ZÁKLADNÍ KURZ
ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI PRO NAKLÁDÁNÍ S PŘÍPRAVKY
NA OCHRANU ROSTLIN DRUHÉHO STUPNĚ
pro osoby, které vykonávají a řídí dohled nad osobami, které v rámci svých profesních
činností používají přípravky na ochranu rostlin (§86 zákona + vyhláška č.206/2012 §3)
za účelem získání osvědčení „Odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na
ochranu rostlin druhého stupně“ podle § 86, odst.2 zákona č. 326/2004 Sb., o
rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákona
č. 199/2012 Sb. při respektování vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 206/2012
Sb. o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky.
Délka základního kurzu: 15 hodin
Kurz proběhne v termínu:
5. – 6. března 2015
čtvrtek od 8:00 -15:00 hod., pátek od 8:00 – 14:00 hod.
na
Obchodní akademii a Střední odborné škole zemědělské a ekologické,
Žatec, Svatopluka Čecha 1180
pověřené Mze ke konání odborných kurzů k získání znalostí správné praxe
v ochraně rostlin.
Cena kurzu:
600,--Kč.
Platba proběhne v hotovosti před zahájením kurzu.
Po skončení kurzu obdrží každý účastník potvrzení o absolvování základního kurzu odborné
způsobilosti druhého stupně pro získání osvědčení odborné způsobilosti druhého stupně
u ÚKZÚZ - odboru Zemědělské inspekce (bývalá SRS)
Přihlášky je možné podávat
na e-mailové adrese: [email protected]
nebo písemně na adrese Obchodní akademie a Střední odborná škola
zemědělská a ekologická, Svatopluka Čecha 1180, 438 01 Žatec,
Další informace na tel. čísle: 415 240 257
Download

kurz odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu