I. kongres estetické a laserové medicíny ČLS JEP
21.–22. března 2014, Slovanský dům, Praha
VŠEOBECNÉ INFORMACE
Termín konání:
21.–22. 3. 2014
Místo konání:
Slovanský dům, Praha
Organizátor: Společnost estetické a laserové medicíny České lékařské společnosti JEP
Možnosti registrace:
1. Přes internetové stránky: www.spolecnost-esteticke-mediciny.cz
2. E-mailem: [email protected]
3. Poštou: zasláním vyplněné přihlášky k účasti
REGISTRAČNÍ POPLATKY (Kč)
Datum registrace
a platby reg. poplatku
do 31. 1. 2014
do 28. 2. 2014
1.–13. 3. 2014
od 14. 3. a na místě
Lékař
Člen SELM
Nečlen SELM
Sestra
Nelékářské
profese
1 500,2 000,2 500,3 000,-
2 000,2 500,3 000,3 500,-
750,1 000,1 250,1 500,-
* Vstupní registrační poplatek za členství v SELM pro rok 2014 činí
300 Kč vč. DPH + registrační poplatek ČLS JEP (280 Kč).
Pro členství ve Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP
kontaktujte Mgr. Petru Křížovou na emailu [email protected]
Způsob platby registračního poplatku:
Bankovním převodem na účet TARGET - MD s.r.o.
číslo účtu: 51–2251120217/0100
variabilní symbol: evidenční číslo uvedené na průkazu člena SELM ČLS JEP, u nečlena rodné číslo
Pro lepší identifikaci odesílatele platby prosíme uvést Vaše jméno
a příjmení do kolonky „Zpráva pro příjemce“.
Registrační poplatek je nevratný.
Registrační poplatek zahrnuje účast na odborném programu, veškeré
tiskové materiály, vstup na doprovodnou expozici firem a občerstvení
v průběhu konference. V ceně registračního poplatku je také 21% DPH.
V případě hromadné registrace platí částka bez DPH.
Konference má postgraduální charakter a je garantována
ČLK a ČAS jako akce kontinuálního vzdělávání. Účastníci obdrží
Certifikát o účasti.
Dva hlavní odborné okruhy:
• Estetika rtů a úsměvu
• Estetická medicína a právo
Sekretariát konference: TARGET-MD, Na Šťáhlavce 7, Praha 6
e-mail: [email protected], tel.: 777 871 057, www.target-md.com
Download

I. kongres estetické a laserové medicíny ČLS JEP