Nové MČsto na Mor
2006
Atletika Jihlava
Pacov
0805
TJ Spartak TĜebíþ
TĜebíþ
1605
Atletika Jihlava
Nové MČsto
2006
41,20
41,29
3
pČtiboj
1 887
1
1 728
1
1 650
1 556
1 507
1 365
3
1 263
3
1 136
6
Štos, ěiháþek,
Mikoláš Jan, CihláĜ
Novotný, Voves,
Havránek, Farník
ěiháþek, CihláĜ
Štos, Ošmera
Dolák
OndĜej
970111
(10.70 - 4.94 - 8.60 - 53.47 - 2:42.72)
Bence
Roman
970327
(11.20 - 4.75 - 8.50 - 60.12 - 2:57.54)
Lukáš
97
Novotný
10,99-44,46-8,64-403-2:36,91
Musil
ýenČk
970408
10,71 -41,17 - 8,81 - 408 - 2:45,32
Pavel
Lhotka
97
10,84-42,31-8,71-413-2:53,11
Suchý
OndĜej
030697
11,42-36,98-8,93-431-2:51,78
Mikoláš
Jakub
971119
(11.58 - 3.89 - 9.30 - 46.04 - 2:52.50)
Pirochta
Tomáš
150197
11,88-41,33-9,49-390-2:54,29
1006
8
1002
9
975
10
887
7
875
12
802
718
1
13
631
606
574
21
558
12
549
13
509
19
453
438
23
395
380
24
360
321
285
111
Švec
Jan
181199
12,22-36,60-9,48-359-2:54,74
Coufal
Prokop
270699
12,13-37,20-9,23-384-3:09,53
Atletika Jihlava
Nové MČsto
2006
Atletika Jihlava
Nové MČsto
2006
Palán
Antonín
241197
13,34-33,89-9,27-367-2:48,89
Kaplánek
JiĜí
120499
12,89-39,48-9,67-374-3:02,10
Molva
OndĜej
080797
12,52-46,48-9,91-347-3:06,88
Veleta
Richard
980409
Novák
Jakub
990421
13,80 - 38,68 - 9,95 - 334 - 3:00,94
Tomáš
98
Krátoška
DNF-29,36-9,44-330-3:06,24
JiĜí
Studený
98
Kopecký
Martin
090699
13,69-28,50-10,25-317-3:01,87
Szelke
Ludvík
080399
12,83-26,23-10,23-285-3:06,90
DaĖhel
Adam
270500
13,27-28,11-10,18-316-3:10,87
Atletika Jihlava
Nové MČsto
2006
Atletika Jihlava
TĜebíþ
1605
Atletika Jihlava
Nové MČsto
2006
SVý Ledeþ n.S.
Jiskra HavlíþkĤv Brod
TĜebíþ
TĜebíþ
1605
1605
Slavoj Pacov
Pacov
0805
Sokol Velké MeziĜíþí
Atletika Jihlava
Nové MČsto
Nové MČsto
2006
2006
Atletika Jihlava
Pacov
805
Atletika Jihlava
Pacov
805
Atletika Jihlava
TĜebíþ
1605
Ondra
Adam
190200
13,66-31,25-9,94-313-3:23,06
Šorm
Jakub
OOO825
14,76 - 28,90 - 9,95 - 330 - 3:23,96
Vašíþek
Adam
220599
13,90-34,40-10,33-324-3:33,99
Tomáš
Pavelec
99
Huták
David
250900
13,95-34,19-10,84-289-3:23,87
Jan
00
Švihálek
Karel
99
Sedláþek
Miroslav 98
Novotný
Patrik
Vondráš
00
16,44-21,03-11,11-236-3:39,47
sprintérský trojboj (50 - 60 - 100)
1 183
1
Bence
Roman
(7.24-8.56-13.95)
1 114
1
Rydlo
David
(7.31-8.58-14.27)
1 109
2
Dolák
OndĜej
(7.40-8.64-14.01)
510
8
Palán
Antonín
8,10-9,69-15,76
81
9
Ondráþek
Jan
9,07-10,98-17,81
TJ Nové MČsto na MoravČ
Nové MČsto
2006
Atletika Jihlava
Nové MČsto
2006
Sokol Velké MeziĜíþí
Atletika Jihlava
Nové MČsto
Nové MČsto
2006
2006
Sokol Velké MeziĜíþí
Sokol Velké MeziĜíþí
Sokol Velké MeziĜíþí
Slavoj Pacov
Nové MČsto
TĜebíþ
TĜebíþ
Nové MČsto na Mor
2006
1605
1605
2006
970327
TJ Spartak TĜebíþ
TĜebíþ
1105
970820
TJ Spartak TĜebíþ
TĜebíþ
0709
970111
TJ Spartak TĜebíþ
TĜebíþ
0709
241197
Atletika Jihlava
Jihlava
1408
050900
Atletika Jihlava
Jihlava
1408
Ženy
60 m
8,20
8,24
8,27
8,29
8,36
8,41
8,50
8,52
8,57
8,65
8,75
8,75
8,77
8,77
8,78
8,79
8,81
8,83
8,86
8,86
-0.3
-0,4
-0,6
-0,4
1r
1F
1
1r
2
3
2
1r
1
+0,6
Kratochvílová
Brožová
Prášková
-0,4 4
Farková
+0.3 2r
Sylvestrová
2
Novotná
-1,6 3B2 Šušková
4R1 Švecová
-0,4 5
Krejcarová
5
Beránková
DOROSTENKY
8,97
6
9,37
6
9,88
-0.1 1r
10,46
-0.1 2r
10,50
-0.5 1r
100 m
12,92
12,93
13,01
13,11
13,28
13,36
13,37
13,41
13,53
13,58
Sedláþková
Vejmelková
DvoĜáková
Cabejšková
Korešová
Homolová
ýutková
TesaĜová
Špaþková
Husáková
1.-3. viz ženy
Adamcová
Hrbáþová
Brabcová
Polášková
Randulová
Monika
Klára
Veronika
Monika
Klára
Martina
Michaela
Karolina
Nikola
Markéta
950904
950127
290492
950917
210792
96
100495
290594
960702
966229
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Sokol Velké MeziĜíþí
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
SVý Ledeþ n.S.
TĜebíþ
Praha
TĜebíþ
TĜebíþ
Praha
Pacov
TĜebíþ
Jihlava
Nové MČsto n.M.
Brno
2404
1601
2404
2005
1601
1306
2404
2209
1505
2404
SŽ
SŽ
J
SŽ
J
SŽ
SŽ
D
SŽ
SŽ
Hana
Simona
Anna
Kristýna
KateĜina
Lenka
KateĜina
KateĜina
Dominika
Zuzana
96
97
300394
090892
950914
971204
230296
271296
181193
951023
Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Jiskra Humpolec
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Nové MČsto na MoravČ
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Jiskra HavlíþkĤv Brod
Olomouc
Velké MeziĜíþí
Jihlava
TĜebíþ
TĜebíþ
Velké MeziĜíþí
Jihlava
Praha
TĜebíþ
TĜebíþ
1409
1809
2209
2404
0709
1809
0606
1601
2404
2905
SŽ
MŽ
D
J
SŽ
MŽ
SŽ
SŽ
D
SŽ
Veronika
Eliška
Magdaléna
Vendula
Eliška
191093
931210
940804
941115
941215
Atletika Jihlava
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Praha
BĜeclav
TĜebíþ
TĜebíþ
TĜebíþ
1601
1210
1105
1105
0709
D
D
D
D
D
-0.5
+2,0
+1,7
-0.2
-0,6
2A
6R2
1
1r
Sedláþková
DvoĜáková
Korešová
Vejmelková
Homolová
Burdová
+2.0 3B Cabejšková
5R2 TesaĜová
3
Vášová
4
Brázdová
Monika
Veronika
Klára
Klára
Martina
Michaela
Monika
Karolina
Radka
Lýdie
950904
290492
210792
950127
96
94
950917
290594
911110
901119
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Sokol Velké MeziĜíþí
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Nové MČsto na MoravČ
Pacov
Tábor
TĜebíþ
TĜebíþ
Passau
Písek
Písek
Kladno
TĜebíþ
Jihlava
0506
2606
2905
2404
1010
0307
0307
2509
0509
0205
SŽ
J
J
SŽ
SŽ
D
SŽ
D
J
13,65
13,68
13,68
13,81
14,02
14,04
14,08
14,11
14,17
14,25
-0.2
4r
6
Špaþková
Dufková
Vlachová
+0,1 2B2 Farková
5
Janoušová
6
Kubelová
+0.1 3r
Mandátová
0
MB Prášková
+0.4 2r
Sylvestrová
-0,2 5B1 ýapková
Nikola
Renáta
Šárka
Kristýna
Radka
Jitka
Petra
Anna
KateĜina
Andrea
960702
940312
87
090892
920109
911002
900907
300394
950914
190692
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Nové MČsto na MoravČ
Slavoj Pacov
Atletika Jihlava
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
TĜebíþ
Klatovy
Praha
TĜebíþ
Jihlava
TĜebíþ
TĜebíþ
Jihlava
TĜebíþ
TĜebíþ
2404
2205
0906
2404
0205
2905
2404
0205
0709
2404
SŽ
D
14,27
14,31
14,50
14,55
+0,1 4B2
7R1
8
+0.0 1r
Dominika
Pavlína
Lea
Dana
181193
040896
920227
810101
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
TJ Nové MČsto na MoravČ
Sokol Velké MeziĜíþí
TĜebíþ
Kladno
TĜebíþ
Jihlava
2404 D
2509 SŽ
2905 J
0205
Krejcarová
Šalomounová
Šimeþková
Harvey
J
J
J
D
SŽ
J
14,60
14,63
14,99
15,19
15,23
15,69
8
+0,7 4
5
+0.7 2r
+1,3 5B1
-0.2 1r
Hrbáþová
Jelínková
Miliþková
Attasková
Marešová
KĜivánková
Eliška
Tereza
Marie
Jana
Michaela
Michaela
931210
100191
920830
960325
170299
970430
TJ Nové MČsto na MoravČ
Atletika Jihlava
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Kladno
TĜebíþ
Pacov
TĜebíþ
Jihlava
TĜebíþ
2509
0509
0306
1109
1408
1105
D
J
J
SŽ
MŽ
MŽ
200 m
26,79
26,83
27,03
27,15
27,22
27,23
27,30
27,42
27,58
27,94
+1,1 5R1 Korešová
+0,5 1
DvoĜáková
1
Dufková
3
Brázdová
-2.4 2r
Sedláþková
5
Vášová
+1.5 3r
Vejmelková
3
Janoušová
Burdová
-1.1 1r
Špaþková
Klára
Veronika
Renáta
Lýdie
Monika
Radka
Klára
Radka
Michaela
Nikola
210792
290492
940312
901119
950904
911110
950127
920109
94
960702
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Nové MČsto na MoravČ
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
Tábor
Jihlava
BĜeclav
Písek
Pacov
Pacov
Písek
TĜebíþ
Písek
Pacov
2706
0205
1210
0307
0506
0506
0307
2905
0307
0506
J
J
D
28,09
28,80
29,48
29,57
29,59
29,97
29,98
30,18
30,34
30,41
1B4
+0,5 4
+0,9 5
1r
MS
-1,8 3
Karolina
Kristýna
Andrea
Petra
Michaela
Tereza
Anna
Lea
Magdaléna
Veronika
290594
090892
190692
900907
100495
050593
300394
920227
210494
191093
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
TJ Nové MČsto na MoravČ
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Kladno
Jihlava
Pacov
Praha
Jihlava
Pacov
Jihlava
TĜebíþ
Praha
Pacov
2509
0205
1306
1601
2209
0805
2209
2905
1601
1306
30,66
30,93
31,00
31,12
32,50
32,91
6
3B2
8
7
Maršánová
Petráþková
Hrbáþová
Miliþková
Košíková
Hladká
Lucie
Klára
Eliška
Marie
Tereza
Jitka
901127
070892
931210
920830
930410
121092
TJ Nové MČsto na MoravČ
Atletika Jihlava
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Nové MČsto na MoravČ
Atletika Jihlava
Jihlava
Praha
Kladno
Jihlava
Pacov
Jihlava
0205
1601
2509
0205
1306
2209
300 m
43,28
43,60
43,80
44,06
44,15
45,65
46,68
46,86
47,81
48,15
1
1
1r
2r
2
3
4r
4
2r
2
ýutková
Vášová
Vejmelková
Sedláþková
ýapková
Beránková
Sylvestrová
Papežová
Špaþková
Šalomounová
Michaela
Radka
Klára
Monika
Andrea
Zuzana
KateĜina
Martina
Nikola
Pavlína
100495
911110
950127
950904
190692
951023
950914
950711
960702
040896
Atletika Jihlava
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Jiskra HavlíþkĤv Brod
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Pacov
TĜebíþ
Jihlava
Jihlava
TĜebíþ
Jihlava
Jihlava
Pacov
Praha
Jihlava
1306 SŽ
2404 J
0205 SŽ
0205 SŽ
2404 J
0205 SŽ
0205 SŽ
1306 SŽ
1601 SŽ
0606 SŽ
48,79
49,03
49,73
49,9
50,47
51,69
51,94
52,76
53,21
56,26
1B4 Pertlíková
Brožová
Chevalierová
5
Nehybová
3
Novotná
Pacalová
Kršková
5r
Novotná
6r
Burešová
Buchtová
Lucie
Simona
Adéla
Barbora
Lenka
Nikol
Jana
Veronika
Michaela
Michaela
010599
1997
97
070792
971204
98
97
970519
970430
97
Atletika Jihlava
TJ Jiskra Humpolec
Sokol Velké MeziĜíþí
Atletika Jihlava
TJ Nové MČsto na MoravČ
Sokol Velké MeziĜíþí
