Jáchymovské
revmatologické
dny 2011
Programový
sborník
7. – 9. prosince 2011
Lečebné sanatorium Ak ademik Běhounek
Lázeňský hotel Radium Palace
Pořadatel: Česká revmatologická společnost ČLS JEP
ve spolupráci s akciovou společností Léčebné lázně Jáchymov
Organizace: Congress Prague
ISBN 978-80-260-1096-8
www.revma.cz/crs-jachymov2011
Programový sborník
Vítáme vás na Jáchymovských revmatologických dnech 2011...
Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,
výbor České revmatologické společnosti ČLS JEP a spolupořadatel symposia, Akciová společnost Léčebné lázně Jáchymov,
Vás co nejsrdečněji vítají na Jáchymovských revmatologických dnech 2011. Symposium je zařazeno do systému
kontinuálního vzdělávání ČLK a kreditního systému ČAS a POUZP dle vyhlášky MZ ČR č. 4/2010. Účast je ohodnocena
příslušným počtem kreditů ČLK, ČAS a POUZP.
Věříme, že oceníte úroveň a kvalitu odborného programu symposia a rovněž tak připravený doprovodný a společenský
program. Chceme Vám srdečně poděkovat za účast. Zvláště děkujeme těm účastníkům, kteří se přihlásili se svými
aktivními sděleními a prezentacemi.
Přejeme Vám příjemný pobyt v krásném prostředí Léčebných lázní Jáchymov.
prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.,
předseda ČRS, předseda symposia
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.,
vědecký sekretář ČRS, koordinátor odborného programu symposia
Partneři a sponzoři
Abbott Laboratories, generální partner, sponzor společenského programu
Bristol-Myers Squibb, generální partner,
sponzor společenského programu, sponzor účastnických tašek
Merck Sharp & Dohme, generální partner, sponzor občerstvení
Pfizer, generální partner
Roche, generální partner
Amgen, hlavní partner
Servier, hlavní partner
UCB, partner, sponzor Setkání center biologické léčby
Nycomed, sponzor občerstvení
Berlin Chemie/A. Menarini Česká republika, sponzor registrace
Časopis Diagnóza v ošetřovatelství, mediální partner
Maxdorf, mediální partner
Programový sborník
Vystavovaté na symposiu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Abbott Laboratories
Actelion Pharmaceuticals CZ
Aforjet
Allimed
Amgen
Apotex (ČR)
Berlin-Chemie/A. Menarini Česká rep.
Bristol-Myers Squibb
Comesa
10. Elanatura
11. Eli Lilly ČR
12. Ewopharma
13. Glynn Brothers Chemicals Prague
14. IBI
15. Léčebna Dr. Filipa
16. Medac GmbH
17. Medicom International
18. Merck Sharp & Dohme
19. Nycomed
20. Pfizer
21. Roche
22. Servier
23. Swedish Orphan Biovitrum
24. UCB
25. ZENTIVA, společnost skupiny sanofi
Merck Sharp & Dohme
Nycomed a Takeda co.
Pfizer
UCB
Eli Lilly ČR
Pfizer
Roche I, II
Swedish Orphan Biovitrum
Satelitní symposia firem
Actelion Pharmaceuticals CZ
Amgen
Bristol-Myers Squibb
Sponzorované přednášky
Amgen
Bristol-Myers Squibb I, II
Základní informace
Pořadatelé symposia
Česká revmatologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s akciovou společností Léčebné lázně Jáchymov.
Předseda symposia: prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.
Čestné předsednictvo
prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc., předseda ČRS ČLS JEP, předseda JRD 2011
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., vědecký sekretář ČRS ČLS JEP, koordinátor odborného programu JRD 2011
MUDr. Eduard Bláha, generální ředitel Léčebných lázní Jáchymov a.s.
Koordinátor vědeckého programu symposia
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., [email protected]
Program symposia
Harmonogram programu
7. prosince
08.00 – 12.00
12.00 – 18.00
10.00 – 20.00
10.30 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.30
15.00 – 16.00 Stavba doprovodné výstavy LS Akademik Běhounek, Zimní zahrada
Provoz doprovodné výstavy
Registrace LS Akademik Běhounek, foyer recepce
Zasedání výboru ČRS ČLS JEP Radium Palace, Modrý salonek
Oběd pro účastníky Setkání CBL Radium Palace, Zrcadlová jídelna
Setkání Center biologické léčby pořádané s podporou firmy UCB Radium Palace, kongresový sál
Satelitní symposium pořádané firmou Bristol-Myers Squibb Radium Palace, kongresový sál
Programový sborník
16.10 – 17.10 17.40 – 18.45
19.30 – 22.00
Satelitní symposium pořádané firmou Pfizer Radium Palace, kongresový sál
Postgraduální kurz ČRS ČLS JEP
AKTUÁLNÍ TÉMATA V REVMATOLOGII Radium Palace, kongresový sál
Uvítací večer pro účastníky Jáchymovských revmatologických dnů
pořádaný s podporou firmy Bristol-Myers Squibb Radium Palace, Zimní zahrada, kavárna
8. prosince Hlavní program
07.00 – 19.30
08.00 – 18.00
08.00 – 08.20
08.25 – 09.30
10.00 – 11.00
11.00 – 12.00
13.15 – 14.25
14.30 – 15.30 16.00 – 16.50
16.55 – 17.55 19.30 – 23.30
Registrace LS Akademik Běhounek, foyer recepce
Provoz doprovodné výstavy LS Akademik Běhounek, Zimní zahrada
Slavnostní zahájení LS Akademik Běhounek, kongresový sál
I. přednáškový blok
METOTREXÁT U REVMATICKÝCH ONEMOCNĚNÍ
II. přednáškový blok
RAYNAUDŮV SYNDROM – CÉVNÍ VYŠETŘENÍ
Satelitní symposium pořádané firmou Merck Sharp & Dohme LS Akademik Běhounek, kongresový sál
III. přednáškový blok
VZÁCNĚJŠÍ REVMATICKÁ ONEMOCNĚNÍ
Satelitní symposium pořádané firmou Nycomed a Takeda co.
LS Akademik Běhounek, kongresový sál
IV. přednáškový blok
ČASNÁ REVMATOIDNÍ ARTRITIDA A PODPOROVANÉ PŘEDNÁŠKY
Satelitní symposium pořádané firmou Amgen
LS Akademik Běhounek, kongresový sál
II. ples revmatologů – společenský večer pro účastníky Jáchymovských
revmatologických dnů Radium Palace, Reprezentační prostory
8. prosince Paralelní program
08.45 – 11.45
13.30 – 15.30
Sesterská sekce Radium Palace, kongresový sál
Sociální ligy Radium Palace, kongresový sál
9. prosince
07.30 – 13.00
08.00 – 12.30
08.00 – 09.00 09.00 – 09.40
10.10 – 11.20 11.30 – 12.30 12.30 – 12.40
Registrace LS Akademik Běhounek, foyer recepce
Provoz doprovodné výstavy LS Akademik Běhounek, Zimní zahrada
Satelitní symposium pořádané firmou Actelion Pharmaceuticals CZ
LS Akademik Běhounek, kongresový sál
V. přednáškový blok
VARIA
VI. přednáškový blok
PODPOROVANÉ PŘEDNÁŠKY
Satelitní symposium pořádané firmou UCB LS Akademik Běhounek, kongresový sál
Závěr Jáchymovských revmatologických dnů 2011
Programový sborník
Denní vědecký program
7. prosince Hlavní program
10.30 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.30
Zasedání výboru ČRS ČLS JEP Radium Palace, jídelna I
Oběd pro účastníky Setkání CBL a výbor ČRS Radium Palace, jídelna II
Setkání Center biologické léčby podporované firmou UCB Radium Palace, kongresový sál
14.30 – 15.00
Přestávka na kávu
15.00 – 16.00
Satelitní symposium pořádané firmou Bristol-Myers Squibb Radium Palace, kongresový sál
OPRAVDU ZNÁTE PŘÍPRAVEK ORENCIA?
Předsedající: Pavelka K
JE ORENCIA ÚČINNÁ I V PRVNÍ LINII?
20 min.
Mann H, Revmatologický ústav, Praha
POTVRDIL SE V PRAXI PŘIZNIVÝ BEZPEČNOSTNÍ PROFIL PŘÍPRAVKU ORENCIA? 20 min.
Šedová L, Revmatologický ústav, Praha
JAKÉ MÁME ZKUŠENOSTI S PŘÍPRAVKEM ORENCIA V ČESKÉ REPUBLICE? 20 min.
Horák P, III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická,
FN a LF UP Olomouc
16.10 – 17.10
Satelitní symposium pořádané firmou Pfizer Radium Palace, kongresový sál
Předsedající: Vencovský J, Pavelka K
PREDIKTIVNÍ UKAZATELE EFEKTU BIOLOGICKÉ LÉČBY – VÍME VÍCE V ROCE 2011?
Vencovský J, Revmatologický ústav, Praha
BIOLOGICKÁ LÉČBA U PACIENTŮ SE STŘEDNÍ AKTIVITOU RA
Pavelka K, Revmatologický ústav, Praha
NOVÉ ANALÝZY BEZPEČNOSTI BIOLOGICKÉ LÉČBY
Horák P, III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická,
FN a LF UP Olomouc
17.10 – 17.40
Přestávka na kávu
17.40 – 18.45
Postgraduální kurz ČRS ČLS JEP Radium Palace, kongresový sál
AKTUÁLNÍ TÉMATA V REVMATOLOGII
Předsedající: Horák P, Suchý D
DIALYZAČNÍ OSTEOARTROPATIE
15 min.
Horák P, Zadražil J, Skácelová M, Žamboch K, III. interní klinika – nefrologická,
revmatologická a endokrinologická, FN a LF UP, Olomouc
EDUKAČNĚ-KOMPENZAČNÍ POHYBOVÝ PROGRAM U NEMOCNÝCH ANKYLOZUJÍCÍ SPONDYLITIDOU
20 min.
Levitová A, Pavelka K, Katedra Zdravotní TV a tělovýchovného lékařství, Praha
AUTOPROTILÁTKY
15 min.
Vencovský J, Revmatologický ústav, Praha
NEUROPATICKÁ BOLEST V REVMATOLOGII
15 min.
Šléglová O, Revmatologický ústav, Praha
Programový sborník
20 min.
20 min.
20 min.
19.30 – 22.00
Uvítací večer pro účastníky Jáchymovských revmatologických dnů
Radium Palace, Zimní zahrada, kavárna
8. prosince Hlavní program
08.00 – 08.20
Slavnostní zahájení LS Akademik Běhounek, kongresový sál
Slovo zástupce EULAR PARE k putovní výstavě „Working Wonders“
Vyhlášení vítězů soutěže o nejlepší publikaci za r. 2010
08.25 – 09.30
METOTREXÁT U REVMATICKÝCH ONEMOCNĚNÍ
I. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK
Předsedající: Vencovský J, Doležalová P
UPDATE MTX V LÉČBĚ REVMATOIDNÍ ARTRITIDY
Pavelka K, Revmatologický ústav, Praha
MÁME SE OBÁVAT HEPATOTOXICITY METOTREXÁTU?
Šléglová O, Revmatologický ústav, Praha
METOTREXÁT A SYSTÉMOVÁ ONEMOCNĚNÍ POJIVA
Svobodová R, Revmatologický ústav, Praha
POSTAVENÍ METOTREXÁTU V KLINICKÝCH DOPORUČENÍCH LÉČBY
JUVENILNÍ IDIOPATICKÉ ARTRITIDY
Doležalová P, Böhm M, Król P, Němcová D, Hoza J, Centrum dětské revmatologie
Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK, Praha
POUŽITÍ METOTREXÁTU U SPONDYLARTRITID – NOVÉ NÁZORY
Štolfa J, Revmatologický ústav, Praha
09.30 – 10.00
Přestávka na kávu
10.00 – 11.00
RAYNAUDŮV SYNDROM – CÉVNÍ VYŠETŘENÍ
II. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK
Předsedající: Bečvář R, Karetová D
RAYNAUDŮV FENOMÉN Z POHLEDU ANGIOLOGA
Karetová D, II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha
RAYNAUDŮV FENOMÉN U DIFÚZNÍCH CHOROB POJIVA Z POHLEDU REVMATOLOGA
Bečvář R, Revmatologický ústav a Klinika revmatologie 1. LF UK, Praha
RAYNAUDŮV FENOMÉN U DĚTÍ
Němec V, Bočkayová E, Pardubická krajská nemocnice a.s., Dětská revmatologická
ambulance, Pardubice
DIAGNÓZA A LÉČBA PERIFERNÍHO VASKULÁRNÍHO POSTIŽENÍ
U PROGRESIVNÍ SYSTÉMOVÉ SKLERÓZY
Suchý D, Oddělení klinické farmakologie Fakultní nemocnice, Plzeň
ÚSPĚŠNÉ ZHOJENÍ DEFEKTU PRSTU PŘI LÉČBĚ PLICNÍ ARTERIÁLNÍ
HYPERTENZE BOSENTANEM U NEMOCNÉ SE SMÍŠENÝM ONEMOCNĚNÍM POJIVA
Soukup T, Veleta T, Bradna P, Jansa P1/ , 2. interní klinika Lékařské fakulty UK Praha
a Fakultní nemocnice Hradec Králové, 1/ II. interní klinika VFN a LF UK, Praha
Programový sborník
15 min.
10 min.
10 min.
10 min.
10 min.
15 min.
10 min.
10 min.
10 min.
10 min.
11.00 – 12.00
Satelitní symposium pořádané firmou Merck Sharp & Dohme LS Akademik Běhounek, kongresový sál
ZAMĚŘENO NA KLINICKOU PRAXI
Předsedající: Pavelka K, Vencovský J
LÉČBA K CÍLI A PRVNÍ ZKUŠENOSTI S JEJÍ APLIKACÍ
15 min.
Vencovský J, Revmatologický ústav, Praha
12 LETÉ ZKUŠENOSTI S INFLIXIMABEM VČETNĚ PRAXE V ČR
15 min.
Skácelová S, Pavelka K, Revmatologický ústav, Praha
AKTUALIZACE POSTUPŮ ANTI TNF LÉČBY U AXIÁLNÍCH SPONDYLARTRITID 15 min.
Pavelka K, Revmatologický ústav, Praha
RIZIKA VZNIKU ZLOMENIN (FRAX) A MOŽNOSTI JEJICH OVLIVNĚNÍ
ALENDRONÁTEM
15 min.
Růžičková O, Revmatologický ústav, Praha
12.00 – 13.15
Oběd
13.15 – 14.25
VZÁCNĚJŠÍ REVMATICKÁ ONEMOCNĚNÍ
III. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK
Předsedající: Hrnčíř Zb, Tegzová D
Přístupy k méně častým revmatickým nemocem v revmatologické
ambulanci
10 min.
Hrnčíř Zb, II. interní klinika, oddělení revmatologie a klinické farmakologie,
LF UK a FN Hradec Králové
SYSTÉMOVÝ LUPUS A POSTIŽENÍ GASTROINTESTINÁLNÍHO TRAKTU
10 min.
Tomš J, Oddělení revmatologie a klinické farmakologie, 2. interní klinika LF UK
a FN Hradec Králové
LUPUS NEONATORUM A MOŽNOSTI JEHO TERAPIE
10 min.
Tegzová D, Revmatologický ústav a Revmatologická klinika 1. LF UK v Praze
STILLOVA CHOROBA DOSPĚLÝCH
10 min.
Skácelová M, Horák P, III. interní klinika – nefrologická, revmatologická
a endokrinologická FN a LF UP Olomouc
GRANULOMATÓZA S VASKULITIDOU: KLINICKÝ OBRAZ ONEMOCNĚNÍ
U 5 ČESKÝCH DĚTÍ
10 min.
Böhm M, Němcová D, Hoza J, Lád V1/, Šuláková T2/, Doležalová P, Centrum dětské
revmatologie, Klinika dětského a dorostového lékařství, VFN Praha, 1/Dětská klinika FN Plzeň,
2/
Dětská klinika FN Ostrava
VZÁCNÝ OVERLAP SYNDROM: KOINCIDENCE WEGENEROVY GRANULOMATÓZY
A REVMATOIDNÍ ARTRITIDY U 62-LETÉ NEMOCNÉ
10 min.
Sokalska-Jurkiewicz M, Šedová L, Revmatologický ústav, Praha
SYSTÉMOVÁ NEFROGENNÍ FIBRÓZA – ONEMOCNĚNÍ, O KTERÉM BYCHOM MĚLI VĚDĚT 10 min.
Vencovský J, Revmatologický ústav, Praha
14.30 – 15.30
Satelitní symposium pořádané firmou Nycomed a Takeda co.
LS Akademik Běhounek, kongresový sál
LORNOXICAM (Xefo Rapid®)
Předsedající: Pavelka K, Forejtová Š
Programový sborník
PŘÍNOSY A RIZIKA LÉČBY NSA
Forejtová Š, Revmatologický ústav, Praha
MOLEKULA LORNOXICAMU
Slíva J, Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha
ZKUŠENOST S LORNOXICAMEM V KLINICKÉ PRAXI
Pavelka K, Revmatologický ústav, Praha
15.30 – 16.00
Přestávka na kávu
16.00 – 16.50
ČASNÁ REVMATOIDNÍ ARTRITIDA A PODPOROVANÉ PŘEDNÁŠKY
IV. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK
Předsedající: Mann H, Bradna P
ZKUŠENOSTI Z AMBULANCE ČASNÉ REVMATOIDNÍ ARTRITIDY
10 min.
Mann H, Revmatologický ústav, Praha
REMISE U ČASNÉ A VELMI ČASNÉ REVMATOIDNÍ ARTRITIDY
10 min.
Bradna P, Soukup T, Tomš J, Baštecká D, Hrnčíř Zb, II. Interní klinika, oddělení revmatologie,
Fakultní nemocnice, Hradec Králové
ABATACEPT – NOVÝ LÉK V TERAPII JIA
15 min.
Doležalová P, Klinika dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LF UK, Praha
Přednáška podporovaná firmou Bristol-Myers Squibb
PREGABALIN V LÉČBĚ NEUROPATICKÉ BOLESTI
15 min.
Šléglová O, Pavelka K, Revmatologický ústav, Praha
Přednáška podporovaná firmou Pfizer
16.55 – 17.55
Satelitní symposium pořádané firmou Amgen LS Akademik Běhounek, kongresový sál
PROLIA – NOVINKA V LÉČBĚ OSTEOPORÓZY V PORTFOLIU REVMATOLOGA
Předsedající: Horák P, Růžičková O
SIGNÁLNÍ DRÁHA RANK/RANKL/OPG V SOUVISLOSTECH OSTEOIMUNOLOGIE
20 min.
Růžičková O, Revmatologický ústav, Praha
PROLIA A VYBRANÉ PARAMETRY KOSTI NAPŘÍČ STUDIEMI, NAPŘÍČ SKELETEM
20 min.
