ZAMĚSTNANCI ŠKOLY - školní rok 2014 - 2015
VEDENÍ ŠKOLY
ředitelka školy
zástupkyně ředitele
zástupce ředitele
zástupkyně ředitele
PaedDr. ALENA PECHALOVÁ
pechalova@zs.celakovice.cz
Mgr. EVA KADLEČKOVÁ
Mgr. MILOŠ BUKAČ
Ing. VILMA MICHELČÍKOVÁ
kadleckova@zs.celakovice.cz
bukac@zs.celakovice.cz
michelcikova@zs.celakovice.cz
TŘÍDNÍ UČITELÉ
1. stupeň
Mgr.
LUDMILA
VAJGLOVÁ
1.A
vajglova@zs.celakovice.cz
JANA
BUKOVSKÁ
1.B
bukovska@zs.celakovice.cz
Mgr.
JANA
KNOBOVÁ
1.C
knobova@zs.celakovice.cz
Mgr.
HELENA
KOPECKÁ
1.D
kopecka@zs.celakovice.cz
Mgr.
JITKA
SKÁLOVÁ
2.A
skalova@zs.celakovice.cz
Mgr.
MARTA
KOSOBUDOVÁ
2.B
kosobudova@zs.celakovice
JAROSLAVA
ČAPKOVÁ
2.C
capkova@zs.celakovice.cz
LUDMILA
SMOLÍKOVÁ
2.D
smolikova@zs.celakovice.cz
PaedDr.
DIANA
PROCHÁZKOVÁ
3.A
prochazkova@zs.celakovice.cz
ZUZANA
NAVRÁTILOVÁ
3.B
navratilova@zs.celakovice.cz
Mgr.
LUCIE
SYSLOVÁ
3.C
syslova@zs.celakovice.cz
PhDr.
MILOSLAV
RYCHETSKÝ
3.D
rychetsky@zs.celakovice.cz
Mgr.
OLGA
ŠTEJNAROVÁ
4.A
stejnarova@zs.celakovice.cz
Mgr.
RENÁTA
MICHALIKOVÁ
4.B
michalikova@zs.celakovice.cz
Mgr.
DANA
GREPLOVÁ
4.C
greplova@zs.celakovice.cz
Mgr.
PaedDr.
MARTINA
KAVKOVÁ
5.A
kavkova@zs.celakovice.cz
IVANA
CHMELENSKÁ
5.B
chmelenska@zs.celakovice.cz
JANA
PÍTOVÁ
5.C
pitova@zs.celakovice.cz
2.stupeň
Mgr.
ALENA
ŠPITÁLSKÁ
6.A
spitalska@zs.celakovice.cz
Mgr.
ŠÁRKA
CURYCHOVÁ
6.B
curychova@zs.celakovice.cz
Mgr.
MIROSLAVA
URBANOVÁ
7.A
urbanova@zs.celakovice.cz
Mgr.
PETRA
IMLAUFOVÁ
7.B
imlaufova@zs.celakovice.cz
MARCELA
SVAŠKOVÁ
7.C
svaskova@zs.celakovice.cz
ALENA
KEŘTOFOVÁ
8.A
kertofova@zs.celakovice.cz
PaedDr.
Mgr.
MARTINA
ČAPKOVÁ
8.B
martinacapkova@zs.celakovice.cz
Ing.
JANA
GOLIÁŠOVÁ
9.A
goliasova@zs.celakovice.cz
Mgr.
JANA
DVOŘÁKOVÁ
9.B
janadvorakova@zs.celakovice.cz
NETŘÍDNÍ UČITELÉ pro 1. a 2. stupeň
Mgr.
Mgr.
Ing.
Mgr.
Mgr.
Bc.
Mgr.
Mgr.
JIŘINA
FRANTIŠEK
MARTINA
JAN
VĚRA
MARIE
MICHAL
LENKA
JARMILA
ARNOŠTOVÁ
BODLÁK
KVÁČOVÁ
MAREK
MYSLIVCOVÁ
POSPÍŠILOVÁ
ŠUP
VOJTÍKOVÁ
ZAVŘELOVÁ
arnostova@zs.celakovice.cz
bodlak@zs.celakovice.cz
kvacova@zs.celakovice.cz
marek@zs.celakovice.cz
myslivcova@zs.celakovice.cz
pospisilova@zs.celakovice.cz
sup@zs.celakovice.cz
vojtikova@zs.celakovice.cz
jarmila.zavrelova@seznam.cz
ŠKOLNÍ DRUŽINA
vedoucí ŠD
RADKA
HRUŠKOVÁ
hruskova@zs.celakovice.cz
MARKÉTA
DOBRUŽSKÁ
dobruzska@zs.celakovice.cz
MARTINA
HANŽLÍKOVÁ
hanzlikova@zs.celakovice.cz
IVA
KÖNIGSMARKOVÁ
konigsmarkova@zs.celakovice.cz
JANA
POPPEROVÁ
popperova@zs.celakovice.cz
SOŇA
RŮŽIČKOVÁ
ruzickova@zs.celakovice.cz
RENATA
YAHYAOUI
yahyaoui@zs.celakovice.cz
ŠÁRKA
ZUMROVÁ
zumrova@zs.celakovice.cz
ASISTENTKY PEDAGOGA
Mgr. Dis.
MARTINA
IVA
HANŽLÍKOVÁ
KÖNIGSMARKOVÁ
hanzlikova@zs.celakovice.cz
konigsmarkova@zs.celakovice.cz
IVANA
MAREŠOVÁ
ivanamaresova@zs.celakovice.cz
JANA
POPPEROVÁ
popperova@zs.celakovice.cz
SEKRETERIÁT
referentka
ALICE NEJMANOVÁ
nejmanova@zs.celakovice.cz
ekonomka
JIŘINA VAVROUŠKOVÁ
vavrouskova@zs.celakovice.cz
ŠKOLNÍ KUCHYNĚ
vedoucí ŠJ
LENKA BERANOVÁ
beranova@zs.celakovice.cz
pí. HOROVÁ
horova@zs.celakovice.cz
pí.KUBÍKOVÁ, pí. NERGEROVÁ,
pí. DUNÍKOVÁ, pí. MÁCHOVÁ,
pí. KORECOVÁ, pí. ADAMCOVÁ
ÚKLID
školník
LADISLAV JELÍNEK
pí. MAMULOVÁ I.,pí. KREJČOVÁ, pí. ANGIU
pí. ŠENFELDOVÁ, pí BARTKOVÁ, PÍ. FRAŇKOVÁ
pí. DĚKANOVSKÁ, pí. BLAŠKOVÁ (+ dozor ve školní jídelně)
aktualizováno 3.11.2014
Download

Zaměstnanci