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Sokol Velké MeziĜíþí
Velké MeziĜiþí
Velké MezĜíþí
Pacov
Nové MČsto
Velké MeziĜíþí
Pacov
Velké MeziĜíþí
TĜebíþ
TĜebíþ
Pacov
1809 MŽ
1809 MŽ
1306 MŽ
2305 J
1809 MŽ
1306 MŽ
1809 MŽ
2404 MŽ
2404 MŽ
1306 MŽ
TesaĜová
Farková
ýapková
Mandátová
ýutková
Koudelová
Prášková
5
Šimeþková
2B2 Zachová
+0,3 2
Adamcová
SŽ
J
SŽ
J
D
SŽ
D
J
J
SŽ
D
D
J
D
D
J
D
J
D
J
400 m
59,57
60,52
61,16
63,06
63,16
63,81
63,92
63,96
66,23
67,43
1
5
3R
7
1R
3
2B4
5
7B1
1
Janoušová
Brázdová
Vášová
Beránková
Dufková
Maršánová
ýapková
Tlustá
Miliþková
Nováková
Radka
Lýdie
Radka
Zuzana
Renáta
Lucie
Andrea
Helena
Marie
Lada
910109
901119
911110
951023
940312
901127
190692
930315
300892
930528
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Nové MČsto na MoravČ
Jiskra HavlíþkĤv Brod
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Nové MČsto na MoravČ
Atletika Jihlava
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Nové MČsto na MoravČ
Jiskra HavlíþkĤv Brod
TĜebíþ
TĜinec
Tábor
Pacov
Kladno
Stará Boleslav
N.MČsto n/Metují
Jiþín
Jiþín
TĜebíþ
2905
1807
2606
0506
2509
0809
0506
2108
2108
0509
J
J
SŽ
D
J
D
J
D
67,80
69,00
69,08
69,74
70,35
70,60
71,44
71,67
72,49
73,86
4B3
3B1
5
2r
Adamcová
Korešová
Nehybová
Mandátová
Couralová
Košíková
3
ýapková
2B2 DvoĜáková
3
Farková
Papežová
Veronika
Klára
Barbora
Petra
Simona
Tereza
Andrea
Veronika
Kristýna
Lenka
191093
210792
070792
900907
965501
930410
190692
290492
090892
931224
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Batt klub N.MČsto
TJ Nové MČsto na MoravČ
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
TJ Nové MČsto na MoravČ
Jiþín
Nové MČsto
TĜebíþ
Praha
Praha
Pacov
TĜebíþ
Nové MČsto
TĜebíþ
TĜebíþ
2108
1505
2905
1601
1601
0506
0509
1505
0509
0509
D
J
J
71,35
75,0
76,31
76,35
77,54
79,0
83,99
85,5
85,87
86,26
1
Pertlíková
Dušková
Harvey
Hrbáþová
Adámková
ŠimĤnková
Coufalová
Kozáková
Zemanová
Michálková
Lucie
Daniela
Dana
Eliška
Kristýna
Tereza
Tereza
Michaela
Tereza
KateĜina
010599
98
81
931210
99
001111
031099
01
250301
00
Atletika Jihlava
Slavoj Pacov
Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Nové MČsto na MoravČ
Slavoj Pacov
Jiskra HavlíþkĤv Brod
Atletika Jihlava
Slavoj Pacov
Atletika Jihlava
Slavoj Pacov
Velké MeziĜiþí
Pacov
Pacov
TĜebíþ
Velké MeziĜíþí
TĜebíþ
Velké MeziĜiþí
Pacov
Velké MeziĜiþí
Velké MeziĜíþí
2309
1205
0506
0509
2309
0606
2309
1205
2309
2309
MŽ
MŽ
Janoušová
Pechová
Maršánová
Lepiþová
Miliþková
Tlustá
ýapková
Beránková
Nováková
KováĜová
Radka
Hana
Lucie
Petra
Marie
Helena
Andrea
Zuzana
Lada
Klára
920109
160487
901127
82
920830
930315
190692
951023
930528
910908
TJ Nové MČsto na MoravČ
Atletika Jihlava
TJ Nové MČsto na MoravČ
Slavoj Pacov
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Nové MČsto na MoravČ
Atletika Jihlava
Jiskra HavlíþkĤv Brod
Jiskra HavlíþkĤv Brod
TJ Spartak TĜebíþ
Tábor
N.MČsto nad Metují
Jiþín
Stará Boleslav
Jablonec
Ostrava
Jihlava
Jihlava
Humpolec
Praha
2706
0506
2108
0307
0307
2705
0205
0205
1410
2208
J
J
D
J
SŽ
D
J
Tereza
Monika
Klára
Martina
Simona
Veronika
Lucie
Simona
Dominika
KateĜina
930410
950904
950127
950711
965501
191093
010599
97
080696
990523
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Nové MČsto na MoravČ
Batt klub N.MČsto
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
TJ Jiskra Humpolec
Atletika Jihlava
TJ Nové MČsto na MoravČ
TĜebíþ
Pacov
Stará Boleslav
Pacov
Jihlava
Jihlava
Velké MeziĜiþí
Humpolec
Jihlava
Nové MČsto
2905
0905
2905
1306
1408
2209
1809
1410
1805
2006
D
SŽ
SŽ
SŽ
SŽ
D
MŽ
MŽ
SŽ
MŽ
Petra
Nikola
Lýdie
980929 TJ Spartak TĜebíþ
Velké MeziĜíþí
960702 TJ Spartak TĜebíþ
Pacov
901119 TJ Nové MČsto na MoravČ Dobruška
800 m
2:11,64
2:17,03
2:22,00
2:22,45
2:26,16
2:26,34
2:30,32
2:31,45
2:31,9
2:34,22
6
2
3
4
6
5
3
1
1
2r
2:35,38
2:38,15
2:38,23
2:38,31
2:38,59
2:41,52
2:46,24
2:46,5
2:48,40
2:49,26
3
1
6
2
2
Košíková
Sedláþková
Vejmelková
Papežová
Couralová
Adamcová
Pertlíková
Brožová
Adámková
Pulgretová
2:49,73
2:50,80
2:51,00
2
3
1
Jordánová
Špaþková
Brázdová
MS
1
SŽ
D
J
J
J
D
D
MŽ
MŽ
MŽ
MŽ
MŽ
MŽ
1809 MŽ
0905 SŽ
0808
Uchytilová
Burešová
Nehybová
Fuksová
Cardová
Malcová
Doležalová
Agáta
Michaela
Barbora
Karolína
Michaela
Šárka
KateĜina
99
970430
070792
011098
97
95
95
5
2
1.- 5. viz ženy
Petráþková
Vášová
Klára
Radka
070892 Atletika Jihlava
Praha
911110 TJ Nové MČsto na MoravČ Dobruška
1601 J
0808 J
DOROSTENKY
2:58,78
4
3:02,56
1
3:06,11
5
3:23,92
1.-4. viz ženy
Papežová
Veletová
Koudelová
Semrádová
Lenka
Anna
Tereza
Eliška
931224
935625
050593
240694
TJ Nové MČsto na MoravČ
SVý Ledeþ n.S.
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Pacov
Brno
Pacov
Jihlava
1306
2404
0905
1805
1 000 m
3:05,59
3:11,27
3:35,5
3:51,97
4:01,99
Tlustá
Maršánová
Beránková
Jordánová
ýiþaková
Helena
Lucie
Zuzana
Petra
Darina
930315
901127
951023
980929
971114
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Nové MČsto na MoravČ
Jiskra HavlíþkĤv Brod
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Pardubice
Pardubice
ChotČboĜ
TĜebíþ
TĜebíþ
1708
1708
0709
2404
2404
Pechová
Janoušová
Tlustá
Nováková
Lepiþová
Miliþková
Maršánová
Couralová
Beránková
Košíková
Hana
Radka
Helena
Lada
Petra
Marie
Lucie
Simona
Zuzana
Tereza
160487
920109
930315
930528
82
920830
901127
965501
951023
930410
Atletika Jihlava
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Nové MČsto na MoravČ
Jiskra HavlíþkĤv Brod
Slavoj Pacov
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Nové MČsto na MoravČ
Batt klub N.MČsto
Jiskra HavlíþkĤv Brod
TJ Nové MČsto na MoravČ
N.MČsto nad Metují
Tábor
Jiþín
BĜeclav
TĜebíþ
Tábor
TĜebíþ
Jablonec
Praha
Klatovy
0506
2606
2108
2509
2905
2606
0509
0603
1109
2205
Adamcová
Papežová
Smetanová
Pulgretová
Nehybová
Jordánová
Sáviová
Fuksová
Másilková
Papežová
Veronika
Martina
Kristina
KateĜina
Barbora
Petra
Kristýna
Karolína
Simona
Lenka
191093
950711
091292
990523
070792
980929
97
011098
98
931224
Atletika Jihlava
TJ Nové MČsto na MoravČ
Atletika Jihlava
TJ Nové MČsto na MoravČ
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Jiskra Humpolec
Atletika Jihlava
TJ Jiskra Humpolec
TJ Nové MČsto na MoravČ
TĜebíþ
Nové MČsto
ýeské BudČjovice
Pacov
ýeské BudČjovice
TĜebíþ
Pacov
Pacov
Pacov
TĜebíþ
0509
1505
1105
3005
1105
3005
3005
3005
3005
0509
1
9
Veletová
Šimánková
Michálková
Anna
Klára
KateĜina
935625 SVý Ledeþ n.S.
960511 Jiskra HavlíþkĤv Brod
00
Slavoj Pacov
Nové MČsto n.M.
Praha
Pacov
1505 D
2208 SŽ
3005 MŽ
1
Nováková
Lepiþová
Tlustá
Miliþková
Nováková
Papežová
Lada
Petra
Helena
Marie
Lucie
Lenka
930528
82
930315
920830
900704
931224
Uherské HradištČ
Kladno
Tábor
Tábor
Pacov
Kladno
0205
2205
2706
2706
0506
2509
2:51,29
2:52,64
2:52,81
2:53,53
2:55,23
2:56,16
2:56,19
JUNIORKY
2:57,11
3:04,00
1 500 m
4:42,87
4:48,06
4:51,27
4:54,59
4:55,25
5:00,93
5:05,72
5:12,49
5:14,41
5:29,27
5:35,71
5:39,44
5:44,90
5:52,38
5:53,03
6:02,86
6:06,73
6:07,42
6:12,00
6:24,12
6:24,67
6:55,12
7:04,49
3 000 m
10:52,34
10:54,01
10:56,44
11:16,01
13:46,62
13:56,79
5
2
6
4
6
1
1
2
2
7
2
1
9
2
9
5
2
2
4
1
8
2
4
5
1
9
7
6
Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Slavoj Pacov
Sokol Velké MeziĜíþí
Sokol Velké MeziĜíþí
Jiskra HavlíþkĤv Brod
Slavoj Pacov
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Nové MČsto na MoravČ
Jihlava
Nové MČsto n.M.
Pacov
Nové MČsto
TĜebíþ
Praha
Praha
0606
2006
1306
2006
1605
1601
1601
MŽ
MŽ
J
MŽ
MŽ
SŽ
SŽ
D
D
D
D
D
SŽ
MŽ
MŽ
J
D
D
J
SŽ
SŽ
D
D
SŽ
J
MŽ
J
MŽ
MŽ
MŽ
MŽ
D
D
D
J
D
5 000 m
18:49,78
19:55,68
3
Nováková
Lepiþová
Lada
Petra
930528 Jiskra HavlíþkĤv Brod
82
Slavoj Pacov
BĜeclav
Praha
2808 D
0103
10 km silnice
40:12
6
45:34
Pechová
Lepiþová
Hana
Petra
160487 Atletika Jihlava
82
Slavoj Pacov
BČchovice
BČchovice
2609
2609
60 m pĜekážek
10,48
1
Krejcarová
Dominika
181193 Atletika Jihlava
Praha
1601 D
60 m pĜekážek
11,18
1r
Mandátová
Petra
900907 TJ Spartak TĜebíþ
Praha
1601
100 m pĜekážek
17,40
4B1 TesaĜová
18,13
+0,3 1
Krejcarová
18,34
-0,8 6
Koudelová
Karolina
Dominika
Tereza
290594 Atletika Jihlava
181193 Atletika Jihlava
050593 Atletika Jihlava
Pacov
TĜebíþ
Pacov
1010 D
2905 D
0805 D
100 m pĜekážek
16,50
+0,3 1
17,44
-0,3 5B2
17,63
+0,3
17,97
-0,4 3r
18,34
+0,5 1B3
19,24
2
Farková
ýapková
Harvey
Mandátová
Krejcarová
Jelínková
Kristýna
Andrea
Dana
Petra
Dominika
Tereza
090892
190692
81
900907
181193
100191
TĜebíþ
Jablonec
TĜebíþ
Praha
N.MČsto nad Metují
Purmerend
2905
0307
2905
2208
0506
1104
200 m pĜekážek
32,02
+0.1 1r
Sedláþková
32,86
2B3 Farková
36,08
+0,8 2
ýutková
Monika
Kristýna
Michaela
950904 TJ Spartak TĜebíþ
090892 Atletika Jihlava
100495 Atletika Jihlava
Pardubice
ýeské BudČjovice
Jihlava
2509 SŽ
1105 J
0205 SŽ
400 m pĜekážek
66,76
2
68,55
2R3
68,67
1
72,13
1r
73,22
2B2
73,52
9
75,22
3r
75,61
4
76,25
3r
Janoušová
ýapková
Brázdová
KováĜová
Farková
Maršánová
Sedláþková
Krejcarová
Harvey
Radka
Andrea
Lýdie
Klára
Kristýna
Lucie
Monika
Dominika
Dana
920109
190692
901119
910908
090892
901127
950804
181193
810807
Kladno
Tábor
Pacov
Jiþín
Jablonec
Nové MČsto Met.