Horák P, III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická,
FN a LF UP Olomouc
PROLIA – NOVÁ LÉČBA S OSMILETOU KLINICKOU EVIDENCÍ (5LETÁ DATA FREEDOM) 20 min.
Pavelka K, Revmatologický ústav, Praha
19.30 – 23.30
II. ples revmatologů – společenský večer pro účastníky Jáchymovských
revmatologických dnů Radium Palace, Reprezentační prostory
20 min.
20 min.
20 min.
8. prosince Paralelní program
Sekce zdravotnických pracovníků – nelékařů Radium Palace, kongresový sál
08.45 – 10.00
I. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK
Předsedající: Korandová J, Vránová H
REVMATOLOGIE A NELÉKAŘI V ČR
Korandová J, Revmatologický ústav, Praha
Programový sborník
15 min.
PROČ JSOU PACIENTI S ANKYLOZUJÍCÍ SPONDYLITIDOU /AS/ DIAGNOSTIKOVÁNI
POZDĚ, VE VYŠŠÍCH STÁDIÍCH CHOROBY?
10 min.
Vincová G, Revmatologický ústav Praha
DEPRESIVNÍ PŘÍZNAKY U NEMOCNÝCH S ANKYLOZUJÍCÍ SPONDYLITIDOU, VLIV
BIOLOGICKÉ LÉČBY
10 min.
Lábusová J, Bláhová A, Šenková J, Filsaková E, Bradna P, II. Interní klinika,
oddělení revmatologie, Fakultní nemocnice Hradec Králové
ASERTIVITA
10 min.
Vránová H, Revmatologický ústav, Praha
SYSTÉMOVÁ SKLERODERMIE, KTERÁ SI ZASLOUŽÍ REHABILITAČNÍ INTERVENCI 10 min
Špiritovič M, Revmatologický ústav Praha
NÁCVIK VŠEDNÍCH DENNÍCH ČINNOSTÍ, ERGONOMIE A ÚPRAVA BEZBARIEROVÉHO PROSTŘEDÍ U PACIENTŮ S ANKYLOZUJÍCÍ SPONDYLITIDOU
10 min
Šmucrová H, Revmatologický ústav Praha
10.00 – 10.30
Přestávka na kávu
10.30 – 11.45
II. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK
Předsedající: Bočkayová E, Ištvánková E
POMÁHAJÍCÍ ROZHOVOR A JAZYKOVÝ KONTEXT REVMATOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ
ANEB PACIENTY A ZDRAVOTNÍKY VYPRÁVĚNÉ A „SLYŠENÉ“ PŘÍBĚHY NEMOCI
15 min.
Vaňková M1/, Stasková V2/, 1/Ústav ošetřovatelství, 3. lékařská fakulta UK Praha, Česká republika,
2/
Katedra ošetřovatelství, Jihočeská univerzita Zdravotně sociální fakulta, České Budějovice
INDIKACE A APLIKACE NUTRIČNÍ PODPORY NA REVMATOLOGICKÉM
LŮŽKOVÉM ODDĚLENÍ
10 min.
Vyniklářová K, Valášková E, Hajnová R, II. Interní klinika, oddělení revmatologie,
Fakultní nemocnice Hradec Králové
ROČNÍ ZKUŠENOSTI S NOVOU APLIKAČNÍ FORMOU ENBRELU
– PŘEDPLNĚNÝM PEREM MYCLIC 10 min.
Vondřičková K, Revmatologický ústav, Praha
HLA B27 POZITIVITA V DĚTSKÉM VĚKU
10 min.
Bočkayová E, Němec V, Dětská revmatologická ambulance, Pardubická krajská
nemocnice, Pardubice
KARDIOVASKULÁRNÍ PREVENCE V REVMATOLOGICKÉ AMBULANCI
10 min.
Soukupová J, Poláková L, Záhora R, Rheumacentrum E.A.C., Terezín
PROBLEMATIKA REVMATICKÉ NOHY V RANÉM STÁDIU
10 min.
Ištvánková E, Jarošová H, Revmatologický ústav, Praha
FYZIOTERAPIE U PACIENTŮ S OSTEOPORÓZOU SE ZAMĚŘENÍM NA KINEZIOTERAPII 10 min.
Rathouská A, Revmatologický ústav, Praha
11.45 – 13.30
Oběd
Programový sborník
Sociální ligy Radium Palace, kongresový sál
13.30 – 14.30
III. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK
Předsedající: Korandová J, Slámová A
SLOVO HOSTA
20 min.
THE ROLE OF PATIENT ORGANISATIONS IN IMPROVING THE QUALITY OF LIFE
FOR PEOPLE WITH RHEUMATIC AND MUSCULOSKELETAL DISEASES IN EUROPE
Marios Kouloumas, zástupce EULAR PARE
REVMA LIGA V ČR – MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
20 min.
Slámová A, Revma Liga v ČR
SLOVO ČLENA RL – NIKOLIV PACIENTA
20 min.
Janatka J, Revma Liga v ČR
14.30 – 14.45
Technická přestávka
14.45 – 15.30
IV. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK
Předsedající: Janatka J, Eichnerová P
VÝZNAM OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ
Janatková J, Revma Liga v ČR
BECHTĚREVICI Z NAŠEHO CENTRA ŽIJÍ NAPLNO
Eichnerová P, Centrum biologické léčby Medipont plus s.r.o. České Budějovice
Přednáška podporovaná firmou Bristol-Myers Squibb
KRÁTKODOBÝ REKONDIČNÍ POBYT
I. a II. část, Zuzáková M, Mádlová H, Revma Liga, České Budějovice
MOŽNÉ ZPŮSOBY RELAXACE V ČESKOBUDĚJOVICKÉ REVMA LIZE ANEB
NENÍ RELAX JAKO RELAX
Lukášová R, Revma Liga, České Budějovice
15 min.
10 min.
10 min.
10 min.
9. prosince Hlavní program
08.00 – 09.00
09.00 -09.40
Satelitní symposium pořádané firmou Actelion Pharmaceuticals CZ
LS Akademik Běhounek, kongresový sál
ČASNÁ DIAGNOSTIKA ZÁVAŽNÝCH MANIFESTACÍ SYSTÉMOVÉ SKLERODERMIE
Předsedající: Bečvář R, Jansa P
ČASNÁ DIAGNOSTIKA SYSTÉMOVÉ SKLERODERMIE
Bečvář R, Revmatologický ústav, Praha
ECHOKARDIOGRAFIE U SYSTÉMOVÉ SKLERODERMIE
Hromádka M, II. interní klinika, FN Plzeň
SCREEINING PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE ASOCIOVANÉ SE SYSTÉMOVOU
SKLERODERMIÍ V ČR 2007 – 2010
Jansa P, II. interní klinika kardiologie a angiologie VFN a 1. LF UK, Praha
VARIA
V. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK
Předsedající: Sedláčková M, Jarošová H
PREVENCE LATENTNÍ TBC A TOXICITA INH U PACIENTŮ LÉČENÝCH ANTI-TNFα
V REGISTRU ATTRA Programový sborník
20 min.
20 min.
20 min.
10 min.
Hviščová K, Šedová L, Pavelka K, Revmatologický ústav, Praha
INFEKCE SCEDOSPORIUM APIOSPERMUM U PACIENTA S REVMATOIDNÍ ARTITIDOU 10 min.
Veleta T, Soukup T, Vlček J, Bradna P, 2. interní klinika Lékařské fakulty UK
a Fakultní nemocnice Hradec Králové
OBJEKTIVIZACE VÝSLEDKŮ FYZIOTERAPIE V REVMATOLOGII (STABILOMETRIE, GRIP) 10 min.
Jarošová H, Ištvánková E, Revmatologický ústav, Praha
PRAVDĚPODOBNOST V REVMATOLOGII
10 min.
Záhora R, Rheumacentrum E.A.C., Terezín
09.40 – 10.10
Přestávka na kávu
10.10 – 11.20
PODPOROVANÉ PŘEDNÁŠKY
VI. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK
Předsedající: Mann H, Fojtík Z
MONOTERAPIE V BIOLOGICKÉ LÉČBĚ
15 min.
Mann H, Revmatologický ústav, Praha
Přednáška podporovaná firmou Roche
RITUXIMAB V REŽIMU LÉČBA K CÍLI (TREAT TO TARGET)
15 min.
Pavelka K, Revmatologický ústav, Praha
Přednáška podporovaná firmou Roche
TERIPARATID V KLINICKÉ PRAXI
15 min.
Růžičková O, Revmatologický ústav, Praha
Přednáška podporovaná firmou Eli Lilly ČR
KINERET – BLOKÁDA IL-1 PROSTŘEDNICTVÍM ANAKINRY V SOUČASNÉ REVMATOLOGII15 min.
Vencovský J, Revmatologický ústav, Praha
Přednáška podporovaná firmou Swedish Orphan Biovitrum
VČASNÁ DIAGNOSTIKA SERONEGATIVNÍCH SPONDYLARTRITID
15 min.
Skácelová M, III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická,
FN a LF UP, Olomouc
Přednáška podporovaná firmou Abbott Laboratories
11.30 – 12.30
Satelitní symposium pořádané firmou UCB LS Akademik Běhounek, kongresový sál
RENDEZ-VOUS S CIMZIÍ – RANDE S RYCHLOSTÍ, REÁLNOU PRAXÍ A RADIOLOGIÍ
Předsedající: Vencovský J, Pavelka K
RYCHLÝ NÁSTUP ÚČINKU A ROZHODNUTÍ O DALŠÍ LÉČBĚ VE 12. TÝDNU Vencovský J, Revmatologický ústav, Praha
VÝSLEDKY STUDIE REALISTIC
Pavelka K, Revmatologický ústav, Praha
PROBLEMATIKA MIMOKLOUBNÍCH PROJEVŮ RA
Forejtová Š, Revmatologický ústav, Praha
ZOBRAZOVACÍ TECHNIKY K DETEKCI EROZÍ U ČASNÉ RA
Gatterová J, Revmatologický ústav, Praha
12.30 – 12.40
Závěr Jáchymovských revmatologických dnů 2011
12.40 – 14.00
Oběd
Programový sborník
15 min.
15 min.
15 min.
15 min.
Organizační a technické zajištění vědeckého programu
Audiovizuální technika
Organizátor symposia zajišťuje audiovizuální techniku a její obsluhu v plném rozsahu pro všechny prezentace přihlášených
účastníků odborného programu.
Akceptovány jsou pouze PC prezentace; Apple a jiné platformy nebudou akceptovány.
Prezentace jsou přípustné pouze ve formátu Microsoft Powerpoint (.ppt, verze 95, 97, 2000, XP, 2003, 2007), ve kterých
mohou být vloženy videosekvence (.avi (i DivX verze) a .mpeg). Videosekvence lze přehrávat i samostatně. Soubory ve
formátu .mov (quicktime) je nezbytné exportovat do formátu .avi. Obrázky musí být v jednom z následujících formátů:
.jpg, .gif, .tif nebo .bmp (formát .pict není přípustný). Jsou přijímány i Flash prezentace a animace, které jsou nastaveny pro
zobrazení ve fullscreen. Prezentace se předávají obsluze – pracoviště obsluhy je umístěno přímo v konferenčním sále.
Prezentace se předávají obsluze buď na CD/DVD nebo USB klíčích průběžně, nejpozději však 30 minut před termínem
prezentace dle programu.
Abstrakta
Abstrakta symposia jsou součástí tohoto sborníku.
Certifikáty
Účast na symposiu je zařazena do systému kontinuálního vzdělávání a garantována ČLK. Samostatná sekce středně
zdravotnického personálu je zařazena jako vzdělávací akce do kreditního systému České asociace sester a POUZP dle
vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb.
Pasivní a aktivní účast je ohodnocena příslušným počtem kreditů.
Certifikáty obdrží registrovaní účastníci v registračním centru symposia 9. prosince od 12.30 hod.
Doprovodný a společenský program
Středa 7. prosince, 19.30 – 22.00 (Kavárna a Zimní zahrada, LH Radium Palace)
Uvítací večer u příležitosti zahájení Jáchymovských revmatologických dnů 2011 pro všechny registrované
účastníky a reprezentanty zúčastněných firem.
Středa 7. a čtvrtek 8. prosince, 17.30 – 19.00 hod. (rehabilitační servis LL Jáchymov)
Relaxační a rehabilitační program pro registrované účastníky a reprezentanty zúčastněných firem
LS Akademik Běhounek: sauna a bazén s whirpoolem a Kneippovým chodníkem
Nabídka procedůr: částečná masáž  podvodní masáž  uhličitá koupel  hydroxeur  perlička
LS Agricola: solná jeskyně  krytý bazén
LH Radium Palace: sauna a bazén  částečná masáž  podvodní masáž  přístrojová masáž  perlička
Organizace
 nabídku ve formě rozpisů časovek najdete od 7. prosince 10.00 hod. v registračním centru
 uzávěrka objednávek na 7. prosince je do 14.00 hod., na 8. prosince do 10.00 hod.
 objednané a čerpané služby platíte přímo v místech čerpání služeb
Čtvrtek 8. prosince, 19.30 – 23.30 hod. (reprezentační prostory LH Radium Palace)
„ II. ples revmatologů“ – společenský večer s občerstvením a programem
Vstupné pro registrované lékaře a středně zdravotnický personál je 300 Kč, pro ostatní zájemce 500 Kč.
Cena vstupenky zahrnuje DPH dle platné sazby.
Programový sborník
Organizace symposia, informace a pokyny
Organizátorem symposia je Congress Prague, s.r.o., se sídlem Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, tel.: 241 445 759,
241 445 813, 241 445 815, fax: 241 445 806, www.congressprague.cz
Odpovědný koordinátor za organizaci symposia: Pavel Revický, GSM: 724 264 870, [email protected]
Koordinátor pro organizaci odborného programu: Jana Schwarzová
Registrace a ubytování: Jana Krausová, GSM: 607 948 924, [email protected]
Doprovodná výstava: Jakub Dušek
Audiovizuální technika, prezentace: Martin Váňa
Informace a pokyny
Vstup do kongresových sálů je možný výlučně s registračním průkazem účastníka. Registrační průkaz obdržíte při
akreditaci v registračním centru. Prosíme, abyste registrační průkaz nosili viditelně, popř. jej na požádání předložili
organizátorům.
Vstup na firemní satelitní symposia a s nimi související další program je možný s příslušnou pozvánkou. Distribuci
pozvánek organizují pořadatelé satelitních symposií. Kontrolu vstupenek zajistí organizátor symposia.
Součástí služeb pro registrované účastníky je občerstvení v průběhu občerstvovacích přestávek.
Potvrzení o účasti na symposiu, vypořádaní plateb a daňových dokladů, připomínky, reklamace a ostatní náležitosti
související s účastí na symposiu řešte bezodkladně v registračním centru.
Pořadatel a organizátor symposia Vás žádají, abyste v prostorech LH Radium Palace a LS Akademik Běhounek
nenechávali bez dozoru osobní věci, doklady, cennosti, notebooky, mobilní telefony apod. Pořadatel a organizátor
symposia nenesou odpovědnost v případě jejich ztráty, odcizení nebo poškození.
Všem účastníkům bude po celou dobu symposia v recepcích LS Akademik Běhounek a LH Radium Palace k dispozici
šatna.
Bez výslovného souhlasu pořadatele nebo organizátora symposia není dovoleno pořizovat záznamy (zvukem,
obrazem) prezentací přednášených v kongresových sálech.
 V mimopracovní době symposia se kongresové sály uzamykají, prostory doprovodné výstavy jsou střeženy.
 Ve všech vnitřních prostorech LL Jáchymov s výjimkou kavárny a Zimní zahrady LD Radium Palace je zákaz kouření.
Programový sborník
Sborník abstrakt
Hlavní program
1. Bečvář R, Skácelová S
Revmatologický ústav a Revmatologická klinika 1. LF UK Praha
ČASNÁ DIAGNOSTIKA SYSTÉMOVÉ SKLERODERMIE
Současné diagnostické metody a techniky u systémová sklerodermie (SSc) většinou zjišťují morfologické a funkční
změny až v pokročilejších nevratných stadiích choroby. Proto se stalo nutnosti najít nástroje a metody k odhalení
nejčasnějších fází SSc, aby bylo možné zahájit co nejdříve adekvátní terapii.
Jednou z významných iniciativ je prospektivní multicentrické observační kohortové klinické hodnocení VEDOSS (Very
Early Diagnosis Of Systemic Sclerosis). Cílem je stanovení kritérií pro velmi časnou diagnózu SSc. Primární cíle zahrnují
určení senzitivity, specificity a prediktivní hodnoty klinických faktorů a laboratorních testů (přítomnosti specifických
autoprotilátek a kapilaroskopických (KAP) změn) pro diagnózu velmi časné SSc u pacientů s Raynaudovým fenoménem
(RAF). Dále se jedná o zhodnocení rozlišovací a prediktivní schopnosti dalších markerů (klinické faktory, biomarkery a
genetické markery) pro diagnózu SSc u pacientů s RAF. K sekundárním cílům patří odhad incidence SSc v této kohortě
během longitudinálního sledování, identifikace prediktorů nepříznivého klinického průběhu (časná progrese, orgánové
postižení) u pacientů se SSc a validizace KAP obrazů. Naše analytická studie měla za cíl zhodnotit význam KAP vyšetření
nehtových valů pro diagnózu SSc u nemocných s RAF, u nichž byla zjištěna přítomnost antinukleárních autoprotilátek.
KAP změny a ANA byly nezávislé prediktivní faktory SSc. Po vyloučení nemocných, kteří splnili diagnostická kritéria
SSc, tyto prediktory se nezměnily. Z ANA byly nejlepšími prediktory autoprotilátky anti-SCl70 a ACA.Cílem současných
aktivit pracovní skupiny SSc při ČRS je vytvořit síť regionálních center, která budou sloužit záchytu nemocných SSc ve
velmi časné fázi pomocí KAP vyšetření a stanovení autoprotilátek. Tento referát byl připraven za podpory výzkumných
záměrů MZd ČR č. 0002372801.
2. Bečvář R
Revmatologický ústav a Revmatologická klinika 1. LF UK Praha
RAYNAUDŮV FENOMÉN U DIFÚZNÍCH CHOROB POJIVA Z POHLEDU REVMATOLOGA
Raynaudův fenomén (RAF) je charakterizovaný epizodickými atakami se sníženou periferní cirkulací v akrálních částech
těla zejména prstech. Primární RAF je charakterizovaný: epizodami vyvolanými chladem nebo emočním stresem,
oboustranný na prstech horních končetin, zřídka na dolních končetinách, bývají přítomné pulzace na hmatných
tepnách, nevyskytují se trofické změny a příznaky trvají déle než 2 roky.
Sekundární RAF se liší od primárního v řadě aspektů, zejména demografických, klinických, někdy i laboratorních. Z
autoimunitních revmatických onemocnění se nejčastěji vyskytuje u systémové sklerodermie (až 96%), asi u třetiny
nemocných systémovým lupus erytematodes, Sjögrenovým syndromem a smíšeným onemocněním pojiva, vzácněji u
dermato/polymyozitidy a revmatoidní artritidy.
