AS
ELSKÝ DVOJZÁP
ODEHRAJE PŘÁT
ÍVÍ
M
ŠT
TÝ
AV
Í
N
PŠ
A
LE
GY
EJ
N
ERZITNÍ LI
IV
N
U
KÉ
EC
ĚM
.
ERDAMU
S VÍTĚZEM N
RIENCE V AMST
HEINEKEN EXPE
ě
se mohou krom
y
m
tý
ší
p
e
jl
e
N
50litrové sudy
o
pohárů těšit na
ovaru Starobrn
iv
p
d
o
y
n
ce
í
a dalš
sportovní
a poukázky na
.
vybavení Nike
Turnaj se koná pod záštitou:
rektora MU – doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D.
prorektora VUT – prof. RNDr. Ing. Petra Štěpánka, CSc.
senátora Jozefa Regece
hejtmana Jihomoravského kraje pana JUDr. Michala Haška
europloty
Kontakt: Mgr. René Pazdera, +420 602 725 382, [email protected] | Javer Gusejnov, +420 725 359 636, [email protected]
Download

Turnaj se koná pod záštitou: