HERŠPICE
DUR
OBYTNÝ SOUBOR
BERNÁČKOVA – HAVRÁNKOVA II. ETAPA
KVĚTEN 2013
KLIENTSKÉ
.
ZMĚNY
OBJEKT A
PŮDORYS 1.NP
2A4
A.II
1: 100
- 01
HERŠPICE
DUR
OBYTNÝ SOUBOR
BERNÁČKOVA – HAVRÁNKOVA II. ETAPA
KVĚTEN 2013
KLIENTSKÉ
.
ZMĚNY
OBJEKT A
PŮDORYS 2.NP
2A4
A.II
1: 100
- 02
3.12
3.11
3.13
3.15
3.14
HERŠPICE
DUR
OBYTNÝ SOUBOR
BERNÁČKOVA – HAVRÁNKOVA II. ETAPA
KVĚTEN 2013
KLIENTSKÉ
.
ZMĚNY
OBJEKT A
PŮDORYS 3.NP
2A4
A.II
1: 100
- 03
4.12
4.11
4.13
4.15
4.14
HERŠPICE
DUR
OBYTNÝ SOUBOR
BERNÁČKOVA – HAVRÁNKOVA II. ETAPA
KVĚTEN 2013
KLIENTSKÉ
.
ZMĚNY
OBJEKT A
PŮDORYS 4.NP
2A4
A.II
1: 100
- 04
HERŠPICE
DUR
OBYTNÝ SOUBOR
BERNÁČKOVA – HAVRÁNKOVA II. ETAPA
KVĚTEN 2013
D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
OBJEKT A
ŘEZ A - A´
A.II
2A4
1: 100
- 05
Download

PŮDORYS 1.NP 1: 100 A.II OBJEKT A