VENEZIA
ZÁVĚSY TGAH
Montáž a nastavení úhlu závěsu TGAH
Angle adjustment instruction
TGAH801OS
TGAH801
Regulovatelný závěs s bočním
kotvením (sklo - zeď)
Adjustable hinge, offset fixing
plate (glass to wall)
Regulovatelný závěs
(sklo - zeď)
Adjustable hinge
(glass to wall)
TGAH802
TGAH804
Regulovatelný závěs
180˚ (sklo – sklo)
Adjustable hinge
180˚(glass to galss)
Regulovatelný závěs
90˚(sklo – sklo)
Adjustable hinge
90˚(glass to galss)
E
D
M3 imbusový klíč
M3 Allen key
B
C
vnější strana
outside
A
M2 imbusový klíč
M2 Hexagon key
vnitřní strana
inside
10°(max.)
10°(max.)
Montáž a regulace úhlu zavírání
Angle adjustment instruction
1. Povolte šroub M2 (B) imbusovým klíčem (A)
1. Use M2 Allen key (A) to unfasten the screw (B)
2. Sejměte kryt (C)
2. Open the cover (C)
3. Pro regulaci úhlu zavírání povolte 4 šrouby M3 (E) otáčejíc
3. Use M3 Allen key (D) to unfasten 4 screw (E) by turning 1 circle
je o 1 otáčku proti chodu hodinových ručiček.
4. Po nastavení požadovaného úhlu (max ± 10°) dotáhněte
possibly then proceed with the adjustment
4. After done with the angle adjustment, fasten 4 screws (E) tightly
šrouby M3 (E)
5. Close the cover
5. Nasaďte kryt
6. Fasten screw (B)
6. Dotáhněte šroub (B)
VENEZIA І Zámky a závěsy pro skl. dveře / Locks & hinges for glass door
III /5/
1
VENEZIA
TGAH801OS
Regulovatelný závěs s bočním kotvenim (sklo - zeď)
Adjustable hinge, offset fixing plate (glass to wall)
32
6
∅1
43
53
4
6
∅1
8
39.5
5
7
Příprava skla
Glass preparation
4
80
31
6
matný / satin
Povrch / Finish
TGAH801OS PC
lesklý / polished
materiál: mosaz
material: brass
tloušťka skla (mm): 6; 8
glass thickness (mm): 6; 8
31
Kód / Code
TGAH801OS SC
50
max. váha skla na jeden pár zavěsů (kg): 45
max. glass weight per pair hinges (kg): 45
max. šířka skla pro pár zavěsů (mm): 750
max.door width per pair hinges (mm): 750
skryté montážní šrouby
Note: installation screws masked
(cover plates)
12.5
TGAH801
Regulovatelný závěs (sklo - zeď)
Adjustable hinge (glass to wall)
32
7
6
43
4
8
53
44
5
∅1
Příprava skla
Glass preparation
matný / satin
TGAH801 PC
lesklý / polished
materiál: mosaz
material: brass
Povrch / Finish
50
tloušťka skla (mm): 6; 8
glass thickness (mm): 6; 8
max. váha skla na pár zavěsů (kg): 45
max. glass weight per pair hinges (kg): 45
max. šířka skla pro pár zavěsů (mm): 750
max.door width per pair hinges (mm): 750
skryté montážní šrouby
Note: installation screws masked
(cover plates)
III /5/
2
62
80
4
Kód / Code
TGAH801 SC
6
∅1
VENEZIA І Zámky a závěsy pro skl. dveře / Locks & hinges for glass door
30
VENEZIA
8
5
TGAH802
Regulovatelný závěs 180˚(sklo - sklo)
Adjustable hinge 180˚(glass to galss)
80
105
50
50
∅1
6
6
43
6
4
53
4
∅1
32
6
∅1
32
5
90
˚
50
8
5
Příprava skla
Glass preparation
Kód / Code
TGAH802 SC
matný / satin
Povrch / Finish
TGAH802 PC
lesklý / polished
materiál: mosaz
material: brass
tloušťka skla (mm): 6; 8
glass thickness (mm): 6; 8
max. váha skla na jeden pár zavěsů (kg): 45
max. glass weight per pair hinges (kg): 45
max. šířka skla pro pár zavěsů (mm): 750
max.door width per pair hinges (mm): 750
skryté montážní šrouby
Note: installation screws masked
(cover plates)
TGAH804
Regulovatelný závěs 90˚(sklo - sklo)
Adjustable hinge 90˚(glass to galss)
5
80
8
43
∅1
50
∅1
6
4
4
32
6
∅1
32
Příprava skla
Glass preparation
43
∅1
6
∅1
53
43
6
Kód / Code
TGAH804 SC
matný / satin
Povrch / Finish
TGAH804 PC
lesklý / polished
materiál: mosaz
material: brass
tloušťka skla (mm): 6; 8
glass thickness (mm): 6; 8