Patogenetický podkladem RAF bývá porucha vazoregulace. Příčina vzniku primárního RAF není známa, na rozvoji se
podílí porucha neuroregulace vaskulárního tonu. Diagnóza RAF se určuje: klinicky na základě splnění diagnostických
kritérií:1. vyvolání barevných změn chladem nebo stresem, 2. vazospazmy pozorované periodicky nejméně 2 roky,
3. vazospazmy na obou končetinách a 4. vyloučení jiné příčiny periodického nebo perzistujícího vazospazmu. K
určení diagnózy slouží také řada speciálních angiologických vyšetření. K objektivizaci obtíží nemocných slouží
tyto angiologické metody: vodní chladový test, termometrické vyšetření, infračervená termografie, digitální
Programový sborník
reopletyzmografie, manévry podle Hůzla, fotopletyzmografie, laserové měření průtoku Dopplerem, venózní okluzní
pletyzmografie, intravenózní scintigrafie pomocí radionuklidů Tc a I a fluorescenční angiografie. Velmi užitečnou
metodou je kapilaroskopie (kapilární mikroskopie) nebo videokapilaroskopie prováděná také revmatology a
dermatology. Léčba musí být vždy komplexní a zahrnovat režimová opatření, farmakologické a chirurgické postupy.
Tento referát byl připraven za podpory výzkumných záměrů MZd ČR č. 0002372801
3. Böhm M., Němcová D., Hoza J., Lád V., Šuláková T., Doležalová P.
Centrum dětské revmatologie, Klinika dětského a dorostového lékařství, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Dětská
klinika Fakultní nemocnice v Plzni, Dětská klinika Fakultní nemocnice v Ostravě
GRANULOMATÓZA S VASKULITIDOU: KLINICKÝ OBRAZ ONEMOCNĚNÍ U 5 ČESKÝCH DĚTÍ
Granulomatóza s polyangiitidou (GPA, dříve Wegenerova granulomatóza) je vzácná primární systémová vaskulitida
s charakteristickým histologickým obrazem nespecifického granulomatózního zánětu, postihující typicky malé cévy
dýchacích cest a ledvin. U dětí i dospělých bylo pozorováno široké spektrum klinických projevů různé závažnosti. Popsat
klinické a laboratorní projevy onemocnění a jeho průběh u malé skupiny dětských pacientů s GPA.
Retrospektivní a prospektivní sběr klinických dat pacientů s GPA sledovaných v ambulancích dětské revmatologie od
roku 2006 do roku 2010.
Výsledky: GPA byla diagnostikována u 5 dívek, jejich hlavní demografické a klinické charakteristiky jsou shrnuty
v tabulce, kde jsou uvedeny i hlavní projevy onemocnění. Tři děti s GPA měly limitovanou formu GPA. Kromě
kortikosteroidů (CS) podávaných všem pacientům byly k léčbě použity MTX, CP, AZA, MMF, u 1 pacientky si rezistentní
nemoc vyžádala podávání rituximabu. Klinické inaktivity bylo dosaženo u 3 dívek na kombinované léčbě, ale jen u
jedné přetrvává remise i bez léčby. Ze 2 dívek s postižením plic a ledvin jedna dosáhla inaktivity na léčbě, zatímco
druhá pacientka má trvale aktivní onemocnění s opakovanými relapsy a značnou mírou ireverzibilního poškození
(avaskulární nekróza, hypertenzní retinopatie, katarakta). Subglotická stenóza u pacientky 4 vedla k epizodě
protrahované obstrukce dýchacích cest a následná ischemie mozku vedla k apalickému syndromu. Tento malý soubor
pacientů ukazuje různorodost příznaků onemocnění GPA a zdůrazňuje nutnost jednotného skórovacího systému, který
by umožnil zapojení se do kolaborativních studií s cílem identifikovat vysoce rizikové pacienty a nalézt pro ně účinnější
léčebné postupy.
Pacient
Věk
– začátek
nemoci
(roky)
Trvání (roky)
Oční
projevy
ORL
projevy
1
14
3
Dakryoadenitida
Sekrece z nosu
2
14
3
13
0.3
3
Konjunktivitida Episkleritida
a proptosa
Sinusitida,
Sekrece
z nosu
sekrece
z nosu
Programový sborník
4
12
5
15
4
Episkleritida
3
Episkleritida
Sinusitida,
převodní
nedoslýchavost
Sekrece
z nosu
Plicní
projevy
Noduly a kaverny
Normální
nález
Normální
nález
Renální
projevy
Celkové
příznaky
Glomerulonefritida,
hypertenze
0
Normální
nález
Horečka, váhový
úbytek
Normální
nález
Artralgie
Atypická IF
CS, CP, MMF
c-ANCA
CS, MTX
p-ANCA
CS, MTX
ANCA
Léčba
CS-Kortikosteroidy CP-Cyklofosfamid MTX-Methotrexát
MMF-Mykofenolát mofetil AZA-Azathioprin RTX-Rituximab
Subglotická
Kaverny,
stenosa,
infiltrát
endotracheální
postižení
Normální
Glomerulonefritida,
nález
hypertenze
Horečka
Horečka, artralgie,
artritida
Atypická IF
CS, MTX, CP, AZA,
RTX
c-ANCA
CS, CP, MMF, RTX
4. Bradna P, Soukup T, Tomš J, Baštecká D, Hrnčíř Zb
II. interní klinika FN a LF UK v Hradci králové
REMISE U ČASNÉ A VELMI ČASNÉ REVMATOIDNÍ ARTRITIDY
Mnohé důkazy ukazují, že klíčem k dosažení zlepšené prognózy nemocných s revmatoidní artritidou je včasné zahájení
terapie a dosažení remise choroby. Kriteria ACR/EULAR 2010 umožnily diagnostikovat artritidu jako revmatoidní již v
době, kdy jsme dříve hovořili o časné nebo velmi časné nediferencované artritidě.
Vyšetřeno bylo 92 nemocných, kteří přišli k vyšetření s nálezem artritidy nejméně dvou kloubů, trvající do 12 měsíců.
DMARd léčba byla zahájena podáním Metotrexátu v kombinaci s kortikosteroidy, pokud tomu nebránily kontraindikace.
48 z nich splnilo při první návštěvě kriteria ACR/EULAR 2010 pro revmatoidní artritidu. Tato skupina nemocných byla
dále analyzována z hlediska dosažení remise po 12 měsících sledování. Remise podle DAS28 byla dosažena v 65%
případů. V dosažení remise byla významně úspěšnější skupina nemocných s anamnesou otoků kloubů do 3 měsíců před
vyšetřením (velmi časná artritida). V této skupině dosáhlo remise 71% nemocných, zatímco u nemocných s trváním
artritidy 3-12 měsíců to bylo 55%. Nemocní, kteří dosáhli remise se nelišili od ostatních v počtu oteklých kloubů, ani v
pozitivitě autoprotilátek (RF a ACPA).
Je diskutována terapie po 12 měsících léčby, progrese nálezu u nemocných v závislosti na dosažení terapeutického cíle.
Nová diagnostická kriteria ACR/EULAR 2010 umožňují diagnostiku revmatoidní artritidy již ve stadiu velmi časného
onemocnění. Zahájení terapie ve velmi časné fázi choroby (do 3 měsíců od vzniku kloubního otoku) pozitivně ovlivňuje
šance na dosažení remise choroby jako předpokladu zlepšení dlouhodobé prognózy nemocných.
5. Doležalová P, Böhm M, Król P, Němcová D, Hoza J
Centrum dětské revmatologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK
POSTAVENÍ METOTREXÁTU V KLINICKÝCH DOPORUČENÍCH LÉČBY JUVENILNÍ IDIOPATICKÉ ARTRITIDY
Přes nepochybný významný pokrok v cílené imunoterapii juvenilní idiopatické artritidy (JIA) biologickými léky zůstává
metotrexát (MTX) nadále lékem první volby u rezistentní oligoartritidy a u polyartikulárně probíhajících podtypů JIA.
Programový sborník
Časné zahájení léčby využívající „okénko příležitosti“ k navození remise je v současné době považováno za léčebný
standart. MTX je indikován u oligoartikulární JIA, pokud nebylo dosaženo kloubní inaktivity podáváním nesteroidních
antirevmatik a intraartikulárně aplikovaného triamcinolon-hexacetonidu. Polyartikulární JIA bez ohledu na přítomnost
revmatoidních faktorů je indikovaná k časnému zahájení léčby MTX, podobně jako polyartikulárně probíhající
entezopatická, psoriatická či systémová JIA. Terapeutická odpověď hodnocená souborem parametrů pedi-ACR je
příznivá u 72% pacientů při standardním nízkém dávkování 8-12.5 mg/m2/týden. U pacientů rezistentních k této
léčbě je v dalších 62.5% dosaženo klinického efektu zvýšením dávky na 15-20 mg/m2/týden (do max. týdenní dávky
25 mg). V současné praxi autorů je MTX podáván parenterálně formou podkožních injekcí pacientům nejnižší věkové
kategorie (do 3-4 let) bez ohledu na formu a závažnost onemocnění. Hlavním důvodem je nevhodnost tabletové formy
MTX pro tuto populaci pacientů i potřeba vyšší celkové dávky léku ve vztahu k jednotce povrchu těla. Parenterální
aplikací v dávce 15 mg/m2/týden začínáme i u starších pacientů v případě velmi aktivního onemocnění spojeného s
výrazným funkčním omezením a vysokou systémovou zánětlivou aktivitou. Léčba MTX pokračuje ještě 6-12 měsíců
od navození klinické remise, tedy po dobu minimálně 12 měsíců trvání inaktivního onemocnění. U pacientů s
nedostatečnou odpovědí na tuto léčbu nebo méně často v případech intolerance MTX indikujeme biologickou léčbu,
nejčastěji alokátory TUF. Před zahájením léčby MTX vyšetřujeme kromě základních parametrů krevního obrazu,
jaterních a ledvinných funkcí i protilátkou odpověď k viru varicella zooster a hepatitidám B a C. Jaterní testy a krevní
obraz se kontrolují měsíčně do stabilizace dávky MTX a poté v intervalech 3 měsíců po dobu podávání léku. Pokud se
rozhodneme k současnému podávání folátu, doporučujeme kyselinu listovou v dávce 5-10 mg jednou týdně 24-48
hodin po aplikaci MTX. Elevace jaterních testů se objevuje u dětí nejčastěji v souvislosti s akutními infekty či podáváním
antibiotik, proto v těchto případech léčbu MTX přerušujeme. Gastrointestinální intolerance v podobě nauzey a/
nebo zvracení často bezprostředně kolem podání léku (tedy na psychogenním podkladě) je poměrně častá a její
management bývá svízelný. Řešením může být přechod z perorální na parenterální cestu aplikace, změna času podání
léku (před spaním) či užití antiemetik. Největším problémem zůstává poměrně vysoká frekvence relapsů JIA po řádném
ukončení léčby, která dosahuje až 50%. Pokud je léčba tolerována, je opakovaný cyklus podávání MTX obvykle podobně
úspěšný.
6. Horák P, Zadražil J, Skácelová M, Žamboch M
III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická, FN a LFUP Olomouc
DIALYZAČNÍ OSTEOARTROPATIE
Jedná se o syndromy spojené s postižením svalů, ligament, kloubů a kostí u nemocných s chronickou renální
nedostatečností, kteří jsou dlouhodobě závislí na hemodialýze a zahrnují širokou škálu stavů, jejichž patogeneze je
velmi komplexní. Patří sem renální osteodystrofie s vysokým kostním obratem u sekundární hyperparathyreózy a
nízkoobratová kostní choroba, oboje někdy doprovázené kalcifikacemi v měkkých tkáních a cévách s nekrózou kůže
(syndrom kalcifylaxe), artritida či osteoartropatie způsobená depozity β-2 mikroglobulinu (B2M), artritida vyvolaná
krystaly (sodium urát, hydroxyapatit, calcium pyrofosfát, oxalát), uremická myopatie a tendopatie s rupturami šlach.
Vysokoobratová kostní choroba je způsobena sekundární hyperparatyreózou, která se často vyskytuje u nemocných
s chronickým renálním selháním. Mezi etiologické faktory jejího rozvoje patří hypokalcémie, zejména pak
hyperfosfatémie a porucha metabolismu vitaminu D, dále rezistence kostních buněk k PTH či kalcitoninu, porucha
odbourávání PTH, porucha „calcium sensing“ receptorů či receptorů vitaminu D (VDR) v příštítných tělíscích i v
periferních tkáních a proliferace tkáně příštítných tělísek. Na skeletu se projevuje jako osteitis fibrosa s cystickou
přestavbu kosti a tvorbou tzv. hnědých tumorů. Zatímco dříve byla sekundární hyperparathyreóza považována
především za kostní chorobu, současný výzkum prokazuje těsnou závislost poruchy kostního a minerálového
Programový sborník
metabolismu s rozvojem kardiovaskulárních kalcifikací („kostně-cévní syndrom“), což významně přispívá k morbiditě i
mortalitě dialyzovaných.
Pod pojem nízkoobratová renální osteodystrofie dynamická kostní choroba a osteomalácie. Etiologické faktory
přispívající k rozvoji těchto jednotek jsou nedostatek vitaminu D, přetížení organizmu aluminiem či železem,
nízké hladiny PTH (například po parathyreodektomii), diabetes mellitus, zátěž organizmu fluoridy. Adynamická
kostní choroba a osteomalacie se histologicky odlišují množstvím osteoidu (osteomalácie má vyšší objem
osteoidu, adynamická kostní choroba nízký). Adynamická kostní choroba s redukovanou tvorbou kolagenu a
mineralizací postihuje starší nemocné, diabetiky, nemocné léčené klasickou i peritoneální dialýzou, nemocné po
parathyreoidektomii, může být i následkem iatrogenně navozené hypoparathyreózy. β-2 mikroglobulinová amyloidóza
se vyskytuje u nemocných léčených hemodialýzou či peritoneální dialýzou a je způsobena zvýšenou tvorbou a
akumulací B2M. Krystaly indukované artropatie: V rámci snížení glomerulární filtrace u chronického renálního selhání
se snižuje exkreční frakce kyseliny močové, což vede k hyperurikémii. Lokální akumulace hydroxyapatitu (bazický
calcium fosfát) mohou postihnout kterýkoliv kloub, ale prototypem je „Milwaukee shoulder syndrom“ ramenního
kloubu.
Příspěvek se dále zabývá klinickou manifestací, diagnostikou a léčbou těchto stavů.
7. Hrnčíř Zb
II. interní klinika, oddělení revmatologie a klinické farmakologie, LFUK a FN Hradec Králové
Přístupy k méně častým revmatickým nemocem v revmatologické ambulanci
Nesourodá skupina méně častých/vzácných revmatických onemocnění není apriorní akademickou kuriozitou
revmatologické ambulance. Manifestace na pohybovém aparátu je mnohdy vstupním klinickým projevem málo
frekventního celkového onemocnění, jež vyžaduje včasné rozpoznání a terapii/terapeutickou prevenci. I takto
postižený pacient očekává, že mu bude poskytnuta stejně kvalitní péče jako u chorob běžných v revmatologické praxi.
In arte medici to znamená disponovat dobře strukturovanou úrovní vědomostí a klinickými zkušenostmi, popř. také
potenciálem intuitivní hypotézy pro následnou verifikaci.
Demonstrace přístupů k vybraným méně častým/vzácným revmatickým nemocem, které lze ovlivnit terapií a/nebo
terapeutickou prevencí.
(1) Wegenerova granulomatóza (WG) má zhruba u 1/3 nemocných časné muskuloskeletální projevy. Při oboustranném
postižení drobných ručních kloubů a průkazu revmatoidních faktorů předstírá revmatoidní artritidu (RA). Pacienta
přitom už může ohrožovat nekrotická WG glomerulonefritida, vzácněji i fatálně riziková hemorhagická alveolitida
a jiné závažné manifestace. Klíčem k objasnění je bedlivé klinické a laboratorní sledování (moč opakovaně, ANCA
screening aj.). (2) Hereditární hemochromatóza (HH) má těžiště v původní populaci nejen severní, ale i střední Evropy
/1/. Artropatie u HH se vyznačuje predilekcí pro MCP klouby, kde napodobuje osteoartrózu, vzácněji RA. Sugestivním
znamením je „železný pozdrav“ při sevření pěstí. Přesycení organismu železem vede u HH k životní prognózu limitující
jaterní cirhóze, hepatocelulárnímu karcinomu a kardiomyopatii. U části HH je kloubní syndrom vstupní klinickou
manifestací; umožňuje tak včasné rozpoznání a start základní terapie erytrocytaferézami. MCP artropatie je u HH často
indikována ke kloubní náhradě. (3) Marfanův syndrom (MS) je geneticky determinované onemocnění pojiva s frekvencí
2-3/10.000 obyvatel. Z hlediska pohybového aparátu charakterizují MS disproporce končetin a arachnodaktylie. Hlavní
příčinou morbidity a mortality je progresivní aneurysmatická dilatace aorty s rizikem disekce. V patogeneze aortálních
změn se rozhodujícím způsobem uplatňuje TGF beta (Transforming Growth Factor). Jeho inhibice blokací receptoru
pro angiotenzin II signifikantně redukuje frekvenci a progresi dilatace aorty (Studie COMPARE) u dospělých s MS /2/.
Při antropometrických změnách typických pro MS by mělo být doporučeno mj. UZ sledování srdce a aorty. (4) Nemoc
Programový sborník
spojená s IgG4 /3/ je multiorgánové imunopatologické onemocnění s infiltrací orgánů/tkání IgG4+ plazmatickými
buňkami. Do revmatologie zasahuje při postižení synovialis drobných ručních kloubů, v diferenciální diagnóze aortitid a
při odlišení Mikuliczovy choroby od Sjögrenova syndromu. Zpravidla dobře reaguje na glukokortikoidy.
Pro mnohá méně častá a vzácná revmatická onemocnění je včasné rozpoznání důležité proto, že umožňuje start účinné
terapie nebo terapeutické prevence. Je to úkol náročný pro každého revmatologa, a v jistém smyslu i test kvality jeho
práce.
Reference: /1/ Sahingbegovis E et al.: Arthritis Rheum 2010;62:3792-3798. /2/ Radonic T et al.: Trials 2010;11:1-5. /3/
Hrnčíř Z et al.: Čes Revmatol 2011;19: v tisku.
8. Hromádka M
Kardiologické oddělení FN Plzeň, Komplexní kardiovaskulární centrum
ECHOKARDIOGRAFIE U SYSTÉMOVÉ SKLERODERMIE
Plicní arteriální hypertenze (PAH) je závažnou komplikací nemocných se systémovým onemocněním pojiva. U
systémové sklerodermie, zejména její CREST varianty, se PAH vyskytuje u 7-12 % nemocných, pacienti se systémovým
lupus erythematodes mají postižení plicních arteriol v 5-10%. U nemocných se systémovou sklerodermií je
doporučen pravidelný roční echokardiografický screening PAH, u ostatních systémových onemocnění pojiva v případě
výskytu symptomů podezřelých z PAH. Nejčastějším příznakem je progredující dušnost a únavnost. Tento screening
je velmi důležitý, neboť neléčená PAH vede k rychlému selhání pravé srdeční komory, u systémové sklerodermie je
medián přežití PAH okolo 12 měsíců.
