XVIII. Frejkovy dny
s mezinárodní účastí
s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie
Finální informace – program
23. - 25. června 2010 Brno, Žebětínský dvůr
POŘADATEL
I. ortopedická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Ortopedická klinika FN Brno a LF MU
XVIII. FREJKOVY DNY
se konají u příležitosti 80. narozenin prof. MUDr. Milana Kovandy, CSc.,
bývalého přednosty I. Ortopedické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně.
PREZIDENT SYMPOZIA
doc. MUDr. Pavel Janíček, CSc.
přednosta I. Ortopedické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně
TÉMATA XVIII. FREJKOVÝCH DNŮ
Lékařská sekce:
Fórum mladých lékařů – Frejkova cena
Chirurgické léčení revmatických chorob
Bolesti v kříži
Sesterská sekce:
Technické náročnosti a péče o pacienta v práci perioperační sestry
Péče o nemocného a multioborová spolupráce
Práce fyzioterapeuta na ortopedii
Prezentace odborného programu je formou přednášek.
DATUM A MÍSTO KONÁNÍ
23. - 25. 6. 2010, Hotel Žebětínský dvůr, Brno
ZÁŠTITY
Česká společnost pro ortopedii a traumatologii
Česká lékařská komora
Profesní odborová unie zdravotních pracovníků Čech, Moravy a Slezska
Děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
Ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Náměstek pro ošetřovatelskou péči FN u sv. Anny v Brně
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
VĚDEČTÍ SEKRETÁŘI
Doc. MUDr. Zbyněk Rozkydal, Ph. D.
Prim. MUDr. Tomáš Tomáš, Ph. D.
ORGANIZAČNÍ VÝBOR
Prim. MUDr. Tomáš, Tomáš, Ph.D.
Vrchní sestra Bc. Helena Moderová
PŘIHLÁŠKY K AKTIVNÍ ÚČASTI
Název práce, autoři, pracoviště, kontaktní e-mailová adresa,
abstraktum (font 12, Times New Roman)
Do 30.5.2010 na adresu:
[email protected]
[email protected]
lékařská sekce
[email protected]
sesterská sekce
PŘIHLÁŠKY K PASIVNÍ ÚČASTI
e- mail: [email protected]
Poštou: Sekretariát, I. Ortopedická klinika FN u sv. Anny
Pekařská 53, 656 91 Brno
JEDNACÍ JAZYKY
český a slovenský jazyk
PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ FREJKOVY CENY
-
věk všech autorů přednášky do 35 let
původní práce
CERTIFIKÁTY
Akce je zařazena do programu kontinuálního vzdělávání NLZP a je certifikována Profesní a
odborovou unií zdravotnických pracovníků Čech, Moravy a Slezska.
Při příležitosti konání XVIII. Frejkových dní mezinárodní vědecká porota udělí „Frejkovu
cenu“ autorům nejlepší přednášky v sekci Fórum mladých ortopedů. S udělením ceny je
spojen studijní pobyt na renomovaném zahraničním pracovišti.
Autorům nejlepší odborné přednášky v sesterské sekci bude odbornou komisí udělena cena
spojená s cestou do zahraničí.
AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA
Pro prezentaci odborných sdělení bude k dispozici dataprojekce.
UBYTOVÁNÍ
Hotel Žebětínský dvůr,
Křivánkovo náměstí 33A, Brno 641 00
Tel: + 420 546 217 557
Fax: + 420 546 217 788
Mob: + 420 777 677 720
STRAVOVÁNÍ
Občerstvení během přestávek bude zajištěno v prostorách místa konání.
Oběd 24. 6. 2010
Oběd 25. 6. 2010
150 Kč
150 Kč
Upozornění:
Organizátoři si dovolují upozornit, že nezajišťují účastníkům kongresu ubytování ani
parkování. Účastníci si zajišťují ubytování a parkování individuálně prostřednictvím výše
uvedeného kontaktu.
