Návod k úvěrům
VERZE 2/2014
Obsah
Kde nás naleznete
1
Základní parametry AKCENTA úvěrů
2
Úvěry pro fyzické osoby
2
Úvěry pro podnikatele
3
Dále úvěrujeme
4
Postup vyřízení žádosti o úvěr
5
Obecná pravidla stanovení hodnoty nemovitostí nabízených do zástavy
8
Postup vyřízení žádosti o úvěr
8
I. Kde nás naleznete
Česká republika
Sídlo a pobočka AKCENTY, spořitelního a úvěrního družstva (ASUD)
Gočárova třída 312/52, 500 02 Hradec Králové 2
[email protected] – sběrný email pro nové žádosti a dotazy pro celou ČR
Hradec Králové
+420 731 643 899 – Infolinka
+420 731 643 858 – Ing. Martin Linhart
+420 731 646 514 – Tomáš Raška
+420 731 643 919 – Ing. Renata Kupcová
+420 602 631 895 – Ing. Miloslav Krtek
+420 739 382 007 – Ing. Miroslava Kosová
+420 731 426 949 – Ing. Aneta Mrštná
Pobočka AKCENTY, spořitelního a úvěrního družstva (ASUD)
Vodičkova 40, 110 00 Praha
Praha
+420 605 299 731 – Ing. František Nepraš
+420 739 324 632 – Bc. Barbora Chromečková
+420 739 324 644 – Ing. Nikola Fritzová
Slovensko
Metodova 7, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
Bratislava
+421 911 755 101
Trieda SNP 37, 040 11 Košice, Slovenská republika
Košice
+421 556 941 077
Strana 1 /celkem 12/
II. Základní parametry AKCENTA úvěrů
Výše úvěru :
300.000 Kč až 50.000.000 Kč
Úroková sazba:
7,9 % až 16,1 % p.a.
Max. výše úvěru: do 75 % hodnoty tržní ceny nemovitosti (Praha, krajská města/bonita/kvalitní investiční záměr)
do 55 % hodnoty tržní ceny nemovitosti (LTV) akceptujeme doložení příjmů i formou čestného prohlášení
u účelových úvěrů může být čerpáno až 20 % jeho výše bez doložení účelu
Splatnost :
od 1 do 30 let
Způsob splácení: anuitní, individuální, odklad splátek jistiny
Rezerva:
dle bonity klienta (rezerva se skládá z výše splátky úvěru a poplatku za správu úvěru) na účtu klienta ve výši
od 1 splátky (může být odpuštěna) a 1 poplatku do výše 3 splátek a 3 poplatků
Čerpání:
jednorázové na běžný účet klienta, účelové čerpání formou platebních příkazů pod kontrolou ASUDu,
možnost rezervace zdrojů a příslibů
Poplatky:
celkové poplatky ASUDu se standardně pohybují v rozmezí 1,3 – 3 % z výše úvěru (min. z 1 mil Kč), bližší
informace k inkasu poplatků je uvedeno v popisu procesu níže
Zajištění úvěru:
nemovitost na území České a Slovenské republiky (v jakékoli kombinaci)
a notářský zápis o uznání dluhu se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu
III. Úvěry pro fyzické osoby
Účelový úvěr pro občany
Typické účely úvěru:
- Koupě, výstavba, přestavba či změny stavby nemovitostí
- Koupě bytů, nebytových prostor, komerčních budov, či pozemků
- Zpětné profinancování již vlastněných nemovitostí (do roka od realizace)
- Konsolidace/refinancování účelových půjček na bydlení
Parametry úvěru:
- Výše úvěru 300.000 Kč – 50.000.000 Kč
- Úroková sazba od 7,9 % p.a.