Echokardiografie je klíčovou metodou v detekci PAH díky své dostupnosti, neinvazivnosti a rychlosti provedení,
poskytuje vysokou diagnostickou výpověď. Kompletní ECHO vyšetření posouzením systolické a diastolické funkce LK,
přítomnosti chlopenních vad levého srdce, možné zkratové cirkulace, funkce PK s odhadem výše systolického TK (STK)
v plicnici nám pomáhá v potvrzení či vyloučení plicní hypertenze, v případě jejího průkazu v kvantifikaci a určení její
etiologie. Odhad systolického tlaku v plicnici provádíme určením vrcholového gradientu trikuspidální regurgitace.
K tomuto gradientu připočítáváme odhadovaný tlak v pravé síni na základě posouzení velikosti a kolapsibility dolní
duté žíly. Současně posuzujeme funkci a velikost pravé komory, přítomnost aplanace interventrikulárního septa a
šíři kmene arteria pulmonalis. Přítomnost plicní hypertenze je nepravděpodobná, pokud odhadovaný STK v plicnici
je ≤ 36 mmHg a nejsou přítomny známky svědčící pro plicní hypertenzi (dilatace pravostranných srdečních oddílů,
hypertrofie pravé komory a D tvar levé komory, zkrácení akceleračního času v plicnici). Plicní hypertenze je možná,
pokud odhadovaný STK v plicnici je 37-50 mmHg nebo je hodnota ≤ 36 mmHg a jsou přítomny známky svědčící pro
plicní hypertenzi. Plicní hypertenze je pravděpodobná, pokud hodnota STK v plicnici je ≥ 50 mmHg. V případě možné
či pravděpodobné plicní hypertenze a současném vyloučení postižení levého srdce a zkratové srdeční vady je nutné
vyšetření plicních funkcí včetně stanovení difuzní kapacity pro CO, která je u nemocných s PAH redukována na 40-80%
náležitých hodnot. V případě nevýznamné redukce ventilačních parametrů je indikován perfuzní a ventilační plicní
scan. Definitivní posouzení nálezu a pravostranné srdeční katetrizace s vasodilatačním testem musí být prováděny
pouze ve specializovaných centrech pro plicní hypertenzi.
Programový sborník
9. Hviščová K, Šedová L, Pavelka K
Revmatologický ústav, Praha
PREVENCE LATENTNÍ TBC A TOXICITA INH U PACIENTŮ LÉČENÝCH ANTI-TNFα V REGISTRU ATTRA
Prevence latentní TBC a toxicita INH u pacientů léčených anti-TNFα v registru ATTRA
Léčba preparáty anti-TNFα výrazně obohatila terapeutické možnosti revmatických onemocnění. Na druhé straně však
s sebou přináší i nové problémy, obzvlášť zvýšené riziko reaktivace latentní tuberkulózy (LTB). To vedlo k potřebě
vyšetřovat pacienty před zahájením biologické terapie v tomto směru. Česká revmatologická společnost v rámci
skríningu doporučuje před zavedením léčby provádět tuberkulínový test, Quantiferon-TB Gold a RTG plic. Stejně
důležitá je také podrobná anamnéza zaměřená na TBC v minulosti, kontakt s aktivní TBC a na symptomy, které
mohou poukazovat na aktivní TBC (chronický kašel, noční pocení). Test Quantiferon-TB Gold je doporučeno opakovat
s odstupem 3 měsíců a pak i po roce biologické léčby současně s kontrolním RTG plic. V případě, že některý z výsledků
je patologický, je nutná také konzultace pneumologa. V případě latentní TBC je indikována terapie isoniazidem (INH)
v dávce 5mg/kg, maximálně 300 mg denně po dobu 6 měsíců. Toto navíc přináší další riziko nežádoucích účinků
především pro hepatotoxicitu tohoto preparátu. Registr ATTRA nám umožňuje hodnotit různé parametry u pacientů s
jednotlivými diagnózami léčenými různými preparáty a v této retrospektivní studii jsme hodnotili toxicitu isoniazidu
u pacientů léčených z důvodu LTB před zahájením biologické léčby nebo v jejím průběhu. Pacienti a metodika:V letech
2001-2011 bylo do registru ATTRA zavedených 1056 pacientů na biologické léčbě, z toho 656 pacientů s RA, 335 s AS 65
s PsA. V této skupině bylo 76 pacientů léčených INH, z nichž 8 bylo v tomto období léčených dvakrát. Cílem studie bylo
zhodnotit toxicitu INH v těchto případech, ověřit možný vliv komedikace a zjistit rozdíly mezi jednotlivými diagnózami.
Výsledky a závěry:Ve skupině 76 pacientů léčených INH pro latentní TBC jsme zaznamenali jistý stupeň hepatotoxicity
ve 26 případech. Ve většině případů došlo ke zvýšení jaterních enzymů na 2 až 3 násobek normální hodnoty. U 8
pacientů bylo dostačující redukovat dávku INH nebo jiné potenciálně hepatotoxické medikace (MTX, SSZ, NSA) anebo
nasadit hepatoprotektiva. K vysazení jsme museli přistoupit u 4 pacientů, kde bylo zvýšení jaterních testů nad 3
násobek normálních hodnot. Na základě našich výsledků lze tedy konstatovat, že riziko závažné hepatotoxicity bylo jen
mírně zvýšené.
10. Karetová D
II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN, Praha
RAYNAUDŮV FENOMÉN Z POHLEDU ANGIOLOGA
Raynaudův fenomén (Rf) popsaný prvně v roce 1862 Mauricem Raynaudem, je záchvatovitý vasospasmus, postihující
nejčastěji digitální arterie. Typické je spouštění chladem či stresem a střídání barev postižených prstů (tzv. trikolora),
která je však plně vyjádřena jen u menšíny nemocných (cca u 20%). Rf byl posléze rozdělen Thomasem Lewisem na
primární - Raynaudovu nemoc (ryze funkční abnormita postihující všechny prsty, bez vzniku ulcerací) a sekundární
Raynaudův fenomén (většinou asymetrická distribuce vasospasmu, s možností ulcerací). Druhotně navozený Rf bývá
například chorobami pojiva, hematologickými onemocněními, postižením velkých přívodných tepen, léky, profesními
traumaty. V současnosti se terminologicky užívá též označení primární a sekundární Raynaudův syndrom.
Diagnostika se opírá o typickou náhlou dyskoloraci prstů, kterou lze i v ordinaci vyvolat expozicí končetiny chladu (s
ev. průkazem postižení mikrocirkulace pomocí digitální fotopletysmografie). U každého nemocného by měla být
provedena kapilaroskopie. K základnímu vyšetření patří i vyloučení makroangiopatie pomocí ultrasonografie.
K potvrzení či vyloučení druhotné choroby vyvolávající vasospasmus je nutné základní stanovení sedimentace
erytrocytů, krevního obrazu a antinukleárních protilátek (ANA). Pokud tato základní vyšetření jsou abnormální,
Programový sborník
jsou další vyšetření indikována ke zpřesnění a bližší specifikaci problému. Již zmíněná kapilaroskopie by u primární
ho Raynaudova fenoménů měla být normální. I tak lze mluvit až 3-5 let po prvé epizodě Rf o primární Raynaudově
nemoci, protože víme, že předchází 3-10 let některé, zejména autoimunní choroby.
Léčebně jde o vyvarování se vyvolávajících momentů vzniku - zejména chladu. U ojedinělých, nepříliš těžkých
záchvatů můžeme vystačit s režimovým opatřením. Vysazujeme léky s vasokonstrikčním potenciálem (ergotamin,
betablokátory). U primární nemoci může pomoci i autogenní trénink nebo psychoterapeutická intervence. U těžších
stavů jsou lékem volby blokátory kalciových kanálů – nejužívanějšími jsou amlodipin a felodipin (nifedipin pro
nevýhodné farmakologické vlastnosti již prakticky nepoužíváme). Bohužel u sekundárního Rf na tuto léčbu odpovídá
jen třetina nemocných, u primární nemoci je častým problémem jejich podání konstituční hypotense (obvyklá
u mladých žen s možnými vasospasmy i v jiných lokalitách). U těžkých stavů máme průkaz pozitivního ovlivnění
prostanoidy – zejména iloprostem nebo prostaglandinem E1. Měly by být podány dříve než dojde k vývinu ulcerací,
pak již jejich efekt není doložen. Nejnověji jsou data o jistém příznivém působení u inhibitorů fosfodiesterázy
5 (sildenafil) a u antagonistů receptorů pro endotelin (bosentan). U nejtěžších stavů, hrozících či již vyvinutých
nekróz, zvažujeme sympatektomii, nejčastěji chemickou. Pro další, často užívané léky – pentoxifyllin, naftidrofuryl,
acetylsalicylovou kyselinu či hepariny, nemáme dostatek důkazů o pozitivním působení.
Prognóza primárního Raynaudova fenoménu je dobrá, choroba často vyhasne. Prognóza sekundárního Rf závisí na
chorobě, která je podkladem.
11. Levitová A, Pavelka K
Revmatologický ústav, Praha, FTVS UK
EDUKAČNĚ-KOMPENZAČNÍ POHYBOVÝ PROGRAM U NEMOCNÝCH ANKYLOZUJÍCÍ SPONDYLITIDOU
Cílem výzkumu bylo zjistit vliv dvou edukačně-kompenzačních pohybových programů na pohyblivost axiálního
systému, funkční stav a aktivitu onemocnění (včetně aktivity zánětlivého procesu) u jedinců s ankylozující
spondylitidou (AS).
Výzkumu se zúčastnili muži i ženy (průměrný věk 35,42 ± 7,15 roků) navštěvující ambulantně Revmatologický ústav
v Praze. Tento reprezentativní výběr (n ═ 38) byl tvořen respondenty, kteří byli randomizovaně přiřazeni do tří skupin:
1. experimentální (E1) skupina (n ═ 13) absolvovala edukačně-kompenzační pohybový program (EKPP) v tělocvičně
(2x týdně) a ve vodním prostředí – hydrokinezioterapii (1x týdně); 2. experimentální (E2) skupina (n ═ 13) absolvovala
2x týdně shodný EKPP v tělocvičně; kontrolní (K) skupina (n ═ 12) neabsolvovala žádnou vedenou pohybovou
intervenci, ale mohla využít tzv. „pasivní“ procedury z fyzikální terapie (např. z vodoléčby či elektroléčby).
Jednalo se o randomizovaný, komparativní, meziskupinový, jednofaktorový a tříhladinový experiment. Navíc lze hovořit
o experimentu vnitroskupinovém, kde byly sledovány interindividuální změny v daném časovém období (na začátku,
po třech měsících a na konci experimentu, tj. po pěti měsících). Vliv pohybové intervence byl posuzován analýzou
rozptylu s opakovaným měřením 3 x 3 nebo 2 x 2 (čas x intervence). Experiment byl zaměřen na tři hlavní výstupní
proměnné: 1. pohyblivost axiálního systému – měření pohyblivosti BASMI (pět parametrů) a expanze hrudníku; 2.
funkční stav – BASFI; 3. aktivitu onemocnění – BASDAI, včetně posouzení aktivity zánětlivého procesu, a to na začátku
výzkumu (pretest) a po třech měsících (posttest) u skupin E1 a E2 na reaktanty akutní fáze (C-reaktivní protein – CRP,
sedimentace erytrocytů – FW) a jiné zánětlivé parametry – adipocytokiny (resistin, leptin, adiponectin, visfatin).
Po třech měsících se u skupin E1 a E2 významně zlepšily všechny parametry BASMI (p = 0,00), expanze hrudníku (p
= 0,00) a BASFI (p = 0,00). Po následujících dvou měsících (2. vs. 3. měření) se signifikantně zlepšily již jen některé
parametry indexu BASMI – tragus ke stěně (p = 0,01) a cervikální rotace vpravo (p = 0,00); expanze hrudníku (p =
0,01) a BASFI (p = 0,01). Vlivem tříměsíční a následující dvouměsíční pohybové intervence nedošlo u skupin E1 a E2 k
Programový sborník
významnému snížení aktivity onemocnění – BASDAI a rovněž nebyly prokázány signifikantní změny po třech měsících
u CRP a FW. Navíc jsme jako první zjistili, že hladiny adipocytokinů se během tříměsíční intenzivní pohybové terapie u
nemocných AS nemění. Také mezi skupinami E1 a E2 nebyl nalezen za dané časové období významný rozdíl.
12. Němec V, Bočkayová E
Pardubická krajská nemocnice a.s., Dětská revmatologická ambulance, Pardubice
RAYNAUDŮV FENOMÉN U DĚTÍ
Raynaudův fenomén se může projevit již v dětském věku. Má stejné charakteristiky jako je tomu u dospělých. Jde o
stav, kdy spontánně, za působení chladu, fyzického či emocionálního stresu dochází k záchvatovité poruše prokrvení
končetin ve 3 fázích. V první fázi záchvatu Raynaudova fenoménu (R.f.) dochází k zbělení jednoho nebo všech prstů,
což je dáno záchvatovitou vasokonstrikcí digitálních arteriol. Tento stav bývá často spojen s necitlivostí prstů. Druhá
fáze je charakterizována stázou krve v kapilárách a venulách s klinickým projevem cyanosy postižených prstů. V
poslední třetí fázi v době působení tepla dojde k reaktivní hyperémii a zčervenání postižených končetin. Základním
cílem prováděných klinických, laboratorních a instrumentálních vyšetření je rozlišit primární R.f. (neboli Raynaudovu
chorobu) a sekundární R.f., který je pouze jedním nebo prvním projevem celkového závažného onemocnění.
Autoři ve své ambulanci vyšetřili 65 dětí s projevy Raynaudova fenoménu průměrného věku 13,9 roku s mediánem 15
let. U každého dítěte vyšetřili antinukleární faktor (ANF), provedli kapilaroskopii a pletysmografii. Celkem u 24 dětí
(37%) byla všechna vyšetření s normálním nálezem, obtíže byly uzavřeny jako Raynaudova choroba s rizikem vývoje
systémového onemocnění 3 – 12%. Celkem 5 dětí (8%) mělo všechna uvedená vyšetření s patologickým nálezem,
kdy riziko vývoje systémového onemocnění přesahuje 50 % a tomu odpovídá i skutečnost, že u 2 z těchto dětí bylo
prokázáno systémové onemocnění – smíšená nemoc pojiva (MCTD). U 36 dětí (55%) autoři prokázali přítomnost
ANF a/nebo nefysiologický kapilaroskopický nález. U žádného z těchto dětí neprokázali v době vyšetření systémové
onemocnění. Riziko vzniku systémového onemocnění u této skupiny děti je 30 – 47%.
Autoři jsou přesvědčeni, že především skupině dětí, u kterých byla prokázána přítomnost ANF a/nebo nefysiologický
kapilaroskopický nález je potřeba věnovat zvýšenou pozornost. Je potřebné všem vysvětlit příčinu jejich obtíží,
poskytnout jim psané informace o Raynaudově fenoménu, upozornit je na možné první příznaky systémového
onemocnění, provádět pravidelné kontroly dětským revmatologem a včas je předat do dispenzární péče praktického
lékaře či „dospělého“ revmatologa.
13. Pavelka K
Revmatologický ústav, Praha
UPLATNĚNÍ PRINCIPU „LÉČBA K CÍLI“ (TREAT TO TARGET) V BĚŽNÉ KLINICKÉ PRAXI PŘI LÉČBĚ RITUXIMABEM
Léčba k cíli (Treat to target – T2T) je založena na základních principech:
cílem léčby revmatoidní artritidy (RA) je navození remise nebo stavu nízké aktivity;
pilířem léčby je pravidelné měření aktivity RA pomocí kompozitního skóre a adjustace léčby v případě, že cíle není
dosaženo.
Princip T2T byl zapracován do nových Doporučení EULAR pro léčbu revmatoidní artritidy (1).
Byla provedena retrospektivní analýza léčby rituximabem fází II a III klinického zkoušení. V jedné skupině byli zařazeni
pacienti, u nichž byla léčba opakována po 24 týdnu léčby, jestliže bylo DAS 28 > 2,6 (opakování režimu T2T). Do druhé
skupiny byli zařazeni pacienti, kteří měli 8 a více oteklých a palpačně citlivých kloubů (z 68/66) a to v režimu podle
Programový sborník
spotřeby (PRN). Nezávisle na režimu, nová léčba byla povolena pouze tehdy, když odpověď na první nebo druhý kurz
léčby byla pozitivní.
Do prvé skupiny bylo zařazeno 236 pacientů a do druhé skupiny 257 pacientů. Šesti měsíční opakovaná aplikace
v režimu T2T vedla k většímu zlepšení aktivity nemoci v průběhu času než aplikace dle potřeby (PRN) a rovněž
k výraznějšímu funkčnímu zlepšení. Aplikace v režimu T2T byla také účinnější ve smyslu navození výrazné klinické
odpovědi oproti režimu PRN (12,3 % vs. 5,1 %). Režim T2T byl také spojen s menší frekvencí exacerbace RA (definováno
jako DAS 28 > 1,2 jednotky ve srovnání s režimem PRN). Výskyt závažných nežádoucích účinků ve skupině T2T byl 12,0
na 100 pac./roků a ve skupině PRN na 100 pac./roků. Výskyt závažných infekcí pak byl ve skupině T2T 2,2 na 100 pac./
roků a 3,4 na 100 pac./roků ve skupině PRN. Tento rozdíl nebyl signifikantní (2).
Opakovaná léčba rituximabem založená na hodnocení ve 24 týdnu a s cílem navození DAS 28 remise vede k zlepšené
účinnosti a přísnější kontrole aktivity RA ve srovnání s PRN aplikací rituximabu, aniž by docházelo ke zhoršení
bezpečnostního profilu. T2T princip je tedy vhodnou aplikační formou pro pacienty s RA léčených rituximabem.
Klíčová slova: revmatoidní artritida, terapie, rituximab
Literatura:
1. Smolen JS, Landewé R, Breedveld FC, et al. EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis
with synthetic and biological disease-modifying antirheumatic drugs. Ann Rheum Dis 2010;69:964-975.
2. Emery P, et al. doi:10.1093/rheumatology/ker253
14. Pavelka K
Revmatologický ústav, Praha
UPDATE – METOTREXÁT V LÉČBĚ REVMATOIDNÍ ARTRITIDY
Metotrexát (MTX) je nejčastěji užívaný chorobu modifikujícím lékem (DMARD) revmatoidní artritidy (RA). MTX příznivě
ovlivňuje symptomy u časné i pozdní RA a to střední i vyšší aktivity. Zpomaluje rentgenovou progresi RA, ale v menší
míře než biologické léky. V monoterapii u časné RA je stejně účinný jako anti TNF preparáty, s výjimkou tocilizumabu. U
naivních pacientů s časnou RA je monoterapie stejně účinná jako kombinace více chemických DMARD.
