Metody diagnostiky
rostlinných virů
EKOTECH – metody detekce rostlinných patogenů
Prof. Ing. Josef Špak, DrSc.
Ústav molekulární biologie rostlin,
Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Význam diagnostiky
rostlinných virů
Rychlá a spolehlivá detekce viru umožňuje při
znalosti jeho biologie a epidemiologie přijetí
účinných ochranných opatření.
Citlivá detekce je předpokladem včasného
odhalení viru při produkci viruprostých osiv a
sadby, jejichž použití je nejúčinnější ochranou
proti virózám.
Diagnostika rostlinných virů
Metody diagnostiky fytovirů
- vizuální hodnocení příznaků
- biologické testy
- elektronová mikroskopie
- sérologické metody
- molekulární metody
Vizuální hodnocení příznaků
SVBV
(Strawberry
vein
banding
virus)
Vizuální hodnocení příznaků
Vizuální hodnocení příznaků
TURNIP MOSAIC VIRUS - TuMV
Virus mozaiky vodnice
• charakteristika čs. a
světových izolátů
CAULIFLOWER MOSAIC VIRUS - CaMV
Virus žilkové mozaiky květáku
• příprava antiséra
• charakteristika čs. izolátů
ŠPAK, J.: Ochrana rostlin 25: 177 - 181, 1989.
ŠPAK, J.: Ochrana rostlin 25: 241 - 247, 1989.
TURNIP YELLOW MOSAIC VIRUS - TYMV
Virus žluté mozaiky vodnice
• první nález v ČR
• příprava antiséra
• charakteristika čs. izolátů
ŠPAK, J., POLÁK, Z.:Ochrana rostlin 21: 13 - 20, 1985
ERYSIMUM LATENT VIRUS - ErLV
Latentní virus hulevníku
• první nález v ČR
• příprava antiséra
• charakteristika čs. izolátů
RADISH MOSAIC VIRUS - RaMV
Virus mozaiky ředkvičky
• první nález v ČR
• příprava antiséra
• charakteristika čs. izolátů
STRAWBERRY VEIN BANDING VIRUS - SVBV
Virus lemování žilek jahodníku
• první nález v ČR
• charakteristika čs. Izolátů
• částečná purifikace viru
RASPBERRY BUSHY DWARF VIRUS - RBDV
Virus keříčkovité zakrslosti maliníku
• první nález v ČR
• důkaz S a RB (resistance
breaking) kmene v ČR
Vizuální hodnocení příznaků
+ levné
+ rychlé
- vyžaduje
„zkušené oko“
- málo citlivé
(nezachytí
latentní infekce)
Biologické testy
(přenos virů na indikátorové rostliny)
- mechanická inokulace
- roubování
- přenos vektory
Biologické testy
- mechanická inokulace
Diferenční hostitelské rostliny
•
•
•
•
•
Tabáky – N. tabacum cv. Samsun
Rajče – L. esculentum
Merlíky – Chenopodium quinoa
Bobovité rostliny- hrách, fazol
Jednoděložné - obiloviny
• Pro udržování a přenos izolátů virů volíme
taxonomicky příbuzné druhy rostlin
• Význam pufru pro stabilizaci viru při
homogenizaci rostlinných pletiv
ARABIS MOSAIC VIRUS - ArMV
Virus mozaiky huseníku
• příprava antiséra
• charakteristika čs.
izolátů
STRAWBERRY LATENT RINGSPOT VIRUS - SLRSV
Virus latentní kroužkovitosti jahodníku
• Primární příznaky na
inokulovaných listech
• Přiznaky systémové infekce
na vrcholových listech
Biologické testy
- roubování
Biologické testy
- roubování
Converse, 1987
Biologické testy
- přenos vektory
Brevicoryne brassicae
Myzus persicae
Biologické testy
+ univerzální
(viry, viroidy,
fytoplasmy)
+ citlivost
- pracné
- nákladné
- náročné na
čas, prostor
a zkušenost
Elektronová mikroskopie
Elektronová
mikroskopie
Příprava preparátů
- smáčecí metoda
- ultratenké řezy
Elektronová mikroskopie
Ca
Caulimovirus
Carlavirus
Elektronová mikroskopie
Elektronová mikroskopie
Směsná infekce řepky z Uzbekistánu
ŠPAK, J., NOVIKOV, V.K.: Acta Virologica 38: 39 - 42, 1994.
Elektronová mikroskopie
Elektronová mikroskopie
+ rychlost
+ citlivost
- nákladné vybavení
- náročná příprava a
hodnocení preparátů
- lze zpracovat jen
omezené množství
vzorků
Sérologické metody
reakce protilátek
sCabílkovinným
obalem viru
Sérologické metody
- Dvojitá difúze v agaru
- ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay)
- ISEM (Immuno Sorbent Electron Microscopy)
Test difúze v agaru
RADISH MOSAIC VIRUS - RaMV
ŠPAK, J., KUBELKOVÁ, D.: J. Phytopathology 148:
371 - 377, 2000.
ELISA
- Imunoglobuliny G - IgG
- IgG konjugované s enzymem
- Alkalická fosfatáza
- Křenová peroxidáza
- Substrát – 4 – nitrofenyl fosfát
ELISA
Imuno-enzymatické
stanovení
ELISA
Význam extrakčních pufrů
ELISA
Výrobci komerčních souprav pro
diagnostiku rostlinných patogenů
ELISA
+ rychlost
+ citlivost
+ automatizace
+ komerční kity
- náklady
- přístroje
(pipety, diag. soupravy
spektrofotometr)
ISEM
(Immuno Sorbent Electron Microscopy)
Download

Metody diagnostiky rostlinných virů