Pídavné
vzduchové
pér ování
www.alsap.cz
www.drive-rite.cz
(3:(7ZYV7YHZRi
3VKĈUPJL\)LYV\UH
;LS! tel.:734
622
929
WYVKLQ'HSZHWJa
Coil-Rite ® - pomocné vzduchové pérování
Vzduchový vak namontovaný uvnit stávající vinuté pružiny. Tyto vzduchové pružiny
umožují nastavitelné pružení s vtším komfortem a s možností ovládání zdvihu.
Odolné polyuretanové mchy budou podporovat *230- 450 kg na sadu.
Objevte rozdíl s Coil-Rite® - pomocné vzduchové pružení zlepší jízdní vlastnosti, ízení a prbh brzdní vašeho vozidla.
Coil-Rite® - pomocné vzduchové pružení - podporuje vyztužení vinutých pružin u osobních vozidel, minivan, dodávek, lehkých nákladních voz, RV a SUV,
Použití Coil-Rite® - pomocné vzduchové pružení dává vašemu vozidlu plynulejší jízdní vlastnosti, úinnjší brzdní a ovládání dokonce i v pípad vtší zátže,
nepíznivých silniních podmínek nebo na nerovném terénu.
Coil-Rite® - samotný vak pomocného vzduchového pružení je vyroben z odolného polyuretanu tak, aby odolal vinuté pružin v závsu.
Coil-Rite® - pomocné vzduchové pružení:
1. Zvýší stability vozu
2. Zlepší ízení a vyvážení
3. Zlepší brzdné úinky
4. Zabrání tvrdým dorazm
5. Vyrovnává vozidlo
6. Udržuje správn seízené svtlomety
7. Sníží opotebení pneumatik
8. Podporuje 500 - 1000 kg
Standardy kvality pi výstupní kontrole
z1,35
Bar zkouška tsnosti v každém vzduchovém vaku
zTahové
zkoušky zaátku každého nastavení
zTestováno
na více než 1 / 2 milion cykl
Základní sada
zSada
je kompletní pro rychlou montáž na vozidlo.
Držáky, vzduchové mchy, spojovací materiál,
rychlospojky, ventily, vzduchové hadice.
Prmrná doba instalace je pibližn 1 až 2 hodiny.
Obsah soupravy:
zvzduchové
mchy
zvzduchové
hadice
zspojovací
materiál
Použití na:
zpodrobné
instrukce
zPick-up
zdoraz
(pokud je vyžadováno)
zKaravany
(pední)
zSUV
zventily
zPush-to-Connect
(pední)
vzduchové spojky
zOsobní
ALSAP s.r.o.
vozy
Pražská 179
Lodnice u Berouna
267 12
tel: 733 746 997, 733 746 999,
734 622 929
[email protected]
www.alsap.cz
2.
www.driverite.cz
Semi Air - pídavné vzduchové pérování
Semi Air - pídavné vzduchové pružení mže být instalováno na vtšin užitkových vozidel,
tj. nákladní automobily, obytné automobily - karavany, 4WD, minibusy a dodávky.
Vzduchové pérování je umístno mezi rámem a nápravou vozidla odpruženou pružinami
s využitím tlumení vzduchovým mchem.
Vzduchové mchy a systém odpružení vyrábí svtová jednika ve vzduchovém pružení fa. Firestone, která se zavázala poskytnout zákazníkovi co nejlepší
vzduchové sestavy pídavného pružení.
Semi Air - pídavné vzduchové pružení využívá pár dvojitých mch nebo rukávové vzduchové mchy.
Je nesmírn dležité si uvdomit, že pídavné vzduchové pružení nezvyšuje nosnost vozidla.
Akoliv vzduchové pružiny jsou schopné zvedat velké váhy, jsou ureny k maximalizaci zatížení vozidla v rámci celkové hmotnosti.
Nepekraujte doporuenou Celkovou hmotnost.
Semi Air - pídavné vzduchové pružení:
1. Udržuje vozidlo v ideální poloze - pední ást dol – zlepší ízení, svtlomety neosvicují
a sníží se opotebení pneumatik.
2. Pi použití ídícího ventilu je možné vyrovnávat vozidlo do stran, dopedu a dozadu.
(varianta pružení pomocí 4ks mch)
3. Sníží unavení listových pružin pi konstantním zatížení.
4. Vzduchové mchy zlepší jízdu s odpovídajícím zatížením s možností regulace 0,5 bar až 7 Bar.
5. Vzduchový mch nahradí stávající dorazy a zmkí nárazy rámu do nápravy.
6. Zvýší stability vozu - pohlcuje silniní nerovnosti, poskytuje ideální podmínky pro jízdu cestujících
a nákladu, stabilizuje vozidlo pi naloženém stavu.
7. Maximalizuje nosnost vozidla.
Základní sada
je kompletní pro rychlou montáž na vozidlo. Držáky, vzduchové mchy,
spojovací materiál, rychlospojky, ventily, vzduchové hadice.
Prmrná doba instalace je pibližn 2 až 4 hodiny (v pípad montáže kompresoru a mení).
zSada
Obsah soupravy:
zvzduchové
mchy
zvzduchové
hadice
zspojovací
materiál
zpodrobné
instrukce
zdoraz
(pokud je vyžadováno)
Použití na:
zventily
zPush-to-Connect
vzduchové spojky
zPick-up
zKaravany
Standardy kvality pi výstupní kontrole:
zKaždý
vzduchový mch je nahuštn
na 11 Bar ped opuštním továrny
zTestováno
na více než 1 milion cykl
zKaždá
sada se zváží, aby poet
komponent odpovídal balení.
zCertikáty
ISO
zTída A,
B, C
zDodávky
zPodvozky,
skín, valníky
zSUV
zSpeciální
zVozidla
pepravníky
s pracovní plošinou
zPeprava
skla, zvíat, pojízdné dílny
3.
Full Air Suspension – celovzduchové pérování
Full Air Suspension – celovzduchové pružení. Pi použití se odstraní stávající pružiny a nahradí se
vzduchovými mchy a potebnými držáky dle typu vozidla. Full Air Suspension - celovzduchové
pružení je montováno vetn kompresoru, výškových senzor s napojením na ídící jednotku
a kompletním spojovacím materiálem.
Funkce systému:
zFull Air
Suspension – celovzduchové pružení je k dispozici ve dvou verzích.
zStandardní
verze je použita pro komerní využití, poskytuje podporu zatížení,
stabilitu a lepší jízdní vlastnosti. Toto nastavení je vhodné pro odtahová vozidla, tžké náklady, atd.
zComfort
verze poskytuje mkké a jemné pružení pro dokonalé pohodlí.
Frekvence pružení je velmi nízká, okolo 0,9 Hertz a je vhodný zejména pro Ambulance,
vozy taxi a pepravu invalid. Systém mže být vybaven ovládáním na zvýšení a snížení vozidla
v zadní ásti, které usnadní nakládání materialu i nastupování osob.
Možnosti:
zSnížení
nákladové výšky:
ovládání mže být namontováno uvnit vozidla nebo v zadní
ásti u dveí, slouží pro snadnjší nakládku a nástup.
Pi snížení se vypustí vzduchové mchy až na dorazy
– nejnižší poloha.
zSpeciální Anti-Roll
Bar:
Ureno pro vozidla s vysokým tžištm (karavany),
kde zlepší jízdní vlastnosti.
zMechanická
regulace výšky je možná na místo ECAS funkce.
Schválení:
zCelovzduchové
pérování je schváleno podle EEC
se souhlasem výrobce podvozk.
Použití na:
zambulance,
peprava invalid
zminibusy
zkaravany
zvozy
ALSAP s.r.o.
s vysokým zatížením
zpojízdné
prodejny, montážní dílny
zspeciální
vozidla
Pražská 179
Lodnice u Berouna
267 12
tel: 733 746 997, 733 746 999,
734 622 929
[email protected]
www.alsap.cz
4.