MTX je součástí první léčebné strategie v léčbě aktivní RA. Podle konceptu „Treat to target“ je léčba zahájena dávkami
10 – 15 mg týdně. Pokud není dosaženo cíle (remise) je dávka titrována do 25 mg týdně. V případě nedostatečného
efektu je přidán anti TNF preparát.
Při dosažení odhadované remise (6 měsíců a dále) je možné detrahovat kortikoidy a biologické léky, doporučuje se však
setrvávat na udržovacích dávkách MTX.
Poslední studie prokázaly snížení kardiovaskulární mortality pacientů léčených MTX.
Bezpečnost MTX v dlouhodobé léčbě RA je dobrá, je nutné ale respektovat „Doporučení pro monitorování bezpečnosti
MTX“.
Klíčová slova: metotrexát, terapie revmatoidní artritidy
Literatura:
1. Visser et al. Ann Rheum Dis 2009;68:1086-93
2. Pavelka K, Vencovský J. Doporučení České revmatologické společnosti pro léčbu revmatoidní artritidy. Čes
Revmatol 2010;4:182-191.
Programový sborník
15. Pavelka K
Revmatologický ústav, Praha
ZKUŠENOSTI S LORNOXICAMEM V KLINICKÉ PRAXI
Lornoxicam je nesteroidní antirevmatikum, které patří do skupiny oxicamů. V současné době se dostává do distribuce
preparát XEFO Rapid ve formě potahovaných tablet s rychlým uvolňováním účinné látky. Doporučené dávkování je 8
mg 1x-2x denně. Lornoxicam ve formulaci s rychlým uvolňováním má hodnoty Cmax, Tmax a AUC shodné s hodnotami
lornoxicamu podávaného i.m. Průměrný poločas vylučování je 3-4 hodiny.
Analgetická a protizánětlivá účinnost byla zkoušena ve třech studiích u revmatoidní artritidy a to 2x oproti diklofenaku
a jednou oproti naproxenu. Účinnost lornoxicamu byla nejméně tak dobrá, jako u standardních léků. Dále byl
lornoxicam zkoušen u osteoartrózy kolenních a kyčelních kloubů a to ve srovnání s diklofenakem a rofekoxibem. Při
hodnocení oproti rofekoxibu bylo dosahováno lepších terapeutických výsledků.
Lornoxicam je neselektivní nesteroidní antirevmatikum, ale metaanalýza nežádoucích účinků ukazuje relativně
příznivý bezpečnostní profil. Při krátkém poločasu lornoxicamu nedochází ke kumulaci látky v těle. Riziko renální
a hepatální toxicity je malé. Nebyl popsán ani vysoký výskyt dermatologických alergických projevů. V oblasti
gastrointestinální snášenlivosti je lornoxicam na úrovni ostatních neselektivních nesteroidních antirevmatik (NSA).
V rámci diferenciovaného podávání NSA je nutné přivítat příchod nového NSA, které díky vyvážené inhibici COX-1,
COX-2 a výhodné galenické formulaci vykazuje dobrý poměr účinnosti a toxicity. Jeho indikací je krátkodobá léčba
akutních, mírných až středně silných bolestí u revmatických onemocnění.
Klíčová slova: lornoxicam, nesteroidní antirevmatikum, terapie
16. Skácelová M, Horák P
III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická FN a LF UP Olomouc
STILLOVA CHOROBA DOSPĚLÝCH
Stillova choroba dospělých (Adult onset Still’s disease, AOSD) je jednou z poměrně častých příčin febrilií nejasné
etiologie, které se v populaci vyskytuje s incidencí 0,16 případů/100 000 osob/rok. Jedná se o onemocnění neznámé
etiologie projevující se celou řadou klinických příznaků, zahrnujících intermitentní febrilie, artritidy, kožní vyrážku,
bolesti hrdla, leukocytózu, hepatopatii, polyserozitidu, lymfadenopatii, splenomegalii a další systémové příznaky.
Z laboratorních nálezů je přítomna elevace reaktantů akutní fáze, leukocytóza, poměrně častá je elevace sérových
aminotransferáz a alkalické fosfatázy, výrazně patologické bývají hodnoty sérového ferritinu a jeho glykosylované
frakce. Onemocnění je asociováno s elevací hladin sérových cytokinů, např. IL-1, TNF alfa, IL-6, dále pak i IL-18. Nebyla
však prokázána žádná asociace mezi tíží a formou onemocnění a sérovými hladinami jednotlivých cytokinů.
Nejčastěji používanými diagnostickými kriterii jsou Yamaguchiho kriteria, zahrnující malá a velká kriteria při vyloučení
infekce, malignity či jiného systémového onemocnění. Terapeutická odpověď a prognóza onemocnění jsou velmi
variabilní, cca 34% onemocnění je monofázických ( s průměrnou dobou do nastolení remise 9 měsíců) cca 24%
případů je intermitentních ( opakovaná vzplanutí choroby s remisemi mezi jednotlivými epizodami), chronická forma
onemocnění je pak přítomna v 36% případů (více než 1 epizoda vzplanutí choroby v posledním roce nebo perzistentně
aktivní onemocnění často asociované s destruktivní artritidou). Chronické aktivní onemocnění může kromě těžkých
destrukcí kloubů vést k sekundární amyloidóze se všemi jejími důsledky, poměrně vzácnou hematologickou komplikací
je pak syndrom aktivovaných makrofágů, který v nerozpoznané formě může vést až k úmrtí pacienta.
Léčba onemocnění se opírá o léčbu NSA, na které v monoterapii odpovídá cca 20% pacientů, v ostatních případech pak
vyvstává nutnost použití glukokortikoidů v dávce 0,5-1,0 mg/kg, v případě život ohrožujících stavů v intravenózních
Programový sborník
pulzech. Při nedostatečné terapeutické odpovědi se doporučuje zahájit terapii biologiky , opakovaně byla referována
účinnost anti TNF terapie (adalimumab, etanercept a infliximab), anakinry a rituximabu. Jedná se však jen o kazuistické
série pacientů, doposud nebyla provedena větší klinická studie ohledně účinnosti biologické terapie v léčbě AOSD.
Při neúčinnosti biologické terapie jsou používána v terapii AOSD klasická DMARDs (methotrexát, cyklosporin
A, azathioprin, hydroxychlorochin, leflunomid, sulfasalazin, zlato), u těžkých forem je popisováno i použití
cyklofosfamidu, mykofenolát mofetilu či intravenozních imunoglobulinů.
Součástí prezentovaného sdělení bude i kazuistika 55 -leté ženy vyšetřované pro febrilie nejasné etiologie s
hepatopatií, kožním rašem a generalizovanou lymfadenopatií verifikovanou pomocí PET CT. Po vyloučení infekčního a
maligního onemocnění, zejména lymfomu, byla splněna dg. kriteria Stillovy choroby, která promptně zareagovala na
terapii vysokodávkovanými glukokortikoidy.
17. Slíva J
Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha
MOLEKULA LORNOXICAMU
Novinky ve farmakoterapii bolesti: lornoxikam MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.
Ústavy farmakologie 2. a 3. LF UK, Praha Nesteroidní antiflogistika (NSA) mají v léčbě mírné až středně těžké bolesti
zcela nezastupitelné místo.
Lornoxikam, řazený mezi oxikamy, je látkou s vyváženým inhibičním působením na obě izoformy cyklooxygenáz,
přičemž současně snižuje expresi inducibilní syntázy oxidu dusnatého. V preklinických studiích je navíc poukazováno
i na inhibiční působení na úrovni interleukinu IL-6 či TNF-alfa, tedy mj. cílových struktur pro dnes běžně využívaných
biologika u řady revmatologických onemocnění. Lornoxikam v dostupné tabletové formě (Xefo Rapid) se vyznačuje
rychlým nástupem účinku přibližně za 30 minut, tedy výrazně dříve, nežli u ostatních oxikamů či většiny běžně
užívaných zástupců NSA. Klinická účinnost i bezpečnost je dokladována v několika klinických studiích nejenom
u nemocných se zánětlivou, ale např. i pooperační bolestí, a to za příznivého bezpečnostního profilu.
18. Sokalska-Jurkiewicz M, Šedová L
Revmatologický ústav, Praha
VZÁCNÝ OVERLAP SYNDROM: KOINCIDENCE WEGENEROVY GRANULOMATÓZY A REVMATOIDNÍ ARTRITIDY
U 62LETÉ NEMOCNÉ
Wegenerova granulomatóza (WG) je vzácným autoimunitním zánětlivým onemocněním malých cév, které
v generalizované systémové formě je charakterizované postižením dýchacích cest a ledvin s přítomností typických
granulomů a nekrotických změn v histopatologickým vyšetření. Má značný sklon k relapsům a špatnou prognózu.
Koincidence WG a revmatoidní artritidy (RA) je velmi vzácná a v literatuře nacházíme jen několik popisů
takových případů. Obvykle RA je prvním onemocněním, ke kterému se následně přidává WG. Částečně společná
symptomatologie a vzácnost koincidence těchto nemocí vede k diagnostickým a terapeutickým problémům.
Diagnóza RA byla u nemocné stanovena v roce 1974. Od té doby pacientka byla léčena chorobou modifikujícícími léky
(Delagil, Tauredon, Methotrexat, Arava) a glukokortikoidy do roku 2009, od kdy pro nežádoucí účinky měla pouze
nesteroidní antiflogistika (NSA) a glukokortikoidy. Na podzimu roku 2009 se u pacientky objevily horečnaté stavy s
opakovanými atakami hemoptýzy. Na RTG a CT plic byl zjištěn oboustranně nález kavitovaných uzlů. Na kontrolním
CT plic změny popsány již jako solitární uzly. Klinický se k tomu přidaly opakované výsevy nodozit na bércích a poprvé
Programový sborník
bylo vyslovené podezření na vaskulitidu. V roce 2010 nemocná podstoupila transtorakální biopsie plicní tkáně s
nálezem granulomů bez mykotických vláken, BK negativní. Na kontrolním CT vyšetření plic byl nález stacionární a
CT nosních dutin bez větší patologie. Od diagnózy bylo odstoupeno. Za první hospitalizace v RÚ bylo zjištěné zvýšení
reaktantů akutní fáze, pozitivita revmatoidního faktoru, antinuklearních protilátek, a-CCP a p-ANCA protilátek ve
vysokém titru, vysoký DAS-28, a leukocyturie. Za další hospitalizace pro exophtalmus bylo provedeno NMR vyšetření
orbit, kde byl nalezen měkkotkáňový útvar velikosti cca 2 cm vyplňující hrot pravé orbity blízko kavernózních splavů
a sfenoidální dutiny, obkružující optický nerv. Druhé čtení bioptického materiálu z kůže a plic provedené odborníkem
na vaskulitidy, potvrdilo přítomnost změn shodných s diagnózou ANCA pozitivní vaskulitidy. Byla tedy stanovena
diagnóza overlapu WG a RA, dále bylo rozhodnuto o podání imunosupresivní terapie (cyklofosfamid intravenózně).
U nemocné s dlouholetou RA došlo k vývoje hemoptýzy, plicních změn a nodozit na bercích, následně i exophtalmu s
přítomností granulomatozní tkaní v orbitě. V laboratorních výsledcích byly přítomné p-ANCA protilátky, nikoliv c-ANCA
protilátky. Vzhledem k diagnostické obtížností od času prvních projevu do stanovení diagnózy uplynulo cca 9 měsíců
a nemocna musela podstoupit invazivní diagnostický program včetně biopsie plic. Pro většinu případů overlapu WG
a RA popsaných v literatuře byl typický vývoj RA před WG, pozitivita ANCA protilátek a RF, postiženi dýchacích cest a
nepřítomnost renalního postižení stejně jako u naše nemocné.
19. Soukup T, Veleta T, Bradna P, Jansa P1/
2. interní klinika Lékařské fakulty UK Praha a Fakultní nemocnice Hradec Králové
1/
II. interní klinika kardiologie a angiologie VFN a 1. LF UK, Praha
ÚSPĚŠNÉ ZHOJENÍ DEFEKTU PRSTU PŘI LÉČBĚ PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE BOSENTANEM U NEMOCNÉ
SE SMÍŠENÝM ONEMOCNĚNÍM POJIVA
Digitální ulcerace (DU) jsou v 30-50% projevem systémových nemocí pojiva, zejména systémové sklerodermie.
Charakterizovány jsou bolestivostí, špatným a pomalým hojením, významným omezením funkce rukou (interferují s
životním režimem), komplikují se infekcí. DU bývají hlavní příčinou nemocnosti a funkčního omezení pacientů a mají
významný vliv na kvalitu života.
Popisujeme příběh 31leté nemocné, které bylo ve 14 letech diagnostikováno smíšené onemocnění pojiva (UCTD).
Nemoc je spojena s Raynaudovým fenoménem, Coombs pozitivní anémií, perikarditidou, pleuritidou, výskytem
autoprotilátek proti U1-RNP a Smithovu antigenu. Vzhledem k rozvoji intersticiálního plicního procesu byla zahájena
pulzní léčbu cyklofosfamidem. Bohužel byla doprovázena rozvojem sepse, bronchopneumonie a nemocné byla
ponechána perorální monoterapie glukokortikoidy. V 21 letech dochází k rozvoji středně závažné plicní arteriální
hypertenze (PAH) a nekróze distálních článků prstů levé dolní končetiny. Centrum pro plicní hypertenzi po
katetrizačním vyšetření srdce zahájilo léčbu bosentanem. Po roční léčbě jsme zjistili poklesu tlaku v plicnici a plné
zhojení DU. Desetiletý průběh léčby nemoci je spojen se stabilizací dechových funkčních parametrů a s absencí jiného
orgánového postižení.
Bosentan je antagonista duálního receptoru pro endotelin s užitečným vazodilatačním efektem. Specifická léčba PAH
má důsledky na mikrocirkulaci i v jiných lokalizacích, je dána evidence pro prevenci vývoje DU. Ekonomicky náročná
terapie s efektem na DU je v tomto případě vedlejším produktem léčby PAH.
Programový sborník
20. Suchý D
Oddělení klinické farmakologie Fakultní nemocnice v Plzni
DIAGNÓZA A LÉČBA PERIFERNÍHO VASKULÁRNÍHO POSTIŽENÍ U PROGRESIVNÍ SYSTÉMOVÉ SKLERÓZY
Periferní vaskulární postižení se manifestuje u většiny pacientů s progresivní systémovou sklerózou (SSc). Až u 90%
pacientů dochází k rozvoji Raynaudova fenomenu (RF). Ten je zpravidla vyvolán vlivem chladu, stresu, kouření a
postihuje zejména ruce a nohy, ale i jazyk, nos, oblast pately. Sekundární RF v kontextu SSC se v řadě charakteristik liší
oproti idiopatickému RF. Mezi zásadní rozdíly řadíme: věk výskytu okolo 30 let, výraznou ischemická bolest, zvýšené
titry ANA, abnormální kapilaroskopii a rozvoj digitálních ulcerací (DU). U pacientů se PSS dochází v důsledku chronické
digitální ischemie k rozvoji jizvení v obl. bříšek prstů, zmenšeni jejich objemu nebo v těžších případech rozvoji DU,
event. akroosteolýzy. K vývoji DU dochází až u poloviny pacientů s SSc, v 75 % do 5let od prvních symptomů PSS.
Vyšší výskyt DU je popisován u difusní formy SSc (47%), méně u limitované formy (33%). Hojení DU je prolongované,
pohybuje se mezi 3-15 měsíci. DU jsou zdrojem bolesti, zhoršené funkce rukou, disability, hospitalizace. Mezi jejich
komplikace patří infekce, možný rozvoj gangrén, osteomyelitidy, nutnost amputací. V léčbě RF jsou většinou užívána
léčiva s vazodilatačním účinkem. Blokátory kalciových kanálů (CCB), prostanoidy a inhibitory fosfodiesterasy -5 jsou
účinnými léky v léčbě sekundárního RF asociovaného se SSc. V léčbě vaskulopatie při SSC jsou podle doporučení
EUSTAR doporučeny jako léky první linie dihydropyridinové CCB, jejichž použití pozitivně ovlivňuje projevy RF a hojení
DU. Prostanoidy zlepšují projevy digitální vaskulopatie a jsou účinné v léčbě DU, omezením je nutnost iv .aplikace.
Antagonisté endotelinových receptorů (bosentan, sitaxentan) jsou podle doporučení EULAR z r. 2009 vhodné k léčbě
pacientů s mnohočetnými DU refrakterními na léčbu CCB a prostanoidy. K potvrzení signifikantního efektu bosentanu
na rozvoj nových DU přispěly zejména randomizované klinické studie RAPID-1 1 a RAPID -2. Na pracovišti autora je k
urychlení hojení DU používána kombinace vazodilatační léčby a hyperbarické oxygenoterapie.
21. Svobodová R
Revmatologický ústav, Praha
METOTREXÁT A SYSTÉMOVÁ ONEMOCNĚNÍ POJIVA
Metotrexát (MTX) je v současné době nejužívanějším, tzv. „kotevním“ chorobu modifikujícím lékem revmatoidní
artritidy (RA). Kromě toho je s úspěchem používán k léčbě některých projevů u systémových onemocnění pojiva.
Účinnost MTX u systémového lupusu erytematodes (SLE) je prokázána řadou randomizovaných klinických studií, proto
je zahrnut v doporučení EULAR pro léčbu SLE. MTX snižuje aktivitu onemocnění (SLEDAI), umožňuje redukci dávky
glukokortikoidů, ovlivňuje SLE artritidu a lupusové kožní manifestace (rash, diskoidní i subakutní kožní lupus). Může
být užitečný u vaskulitidy, hematologické manifestace a renálního postižení. Intrathekálně podaný MTX byl úspěšně
použit u neuropsychiatrického SLE. MTX je též často používán u zánětlivých myopatií – poly/dermatomyositidy (PM/
DM) v kombinaci s glukokortikoidy. Nelze zodpovědět, zda je tato kombinace účinnější než samostatný prednisolon,
protože všechny 3 randomizované kontrolované klinické studie srovnávaly MTX s jinými imunosupresivními léky nebo
MTX v kombinaci s azathioprinem. Nebyly nalezeny rozdíly v účinnosti mezi skupinami ani mezi pacienty s PM/DM.