REGISTRAČNÍ POPLATKY
ČSOT a SOTS
Ostatní
NLZP
Doprovod
od 1. 5. 2010 a na místě
1000 Kč
1200 Kč
600 Kč
200 Kč
Registrační poplatek zahrnuje odborné materiály, souhrny přednášek a
občerstvení mezi přednáškami.
SPOLEČENSKÝ VEČER
vstupenka na společenský večer 700 Kč.
VÝSTAVA
V prostorách hotelu Žebětínský dvůr bude po dobu konání XVIII. Frejkových dní pořádána
expozice zdravotnické techniky a farmacie.
ČASOVÝ HARMONOGRAM KONGRESU
Registrace účastníků a firem:
Hotel Žebětínský dvůr, Křivánkovo náměstí 33A, Brno
23.6.2010 - středa
10:00
16:00
20:00
Setkání bývalých zaměstnanců I. Ortopedické kliniky
Montáž firemních stánků
Večeře pro pozvané, VIP salonek
24.6.2010 - čtvrtek
7:00 – 8:00
8:00 – 8:30
8:30 – 9:00
9:00 – 14:00
9:00 – 14:00
12:00 – 12:30
14:00 – 15:00
16:00 – 19:00
18:00 – 19:00
20:00 – 20:30
20:00 – 20:30
20:30
Registrace účastníků
Slavnostní zahájení kongresu, Zámecký sál
Občerstvení pro zvané, Lovecký salonek
Odborný program – lékařská sekce, Konferenční sál
Odborný program – sesterská sekce, Zámecký sál
Workshop – firmy Stapro s.r.o.
Oběd, oběd pro zvané, Rybářský salonek
Doprovodný program – projížďka na motokárách,
Automotodrom Brno, projížďka na koních, sportovní vyžití
v areálu Žebětínský dvůr, bazén
Zasedání odborné komise
Slavnostní vyhlášení a předání Frejkovy ceny za nejlepší
přednášku v sekci Fórum mladých ortopédů
Slavnostní vyhlášení a předání ceny za nejlepší
přednášku v sesterské sekci
Společenský večer, společenský raut, ochutnávka vín
v doprovodu cimbálové hudby, grilování v prostorách
venkovního hotelového bazénu, turnaje ve sportovních
hrách, diskotéka
25.6.2010 - pátek
8:00 – 9:00
9:00 – 13:40
9:00 – 12:30
13:45
14:00
Registrace účastníků
Odborný program – lékařská sekce, Konferenční sál
Odborný program – sesterská sekce, Zámecký sál
Ukončení kongresu
Oběd
ODBORNÝ PROGRAM
ČTVRTEK 24. 6. 2010
LÉKAŘSKÁ SEKCE
PRVNÍ BLOK PŘEDNÁŠEK – FÓRUM MLADÝCH ORTOPEDŮ A TRAUMATOLOGŮ
9:00 – 10:20
1. The Achilles Tendon Avulsion
Obtulovič T., Spurný P., Piatkovský M., Foldyna K.
Ortopedie, Městská nemocnice Ostrava
7´
2. První zkušenosti s endoskopickou ablací patní ostruhy
Neoral P
Ortopedická klinika FN Olomouc
7´
3. Artroskopické ošetrenie bolestivého syndrómu pätnej ostruhy
Svetlík J.
Ortopedické oddělení Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín.
7´
4. Bolesti paty - diagnostika a terapie
Bíla M.
Ortopedické oddělení Nemocnice Kyjov
7´
5. Hodnocení kloubního punktátu při diferenciální diagnostice artritid
Krejčí F., Stárek M., Stehlík J.
Ortopedické oddělení, Nemocnice České Budějovice a.s.
7´
6. Artrodéza karpometakarpálního kloubu palce ruky – zkušenosti našeho
pracoviště
Vodsloň T., Šimeček M.