Model
Rok
Coil Rite
Semi Air Kit
Full Air Kit
LSV Kit
Poznámka
Pední
Pední Typ
Typ Mch
Mch Zadní Typ Mch
KitKit
Kit
Audi
A6
98-07
4105
C/R
6013
01-11
08-11
96-07
4139
4169
1005
C/R
C/R
L/R
6015
6013
7217
3168
2112
3516
4143
4264
3496
2110
2428
2429
3202
3204
3205
3337
F/A
S/A
F/A
C/R
C/R
F/A
S/A
S/A
S/A
F/A
F/A
F/A
F/A
9000
6781
9017
6016
6016
9934
6781
6781
7339
9934
9931
9931
9931
4580
C/R
4580
4249
3517
2112
2110
2428
2429
3202
3204
3205
3337
4143
4264
3496
3516
C/R
F/A
S/A
S/A
S/A
S/A
F/A
F/A
F/A
F/A
C/R
C/R
F/A
F/A
6021
9000
6781
6781
6781
7339
9934
9931
9931
9931
6016
6016
9934
9017
3454
2123
3001
3450
3451
3446
3449
3448
3447
3444
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
6781
6859
6859
6781
6781
6397
6397
6781
6397
6781
4179
4138
4133
C/R
C/R
C/R
6020
6017
6018
4136
4179
4138
C/R
C/R
C/R
6014
6020
6017
06-09
03-09
2460
4108
S/A
C/R
6781
6003
07-09
4136
C/R
6014
07-11
01-06
07-09
4170
4167
4170
C/R
C/R
C/R
6017
6027
6017
07-09
4138
C/R
6017
98-00
02-03
03-11
4103
4136
3460
C/R
C/R
S/A
6014
6014
6781
Chrysler
PT Cruiser
Voyager
Voyager
Berlingo C4
C25-Euro Chassis 280/290
C8
Dispatch-Jumpy
Dispatch-G9
08-11
88-93
02-11
96-06
07-11
Jumper/Relay-Euro Chasis X230/X244
Jumper/Relay Euro Chassis X250
94-06
06-11
Electronic Height Control-With Lowering
All Applications +
Electronic Height Control-With Lowering
Electronic Height Control-With Lowering (Not Suitable for SWB)
All Applications +
Standard Kit to Suit all Applications-ABS Vehicles Only
Larger Springs(For Extra Comfort) ABS Vehicles Only
Driverite Comfort Improvement Kit
4 Corner-Electronic Height Control-With Lowering (Type 30, 33, 35 Light Duty)
4 Corner-Electronic Height Control-With Lowering (Type 35, 40 Heavy Duty)
3204
3205
F/A
F/A
9932
9932
Electronic Height Control-With Lowering
Diahatsu
Rocky
00-07
Fiat
Doblo
Doblo
Ducato Euro Chassis 280/290
Ducato Euro Chassis X230/X244
Ducato Euro Chassis X250
10-11
10-11
88-93
94-06
06-11
Electronic Height Control-With Lowering
All Applications +
All Applications +
Standard Kit to Suit all Applications-ABS Vehicles Only
Larger Springs(For Extra Comfort) ABS Vehicles Only
Driverite Comfort Improvement Kit
4 Corner-Electronic Height Control-With Lowering (Type 30, 33, 35 Light Duty)
4 Corner-Electronic Height Control-With Lowering (Type 35, 40 Heavy Duty)
Electronic Height Control-With Lowering
Scudo
Scudo G9
96-06
07-11
Ulysse
02-11
Electronic Height Control-With Lowering (Not Suitable for SWB)
Electronic Height Control-With Lowering
3204
3205
F/A
F/A
9932
9932
Ford
Ranger
Transit 100/120
Transit 130/160/190
Transit
00-11
89-99
89-99
00-03
Transit
04-11
Transit
Transit FT350
Transit Connect
00-11
04-11
02-11
4x4-For Vehicles Fitted with ABS
Square axle without Anti Roll Bar +
Round axle without Anti Roll Bar +
Square axle Single Rear Wheel- ABS Vehicles Only
Round Axle Single Rear Wheel-ABS Vehicles Only
Square Rear Axle /Front Wheel Drive- Type 330-350 ABS Vehicles Only
Square Rear Axle /Front Wheel Drive- Type 260-300 ABS Vehicles Only
Round Axle/ Dual Rear Wheel ABS Vehicles Only
Round Axle/Rear Wheel Drive -ABS Vehicles Only
Honda Vans
Odyssey
Odyssey
Odyssey
05-11
99-04
96-98
Honda SUVs
Passport
Pilot
Pilot
98-02
05-11
01-04
4x2, 4x4
Hummer SUVs
H3, H3T, H3X, HS Alpha
H2, H2 sut (With Rear Coil Springs)
Hyundai Cars
Accent
Hyundai SUVs
Santa Fe
Santa Fe
Veracruz
Hyundai Vans
Entourage
Isuzu
Amigo
Axiom
D-Max Rodeo
4x4 Leaf Spring Vehicle With ABS
5.
