Články a tištěná publikace:
Zájemci o presentaci článků zašlou abstrakt příspěvku v přihlašovacím formuláři. Články je
nutno vyhotovit v polském jazyce v editoru Word a v souladu s formálními požadavky
uveřejněnými na www.wseh.pl/konferencja2014. Všechny konferenční příspěvky budou
Vysoká škola
ekonomicko-humanitní
University of Economics and Humanities
recenzovány externími recenzenty. Vybrané články budou v případě pozitivního recenzního
posudku a doporučení vědeckého výboru umístěny ve vědeckém časopise
„Przedsiębiorstwo Przyszłośći” (4 body) a zároveň také v recenzované monografii
„Zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego w dobie globalizacji XXI wieku” vydané
organizátorem v polském jazyce.
Terminy:
Podání přihlášky a abstraktu:
Úhrada konferenčního poplatku:
Podání příspěvku:
Konání konference:
30. července 2014
31. srpna 2014
31. srpna 2014
18. – 19. září 2014
Konferenční poplatek:
600 PLN Osobní účast včetně publikace
400 PLN Osobní účast bez publikace
300 PLN Poplatek za publikování příspěvku – bez osobní účasti
Konferenční poplatek je nutno uhradit na tento účet:
PL 38 1020 1390 0000 6702 0019 3524
KOD SWIFT: BPKOPLPW
S přípisem: Konferencja 2014
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna
Ul. Gen. Wł. Sikorskiego 4
43-300 Bielsko-Biała
Vysoká škola ekonomicko-humanitní
a
Sdružení obyvatel města Walim
pořádají
mezinárodní vědeckou konferenci
„Globalizace a řízení územních samosprávných
organizací v 21. století“
Termín konáni: 18. – 19. září 2014.
Místo konání: Zámek Grodno, Zagórze, Śląskie,
58-321 Jugowice
Walim, okres Wałbrzych, Polsko
Kontaktní osoba: Beata Kobielus
e-mail: [email protected]
Místo konání konference:
Konference proběhne na zámku Grodno, v turisticky malebné horské obci Walim (okres
Wałbrzych) v Sovích Horách, Zagórze Śląskie, 58-321 Jugowice.
Pod záštitou:
Místopředsedkyně vlády a miinistryně infrastuktury a rozvoje,
Elżbieta Bieńkowska
Sekretariát konference:
Kontaktní osoba: Mgr. Rafał Tyszkiewicz: E-mail: [email protected]
(adres oryginalna wersja)
tel. +48 33 816 51 69 (linka 31), e-mail. [email protected]
bližší informace na: www.wseh.pl/konferencja2014
Tvůj cíl
wseh.pl
Vědecký výbor:
Nástin oblasti zájmu konference:
Předseda:
prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Weiss
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie,
Rostoucí potřeby obyvatel plynoucí z růstu bohatství společnosti, technologického pokroku a
současně z vlivu globalizace, vyvolávají ve svém důsledku tlak na jednotky územní samosprávy.
Členové výboru:
prof. nadzw. dr hab. Andrzej
Misiołek
prof. dr hab. Rafał Kuc
Ty jsou tak nuceny ve smyslu jejich neustálého rozvoje vyhledávat možnosti podpory a urychlení
Senátor Parlamentu Polské republiky, předseda Komise
etiky, pravidel a senátních vztahů ,
Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny
Chodkowskiej w Warszawie,
prof. dr hab. Leszek Kiełtyka
Politechnika Częstochowska,
prof. dr hab. Zofia Sadecka
Uniwersytet Zielonogórski,
prof. dr hab. Stanisław Borkowski
Politechnika Częstochowska,
prof. dr hab. Irena Hejduk
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach,
prof. dr hab. Jerzy Szkutnik
přirozených procesů vlastního rozvoje. Tím nabývá na svém významu již od 80. let známá
„Filozofie nového veřejného řízení“ (New Public management), která poukazuje na potřeby
tržního přístupu k systému řízení veřejné správy podle příkladu soukromého sektoru, což bude mít
za následek růst efektivity činností veřejného sektoru, jakož i efektivnějšího využití veřejných
zdrojů.
Cíle konference:
1.
Prezentace výsledků aktuálních vědeckých bádání a praktických zkušeností v oblasti
fungování jednotek územní samosprávy
2.
Diskuse na téma fungování jednotek územní samosprávy v podmínkách globalizace
Politechnika Częstochowska,
3.
Přístupy k modelům fungování jednotek územní samosprávy
prof. nadzw. dr hab. Anna
Gołębiowska
Politechnika Warszawska,
4.
prof. nadzw. dr hab. Elżbieta
Jędrych
Politechnika Łódzka,
prof. nadzw. dr hab. Sabina Kauf
Uniwersytet Opolski,
prof. dr hab. Radim Lenort
VŠB – Technická univerzita v Ostravě, Česká republika,
dr Olga Prokopenko, prof. WSEH
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna
w Bielsku-Białej,
prof. Ewa A.Rudnicka
University of Pittsburgh at Greensburg, USA,
dr hab. Eva Sikorova, prof. WSEH
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna
w Bielsku-Białej,
dr inż. Agnieszka Bitkowska
Organizace diskusního fóra výměny zkušeností z oblasti řízení jednotek územní samosprávy a
obdobné problematiky
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie.
Organizační výbor:
Tematické zaměření konference:
1.
Současné strategie přístupů k řízení jednotek územní samosprávy
2.
Finanční řízení jednotek územní samosprávy
3.
Využití Evropských fondů v činnostech jednotek územní samosprávy
4.
Rozdíly v řízení obcí
5.
Rozvoj veřejno-soukromé spolupráce v územní samosprávě
6.
Role územní samosprávy v rozvoji lokálního podnikání
7.
Formy spolupráce občanů v rozvoji obce
8.
Motivace pracovníků obecních úřadů
9.
Zastupitelé a jejich odpovědnost ve fungování obecních úřadů
10. Spolupráce polských a evropských obecních úřadů
11. Právní aspekty činnosti jednotek územní samosprávy
1. dr Witold Marzęda
předseda,
2. mgr Rafał Tyszkiewicz
tajemník,
3. mgr Katarzyna Dyląg-Marcinkowska
vědeckého výboru, e-mail:[email protected]
12. Projekty v oblasti samosprávy
13. Systémy řízení prostředí
14. Role nevládních organizací v rozvoji obce
15. Nevládní organizace jako faktor rozvoje obce při zajišťování potřeb starších osob v
lokálních společenstvích
Download

Konferencja 20.06.2014 - Wyższa Szkoła Ekonomiczno