Klatovy
TĜebíþ
Jiþín
2509
2606
1306
0409
0307
506
2205
2905
0409
1 500 m pĜekážek
5:25,52
1
6:07,12
8
Tlustá
Košíková
Helena
Tereza
930315 TJ Nové MČsto na MoravČ Tábor
930410 TJ Nové MČsto na MoravČ Tábor
2606 D
2606 D
2 000 m pĜekážek
7:36,90
14
Tlustá
Helena
930315 TJ Nové MČsto na MoravČ Moskva
2105 D
3 000 m pĜekážek
11:26,80
3
13:47.46
3
Tlustá
Mandátová
Helena
Petra
930315 TJ Nové MČsto na MoravČ BĜeclav
900907 TJ Spartak TĜebíþ
Klatovy
2908 D
2205
skok vysoký
155
155
152
151
150
148
Vášová
Kubelová
Hajná
Adamcová
ýapková
Husáková
Radka
Jitka
Jana
Veronika
Andrea
Markéta
911110
911002
940409
191093
190692
966229
2404
1508
0506
0302
0506
0606
1
1
5
1
12
1
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
TJ Nové MČsto na MoravČ
Atletika Jihlava
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
SVý Ledeþ n.S.
TĜebíþ
Jihlava
Pacov
Jihlava
N.MČsto nad Metují
Jihlava
J
J
D
J
J
J
J
J
SŽ
D
J
J
D
D
J
SŽ
146
145
145
144
5
2
1
Mandátová
Farková
Hanková
Wenigová
Petra
Kristýna
Gabriela
Barbora
900907
090892
040894
030891
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Klatovy
Jihlava
TĜebíþ
Jihlava
2205
0205 J
2505 D
2209 J
143
142
142
140
140
140
135
135
135
135
135
2
4
Dobrovolná
Vejmelková
Cardová
Koudelová
Šušková
Petráþková
Oberreitnerová
Závišková
Šprynarová
ýutková
Koumarová
Kristýna
Klára
Michaela
Tereza
KateĜina
Klára
Pavla
Iva
Martina
Michaela
KateĜina
230296
950127
97
050593
230296
070892
140394
95
020596
100495
220590
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Sokol Velké MeziĜíþí
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Jihlava
Stará Boleslav
Velké MeziĜíþí
Pacov
Jihlava
Jihlava
Praha
Praha
Jihlava
Jihlava
Jihlava
0606
2805
1809
0805
0606
2209
1601
1601
0302
0302
0302
135
135
135
135
130
130
130
130
130
125
6
Fialová
Alenková
Zápotoþná
Machyánová
Sylvestrová
Novotná
Frühaufová
Sedláþková
Dušková
Korešová
Leona
Ilona
Petra
Gabriela
KateĜina
Karolína
Andrea
Monika
Daniela
Klára
970117
97
240896
96
950914
95
960207
950904
98
210792
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Jiskra Humpolec
Atletika Jihlava
TJ Jiskra Humpolec
TJ Spartak TĜebíþ
Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
Atletika Jihlava
TĜebíþ
PelhĜimov
TĜebíþ
Jihlava
Praha
Praha
TĜebíþ
Stará Boleslav
Pacov
Praha
2404 MŽ
1805 MŽ
2505 SŽ
O606 SŽ
1601 SŽ
1601 SŽ
2404 SŽ
2805 SŽ
3005 MŽ
1601 J
1.-5. viz ženy
Mašterová
Ivana
010394 Atletika Jihlava
Jihlava
1805 D
2
1
10
10
Mandátová
Koudelová
Kráþmarová
Krejcarová
Petra
Tereza
Adéla
Dominika
900907
050593
221291
181193
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Pacov
Pacov
ýeské BudČjovice
Jiþín
0506
1306 D
1105 J
2108 D
4
1
13
MS
9
1
16
1
Dufková
Miþková
Závišková
ýutková
Janoušová
Koudelová
Jelínková
Kubelová
Burdová
Homolová
Renáta
Iveta
Aneta
Michaela
Radka
Tereza
Tereza
Jitka
Michaela
Martina
940312
820426
070687
100495
920109
050593
100191
911002
94
96
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Spartak TĜebíþ
Jiskra Humpolec
Atletika Jihlava
TJ Nové MČsto na MoravČ
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
TJ Nové MČsto na MoravČ
Slavoj Pacov
Sokol Velké MeziĜíþí
BĜeclav
Písek
TĜebíþ
TĜebíþ
BĜeclav
TĜebíþ
TĜebíþ
Nové MČsto
Pacov
Jihlava
1210
0307
2205
2905
1210
2905
2205
2305
0506
0606
KováĜová
Cabejšková
Sedláþková
Chlubnová
Špaþková
Brázdová
VaĖková
Sylvestrová
Oberreitnerová
Mandátová
Klára
Monika
Monika
Klára
Nikola
Lýdie
Markéta
KateĜina
Pavla
Petra
910908
950917
950904
941125
960702
901119
810414
950914
140394
900907
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Nové MČsto na MoravČ
Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
TĜebíþ
Jihlava
TĜebíþ
Praha
TĜebíþ
TĜebíþ
Pacov
Pacov
Praha
TĜebíþ
2905
0606
1909
1601
1909
2905
0506
1306
1601
2404
Bukovská
Žaneta
96
Atletika Jihlava
Jihlava
1805 SŽ
5
3
6
3
6
7
1
2
7
11
9
DOROSTENKY
120
skok o tyþi
280
280
260
200
skok daleký
517
502
+1.2
496
+1,4
496
+0,5
491
487
+0,6
477
+1,3
477
477
477
469
469
466
464
463
457
455
451
449
446
445
+0.5 2
2
1
2
2
5
+0.0 13
3
3
1
SŽ
SŽ
MŽ
D
SŽ
J
D
SŽ
SŽ
SŽ
D
SŽ
J
D
J
J
D
SŽ
J
SŽ
SŽ
D
SŽ
SŽ
D
441
441
439
439
438
437
436
433
429
4
5
3
6
2
Vášová
JeĜábková
DvoĜáková
Šimeþková
Zápotoþná
Kratochvílová
Korešová
TesaĜová
Vejmelková
Radka
Tereza
Veronika
Lea
Petra
Hana
Klára
Karolina
Klára
911110
901126
290492
920227
240896
96
210792
290594
950127
0509
0205
0509
2905
2505
1306
2404
2209
0905
1.-8. viz ženy
ýapková
Petráþková
Andrea
Klára
190692 Atletika Jihlava
070892 Atletika Jihlava
Jihlava
Jihlava
0205 J
2209 J
Nehybová
Kráþmarová
Wenigová
Barbora
Adéla
Barbora
070792 Atletika Jihlava
221291 Atletika Jihlava
030891 Atletika Jihlava
Nové MČsto
Nové MČsto
Jihlava
2305 J
1505 J
3009 J
DOROSTENKY
421
5
415
3
406
5
393
1.-6. viz ženy
Hanková
Adamcová
Krejcarová
Semrádová
Gabriela
Veronika
Dominika
Eliška
040894
191093
181193
240694
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
TĜebíþ
Pacov
Praha
Jihlava
2505
1306
1601
1805
D
D
D
D
385
382
380
326
Oberreitnerová
Veletová
Hrbáþová
Papežová
Pavla
Anna
Eliška
Lenka
140394
935625
931210
931224
Atletika Jihlava
SVý Ledeþ n.S.
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Nové MČsto na MoravČ
ýeské BudČjovice
Brno
TĜebíþ
Nové MČsto
1105
2404
0509
0210
D
D
D
D
Miþková
Mandátová
Dufková
Závišková
ýapková
VaĖková
Koudelová
Iveta
Petra
Renáta
Aneta
Andrea
Markéta
Tereza
820426
900907
940312
070687
190692
810414
050593
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Nové MČsto na MoravČ
Jiskra Humpolec
Atletika Jihlava
Sokol Velké MeziĜíþí
Atletika Jihlava
Praha
Praha
Písek
Jablonec
Jablonec
Praha
TĜebíþ
2208
2208
0307 D
0307
0307 J
2208
0509 D
7
Kubelová
Novotná
Chlubnová
Koudelová
Bendová
Hajná
Oberreitnerová
Adamcová
Mašterová
Tlustá
Jitka
Zuzana
Klára
Tereza
Kristýna
Jana
Pavla
Veronika
Ivana
Helena
911002
94
941125
050593
940114
940409
140394
191093
010394
930315
TJ Nové MČsto na MoravČ
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
TJ Nové MČsto na MoravČ
ýeské BudČjovice
TĜebíþ
Praha
TĜebíþ
TĜebíþ
TĜebíþ
Praha
TĜebíþ
Jihlava
Nové MČsto
1105
2905
1601
2905
2404
0405
1601
2905
1805
1505
J
D
D
D
D
D
D
D
D
D
2
8
3
1
Polášková
Košíková
DvoĜáþková
Veletová
Vendula
Tereza
Monika
Anna
941115
930410
941231
935625
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Spartak TĜebíþ
SVý Ledeþ n.S.
TĜebíþ
Nové MČsto
TĜebíþ
Nové MČsto n.M.
1706
1505
0509
1505
D
D
D
D
1
2
1
Kubelová
Nováková
Hluchá
Novotná
Götzová
Jitka
Lucie
Andrea
Zuzana
Lenka
911002
900704
910103
94
920601
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
Nové MČsto
Písek
TĜebíþ
Písek
TĜebíþ
0210
0307
1706
0307
1706
J
+1.7 3
JUNIORKY
428
406
396
380
373
trojskok
11,21
10,35
10,30
10,10
10,09
10,07
9,87
TĜebíþ
Jihlava
TĜebíþ
TĜebíþ
TĜebíþ
Pacov
TĜebíþ
Jihlava
Pacov
3
3
5
5
15
1
8
4
+1,3 1
+0,7 2
3
+0,5 10
+0,5 11
+1,3 3
1
vrh koulí 3 kg
15,85
10,17
9,55
9,13
8,77
8,40
8,17
8,01
7,89
7,69
7,64
6,92
6,75
6,71
vrh koulí 4 kg
14,56
10,85
8,84
8,43
8,10
1
1
2
1
1
3
5
2
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Nové MČsto na MoravČ
Atletika Jihlava
TJ Nové MČsto na MoravČ
Atletika Jihlava
Sokol Velké MeziĜíþí
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
J
J
J
SŽ
SŽ
J
D
SŽ
J
D
J
7,84
7,65
7,54
7,46
7,40
3
13
2
1
5
Koudelová
Bendová
Janoušová
Koumarová
JeĜábková
Tereza
Kristýna
Radka
KateĜina
Tereza
050593
940114
920109
220590
901126
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Nové MČsto na MoravČ
Atletika Jihlava
TJ Nové MČsto na MoravČ
Jihlava
Pacov
Nové MČsto
Purmerend
Jihlava
1408 D
0506 D
0210 J
1104
0205
6,61
6,49
6,40
6,14
6,01
5,96
5,86
5,24
3
5
4
2
15
5
2
5
Matušková
Kratochvílová
Vášová
Kráþmarová
Tlustá
Papežová
Nováková
Papežová
Eliška
Dagmar
Radka
Adéla
Helena
Martina
Jana
Lenka
940511
250961
911110
221291
930315
950711
1964
931224
TJ Nové MČsto na MoravČ
Atletika Jihlava
TJ Nové MČsto na MoravČ
Atletika Jihlava
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Nové MČsto na MoravČ
Atletika Jihlava
TJ Nové MČsto na MoravČ
Nové MČsto
TĜebíþ
Nové MČsto
TĜebíþ
Kladno
Nové MČsto
Jihlava
Nové MČsto
0210
2606
0210
2404
2509
0210
0210
0210
hod diskem 1 kg
53,55
1
35,04
4
34,55
2
34,52
6
25,84
6
24,72
4
24,58
7
24,19
24,09
21,78
1
Kubelová
Nováková
Hluchá
Nováková
Mokrá
Götzová
Marshallová
Vlachová
Novotná
KoláĜová
Jitka
Lucie
Andrea
Miroslava
Hedvika
Lenka
Petra
Šárka
Zuzana
Zdenka
911002
900704
910103
900704
911107
920601
930512
87
94
940511
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Nové MČsto na MoravČ
Slavoj Pacov
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
BĜeclav
Písek
TĜebíþ
TĜebíþ
Pacov
TĜebíþ
Kladno
Praha
Passau
Pacov
2808
0307
2905
2205
0506
2905
2509
0906
1010
1306
J
21,25
21,05
20,67
20,34
20,34
19,87
19,74
17,71
17,31
17,25
Bendová
Kratochvílová
Janoušová
Vášová
Matušková
Hajná
JeĜábková
ŠtČpniþková
Vejmelková
Kráþmarová
Kristýna
Hana
Radka
Radka
Eliška
Jana
Tereza
Lucie
Klára
Adéla
940114
96
920109
911110
940511
940409
901126
960712
950127
221291
TJ Spartak TĜebíþ
Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
TĜebíþ
Passau
Nové MČsto
TĜebíþ
Pacov
TĜebíþ
Jihlava
Pardubice
TĜebíþ
TĜebíþ
2905
1010
0210
2404
1306
0405
0205
2509
0405
2404
D
SŽ
J
J
D
D
SŽ
SŽ
J
Maršánová
Sedláþková
DvoĜáþková
Houdková
Nohavová
Adamcová
Navrkalová
Böhmová
ýížková
Mourková
Lucie
Monika
Monika
KateĜina
KateĜina
Veronika
KateĜina
Klára
Veronika
Lucie
901127
950904
941231
98
950323
191093
96
960903
98
99
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
Slavoj Pacov
Nové MČsto
TĜebíþ
Nové MČsto n.M.