- Zajištěné nemovitostí, do výše 75 % hodnoty zajištění
- Až 20% úvěru může být čerpáno bez doložení účelu
- Úvěr lze čerpat i splácet v měně CZK i EUR
- Možnost nastavení individuálního splátkového kalendáře
- Splatnost obvykle 20 let s možností až 30 let (maximální věk žadatele až 75 let)
Žadatelé:
- Fyzické osoby – občané ČR, SR i cizinci
Strana 2 /celkem 12/
Účelový úvěr pro občany bez dokládání příjmů
Typické účely úvěru:
- Koupě, výstavba, přestavba či změny stavby nemovitostí
- Koupě bytů, nebytových prostor, komerčních budov, či pozemků
- Investice
- Konsolidace/refinancování účelových půjček na bydlení
Parametry úvěru:
- Výše úvěru 300.000 Kč – 50.000.000 Kč
- Úroková sazba od 8,5 % p.a.
- Až 20% úvěru může být čerpáno bez doložení účelu
- Zajištěné nemovitostí do výše 55 % hodnoty zajištění
- Úvěr lze čerpat i splácet v měně CZK i EUR
- Možnost nastavení individuálního splátkového kalendáře
- Splatnost obvykle 20 let s možností až 30 let (maximální věk žadatele až 75 let)
Žadatelé:
- Fyzické osoby – občané ČR, SR i cizinci
Neúčelový úvěr pro občany (Americká hypotéka)
U tohoto produktu není účel úvěru smluvně vyžadován.
Parametry:
- Výše úvěru 1.880.000 Kč – 50.000.000 Kč
- Úroková sazba od 8,9 % p.a.
- Zajištěné nemovitostí až do výše 65 % hodnoty zajištění
- Úvěr lze čerpat i splácet v měně CZK i EUR
- Možnost nastavení individuálního splátkového kalendáře
- Splatnost obvykle 20 let s možností až 30 let (maximální věk žadatele až 75 let)
Žadatelé:
- Fyzické osoby – občané ČR, SR i cizinci
IV. Úvěry pro podnikatele
Účelový úvěr pro podnikatele
Typické účely úvěru:
- Provozní potřeby
- Investice, rozvoj podnikání
- Koupě, výstavba, přestavba či změna stavby nemovitostí
- Zpětné profinancování již vlastněných nemovitostí max. do 1 roku realizace
- Start podnikatelské činnosti
- Konsolidace a refinancování závazků (odstranění tlaku na splacení finančních závazků a snížení stávajících měsíčních
splátek)
Parametry úvěru:
- Výše úvěru 300.000 Kč – 50.000.000 Kč
- Úroková sazba od 7,9 % p.a.
- Zajištěné nemovitostí do výše 75 % hodnoty zajištění
- Až 20% úvěru může být čerpáno bez doložení účelu
- Úvěr lze čerpat i splácet v měně CZK i EUR
Strana 3 /celkem 12/
- Možnost nastavení individuálního splátkového kalendáře
- Splatnost obvykle 20 let s možností až 30 let (maximální věk žadatele až 75 let)
Žadatel:
- Právnické osoby nebo fyzické osoby - podnikatelé
- Cizinci
Účelový úvěr pro podnikatele bez dokládání příjmů
Typické účely úvěru:
- Provozní potřeby
- Investice, rozvoj podnikání
- Koupě, výstavba, přestavba či změna stavby nemovitostí
- Zpětné profinancování již vlastněných nemovitostí max. do 1 roku realizace
- Start podnikatelské činnosti
- Konsolidace a refinancování závazků (odstranění tlaku na splacení finančních závazků a snížení stávajících měsíčních
splátek)
Parametry úvěru:
- Výše úvěru 300.000 Kč – 50.000.000 Kč
- Úroková sazba od 8,5 % p.a.
- Zajištěné nemovitostí do výše 55 % hodnoty zajištění
- Až 20% úvěru může být čerpáno bez doložení účelu
- Úvěr lze čerpat i splácet v měně CZK i EUR
- Možnost nastavení individuálního splátkového kalendáře
- Splatnost obvykle 20 let s možností až 30 let (maximální věk žadatele až 75 let)
Žadatel:
- Právnické osoby nebo fyzické osoby - podnikatelé
- Cizinci
Neúčelový úvěr pro podnikatele
U tohoto produktu není účel úvěru smluvně vyžadován.