Vzduchové pérování
Citroen
Model
Rok
NPR
NQR
Oasis
Rodeo,Rodeo Sport
Trooper
Trooper
Trooper
96-11
96-11
96-98
98-04
98-02
98-04
92-07
Coil Rite
Semi Air Kit
Full Air Kit
LSV Kit
Poznámka
Pední
Kit
2440
Typ Mch Zadní Typ Mch
Kit
S/A
6868
For Vehicles with ABS +
3407
4133
4136
3460
4143
4106
S/A
C/R
C/R
S/A
C/R
C/R
5310
6018
6014
6781
6016
6015
2089
3455
3456
3410
3456
3456
3438
3439
3323
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
F/A
6789
9000
9000
6859
9000
9000
6784
6397
5399
3324
F/A
8599
4157
4184
4157
4118
4118
4170
4146
4105
4173
4172
4173
4173
4173
4173
4172
4173
4173
4173
4157
C/R
C/R
C/R
C/R
C/R
C/R
C/R
C/R
C/R
C/R
C/R
C/R
C/R
C/R
C/R
C/R
C/R
C/R
C/R
6005
6025
6005
6018
6018
6017
6005
6013
6006
6007
6006
6006
6006
6006
6007
6006
6006
6006
6005
06-11
4138
C/R
6017
03-08
4153
C/R
6024
90-97
83-11
90-04
90-96
95-02
4121
4510
4121
4121
OEM
C/R
C/R
C/R
C/R
F/A
6003
6010
6003
6003
0027
4124
4124
C/R
C/R
6007
6007
4x2
4591
3454
4168
4168
4140
4105
1130
C/R
S/A
C/R
C/R
C/R
C/R
S/A
6591
6781
6027
6027
6018
6013
6859
For All Applications
Motorhome Applications
All Applications
ABS Vehicles Only (Excluding rear overhangs greater than 2 meters)
Electronic Height Control-With Lowering
ABS Vehicles Only (Excluding rear overhangs greater than 2 meters)
ABS Vehicles Only/ All Applications
Electronic Height Control-With Lowering
Chassis Cab Version (Using 70mm Sleeve Airsprings)
Chassis Cab Version (Using Double Convolute Airsprings)
Van Version (Using 70mm Sleeve Airsprings)
Van Version (Using Double Convolute Airsprings)
3004
3114
2312
3500
3345
3500
3502
3345
3119
2382
3461
2425
S/A
S/A
S/A
S/A
F/A
S/A
S/A
F/A
S/A
S/A
S/A
S/A
6781
9000
9002
6397
9931
6397
6781
9931
7095
6397
7095
6397
4x4 Leaf Spring Vehicle With ABS
Daily 34-10, 35-12, 45-10, 45-12
Daily 35-10 to 49-12
Daily 35C-11 to 35C-13
Daily 35C to 50C
Daily 50C-13
Daily 40C-13
Daily 35S-L 11 to 17
Daily 29-35 S-L 11 to 18
Daily 50 C
Daily 60 C
Daily 60 C
90-99
90-99
00-06
06-11
00-06
00-06
00-06
00-11
06-11
06-11
06-11
Light Duty Application +
All Applications-Twin Rear Wheel (With ABS)-4 Bag System
Twin Rear Wheel (With ABS)-4 Bag System
Twin Rear Wheel (With ABS)
Twin Rear wheel (With ABS)-4 bag system
Twin Rear wheel (With ABS)-4 bag system
Single Rear Wheel (Leaf Below Axle)
Single Rear Wheel (Leaf Above Axle)
Electronic Height Control-With Lowering
Electronic Height Control-With Lowering
Electronic Height Control-With Lowering
06-09
11
05-10
92-98
92-98
08-11
02-07
92-93
11
07-11
07-11
10-11
07-09
11
07-10
07-11
10-11
07-09
97-06
4x2, 4x4
4x2, 4x4
4x2, 4x4
4x2, 4x4 (Not “up country”)
4x2, 4x4
4x2, 4x4
4x2, 4x4
SW Only
4x4 Only
4x4 Only
4x2, 4x4
4x4 Only
4x2, 4x4
4x4 Only
4x4 Only
4x2, 4x4
4x2, 4x4
4x2, 4x4
4x2, 4x4
3322
F/A
7887
Jeep
Commander
Grand Cherokee
Grand Cherokee
Grand Cherokee
Grand Wagoneer
Liberty
Liberty
Summit
Wrangler Mountain
Wrangler Rubicon
Wrangler Sahara
Wrangler Sport
Wrangler X
Wrangler Unlimited Mountain
Wrangler Unlimited Rubicon
Wrangler Unlimited Sahara
Wrangler Unlimited Sport
Wrangler Unlimited X
Wrangler
Kia Vans
Sodana
Kia SUVs
Sorento
Land Rover
Defender 90
Defender 110
Discovery
Range Rover
Range Rover 93 MY, HSE 97MY
OEM-Original Landrover Suspension- Replacement Bags
OEM
F/A
0200
Lexus
LX 450
LX 470
96-98
99-11
Mazda
626
B2500/BT-50
Mazda 5
Mazda 6
MPV
MPV Van
Pickup
79-82
00-11
06-11
06-11
05-06
96-98
72-90
4X4 For Vehicles Fitted with ABS
Mercedes
3 Series Sprinter 207-310
3 Series Sprinter 308,310,312,313,316
88-96
96-06
Sprinter 209,211,213,215
06-11
Sprinter 309, 311,313, 315, 318, 324
06-11
4 Series Sprinter-408,410,412,413,416
96-06
6.
Vzduchové pérování
Iveco
Model
Rok
Sprinter 509,511,515,518,524
06-11
6 Series Sprinter-616
Vito
Vito
96-06
96-03
03-11
Coil Rite
Semi Air Kit
Full Air Kit
LSV Kit
Poznámka
Pední
Kit
Typ Mch Zadní Typ Mch
Kit
ABS Vehicles Only
Kit with Larger Air Springs for Extra Volume and Comfort (ABS Vehicles Only)
Electronic Height Control-With Lowering
4 Bag System
Front Wheel Drive Vehicle
Rear Axle Only c/w Shock Absorbers (No Controls)
Rear Wheel Drive Applications
3501
4000
3346
3466
4145
3489
4261
S/A
S/A
F/A
S/A
C/R
F/A
C/R
6859
7339
5269
6781
6028
9041
6016
4105
3457
3469
4137
4113
4247
1130
C/R
S/A
S/A
C/R
C/R
C/R
S/A
6013
6781
6781
6007
6007
6014
6859
4105
4105
C/R
C/R
6013
6013
3406
3371
3372
3373
3374
3127
3123
3121
3126
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
6784
6183
6183
6183
6183
6784
6784
9000
9000
3141
3117
3120
4250
3465
3244
3166
4118
3167
F/A
S/A
S/A
C/R
F/A
F/A
F/A
C/R
F/A
9931
6781
6397
6021
9041
9041
9041
6018
9000
C/R
C/R
C/R
C/R
C/R
C/R
S/A
C/R
C/R
S/A
6023
6018
6024
6023
6015
6021
6859
6010
6024
9002
Mitsubishi
Expo
L200
L200/Triton Warrior
Montero Sport
Pajero/Shogun
Pajero/Shogun
Pickup
92-93
90-05
06-11
99-04
93-03
04-11
69-96
4x4 For Vehicles Fitted With ABS
4X4 For Vehicles Fitted with ABS
4x2
Nissan Cars
Altima
Maxima
05-10
05-08
Nissan Vans
Atleon LP2 35.15-35HD,15-56,15
Atleon LG1 70.14-80,14-80.19
06-11
06-11
Cabstar
Interstar X70
06-11
98-09
Interstar X62
10-11
Primastar X83
01-11
Auto Levelling Kit
Manual Ination Kit
Compressor and Dual Gauge Kit
Compressor and Single Gauge Kit
3.5 Tonne
Heavy Duty+
Complete Kit with Automatic Height Control +
Tapered Sleeve Comfort Kit +
Front Axle only (No Controls)
Driverite Comfort Improvement Kit
ABS Vehicles Only (Rear Wheel Drive/Single Rear Wheel)
ABS Vehicles Only (Front Wheel Drive/Single Rear Wheel)
4117
4117
4117
3382
4117
C/R
C/R
C/R
F/A
C/R
6004
6004
6004
2119
6004
Rear Axle Only c/w Shock Absorbers (No Controls) +
Electronic Height Control-No Lowering +
Electronic Height Control-With Lowering +
Quest
Kubistar
04-09
08-11
Electronic Height Control-With Lowering
Nissan SUVs
Armada
Murano
Murano
Pathnder Armada
Pathnder
Pathnder
Patrol
Patrol
Rogue
Xterra
06-10
09
03-08
04-05
87-95
06-10
88-94
93-11
08-11
05-11
4x2/4x4
4x2/4x4
4x2/4x4
4x2/4x4
4x2/4x4
4x2/4x4
Leaf Spring 4x2
4x2/4x4
4x2/4x4
4150
4118
4181
4150
4106
4166
1130
4570
4181
2409
98-04
05-11
01-04
05-11
69-96
04-10
4X4 For Vehicles Fitted with ABS
4X4 For Vehicles Fitted with ABS
4x2
4x2/4x4
4x2
4x2/4x4
3458
2413
2293
2403
1130
2355
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
6781
6397
9002
6766
6859
6781
Campo
Movano X70
88-02
98-09
3460
3123
3121
3126
S/A
S/A
S/A
S/A
6781
6784
9000
9000
Movano X62
10-11
4x4 Campo Fitted with ABS
Heavy Duty +
Complete With Automatic Height Control +
Tapered Sleeve Comfort Kit +
Front Axle only (No Controls)
Driverite Comfort Improvement Kit
ABS Vehicles Only (Rear Wheel Drive/Single Rear Wheel)
ABS Vehicles Only (Front Wheel Drive/Single Rear Wheel)
Vivaro X83
01-11
Rear Axle Only c/w Shock Absorbers (No Controls) +
Electronic Height Control-No Lowering +
Electronic Height Control-With Lowering +
3141
3117
3120
4250
3465
3244
3166
F/A
S/A
S/A
C/R
F/A
F/A
F/A
9931
6781
6397
6021
9041
9041
9041
Electronic Height Control-With Lowering
All Applications +
4158
3516
2112
C/R
F/A
S/A
6262
9936
6781
Nissan Pickup Trucks
D21,D22, Navara
D40, Navara
Frontier
Frontier
Pickup
Titan
Opel
4117
4117
4117
3382
4117
C/R
C/R
C/R
F/A
C/R
6004
6004
6004
2119
6004
Peugeot
307
807
Boxer-Euro Chassis 280/290
04-11
02-11
88-93
7.