Pacov
Jihlava
TĜebíþ
Pacov
Pardubice
Pacov
Pacov
2305
0405
1505
1306
0205
2404
1306
2509
1306
1508
SŽ
D
MŽ
SŽ
D
SŽ
SŽ
MŽ
MŽ
1.-7. viz ženy
Nehybová
Barbora
070792 Atletika Jihlava
Nové MČsto
2305 J
Kubelová
Závišková
Hluchá
Sylvestrová
Zedníþková
Marshallová
Novotná
Götzová
Jitka
Iva
Andrea
KateĜina
Radka
Petra
Zuzana
Lenka
911002
95
910103
950914
71
930512
94
920601
Nové MČsto
Jihlava
Nové MČsto n.M.
Jihlava
TĜebíþ
Kladno
Pacov
TĜebíþ
0210
1408
0506
1408
2905
2509
0506
2905
16,81
16,37
16,12
15,94
15,32
15,20
13,92
13,46
12,50
12,21
JUNIORKY
11,55
6
2
3
3
1
4
14
1
4
8
2
3
2
5
3
17
5
hod oštČpem 600 g
37,32
1
31,35
31,22
10
30,13
3
28,82
27,71
13
26,82
25,69
3
TJ Nové MČsto na MoravČ
Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Nové MČsto na MoravČ
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
D
J
J
D
SŽ
D
J
J
J
D
D
D
J
SŽ
J
SŽ
D
D
J
25,30
25,08
11
9
Hajná
Mokrá
Jana
Hedvika
940409 TJ Spartak TĜebíþ
911107 TJ Spartak TĜebíþ
Passau
Pacov
1010 D
0506 J
24,91
24,38
23,76
22,96
22,73
21,87
21,59
19,84
19,61
19,46
8
Bendová
Kratochvílová
Vejmelková
Böhmová
Janoušová
KoláĜová
Attasková
Korešová
Frühaufová
Sedláþková
Kristýna
Hana
Klára
Klára
Radka
Zdenka
Jana
Klára
Andrea
Monika
940114
96
950127
960903
920109
940511
960325
210792
960207
950904
TJ Spartak TĜebíþ
Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Klatovy
Passau
Stará Boleslav
Pacov
Nové MČsto
Pacov
Pardubice
TĜebíþ
Jihlava
Stará Boleslav
2205
1010
2905
1306
0210
1306
2509
0509
0205
1905
D
SŽ
SŽ
SŽ
J
D
SŽ
J
SŽ
SŽ
Vášová
Adamcová
Šalomounová
ýutková
Krejcarová
Špaþková
ŠtČpniþková
Matušková
Houdková
Nohavová
Radka
Veronika
Pavlína
Michaela
Dominika
Nikola
Lucie
Eliška
KateĜina
KateĜina
911110
191093
040896
100495
181193
960702
960712
940511
98
950323
TJ Nové MČsto na MoravČ
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Nové MČsto na MoravČ
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
Nové MČsto
TĜebíþ
TĜebíþ
TĜebíþ
TĜebíþ
Pacov
Jihlava
Nové MČsto
Jihlava
Jihlava
0210
2905
0509
0509
2905
0905
0205
0210
0205
0205
J
D
SŽ
SŽ
D
SŽ
SŽ
D
MŽ
SŽ
hod kladivem 3 kg
37,13
1
19,67
18,22
3
15,18
8
14,80
5
KoláĜová
Novotná
Bendová
Matušková
Koudelová
Zdenka
Zuzana
Kristýna
Eliška
Tereza
940511
94
940114
940511
050593
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Nové MČsto na MoravČ
Atletika Jihlava
TĜebíþ
Pacov
TĜebíþ
Pacov
Pacov
2905
1306
2905
1306
1306
D
D
D
D
D
hod kladivem 4 kg
38,56
5
36,34
8
35,48
7
33,37
4
32,74
12
30,88
6
25,97
4
17,89
10
17,83
1
14,45
3
Götzová
Hluchá
Nováková
Nováková
Mokrá
KoláĜová
Kubelová
Jelínková
NČmcová
Bendová
Lenka
Andrea
Miroslava
Lucie
Hedvika
Zdenka
Jitka
Tereza
KateĜina
Kristýna
920601
910103
900704
900704
911107
940511
911002
100191
940627
940114
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Nové MČsto na MoravČ
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Jablonec n.N.
Tábor
Jablonec n.N.
Písek
Tábor
Pacov
Pacov
N.MČsto nad Metují
Nové MČsto n.M.
Nové MČsto n.M.
0307
2606
0307
0307
2606
0506
1306
0506
1505
1505
J
J
14,02
Matušková
Eliška
940511 TJ Nové MČsto na MoravČ Kladno
17,75
16,32
15,43
15,01
14,90
13,95
12,94
12,40
11,89
10,58
13
3
2
3
11
1
3
19
3
7
3
4
8
7
4
4
6
9
sedmiboj dorostenky
2 633
6
Koudelová
Tereza
050593 Atletika Jihlava
18,34-140-8,93-29,97-444-0-3:06,11
vrhaþský trojboj dorostenky (koule - disk - oštČp)
1 037
1
Hajná
Jana
940409 TJ Spartak TĜebíþ
(8.40 - 19.87 - 22.58)
945
2
Bendová
Kristýna
940114 TJ Spartak TĜebíþ
(8.31 - 19.02 - 18.74)
vrhaþský trojboj ženy (koule - disk - oštČp)
2 308
1
Kubelová
Jitka
14,56,50,47,37,32
1 000
2
Janoušová
Radka
7,54,20,67,22,73
J
D
J
J
D
D
2509 D
Pacov
0905 D
TĜebíþ
0405 D
TĜebíþ
0405 D
911002 TJ Nové MČsto na MoravČ Nové MČsto
0210 J
920109 TJ Nové MČsto na MoravČ Nové MČsto
0210 J
782
3
736
4
4 x 100 m
52,49
52,57
52,87
53,17
53,26
53,43
53,81
54,43
54,88
56,30
7B1 Jelínková, Korešová,
Farková, ýutková
7B1 Závišková, Jelínková,
Farková, DvoĜáková
7B1 ýapková, Korešová,
Farková, DvoĜáková
2
Brázdová,Vášová,
Dufková, Janoušová
1
ýapková, Korešová,
Krejcarová, DvoĜáková
1B2 TesaĜová, Korešová,
Farková, DvoĜáková
1B2 Špaþková, Mandátová,
Koudelová, Vášová
9
Miliþková,Vášová,
Kubelová,Janoušová
1
Vášová,Miliþková,
Kubelová,Janoušová
4B2 Šalomounová, Dobrovolná,
Šušková, Adamcová
57,00
2
57,87
1
4 x 400 m
4:04,98
7
4:04,07
4:21,58
4:22,42
4:25,10
4:30,83
4:32,44
4:36,05
Vášová
Radka
6,40,17,84,17,75
Matušková
Eliška
6,61,19,97,12,40
Jelínková, Koudelová,
TesaĜová, Adamcová
ýapková, Krejcarová,
ýutková, Koudelová
Vášová,Dufková,
Miliþková,Janoušová
8
Vášová,Dufková,
Maršánová,Janoušová
1
Brázdová,Dufková,
Košíková,Vášová
4
Vášová,Tlustá,
Miliþková,Janoušová
6B1 Miliþková, ýapková,
Maršánová, Pechová
8B1 ýapková, Korešová,
Adamcová, Miliþková
6B1 Farková, ýapková,
Pechová, Maršánová
1r
Špaþková, Mandátová,
Harvey, KováĜová
911110 TJ Nové MČsto na MoravČ Nové MČsto
0210 J
940511 TJ Nové MČsto na MoravČ Nové MČsto
0210 D
Atletika Jihlava
TĜebíþ
2205 J
Atletika Jihlava
Jablonec
0307
Atletika Jihlava
Jiþín
2108 J
TJ Nové MČsto na MoravČ Pacov
1306 J
Atletika Jihlava
Jihlava
0205 J
Atletika Jihlava
Kladno
2509 J
Atletika Jihlava
Klatovy
2205
TJ Nové MČsto na MoravČ Kladno
2509 J
TJ Nové MČsto na MoravČ Jihlava
0205 J
Atletika Jihlava
Kladno
2509 D
Atletika Jihlava
TĜebíþ
0509 J
Atletika Jihlava
Purmerend
1104 J
TJ Nové MČsto na MoravČ Tábor
2706 J
TJ Nové MČsto na MoravČ BĜeclav
2908
TJ Nové MČsto na MoravČ Pacov
0506 J
TJ Nové MČsto na MoravČ Kladno
2509 J
Atletika Jihlava
TĜebíþ
2205
Atletika Jihlava
Jablonec
0307 J
Atletika Jihlava
N.MČsto nad Metují
0506
TJ Spartak TĜebíþ
Pacov
0506
Starší žákynČ
50 m
7,26
7,58
7,89
8,20
8,25
8,56
8,73
8,84
8,87
8,89
-1.2
-1.2
-1.2
-1.2
-1.2
+0.8
-1.2
-0.9
-0.4
-0.9
1r
2r
3r
4r
5r
2r
7r
3r
4r
4r
Cabejšková
Sylvestrová
Attasková
Veselá
Böhmová
Jílková
Frühaufová
Kosmáková
KĜeþková
PohoĜelická
Monika
KateĜina
Jana
Gabriela
Klára
Adéla
Andrea
Kristýna
Adéla
Anna
950917
950914
960325
960205
960903
961028
960207
960102
951214
961230
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TĜebíþ
TĜebíþ
TĜebíþ
TĜebíþ
TĜebíþ
TĜebíþ
TĜebíþ
TĜebíþ
TĜebíþ
TĜebíþ
1105
1105
1105
1105
1105
0709
1105
1105
0709
1105
9,18
-0.9
5r
ŠtČpniþková
Lucie
960712
TJ Spartak TĜebíþ
TĜebíþ
1105
-0.3
1r
1F
1r
Sedláþková
Vejmelková
Cabejšková
Homolová
3
ýutková
1r
Špaþková
1
Husáková
Kratochvílová
2r
Sylvestrová
3B2 Šušková
Monika
Klára
Monika
Martina
Michaela
Nikola
Markéta
Hana
KateĜina
KateĜina
950904
950127
950917
96
100495
960702
966229
96
950914
230296
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Sokol Velké MeziĜíþí
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
SVý Ledeþ n.S.
Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
TĜebíþ
Praha
TĜebíþ
Pacov
TĜebíþ
Nové MČsto n.M.
Brno
Olomouc
TĜebíþ
Jihlava
2404
1601
2005
1306
2404
1505
2404
1409
0709
0606
4R1 Švecová
5
Beránková
Malcová
5B1 Chrástová
2B2 Dobrovolná
3B1 Šalomounová
6r
Jílková
2B2 Bukovská
Adámková
3r
Attasková
KateĜina
Zuzana
Šárka
Karolína
Kristýna
Pavlína
Adéla
Žaneta
Dominika
Jana
271296
951023
95
310695
230296
040896
961028
1996
080696
960325
Atletika Jihlava
Jiskra HavlíþkĤv Brod
Sokol Velké MeziĜíþí
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Praha
TĜebíþ
Jihlava
Jihlava
Pacov
Nové MČsto
Pardubice
Nové MČsto
Jihlava
Nové MČsto n.M.
1601
2905
0606
0205
1306
1505
2509
1505
1805
1505
5r
6r
2
4r
Klára
Natálie
Iva
Gabriela
960903
961211
955201
960205
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
SVý Ledeþ n.S.