Parametry úvěru:
- Výše úvěru 300.000 Kč – 50.000.000 Kč
- Úroková sazba od 8,9 % p.a.
- Zajištěné nemovitostí do výše 55 % hodnoty zajištění
- Úvěr lze čerpat i splácet v měně CZK i EUR
- Možnost nastavení individuálního splátkového kalendáře
- Splatnost obvykle 20 let s možností až 30 let (maximální věk žadatele až 75 let)
Žadatel:
- Právnické osoby nebo fyzické osoby – podnikatelé
- Cizinci
V. Dále úvěrujeme
Můžeme tolerovat
 krátkou nebo nulovou historii;
 přechod mezi zaměstnáními a podnikáním;
 pro banky „nevhodný" obor podnikání nebo účel úvěru (stavebnictví/developeři, autodoprava, restaurační
Strana 4 /celkem 12/
a ubytovací služby, atd.);
optimalizované daňové přiznání;
pro banku nedostatečné dosavadní hospodářské výsledky;
zdroj splácení: % z dosavadního obratu, u FOP akceptace budoucích příjmů u projektů či startu podnikání;
příjmy z pronájmu lze akceptovat až do výše 85% tržního nájmu;
problémové zadlužení a závazky (banky i nebankovní společnosti, soukromí věřitelé);
zápisy v registrech dlužníků;
dluhy vůči finančnímu úřadu, správě soc. zabezpečení, zdravotní pojišťovně apod., které budou řešeny úvěrem od
ASUD;
 odstranitelná právní či věcná břemena nebránící užívání nemovitosti;
 výjimečně možno akceptovat zástavní právo na druhém zástavním místě – vždy jako formu dozajištění úvěru nikoli
hlavní zajištění.
Netolerujeme nebo nefinancujeme
 klienty, kterým na nemovitosti k zajištění „visí“ exekuce (nutné předem vyplatit a uvolnit, specifický postup vyplacení
exekuce třetí osobou před čerpáním úvěru – nutno konzultovat se zaměstnanci ASUD);
 retailové konsolidace předlužených FO s „predátory“ na listu vlastnictví, kteří neakceptují návrh ASUDu na vznik
zástavního práva před čerpáním úvěru;
 developerské projekty v začátcích (u developerských projektů není jisté, zda budou finalizovány);
 FVE (fotovoltaické elektrárny), u kterých jsou zdrojem splátek výnosy z FVE bez jištění jinou nemovitostí;
 projekty zajištěné jednoúčelovými nebo naddimenzovanými nemovitostmi;







POSKYTUJEME spotřebitelské úvěry definované zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých
zákonů - ŘEŠENO SAMOSTATNOU METODIKOU
V. Postup vyřízení žádosti o úvěr
1.Prvotní posouzení
Následující podklady pošlete na email [email protected] nebo dodejte poštou či osobně. Všechny přílohy zaslané
elektronicky musí mít název odpovídající obsahu dokumentu.
1) žádost o úvěr, všechny ostatní údaje akceptujeme i na aktuálních formulářích jiných bank a institucí do stáří 30 dnů;
2) kopii (sken) občanského průkazu žadatele (u právnických osob jednatele/vlastníka + výpis z OR nebo výpis
z živnostenského rejstříku) se souhlasným a podepsaným prohlášením poskytovatele údajů pro ASUD;
3) popis nemovitostí k zajištění (dle návodu v příloze č.1 a 2 dle typu nemovitosti), list vlastnictví, snímek z katastrální
mapy, fotodokumentaci (dle návodu v příloze č.1 a 2) nebo i starší expertní odhad ceny nemovitosti);
4) popis požadovaného úvěru, účelu úvěru, souvisejících okolností (např. podnikatelský záměr či příležitost,
u konsolidace důvody finančních problémů…),
5) doklady o příjmu klienta:
a) FO potvrzení o příjmu za poslední kalendářní rok, nebo u FOP Přiznání k dani z příjmu fyzických osob se všemi
přílohami (případně obojí). Kontinuální přechod mezi zaměstnáními, příp. podnikáním akceptujeme;
b) u PO a u FOP s podvojným účetnictvím (Účetní závěrku, Výkaz zisků a ztrát a Rozvahu) v plném, nezkráceném
rozsahu, za poslední dvě účetní období + za uzavřené období aktuálního roku (např. za 1. čtvrtletí či pololetí
aktuálního roku), daňová přiznání včetně finančních výkazů s razítkem podání na finanční úřad, a dále
podnikatelský záměr/business plán včetně projekcí finančních výkazů (rozvahy, výsledovky atd.);
6) začínající podnikatelé či podnikatelé přecházející z FOP na PO, kteří nemají tak dlouhou historii, dodají individuálně,
co mohou, často podnikatelský záměr/business plán včetně projekcí finančních výkazů (rozvahy, výsledovky atd.)
Strana 5 /celkem 12/
2.Indikativní nabídka
- žadateli je předložena indikativní nabídka na základě posouzení podkladů doložených pro prvotní posouzení žádosti
o úvěr;
- souhlasí-li s parametry úvěru, hradí klient Členský vklad a Poplatek za žádost o úvěr, uzavírá členství na základě
ASUDem vyhotovené Přihlášky za člena a identifikace dlužníka (resp. všech případných spoludlužníků) – platba
poplatků dle instrukcí přílohy č. 4.
3.Vznik členství žadatele v družstvu
Družstvo může poskytovat své služby (úvěry) pouze jeho členům. Podáním Přihlášky za člena pro žadatele
o úvěr nevznikají žádné povinnosti ani závazky. Vznikem členství (tj. potvrzením Přihlášky za člena ze strany
ASUDu) vznikají žadateli-klientovi standardní práva a povinnosti vyplývající ze Stanov družstva. Členský
vklad činí 1 Kč s tím, že člen družstva ručí do výše dvojnásobku svého vkladu, tj. 2 Kč.
i
-
Proces přijetí žadatele/spolužadatele za člena může probíhat paralelně s přípravou materiálů a jejich posuzováním,
musí však být zpracováno před předložením zpracovaného úvěrového návrhu ke schválení do Úvěrové komise.
- Postup přijetí za člena včetně úhrady členského vkladu Vám sdělí pracovník útvaru obchod, který žádost
zpracovává.
- Zájemce o členství musí splnit následující podmínky, aby došlo ke vzniku členství:
 podá písemnou přihlášku za člena družstva,
 zaplatí členský vklad (1 Kč) – platba dle instrukcí Přílohy č.4.
- Při podpisu přihlášky za člena musí být provedena identifikace klienta dle zákona č. 253/2008 Sb, která může být
provedena pouze zaměstnancem ASUD nebo osobou, která má s ASUD uzavřenou smlouvu na identifikaci klientů
a pravidelně absolvuje školení AML (identifikaci lze provést i na úřadě s rozšířenou působností nebo i notáře).
- Za člena družstva může být přijata fyzická osoba občan - identifikátorem je RČ osoby nebo právnická osoba identifikátorem je IČO.
4.Poplatek za posouzení žádosti o úvěr
- individuální dle indikativní nabídky,
- poplatek kryje náklady spojené s posouzením žádosti, ocenění nemovitosti, příp. dohlídky na místě pracovníka
ASUD, Vybíráme jej standardně až po pozitivním prvotním posouzení, předložení indikativní nabídky a po souhlasu
žadatele s nabízenými parametry úvěru.
5. Další posouzení
- dokumenty dosud dodané v elektronické podobě pro prvotní posouzení vyžadujeme písemně v originále;
- všechny dokumenty a komentáře, které jsou vyhotoveny žadatelem (všechny s výjimkou úředních písemností), musí
být opatřeny datem zpracování a podpisem žadatele;
- všechny následující podklady jsou zpracovány útvarem úvěrových obchodů. Složku úvěrové žádosti je nutné doplnit
o:
- Informace k žadateli/spolužadateli/ručiteli
1) sken nebo kopie dvou dokladů totožnosti - občanského průkazu, řidičského průkazu, pasu, u cizinců - povolení
k trvalému pobytu na území ČR, pas a doklad o trvalém/přechodném pobytu, platného řidičského oprávnění
apod., na kopii je nutný souhlas žadatele s pořízením kopie dokladů (z předloženého dokladu musí být patrné
bydliště);
Doklady totožnosti předloží žadatel v originálu k nahlédnutí/ověření při prvním osobním jednání s pracovníky
útvaru úvěrových obchodů;
2) výpis z Registrů dlužníků z bankovního (CBCB, www.cbcb.cz) a nebankovního registru (CNCB, www.cncb.cz)
(SOLUS na vyžádání, a to především v případě konsolidací), u právnických osob CRÚ
(http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/centralni_registr_uveru/) od ČNB a nebankovního registru
(CNCB, www.cncb.cz);
3) v případě ručení za úvěr třetí osobou souhlas ručitele a jeho doklad totožnosti dle bodu 1);
4) pokud mají manželé rozdělené/zúžené SJM, pak Notářský zápis o jeho zúžení či rozdělení;
5) potvrzení o bezdlužnosti (event. o stavu účtu) u FÚ, ČSSZ, ZP u podnikatelů a firem;
Strana 6 /celkem 12/
- Informace k účelu a zdrojům na splácení úvěru
1) doložení účelu financování z úvěru, je-li účelové;
2) cash-flow, tj. přehled příjmů a výdajů u podnikatelského záměru – disponibilní příjem projektu je stanoven jako
průměrný měsíční zisk v prvních šesti měsících od plánovaného okamžiku generování výnosů z projektu,
nejpozději po uplynutí doby, po kterou je možné klientům odložit splátku se zohledněním stávajících placených
závazků. Bonita je prokázaná, pokud disponibilní příjem je minimálně ve výše měsíční splátky. (disponibilní zdroje
> 0);
- Informace k nemovitosti
1) nabývací titul k nemovitosti, např. Kupní smlouva k nemovitostem, které jsou předmětem zajištění;
2) doložení práv třetích osob, pokud je jimi nemovitost zatížena (např. věcná břemena, nájemní smlouvy atd.);
3) pojistná smlouva k nemovitostem příp. movitostem, které budou předmětem zajištění a doklad o zaplacení,
možno doložit i dodatečně až po schválení úvěru;
4) jiné dokumenty vyžádané ASUDem:
Všechny podklady jsou následně zpracovány útvarem úvěrových obchodů, v průběhu posuzování si může útvar
úvěrových obchodů vyžádat další doplňující informace, dokumenty, smlouvy, osobní návštěvu (tzv. dohlídku)
nemovitosti určené k zástavě, osobní návštěvu firmy (provozu) podnikatele (v podstatě cokoliv, co uzná za vhodné pro
posouzení případu);
Pokud všechny podklady nevylučují možnost poskytnout úvěr, zpracuje útvar úvěrových obchodů tzv. Úvěrový návrh.
6.Úvěrový návrh, schvalování
- zpracovává pracovník ASUD – standardně „kopíruje“ dříve zaslanou indikativní nabídku;
- úvěrový návrh schvaluje Úvěrová komise, která se schází dle potřeby (obvykle však 2x týdně);
- pokud Úvěrová komise úvěr schválí, útvar úvěrových obchodů zasílá klientovi přesnou Specifikaci úvěru (nabídku),
ve které jsou uvedeny všechny schválené parametry a podmínky úvěru spolu s odkládacími podmínkami čerpání.
