Přenášky 32. semináře ENERGOCHEMIE
„Energetické provozy v průmyslu“
Třebíč, Klub Hájek 21 - 22. 4. 2010
Pořadatelé: ENVINET a.s. a ENERGOCHEMIE spol. s r.o.
Generální partner: ENVINET a.s., Třebíč
Hlavní partner: HACH LANGE s.r.o., Praha
Partneři: ENVITES, spol. s r.o., Brno; AQUATEAM, spol. s r.o., Polička
Středa 21. 4. 2010
Programový výbor - předsednictvo semináře:
Ing. Larisa Dubská – ředitelka sekce marketingu a vnějších vztahů, ENVINET a.s.
Ing. Petr Langášek - senior inspektor, ČEZ, a. s.
Ing. Miroslav Peca – konzultant, Moravský Krumlov
Předsedající semináři - moderátor: Ing. Petr Langášek
Ing. Miroslav Peca (Konzultant Moravský Krumlov)
Problematika chemického režimu chladovodů
Ing. Jan Beránek (ČMI, OI Praha)
Metrologie analyzátorů chemického složení
Ing. Pavlína Voláková (Žlutická teplárenská a.s.), Dr. Ing. Martin Míka (VŠCHT Praha)
Složení a vlastnosti popela z biomasy
Ing. Pavel Hübner (ÚJV Řež, divize EGP)
Doporučení VGB - 450 Le a jeho uplatnění v praxi (Kvalita páry a nap. vody v parovodním okruhu)
Prezentace knihy vydavatelství VŠCHT Praha 2010
Úprava vody v energetice (Ing. Pavla Hübnera a kol.) Navazuje na slavné příručky ČKD Dukla
Ing. Vladimír Remiáš (Enel, Slovenské elektrárne a.s., JE Mochovce)
Vplyv chemického režimu na koróziu sekundárneho okruhu v JE Mochovce
RNDr. Ladislav Slovák (HACH LANGE s.r.o.)
Produktové portfolio HACH LANGE pro energetiku (Provozní zkušenosti s přístroji pro on-line i
laboratorní měření chemických parametrů elektráren a tepláren).
Ing. Petr Pořický (ČEZ, a. s. JE Dukovany)
Kalibrace v energetice – bude prezentováno Tvorba lineárního regresního modelu – jen sborník
Mgr. Antonín Poler (G - MAR PLUS, s.r.o)
Možnosti aplikací nových typů výměníků a tepelných čerpadel u nových projektů
energetických a výrobních závodů s cílem využití odpadního tepla
Anděla Kopečná (ENVINET a.s.)
Možnosti rekonstrukcí a inovací laboratorních technologií, nábytku i celých laboratoří
Doc. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc. (Masarykova univerzita Brno)
Biokoroze v energetických materiálech a zařízeních
Doc. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc. (Masarykova univerzita Brno)
Metody kvantifikace a detekce biokorozí
Ing. Radomír Polcar (FACTOR.E, s.r.o.), Doc. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc. (MU Brno)
Metody sanace biologického oživení elektrárenských okruhů vod
Doc. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc. (MU Brno), Alois Lžičař (ENVINET a.s.)
Praktické zkušenosti ze sanace sinic na konstrukcích chladicích věží JE Dukovany
Miroslav Vít (ENVINET a.s.)
Zkušenosti z praktických aplikací laboratorních informačních systémů v elektrárnách
Čtvrtek 22. 4. 2010
Programový výbor - předsednictvo semináře:
Ing. Jaroslav Janešík – vedoucí odd. chem. režimů, ČEZ, a.s.
Ing. Luděk Jelínek, Ph.D. – odborný asistent, VŠCHT Praha
RNDr. Pavel Poláček – pořadatel, ENVINET a.s.
Předsedající semináři - moderátor: Mgr. Zuzana Hugonin, Ph.D., ENVINET a.s.
RNDr. Libor Urbančík (SÚJB, RC Brno)
Problematika licencování nového jaderného zdroje z hlediska zajišťování radiační ochrany
Doc. Ing. Jan Macák, CSc. (VŠCHT Praha)
Použití a korozní chování slitin zirkonia v jaderné energetice
Prof. Ing. Oldřich Matal, CSc. (Energovýzkum s.r.o.)
Vodně chemický režim, napájení a odluhy PG VVER
Ing. Miroslav Kopřiva (ČEZ, a.s. JE Dukovany)
Kontrola nánosů na trubkách parogenerátorů JE Dukovany
Ing. Pavel Kůs (ÚJV Řež a.s.)
Čištění kyseliny borité od NEL – hledání vhodného adsorpčního materiálu
Ing. Lukáš Skála (ENVINET a.s.)
Prezentace software GAMWIN pro gamaspektrometrické analýzy
Ing. Jan Kysela, CSc. (ÚJV Řež a.s.)
Nové trendy ve vodních režimech PWR a BWR
Ing. Miloš Volenec (HACH LANGE s.r.o.)
Nové možnosti monitoringu parametrů parovodních okruhů - optické měření ppb koncentrací
rozpuštěného kyslíku
Ing. Jaroslav Janešík (ČEZ, a. s. JE Temelín)
Provozní zkušenosti s chemickým režimem sekundárního okruhu JE Temelín
Ing. Hana Urbanová (ČEZ, a. s. JE Temelín)
Zkušenosti s aplikace 3D Trasar technologie na TVD v JE Temelín
Ing. Zdenka Pávková, Ing. Miroslav Martykán (ČEZ, a. s. JE Temelín) Prezentující Ing. Michal Andrlík
Zkušenosti s monitorováním a hodnocením netěsnosti barier v JE Temelín
Jaroslav Hrubý (ČEZ, a. s. JE Dukovany)
Vývojové trendy chemického složení radioaktivního koncentrátu na JE Dukovany a
JE Temelín a problémy s jeho fixací na bitumenační lince
Mgr. Josef Mudra (ÚJV Řež a.s.)
Sanace starých ekologických zátěží v ÚJV Řež
RNDr. Petr Londýn (ENVINET a.s.)
Diskuze výsledků analýz nuklidů při přípravě decommissioningu JRC EC Ispra
Download

Program semináře a seznam příspěvků si můžete přečíst zde.