ABB v České republice
Představení ABB s.r.o.
© ABB Group
January 9, 2012 | Slide 1
Světový lídr v oblasti energetiky a automatizace
© ABB Group
January 9, 2012 | Slide 2

Sídlo: Curych, Švýcarsko

Okolo 120 000 zaměstnanců v
přibližně 100 zemích

Zakázky v r. 2010: $32,7 mld.

Tržby v r. 2010: $31,6 mld.

Akcie kótovány na burzách v
Stockholmu, Švýcarsku a New
Yorku, obchodovány na virt-x

5 divizí:
Výrobky pro energetiku,
Systémy pro energetiku,
Automatizace výroby a pohony,
Výrobky nízkého napětí,
Procesní automatizace
ABB vize
Jako jedna z předních světových inženýrských společností
pomáháme našim zákazníkům využívat elektrickou energii
efektivně a zvyšovat průmyslovou produktivitu při
současném snížení dopadu na životní prostředí.
Power and productivity for a better world
© ABB Group
January 9, 2012 | Slide 3
Energetika a automatizace je všude kolem nás
Technologii ABB najdete…
…na oběžné dráze kolem
Země i hluboko pod zemí,
…brázdit oceány i pracovat
na mořském dně,
…na polích, kde roste úroda,
i v továrnách, kde se balí
hotové potraviny
…ve vlacích, které řídíme,
nebo v provozech, které
zajišťují pitnou vodu
…v elektrárnách, které pro
nás vyrábějí elektrickou
energii, a v našich domovech.
© ABB Group
January 9, 2012 | Slide 4
Vize ABB
Zlepšení výkonu
ABB pomáhá zákazníkům zvyšovat jejich provozní výkonnost,
zlepšovat spolehlivost sítí a zvyšovat produktivitu za současné
úspory energie a snížení dopadu na životní prostředí.
Inovace
Inovace a kvalita jsou klíčové charakteristiky pro nabídku našich
výrobků, systémů a služeb
Atraktivní zaměstnavatel
Cílem ABB je upoutat a udržet si nadšené a schopné lidi a
nabídnout svým zaměstnancům zajímavé, globální pracovní
prostředí
Zodpovědné jednání
Snižování dopadu činnosti na životní prostředí, etické jednání a
podpora místní komunity jsou základem našich vlastních činností
© ABB Group
January 9, 2012 | Slide 5
Výkonný výbor ABB
Joe Hogan
CEO
© ABB Group
January 9, 2012 | Slide 6
Michel Demaré
CFO
Gary Steel
Human
Resources
Frank Duggan
Global Markets
Bernhard Jucker
Power
Products
Peter Leupp
Power
Systems
Ulrich Spiesshofer
Tarak Mehta
Discrete Automation Low Voltage
and Motion
Products
Diane
de Saint Victor
General Counsel
Brice Koch
Marketing and
Customer Solutions
Veli-Matti Reinikkala
Process
Automation
ABB v České republice
Divize
© ABB Group
January 9, 2012 | Slide 7

Výrobky pro energetiku (PP)

Systémy pro energetiku (PS)

Automatizace výroby a pohony (DM)

Výrobky nízkého napětí (LP)

Procesní automatizace (PA)

Téměř 2 900 zaměstnanců

Objednávky v roce 2010: 10 014 mil. Kč

Tržby v roce 2010: 9 466 mil. Kč

Certifikáty ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
Česká republika
Země v srdci Evropy
Rozloha: 78.866 km2
Obyvatelstvo: 10 532 770
Hlavní město: Praha
HDP (PPP): 183,36 mld Eur
HDP na hlavu (PPP): 17115 EUR
Ekonomický růst - odhad: 2,1%
Nezaměstnanost: 8,1%
Inflace: 1,8%
*Aktualizace srpen 2011
© ABB Group
January 9, 2012 | Slide 8
ABB v České republice
© ABB Group
January 9, 2012 | Slide 9
ABB s.r.o. – Country Top Management
Hannu Kasi
Generální ředitel
Alena Ciprová
Lucie Jandová
Alex Rickli
Tomáš Čejchan
Pavel Hrubý
Bedřich Koukal
Vladimír Kysela
Personální
ředitelka
Ředitelka pro PR &
marketingovou
komunikaci
Finanční ředitel
Ředitel pro právní
záležitosti a etiku
podnikání
Ředitel pro
informační systémy
Ředitel pro rozvoj
prodeje a řízení
vztahu se zákazníky
Ředitel pro
strategický rozvoj
Pavel Nosek
Jiří Potěšil
Jaroslav Veselý
Hannu Kasi
Jan Menšík
Josef Havel
Anders Kornblad
Front End Sales
Výrobky pro
energetiku
Systémy pro
energetiku
Automatizace výroby Výrobky a systémy
nízkého napětí
a pohony
Domovní
elektroinstalační
materiál
Procesní
automatizace
Výrobky a systémy
PPMV/PPHV*
pro energetiku
* PPMV= Výrobky vysokého napětí
© ABB Group
January 9, 2012 | Slide 10
PPHV = Výrobky velmi vysokého napětí
Výrobky nízkého napětí
Nabídka ABB s.r.o.
Divize a portfolio produktů a služeb
Power
Products
Transformátory, zařízení pro rozvodny VN a VVN,
vypínače, rozváděče, svodiče přepětí, rozváděče VN,
přístrojové transformátory proudu a napětí VN, senzory
Power
Systems
Rozvodny, FACTS, HVDC, HVDC Light, elektrárny &
automatizace sítí, rozváděče ochran a řídicích systémů pro
rozvodny VVN a VN, kabelové systémy VVN
Discrete
Automation
and Motion
Low
Voltage
Products
Process
Automation
© ABB Group
January 9, 2012 | Slide 11
Pohony, motory, frekvenční měniče, výkonová elektronika,
opravy elektromotorů, roboty, kompletní robotizovaná řešení,
poradenství a servis, výroba standardizovaných svařovacích
buněk, oprava použitých průmyslových robotů
Přístroje a rozváděče nízkého napětí, domovní elektroinstalační
materiál, vypínače a odpojovače, inteligentní systémy
elektroinstalace
Řídicí systémy a komplexní dodávky automatizačních řešení,
analytika a instrumentace, inženýring a servis pohonů,
Operační centrum Česká republika
Divize Výrobky pro energetiku ABB ČR
Výrobky pro energetiku VN (Brno)

Výroba přístrojů a rozváděčů vysokého napětí

RFFF pro vzduchem izolované rozváděče

GFFF pro přístrojové transformátory a senzory

Technologické centrum – výzkum a vývoj v
oblasti přístrojových transformátorů a senzorů a
vzduchem izolovaných rozváděčů

Servis pro výrobky vn

Technická laboratoř – testování výrobků
nn,vn,vvn
Výrobky pro energetiku VVN (Praha, Brno)
© ABB Group
January 9, 2012 | Slide 12

Přístroje VVN, výkonové a distribuční
transformátory a jejich příslušenství,
generátorové vypínače, omezovače přepětí

Komponenty pro aplikace plynem izolovaných
rozváděčů velmi vysokého napětí 110kV up to
550kV

Testování úniku SF6, testy vvn, servis
Divize Systémy pro energetiku ABB ČR
Dodávky systémů pro monitorování, chránění a řízení
rozvoden VVN/ VN (Trutnov)

Centralizovaná výroba rozvaděčů pro ABB střední
Evropa - engineering, výroba skříní, testování
Servis řídicích systémů rozvoden a generátorových
vypínačů (Trutnov, Praha)

Dlouhodobé servisní kontrakty se všemi klíčovými
průmyslovými zákazníky
Dodávka instrumentace & technologických řídicích
systémů výroby elektrické energie (Brno, Plzeň)

Regionální inženýrské středisko pro ABB - dodávka
a servis řídicích systémů
Dodávky elektročástí pro výstavbu či rekonstrukce
elektrárenských bloků - EBoP (Brno)

Domácí i zahraniční trhy
Výroba a prodej výkonových polovodičových
součástek (Praha)

© ABB Group
January 9, 2012 | Slide 13
Diody, tyristory, polovodičové omezovače přepětí,
moduly a křemíkové monokrystaly
Divize Automatizace výroby a pohony ABB ČR
Regulované pohony a motory (Praha, Brno, Ostrava)

Prodej regulovaných pohonů a motorů

Servis AC a DC měničů
Servis motorů a výroba DMI elektromotorů (Ostrava)

Kompletní opravy elektromotorů, elektromagnetů a
suchých transformátorů všech značek

Prodej a výroba stejnosměrných elektromotorů řady
DMI (30 – 1400 kW)
Robotika (Praha, Ostrava)
© ABB Group
January 9, 2012 | Slide 14

Návrh, realizace a servis robotizovaných pracovišť
a automatizovaných celků napříč průmyslovým
spektrem

Poradenství a konzultace

Vývoj, výroba a dodávky standardizovaných
svařovacích buněk pro evropské zákazníky

Certifikovaná repase použitých prům. robotů
Divize Výrobky nízkého napětí ABB ČR
Přístroje a rozváděče (Brno)

Výroba přístrojů nn jako jsou jističe, stykače,
tepelná nadproudová relé, motorové
spouštěče a další příslušenství

Prodej kompletního sortimentu přístrojů nn

Výroba a prodej rozváděčů nn typu MNS 3.0
a MNS iS
Domovní elektroinstalační materiál (Jablonec)
© ABB Group
January 9, 2012 | Slide 15

Výroba a prodej spínačů, zásuvek,
elektronických přístrojů a dalších prvků
domovní i průmyslové elektroinstalace

Inteligentní systémy elektroinstalace KNX a
Ego-n®
Divize Procesní automatizace ABB ČR
Aktivity v České republice (Praha, Ostrava,
Most,Brno)

Dodávky řídicích systémů, pohonářských
aplikací a komplexních automatizačních
řešení technologických procesů

Inženýring řidicích systémů, instrumentace a
analytiky, inženýring pohonů

Prodej OCS, průmyslové analytiky a
instrumentace
Operační centrum Česká republika (Ostrava)
© ABB Group
January 9, 2012 | Slide 16

Světové inženýrské centrum pro průmyslovou automatizaci v metalurgii, námořním
a chemickém průmyslu, průmyslu
stavebních hmot, výrobě papíru a jiných
odvětvích

Projekce, programování a uvádění do
provozu řídicích systémů a pohonů
Základní ekonomické údaje
ABB s.r.o.
V mil. USD
podle US
GAAP
a v mil. CZK,
k 31.12. 2010
MUSD
MCZK
Přijaté objednávky
530
10 014
Tržby
501
9 466
2 800
2 800
Počet zaměstnanců
© ABB Group
January 9, 2012 | Slide 17
Hlavní zákazníci
ABB Česká republika
© ABB Group
January 9, 2012 | Slide 18
© ABB Group
January 9, 2012 | Slide 19
Download

ABB v České republice Představení ABB s.r.o.