Český šermířský svaz
Informační dopis č.02/11
Zkušební komisaři
Výkonný výbor ČŠS jmenoval zkušební komisaře pro jednotlivé zbraně:
fleret: Vilém Mádr, Josef Prokeš, mgr.Petr Neshoda, mgr. Pavel Vaníček, Kamila Vincencová
kord: Oldřich Kubišta, ing.Karel Křemen, ing.Jiří Beran, Jiří Douba, Martin Rubeš
šavle: Kamil Svoboda, ing. Miroslav Kuric, Michal Trubačík, mgr. Michal Roček
Podle výnosu STK č. 10 jsou výše jmenovaní zkušební komisaři oprávněni provádět praktické
zkoušky rozhodčích.
Obvykle zájemci o rozhodování po absolvování semináře a úspěšném složení teoretické
zkoušky požádají komisaře o vyzkoušení při některé oficiální soutěži. Pokud u praktické
zkoušky adept uspěje, zkušební komisař zašle jeho jméno, datum narození a kontaktní údaje
předsedovi komise rozhodčích ing.Karlu Křemenovi, který pak následně vystaví licenci.
V Praze 25.10.2011
Download

Zkušební komisaři - Český šermířský svaz