max. váha skla na pár zavěsů (kg): 45
max. glass weight per pair hinges (kg): 45
max. šířka skla pro pár zavěsů (mm): 750
max.door width per pair hinges (mm): 750
skryté montážní šrouby
Note: installation screws masked
(cover plates)
SIENA І Balustardy / Balustrades
VENEZIA І Zámky a závěsy pro skl. dveře / Locks & hinges for glass door
III /5/
3
3
VENEZIA
TGSH505LOS
Závěs s bočním kotvením (zeď - sklo), levý
Standard vertically pivoted hinge (glass to wall), left
11
∅5
∅5
.2
57
11
.2
25
101.5
5
7
109
76
material: brass
tloušťka skla (mm): 8; 10
glass thickness (mm): 8; 10
max. váha skla na pár zavěsů (kg): 55 kg
max. glass weight per pair hinges (kg): 55
max. šířka skla pro pár zavěsů (mm): 800
max.door width per pair hinges (mm): 800
6
materiál: mosaz
∅1
lesklý / polished
71
TGSH505LOS PC
44
Povrch / Finish
6
matný / satin
∅1
Kód / Code
TGSH505LOS SC
17
Příprava skla
Glass preparation
TGSH505ROS
25
Závěs s bočním kotvením (zeď - sklo), pravý
Standard vertically pivoted hinge (glass to wall), right
∅5
∅5
.2
57
11
.2
11
7
5
109
76
6
∅1
Kód / Code
TGSH505ROS SC
TGSH505ROS PC
matný / satin
Povrch / Finish
materiál: mosaz
material: brass
glass thickness (mm): 8; 10
max. váha skla na pár zavěsů (kg): 55 kg
max. glass weight per pair hinges (kg): 55
max. šířka skla pro pár zavěsů (mm): 800
max.door width per pair hinges (mm): 800
4
Příprava skla
Glass preparation
lesklý / polished
tloušťka skla (mm): 8; 10
III /5/
∅1
6
71
44
17
101.5
VENEZIA І Zámky a závěsy pro skl. dveře / Locks & hinges for glass door
VENEZIA
TGAC501
Úchyt (sklo - zeď)
Clamp (glass to wall)
45
5
5
5
4
43
72
27
45
27
5
∅1
5
∅1
22
7.5
Standartní příprava skla
Standard glass preparation
58
28
43
5
∅1
43
5
∅1
27
Příprava skla
regulace 0-5 mm
Notch glass adjustment 0-5 mm
Kód / Code
TGAC501 SC
matný / satin
TGAC501 PC
lesklý / polished
materiál: mosaz
material: brass
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
VENEZIA І Zámky a závěsy pro skl. dveře / Locks & hinges for glass door
Povrch / Finish
III /5/
5
VENEZIA
TGAC502
45
45
Úchyt 180˚(sklo - sklo)
Clamp 180˚(glass to glass)
5
72
43
5
56
92
43
Kód / Code
TGAC502 SC
TGAC502 PC
5
∅1
∅1
5
∅1
43
5
∅1
5
Povrch / Finish
matný / satin
lesklý matný / satin polished
materiál: mosaz
material: brass
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
27
27
2
Příprava skla
Glass preparation
TGAC504
45
Úchyt 90˚(sklo - sklo)
Clamp 90˚(glass to glass)
45
28
5
28+GT
5
72
GT- tloušťka skla
GT- glass thickness
18
18
III /5/
matný / satin
materiál: mosaz
material: brass
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
6
Povrch / Finish
43
Kód / Code
TGAC504 SC
TGAC504 PC
5
∅1
∅1
5
∅1
5
lesklý matný / satin polished
28
28+GT
Příprava skla
Glass preparation
VENEZIA І Zámky a závěsy pro skl. dveře / Locks & hinges for glass door
43
5
∅1
VENEZIA
TGLI70H
Centrální zámek s úchytem a indikátorem obsazení
Bathroom lock with occupancy indicator and handle
85.5
5
37.2
5
∅1
59
∅1
37
Příprava skla
Glass preparation
90
55
Kód / Code
TGLI70H SC
matný / satin
Povrch / Finish
materiál: mosaz
material: brass
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
TGSI70H
Protikus k zámku TGLI70H
Strike box for TGLI70H lock
5
5
∅1
59
∅1
37
55
90
Příprava skla
Glass preparation
Kód / Code
TGSI70H SC
matný / satin
materiál: mosaz
material: brass
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
k zámku: TGLI70H
for lock: TGLI70H
VENEZIA І Zámky a závěsy pro skl. dveře / Locks & hinges for glass door
Povrch / Finish
III /5/
7
Download

VENEZIA