Sídlo společnosti:
COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
Korespondenční adresa:
COLAS CZ, a.s. - závod LOMY
Kosovská 10, 586 01 Jihlava
tel.: 567 574 850
fax: 567 574 805
Adresa kamenolomu:
Kamenolom Císařský
407 77 Šluknov
tel.: 412 386 375
fax: 412 386 376
Externí CENÍK kameniva pro kamenolom CÍSAŘSKÝ
platný od 1.4.2014 do odvolání
PDK - kamenivo s požadavky na zvýšenou bezpečnost 2+
dle ČSN EN 12 620, ČSN EN 13 043, ČSN EN 13 242, ČSN EN 13 450
frakce (mm)
0/2
0/5
2/5
4/8
8/11
8/16
11/22
16/32
0/32
0/32kv
0/63
32/63 BI
32/63
ČSN EN 12620 ČSN EN 13043
●
●
●
●
●
●
●
●
-
-
●
●
●
●
●
●
-
ČSN EN 13 242
ČSN EN 13 450
cena Kč bez DPH / tuna
cena Kč s DPH / tuna
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●*
●
-
129
159
259
379
299
275
275
273
200
200
182
215
205
156
192
313
459
362
333
333
330
242
242
220
260
248
cena Kč / tuna
cena Kč s DPH / tuna
Mechanicky zpevněné kamenivo dle ČSN EN 13 285
frakce (mm)
ČSN EN 13 285
MZK 0/32GC
●
303
250
Kamenivo splňující podmínky obecné bezpečnosti výrobku v souladu se Zákonem č. 102/2001 Sb.
frakce (mm)
cena Kč / tuna
cena Kč s DPH / tuna
0-5
70
0-22
89
0-75
145
Kámen tříděný 1220
199
Lomový kámen netříděný
185
Čedič (Kamenivo splňující podmínky obecné bezpečnosti výrobku v souladu se Zákonem č. 102/2001 Sb.)
85
108
175
241
224
frakce (mm)
cena Kč / tuna
cena Kč s DPH / tuna
90-150
217
263
● kamenivo splňuje kvalitativní požadavky uvedené evropské normy
●* kamenivo splňuje kvalitativní požadavky OTP č.j. 25640/06-OP, jako konstrukční vrstva pod železniční svršek
* ostatní kamenivo dle dohody
Hornina: ČEDIČ
Prodejní doba:
leden - únor:
březen - prosinec:
pondělí - pátek 7:00 - 15:30, dále dle dohody
pondělí - pátek 6:00 - 21:30, dále dle dohody
Poloha: 4km západně od Šluknova, 14km severozápadně od
Rumburku, 48km severně od České Lípy. 49km
severovýchodně od Děčína.
Expedice tel.:
pí. Gabriela Volfová
412 386 375
pí. Marcela Macáková 412 386 375
Expedice fax:
412 386 376
Vedoucí provozu:
p. Jaroslav Ďulík
733 780 531
Vedoucí lomu:
p. Zdeněk Černý
733 780 560
Obchodní manažer: Ing. Jaromír Rous
733 780 510
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
……………………………
Ing. Josef Lapšo, v.r.
ředitel závodu LOMY
Download

Lom Císařský - ceník kameniva