ELECTRO STEEL
Hrdlové trubky ELECTROSTEEL z tvárné litiny pro pitnou vodu
a kanalizace
– vnější ochrana: 400 g/m2 zinko-aluminiový povlak a epoxidová
ochrana min. 70 µm
– v nitřní ochrana: výstelka z cementové malty z vysokopecního
nebo hlinitanového cementu
Hrdlové, přírubové a speciální tvarovky LUDWIG FRISCHHUT
z tvárné litiny pro pitnou vodu a kanalizace
– v nější a vnitřní těžká povrchová protikorozní ochrana práškovým
epoxidem dle směrnic GSK RAL-GZ-662 min. tloušťka 250 µm
TOPAGRI s.r.o., Košťálkova 1527, 266 01 Beroun
Telefon: (+420) 721 562 232; 774 887 937; 602 613 653 • Telefax: (+420) 311 621 822
E-mail: [email protected] • Web: www.topvoda.cz
Download

Stáhnout soubor