Tutmak için el verdin
Konuşmaya dil verdin
Koklamaya gül verdin
Yürürüz ayak verdin
Duyarız kulak verdin
Ağızda damak verdin
Şu güzel çiçek için
Uçan kelebek için
Yediğim ekmek için
Annem için
Allah’ım
Babam için Allah’ım
Verdiğin
her şey
için
Rabbim
Sana
Çok
Şükür
Download

RABBİM SANA ÇOK ŞÜKÜR