Časopisy odebírané do Studovny periodik Klatovská v roce 2015
Adapted Physical Activity
Adiktologie
Arnica
Biologie -Chemie - Zeměpis
Caluna
Cantus
Cizí jazyky
Česká kinantropologie
Československý časopis pro fyziku
Československá psychologie
Čtenář
E+M (Ekonomie a management)
Estetika
Fotbal a trénink
Hospodářské noviny
Hudební rozhledy
Hudební věda
Hudební výchova
Informatorium 3-8
JOPERD- the Journal of Physical Education, Recreation & Dance
Knihovna
Knižní novinky
Koktejl
K–Revue (knižní měsíčník)
Kvant
Lidé + Země
Lidové noviny (po-pá)
Literární noviny
Mladá fronta Dnes
Moderní vyučování
Muscle & Fitness
Pastelka
Pedagogická orientace
Pedagogika
Plzeňský deník
Plž - Plzeňský literární život
Pohyb je život
Pokroky matematiky, fyziky & astronomie
Právo
Psychologie a její kontexty
Psychologie dnes
Psychologie pro praxi
Radniční listy
Research Quarterly
Respekt
Revue Labyrint
Rozhledy matematické-fyzikální
SKI Magazín
Speciální pedagogika
Sport
Sportunterricht
Svět rozhlasu
Světlo
Technický týdeník
Technology and Engineering Teacher
Tělesná kultura
Telesná výchova & šport
Tělesná výchova a sport mládeže
Týden
Učitelské noviny
U-noviny
Vesmír
Výtvarná výchova
Zaostřeno na drogy
Zprávy památkové péče
Časopisy dostupné on-line
Knihy – týdeník pro orientaci
http://www.denikknihy.cz/
Download

Časopisy odebírané do Studovny periodik Klatovská v roce 2015