Ortopedicko – traumatologické odd. Nemocnice Písek a.s.
7. Výsledky operačního řešení hallux valgus a hallux rigidus
metatarzophalangeální arthroplastikou dle Kellera
Rapi J.
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
7´
7´
8. Ruptura Achilovy šlachy – terapie
Jarošík J., Herůfek R.
Klinické oddělení ortopedie, ÚN Brno
7´
9. Metatarsi adducti- zhodnocení výsledků léčby našeho souboru pacientů
Proček T., Shaikh H.H.
Ortopedická klinika Fakultní Nemocnice v Hradci Králové
7´
DRUHÝ BLOK PŘEDNÁŠEK – FÓRUM MLADÝCH ORTOPEDŮ A TRAUMATOLOGŮ
10:30 – 12:00
10. Nádory metatarzů - kasuistiky, možnosti operačního řešení
Pazourek L.
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
7´
11. Scarf osteotomie - učební křivka, chyby a omyly, laterální release, osteotomie 7´
Zagroba J.
Ortopedické oddělení FN Ostrava
12. Scarf osteotomie - učební křivka, chyby a omyly, fixace, kazuistiky
Zagroba J.
Ortopedické oddělení FN Ostrava
7´
13. Dlouhodobé výsledky vysoké osteotomie tibie
Waciakowski D.
Ortopedická klinika FN UK Hradec Králové
7´
14. Vysoká valgizační osteotomie prox. tibie otevřeným úhlem z vnitřní
strany pomocí úhlově stabilní dlahy Tomofix u pacientů s genu varum
arthroticum
Kupka Ml, Šalomoun K., Hroch P.
Ortopedicko-traumatologické odd. Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou
7´
15. Postavení komponent unikompartmentální náhrady kolenního kloubu:
Porovnání peroperačního počitačem asistovaného plánování a
pooperačního RTG vyšetření
Pařízek A., Valoušek T., Mikláš M.
Ortopedické oddělení, Nemocnice Třebíč
7´
16. Materiálové vlastnosti explantovaných UHMWPE komponent – první výsledky
Fulín P., Barták V.
Ortopedická klinika 1. LF UK, FN Motol, Praha
7´
17. Monitoring vankomycinu uvolňovaného z kostních štěpů v pokuse in vitro
Melicherčík Pavel¹, Barták Vladislav¹, Klapková Eva², Judl Tobiáš¹
¹ I. ortopedická klinika UK 1.LF a FN Motol
² Ústav klinické biochemie a patobiochemie UK 2. LF a FN Motol
7´
18. Reimplantace náhrady kyčelního kloubu s využitím původního
cementového lůžka femorální komponenty
Judl T., Melicherčík P.
Ortopedická klinika 1.LF UK a FN Motol
7´
WORKSHOP – FIRMY STAPRO S.R.O.
12:00 – 12:30
TŘETÍ BLOK PŘEDNÁŠEK – FÓRUM MLADÝCH ORTOPEDŮ A TRAUMATOLOGŮ
12:40 – 14:00
19. Raritní případ zástřelu páteře s neurologickým postižením
Zobač A.
Ortopedická klinika FN Brno- Bohunice
7´
20. Anatomická studie úponu m. flexor hallucis brevis pro klinickou praxi
Barták V., Fulín P.
1.Ortopedická klinika 1.LF UK a FN Motol, Praha
7´
21. Kvalita života pacientů s HTO versus TEP kolenního kloubu
Mohyla M., Káňa J.
Ortopedické odd. FN Ostrava
7´
22. Terapie poúrazových stavů os scaphoideum
Otiepka P.
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
7´
23. Problematika chronického výpotku kolena u dospělých z pohledu
ortopeda
Lošťák, J.
Ortopedická klinika Fakultní nemocnice Olomouc
7´
24. Kazuistika dívky po střetu s tramvají
Němejc M
Ortopedická klinika FNM a UK
7´
25. Rhisartrosa a její možnost řešení TEP
Skládal M.
