ZAMĚSTNANCI ŠKOLY - školní rok 2014 - 2015
VEDENÍ ŠKOLY
ředitelka školy
zástupkyně ředitele
zástupce ředitele
zástupkyně ředitele
PaedDr. ALENA PECHALOVÁ
[email protected]
Mgr. EVA KADLEČKOVÁ
Mgr. MILOŠ BUKAČ
Ing. VILMA MICHELČÍKOVÁ
[email protected]
[email protected]
[email protected]
TŘÍDNÍ UČITELÉ
1. stupeň
Mgr.
LUDMILA
VAJGLOVÁ
1.A
[email protected]
JANA
BUKOVSKÁ
1.B
[email protected]
Mgr.
JANA
KNOBOVÁ
1.C
[email protected]
Mgr.
HELENA
KOPECKÁ
1.D
[email protected]
Mgr.
JITKA
SKÁLOVÁ
2.A
[email protected]
Mgr.
MARTA
KOSOBUDOVÁ
2.B
[email protected]
JAROSLAVA
ČAPKOVÁ
2.C
[email protected]
LUDMILA
SMOLÍKOVÁ
2.D
[email protected]
PaedDr.
DIANA
PROCHÁZKOVÁ
3.A
[email protected]
ZUZANA
NAVRÁTILOVÁ
3.B
[email protected]
Mgr.
LUCIE
SYSLOVÁ
3.C
[email protected]
PhDr.
MILOSLAV
RYCHETSKÝ
3.D
[email protected]
Mgr.
OLGA
ŠTEJNAROVÁ
4.A
[email protected]
Mgr.
RENÁTA
MICHALIKOVÁ
4.B
[email protected]
Mgr.
DANA
GREPLOVÁ
4.C
[email protected]
Mgr.
PaedDr.
MARTINA
KAVKOVÁ
5.A
[email protected]
IVANA
CHMELENSKÁ
5.B
[email protected]
JANA
PÍTOVÁ
5.C
[email protected]
2.stupeň
Mgr.
ALENA
ŠPITÁLSKÁ
6.A
[email protected]
Mgr.
ŠÁRKA
CURYCHOVÁ
6.B
[email protected]
Mgr.
MIROSLAVA
URBANOVÁ
7.A
[email protected]
Mgr.
PETRA
IMLAUFOVÁ
7.B
[email protected]
MARCELA
SVAŠKOVÁ
7.C
[email protected]
ALENA
KEŘTOFOVÁ
8.A
[email protected]
PaedDr.
Mgr.
MARTINA
ČAPKOVÁ
8.B
[email protected]
Ing.
JANA
GOLIÁŠOVÁ
9.A
[email protected]
Mgr.
JANA
DVOŘÁKOVÁ
9.B
[email protected]
NETŘÍDNÍ UČITELÉ pro 1. a 2. stupeň
Mgr.
Mgr.
Ing.
Mgr.
Mgr.
Bc.
Mgr.
Mgr.
JIŘINA
FRANTIŠEK
MARTINA
JAN
VĚRA
MARIE
MICHAL
LENKA
JARMILA
ARNOŠTOVÁ
BODLÁK
KVÁČOVÁ
MAREK
MYSLIVCOVÁ
POSPÍŠILOVÁ
ŠUP
VOJTÍKOVÁ
ZAVŘELOVÁ
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
ŠKOLNÍ DRUŽINA
vedoucí ŠD
RADKA
HRUŠKOVÁ
[email protected]
MARKÉTA
DOBRUŽSKÁ
[email protected]
MARTINA
HANŽLÍKOVÁ
[email protected]
IVA
KÖNIGSMARKOVÁ
[email protected]
JANA
POPPEROVÁ
[email protected]
SOŇA
RŮŽIČKOVÁ
[email protected]
RENATA
YAHYAOUI
[email protected]
ŠÁRKA
ZUMROVÁ
[email protected]
ASISTENTKY PEDAGOGA
Mgr. Dis.
MARTINA
IVA
HANŽLÍKOVÁ
KÖNIGSMARKOVÁ
[email protected]
[email protected]
IVANA
MAREŠOVÁ
[email protected]
JANA
POPPEROVÁ
[email protected]
SEKRETERIÁT
referentka
ALICE NEJMANOVÁ
[email protected]
ekonomka
JIŘINA VAVROUŠKOVÁ
[email protected]
ŠKOLNÍ KUCHYNĚ
vedoucí ŠJ
LENKA BERANOVÁ
[email protected]
pí. HOROVÁ
[email protected]
pí.KUBÍKOVÁ, pí. NERGEROVÁ,
pí. DUNÍKOVÁ, pí. MÁCHOVÁ,
pí. KORECOVÁ, pí. ADAMCOVÁ
ÚKLID
školník
LADISLAV JELÍNEK
pí. MAMULOVÁ I.,pí. KREJČOVÁ, pí. ANGIU
pí. ŠENFELDOVÁ, pí BARTKOVÁ, PÍ. FRAŇKOVÁ
pí. DĚKANOVSKÁ, pí. BLAŠKOVÁ (+ dozor ve školní jídelně)
aktualizováno 3.11.2014
Download

Zaměstnanci