TJ Spartak TĜebíþ
Jihlava
TĜebíþ
Jihlava
TĜebíþ
0606
2404
0205
1105
Monika
Klára
Martina
Monika
Nikola
KateĜina
Pavlína
Jana
950904
950127
96
950917
960702
950914
040896
960325
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Pacov
TĜebíþ
Passau
Písek
TĜebíþ
TĜebíþ
Kladno
TĜebíþ
0506
2404
1010
0307
2404
0709
2509
1109
60 m
8,20
8,24
8,29
8,41
8,50
8,57
8,65
8,75
8,78
8,81
8,83
8,86
8,89
8,95
9,03
9,04
9,11
9,23
9,31
9,39
9,53
9,56
9,73
9,99
100 m
12,92
13,11
13,28
13,37
13,65
14,17
14,31
15,19
-0,6
-0,4
+0,6
+0.3
-1,6
-2,1
0
-1,7
-0.4
-1.6
-0.3
-1.9
-0.5
-0.2
-0,6
+2.0
-0.2
+0.4
+0.7
2A
1r
Böhmová
Malenová
Pecová
Veselá
Sedláþková
Vejmelková
Homolová
3B Cabejšková
4r
Špaþková
2r
Sylvestrová
7R1 Šalomounová
2r
Attasková
150 m
19,75
19,93
20,23
20,56
20,73
20,87
21,06
21,63
21,80
21,99
21,99
22,01
24,11
200 m
27,22
27,30
27,94
29,59
300 m
43,28
43,80
44,06
45,65
46,68
46,86
47,81
48,15
400 m
63,06
70,35
+0.6
+0.4
+0,0
+0.4
5r
1r
Sedláþková
Vejmelková
Homolová
3r
Cabejšková
2
ýutková
3r
Sylvestrová
1r
Špaþková
1
Husáková
4B1 Dobrovolná
Malcová
Monika
Klára
Martina
Monika
Michaela
KateĜina
Nikola
Markéta
Kristýna
Šárka
950904
950127
96
950917
100495
950914
960702
966229
230296
95
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
SVý Ledeþ n.S.
Atletika Jihlava
Sokol Velké MeziĜíþí
Stará Boleslav
Jihlava
TĜebíþ
Jihlava
Nové MČsto
TĜebíþ
Pacov
Jihlava
TĜebíþ
Nové MČsto n. MoravČ
-2,6
+0,4
4B2 Šalomounová
5B1 Šušková
2
Pecová
Pavlína
KateĜina
Iva
040896
230296
955201
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
SVý Ledeþ n.S.
Jihlava
Jihlava
Brno
0606
2404
-2.4
+1.5
-1.1
2r
3r
1r
MS
Sedláþková
Vejmelková
Špaþková
ýutková
Monika
Klára
Nikola
Michaela
950904
950127
960702
100495
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Pacov
Písek
Pacov
Jihlava
0506
0307
0506
2209
1
1r
2r
3
4r
4
2r
2
ýutková
Vejmelková
Sedláþková
Beránková
Sylvestrová
Papežová
Špaþková
Šalomounová
Michaela
Klára
Monika
Zuzana
KateĜina
Martina
Nikola
Pavlína
100495
950127
950904
951023
950914
950711
960702
040896
Atletika Jihlava
Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Jihlava
Jiskra HavlíþkĤv Brod
Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Jihlava
TJ Nové MČsto na MoravČ Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
Praha
Atletika Jihlava
Jihlava
1306
0205
0205
0205
0205
1306
1601
0606
7
Beránková
Couralová
Zuzana
Simona
951023
965501
Jiskra HavlíþkĤv Brod
Batt klub N.MČsto
Pacov
Praha
0506
1601
Bukovská
Machyánová
Žaneta
Gabriela
96
96
Atletika Jihlava
TJ Jiskra Humpolec
Jihlava
Humpolec
1805
1408
6
Beránková
Sedláþková
Vejmelková
Papežová
Couralová
Adámková
Špaþková
Malcová
Doležalová
Sylvestrová
Zuzana
Monika
Klára
Martina
Simona
Dominika
Nikola
Šárka
KateĜina
KateĜina
951023
950904
950127
950711
965501
080696
960702
95
95
950914
Jiskra HavlíþkĤv Brod
Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
Stará Boleslav
TJ Nové MČsto na MoravČ Pacov
Batt klub N.MČsto
Jihlava
Atletika Jihlava
Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Pacov
Sokol Velké MeziĜíþí
Praha
Sokol Velké MeziĜíþí
Praha
TJ Spartak TĜebíþ
Pacov
0205
0905
2905
1306
1408
1805
0905
1601
1601
0905
5
Obrdlíková
Korejtková
Kristýna
Jana
95
960723
Atletika Jihlava
Jiskra HavlíþkĤv Brod
1805
1410
+0.0
-0.7
-2,6
+0,0
600 m
2:01,90
2:06,0
800 m
2:31,45
2:38,15
2:38,23
2:38,31
2:38,59
2:48,40
2:50,80
2:56,16
2:56,19
2:56,43
2:59,05
3:15,5
1
1
6
2
3
Jihlava
Humpolec
2805
0606
0509
0606
1505
0509
0805
0606
0509
1505
0606
1 000 m
3:35,5
1
Beránková
Zuzana
951023
Jiskra HavlíþkĤv Brod
Couralová
Simona
965501
Batt klub N.MČsto
1 500 m
5:12,49
5:20,55
5:14,41
5:39,44
6:55,12
9
2
9
Beránková
Papežová
Šimánková
Zuzana
Martina
Klára
2000 m
7:21,92
8
Beránková
60 m pĜekážek
9,60
10,48
10,57
12,63
3r
2
3r
5r
ChotČboĜ
0709
951023
950711
960511
Jablonec
Praha
Jiskra HavlíþkĤv Brod
Praha
TJ Nové MČsto na MoravČ Nové MČsto
Jiskra HavlíþkĤv Brod
Praha
0603
1109
1109
1505
2208
Zuzana
951023
Jiskra HavlíþkĤv Brod
Passau
1010
Sedláþková
ýutková
Sylvestrová
Špaþková
Monika
Michaela
KateĜina
Nikola
950904
100495
950914
960702
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Jablonec
Praha
Praha
Praha
0703
1601
1601
1601
80 m pĜekážek
13,87
6B1 Dobrovolná
14,45
7B1 ýutková
Kristýna
Michaela
230296
100495
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Pasov
Pasov
100 m pĜekážek
15,84
-0.6 1r
16,75
-0.1 3r
18,04
+1,8 1
18,31
-0.5 2r
18,77
-0.5 3r
18,88
+2,4 1
Sedláþková
Vejmelková
ýutková
Sylvestrová
Špaþková
Husáková
Monika
Klára
Michaela
KateĜina
Nikola
Markéta
950904
950127
100495
950914
960702
966229
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
SVý Ledeþ n.S.
TĜebíþ
Stará Boleslav
Nové MČsto
Pacov
Pacov
Jihlava
2404
2905
1505
0805
0805
0606
200 m pĜekážek
32,02
+0.1 1r
36,08
+0,8 2
Sedláþková
ýutková
Monika
Michaela
950904
100495
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Pardubice
Jihlava
2509
0205
skok vysoký
148
143
142
140
135
135
135
135
135
130
2
Husáková
Dobrovolná
Vejmelková
Šušková
Závišková
Šprynarová
ýutková
Zápotoþná
Machyánová
Sylvestrová
Markéta
Kristýna
Klára
KateĜina
Iva
Martina
Michaela
Petra
Gabriela
KateĜina
966229
230296
950127
230296
95
020596
100495
240896
96
950914
SVý Ledeþ n.S.
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Sokol Velké MeziĜíþí
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
TJ Jiskra Humpolec
TJ Spartak TĜebíþ
Jihlava
Jihlava
Stará Boleslav
Jihlava
Praha
Jihlava
Jihlava
TĜebíþ
Jihlava
Praha
0606
0606
2805
0606
1601
0302
0302
2505
O606
1601
7
11
13
8
4
7
9
Novotná
Frühaufová
Sedláþková
Karbanová
Böhmová
Stehlíková
Špaþková
Malenová
Karolína
Andrea
Monika
Anna
Klára
Denisa
Nikola
Natálie
95
960207
950904
250996
960903
950512
960702
961211
Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Praha
TĜebíþ
Stará Boleslav
Jihlava
TĜebíþ
Jihlava
Pacov
TĜebíþ
1601
2404
2805
0302
2404
0205
0805
2404
130
130
130
125
125
125
122
120
1
2
4
3
3
6
1
1010
1010
skok daleký
496
+0,5
477
469
466
463
451
445
438
437
429
+1.7
MS ýutková
Homolová
2
Cabejšková
1
Sedláþková
2
Špaþková
3
Sylvestrová
Bukovská
2
Zápotoþná
Kratochvílová
3
Vejmelková
Michaela
Martina
Monika
Monika
Nikola
KateĜina
Žaneta
Petra
Hana
Klára
100495
96
950917
950904
960702
950914
96
240896
96
950127
Atletika Jihlava
Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Spartak TĜebíþ
426
425
424
422
420
418
415
415
409
409
6
Papežová
Malcová
Machyánová
Švecová
Dobrovolná
Šušková
Šalomounová
Husáková
Závišková
Doležalová
Martina
Šárka
Gabriela
KateĜina
Kristýna
KateĜina
Pavlína
Markéta
Iva
KateĜina
950711
95
1996
271296
230296
230296
040896
966229
95
95
TJ Nové MČsto na MoravČ TĜebíþ
Sokol Velké MeziĜíþí
Jihlava
TJ Jiskra Humpolec
Humpolec
Atletika Jihlava
Jihlava
Atletika Jihlava
Jihlava
Atletika Jihlava
Pacov
Atletika Jihlava
TĜebíþ
SVý Ledeþ n.S.
Brno
Sokol Velké MeziĜíþí
Praha
Sokol Velké MeziĜíþí
Praha
0509
0606
1405
0205
0606
1306
2404
2404
1601
1601
400
389
386
364
355
11
7
2
10
Attasková
Chrástová
Pecová
Stehlíková
Novotná
Jana
Karolína
Iva
Denisa
Karolína
960914
310695
955201
950512
95
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
SVý Ledeþ n.S.
TJ Spartak TĜebíþ
Sokol Velké MeziĜíþí
Pacov
Jihlava
Jihlava
Jihlava
Jihlava
1306
0205
0606
0205
0205
1
2
4
4
5
3
22
Pecová
Vejmelková
Novotná
Závišková
Kratochvílová
Sylvestrová
Navrkalová
Böhmová
ŠtČpniþková
Sedláþková
Iva
Klára
Karolína
Iva
Hana
KateĜina
KateĜina
Klára
Lucie
Monika
955201
950127
95
95
96
950914
96
960903
960712
950904
SVý Ledeþ n.S.