Ortopedické oddělení nemocnice Třebíč
7´
26. Mnohočetná enchondromatóza v.s. solitární enchondrom srovnání rizik
komplikací a klinického obrazu
Lesenský J.
Ortopedická klinika 1.LF UK FN Na Bulovce, Praha
27. Klinická komparativní studie výsledků terapie poranění zubu čepovce
Kazda S.1, Kočiš J.1, Wendsche P.1, Jarkovský J. 2
1.Úrazová nemocnice v Brně, Klinika traumatologie LF MU
2.Klinika biostatistiky a analýz LF MU
7´
7´
ODBORNÝ PROGRAM
PÁTEK 25. 6. 2010
LÉKAŘSKÁ SEKCE
ČTVRTÝ BLOK PŘEDNÁŠEK – BOLESTI V KŘÍŽI
9:00 – 10:30
PŘEDSEDNICTVO: CHALOUPKA R., JANÍČEK P.
28. Revision surgery of degenerative spine diseases
Shuginov A., Dydykin A.
Municipal hospital # 40, Russia
29. Dynamická transpedikulární fixace u degenerativního postižení
bederní páteře
Chaloupka R., Cienciala J., Repko M., Ryba L., Tichý V.
Ortopedická klinika FN Brno a LF MU Brno
15´
10´
30. Prevalencia bolesti dolnej časti chrbta u tehotných žien v severnom
Jordánsku a súvisiace rizikové faktory
10´
Gharaibeh A., Qaoud Y., Alwadya A., Qdhah E, Khadrawi M, Naddaf R., Ababneh M., Raad A.,
Lataifeh S., Gharaibeh Hanan, Gharaibeh Heba, Sekhnini S, Tawalbeh G., Gharaibeh M.
Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva, FNLP, Košice, SR
31. Léčení degenerativní spondylolistézy bederní páteře
Cienciala J., Chaloupka R., Ryba L., Tichý L.
Ortopedická klinika Brno-Bohunice
32. Vliv fúze, dynamické neutralizace a TDR na přilehlý
pohybový segment - experimentální a počítačová studie
Ženčica P.1, Cienciala J.1, Návrat T.2, Florian Z.2
1. Ortopedická klinika, FN Brno
2. FSI VUT Brno2
33. Vliv vision a non- vision metod na sagitální profil lumbosakrální
páteře a vznik ASD
Ženčica P.1,Chaloupka R.1, Cienciala J.1, Návrat T.2
Ortopedická klinika FN Brno-Bohunice
FSI VUT Brno
10´
10´
10´
34. Hybridní stabilizace při řešení degenerativního postižení bederní páteře 10´
Ryba, L., Repko, M., Chaloupka, R., Němec, F.
Ortopedická kl. FN Brno LF MU Brno
PÁTÝ BLOK PŘEDNÁŠEK – VARIA
10:40 – 11:20
PŘEDSEDNICTVO: SPURNÁ Z., POKORNÁ A.
35. Pradaxa - naše zkušenosti s prvním perorálním antitrombotikem
Mráček D.
Karvinská hornická nemocnice
10´
36. O komunikaci jednoduše a efektivně
Spurná Z.
Psycholocické odd. FN u sv. Anny v Brně
10´
37. Ageismus
Pokorná A.
Katedra ošetřovatelství LF MU
10´
ŠESTÝ BLOK PŘEDNÁŠEK – CHIRURGICKÉ LÉČENÍ REVMATICKÝCH CHOROB
11:15 – 12:25
PŘEDSEDNICTVO: PRAVDA L., ROZKYDAL Z.
38. Nové trendy v terapii revmatoidní artritidy
Němec P.
II. interní klinika FN u sv. Anny v Brně a LF MU
15´
39. Revmatoidná predná noha
Pravda L.