Boxer-Euro Chassis X230/X244
Boxer Euro Chassis X250
Rok
94-06
06-11
Poznámka
Pední
Kit
Typ Mch Zadní Typ Mch
Kit
All Applications +
Standard Kit to Suit all Applications-ABS Vehicles Only
Larger Springs(For Extra Comfort) ABS Vehicles Only
Driverite Comfort Improvement Kit
2110
2428
2429
3202
3204
3205
3337
4143
4264
3496
2112
3168
S/A
S/A
S/A
F/A
F/A
F/A
F/A
C/R
C/R
F/A
S/A
F/A
6781
6781
7339
9934
9931
9931
9931
6016
6016
9934
6781
9000
4251
4250
3172
3167
4106
3125
3123
3121
3126
C/R
C/R
F/A
F/A
C/R
S/A
S/A
S/A
S/A
6017
6021
9931
9000
6015
6784
6784
9000
9000
3141
3117
3120
3127
3133
4250
3465
3244
3166
F/A
S/A
S/A
S/A
S/A
C/R
F/A
F/A
F/A
9931
6781
6397
6784
6784
6021
9041
9041
9041
4240
4241
4103
C/R
C/R
C/R
6015
6024
6014
4516
4620
4260
C/R
C/R
C/R
4516
3624
3624
01-05
07-10
4118
4136
C/R
C/R
6018
6014
90-95
96-97
98-08
02-11
4112
4123
4135
3128
C/R
C/R
C/R
S/A
6006
6021
6024
6859
4135
4500
4138
3459
3475
4124
4114
4129
1130
1130
2116
4104
4164
4124
4155
4118
2115
2116
2213
2407
2410
2304
2407
2304
C/R
C/R
C/R
S/A
S/A
C/R
C/R
C/R
S/A
S/A
S/A
C/R
C/R
C/R
C/R
C/R
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
6024
6020
6017
6781
6859
6007
6008
6010
6859
6859
6781
6012
6009
6007
6020
6018
6781
6781
6959
6781
6959
6781
6781
6781
4 Corner-Electronic Height Control-With Lowering (Type 30, 33, 35 Light Duty)
4 Corner-Electronic Height Control-With Lowering (Type 35, 40 Heavy Duty)
3204
3205
F/A
F/A
9932
9932
Electronic Height Control-With Lowering
Expert
Expert G9
96-06
07-11
J5-Euro Chassis 280/290
Partner
88-93
08-11
Electronic Height Control-With Lowering (Not Suitable for SWB)
All Applications +
Electronic Height Control-With Lowering
Renault
Espace
Espace
00-02
03-11
Kangoo X61
Laguna II
Mascot
Master X70
08-11
02-03
05-11
98-09
Master X62
10-11
Maxity
Maxity
Trac X83
07-11
07-11
01-11
Rear Axle Only c/w Shock Absorbers (No Controls)
Electronic Height Control-With Lowering
Heavy Duty Kit +
Complete with Automatic Height Control +
Tapered Sleeve Kit +
Front Axle only (No Controls)
Driverite Improvement Comfort Kit
ABS Vehicles Only (Rear Wheel Drive)
ABS Vehicles Only (Front Wheel Drive/Single Rear Wheel)
3.5 Tonne
4.5 Tonne*
4117
4117
4117
3382
4117
C/R
C/R
C/R
F/A
C/R
6004
6004
6004
2119
6004
Rear Axle Only c/w shock absorbers (No Controls) +
Electronic Height Control-No Lowering +
Electronic Height Control-With Lowering +
Ssangyong SUVs
Musso Sport
Musso Wagon
Rexton/Actyon
04-06
92-06
02-09
Suzuki
Jimny
Sidekick
Vitara
98-11
89-93
90-00
4515
C/R
4515
Toyota Cars
Echo
Yaris
Toyota
4 Runner
4 Runner
4 Runner
Dyna 150
Dual Rear Wheel Only
Toyota (Cont.)