TJ Spartak TĜebíþ
Sokol Velké MeziĜíþí
Sokol Velké MeziĜíþí
Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Jihlava
Jihlava
Praha
Praha
Olomouc
Pacov
Jihlava
Jihlava
TĜebíþ
Stará Boleslav
0606
0606
1601
1601
1409
0805
0606
0606
0509
2805
6
6
6
4
10
8
Nohavová
Frühaufová
Špaþková
Veselá
Švecová
Papežová
KateĜina
Andrea
Nikola
Gabriela
KateĜina
Martina
950323
960207
960702
960205
271296
950711
TJ Spartak TĜebíþ
Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
TĜebíþ
Atletika Jihlava
Jihlava
TJ Nové MČsto na MoravČ Nové MČsto
0205
0606
0805
0509
0205
1505
Kratochvílová
ŠtČpniþková
Vejmelková
Sedláþková
Nohavová
Navrkalová
Böhmová
Hana
Lucie
Klára
Monika
KateĜina
KateĜina
Klára
96
960712
950127
950904
950323
96
960903
Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
1010
2509
0405
0405
0205
1306
2509
vrh koulí 3 kg
10,27
9,90
9,26
9,17
9,04
8,60
8,50
8,45
8,01
7,70
7,66
7,53
7,46
7,15
6,71
5,84
2
7
5
4
1
hod diskem 1 kg
21,05
17,71
14
17,31
1
16,37
2
15,32
2
13,92
3
13,46
17
TĜebíþ
Jihlava
Jihlava
TĜebíþ
TĜebíþ
Pacov
Jihlava
TĜebíþ
Pacov
Pacov
Passau
Pardubice
TĜebíþ
TĜebíþ
Jihlava
Pacov
Pardubice
2905
0606
0606
1909
1909
1306
1805
2505
1306
0905
hod oštČpem
31,35
30,13
24,38
23,76
22,96
21,59
19,61
19,46
15,43
15,01
13,95
12,94
10,58
13
3
11
3
19
3
4
Závišková
Sylvestrová
Kratochvílová
Vejmelková
Böhmová
Attasková
Frühaufová
Sedláþková
Šalomounová
ýutková
Iva
KateĜina
Hana
Klára
Klára
Jana
Andrea
Monika
Pavlína
Michaela
95
950914
96
950127
960903
960325
960207
950904
040896
100495
Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Spartak TĜebíþ
Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Jihlava
Jihlava
Passau
Stará Boleslav
Pacov
Pardubice
Jihlava
Stará Boleslav
TĜebíþ
TĜebíþ
1408
1408
1010
2905
1306
2509
0205
1905
0509
0509
7
4
6
Špaþková
ŠtČpniþková
Nohavová
Nikola
Lucie
KateĜina
960702
960712
950323
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Pacov
Jihlava
Jihlava
0905
0205
0205
Stehlíková
Böhmová
ŠtČpniþková
Nohavová
Denisa
Klára
Lucie
KateĜina
950512
960903
960712
950323
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TĜebíþ
Pardubice
Pardubice
TĜebíþ
1706
2509
2509
2905
TJ Spartak TĜebíþ
Jihlava
0606
Atletika Jihlava
Jihlava
0606
Atletika Jihlava
Jihlava
0205
TJ Spartak TĜebíþ
Jihlava
0205
Vysoþina
Pasov
3
hod kladivem 3 kg
26,10
1
20,96
11
20,05
14
18,64
2
4 x 60 m
31,61
1r
32,87
2
33,74
2
36,38
3r
4 x 200 m
1:50,48
3
VejmČlková, Sedláþková,
Sylvestrová, ýutková
sedmiboj
3 621
15
3 735
13
2 754
6
2 646
7
Sedláþková
Monika
950904
TJ Spartak TĜebíþ
(15.87 - 7.70 - 1.30 - 19.75 - 4.56 - 19.46 - 2:39.87)
Vejmelková
Klára
950127
TJ Spartak TĜebíþ
(16.75 - 9.60 - 1.42 - 20.00 - 4.16 - 23.76 - 2:38.23)
Špaþková
Nikola
960702
TJ Spartak TĜebíþ
(18.77 - 7.46 - 1.22 - 21.06 - 4.21 - 13.95 - 2:50.80)
Sylvestrová
KateĜina 950914
TJ Spartak TĜebíþ
(18.31 - 8.60 - 1.28 - 21.32 - 0 - 22.43 - 2:56.43)
Sedláþková, Sylvestrová,
Cabejšková, Vejmelková
Dobrovolná, Šušková,
Varhaníková, ýutková
ýutková, Švecová,
Varhaníková, Šalamounová
Špaþková, Stehlíková,
Attasková, Frühaufová
vrhaþský trojboj (koule - disk - oštČp)
919
1
Vejmelková
Klára
(8.30 - 17.31 - 18.96)
772
2
Sedláþková
Monika
(6.87 - 16.37 - 16.93)
1010
Stará Boleslav
2905
Stará Boleslav
2905
Pacov
0905
Pacov
0905
950127
TJ Spartak TĜebíþ
TĜebíþ
0405
950904
TJ Spartak TĜebíþ
TĜebíþ
0405
sprintérský trojboj (50 - 60 - 100)
2 007
2
Cabejšková
Monika
(7.26-8.60-13.97)
1 809
2
Sylvestrová
KateĜina
(7.61-8.78-14.17)
1 358
4
Attasková
Jana
(7.89-9.47-15.52)
1 016
6
Veselá
Gabriela
(8.20-9.99-16.71)
950917
TJ Spartak TĜebíþ
TĜebíþ
1105
950914
TJ Spartak TĜebíþ
TĜebíþ
0709
960914
TJ Spartak TĜebíþ
TĜebíþ
1105
960205
TJ Spartak TĜebíþ
TĜebíþ
1105
Mladší žákynČ
50 m
8,02
8,04
8,15
8,19
8,29
8,32
8,42
8,53
8,55
8,62
8,73
8,81
8,82
8,84
8,93
8,94
9,01
9,02
9,15
9,32
60 m
8,75
8,79
8,87
8,89
8,91
8,98
9,12
9,13
9,16
9,19
9,23
9,27
9,28
9,29
9,35
9,37
9,45
9,45
9,53
9,60
9,61
9,62
9,63
9,65
9,72
9,75
9,76
9,82
9,82
9,89
-1,9
-0.6
-0.6
-0.4
-1.0
-0.4
4B1
1r
2r
2r
1r
1r
1r
2r
1r
-0.4
3r
1B1
1r
-1.2
1r
1B1
4r
2r
-0.4
4B3
2
4B1
+0,9
-2,3
+0,9
-1.1
+1,4
-2.3
4
2r
5B1
6
6A
4r
-0.6
-0.3
5
12
2r
1r
14
-1,1
3
Marešová
KĜivánková
Jordánová
Miþková
Patoþková
Muchowitzová
ŠimĤnková
Smejkalová
ýiþaková
Kylerová
Michaela
Michaela
Petra
Markéta
Hana
KateĜina
Tereza
Nela
Darina
Sabina
170299
970430
980929
00
990412
970526
001111
010516
971114
010108
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Jiskra HavlíþkĤv Brod
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Jihlava
TĜebíþ
TĜebíþ
Pacov
Pacov
TĜebíþ
Pacov
TĜebíþ
TĜebíþ
Pacov
1408
1105
1105
1209
1209
0709
1209
1105
0709
1209
Pokorná
MatČjíþková
Karšulínová
Kozáková
Fialová
Coufalová
Indráþková
Krajþová
Tenklová
Digrýnová
Veronika
Denisa
Tereza
Michaela
Leona
Tereza
Marie
Barbora
Renáta
Daniela
970624
230101
990627
01
970117
031099
980826
000214
01
191000
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
Atletika Jihlava
TĜebíþ
Pacov
Pacov
Pacov
TĜebíþ
Pacov
TĜebíþ
Pacov
Pacov
Pacov
0709
1209
1209
1209
1105
1209
0709
1209
1209
1209
Brožová
Novotná
Dušková
Varhaníková
Cardová
Rajdlíková
Pacalová
Alenková
Pertlíková
Chevalierová
Simona
Lenka
Nikola
Kristýna
Michaela
Michaela
Nikol
Ilona
Lucie
Adéla
97
971204
97
010197
97
97
98
97
010599
97
TJ Jiskra Humpolec
TJ Nové MČsto na MoravČ
Slavoj Pacov
Atletika Jihlava
Slavoj Pacov
TJ Jiskra Humpolec
Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Jiskra Humpolec
Atletika Jihlava
Sokol Velké MeziĜíþí
Velké MeziĜíþí
Velké MeziĜíþí
Pacov
TĜebíþ
Velké MeziĜíþí
Nové MČsto n. M.
Velké MeziĜíþí
TĜebíþ
Pacov
Jihlava
1809
1809
3005
2505
1809
2006
1809
1605
3005
0606
Kršková
Buchtová
KĜivánková
Marešová
Fuksová
Fialová
Dušková
Jordánová
Hálová
Miþková
Jana
Michaela
Michaela
Michaela
Karolína
Leona
Daniela
Petra
Kristýna
Markéta
97
97
970430
170299
011098
970117
98
980929
97
00
Slavoj Pacov
Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Jiskra Humpolec
Slavoj Pacov
Jihlava
Pacov
Jihlava
Jihlava
Nové MČsto
Jihlava
Pacov
Velké MeziĜíþí
Nové MČsto n. M.
Jihlava
0606
3005
0606
1408
2006
0606
3005
1809
2006
0606
Janþíková
Patoþková
ýiþaková
Muchowitzová
Zápotoþná
Uchytilová
Vedmochová
Pulgretová
Myslivcová
ŠimĤnková
Karolina
Hana
Darina
KateĜina
Jana
Agáta
Leona
KateĜina
Iveta
Tereza
980828
990412
971114
970526
140498
99
970512
990523
000818
001111
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Nové MČsto na MoravČ
Jiskra HavlíþkĤv Brod
Nové MČsto
Nové MČsto n.M.
TĜebíþ
TĜebíþ
Nové MČsto
Jihlava
Jihlava
Nové MČsto
Nové MČsto
TĜebíþ
0206
2006
2404
0709
2006
0606
0606
2006
2006
1605
100 m
15,23
15,69
15,78
16,05
16,08
16,46
17,41
17,70
18,13
18,17
+1,3
-0.2
-0.2
-0.8
-0.8
+0.0
-0.8
-0.8
-0.6
+0.0
5B1
1r
2r
1r
2r
1r
3r
4r
2r
3r
Marešová
KĜivánková
Jordánová
Muchowitzová
ýiþaková
Fialová
Pokorná
Indráþková
Horáþková
Divišová
Michaela
Michaela
Petra
KateĜina
Darina
Leona
Veronika
Marie
KateĜina
Veronika
170299
970430
980929
970526
971114
970117
970624
980826
970705
980121
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Jihlava
TĜebíþ
TĜebíþ
TĜebíþ
TĜebíþ
TĜebíþ
TĜebíþ
TĜebíþ
TĜebíþ
TĜebíþ
1408
1105
1105
0709
0709
1105
0709
0709
0709
1105
18,26
+0.0
4r
Fižová
Michaela
980201
TJ Spartak TĜebíþ
TĜebíþ
1105
Brožová
Cardová
Dušková
Pertlíková
Chevalierová
Alenková
Marešová
Dušková
ýiþaková
Kršková
Simona
Michaela
Nikola
Lucie
Adéla
Ilona
Michaela
Daniela
Darina
Jana
97
97
97
010599
97
97
170299
98
971114
97
TJ Jiskra Humpolec
Slavoj Pacov
Slavoj Pacov
Atletika Jihlava
Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Jiskra Humpolec
Atletika Jihlava
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
Jihlava
Jihlava
Jihlava
Jihlava
TĜebíþ
Jihlava
Jihlava
Pacov
Jihlava
Pacov
O606
0606
0606
0606
0509
O606
0606
3005
0606
3005
Burešová
Vedmochová
Buchtová
Janþíková
Hálová
Pacalová
ŠimĤnková
Prausová
Miþková
Muchowitzová
Michaela
Leona
Michaela
Karolina
Kristýna
Nikol
Tereza
Zuzana
Markéta
KateĜina
970430
970512
97
980828
97
98
001111
970910
00
970526
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Nové MČsto na MoravČ
Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Jiskra Humpolec
Sokol Velké MeziĜíþí
Jiskra HavlíþkĤv Brod
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
Jihlava
Jihlava
Pacov
Jihlava
Jihlava
TĜebíþ
Jihlava
Jihlava
Jihlava
TĜebíþ
0606
0606
3005
0606
O606
0509
2705
0606
0606
0509
Sáviová
Másilková
Pospíšilová
ýížková
Jelínková
Fixová
Coufalová
Koubková
MatČjíþková
Michálková
Kristýna
Simona
Anna
Veronika
KateĜina
Eliška
Tereza
Lenka
Denisa
KateĜina
97
98
230398
98
00
010619
031099
190900
230101
00
TJ Jiskra Humpolec
TJ Jiskra Humpolec
Atletika Jihlava
Slavoj Pacov
Sokol Velké MeziĜíþí
Jiskra HavlíþkĤv Brod
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Slavoj Pacov
Pacov
Pacov
Pacov
Praha
Jihlava
Jihlava
Pacov
Jihlava
Jihlava
Jihlava
3005
3005
3005
1601
0606
2705
3005
2705
2705
2705
Pertlíková
Brožová
Chevalierová
Novotná
Pacalová
Kršková
Novotná
Burešová
Buchtová
Prausová
Lucie
Simona
Adéla
Lenka
Nikol
Jana
Veronika
Michaela
Michaela
Zuzana
010599
1997
97
971204
98
97
970519
970430
97
970910
Atletika Jihlava
TJ Jiskra Humpolec
Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Nové MČsto na MoravČ
Sokol Velké MeziĜíþí
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Spartak TĜebíþ
Velké MeziĜiþí
Velké MezĜíþí
Pacov
Velké MeziĜíþí
Pacov
Velké MeziĜíþí
TĜebíþ
TĜebíþ
Pacov
Velké MeziĜíþí
1809
1809
1306
1809
1306
1809
2404
2404
1306
1809
150 m
21,35
21,57
21,82
22,49
22,62
22,69
22,78
23,03
23,13
23,15
23,18
23,31
23,32
23,32
23,62
24,14
24,60
24,78
24,84
24,94
25,00
25,19
25,52
25,53
26,08
26,43
26,68
26,79
26,94
27,15
300 m
48,79
49,03
49,73
50,47
51,69
51,94
52,76
53,21
56,26
57,61
-0,6
+0,2
1B2
-0,6
3B2
-0.6
4r
-0.6
5r
+0,8
+0,2
-0.7
2
2r
+0.2
5r
+1,1
4B1
-0,9
+0,8
1
5B2
9
2
1B4
3
5r
6r
1r
57,83
57,93
59,16
60,63
64,15
66,66
70,63
71,21
73,79
400 m
71,35
75,0
77,54
79,0
83,99
85,5
85,87
86,26
86,88
88,01
89,0
89,64
91,6
93,22
98,1
99,01
100,71
101,57
103,36
103,9
600 m
1:54,6
2:05,23
2:07,1
2:07,57
2:10,00
2:11,0
2:13,8
2:17,8
2:23,4
2:30,4
2r
2r
4B1
2B2
1
6
2
3
5
14
21
1r
2
2
3
1
5
2:39,2
2:44,4
2:54,58
800 m
2:46,24
2:46,5
2:49,26
2:49,73
2:51,29
2:52,64
2:53,53
2:55,23
2:57,80
3:00,97
1
2
2
5
6
6
8
Indráþková
ýiþaková
Michálková
Koubková
Andrysíková
Machyánová
Mourková
Hvozdovská
Pudilová
Marie
Darina
KateĜina
Lenka
Natálie
Romana
Lucie
Kristýna
Markéta
980826
971114
00
190900
221200
1999
99
00
99
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
TJ Jiskra Humpolec
Slavoj Pacov
Slavoj Pacov
Slavoj Pacov
Velké MeziĜíþí
Velké MeziĜíþí
Velké MeziĜíþí
Velké MeziĜiþí
Velké MeziĜiþí
Velké MezĜíþí
Pacov
Velké MeziĜíþí
Velké MeziĜíþí
1809
1809
1809
1809
1809
1809
1508
1809
1809
Pertlíková
Dušková
Adámková
ŠimĤnková
Coufalová
Kozáková
Zemanová
Michálková
Nestrojilová
MatČjíþková
Lucie
Daniela
Kristýna
Tereza
Tereza
Michaela
Tereza
KateĜina
Anna
Denisa
010599
98
99
001111
031099
01
250301
00
300702
230101
Atletika Jihlava
Slavoj Pacov
Slavoj Pacov
Jiskra HavlíþkĤv Brod
Atletika Jihlava
Slavoj Pacov
Atletika Jihlava
Slavoj Pacov
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
Velké MeziĜiþí
Pacov
Velké MeziĜíþí
TĜebíþ
Velké MeziĜiþí
Pacov
Velké MeziĜiþí
Velké MeziĜíþí
Velké MeziĜiþí
Velké MeziĜiþí
2309
1205
2309
0606
2309
1205
2309
2309
2309
2309
ŠimĤnková
Koubková
Tenklová
Miþková
ýeþáková
Andrysíková
VaĖková
Hvozdovská
Fialová
Fixová
Jana
Lenka
Renáta
Markéta
Adéla
Natálie
KateĜina
Kristýna
Karolína
Eliška
030110
190900
01
00
00
221200
01
00
99
010619
Jiskra HavlíþkĤv Brod
Atletika Jihlava
Slavoj Pacov
Slavoj Pacov
Slavoj Pacov
Atletika Jihlava
Slavoj Pacov
Slavoj Pacov
Slavoj Pacov
Jiskra HavlíþkĤv Brod
TĜebíþ
Velké MeziĜiþí
Pacov
Velké MeziĜíþí
Pacov
Velké MeziĜiþí
Velké MeziĜíþí
Velké MeziĜíþí
Velké MeziĜíþí
HavlíþkĤv Brod
0606
2309
1205
2309
1205
2309
2309
2309
2309
1309
Pulgretová
Varhaníková
Janþíková
Sáviová
Másilková
Rajdlíková
ŠimĤnková
Michálková
Kozáková
Vedmochová
KateĜina
Kristýna
Karolina
Kristýna
Simona
Michaela
Tereza
KateĜina
Michaela
Leona
990523
010197
980828
97
98
97
001111
00
01
970512
TJ Nové MČsto na MoravČ
Atletika Jihlava
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Jiskra Humpolec
TJ Jiskra Humpolec
TJ Jiskra Humpolec
Jiskra HavlíþkĤv Brod
Slavoj Pacov
Slavoj Pacov
TJ Nové MČsto na MoravČ
Nové MČsto
TĜebíþ
Nové MČsto
TĜebíþ
TĜebíþ
Humpolec
ChotČboĜ
Pacov
Pacov
Nové MČsto
0210
2505
0210
2505
2505
1405
0709
2306
2306
0210
Miþková
ýeþáková
Pospíšilová
Markéta
Adéla
Anna
00
00
230398
Slavoj Pacov
Slavoj Pacov
Atletika Jihlava
Pacov
Pacov
Jihlava
2306
2306
1805
Pertlíková
Brožová
Pulgretová
Jordánová
Uchytilová
Burešová
Fuksová
Cardová
Janþíková
ýiþaková
Lucie
Simona
KateĜina
Petra
Agáta
Michaela
Karolína
Michaela
Karolina
Darina
010599
97
990523
980929
99
970430
011098
97
980828
971114
Atletika Jihlava
TJ Jiskra Humpolec
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Spartak TĜebíþ
Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Slavoj Pacov
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Spartak TĜebíþ
Velké MeziĜiþí
Humpolec
Nové MČsto
Velké MeziĜíþí
Jihlava
Nové MČsto n.M.