Ortopedické oddělenie nemocnice Piešťany
15´
40. Operace dle Hoffmana u revmatické deformity přednoží
Kunovský R.
Klinické oddělení ortopedie, ÚN Brno
7´
41. Naše zkušenosti s náhradou MCP kloubů u revmatiků
Deduch J., Moster R., Kunovský R., Otiepka P.
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
7´
SEDMÝ BLOK PŘEDNÁŠEK – CHIRURGICKÉ LÉČENÍ REVMATICKÝCH CHOROB
12:35 – 13:40
PŘEDSEDNICTVO: PINK T., TOMÁŠ T.
42. Totální náhrada kyčle u revmatoidní artritidy
Rozkydal Z., Janík P., Rapi J.
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
43. Oboustranná náhrada kyčelního kloubu při systémovém onemocnění
pojiva
Pink T., Stoklas J.
Klinické oddělení ortopedie, ÚN Brno
10´
7´
44. Endoprotetika u juvenilní revmatoidní artritidy
Kašpárek R.
Ortopedické odd. FN Ostrava
10´
45. Aspekty totální náhrady kolenního kloubu v terénu RA
Tomáš T., Nachtnebl L., Rapi J.
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
7´
46. Bakerská cysta u revmatoidní artritidy –
nové diagnostické metody a léčba
Sklenský M., Hrazdíra L.
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
7´
47. Synoviální chondromatóza
Hudeček F., Kůra V., Procházka P., Novotný M.
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brno
7´
48. Pigmentová villonodulární synovialitis
Ondrůšek Š.
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
7´
ODBORNÝ PROGRAM
ČTVRTEK 24. 6. 2010
SESTERSKÁ SEKCE
PRVNÍ BLOK PŘEDNÁŠEK
9:00 – 10:00
PŘEDSEDNICTVO : HAMŘÍKOVÁ L., BADALÍKOVÁ L., HRADILOVÁ V.
1.Slavnostní zahájení sesterské sekce
Moderová H.
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
2.Komplexní předoperační a pooperační péče u TEP kolene - kazuistika
Jirousková Z., Kutková E.
II.ortopedická klinika LF MU Brno
3. Bellovac a jeho užití v praxi
Jarošová E., Bačová E.
Ortopedické oddělení Nemocnice Třebíč
4. Atypické rány u pacientů na interním oddělení - kazuistika
Šeflová L., Baslarová B., Zarivnijová L.
II. Interní klinika FN Olomouc
5. Vrozené vývojové vady dolních končetin u dětí
Hálová M.
FND Brno
6. Vzpomínání na zdravotnické odívání s ukázkou modelů
Kuklová J., Šebelová D.,
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
DRUHÝ BLOK PŘEDNÁŠEK
10:45 – 11:45
PŘEDSEDNICTVO : HAMŘÍKOVÁ L., BADALÍKOVÁ L., HRADILOVÁ V.,
7. Hygiena a stravování u ležících pacientů
Havlíková V.
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
8. Skolióza páteře při Duchennenově svalové dystrofii
Janíčková D., Štilárková R.
II.ortopedická klinika LF MU Brno
9. Domácí péče a její úloha v léčebné rehabilitaci
Mráčková J.
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
10.Asertivní chování na pracovišti
Kolárová T., Bubeníková M.
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
11.Komunikace s agresivním pacientem
Dvořáková V., Macháčová D.
SMN a.s., Nemocnice Přerov-ortopedické oddělení
WORKSHOP – FIRMY STAPRO S.R.O.
12:00 – 12:30
TŘETÍ BLOK PŘEDNÁŠEK
13:00 – 14:00
PŘEDSEDNICTVO : HAMŘÍKOVÁ, L., BADALÍKOVÁ, L., HRADILOVÁ, V.,
12. O komunikaci jednoduše a efektivně
Spurná Z.