FJ Cruiser
Hiace
Hiace
Hilux
Hilux/Vigo
Landcruiser
Landcruiser 100 Series
Landcruiser 200 Series
Landcruiser
Pickup
Pickup
Rav 4
Sequoia
Sequoia
Siena
Siena
T100
07-11
99-02
03-11
88-05
06-11
91-11
98-07
07-11
88-96
69-95
84-95
96-98
08-10
01-07
04-11
98-03
93-98
Tacoma
Tacoma TRD Prerunner
Tacoma
Tacoma
Tacoma Prerunner
Tacoma Prerunner
94-04
05-11
05-11
95-04
05-09
95-04
4x4 N16/N17 For Vehicles Fitted Wit ABS
4x4 +
European Model
Leaf Spring Vehicle-Bj75 Pick up
4x2
4x4
(Not AWD)
4x2
4x4
4x2
4x2 only
4x2
4x4
4x2 only
4x2 only
8.
Vzduchové pérování
Model
Coil Rite
Semi Air Kit
Full Air Kit
LSV Kit
Model
Rok
Tundra
Tundra
07-11
00-06
Van With Rear Coils
64-89
Coil Rite
Semi Air Kit
Full Air Kit
LSV Kit
Poznámka
Pední
Kit
Typ Mch Zadní Typ Mch
Kit
4x2, 4x4
4x2 only
4x2 only
TRD 4x2 only
2445
2212
2245
2245
4112
S/A
S/A
S/A
S/A
C/R
6397
9001
6781
6781
6006
3123
3121
3126
S/A
S/A
S/A
6784
9000
9000
3141
F/A
9931
3117
3120
4250
3465
3244
3166
S/A
S/A
C/R
F/A
F/A
F/A
6781
6397
6021
9041
9041
9041
4176
4176
4176
4176
4175
4176
4147
4175
3129
3114
2312
3119
2382
2425
3461
3503
3500
3502
3345
4000
3501
3346
4117
3022
3459
4176
C/R
C/R
C/R
C/R
C/R
C/R
C/R
C/R
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
F/A
S/A
S/A
F/A
C/R
F/A
S/A
C/R
6027
6027
6027
6027
6026
6027
6024
6026
6781
9000
9002
7095
6397
6397
7095
6781
6397
6781
9931
7339
6859
5269
6004
6988
6781
6027
3482
3498
3483
3525
3526
3481
3499
3484
3527
3528
F/A
F/A
F/A
F/A
F/A
F/A
F/A
F/A
F/A
F/A
6988
6988
6988
6988
6988
6988
6988
6988
6988
6988
4101
4106
4105
C/R
C/R
C/R
6002
6015
6013
Vauxhall
Movano X 70
98-09
Heavy Duty +
Complete With Automatic Height Control +
Rear Axle Only Tapered Sleeve +
Front Axle only (No Controls)
Driverite Comfort Improvement Kit
4117
4117
4117
3382
4117
C/R
C/R
C/R
F/A
C/R
6004
6004
6004
2119
6004
Vauxhall (cont.)