Nové MČsto
TĜebíþ
Nové MČsto
Nové MČsto n.M.
1809
1410
2006
1809
0606
2006
2006
1605
2006
2006
3:03,5
3:04,65
3:05,40
3:08,73
3:09,68
3:10,71
3:11,33
3:11,77
3:14,47
3:14,9
9
10
6
8
1
3:16,10
3:16,71
3:17,34
3:18,86
3:19,60
3:19,66
3:20,91
3:21,87
3:26,62
3:26,97
9
12
12
4
9B1
1 000 m
3:51,97
4:01,99
1
2
1 500 m
5:52,38
6:02,86
6:06,73
6:07,42
6:12,00
7:04,49
1
2
4
60 m pĜekážek
11,66
11,67
11,79
12,08
+0.0
12,20
12,68
12,78
12,82
12,88
12,92
13,03
13,07
13,18
13,24
13,29
13,42
13,47
13,47
13,48
13,52
13,57
13,59
13,62
13,71
1
1r
3
4
6
8
-1,1
11
12
13
2B3
14
-1.1
3r
+0.0
3r
Rajdlíková
Sáviová
Pacalová
Novotná
Patoþková
Másilková
Prausová
Horká
Zemanová
ŠimĤnková
Michaela
Kristýna
Nikol
Lenka
Hana
Simona
Zuzana
Lenka
Tereza
Tereza
97
97
98
971204
990412
98
970910
00
250301
001111
TJ Jiskra Humpolec
TJ Jiskra Humpolec
Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Jiskra Humpolec
TJ Spartak TĜebíþ
Sokol Velké MeziĜíþí
Atletika Jihlava
Jiskra HavlíþkĤv Brod
Humpolec
Velké MeziĜíþí
Nové MČsto
Nové MČsto
Nové MČsto n.M.
Velké MeziĜíþí
Velké MeziĜíþí
Jihlava
Jihlava
ChotČboĜ
1410
1809
2006
2006
2006
1809
1809
0606
0606
2005
Smutníková
Strnadová
Indráþková
Myslivcová
Pospíšilová
Hálová
Coufalová
Chevalierová
Marešová
Michálková
Kristýna
Adéla
Marie
Iveta
Anna
Kristýna
Tereza
Adéla
Michaela
KateĜina
98
98
980826
000818
230398
97
031099
97
170299
00
TJ Jiskra Humpolec
Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Nové MČsto na MoravČ
Atletika Jihlava
TJ Jiskra Humpolec
Atletika Jihlava
Sokol Velké MeziĜíþí
Atletika Jihlava
Slavoj Pacov
Velké MeziĜíþí
Velké MeziĜíþí
Velké MeziĜíþí
Nové MČsto
Nové MČsto
Nové MČsto n.M.
Pacov
TĜebíþ
TĜebíþ
Velké MeziĜíþí
1809
1809
1809
2006
2006
2006
0805
1605
1605
1809
Jordánová
ýiþaková
Petra
Darina
980929
971114
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TĜebíþ
TĜebíþ
Pulgretová
Jordánová
Sáviová
Fuksová
Másilková
Michálková
KateĜina
Petra
Kristýna
Karolína
Simona
KateĜina
990523
980929
97
011098
98
00
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Jiskra Humpolec
Atletika Jihlava
TJ Jiskra Humpolec
Slavoj Pacov
Pacov
TĜebíþ
Pacov
Pacov
Pacov
Pacov
3005
3005
3005
3005
3005
3005
Rajdlíková
Cardová
Pertlíková
Jordánová
ýiþaková
Chevalierová
Pulgretová
Hálová
Brožová
Janþíková
Michaela
Michaela
Lucie
Petra
Darina
Adéla
KateĜina
Kristýna
Simona
Karolina
97
97
010599
980929
971114
97
990523
97
97
980828
TJ Jiskra Humpolec
Slavoj Pacov
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Jiskra Humpolec
TJ Jiskra Humpolec
TJ Nové MČsto na MoravČ
Jihlava
Jihlava
Nové MČsto
Jihlava
Nové MČsto n.M.
Nové MČsto
Nové MČsto
Nové MČsto n.M.
Nové MČsto n.M.
Nové MČsto
O606
0606
2006
0606
2006
2006
2006
2006
2006
2006
Vedmochová
Pacalová
Másilková
Varhaníková
Pospíšilová
Burešová
Marešová
Alenková
Patoþková
Sáviová
Leona
Nikol
Simona
Kristýna
Anna
Michaela
Michaela
Ilona
Hana
Kristýna
970512
98
98
010197
230398
970430
170299
97
990412
97
TJ Nové MČsto na MoravČ
Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Jiskra Humpolec
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
TJ Jiskra Humpolec
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Jiskra Humpolec
Nové MČsto
Nové MČsto
Nové MČsto n.M.
Nové MČsto
Nové MČsto
Nové MČsto n.M.
Jihlava
TĜebíþ
Nové MČsto n.M.
Nové MČsto n.M.
2006
2006
2006
2006
2006
2006
0606
1605
2006
2006
Indráþková
Uchytilová
Kršková
Paloþková
Marie
Agáta
Jana
Monika
980826
99
97
990725
TJ Spartak TĜebíþ
Sokol Velké MeziĜíþí
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
Jihlava
Nové MČsto
Pacov
Jihlava
0606
2006
0805
0606
2404
2404
14,05
14,08
14,16
14,20
14,20
14,25
skok vysoký
142
135
135
130
125
125
125
125
120
120
115
115
115
111
110
100
skok daleký
425
425
419
413
409
408
407
406
396
395
386
383
381
380
379
373
372
370
365
360
359
359
357
356
355
354
353
352
351
348
18
Fuksová
Buchtová
Zápotoþná
Houdková
Kuzdasová
LnČniþková
Karolína
Michaela
Jana
KateĜina
Tereza
Veronika
011098
97
140498
98
98
980725
Atletika Jihlava
Sokol Velké MeziĜíþí
Atletika Jihlava
Slavoj Pacov
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
Nové MČsto
Nové MČsto
Nové MČsto
Pacov
TĜebíþ
Nové MČsto n.M.
2006
2006
2006
0805
1605
2006
Cardová
Fialová
Alenková
Dušková
Hálová
Burešová
ýiþaková
KĜivánková
Másilková
Pertlíková
Michaela
Leona
Ilona
Daniela
Kristýna
Michaela
Darina
Michaela
Simona
Lucie
97
970117
97
98
97
970430
971114
970430
98
010599
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Jiskra Humpolec
Slavoj Pacov
TJ Jiskra Humpolec
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Jiskra Humpolec
Atletika Jihlava
Velké MeziĜíþí
TĜebíþ
PelhĜimov
Pacov
PelhĜimov
Pacov
Jihlava
Velké MeziĜíþí
Humpolec
Velké MeziĜiþí
1809
2404
1805
3005
1805
3005
0606
1809
1405
1809
11
7
8
Indráþková
Prausová
Horáþková
ýížková
Sáviová
Smutníková
Marie
Zuzana
KateĜina
Veronika
Kristýna
Kristýna
980826
970910
970705
98
97
98
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
TJ Jiskra Humpolec
TJ Jiskra Humpolec
TĜebíþ
Velké MeziĜíþí
Velké MeziĜíþí
Pacov
Humpolec
Humpolec
2404
1809
1809
3005
1405
1405
4
Muchowitzová
Chevalierová
Rajdlíková
Pacalová
Alenková
Vedmochová
Varhaníková
Brožová
Hálová
Dušková
KateĜina
Adéla
Michaela
Nikol
Ilona
Leona
Kristýna
Simona
Kristýna
Nikola
970526
97
97
98
97
970512
010197
97
97
97
TJ Spartak TĜebíþ
Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Jiskra Humpolec
Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Jiskra Humpolec
TJ Nové MČsto na MoravČ
Atletika Jihlava
TJ Jiskra Humpolec
TJ Jiskra Humpolec
Slavoj Pacov
TĜebíþ
Olomouc
PelhĜimov
TĜebíþ
Velké MeziĜíþí
Jihlava
Nové MČsto
Jihlava
Pacov
Pacov
0509
1409
0206
1605
1809
0606
2006
O606
3005
3005
ýiþaková
Patoþková
Cardová
Pulgretová
Buchtová
Uchytilová
KĜivánková
Janþíková
Strnadová
Novotná
Darina
Hana
Michaela
KateĜina
Michaela
Agáta
Michaela
Karolina
Adéla
Lenka
971114
990412
97
990523
97
99
970430
980828
98
971204
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
TJ Nové MČsto na MoravČ
Sokol Velké MeziĜíþí
Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Nové MČsto na MoravČ
Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Nové MČsto na MoravČ
Nové MČsto n.M.
Velké MeziĜíþí
TĜebíþ
TĜebíþ
Pacov
Jihlava
Nové MČsto n.M.
Nové MČsto
TĜebíþ
Nové MČsto
2006
1809
1605
1605
1306
0606
2006
0210
0509
2006
Fuksová
Pertlíková
Jordánová
Marešová
Dušková
Sáviová
Zápotoþná
Kršková
Houdková
Coufalová
Karolína
Lucie
Petra
Michaela
Daniela
Kristýna
Jana
Jana
KateĜina
Tereza
011098
010599
980929
170299
98
97
140498
97
98
031099
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Slavoj Pacov
TJ Jiskra Humpolec
Atletika Jihlava
Slavoj Pacov
Slavoj Pacov
Atletika Jihlava
TĜebíþ
Nové MČsto
TĜebíþ
TĜebíþ
Pacov
Nové mČsto n.M.
Nové MČsto
Pacov
Velké MeziĜíþí
Jihlava
1605
2006
1605
1605
1205
2006
2006
3005
1809
0606
20
21
6
3
3
3
4
3
2
5
4
6
8
9
9
8
11
9
10
13
12
vrh koulí 3 kg
8,54
8,01
8,00
6,99
6,69
6,63
6,53
6,52
6,44
6,05
5,49
5,43
5,27
5,17
3
3
9
5
Kalábová
Rajdlíková
Dušková
TesaĜíková
Kršková
Horáþková
Houdková
Varhaníková
Novotná
LnČniþková
Lucie
Michaela
Nikola
Aneta
Jana
KateĜina
KateĜina
Kristýna
Lenka
Veronika
021297
97
97
970602
97
970705
98
010197
971204
980725
Atletika Jihlava
TJ Jiskra Humpolec
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
Atletika Jihlava
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Spartak TĜebíþ
Jihlava
Velké MeziĜíþí
Jihlava
Velké MeziĜíþí
Velké MeziĜíþí
Velké MeziĜíþí
Velké MeziĜíþí
Nové MČsto
Velké MeziĜíþí
TĜebíþ
1408
1809
0606
1809
1809
1809
1809
1505
1809
3005
9
7
10
8
Opletalová
ýiþaková
Tuþková
Indráþková
Lucie
Darina
Pavlína
Marie
970818
971114
970617
980826
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Velké MeziĜíþí
Jihlava
Velké MeziĜíþí
Jihlava
1809
0606
1809
0606
hod diskem 1 kg
15,94
12,50
12,21
6,40
Houdková
ýížková
Mourková
Pudilová
KateĜina
Veronika
Lucie
Markéta
98
98
99
99
Slavoj Pacov
Slavoj Pacov
Slavoj Pacov
Slavoj Pacov
Pacov
Pacov
Pacov
Pacov
1306
1306
1508
1508
hod oštČpem 600 g
11,89
Houdková
KateĜina
98
Slavoj Pacov
Jihlava
0205
hod kladivem 3 kg
19,24
13,42
4,10
Houdková KateĜina
ýížková Veronika
Mourková Lucie
98
98
99
Slavoj Pacov
Slavoj Pacov
Slavoj Pacov
Pacov
Pacov
Pacov
1508
1306
1508
3
5
hod kriketovým míþkem
46,40
Chevalierová
45,53
2
TesaĜíková
43,20
Rajdlíková
41,50
Závišková
40,44
4
ýiþaková
40,13
Cardová
39,81
4
Varhaníková
38,62
Strnadová
37,74
Uchytilová
37,61
Houdková
Adéla
Aneta
Michaela
KateĜina
Darina
Michaela
Kristýna
Adéla
Agáta
KateĜina
97
970602
97
98
971114
97
010197
98
99
98
Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Jiskra Humpolec
Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
Atletika Jihlava
Sokol Velké MeziĜíþí
Sokol Velké MeziĜíþí
Slavoj Pacov
Velké MeziĜíþí
Velké MeziĜíþí
Velké meziĜíþí
Jihlava
Velké MeziĜíþí
Velké MeziĜíþí
Jihlava
Velké MeziĜíþí
Olomouc
Velké MeziĜíþí
1809
1809
1809
0606
1809
1809
0606
1809
1409
1809
37,59
37,12
36,76
34,29
33,68
33,40
33,33
33,21
32,89
32,73
Horáþková
Patoþková
LnČniþková
Adámková
Jordánová
Barešová
Indráþková
Karšulínová
Pacalová
Brožová
KateĜina
Hana
Veronika
Kristýna
Petra
Iva
Marie
Tereza
Nikol
Simona
970705
990412
970519
00
980929
990307
980826
990627
98
97
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Slavoj Pacov
TJ Spartak TĜebíþ
SVý Ledeþ n.S.
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Jiskra Humpolec
Jihlava
Velké MeziĜíþí
Velké MeziĜíþí
Velké MeziĜíþí
Velké MeziĜíþí
Pacov
Velké MeziĜíþí
Velké MeziĜíþí
Velké MeziĜíþí
Nové MČsto n.M.
0606
1809
1809
2309
1809
3005
1809
2309
1809
2006
Paloþková
Pertlíková
Kalábová
Burešová
Novotná
ŠimĤnková
Kárníková
Monika
Lucie
Lucie
Michaela
Veronika
Tereza
Leona
990725
010599
021297
970430
970519
001111
985624
TJ Spartak TĜebíþ
Atletika Jihlava
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ
Jiskra HavlíþkĤv brod
SVý Ledeþ n.S.
Velké MeziĜíþí
Velké MeziĜiþí
Jihlava
Nové MČsto n.M.
TĜebíþ
TĜebíþ
Velké MeziĜíþí
1809
2309
0606
2006
2404
0606
1809
32,26
32,16
31,63
31,37
31,33
31,00
30,36
5
8
9
11
1
12
3
14
4
9
8
6
2
30,10
29,38
28,79
8
12
4 x 60 m
34,92
1
35,00
35,55
36,19
36,44
36,84
37,13
5r
37,23
2B1
37,61
37,80
37,87
38,05
3r
39,14
4r
39,67
39,89
1
39,89
1
40,79
41,23
41,51
2B2
41,78
1B3
pČtiboj
1912
1835
1
1829
1793
1706
6
1685
2
Pulgretová
ýeþáková
Novotná
KateĜina
Adéla
Lenka
Marešová, Petrlíková,
Varhaníková, Fuksová
Hálová, Alenková,
Rajdlíková, Brožová
Miþková, Dušková N.,
Cardová, Kršková
Chevalierová, Buchtová,
Pacalová, Strnadová
Dušková D., Dušková N.,
Cardová, Kršková
Sáviová, Hálová,
Rajdlíková, Brožová
Indráþková, ýiþaková
Prausová, KĜivánková
Coufalová, Petrlíková,
Pospíšilová, Fuksová
Pacalová, Strnadová,
Jelínková, Chevalierová
Cardová, Kršková,
Houdková, Hvozdovská
Houdková, Kršková,
Cardová, Dušková N.
Horáþková, Pokorná,
Jordánová, Patoþková
Paloþková, Indráþková
ýiþaková, KĜivánková
Másilková, Sáviová,
Michutová, Machyánová
Pertlíková, Koubková
Procházková, Zemanová
Coufalová, Andrysíková,
Pertlíková, Koubková
Houdková, Miþková,
ýeþáková, Mourková
DvoĜáková, Jelínková,
Buchtová, Strnadová
Coufalová, Koubková,
MatČjíþková, Procházková
Koubková, Svítilová,
Andrysíková, Kalábová
990523
00
971204
TJ Nové MČsto na MoravČ
Slavoj Pacov
TJ Nové MČsto na MoravČ
Jihlava
Velké MeziĜíþí
Nové MČsto
0606
1809
2006
Atletika Jihlava
Jihlava
0606
TJ Jiskra Humpolec
Jihlava
O606
Slavoj Pacov
Jihlava
0606
Sokol Velké MeziĜíþí
Jihlava
0606
Slavoj Pacov
Pacov
3005
TJ Jiskra Humpolec
Velké MeziĜíþí
1809
TJ Spartak TĜebíþ
Jihlava
0606
Atletika Jihlava
Velké MeziĜiþí
1809
Sokol Velké MeziĜíþí
Velké MeziĜíþí
1809
Slavoj Pacov
Velké MeziĜíþí
1809
Slavoj Pacov
Jihlava
0205
TJ Spartak TĜebíþ
Velké MeziĜíþí
1809
TJ Spartak TĜebíþ
Pacov
3005
TJ Jiskra Humpolec
Nové MČsto n.M.
2006
Atletika Jihlava
Jihlava
2705
Atletika Jihlava
Velké MeziĜiþí
2309
Slavoj Pacov
Pacov
3005
Sokol Velké MeziĜíþí
Pacov
3005
Atletika Jihlava
Jihlava
0606
Atletika Jihlava
Velké MeziĜiþí
1809
TĜebíþ
1605
Nové MČsto
2006
Nové MČsto n.M.
2006
Nové MČsto n.M.
2006
Nové MČsto n.M.
2006
TĜebíþ
1605
Cardová
Michaela 97
Slavoj Pacov
11,91-34,85-9,08-381-2:55,23
Pertlíková
Lucie
010599
Atletika Jihlava
11,79-28,50-9,23-359-2:48,79
Rajdlíková
Michaela 97
TJ Jiskra Humpolec
12,01 - 394 - 8,98 - 37,35 - 37,35 - 3:12,40
Brožová
Simona
97
TJ Jiskra Humpolec
12,88 - 373 - 8,99 - 32,73 - 2:52,41
ýiþaková
Darina
971114
TJ Spartak TĜebíþ
(12.20 - 3.86 - 9.65 - 36.06 - 3:00.97)
Jordánová
Petra
980929
TJ Spartak TĜebíþ
(11.97 - 3.57 - 9.35 - 27.88 - 2:57.05)
1651
Chevalierová
Adéla
97
Sokol Velké MeziĜíþí
Nové MČsto
2006
1593
Pacalová
Nikol
98
Sokol Velké MeziĜíþí
TĜebíþ
1605
KĜivánková
Michaela 970430
TJ Spartak TĜebíþ
(13.42 - 3.72 - 9.50 - 31.37 - 2:52.64)
Novotná
Lenka
971204
TJ Nové MČsto na MoravČ
13,03 - 360 - 9,16 - 28,79 - 3:08,73
Nové MČsto n.M.
2006
Nové MČsto
2006
Janþíková
Karolina 980828
12,92 - 370 - 9,61 - 26,50 - 2:57,80
Pulgretová
KateĜina 990523
12,78 - 309 -9,82 - 29,25 - 2:49,26
Uchytilová
Agáta
99
Patoþková
Hana
990412
(13.48 - 3.60 - 9.62 - 35.76 - 3:09.68)
Fuksová
Karolína 011098
14,05-21,62-9,35-347-2:53,53
Hálová
Kristýna 97
12,82 - 384 - 9,53 - 22,46 - 3:19,66
Alenková
Ilona
97
13,47 -379 - 9,13 - 18,00 - 3:31,01
Marešová
Michaela 170299
13,92-20,40-9,15-356-3:26,62
Kršková
Jana
97
13,62-20,04-9,46-335-3:31,91
Buchtová
Michaela 97
TJ Nové MČsto na MoravČ
Nové MČsto
2006
TJ Nové MČsto na MoravČ
Nové MČsto
2006
Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Spartak TĜebíþ
Nové MČsto
Nové MČsto n.M.
2006
2006
Atletika Jihlava
Nové MČsto
2006
TJ Jiskra Humpolec
Nové MČsto n.M.
2006
TJ Jiskra Humpolec
TĜebíþ
1605
Atletika Jihlava
TĜebíþ
1605
Slavoj Pacov
Pacov
0805
Sokol Velké MeziĜíþí
Nové MČsto
2006
Atletika Jihlava
Nové MČsto
2006
Slavoj Pacov
TĜebíþ
1605
Atletika Jihlava
Nové MČsto
2006
TJ Jiskra Humpolec
TĜebíþ
1605
Slavoj Pacov
TĜebíþ
1605
Slavoj Pacov
TĜebíþ
1605
Jiskra HavlíþkĤv Brod
TĜebíþ
1605
Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Jiskra Humpolec
Nové MČsto
TĜebíþ
2006
1605
Atletika Jihlava
Nové MČsto
2006
170299
Atletika Jihlava
Jihlava
1408
970430
TJ Spartak TĜebíþ
TĜebíþ
1105
980929
TJ Spartak TĜebíþ
TĜebíþ
1105
970526
TJ Spartak TĜebíþ
TĜebíþ
0709
971114
TJ Spartak TĜebíþ
TĜebíþ
0709
1586
8
1506
5
1505
6
1474
8
1459
1422
11
1386
12
1338
1226
1180
11
1058
1034
1010
15
995
972
17
967
955
951
916
20
866
829
780
20
Pospíšilová
Anna
230398
13,29-23,30-9,99-288-3:19,60
Kuzdasová
Tereza
98
14,20-23,80-9,50-331-3:38,22
Zápotoþná
Jana
140498
14,16-19,01-9,72-353-3:32,04
Másilková
Simona
98
13,41 - 320 - 10,09 - 19,70 - 3:23,03
Dušková
Nikola
97
DNF-23,67-8,89-349-DNF
Houdková
KateĜina 98
12,98-20,98-10,07-326-3:39,17
ŠimĤnková
Tereza
001111
14,41 - 301 - 9,89 - 24,13 - 3:25,08
Strnadová
Adéla
98
Sáviová
Kristýna 97
14,09 - 285 - 10,20 - 19,82 - 3:21,95
Kalábová
Lucie
021297
15,56-30,87-10,21-323-3:47,36
sprintérský trojboj (50 - 60 - 100)
1 400
9
Marešová
Michaela
8,02-9,29-15,23
1 227
2
KĜivánková
Michaela
(8.04-9.76-15.69)
1 161
1
Jordánová
Petra
(8.15-9.87-15.78)
1 129
1
Muchowitzová KateĜina
(8.32-9.65-16.05)
1 025
2
ýiþaková
Darina
(8.55-9.84-16.08)
Download

ROČENKA 2010 - KAS Vysočina