Oddělení klinické psychologie LF MU a FN u sv.Anny v Brně
13.Problematika prevence pochybení v ošetřovatelko praxi
Ustohalová R.
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
14.Výživa onkologických pacientů v terminálním stádiu choroby
Čadová J., Mlčáková R.
Onko-chirurgické oddělení LF MU a FN u sv.Anny v Brně
15.Mýty a omyly chemoterapie
Šnýdrová D.
Onko-chirurgické oddělení LF MU a FN u sv.Anny v Brně
16. Výživa pacientů s chronickou ránou
Mokrá V., Střelcová G.
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
14:00 – 15:00
Oběd
16:00 – 19:00
Doprovodný program
ODBORNÝ PROGRAM
PÁTEK 25.6.2010
SESTERSKÁ SEKCE
PRVNÍ BLOK PŘEDNÁŠEK
9:00 – 12:30
PŘEDSEDNICTVO : HAMŘÍKOVÁ, L., BADALÍKOVÁ, L., HRADILOVÁ, V.,
1. Pojevy ageismu v ošetřovatelské péči
Pokorná A.
Katedra ošetřovatelství LF MU
2.Terapeutické obvazy – zkušenosti- kazuistiky
Šibravová N.
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
3. Neurofleksologia twarzy zwiazana ze schorzemiami narzadów ruchu
Górska J.
Ortopedie Polsko
4. Komparativní studie kvality života onkologických nemocných
Moderová H.
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
5. Malnutricie a hojení ran
Dvořáková G.
II. interní klinika LF MU a FN u sv.Anny v Brně
6. Celkový pohled na bolest
Klementová R.
Plicní klinika LF MU a a FN Brno
13:45
Ukončení mezinárodního kongresu
14:00
Oběd
XVIII. FREJKOVY DNY
JSOU POŘÁDÁNY ZA LASKAVÉHO PŘÍSPĚVKU TĚCHTO FIREM
Generální partner
Boehringer Ingelhaim
Hlavní partneři
B.Braun Medical s.r.o.
Bayer s.r.o.
Dina-Hitex
Heraeus CZ s.r.o.
Johnson & Johnson s.r.o.
Lima CZ s.r.o.
Stapro s.r.o.
Vystavovatelé
Allimed
Beznoska
Fénix
Glynn Brother Chemicals s.r.o.
IBI spol. s.r.o.
Lohmann-Rauscher
Medica,spol. s.r.o.
Medin
Olympus Czech Group s.r.o.
Steripak s.r.o.
Synthes s.r.o.
Zimmer
SETKÁNÍ BÝVALÝCH ZAMĚSTNANCŮ I. ORTOPEDICKÉ KLINIKY
V RÁMCI XVIII. FREJKOVÝCH DNŮ
SE USKUTEČNÍ
PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ
bývalých zaměstnanců I. ortopedické kliniky FN u sv. Anny v Brně
Setkání se uskuteční 23. června 2010 od 10 hod. v prostorách hotelu Žebětínský dvůr, 641
00 Brno- Žebětín.
Pro zájemce z řad bývalých pracovníků kliniky Prosíme o laskavé potvrzení Vaší účasti na
tel.: 54318 2717- sekretariát kliniky
e- mail: [email protected]
[email protected]
Pro zajištění dopravy je pro zájemce k dispozici mikrobus.
Prosíme též o nahlášení předem.
Na setkání s Vámi všemi se těší
Helena Moderová, Bc.
Vrchní sestra kliniky
Doc. MUDr. Pavel, Janíček, CSc.
Přednosta I.ortopedické kliniky
Prim. MUDr. Tomáš, Tomáš, Ph.D.
Zástupce přednosty pro LPP
Doc. MUDr. Zbyněk Rozkydal, Ph.D.
Zástupce přednosty pro školství
AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WEBOVÉ ADRESE
http://web.fnusa.cz/files/Frejkovy_dny_2010.pdf
Download

XVIII. Frejkovy dny - Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně