Dětský domov se školou, středisko výchovné péče
a základní škola, Chrudim, Čáslavská 624
Váš dopis zn.:
Ze dne:
Č.j.:
Vyřizuje: PhDr. Lenka Kábelová
Tel: 466 251 796
Email: [email protected]
MŠMT
odbor 261
Ing. Miroslava Večeřová
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
Datum: 22. 4. 2011
příloze Vám zasílám originály výkonových výkazů
Ředitelka DDŠ Chrudim vypisuje
výběrové řízení
na pracovní pozici speciální pedagog – etoped pro pracoviště Chrudim
po dobu mateřské a další mateřské dovolené
nástup možný ihned nebo dle dohody
kvalifikační předpoklady:
- dokončené vysokoškolské vzdělání pedagogického směru se speciální
pedagogikou
- alespoň 3 roky praxe
na pracovní pozici učitel pro pracoviště Chrudim
po dobu mateřské a další mateřské dovolené
nástup možný ihned nebo dle dohody
kvalifikační předpoklady:
- dokončené vysokoškolské vzdělání pedagogického směru, speciální pedagogika
vítána
- alespoň 3 roky praxe
životopis zasílejte na adresu: [email protected]
nebo [email protected]
Dětský domov se školou,
SVP a ZŠ
Čáslavská 624
537 01 Chrudim IV
ČS Chrudim
č.ú:1142604349/0800
IČO:601 03 264
Tel.: 466 251 799
Reg: ZL č.j. 33 514/05-25
ze dne 1. 12. 2005
[email protected]
www.dds-chrudim.cz
Download

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola