FR-TEB-03
FORM
Revizyon: 01
DÖNEM ETKİNLİK PLANI
No
Etkinlik Adı
Etkinlik Tarihi ve Saati
Etkinliğin Yeri
Etkinliği
Gerçekleştirecek
Uzman(lar)
Sayfa: 1 / 4
Etkinliği Gerçekleştiren
Uzmanın/ Uzmanların
Bağlı Olduğu Kurum/
Kuruluş
Etkinlik Hedef Kitlesi/
Katılımcılar
1
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Dr. Bilsay Pastakkaya
Dr. Thomas Weimar
Renewable&Clean
Energy
Workshop(Yenilenebilir
ve Temiz Enerji)
2 Temmuz 2014
ULUTEK Konferans
Salonu
Makatec Gmbh
Dr. Stephan Peil
Institut für Energie- und
Umwelttechnik e.V
(IUTA)
Kirsten Helle
Institut für Energieund Umwelttechnik e.V
(IUTA)
Assoc. Prof. Dr. Ozan
Gürbüz
Tech. Tobias Jaehner
Martin Grund
Philipp Kofler
GOYA R&D Tech.
Tobias Jaehner - cand.
Dipl.-Ing.
Dipl.-Ing. Technische
Universität Dresden
TUD
Universität Stuttgart
Institut für
Thermodynamik und
Wärmetechnik
UÜ-TTO
Genel Katılıma Açık
FR-TEB-03
FORM
Revizyon: 01
DÖNEM ETKİNLİK PLANI
2
SİAD’lara ve STK’lara
Ziyaretler: Görükle
Sanayici ve İşadamları
Derneği (GÖRSİAD)
Ziyareti
3
Teknoloji Transfer Ofisi
Ağı 5. Toplantısı
4
Fikir Yağmurları
10 Temmuz 2014
16:30-17:30
ULUTEK Toplantı Salonu
11 Temmuz 2014
10:00 – 17:00
Rektörlük B Salonu
UÜ-TTO personeli ve
Modül Koordinatörleri
UÜ-TTO
GÖRSİAD Yönetim Kurulu
Üyeleri
Prof. Dr. Hamit Serbest
USİMP
Doç. Dr. Ali Durmuş
UÜ-TTO
Uludağ Üniversitesi
Kimya Bölümü Öğretim
üyelerinden
TÜBİTAK 1513 TTO ‘ları
Destek Programı
Kapsamında Destek Almış
Olan TTO ‘lar
İSKO yetkilileri
11 Ağustos 2014
Saat: 10:00
Uludağ Üniversitesi
Kimya Bölümü Seminer
Salonu
Doç. Dr. Bilgen Osman
Doç. Dr. Ali Kara Doç.
Dr. Haluk Türkdemir
Prof. Dr.Cevdet Demir
Doç. Dr. Saliha Şahin
AS
5*
H2020 Marie S. Curie
Bireysel Araştırma Bursu
Proje Önerisi Yazma
Eğitimi
13 Ağustos 2014
Özyeğin Üniversitesi TTO
Dr. Gamze KOZ
6
Projeni Uzmanıyla Yaz
(PUY) Eğitim Etkinliği
14 Ağustos 2014
Saat: 08:30-17:00
ULUTEK Toplantı Salonu
Prof. Dr. Halil İbrahim
ÜNAL
Prof. Dr. Vedat BULUT
Prof. Dr. Soner Yıldırım
Prof. Dr. Mustafa ERSÖZ
Prof. Dr. Mehmet Birhan
YILMAZ
7
Projeni Uzmanıyla Yaz
(PUY) Eğitim Etkinliği
15 Ağustos 2014
Saat: 08:30-17:00
ULUTEK Toplantı Salonu
Sayfa: 2 / 4
Prof. Dr. Halil İbrahim
ÜNAL
Prof. Dr. Mustafa ERSÖZ
UÜ-TTO
Özyeğin Üniversitesi
TTO
Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
ODTÜ
Selçuk Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi
UÜ-TTO
Gazi Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
UÜ-TTO
Akademisyenler
ARDEB Proje Yazma
Eğitimine Katılıp Taslak
Proje Oluşturan
Akademisyenler
ARDEB Proje Yazma
Eğitimine Katılıp Taslak
Proje Oluşturan
Akademisyenler
FR-TEB-03
FORM
Revizyon: 01
DÖNEM ETKİNLİK PLANI
8
Sayfa: 3 / 4
UÜ-TTO Bilgilendirme
Toplantıları: TÜBİTAK
1505-Üniversite Sanayi İş
Birliği Destek Programları
Tanıtımı
Girişimciler İçin Patent
Eğitimi
18 Ağustos 2014
Saat:14:00-15:30
Uludağ Üniversitesi
Tekstil Mühendisliği
Bölümü Toplantı Salonu
Dr. Tansel ULUSOY
20 Ağustos 2014
Saat: 13:45
Uludağ üniversitesi
İktisadi İdari Bilimler
Fakültesi
Bora Erguvan
Destek Patent Ofisi
UÜ-TTO
Uludağ üniversitesi İktisadi
İdari Bilimler Fakültesi
Öğrencileri
10
Ar – Ge Merkezi Olmada
İzlenecek Yollar Paneli
09 Eylül 2014
Saat:10:00
BTSO
BTSO
UÜ-TTO
Ar-Ge Merkezi olmak
isteyen firmalar
11*
Türkiye Teknoloji
Transfer Hızlandırıcısı
Projesi Açıklış Toplantısı
10 Eylül 2014
Saat: 17:00-19:30
Ankara HiltonSA
Selvi AKDENİZ
Yılmaz HODUL
Ali KARA
Aşkın ALTINYELKEN
Recep KURT
Çağlayan ALTINOK
Yrd. Doç. Dr. Fatih
KARPAT
Prof. Dr. Zeynep KAHVECİ
Fatih YALINBAŞ
Fatih YALINBAŞ
Tüm TTO ‘lar
12*
SAGE WORKSHOP WİTH
TOFAŞ
11 Eylül 2014
Saat: 08:30-17:00
Tofaş, İstanbul
Fatih YALINBAŞ
Dr. Gamze KOZ
Dr. Tansel ULUSOY
T.C. Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı
TÜBİTAK
European Investment
Fund
TOFAŞ A.Ş.
13
Anadolu ‘da Ekonominin
Desteklenmesi Projesi
kapsamında TTO ‘ların
yeri ve faaliyetleri
konusunda uygulamalar
15-18 Eylül 2014
Saat: 09:30-16:00
ULUTEK Toplantı Salonu
J. Alfredo SUVELZA
Handan AVŞAR
Barış ALURAL
9
UÜ-TTO
Tekstil Mühendisliği
Bölümü Öğretim
Elemanları
CONOSCOPE
GİZ
KOSGEB
UÜ-TTO
Otomotiv Sektörü
ve
Akademisyenler
UÜ-TTO
FR-TEB-03
FORM
Revizyon: 01
DÖNEM ETKİNLİK PLANI
14
15
Bursa Orhangazi
Üniversitesi Yeni Öğretim
Üyelerine Tanıtım
Toplantısı
19 Eylül 2014
Saat:14:00-15:00
Bursa Orhangazi
Üniversitesi
Randevulu Patent
Her ayın son Perşembe
UÜ-TTO Bürosu
Danışma Günü
günü, Saat: 09:00-17:00
*UÜ-TTO adına izleyici olarak/eğitim amaçlı katılım gösterilen etkinlikleri ifade eder.
Fatih YALINBAŞ
Erkin BİLALOĞLU
Nur YAĞCI ALAN
Ömer ŞENDOĞAN
Fatih YALINBAŞ
Sayfa: 4 / 4
UÜ-TTO
Akademisyenler
UÜ-TTO Yöneticisi
Genel Katılıma Açık
Download

FORM FR-TEB-03 DÖNEM ETKİNLİK PLANI Revizyon: 01 Sayfa: 1 / 4