POZVÁNKA NA 36. SEMINÁŘ ENERGOCHEMIE
Provozní zkušenosti z jaderných i konvenčních energetických provozů a úpravy vod.
Nové materiály, technika a technologická zařízení. Tribotechnika.
Vývoj, výzkum a metrologie v dané oblasti.
Seminář se koná 9. a 10. dubna 2014 v Klubu Hájek, Mládežnická 229, 674 01 Třebíč.
Informace, přihlášky: www.energochemie.cz, [email protected]
Zaměření semináře: Dvoudenní seminář je určen nejširšímu okruhu pracovníků, kteří řídí a
zabezpečují energetické provozy a úpravny vod v průmyslových podnicích i elektrárnách, pracují v
laboratořích těchto provozů nebo se podílejí na jejich správě, údržbě a modernizaci.
První den semináře bude zaměřen na jadernou energetiku a měření ionizujícího záření, druhý den
bude věnován klasické energetice a úpravě vod.
Program semináře je sestaven tak, aby bylo možno zúčastnit se dle zájmu a odborného zaměření
účastníků celého semináře nebo jen jednoho vybraného dne.
První den semináře je zajištěn večerní doprovodný program.
Účastnický poplatek:
Při účasti pouze jeden (kterýkoliv) den: 1000,- Kč + DPH 21% (1210,- Kč vč. DPH) včetně
sborníku v elektronické podobě.
Při účasti oba dny: 1500,- Kč + DPH 21% (1815,- Kč vč. DPH) včetně sborníku v elektronické
podobě.
Pouze objednání CD sborníku: 300,- Kč + DPH 21% (363,- Kč vč. DPH).
Další organizační informace:
1) Svoji účast potvrďte, prosím nejpozději do 2.4.2014 odesláním přihlášky s vyplněnými údaji na
adresu:
Ing. Jana Pejzlová, ENVINET a.s., Modřínová 1094, 674 01 Třebíč, Česká republika
Upřednostňujeme e-mail: [email protected], případně fax: +420 568 409 875.
2) Prezence účastníků každý den od 8.45 hod, zahájení semináře vždy v 9.15.
3) Ubytování: Pořadatel ubytování nezajišťuje. Účastníkům, kteří potřebují ubytování, doporučujeme
osobní rezervaci v hotelech či penzionech. V případě, že budete chtít s ubytováním poradit,
neváhejte nás kontaktovat.
Časový harmonogram
Program semináře ještě není definitivní. Bude postupně upravován a doplňován.
Aktuální verze bude uveřejněna v průběhu měsíce března na stránkách www.energochemie.cz.
Download

POZVÁNKA NA 36. SEMINÁŘ ENERGOCHEMIE