Seznam učebnic 2013-2014
Anglický jazyk - 4 leté studijní obory denní- jen 1. jazyk
1.- 2. ročník New Headway Pre-Intermediate- Third Edition
+ Workbook/Oxford Press/
/cca 600,- Kč sada/
+ angl.časopis Gate-objednán ve škole-cca 200,- Kč/šk. rok
3. - 4. ročník New Headway Intermediate – Third Edition
+ Workbook /Oxford Press/
/cca 600Kč sada/
+ angl.časopis Bridge-objednán ve škole-cca 200,- Kč/šk.rok
Anglická konverzace
3. + 4.ročník – Maturita Activator/Oxford Press/
/cca 300,- Kč/
Španělský jazyk
COLORES 1 – učebnice + prac. sešit
Dějepis – Čornej a kol. – Dějepis pro SOŠ
Hra na hudební nástroj:
Kleinová Eliška, Laudová Věra: Škola hry na klavír pro střední pedagogické školy,Supraphon.
( Obtížně dostupné, bude možnost kopírování ve škole.)
Já, písnička (zpěvník pro žáky ZŠ), I. díl, II. díl a III. díl. Nakladatelství MUSIC CHEB 1992
Silný notový sešit, sluchátka připojitelná ke klávesám
Ve druhém ročníku – flétna, ve třetím ročníku – kytara. Po celou dobu studia klavír.
Německý jazyk
začátečníci: učebnice - Studio d A1 (nakl. Fraus )
pokročilí: učebnice - Delfin 1.-5. lekce (nakl. Fraus)
+ pracovní sešit 1A
Občanská nauka - Odmaturuj ze společenských věd , Didaktis
MATEMATIKA - Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ, RNDr. M.Hudcová, PROMETHEUS
- Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium, RNDr. M.Hudcová, PROMETHEUS
- sešit A4
- kalkulátor
CHEMIE pořadač + 15 ks prospektových obalů A4 s děrováním
FYZIKA sešit A4
Pomůcky pro HV s metodikou:
Hudební výchova pro gymnázia 1. – Charalambidis, Císař, Hurník – SPN
Silnější notový sešit
Velký silnější sešit A4 na dějiny hudby
TĚLESNÁ VÝCHOVA
- Cvičební úbor – sportovní oděv a sálová obuv ( se světlou podrážkou !!!)
- Podložka na cvičení (stačí 100 x 50 cm)
- Kroužkový pořadač ( formát A4) + prospektové obaly (A4)
- Sportovní kurz – červen 2014 , předpokládaná cena 1500 – 2000 Kč
Učebnice pedagogiky:
Stodůlková Eva, Zapletalová Anežka: Pedagogika pro střední školy. Machart s.r.o., 2011. 214 str., cena
219,-Kč. Internetová adresa: dobredarky.cz
Učebnice psychologie:
Vlková, M., Doležalová, L.: Občanský a společenskovědní základ. Psychologie. Computer Media. (220,- Kč)
Velký linkovaný sešit (60 listů nebo 40 listů), deník, šanon na katalog metodiky a didaktiky
Pomůcky pro praktikum – výtvarná výchova
Měkká tužka, guma, tuž, redisová pera č.1 a 2, ploché štětce různé síly, temperové barvy, paleta,
akvarelové pastelky, nůžky, lepidlo, kreslící papíry, čtvrtky A4, A3, A2, barevné papíry – sada, rychlovazač
s euroobaly, náčrtník, další pomůcky budou průběžně doplňovány
Dramatická výchova:
Polštářek, maňásek + jedna loutka (od druhého ročníku), černé triko a černé kalhoty
Český jazyk:
Literatura pro 1. ročník středních škol – učebnice i pracovní sešit; kol. autorů, Didaktis
Český jazyk pro 1. ročník SOŠ – kol. autorů, SPN – pedagogické nakladatelství
Sešity upřesní jednotliví vyučující na začátku školního roku.
Doporučujeme Pravidla českého pravopisu (nejpozději z roku 1993, ale raději novější)!!!
Informace k průběhu studia:
1. ročník – sportovní kurz (do 2.000,- Kč) – květen/červen
2. ročník – lyžařský kurz (cca 4.000,- Kč) – prosinec/únor
3. ročník – plavecký výcvik (cca 2.000,- Kč)
V prvním ročníku v září/říjnu náslechy v MŠ a ve školních družinách, praxe ve třetím a čtvrtém ročníku.
Praxe budou probíhat na pracovištích dle výběru žáků, nebo v MB, Mnichově Hradišti a pod.
Září 2013 – v prvním týdnu dvoudenní výjezd do přírody – cca 600,- Kč.
Koncerty a divadelní představení – podpora rodiny…
Elektronická komunikace – emaily, elektr. žákovská kniha i zprávy…
Domov mládeže. Stravování v jídelně.
Přezůvky, šatní skříňky. Vstupní karta – 100,- Kč.
SRPŠ 300,- Kč.
Učebna číslo 32.
Pravidla k omlouvání absence.
Třídní učitelka: Mgr. Gabriela Zakonovová
[email protected]
Tel.: 326 321 649 kabinet č. 14
Download

stáhnout zde.