Choy provedl revizi na základě Cochranské databáze, která byla publikována v roce 2005. Od té doby nebyly předloženy
žádné zásadní změny v terapii těchto onemocnění. Použití MTX u systémové sklerodermie (SSc) není časté. Byly
publikovány výsledky 2 multicentrických randomizovaných klinických studií hodnotících účinnost a bezpečnost MTX
u SSc. Výsledky prokázaly, že MTX zlepšuje kožní změny u časné difusní SSc, ale nebylo pozorováno žádné zlepšení
interních orgánových manifestací. MTX je velmi často používán u projevů polyartritidy a myositidy u smíšeného
onemocnění pojiva (MCTD), ačkoli nebyly dosud publikovány důkazy týkající se účinnosti a bezpečnosti MTX u MCTD,
Programový sborník
ale pouze jednotlivé kazuistiky a zkušenosti odborníků. I přesto, že není velké množství důkazů o účinnosti metotrexátu
u jednotlivých systémových onemocnění pojiva, je často s velmi dobrým efektem používán v klinické praxi k ovlivnění
muskuloskeletálních a kožních projevů u jednotlivých systémových onemocnění.
22. Šléglová O
Revmatologický ústav, Praha
MÁME SE OBÁVAT HEPATOTOXICITY METOTREXÁTU?
Dle literárních údajů patří hepatotoxicita methotrexátu (MTX) k nejčastějším nežádoucím účinkům při dlouhodobě
léčbě. Toxicita MTX není přesně vysvětlena. Možná je aktivace hvězdicových buněk MTX vedoucí k depozici kolagenu.
Další teorie vysvětluje hepatotoxicitu kumulací MTX a jeho metabolitů, které mají za následek poruchu syntézy
methionu a nukleotidů vedoucí k jaternímu poškození. Lehká elevace jaterních testů objevuje u 20-48% léčených
pacientů, persistující elevace ALT koreluje s rizikem rozvoje fibrózy. Vyšší riziko toxicity mají pacienti pravidelně
konzumující alkohol, se sníženou funkcí ledvin, mající diabetes mellitus, preexistující jaterní onemocnění nebo kteří
jsou obézní.
V rámci studie BeSt (Treatment Strategies in Rheumatoid Arthritis) bylo v jedné z větví sledováno 498 pacientů na MTX
po dobu 5ti let. Elevace ALT nad dvojnásobek normy se objevila u 89 pacientů, nejčastěji v prvním roce sledování. ALT
elevace byla tedy méně častá, než jak bylo dosud referováno (6.3/100 paciento-roků). Pouze u 3% pacientů přetrvávala
elevace nad dvojnásobek normy déle než 6 měsíců po prvním výskytu. Rizikovými faktory pro přetrvávání byla
positivita citrulinových protilátek a elevace ALT nad normu před zahájením studie. Dále budou prezentovány studie
ukazující riziko hepatotoxicity při podávání kombinované léčby MTX se standardními DMARDs či s biologickou léčbou.
Závěrem budou shrnuta vhodná vyšetření před nasazením MTX a současné doporučení pro monitorování bezpečnosti
léčby. Dosud nepanuje jednotný názor v otázka bezpečné kumulativní dávky ani v otázce indikace k jaterní biopsii.
23. Šedová L
Revmatologický ústav
POTVRDIL SE V PRAXI PŘÍZNIVÝ BEZPEČNOSTNÍ PROFIL PŘÍPRAVKU ORENCIA?
Nově zpracovaná data týkající se bezpečnostního profilu abataceptu při léčbě revmatoidní artritidy se opírají o hodnocení
integrovaných dat z osmi dvojitě zaslepených, randomizovaných a placebem kontrolovaných studií fáze IIb a III.
Hodnocená populace jsou všichni pacienti léčeni abataceptem v rámci dvojitě zaslepených nebo prodloužených fázích
studií (4149). Největší počet pacientů byl léčen od 48 do 60 měsíců (1030; 24,8%), dále 6 až 12 měsíců (874; 21,1%)
s celkovou průměrnou dobou léčení 30,4 měsíců a medianem 26,2 měsíců. Expozice počítána v paciento-rocích byla
11658. Přerušení léčby z důvodů nežádoucích účinků a závažných nežádoucích účinků bylo zaznamenáno u 3,9% a
3,1% pacientů během dvojitě zaslepené fáze studie au 10,4 a 6% během prodloužené fáze studie. Malignity byly
reportovány během prodloužené fáze u 6,6%, Nejčastěji se jednalo o bazaliom 1,9% a kožní spinocelulární karcinom
1,9%. Výskyt malignit byl v čase setrvalý a při kontinuální léčbě abataceptem byl podobný očekavanému výskytu
v populaci s revmatoidní artritidou.
Autoimunní onemocnění během prodloužené fáze bylo hlášeno u 4,7%, nejčastěji šlo o psoriázu (1,3%) pacientů. Ve
všech případech se jednalo o mírné až středně intenzivní projevy. Nebyla zaznamenána zvýšující se incidence v rámci
dlouhotrvající léčby.
Během prodloužené fáze nebyl reportován žádný případ tuberkulozy ani oportunních infekcí.
Programový sborník
Incidence a frekvence nežádoucích účinků a závažných nežádoucích účinků byly podobné během zaslepených fází jako
při dlouhodobých extenzích, kde byl prokázán srovnatelný bezpečnostní profil pro kumulativní dávku.
Tato analýza dlouhodobých dat ze studií terapie pacientů s revmatoidní artritidou s abataceptem potvrdila příznivý
bezpečnostní profil tohoto léku.
24. Tegzová D
Revmatologický ústav a Klinika revmatologie 1. LF UK v Praze
LUPUS NEONATORUM A MOŽNOSTI JEHO TERAPIE
Vzácnější, ale závažnou komplikací gravidity u žen s pozitivitou anti Ro a anti La protilátek je lupus neonatorum (LN). Je
udáváno, že až 30 % matek s LN je do té doby symptomatických, ale v 50 % se u nich později vyvine systémová nemoc.
24% matek má UCTD, 15% SLE a 22% Sjögrenův syndrom. LN se vyskytuje ve formě přechodného exantému nebo i
systémových projevů s leukopenií, trombocytopenií a hepatomegalií. Vysoce závažnou formou LN je kongenitální AV
blokáda až třetího stupně. Příčinou LN je přítomnost transplacentárně přenesených anti Ro a anti La autoprotilátek.
Jejich vlivem jsou indukovány procesy, které vedou k produkci prozánětlivých a fibrotizujících cytokinů a tím i
fibrotizaci a jizvení převodního aparátu u geneticky citlivých plodů. Problémem je relativně častý výskyt nemoci u
asymptomatických matek, u kterých tudíž není ani důvod po patognomických autoprotilátkách preventivně pátrat.
Komplikace jsou proto často zachyceny až po porodu, kdy již není možné eventuelní AV blokádu terapeuticky ovlivnit.
K diagnostice kongenitální AV blokády je užívána fetální dopplerovské echokardiografie. Terapeuticky jsou u LN
užívány glukokortikoidy a prognosa nekomplikované formy je příznivá. V případě kongenitální AV blokády je terapie
velmi problematická a často neúspěšná, efekt lze předpokládat pouze u včasného nasazení terapie glukokortikoidy s
nízkou molekulární váhou, které pronikají placentou (dexametazon, betametazon). Současná léčba prednisonem nebo
metylprednisolonem, kterou je léčena eventuelní systémová nemoc matky, nemá pro LN žádný preventivní ani léčebný
význam. Diskutováno je i preventivní použití intravenózních imunoglobulinů.
V Revmatologickém ústavu ve spolupráci s ÚPMD v Praze probíhá řadu let intenzivní sledování gravidních žen se
systémovými chorobami včetně těch, které jsou rizikové právě s ohledem na možnost vzniku LN. Díky pečlivému
sledování se daří tyto komplikace včas rozpoznat a tím i adekvátně léčit.
Podporováno Výzkumnými záměry MZČRNO:000 000 23728
25. Tomš J
2. interní klinika, Oddělení revmatologie a klinické farmakologie, LF UK a FN Hradec Králové
SYSTÉMOVÝ LUPUS A POSTIŽENÍ GASTROINTESTINÁLNÍHO TRAKTU
Systémový lupus erythematodes (SLE) je systémové onemocnění charakterizované orgánově nespecifickou
autoimunitní reaktivitou. SLE může postihovat téměř všechny tělesné orgány (zejména kůži, klouby, ledviny, plíce
aj.). Gastrointestinální (GIT) symptomatologie se u pacientů s SLE vyskytuje poměrně běžně (25-40 %), většinou ale
souvisí s nežádoucími účinky léků (nesteroidní antirevmatika, glukokortikoidy, imunosupresiva) nebo s infekčními
komplikacemi. Postižení GIT v přímém vztahu k SLE není tak časté, přesto může být život ohrožující. Již v roce 1895
W. Osler zdůraznil, že GIT manifestace může zastínit ostatní projevy SLE a imitovat jakékoliv břišní onemocnění. Na
druhé straně bývá GIT postižení u SLE podhodnoceno, zejména v případě absence abdominální symptomatologie.Xu
a spol. popsali 177 hospitalizovaných pacientů s SLE, u nichž se GIT projevy vyskytly ve 22 % případů (z toho v 30,8
% se jednalo o první projev SLE). Za rizikové faktory těchto komplikací autoři označili Raynaudův fenomén, depleci
Programový sborník
sérového komplementu a pozitivní ANCA protilátky. V kohortě 180 pacientů s SLE sledovaných během jednoho roku
byly bolesti břicha třetí nejčastější příčinou vedoucí pacienty k akutnímu vyšetření na oddělení pohotovosti (RojanoSeras a spol). Mezi klinicky významné projevy GIT postižení u SLE patří vaskulitida mezenterických cév, exsudativní
enteropatie (protein loosing enteropathy), intestinální pseudo-obstrukce a akutní pankreatitida. Jedná se o vzácné,
ale velmi závažné stavy, u nichž časné stanovení diagnózy a promptní zahájení léčby rozhoduje o další prognóze
pacienta. Příznivým faktorem je většinou dobrá odpověď na léčbu glukokortikoidy a/nebo imunosupresivními léky.
Nedílnou součástí terapie musí být podpůrná léčba (dietní opatření, nutriční podpora, antibiotika, prokinetika apod.).
V rámci GIT manifestace SLE se nesmí ovšem zapomínat ani na abdominální postižení v souvislosti s asociovaným
antifosfolipidovým syndromem (např. Bud-Chiari syndrom, jaterní infarkt, trombóza mesenteriálních cév apod.).
26. Veleta T, Soukup T, Vlček J, Bradna P
2. interní klinika Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové
INFEKCE SCEDOSPORIUM APIOSPERMUM U PACIENTA S REVMATOIDNÍ ARTITIDOU
Revmatoidní artritida svou podstatou i léčbou vede k oslabení imunitního systému. Vláknitá houba Scedosporium
apiospermum (Pseudallescheria boydii) je častým původcem mykotických infekcí kůže a podkoží (mycetomů),
vznikajících nejčastěji po drobných traumatizacích, jako poranění o trny keřů a stromů. U imunokompromitovaných
pacientů může Scedosporium apiospermum způsobit i závažné infekce, jejichž nejčastějšími lokalizacemi jsou plíce,
kosti, centrální nervová soustava nebo klouby. 63letý pacient s revmatoidní artritidou byl v minulosti opakovaně
hospitalizován pro závažné infekční komplikace (infekční endokarditidu, salmonelovou sepsi) a v roce 2006 byl několik
měsíců léčen antimykotiky pro nález Scedosporium apiospermum v punktátu z rezistence na levém předloktí a pravé
paži. V červenci letošního roku byl pacient přijat na naše oddělení pro bolesti zad, způsobené kompresivní frakturou
obratle L3. Od plánovaného neurochirurgického výkonu bylo upuštěno pro recidivu scedosporiové infekce, která byla
zachycena v punktátu z burzy v oblasti pravého lokte. Byla zahájena antimykotická terapie vorikonazolem, kontrolní
kultivace punktátu z rezistence na pravém předloktí po třech týdnech terapie nepotvrdila mykotickou infekci. Vzhledem
k anamnéze opakovaných závažných infekcí je v plánu dlouhodobé podávání antimykotické léčby v terapeutické dávce
a po jejím ukončení pravděpodobně i podávání menší dávky antimykotika jako prevence recidivy scedosporiové infekce.
U pacientů s revmatoidní artritidou bylo popsáno několik případů podkožních infekcí, ale i závažných komplikací, jako
například infekce kloubní náhrady. Jedná se o obtížně léčitelné infekce, vyžadující dlouhodobou antimykotickou terapii,
často v kombinaci s chirurgickým výkonem.
SEKCE ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ – NELÉKAŘŮ
1. Bočkayová E, Němec V
Dětská revmatologická ambulance, Pardubická krajská nemocnice, Pardubice
HLA B27 POZITIVITA V DĚTSKÉM VĚKU
Autoři prezentují skupinu 42 dětí s pozitivitou HLA B27. Soubor tvoří 32 dětí s revmatickým onemocněním probíhajícím
pod obrazem juvenilní idiopatické artritidy (JIA) a 10 dětí s pozitivitou HLA B27 bez revmatologické diagnózy,
které byly vyšetřeny na žádost rodičů pro Bechtěrevovu chorobu (MB) v rodinné anamnéze (RA). Retrospektivním
hodnocením obou skupin autoři hledají odpověď na dvě otázky: 1. Je rozdílný průběh revmatického onemocnění u dětí
s MB v rodinné anamnéze proti skupině bez onemocnění MB? a 2. Je u dětí s MB v RA vhodné preventivní vyšetření HLA
B27 a sledování nositelů tohoto znaku revmatologem? V první skupině (32) HLA B27 pozitivních dětí s revmatickým
Programový sborník
onemocněním byl údaj o MB v RA přítomen pouze u 5 dětí (3x rodič, 2x prarodič). Celkem 27 dětí je nemocných JIA
bez zátěže manifestního MB v RA a u 25 (93%) těchto dětí onemocnění probíhalo s příznivým průběhem s přechodem
do remise. JIA oligoartikulární mělo 18 (72%), polyartikulární seronegativní 3 (12%), psoriatickou 4 (16%) dětí. U 2
dětí (7%) probíhalo onemocnění nepříznivě pod obrazem JIA artritida s entezitidou bez dosažení remise. Z 5 dětí s JIA
s Bechtěrevovu chorobu v RA u 2 dětí ( 40%) probíhalo onemocnění příznivě jako JIA oligoartikulární, u 3 (60%) dětí
nepříznivě s obrazem JIA oligoartritidy rozšíření, nebo nezařazené. Remise u nich nebylo dosaženo. V druhé skupině
bylo vyšetřeno 10 dětí bez kloubních obtíží s pozitivní rodinnou anamnézou přítomnosti MB. Věkový průměr v době
stanovení HLA B27 pozitivity byl 9 roků a děti byly sledovány v průměru 4 roky (0–9). U žádného z dětí se v průběhu
sledování neobjevily muskuloskeletální či oční obtíže. Na základě získaných výsledků jsou odpovědi na otázky: Ad. 1
Závažnější průběh onemocnění JIA je ve skupině dětí s pozitivní anamnézou MB v rodině (60%) proti skupině dětí bez
pozitivní anamnézy MB v rodině (7%). Ad. 2 Autoři nedoporučují preventivní vyšetřování a sledování bezpříznakových
dětí rodičů s MB. Jako potřebnou vidí edukaci o prvních projevech onemocnění a upozornění na situace, kdy je potřeba
neprodleně vyhledat konzultaci dětského revmatologa. Dostatečnou informovanost autoři považují za důležitou
nejen z pohledu uklidnění rodičů, ale i z důvodu včasného stanovení případné diagnózy JIA a brzkého zahájení
terapie u těchto dětí, neboť oddálená diagnóza a terapie je obecně považována za prognostický znak horšího průběhu
revmatického onemocnění.
2. Eichnerová P
Centrum biologické léčby Medipont plus s.r.o., České Budějovice
BECHTĚREVICI Z NAŠEHO CENTRA ŽIJÍ NAPLNO
V současné době se v našem centru biologické léčby léčí 39 nemocných s Ankylozující spondylitidou. Lékařská péče se
sledováním efektu léčby i možných vedlejších účinků je zcela samozřejmá,proto o zdravotní stránce našich bechtěreviků
snad víme všechno.Položili jsme si ale otázku,,Jak žijí naši Bechtěrevici?\“Zhodnotili jsme si,jak se v průběhu léčby
změnilo jejich pracovní zařazení a zda došlo ke změně v rodinném životě.Také nás zajímalo jak sami pacienti hodnotí
svůj život před biologickou terapií a nyní.Z výsledků šetření jasně vyplývá,že došlo k podstatným změnám k lepšímu,že
řadě pacientů s AS se daří žít naplno.Necítí se být vyčleněni do skupiny nemocných,ale žijí skoro stejně tak,jako jejich
zdraví vrstevníci.Problematiku demonstruji ve dvou krátkých kasuistikách.
3. Ištvánková E, Jarošová H
Revmatologický ústav, Praha
PROBLEMATIKA REVMATICKÉ NOHY V RANÉM STÁDIU
Značnou roli v předcházení vzniku deformit a atrofií v kloubech nohy u revmatických pacientů hraje prevence.
Revmatické nemoci mají charakter systémového onemocnění, ale jejich nejčastější komplikací je artritida s následným
poškozením kloubních struktur. Už v časných stádiích revmatických onemocnění, kdy změny postihují pouze měkké
tkáně a jsou většinou jen funkční, pečujeme o svalové skupiny v okolí nejčastěji postižených kloubů. A právě noha je
soustava kloubů, jejichž vzájemná souhra a dokonalá spolupráce v pohybových stereotypech je nezbytná. Dbáme o
správnou centraci, zapojení do fyziologických hybných stereotypů nejen nohy, ale celého těla. Značný význam zde má
aktivace hlubokého stabilizačního systému, správné držení těla, stereotyp chůze. Důležitá je důsledná hygiena, správné
obouvání a často i změna životního stylu. K preventivním opatřením patří i zásady správného obouvání.
Ve stadiu tzv. aktivního kloubu je namístě prostá trakce v ose kloubu a pasivně vedené pohyby za současné trakce.
Programový sborník
Tento manévr má význam jak informativní (rozsah pohybu), tak podpůrný (zvyšování rozsahu pohybu v období
akutního zánětu).
Po ústupu aktivity zánětu a bolesti přecházíme na aktivní cvičení, senzomotoriku a využíváme možností
mechanoterapie. Doporučujeme i zařazení vhodných sportovních aktivit do volnočasového programu. Rovněž fyzikální
terapie a vodoléčba má v raných stadiích revmatickými nemocemi postižené nohy své místo.
4. Korandová J
Revmatologický ústav, Praha
REVMATOLOGIE A NELÉKAŘI V ČR
V důsledku rychlého rozvoje v oblasti medicíny posiluje i význam nelékařů.
Zvyšuje se erudice nelékařů, nelékařům přibývají povinnosti a s povinnostmi se zvyšují i jejich kompetence. Celému
procesu změny napomáhá postupně se měnící legislativa ČR. Obor revmatologie nijak nevybočuje. S nástupem nových
diagnostických a především terapeutických možností (biologické léky) se z dříve mnohdy přehlíženého oboru stal obor
moderní, ale i finančně velmi nákladný.
Spolu s kontinuálně probíhajícími změnami a současnými možnosti oboru revmatologie se rychle se mění potřeby a
nároky pacientů revmatiků a náročnější se stává práce nelékařů o revmatiky pečujících. Roste jejich potřeba pracovat
na základě vědecky podložených důkazů. I přes zlepšující se možností v oboru revmatologie se vzdělávat, má většina
českých nelékařů mnoho co dohánět, zvláště porovnáme – li erudici, některé dovednosti a kompetence našich nelékařů
s kolegy z GB (zakladateli ošetřovatelství v revmatologii), a nebo z některých severských zemí. To potvrdil i průzkum
provedený pod záštitou EULAR v roce 2010.
Na základě výsledků dotazníkové akce vznikla v řadách EULAR nelékařů nová aktivita. Jedním z cílů bylo ujasnit si roli
a význam sestry pečující o revmatiky a následně vytvořit EULAR standardizovaná doporučení pro nefarmakologický
management pacientů s chronickým zánětlivým revmatickým onemocněním – RA (dále jen EULAR doporučení). V
současné době jsou již doporučení hotova, byla přednesena na EULAR 2011 v Londýně a ještě letos budou publikována
v Annals of Rheumatic Diseases.Jedním z klíčových úkolů České asociace nelékařů pracujících v revmatologii (CAZR) je
rozšířit EULAR doporučení napříč ČR
Ve svém sdělení chci posluchače seznámit s nově založenou organizací zdravotníků pracujících v Revmatologii (CAZR) a
vyzvat posluchače ke spolupráci při ověřování EULAR doporučení v praxi.
Metoda:
1. Účastníkům seznámených s EULAR doporučeními budou rozdány dotazníky č. 1 s žádostí o jejich vyplnění, případně
rozšíření nepřítomným kolegům 2. Dotazníky budou vyhodnoceny 3. Na základě výsledků budou vybrána pracoviště
4. Vybraná pracoviště budou vyzvána ke spolupráci (ověření použití EULAR doporučení v praxi)5. Dotazník č. 2 vyplní ta
pracoviště, která EULAR doporučení v praxi vyzkoušel.
Cíl:
§ 10 doporučení pro nefarmakologickou léčbu zánětlivých revmatických onemocnění (RA) ověřit v praxi a to pokud
možno zdravotníky z co největšího počtu zdravotnických zařízení, zabývající se diagnostikou, terapií a ošetřováním
revmatiků.
Výsledek:
§ V praxi vyzkoušená EULAR doporučení se pokusíme v maximální míře využít v podmínkách českých zdravotnických
zařízení
Programový sborník
5. Lábusová J, Bláhová A, Šenková J, Filsaková E, Bradna P
II. Interní klinika, oddělení revmatologie, Fakultní nemocnice Hradec Králové
DEPRESIVNÍ PŘÍZNAKY U NEMOCNÝCH S ANKYLOZUJÍCÍ SPONDYLITIDOU, VLIV BIOLOGICKÉ LÉČBY
Systémové zánětlivé revmatické onemocnění nezpůsobuje pouze somatické obtíže a omezení, ale působí též na
psychiku pacienta. U nemocných s revmatoidní artritidou dosahuje prevalence klinicky významné depresivní
symptomatologie až 50% nemocných. Uvádí se, že nemocní s ankylozující spondylitidou tolerují své obtíže snáze než
nemocní s revmatoidní artritidou.
Vyšetřili jsme soubor 30 nemocných s AS ve standardní a 30 v biologické léčbě. Využili jsme souboru dotazníků,
objektivizujících depresivní známky. Stanovili jsme celkové skóre deprese dle Zunga, škála HAD dle Zigmunda a spol.
umožnila odlišit anxietu a vlastní depresivní příznaky. Stanovili jsme úroveň klinické aktivity (BASDAI), a stupeň
omezení běžných úkonů, (BASFI, HAQ-DI). Hodnotili jsme rovněž úroveň unavenosti. Subjektivně jsme se snažili
odhadnout stupeň depresivního ladění při ambulantním vyšetření ze strany lékaře a sestry – naše minulé práce
ukázaly sklon k významnému podcenění proti objektivním ukazatelům.
V souboru nemocných s ankylozující spondylitidou léčených klasicky jsme prokázali významné zastoupení depresivních
příznaků, blížící se stavu u revmatoidní artritidy. Podání biologické léčby se i v psychosociální sféře nemocného
projevuje významným zlepšením.
Depresivní příznaky jsou u nemocných ankylozující spondylitidou obtížně odhalitelné bez použití specifických nástrojů.
Jejich výskyt je však překvapivě vysoký. Biologická léčba ankylozující spondylitidy umožňuje efektivně zasáhnout i do
oblasti psychosociálního rozměru základního onemocnění.
6. Rathouská A
Revmatologický ústav, Praha
FYZIOTERAPIE U PACIENTŮ S OSTEOPORÓZOU SE ZAMĚŘENÍM NA KINEZIOTERAPII
Osteoporóza je progresivní systémové onemocnění skeletu, které je charakterizované úbytkem kostní hmoty a
poruchami architektury kostní tkáně. Dochází ke zvýšení fragility kostní tkáně a tím ke zvýšenému sklonu ke
zlomeninám. O osteoporóze mluvíme v případech, kdy kostní hmota ubývá rychleji, než je obvyklé, přičemž se její
úbytek věkem stupňuje. Význam osteoporózy v poslední době vzrostl. Je to způsobeno zvýšením průměrného věku
obyvatel, nedostatkem pohybu, ale i některými léky (léčba glukokortikoidy).
Pravidelná pohybová aktivita (chůze, běh) přispívá ke zpomalení úbytku kostní hmoty, zlepšuje psychiku a má
pozitivní vliv při dostatečné intenzitě na kardiovaskulární systém. Dále zlepšuje a urychluje metabolismus. Posilování
a další pohybové aktivity stimulují růst kostní hmoty, zlepšují celkovou a lokální látkovou výměnu, zmírňují bolest a
napomáhají k uvolnění přetížených svalů. Při nedostatku pohybu dochází velmi rychle ke zvýšenému vyplavování kalcia
z kostí a tím ke snížené kostní denzitě. Zejména u starších osob se zvyšuje riziko fraktur při pádech.Důležitou součástí
léčebné rehabilitace u pacientů s osteoporózou je fyzioterapie. Jejím cílem je navrátit pacienta, postiženého nemocí,
co nejrychleji k aktivnímu životu. K prostředkům fyzioterapie patří kinezioterapie (pohybová léčba), fyzikální léčba a
edukace správného životního stylu. Ve své přednášce se zaměřuji zejména na kinezioterapii, která zahrnuje odstranění
svalových dysbalancí vyrovnávacím cvičením (protahovat zkrácené, posilovat oslabené svaly, uvolňovací-relaxační
cvičení), dechová cvičení, nácvik správných pohybových stereotypů, cvičení proti gravitaci a zátěžová cvičení s využitím
pomůcek a přístrojů. Výborným prostředkem ke zlepšení koordinace, kondice, obratnosti a k prevenci pádů, jsou labilní
plochy. Mezi nejvíce využívané pomůcky se řadí velké míče, overbally, celotělové vibrační plošiny a v individuální
terapii balanční čočky. V akutním stádiu osteoporózy se zařazuje klidový režim s pravidelnou vertikalizací, dechová
gymnastika, izometrické kontrakce pelvitrochanterického svalstva a také pasivní cvičení.
Programový sborník
7. Stasková V1/, Vaňková M2/
1/
Katedra ošetřovatelství, Jihočeská univerzita Zdravotně sociální fakulta, České Budějovice, 2/Ústav ošetřovatelství, 3.
lékařská fakulta UK Praha
VYUŽITÍ MENTÁLNÍHO MAPOVÁNÍ V PÉČI O PACIENTY S ANKYLOZUJÍCÍ SPONDYLITIDOU
V současné době jsou na sestry pracující ve zdravotnických zařízeních, ať již lůžkového či ambulantního typu,
kladeny stále vyšší nároky, jak po stránce administrativní, tak odborné. Intenzivněji je práce sester pak zacílena na
specifika poskytované ošetřovatelské péče, zejména pak na vlastní komunikační a edukační proces, péči o nemocné s
ankylozující spondylitidou nevyjímaje. Existuje mnoho informačních zdrojů či seminářů týkajících se péče o nemocné
s ankylozující spondylitidou, avšak problémem, se kterým se všichni nejčastěji potýkáme, zejména pak nově příchozí
zdravotničtí pracovníci do ošetřovatelské praxe, je efektivní zapamatování si nově získaných informací a jejich následné
vybavení v ošetřovatelském procesu. Jedním ze způsobů efektivního získání a následné aplikace informací ať již ze
zdrojů informačních či seminářů při poskytování péče o nemocné se jeví využití mentálního mapování prostřednictvím
tvorby mentálních map. Umožňují poskytnout celkový pohled na rozsáhlou oblast a zároveň jsou schopny soustředit
velké množství informací na jednom místě a současně jsou výborným pomocníkem naší paměti. Prostřednictvím
tvorby mentálních map se informace oproti tradičnímu způsobu, např. zapisování poznámek, rychleji vštípí do paměti a
snáze a spolehlivěji se vybavují. Pokud pracujeme s mentálními mapami, každá nová informace, kterou vložíme do své
paměti, se následně propojí se všemi informacemi, které v paměti jsou již uloženy. Smyslem a cílem našeho příspěvku
je prakticky poukázat na specifika poskytované ošetřovatelské péče u pacientů s ankylozující spondylitidou s využitím
mentální mapy.
8. Šmucrová H
Revmatologický ústav, Praha
NÁCVIK VŠEDNÍCH DENNÍCH ČINNOSTÍ, ERGONOMIE A ÚPRAVA BEZBARIEROVÉHO PROSTŘEDÍ U PACIENTŮ S
ANKYLOZUJÍCÍ SPONDYLITIDOU
Klíčová slova: Ankylozující spondylitida, všedních denní činnosti, ergonomie, bezbariérové prostředí
Pacienti s dg. ankylozující spondylitidy jsou často limitováni ve vykonávání všedních denních činností (ADL – activities
of daily living) v důsledku svého onemocnění. V průběhu vstupního ergoterapeutického vyšetření ergoterapeut zjistí,
které běžné denní činnosti jsou pro pacienta obtížně proveditelné. Právě na nácvik těchto činností bude následně
terapie zaměřena.
Ergoterapeut bude s pacientem nacvičovat provedení těchto aktivit buď běžným nebo alternativním způsobem.
Doporučí mu vhodné kompenzační pomůcky a provádí s ním nácvik v používání dané pomůcky. Nedílnou součástí
nácviku všedních denních činností je také konzultace s pacientem v oblasti odstranění architektonických barier v
domácím, pracovním prostředí pacienta a úprava tohoto prostředí na bezbarierové. S úpravou prostředí pacienta
souvisí také edukace v rámci správné ergonomie při provádění daných činností.
9. Špiritović M
Revmatologický ústav, Praha
SYSTÉMOVÁ SKLERODERMIE, KTERÁ SI ZASLOUŽÍ REHABILITAČNÍ INTERVENCI
Sklerodermie (Systémová skleróza), multisystémová nemoc, postihující mikrovaskulární systém a pojivovou tkáň, je z
Programový sborník
hlediska léčby považována za jednu z nejtěžších revmatologických onemocnění.
Žádný zázračný lék neexistuje. Samozřejmě, sociální a psychologická podpora s fyzikální léčbou hrají pro zlepšení
pacientovy kondice velkou roli.
Fyzikální léčba zahrnuje cvičení a používání léčebných přípravku, především:
- speciální programy, založené na cvičení, jsou při léčbě sklerodermie přínosné, protože pomáhají udržovat pružnost
kůže, zachovávají hybnost kloubů a zlepšují krevní oběh.
- léčebných prostředků existuje celá řada (krémy, tablety, infuze)
Onemocnění vede k těžkým zdravotním postižením, a proto si sklerodermie zaslouží rehabilitační intervenci
v jakémkoliv stadiu. Přednáška bude obsahovat jak teoretickou část, tak ukázky (fotodokumentace týkající se
fyzioterapeutických postupů používaných v rhb sklerodermie) z praktické části.
10.
Vaňková M1/, Stasková V2/
1/
Ústav ošetřovatelství, 3. lékařská fakulta UK Praha, Česká republika, 2/Katedra ošetřovatelství, Jihočeská univerzita
Zdravotně sociální fakulta, České Budějovice
POMÁHAJÍCÍ ROZHOVOR A JAZYKOVÝ KONTEXT REVMATOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ ANEB PACIENTY
A ZDRAVOTNÍKY VYPRÁVĚNÉ A „SLYŠENÉ“ PŘÍBĚHY NEMOCI
MOTTO
„Skutečnost není složena z ničeho jiného než z příběhů a o nich lidé mluví…“
(von Schlippe, Schweitzer, 2001, s. 30). V příspěvku se zaměřujeme na aspekty terapeutické interakce ve vzájemné
konverzaci zdravotníků a pacientů s revmatologickým onemocněním. Jakého druhu jsou příběhy, které pacienti s
revmatologickým onemocněním vypráví svému okolí, zdravotníkům o sobě? Kterých událostí se týkají a kterých
ne? Čemu jako zdravotníci (ne)nasloucháme v příbězích pacientů a proč? Anglický výraz „illness“ (stonání) zahrnuje
subjektivní zkušenost pacienta se změněným zdravotním stavem, jeho prožívání nemoci. V rámci biopsychosociálního
přístupu je možné považovat i tělesné příznaky pacienta za jeho (pacientův) „pokus o komunikaci“. V současné době
se vedle medicíny orientované na důkaz (EBM) objevuje nový přístup – takzvaná narativně orientovaná medicína
(narrative based medicine). Příběhy, které vznikají v medicínském kontextu a jsou vyprávěny pacienty, jsou označovány
jako „illness stories“ (illness narratives) – příběhy nemoci. Také v ošetřovatelství se objevují práce autorů, kteří se
pokoušejí formulovat metodologická východiska pro uplatnění vyprávění a narativních postmoderních přístupů v
ošetřovatelské teorii a praxi. Uvědomíme-li si, že rozhovor je jedna ze základních, dennodenně se opakujících situací ve
vztahu mezi pomáhajícím profesionálem – zdravotníkem – sestrou a pacientem/klientem, pro zdravotníka z toho tedy
přirozeně vyplývá požadavek nepodceňovat psychosociální souvislosti, (po)rozumět pacientovi/klientovi, komunikovat
s ním, poznat jeho potřeby a být mu po určitou dobu“průvodcem a společníkem“ na cestě, v jeho životní situaci –
„příběhu nemocného člověka“.
Programový sborník
11. Vincová G
Revmatologický ústav Praha
PROČ JSOU PACIENTI S ANKYLOZUJÍCÍ SPONDYLITIDOU /AS/ DIAGNOSTIKOVÁNI POZDĚ, VE VYŠŠÍCH STÁDIÍCH
CHOROBY?
Pacienti s AS jsou velmi často diagnostikováni až po dlouhé době od vzniku prvních příznaků / dle statistiky v ČR po
9ti letech/. V dnešní době do ordinací lékařů přichází velké množství pacientů s bolestmi zad. Je velmi důležité rozlišit
a dobře odhalit příčiny těchto obtíží. Může se jednat o vertebrogenní onemocnění nezánětlivého charakteru, zvláště
v oblasti Ls páteře, které může mít různé příčiny: funkční blokádu, přetížení svalů a vazů, degenerativní onemocnění
páteře, spondyloza, chondroza meziobratlové ploténky, následky úrazu, nádory, vrozené vady, osteoporoza či
psychogenní faktory. Tito pacienti navštíví svého praktického lékaře a ten je zpravidla odesílá na fyzioterapii.
Fyzioterapeut může pomoci rozlišit obtíže pacienta s AS od vertebrogenních obtíží.
AS patří do skupiny spondylartritid. Je charakterizována specifickými klinickými , sérologickými a imunologickými
projevy. U AS rozlišujeme axiální a periferní formu. Bolest má typický zánětlivý charakter / budí v noci s kulminací nad
ránem/, při pohybu a po rozcvičení se bolest zmírňuje. Pacienta značně omezuje prodloužená ranní ztuhlost a změna
statiky a dynamiky páteře a hrudníku. Pacient si často stěžuje na úponové bolesti v oblasti hýždí. V předchorobí je často
přítomna zánětlivá bolest úponu Achilovy šlachy, či záněty očí. Obtíže pacienta se objevují v určitých intervalech a
zhoršuje je chlad. Tyto obtíže mohou být pacientem léta ignorovány či nesprávně zaměňovány za jinou diagnózu. Toto
často vede k pozdní diagnostice AS. V přednášce se pokusím shrnout klinické projevy, se kterými se fyzioterapeut může
setkat při vyšetření pacienta a pomoci včas rozlišit dg. AS od vertebrogenních obtíží.
Klíčová slova: Ankylozující spondylitida, diagnostika, klinický obraz.
12. Vondřičková K
Revmatologický ústav, Praha
ROČNÍ ZKUŠENOSTI S NOVOU APLIKAČNÍ FORMOU ENBRELU-PŘEDPLNĚNÝM PEREM MYCLIC
Etanercept je používán k biologické léčbě revmatoidní artritidy (RA), juvenilní idiopatické artritidy od 4 let (JIA) +,
ankylozující spondylitidy (AS), psoriatické artritidy a psoriázy dospělých i dětí od 8 let (PSO) ++. Podává se subkutánně
1-2x týdně a donedávna byl k dispozici jen ve formě předplněné injekční stříkačky či prášku pro přípravu injekčního
roztoku. Aplikace etanerceptu injekční stříkačkou může být pro některé pacienty obtížná, a to z důvodu psychického
(strach z jehly) či omezení fyzického (porucha jemné motoriky při onemocnění drobných kloubů ruky). S tím je někdy
spojena i možná nižší compliance pacientů. Nová aplikační forma – automatické pero MYCLIC - zaručuje snadnou
aplikaci etanerceptu samotným pacientem. Nicméně i tato forma vyžaduje pečlivé zaškolení zdravotní sestrou.
Cílem této práce bylo po ročním používání pera MYCLIC zhodnotit spokojenost pacientů se zaškolením, edukačními
materiály a vlastní aplikací.
V Revmatologickém ústavu bylo vybráno pro toto sledování 30 pacientů s diagnózou RA a AS. Polovina z nich byla
nově zavedena na léčbu etanerceptem a byla to jejich první zkušenost s injekční aplikací. Druhá polovina již používala
přeplněnou injekční stříkačku, měli tedy možnost vlastního srovnání.
Úvodní návštěva vždy zahrnovala obecné informace o etanerceptu i peru MYCLIC a demonstraci pomocí školicí
soupravy. Samotný nácvik prvního podání s pacientem obsahoval 4 kroky: 1. příprava na aplikaci, 2. výběr vhodného
místa, 3. injekční aplikace perem MYCLIC a 4. likvidace použitého pera.
Po 1 roce aplikací etanerceptu perem MYCLIC vyplnil pacient jednoduchý dotazník, v němž hodnotil na základě
předvyplněných políček jednotlivě proškolení, podpůrné edukační materiály, snadnost aplikace, event. provedl také
Programový sborník
srovnání s předchozí aplikační formou.
