1. Akutní jaterní selhání je charakterizováno rychlým rozvojem
a) encefalopatie
b) jaterní steatózy
c) poruchy krevní srážlivosti
d) hypoalbuminémie
2. Pro testy jaterních funkcí platí
a) nejspecifičtějším ukazatelem poškození hepatocytu je AST
b) při cholestáze jsou zvýšené hodnoty ALP, GGT a konjugovaného bilirubin
c) při poškození hepatocytu stoupá ALT
d) albumin a INR jsou ukazatele proteosyntetické činnosti jater
3. Poruchu jaterních funkcí provází
a) změny ve složení aminokyselin
b) častěji hypoglykémie než hyperglykémie
c) dyslipoproteinémie se HDL a LDL
d) snížení hladin estrogenů a aldosteronu
4. Portální hypertenze
a) prehepatální, presinusoidální nevede k poškození jater
b) intrahepatální vzniká při cirhóze
c) vzniká jako následek kolaterálního oběhu
d) je příčinou vazodilatace ve splanchniku
5. Vznik jaterní encefalopatie souvisí s
a) propustností HEB
b) hyperbilirubinémií
c) hyperaldosteronismem
d) hyperamonémií a zvýšením tvorby falešných neurotransmiterů
6. Na vzniku ascitu při jaterních onemocněních se může podílet
a) zpomalená degradace aldosteronu v játrech
b) zvýšená produkce ADH při hypovolémii
c) zvýšení onkotického tlaku plazmy
d) snížená propustnost splanchnických kapilár
7. Ke komplikacím cirhózy nepatří
a) hypersplenismus
b) hepatorenální sy
c) ARDS
d) hepatopulmonální sy
e) edémy
8. Při obstrukčním ikteru v krvi stoupá typicky
a) pouze nekonjugovaný bilirubin
b) pouze konjugovaný bilirubin
c) konjugovaný a nekonjugovaný bilirubin
d) hladina konjugovaného a nekonjugovaného bilirubinu se nemění
9. Vrozený defekt glukuronyltransferázy
a) vede ke zvýšení hladiny nekonjugovaného bilirubinu v plazmě
b) vede ke zvýšení hladiny bilirubinu v moči
c) vede ke zvýšení hladiny urobilinogenu v moči
d) vyvolá u novorozenců tzv. bilirubinovou encefalopatii
10. K nejčastějším příčinám akutní nekrotické pankreatitidy patří
a) cholelithiáza
b) virové infekce
c) alkoholismus
d) hyperglykémie
11. Pro enzymy uvolněné při akutní pankreatitidě platí:
a) sérové hladiny pankreatické amylázy lze využít diagnosticky
b) působením lipáz vznikají tukové nekrózy
c) za případný rozvoj ARDS je odpovědná elastáza-1
d) za aktivaci pankreatických enzymů je odpovědný trypsin
12. Chronická pankreatitida
a) nejčastější příčinou je obstrukce hlavního vývodu pankreatu
b) je jedním z projevů cystické fibrózy
c) může být následkem hypertyreózy
d) následkem mohou být malabsorpce a diabetes mellitus
13. Mezi komplikace akutní pankreatitidy patří
a) hypoglykemie
b) hypokalcemie
c) DIC
d) hypotenze
14. Achalázie jícnu je charakterizována
a) zvýšeným tonem horního svěrače
b) ochabnutím peristaltiky
c) neschopností relaxace dolního sfinkteru
d) zvýšenou sekundární peristaltikou
15. Na etiologii refluxní ezofagitidy se podílí
a) zvětšený obsah žaludku
b) dysfunkce dolního jícnového svěrače
c) zvýšení produkce HCl v žaludku
d) skluzná hiátová hernie
16. Gastritis typu A
a) bývá spojena s perniciózní anémií
b) je obvykle vyvolána Helicobacterem pylori
c) je akutním zánětlivým onemocněním žaludku
d) je charakterizována vysokou hladinu gastrinu
17. Peptický vřed
a) je spojen s blokádou funkce COX-2
b) je vždy důsledkem infekce Helicobacterem pylori
c) objevuje se pouze v žaludku a duodenu
d) vzniká, je-li porušena rovnováha agresivních a ochranných faktorů
e) souvisí s duodenogastrickým refluxem
18. Duodenální vřed
a) představuje vysoké riziko pro vznik nádorů duodena
b) vyvolává pálivou bolest v břiše bezprostředně po jídle
c) jeho komplikací může být zvracení čerstvé krve
d) se léčí eradikací H. pylori a blokátory protonové pumpy
19. Dumping syndrom
a) je soubor příznaků, které se objevují časně (30 min) nebo později (90 min) po jídle
b) doprovází částečnou resekci žaludku
c) k jeho příznakům patří průjem
d) nelze řešit pomocí dietních opatření
e) mívá kardiovaskulární příznaky
20. Malabsorpční syndrom
a) může být i při neporušené střevní sliznici
b) sekundární zahrnuje tropickou i netropickou sprue
c) se typicky projevuje průjmem, váhovým úbytkem a nevýkonností
d) může doprovázet některá systémová onemocnění
21. Metabolický syndrom
a) neovlivňuje riziko vzniku CMP
b) zahrnuje snížení lipoproteinů v séru
c) zahrnuje gynoidní typ obezity
d) zahrnuje hypotenzi
22. V patogenezi průjmů se může uplatňovat
a) snížení intraluminálního osmotického tlaku
b) zvýšená sekrece
c) poruchy motility
d) zánětlivá exudace
23. Nespecifické záněty střevní
a) ulcerosní kolitida typicky postihuje ileocékální oblast
b) v patogenezi Crohnovy choroby se uplatňují imunologické faktory
c) jsou následkem nespecifické infekce
d) mají podobnou symptomatologii
24. Zácpa může být způsobena
a) útlumem defekačního reflexu
b) divertikulózou
c) tlakem nádoru z okolí na tlusté střevo
d) bakteriální infekcí v tlustém střevě
e) zpomalením střevní pasáže způsobené např. hypotyreózou
25. Akutní forma střevní pseudoobstrukce může vzniknout jako následek
a) chirurgického výkonu
b) infarktu myokardu
c) deplece kalia
d) deplece natria
26. Ileus
a) může vzniknout uskřinutím kýly
b) může probíhat pod obrazem náhlé příhody břišní
c) jeho následkem může být ischemie střevní stěny
d) může být komplikován peritonitidou
27. Vyberte správné tvrzení
a) BMI dobře vypovídá o rozložení tuku v těle
b) kwashiorkor je proteinová i energetická malnutrice
c) stresové hladovění je charakterizováno sníženým bazálním metabolismem
d) kachexie může doprovázet onemocnění srdce
Download

1. Akutní jaterní selhání je charakterizováno rychlým rozvojem a