7.Specifikace úvěru, smluvní dokumentace, čerpání
- pokud žadatel předloženou Specifikaci úvěru přijme, útvar úvěrových obchodů nechá vypracovat úvěrovou smluvní
dokumentaci;
- poplatek za vyhotovení smluvní dokumentace, který je uveden ve Specifikaci úvěru je po dohodě možno uhradit až
z čerpaného úvěru;
- vypracování úvěrové dokumentace ASUDem;
- podpis rámcové smlouvy žadatelem/klientem s ASUDem, zavedení běžného účtu u ASUDu, podpis souvisejících
dokumentů;
- podpis smluvní dokumentace klientem, a to buď na centrále ASUDu v Hradci Králové nebo na obchodním místě
v Praze, Bratislavě či Košicích;
- splnění odkládacích podmínek čerpání – ve smlouvě o úvěru je stanoveno, jaké podmínky musí klient splnit, aby
mohl prostředky načerpat, např. dodání některých dokumentů, vyplacení závazků, atd.;
- načerpání úvěru na běžný účet klienta vedeného ASUDem a následně jeho účelové poukázání na jiné účty v souladu
se Smlouvou o úvěru;
- podpis notářského zápisu v Hradci Králové nebo v Praze;
- mezi podpisem smluvní úvěrové dokumentace, resp. podáním zástavní smlouvy na příslušný katastr nemovitostí
a podpisem notářského zápisu musí uplynout nejméně 1 den (plomba vkladu zástavního práva v katastru
nemovitostí);
- za čerpání úvěru klient hradí poplatek v individuální výši dle složitosti případu (uveden v dříve zaslané indikativní
nabídce a následně ve Specifikaci podmínek).
8.Poplatky jiným subjektům
- výpisy z registrů CBCB (www.cbcb.cz), CNCB (www.cncb.cz), CRÚ u ČNB;
- notářský zápis;
- ostatní úřední pořízení, např. poplatky za ověřování listin, katastr nemovitostí apod.
Strana 7 /celkem 12/
VII. Obecná pravidla stanovení hodnoty nemovitostí nabízených do zástavy
-
Úvěry do 1,5 mil Kč
 Odhad u standardních nemovitostí není nutné objednávat a je proveden interní odhad ceny nemovitosti
- Úvěry nad 1,5 mil Kč
 Klient vlastní bankovní (či jiný tržní) odhad mladší 18 měsíců
Pokud odhad odpovídá standardům tržního ocenění nemovitosti je daný odhad předložen k supervizi
a není nutné zpracovávat nový odhad.
 Klient nevlastní bankovní (či jiný tržní) odhad mladší 18 měsíců
Klienta navštíví odhadce vybraný a objednaný ASUDem, který provede tržní odhad ceny nemovitosti.
Odhad hradí ASUD.
Náklady spojené s oceněním nemovitost jsou součástí poplatku za posouzení žádosti o úvěr.