Movano X62
10-11
Vivaro X 83
01-11
ABS Vehicles Only (Rear Wheel Drive/Single Rear Wheel)
ABS Vehicles Only (Front Wheel Drive/Single Rear Wheel)
Rear Axle Only c/w Shock Absorbers (No Controls) +
Electronic Height Control-No Lowering +
Electronic Height Control-With Lowering +
Volkswagen
CC
Eos
GTI
Golf TDI
Jetta
Jetta Sport Wagon
Passat
Passat Wagon
Amarok
3 Series LT
09-11
07-11
07-11
07-11
07-10
09-10
98-06
07-09
10-11
96-06
4 Series LT
96-06
Caddy
Crafter 28-35
05-11
06-11
Crafter 50
06-11
Chassis Cab/Motorhome Application
All Applications
Chassis Cab Version (Using 70mm Sleeve Airsprings)
Chassis Cab Version (Using Double Convolute Airsprings)
Van Version Using Double Convolute Airsprings
Van Version Using 70mm Sleeve Airsprings
ABS Vehicles Only
ABS Vehicles Only (Excluding rear overhangs greater than 2 meters)
ABS Vehicles Only/ All Applications
Electronic Height Control-With Lowering
Kit with Larger Air Springs for Extra Volume and Comfort (ABS Vehicles Only)
ABS Vehicles Only
Electronic Height Control-With Lowering
Euro Van T-4
85-03
Taro 4x4
Tiguan
88-04
09-11
Rear Axle Kit Only (No Controls)
N16/N17- For Vehicles tted with ABS Only
Volkswagen (cont.)
T5 Van/Bus
04-10
Rear Axle Only (No Controls)
Rear Axle Kit Only -c/w Shock Absorbers (No Controls)
Electronic Height Control-With Lowering
2.8 Tonne Vehicle-1540 kg front axle load-4 Corner-Electronic Height Control-With Lowering
3.2 Tonne Vehicle-1710 kg front axle load-4 Corner-Electronic Height Control-With Lowering
T5 Chassis Cab
04-10
3.2 Tonne Vehicle-1710 kg front axle load-4 Corner-Electronic Height Control-With Lowering
04-10
04-10
F/A
F/A
6988
6988
3527
3528
5506
5507
F/A
F/A
F/A
F/A
6988
6988
6988
6988
Rear Axle Only (No Controls)
Rear Axle Kit Only -c/w Shock Absorbers (No Controls)
Electronic Height Control-With Lowering
2.8 Tonne Vehicle-1540 kg front axle load-4 Corner-Electronic Height Control-With Lowering
T5 Van/ Bus/Chassis
T5 Van/ Bus/Chassis
3525
3526
2.8 Tonne Vehicle-1540 kg front axle load
3.2 Tonne Vehicle-1710 kg front axle load
Volvo
140 160
240 260
850
66-74
75-85
90-01
9.
Montáž pídavného vzduchového pérování
Montáž vozidla Iveco
ALSAP s.r.o.
Pražská 179
Lodnice u Berouna
267 12
tel: 733 746 997, 733 746 999, 734 622 929
[email protected]
www.alsap.cz
www.driverite.cz
10.
11.
Kompresory
CO2236
Kompresor II se singl ovládáním
jedno ovládání a mení souasn
9 bar 15%asu (6 min. z 34 min. - max 30 min.)
5 kg kus
CO2436
Kompresor s duálním ovládáním,
dv ovládání a mení souasn
9 bar 15%asu (6 min. z 34 min. - max 30 min.)
5 kg kus
CO5110
Kompresor KIT se singl ovládáním,
jedno ovládání a mení souasn
CO5112
Kompresor KIT s duálním ovládáním,
dv ovládání a mení
12.
Top sady
SA3446
Ford Transit, 04-11, pední náhon, zadní náprava tyhran,
jednomontáž (Typ 330-350)
SA3448
Ford Transit, 00-11, zadní náhon, zadní náprava kulatá,
dvojmontáž
SA2428
Citroen Jumper Relay / Fiat Ducato, Peugeot
Euro Chassis X250, 06-11, standardní
SA2429
Citroen Jumper Realy / Fiat Ducato, Peugeot
Euro Chassis X250, 06-11, extra komfort
13.
Top sady
SA3500
MB Sprinter / VW Crafter, 06-11, standard
(serie 209,11,13,15/ 309,11,13,15,18,24)
SA3501
MB Sprinter / VW Crafter, 06-11, standard
(serie 509-524)
SA3502
MB Sprinter / VW Crafter, 06-11, dlouhý pevis
( serie 309, 311, 313, 315, 318, 324)
14.
SA3117
Renault Master NEW X62, 10-11, zadní náhon,
jedno / dvojmontáž
SA3120
Renault Master NEW X62,10-11, pední náhon,
jednomontáž
SA3123
Renault Master X70,98-09, pro tžké použití
SA3410
Iveco Daily 35C - 50C, 06-11, zadní dvojmontáž
SA3439
Iveco Daily 29-35 S-L 11 až 18, 00-11, zadní
jednomontáž, pérování nad nápravou
SA2413
Nissan Navara 05-11, 4x4,
15.
9
www.drive-rite.cz
tel: 734 622 929
Download

Katalog Drive-rite