Přístroje a systémy pro úsporu energie
TestProg s.r.o.
Bulharská 61
541 01 TRUTNOV
POMĚROVÁ MĚŘIDLA SPOTŘEBY TEPLA A VODY
V současné době dodáváme poměrová měřidla spotřeby tepla na otopná tělesa již výhradně
elektronická a to standardní (s vizuálním odečtem) a komfortní (s možností dálkového odečtu).
Nabízíme i bytové vodoměry pro teplou a studenou vodu s možností dálkového odečtu. Zajišťujeme
tak kompletní sortiment moderních bytových měřidel. Současný trend směřuje právě k měřidlům
s dálkovým odečtem, protože splňují současné požadavky uživatelů:
- umožňují odečet bez návštěvy bytu (automatický odečet dálkově)
- zachovávají možnost vizuální kontroly (údaje jsou zobrazovány i na displeji měřidla)
- jsou vybaveny kvalitní ochranou proti manipulaci (plomby, kontakty, SW kontrola)
- mají moderní vzhled
V našich dodávkách doporučujeme:
1. měřidla výrobce Siemens (GER)
a/ poměrová měřidla spotřeby tepla na otopná tělesa
- standardní poměrová měřidla WHE502-D1 s vizuálním odečtem
- komfortní poměrová měřidla WalkBy WHE552-D1 s dálkovým odečtem
Všechny komponenty radiového systému Siemeca WalkBy mají standardně nastavenou roční
periodu odečtu, softwarově je možné nastavit periodu odečtů měsíční nebo je možné přestavit pro
provoz v radiovém systému Siemeca AMR a zajistit tak dálkové odečty v libovolnou dobu (např.
při změně nájemníka). Systém WalkBy je možné pomocí datosběrných modulů na systém AMR
doplnit (rozšířit).
b/ vodoměry s možností dálkového odečtu
- vodoměr pro studenou vodu WFK30.110
- vodoměr pro teplou vodu WFW30.110
Oba vodoměry lze volitelně doplnit o modul pro dálkový odečet WFZ166.MO, který se nasadí na
vodoměr místo vrchního krytu
2. měřidla výrobce Kaden (CZ)
a/ poměrová měřidla spotřeby tepla na otopná tělesa
- poměrová měřidla spotřeby tepla Kaden C10 s obousměrnou komunikací
b/ vodoměry s možností dálkového odečtu
- vodoměr pro studenou vodu S060
- vodoměr pro teplou vodu S065
Měřidla Kaden (RTN i vodoměry) jsou vybaveny kvalitní obousměrnou komunikaci RCOM.
Radiomodul i software pro komunikaci s indikátory shodný jako pro vodoměry. Systém
umožňuje během účtovacího období provedení libovolného počtu dálkových odečtů.
Životnost, spolehlivost, záruka:
Měřidla jsou spolehlivá, životnost je dána životností baterie, kterou výrobce uvádí min. 10 let (naše
více jak 10-ti letá zkušenost toto potvrzuje). Na měřidla poskytujeme záruku (dle výrobce) po dobu 36
měsíců. V případě uzavřené smlouvy na rozúčtování prodlužujeme záruku na 60 měsíců.
Montáže, termíny:
Montáže jsme schopní zajistit dle požadavků zákazníka, doporučujeme však montáž provést v rámci
odečtů na konci účtovacího období.
Demontáže, likvidace:
Součástí nabízených prací je i demontáž a ekologická likvidace starých měřidel.
CENÍK BYTOVÝCH MĚŘIDEL
zvýhodněné ceny pro hromadné montáže v bytech v září - prosinec 2013
Pro hromadné montáže je cena vždy stanovena individuálně na základě dohody se zákazníkem a dle počtu
osazovaných bytů. Cena však vychází z dále uvedených jednotkových cen.
1/ dodávka a montáž elektronických poměrových měřidel s vizuálním odečtem eRTN (návštěva bytu)
Siemens Memotron
eRTN Siemens WHE 502-D1
odečty a rozúčtování roční služba (RTN, vodoměry)
410,- Kč s DPH 15% (356,- Kč bez DPH)
40,- Kč/měř/rok včetně DPH 21%
2/ dodávka a montáž elektronickýchá poměrová měřidla iRTN (dálkový odečet bez návštěvy bytu)
Siemens Siemeca WalkBy – 2 varianty financování
a/ částečné financování měřidel z následných služeb
za předpokladu uzavření smlouvy na následné služby (odečet, rozúčtování) na min. 3 zúčtovací období
iRTN Siemens WHE 552-D1
odečty a rozúčtování roční služba (RTN, vodoměry)
490,- Kč s DPH 15% (426,- Kč bez DPH)
48,- Kč/měř/rok včetně DPH 21%
b/ plná úhrada měřidel
za předpokladu uzavření smlouvy na následné služby (odečet, rozúčtování) na dobu neurčitou
iRTN Siemens WHE 552-D1
odečty a rozúčtování roční služba (RTN, vodoměry)
535,- Kč s DPH 15% (465,- Kč bez DPH)
40,- Kč/měř/rok včetně DPH 21%
c/ dodávka a montáž bez nutnosti uzavření smlouvy na následné služby
iRTN Siemens WHE 552-D1
odečty a rozúčtování roční služba (RTN, vodoměry)
560,- Kč s DPH 15% (490,- Kč bez DPH)
40,- Kč/měř/rok včetně DPH 21%
3/ komfortní elektronická poměrová měřidla iRTN s dálkovým odečtem (bez návštěvy bytu)
Kaden ITN
dodávka a montáž bez nutnosti uzavření smlouvy na následné služby
iRTN Kaden C10
odečty a rozúčtování roční služba (RTN, vodoměry)
640,- Kč s DPH 15% (555,- Kč bez DPH)
40,- Kč/měř/rok včetně DPH 21%
4/ dodávka a montáž vodoměrů na studenou a teplou vodu s dálkovým odečtem (informativně):
výrobce Siemens
Siemens WFK30.D110 (studená) včetně WFZ166.MO
Siemens WFW30.D110 (teplá) včetně WFZ166.MO
odečty a rozúčtování roční služba (RTN, vodoměry)
1.200,- Kč s DPH 15% (1.040,- Kč bez DPH)
1.240,- Kč s DPH 15% (1.080,- Kč bez DPH)
40,- Kč/měř/rok včetně DPH 21%
výrobce Kaden
Kaden S060 40°C vodoměr studená voda
Kaden S065 90°C vodoměr teplá
odečty a rozúčtování roční služba (RTN, vodoměry)
1.250,- Kč s DPH 15% (1.090,- Kč bez DPH)
1.250,- Kč s DPH 15% (1.090,- Kč bez DPH)
40,- Kč/měř/rok včetně DPH 21%
Poznámky:
1. Uvedené zvýhodněné ceny poměrových měřidel a vodoměrů platí pouze pro hromadné montáže v bytech a
za předpokladu uzavřené smlouvy na služby spojené s rozúčtováním tepla, teplé a studené vody na dobu
neurčitou nebo minimálně na dobu 3 zúčtovacích období.
2. Daň z přidané hodnoty dodávek je účtována dle platných předpisů v době montáže. V současné době
účtujeme DPH pro hromadné montáže v bytech ve výši 15%. Služby (odečty a rozúčtování) jsou uvedeny
v konečných cenách včetně 21% DPH
3. Zajišťujeme i demontáž starých měřidel a jejich ekologickou likvidaci (máme uzavřenou smlouvu na
likvidaci této skupiny odpadu) v ceně 30,- Kč/ks bez DPH. Za předpokladu uzavření následné smlouvy na
rozúčtování po dobu nejméně tří let tyto náklady nejsou účtovány.
Download

Cenová nabídka měřidel