HLAVNÍ KOMISAŘI ZKOUŠEK ZÁKLADNÍHO VÝCVIKU
(ZZVJ, ZZVJ-P)
Tito komisaři mohou ve svých oblastech vykonávat jako hlavní komisaři
zkoušky a jsou odpovědní za jejich průběh a úroveň. Hlavní komisař může
vykonávat i funkci komisaře, ale jen mimo svoji oblast.
l.
PRAHA
Zdeněk Beneš
Mgr. Jaroslav Sedláček
MUDr. Helena Žižková
2.
STŘEDNÍ ČECHY
Václav Drbal
Ing. Ludvík Jandourek
Ing. Antonín Klauz
Jiří Kuška
Michael Moudrý
Jiří Šteker
Ing. Michal Veselý
3.
JIŽNÍ ČECHY
Luboš Kozák
Blahoslav Políček st.
4.
ZÁPADNÍ ČECHY
Pavel Hyťha
Mgr. Věra Jáchimová
Ing. Eva Mentlíková
Ing. Jan Paleček
5.
SEVERNÍ ČECHY
Ing. Jan Metelka
Antonín Terber
6.
VÝCHODNÍ ČECHY
Zdeněk Bittl
Ing. Jiří Kunát
Zdeněk Kusý
Václav Novotný st.
7.
JIŽNÍ MORAVA
Josef Trojanec
Ing. Věra Vojáčková
Ing. Stanislava Zemanová
8.
SEVERNÍ MORAVA
Ing. Zdeněk Goščík
Olga Havrlantová
Vladimír Hruška
Pavel Hudeček
Jaroslav Jindra st.
Ing. Milan Theimer
9.
KARLOVY VARY
Vít Čmolík
Ing. Jan Šíma
10.
ZLÍN
Ing. Josef Balaštík
Ing. Pavel Hirka
MVDr. Eva Nesňalová
Ing. Iva Zichová
11.
VYSOČINA
Jaroslav Röhrich
Ing. Jan Schwarz
KOMISAŘI ZKOUŠEK ZÁKLADNÍHO VÝCVIKU
(ZZVJ, ZZVJ-P)
1.
PRAHA
Ladislav Dub
Irena Hůlková
Vlasta Kadlecová
Ing. Marek Kamínek
Ing. Milena Minářová
Bohumil Rejnek
Helena Richterová
Ing. Lucie Starostová
Renata Vikartová
2.
STŘEDNÍ ČECHY
Milan Braný
MVDr. Marcela Burešová
Ing. Jiří Gotvald
Jaroslav Chvapil
Jana Jakubalová
MUDr. Marcel Košťák
Ing. Stanislav Kubín
Eva Kušková
Pavla Loudová
Ing. Josef Šimoník
Jana Zuvačová
3.
JIŽNÍ ČECHY
Antonín Husák
Doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc.
MVDr. Jiří Oulický
Václav Štěrba
4.
ZÁPADNÍ ČECHY
Vlasta Hyťhová
Antonín Pittner
5.
SEVERNÍ ČECHY
Jana Bečvářová
Ing. Zdenka Lišková
Ing. Vladimír Šretr
Jaroslava Vávrová
Mgr. Milena Zikmundová
6.
VÝCHODNÍ ČECHY
Heřman Hrdlička
Ila Hrdličková
Jaroslav Hupka
Antonín Jeřábek
Ing. Markéta Kvapilová
Václav Novotný ml.
Zdeněk Rajmont
7.
JIŽNÍ MORAVA
Mgr. Ema Jančářová
Pavel Koláček
Cyril Pořízka
8.
SEVERNÍ MORAVA
Zdeněk Babor
Taťána Frajs Klapetková
Simona Heidenreichová
Vítězslav Hrůzek
Darja Hrůzková
Radim Klapetek
Naděžda Knopová
Jan Kobza
Jaroslav Kuželka st.
Vít Máčel
MVDr. Luděk Radovský
Miroslav Strnadel
Helena Šalamonová
9.
KARLOVY VARY
Miroslava Čapková
Jan Holcbecher
Miroslav Kafuněk
Ivo Kočík
Jaromíra Nachtigalová
Ing. Miloslav Šimáček (spřežení)
Eva Šimáčková
Ing. Marcela Šímová
10.
ZLÍN
Jiří Holubář
MUDr. Pavel Lexa
Ing. Petr Rydval
Rostislav Zich
Ing. Eva Žaloudková
11.
VYSOČINA
Jan Emmer
Jaroslav Grodl
Ing. Olga Kubátová
Zdeněk Ságl
Ing. Zdeněk Studenec
Veronika Svobodová
Download

Hlavní komisaři, komisaři ZZVJ (aktualizace 20.6.2011)