VIII. Postup vyřízení žádosti o úvěr
9. Komunikace při řešení úvěrového případu
- útvar úvěrových obchodů komunikuje s obchodním zástupcem/zprostředkovatelem, pokud obchodní
zástupce/zprostředkovatel nepožádá o přímou komunikaci ASUDu se žadatelem;
- za útvar úvěrových obchodů komunikuje zpravidla jen jeden úvěrový specialista po celou dobu trvání úvěrového
případu (mimořádné situace řeší Obchodní ředitel ASUDu);
- pokud obchodní zástupce/zprostředkovatel nespolupracuje kvalitně, útvar úvěrových obchodů mu oznámí
důvod nespokojenosti a sdělí, že pokud nenastane okamžitá náprava, úvěrový analytik přejde na přímé jednání
s žadatelem;
- k přímému jednání úvěrového specialisty s žadatelem dochází vždy nejpozději od okamžiku schválení úvěrového
obchodu Úvěrovou komisí, pokud tak již není učiněno při dohlídce u žadatele či na nemovitosti k zajištění, nebo
při založení rámcové smlouvy ASUDu;
- k přímé komunikaci úvěrového specialisty s žadatelem může dojít i v případě kvalitní práce obchodního
zástupce/zprostředkovatele, a to z důvodů, kdy tato přímá komunikace s žadatelem je důležitá pro dokreslení
celého případu, o této komunikaci je vždy obchodní zástupce/zprostředkovatel obeznámen předem, a je
informován (např. zasíláním emailové komunikace v kopii) i o jejím průběhu, pokud s tím žadatel souhlasí;
- obchodní zástupce/zprostředkovatel je útvarem úvěrových obchodů informován o všech fázích zpracování
úvěru – přijetí žádosti, úspěchu v prvotním posouzení, zpracování Úvěrového návrhu, schválení úvěru, čerpání
úvěru.
Strana 8 /celkem 12/
Příloha č. 1
POŽADAVKY NA POPIS NEMOVITOSTI V PŘÍPADĚ RD/REKREAČNÍCH
OBJEKTŮ
jméno majitele
adresa nemovitosti
číslo/a LV + čísla parcel
datum nabytí/pořízení
rok, kdy byl dům postaven
přibližné datum poslední rekonstrukce/modernizace
dispozice RD (kolik jakých místností ideálně s rozměry)
počet podlaží a bytů (samostatné vchody?)
obytná podlahová plocha v m2
2
užitná plocha v m
stav + rozsah poslední rekonstrukce
výčet příslušenství (garáž, bazén, vedlejší stavby atd.)
celková velikost pozemku při náležícího k RD +
velikost stavebního pozemku
Napojení na inž. sítě (vypsat na které)
způsob vytápění + druh paliva
Požadavky na fotodokumentaci nemovitostí oceňovaných pracovníky CRM:
K focení je vhodné mít digitální fotoaparát s bleskem (nikoliv mobilní telefon). Žádáme držet se následujících zásad:
 Fotit pokud možno z rohů nebo okrajů, aby byl záběr co nejširší.
 V případě focení proti oknům vždy použít blesk.
V případě rodinných domků, chat, chalup apod. požadujeme vyfotit:
 Celkový pohled na nemovitost z venku (ze všech stran).
 Pohled na nemovitost i s okolním pozemkem (nebo alespoň jeho bezprostřední část přiléhající k budově + vedlejší
budovy).
 Jednotlivé místnosti interiéru nebo vnitřku budovy (minimálně 1 fotku z každé místnosti – včetně kuchyně, soc.
zařízení, sklep, garáže, atd.).
 Nafotit minimálně 15 fotografií, podle rozsahu daného objektu.
(přenos velkých fotek – úschovna nebo více mailů – nekomprimovat do nižší kvality!)
Podpis žadatele
Strana 9 /celkem 12/
Příloha č. 2
POŽADAVKY NA POPIS NEMOVITOSTI V PŘÍPADĚ BYTŮ
jméno majitele
adresa + číslo bytu
číslo/a LV + čísla parcel
datum nabytí/pořízení
dispozice bytu (kolik místností např. 3+kk, 4+1 apod.)
2
2
podlahová plocha bytu v m (ideálně m jednotlivých místností)
typ budovy
umístění bytu v domě (patro)
existence výtahu
zda patří k bytu balkon, lodžie, sklep, garáž, garážové stání apod. (ideálně uvést velikost)
celkový stav domu (ideálně stáří + byl-li revitalizován - kdy)
stav bytu + rozsah poslední rekonstrukce
přibližné datum poslední rekonstrukce/modernizace bytu
způsob vytápění + druh paliva
patří k bytu pozemek mimo dům (zahrada, atd.) - druh/rozměr
Požadavky na fotodokumentaci nemovitostí oceňovaných pracovníky CRM:
K focení je vhodné mít digitální fotoaparát s bleskem (nikoliv mobilní telefon). Žádáme držet se následujících zásad:
 Fotit pokud možno z rohů nebo okrajů, aby byl záběr co nejširší.
 V případě focení proti oknům vždy použít blesk.
V případě bytů požadujeme vyfotit:
 Celkový pohled na bytový dům z venku (pokud možno alespoň ze 2 stran )
 Pohled na bytový dům i s okolím
 Pohled na vnitřek bytového domu, kde se byt nachází
 Jednotlivé místnosti interiéru, větší místnosti ze dvou stran (včetně soc. zařízení a kuchyně)
 Nafotit minimálně 10 fotografií, podle rozsahu daného objektu.
 (přenos velkých fotek – úschovna nebo více mailů – nekomprimovat do nižší kvality!)
Podpis žadatele
Strana 10 /celkem 12/
Příloha č. 3
POŽADOVANÉ DOKLADY
Druh žadatele
I. předselekce
FOO
FOP
PO
Žádost o úvěr
*
*
*
Kopie OP
*
*
Živnostenský list
*
Výpis z obchodního rejstříku
*
Potvrzení příjmu
*
Daňové přiznání včetně všech příloh
Rozvaha + výsledovka v plném rozsahu
*
*
*
*
Prohlášení k příjmu
*
*
*
List vlastnictví
*
*
*
Foto nemovitosti
*
*
*
Odhad - pokud je k dispozici
*
*
*
Popis nemovitosti
*
*
*
Informace k účelu - příběh/podnikatelský plán
*
*
*
po odsouhlasení nabídky klientem II. kolo
FOO
FOP
PO
Kopie druhého dokladu totožnosti
*
*
Výpis z registru CBCB - za žadatele/spolužadatele (FOO/FOP)
*
*
*
*
Výpis z registru CRÚ - za právnickou osobu
*
Výpis z registru CNCB - za žadatele/spolužadatele (FOO/FOP)
Výpis z registru CNCB - za právnickou osobu
*
Bezdlužnost FÚ, OSSZ, ZP za podnikatele
*
Bezdlužnost FÚ, OSSZ, ZP za právnickou osobu
*
Nabývací titul
*
*
*
Pojistná smlouva
*
*
*
Doklad o platbě pojistného
*
*
*
Doklady k účelu
*
*
*
Výpis z Centrálního registru úvěrů (CRÚ)
žádost na - http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/centralni_registr_uveru/cru_vypis.html
Výpis z registru CBCB
žádost na - http://www.cbcb.cz/cz/ke-stazeni-1404041405.html
Výpis z registru CNCB
žádost na - http://www.cncb.cz/cz/ke-stazeni-1404041405.html
Strana 11 /celkem 12/
datum doložení
Příloha č. 4
INFORMACE PRO PLATBY POPLATKŮ
ČLENSKÝVKLAD
Číslo účtu:
190998237/0600
Var.s.:
„IČ“ / „r.č.“
Popis platby:
Členský vklad – „jméno klienta“
Poplatek za ŽÁDOST O ÚVĚR
Číslo účtu:
190998237/0600
Var.s.:
„IČ“ / „r.č.“
Popis platby:
žádost o úvěr – „jméno klienta“
Poplatek za ZPRACOVÁNÍ ÚVĚROVÉ DOKUMENTACE
Číslo účtu:
190998237/0600
Var.s.:
„IČ“ / „r.č.“
Popis platby:
zpracování úvěrové dokumentace – „jméno klienta“
Poplatek za ČERPÁNÍ ÚVĚRU
Číslo účtu:
190998237/0600
Var.s.:
„IČ“ / „r.č.“
Popis platby:
čerpání úvěru – „jméno klienta“
Strana 12 /celkem 12/
infolinka: +420 731 643 899
http://www.finance.akcenta.eu/
Download

uverova metodika 2