Vyhodnocení pacientských dotazníků proběhne na konci listopadu 2011.
+ Evropskou lékovou agenturou EMEA schválen od 2 let
++ Evropskou lékovou agenturou EMEA schválen od 6 let
13. Vránová H
Revmatologický ústav, Praha
ASERTIVITA
Asertivita je jednou s komunikačních dovedností, se kterou bychom se měli naučit pracovat. Je to zdravé přiměřené
sebeprosazení. Naučí nás mezi sebou komunikovat a řešit situaci s rozmyslem a v klidu. Každý se dostal do situace, kdy
se svým jednáním nebyl spokojený nebo si nevěděl rady. Asertivně jednající člověk dokáže přímo vysvětlit, o co mu jde
a jaké jsou jeho cíle. Má přiměřené sebevědomí. Umí naslouchat druhým a přistoupit na kompromis. Není mu trapné
požádat sám o laskavost. Umí kolem sebe vytvořit pohodovou atmosféru, je si ve svém jednání jistý. Pokud se mu něco
nepovede umí přiznat neúspěch. Dodržováním zásad asertivity člověk zvýší své sebevědomí, uvědomí si svou pravou
cenu a nezávislost na druhých, bude sám sebe vnímat jako hodnotného člověka. Je tedy otevřenější, vyrovnanější a má
pozitivnější přístup k sobě, svému okolí a vůbec k životu.K záporům asertivity lze říci, že někteří jedinci si toto jednání a
chování osvojí pro rozšíření své osobní moci. Ale to je hrozba i jiných psychologických technik. Nelze pominout pozitiva,
že asertivita preferuje nemanipulativní chování, napomáhá rozvíjet zdravé sebevědomí, prohlubuje mezilidské stavy,
jejich otevřenost, jasnost a přímost a hlavně umožňuje být sám sebou.
14. Vyniklářová K, Valášková E, Hajnová R
II. Interní klinika, oddělení revmatologie, Fakultní nemocnice Hradec Králové
INDIKACE A APLIKACE NUTRIČNÍ PODPORY NA REVMATOLOGICKÉM LŮŽKOVÉM ODDĚLENÍ
V případě poruch polykání, těžkých dyspeptických obtíží, nebo výrazného hypermetabolismu je podmínkou zvládnutí
stavu zajištění dostatečného nutričního přívodu. Ideálním stavem je dosažení pozitivní dusíkaté bilance. U nemocných
systémovými chorobami pojiva se setkáváme s takovou situací poměrně hojně. Nejčastěji se setkáváme s poruchami
polykání u aktivních myositíd,s postižením střev u systémové sklerodermie. V takovýchto případech je vhodná nutriční
podpora cestou parenterální, enterální, nebo doplňkové perorální výživy.
Soubor nemocných a metodika:Retrospektivní analýza nemocných s dg.systémového onemocnění pojiva a nutností
nutriční podpory, hospitalizovaných na revmatologickém oddělení FN Hradec Králové v posledních 2,5 letech.
V posledních 2,5 letech bylo na oddělení hospitalizováno 1141 nemocných se základní dg.systémového postižení
pojiva. Z toho bylo nutné použít některou z forem nutriční podpory ve 30 případech (2,6%). Šlo o nemocné s
myositídami v 33%, SLE 23%, revmatoidní artritídu v 13% a systémovou sklerodermii v 6%. Parenterální výživa
musela být použita ve 47% a enterální v 33% nemocných, u ostatních se jednalo o doplňkovou výživu. Analyzujeme
bezprostřední důvody a výsledky nutriční podpory.
Závěry: Nutriční podpora představuje na našem oddělení jednu z důležitých léčebných metod aktivních systémových
chorob pojiva. Nutriční screening by měl být součástí péče o pacienty v závažných stavech. Adekvátní nutriční podpora
tak zvýší šance nemocných na zvládnutí akutního stavu.
Programový sborník
SOCIÁLNÍ LIGY
1. Eichnerová P, Centrum biologické léčby Medipont plus s.r.o., České Budějovice
BECHTĚREVICI Z NAŠEHO CENTRA ŽIJÍ NAPLNO
V současné době se v našem centru biologické léčby léčí 39 nemocných s Ankylozující spontylitidou.Lékařská péče se
sledováním efektu léčby i možných vedlejších účinků je zcela samozřejmá,proto o zdravotní stránce našich bechtěreviků
snad víme všechno.Položili jsme si ale otázku,,Jak žijí naši Bechtěrevici?\“Zhodnotili jsme si,jak se v průběhu léčby
změnilo jejich pracovní zařazení a zda došlo ke změně v rodinném životě.Také nás zajímalo jak sami pacienti hodnotí
svůj život před biologickou terapií a nyní.Z výsledků šetření jasně vyplývá,že došlo k podstatným změnám k lepšímu,že
řadě pacientů s AS se daří žít naplno.Necítí se být vyčleněni do skupiny nemocných,ale žijí skoro stejně tak,jako jejich
zdraví vrstevníci.Problematiku demonstruji ve dvou krátkých kasuistikách.
2. Janatka J, Revma Liga v ČR
SLOVO ČLENA RL – NIKOLIV PACIENTA
Význam členů RL – rodinných příslušníků a přátel pacientů.
Vztah k pacientovi a formy pomoci:a) Pomoc a podpora fyzická,
b) Podpora psychická a účast ve společenském životě.
Výzva k získávání takových členů. Osobní hledisko.
3. Janatková J, Revma Liga v ČR
VÝZNAM OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ
Občanská sdružení obecně. Význam občanských sdružení lidí postižených:
a)nevyléčitelnou chorobou, b)úrazem s doživotními následky,
c)vrozeným postižením. Národní a Evropský kontext těchto organizací. Význam a úkoly občanských sdružení revmatiků :
a)Spolupráce s lékařskými společnostmi,
b)Vlastní úkoly.c)Možnost existence při klesající finanční podpoře státu.
4. Lukášová R, Revma Liga, České Budějovice
MOŽNÉ ZPŮSOBY RELAXACE V ČESKOBUDĚJOVICKÉ REVMA LIZE ANEB NENÍ RELAX JAKO RELAX
Revmatici mohou relaxovat: ergoterapií, cvičením, jógou, tancem
- při kulturním vyžití (návštěva divadla, společné výlety)v rámci pasivní relaxační techniky (masáže, návštěva solné
jeskyně). Doporučíme jeden způsob relaxace, který jsme úspěšně aplikovali v naší pobočce.
5. Slámová A, Revma Liga v ČR
REVMA LIGA V ČR – MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
V rámci mezinárodní spolupráce se Revma Liga každoročně zapojuje především do celoevropských aktivit EULAR-PARE,
jejichž cílem je zlepšení života lidí s revmatismem a zvyšování povědomí o revmatických chorobách:
World Arthritis Day - Svět. Den artritidy/revmatismu (12. říjen): EULAR každoročně vyhlašuje téma SDA, které je pak
Programový sborník
hlavním mottem celého dalšího roku. Národním ligám k němu dodává elektronickou cestou bohatý materiál (texty,
loga propagační polstry). Na webu EULAR je vždy umístěna interaktivní mapka Evropy, kam mohou jednotlivé národní
ligy v předstihu umístit pozvánky na své propagační akce. Zajímavé a užitečné materiály bohužel není vždy v silách
Revma Ligy všechny přeložit a využít. Tématem letošního SDA je “Move to Improve” (Pohybem ke zlepšení zdraví)
Edgar Sten Prize: vyhlašovaná zprvu jedenkrát za 2 roky, od r. 2009 každoročně. Dotovaná cenou 2000 EUR + autor je
pozván na kongres EULAR. Vítězný esej spolu s dalšími vybranými je zveřejněn ve speciální brožuře EULAR. Revma liga
se této soutěže zúčastňuje již od r. 2001, v posledních letech však u nás zájem o ni klesá. Tématem ESP 2012 (uzávěrka
národního kola je 31. 12. 2011) je “Overcoming the challenges of getting around with a rheumatic or musculoskeletal
disease” („Překonávání překážek s revmatickou nemocí nebo nemocí pohybového ústrojí) a eseje by měly pojednávat
o tom, jak nemocní překonávají překážky v pohybu u sebe doma, jak se dostávají do práce, do společnosti, za kulturou,
jak cestují na dovolenou. K účasti v soutěži bychom rádi přizvali i další organizace lidí s revmatickými chorobami.
Working Wonders Exhibition: velmi úspěšná akce na podporu kampaně Revmatismus a práce, jejímž úkolem je pomoci
lidem s revmatickými chorobami získat nebo udržet si práci. Na jejím počátku byla fotosoutěž, kde odborná porota
vybrala 14 nejzdařilejších snímků revmatiků při práci (mezi nimi i jeden z ČR), které pak byly umístěny na panely putovní
výstavy, která již objela množství evropských zemí. Výstavu uvidíme i zde na Jáchymovských revmatologických dnech.
Treat To Target (Léčba k cíli): (iniciativa evropských revmatologů) – naše účast na formulaci jejích principů a doporučení
v řeči srozumitelné pacientovi.
EULAR Autumn Conference for People with Arthritis/Rheumatism in Europe: Zástupce/i Revma Ligy se pravidelně
zúčastňují podzimních pacientských konferencí a jejich závěry se s větším či menším úspěchem snažíme aplikovat v ČR.
Hlavním tématem té letošní (Atény 25. – 27. 11. 2011) je fyzická aktivita obecně (Move to Improve) a dále téma práce
a aktivizace mladých lidí s revmatismem.
6. Zuzáková M, Mádlová H, Revma Liga, České Budějovice
KRÁTKODOBÝ REKONDIČNÍ POBYT
I.část – z pozice účastníka – Mádlová Helena
1.Význam členství v pacientském občanském sdružení
2.Akce pořádané pro své členy, vyhodnocení pořádaných akcí, poučení se z chyb, zdůraznění kladných momentů
3.Přínos akcí pořádaných pro členy
4.Krátkodobý rekondiční pobyt, jeho organizace a program
5.Přínos krátkodobého rekondičního pobytu pro účastníky
II.část – z pozice zdravotníka – Zuzáková Marie
1.Hodnocení krátkodobého rekondičního pobytu na nemocné s RA
2.Přínos pro pohybovou aktivitu zúčastněných
3.Krátkodobý rekondiční pobyt jako zdroj osvěty a informací
4.Vliv krátkodobé relaxace a aktivního odpočinku na nemocné s RA
Programový sborník
Poznámky
Programový sborník
Poznámky
Programový sborník
zerce_105x148_CI_C_AR_10_11.indd 1
18.10.11 10:02
56. VÝROČNÍ SJEZD
ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH
R E V M A T O L O G Ů
19. – 22. září 2012
Olomouc
Kongresové centrum NH Congress
Pořadatelé
Česká revmatologická společnost ČLS JEP
a Slovenská reumatologická spoločnosť SLS
Webová adresa sjezdu:
Organizace:
www.revma.cz/crs2012
Zahájit dříve. Setrvat déle. Žít normální život.
ce:
Nová indika
n
á
po selh í
buléčby choro
starších pacientů je potřebná opatrnost. Pro podrobnější informace
viz Souhrn údajů o přípravku. INTERAKCE S JINÝMI LÉČIVÝMI PŘÍPRAVKY: Kombinace s antagonisty TNF: Zkušenosti s používáním
abataceptu v kombinaci s antagonisty TNF jsou omezené. Souběžná
terapie přípravkem ORENCIA a antagonistou TNF se proto nedoporučuje. Kombinace s jinými léčivými přípravky: V populačních farmakokinetických analýzách nebyl zjištěn žádný vliv methotrexátu, NSAID
a kortikosteroidů na clearance abataceptu. Při používání abataceptu
v kombinaci se sulfasalazinem, hydroxychlorochinem nebo leflunomidem nebyly zjištěny žádné větší bezpečnostní problémy. Pro podrobnější informace viz Souhrn údajů o přípravku. TĚHOTENSTVÍ
A KOJENÍ: Adekvátní údaje o podávání abataceptu těhotným ženám nejsou k dispozici. ORENCIA by neměla být podávána těhotným
ženám, pokud to není nezbytně nutné. Ženy ve fertilním věku by
měly během léčby a ještě 14 týdnů po poslední dávce abataceptu
používat účinnou antikoncepci. Není známo, zda se abatacept vylučuje do mateřského mléka u lidí. Ženy léčené přípravkem ORENCIA
by neměly kojit v průběhu léčby a ještě po dobu 14 týdnů po poslední dávce abataceptu. Pro podrobnější informace viz Souhrn údajů
o přípravku. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY*: Nežádoucí účinky u dospělých:
V placebem kontrolovaných klinických studiích s abataceptem byly
nežádoucí reakce na lék (ADR) hlášeny u 52,2 % pacientů léčených
abataceptem a u 46,1 % pacientů léčených placebem. Mezi nejčastěji hlášené nežádoucí reakce na lék (t5%) ve skupině pacientů
léčených abataceptem patřily bolesti hlavy a nevolnost. Nežádoucí
účinky u dětských pacientů s polyartikulární juvenilní idiopatickou
artritidou: Velmi časté: bolesti hlavy, nauzea; časté: průjem, kašel,
infekce horních cest dýchacích, pyrexie, nazofaryngitida, bolesti
v epigastriu. Pro podrobnější informace viz Souhrn údajů o přípravku. UCHOVÁVÁNÍ: Uchovávejte v chladničce (2°C–8°C) v původním
obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Podmínky uchovávání naředěného léčivého přípravku viz Souhrn údajů o přípravku.
DRUH OBALU A VELIKOST BALENÍ: 1 injekční lahvička - 250 mg
prášku v injekční lahvičce o obsahu 15 ml (Typu 1) s gumovou zátkou a pertlem typu flip off (aluminium) a 1 stříkačka bez obsahu
silikonu. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI: BRISTOL-MYERS
SQUIBB PHARMA EEIG, Uxbridge, Velká Británie. REGISTRAČNÍ
ČÍSLO: EU/1/07/389/001. DATUM PRVNÍ REGISTRACE: 21. května
2007. DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU: červenec 2010.
Výdej přípravku ORENCIA je vázán na lékařský předpis. Přípravek
ORENCIA je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění
v indikaci revmatoidní artritida u dospělých jako lék druhé volby
biologické léčby. Dříve než předepíšete tento lék, přečtěte si prosím
úplné znění Souhrnu údajů o přípravku.
Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské lékové agentury (EMEA) http://www.
ema.europa.eu nebo jsou dostupné na adrese Bristol-Myers Squibb
spol. s r.o., Olivova 4/2096, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 016 111,
www.b-ms.cz.
POUZE PRO ODBORNOU VEŘEJNOST.
* Všimněte si, prosím, změn v Souhrnu údajů o přípravku.
© 2011 Bristol-Myers Squibb - ORENCIA® je registrovaný obchodní název společnosti Bristol-Myers Squibb - 427HQ10PM096(3) - Datum přípravy: leden 2011
CZOC-K0001 02/11 427HQ10PM096(3)
ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU
NÁZEV PŘÍPRAVKU: ORENCIA® 250 mg prášek pro přípravu koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ: Jedna injekční lahvička obsahuje abataceptum
250 mg. Jeden ml obsahuje po rekonstituci 25 mg abataceptu. FARMAKOTERAPEUTICKÁ SKUPINA: Selektivní imunosupresivum.
ATC KÓD: L04AA24. TERAPEUTICKÉ INDIKACE*: Revmatoidní artritida: ORENCIA je v kombinaci s methotrexátem indikována k léčbě
středně těžké až těžké aktivní revmatoidní artritidy u dospělých
pacientů, kteří dostatečně neodpovidali na předchozí léčbu jedním
nebo více nemoc modifikujících antirevmatických léků (DMARDs
disease-modifying anti-rheumatic drugs) včetně methotrexátu(MTX), anebo TNF-alfa inhibitoru. Při kombinované léčbě abataceptem
a methotrexátem bylo prokázáno snížení progrese poškození kloubů a zlepšení fyzické funkce. Polyartikulární juvenilní idiopatická artritida: ORENCIA je v kombinaci s methotrexátem indikována k léčbě
středně těžké až těžké aktivní polyartikulární juvenilní idiopatické
artritidy (JIA) u pediatrických pacientů ve věku 6 let a starších, kteří
neměli dostatečnou odpověď na jiné DMARD včetně alespoň jednoho inhibitoru TNF. Přípravek ORENCIA nebyl studován u dětí mladších 6 let. DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB PODÁVÁNÍ*: Léčbu zahajuje
a řídí specialista s praxí v diagnostice a léčbě revmatoidní artritidy. Jestliže se odpověď na abatacept nedostaví během 6 měsíců od
zahájení léčby, je třeba zvážit pokračování léčby. Dospělí: ORENCIA
se aplikuje ve 30minutové intravenózní infuzi v dávce přibližně
10 mg/kg. Po první aplikaci se ORENCIA dále aplikuje po 2 a 4 týdnech od první infuze a poté vždy po 4 týdnech. Pediatričtí pacienti:
Juvenilní idiopatická artritida. Doporučená dávka přípravku ORENCIA u pacientů ve věku od 6 do 17 let s juvenilní idiopatickou artritidou, kteří váží méně než 75 kg, je 10 mg/kg počítáno pro každou
dávku podle tělesné hmotnosti pacienta. Pediatričtí pacienti vážící
75 kg a více by měli dostávat přípravek ORENCIA podle dávkovacího
režimu pro dospělé, avšak maximální dávka 1 000 mg by neměla
být překročena. Pro podrobnější informace viz Souhrn údajů o přípravku. KONTRAINDIKACE: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo
na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku. Těžké a nekontrolované infekce, jako jsou sepse a oportunní infekce. ZVLÁŠTNÍ
UPOZORNĚNÍ*: Při přechodu z terapie antagonisty TNF na léčbu
přípravkem ORENCIA je třeba u pacientů sledovat známky infekce.
Vzácně byly hlášeny anafylaktické reakce. Jestliže se objeví závažná alergická nebo anafylaktická reakce, je třeba léčbu přípravkem
ORENCIA okamžitě přerušit a zahájit vhodnou terapii. V souvislosti
s abataceptem byly hlášeny závažné infekce, včetně sepse a pneumonie. Léčba přípravkem ORENCIA by neměla být zahajována
u pacientů s aktivní infekcí, dokud nebude infekce zvládnuta. Před
zahájením léčby je nutné provést vyšetření na virovou hepatitidu.
Léčba imunosupresivními léky, jako je ORENCIA, může být spojena
s progresivní multifokální leukoencefalopatií (PML). Živé vakcíny by
po dobu léčby přípravkem ORENCIA a 3 měsíce po jejím ukončení
neměly být podávány. Doporučuje se, aby před zahájením léčby
přípravkem ORENCIA byli pacienti s juvenilní idiopatickou artritidou
očkováni v souladu s platnými doporučeními pro očkování. Při léčbě
Download

Programme book in pdf format. - congressprague