1. Margherita
72 Kè
(pomodoro,sýr,oregano)
2. Funghi
75 Kè
Pizza
(pomodoro,žampiony,sýr,oregano)
3. Salami
(pomodoro,salám,sýr,oregano)
83 Kè
4. Al Prosciuto
83 Kè
5. La Reine
89 Kè
6. Romana
(pomodoro,šunka,sýr,oregano)
21. Brokoli
106 Kè
22. Frutti di Mare
109 Kè
23. Valašská
103 Kè
(smetana,kuøecí maso,brokolice,uzený sýr,sýr,oregano)
(pomodoro-pesto,plody moøe,šunka,èesnek,sýr,oregano)
(pomodoro,anglická slanina,klobása,zelí,sýr,oregano)
99 Kè
24. Provenciale
(pomodoro,šunka,anglická slanina,kukuøice,feferony,èesnek,sýr,oregano)
25. Vesuv
104 Kè
91 Kè
26. Venezia
106 Kè
7. Neptun
94 Kè
27. Proni
109 Kè
8. Canadese
99 Kè
28. Mexicana
99 Kè
96 Kè
(smetana,salám,klobása,žampiony,sýr,oregano)
(pomodoro,šunka,žampiony,sýr,oregano)
(smetana,anglická slanina,špenát,kukuøice,kuøecí maso,sýr,oregano)
(pomodoro,šunka,salám,žampiony,sýr,oregano)
(pomodoro-pesto,krevety,olivy,èesnek,sýr,oregano)
(pomodoro,tuòák,cibule,olivy,sýr,oregano)
(pomodoro,žampiony,anglická slanina,cibule,kukuøice,vejce,oregano)
(pomodoro,salám,kukuøice,cibule,tabasco,sýr,oregano)
9. Vegetariana
89 Kè
29. Hermelínová
10. Hawai
95 Kè
30. Královská sýrová
106 Kè
11. Hawai Speciál
99 Kè
31. Køemešníková
102 Kè
32. Pippa
104 Kè
(pomodoro,zelenina-mix.sýr,oregano)
(pomodoro,šunka,ananas,sýr,oregano)
(pomodoro,šunka,anglická slanina,ananas,sýr,oregano)
12. La Mafiosa
(pomodoro,kuøecí maso,žampiony,paprika,cibule,sýr,oregano)
13. Quattro Salami
(pomodoro,šunka,salám,anglická slanina,klobása,sýr,oregano)
106 Kè
102 Kè
14. Amerika
94 Kè
15. Amerika Hot
89 Kè
(pomodoro,èabajka,sýr,oregano)
(pomodoro,èabajka,feferony,sýr,oregano)
129 Kè
- okraj plnìný sýrem
(pomodoro-pesto,kuøecí maso,anglická slanina,hermelín,cibule,èesnek)
16. Ponko Speciál
17. Tvarùžková
106 Kè
18. Uzená
102 Kè
(pomodoro,anglická slanina,moravské uzené,cibule,tvarùžky,sýr,oregano)
(pomodoro,moravské uzené, uzený sýr,sýr,oregano)
19. Quattro Formagio
(pomodoro,hermelín,niva,uzený sýr,sýr,oregano)
20. Pollo
(pomodoro,kuøecí maso,niva,kukuøice,sýr,oregano)
99 Kè
106 Kè
(pomodoro,šunka,hermelín,sýr,oregano)
(smetana,niva,uzený sýr,hermelín,tvarùžky,sýr,oregano
(pomodoro-pesto,salám køemešník,hermelín,sýr,oregano)
(pomodoro,šunka,anglická slanina,cibule,hermelín,oregano)
33. Diabolo
99 Kè
34. Šunková kapsa
89 Kè
35. Valašská kapsa
96 Kè
36. Piccolo pizza(dìtská)
55 Kè
(pomodoro,èabajka,feferony,cibule,hermelín,tabasco,sýr,oregano)
(pomodoro,šunka,sýr,oregano)
(pomodoro,klobása,anglická slanina,zelí,sýr,oregano)
(pomodoro,šunka,sýr,oregano)
37. Pizza tyèinky
60 Kè
38. Pizza tyèinky niva
65 Kè
(sýr,kmín,èesnek,oregano)
(sýr,niva,kmín,èesnek,oregano)
Zeleninové saláty
350g Šopský salát
64 Kè
350g Caprina salát
74 Kè
350g Caribic salát
74 Kè
350g Nicoise salát
74 Kè
350g Kuøecí salát
79 Kè
(rajèe,okurek,paprika,balkánský sýr)
(rajèe,paprika,okurek,cibule,kuøecí maso,
balkánský sýr)
(paprika,rajèe,okurek,ananas,kuøecí maso,sýr)
(okurek,rajèe,paprika,olivy,cibule,tuòák,dressing,sýr)
(paprika,rajèe,okurek,olivy,hermelín,kuøecí maso,
dressing,sýr)
Tìstovinové saláty
79 Kè
350g Pollo salát
79 Kè
350g Brokolicový salát
74 Kè
350g Vegetariánský salát
69 Kè
(tìstoviny,krevety,kukuøice,rajèe,dressing,sýr)
(tìstoviny,brokolice,šunka,dressing,sýr)
Cigarety dle nabídky
17 Kè
Radegast 10
17 Kè
Kozel 10
40 Kè
Pepsi cola 2l
40 Kè
Coca cola 2l
35 Kè
Kofola 2l
Sudové víno v plastu 2l
99 Kè
(èervené,bílé)
Alkoholické nápoje
dle nabídky
Pøíplatky za EXTRA:
350g Gambero salát
(tìstoviny,kuøecí maso,rajèe,okurek,olivy,
balkánský sýr,dressing)
Doplòkové zboží:
(tìstoviny,zelenina-mix.dressing,sýr)
Okraj plnìný sýrem
Moøské plody
Maso-salámy
Sýry-zelenina
Krabice
30 Kè
35 Kè
25 Kè
15 Kè
10 Kè
r
a
B
o
Ponk
&
e
i
r
e
z
z
i
P
Rozvoz od støedy
do nedìle
st
èt
pá
so
ne
Zapékané tìstoviny
14 - 21.30 hod.
14 - 21.30 hod.
14 - 23.30 hod.
14 - 23.30 hod.
14 - 21.00 hod.
45, 756 03
Halenkov 4
350g Zapékané tìstoviny se šunkou 72 Kè
(tìstoviny,šunka,žampiony,smetana,keèup,sýr)
350g Zapékané tìstoviny
s kuøecím masem
79 Kè
(tìstoviny,kuøecí maso,cibule,kukuøice,hermelín,sýr)
350g Zapékané tìstoviny s tuòákem 74 Kè
(tìstoviny,tuòák,cibule,olivy,smetana,keèup,sýr)
ROZVOZ
Èubov, Halenkov, Huslenky ZDARMA.
Mimo rozvozní trasu pøíplatek 8kè za kilometr.
Podminky rozvozu: 30-75minut dle objednavek.
Tel.: 774 656 950
Ceník platný od 1. 8. 2011
Download

Ponko bar letak.cdr