ENERGETIKA SERVIS s.r.o.
Křižíkova 1690
370 01 České Budějovice
Konzoly odbočné
a
konstrukce kabelových svodů VN 25 kV
na příhradovém stožáru.
TYPOVÝ PODKLAD č. 5/2012
Zpracoval: Kadlec František
Maurer Ondřej
prosinec 2012
OBSAH:
I.
Úvodní část
1.1 Název typového podkladu
1.2 Obchodní jméno a adresa zpracovatele
1.3 Předmět typového podkladu
1.4 Životní prostředí
II.
Technologická část
III.
Technické požadavky na výrobu
IV.
Technická část
V.
Montáž
VI.
Uzemnění
VII.
Doprava
VIII. Balení
IX.
Údaje pro objednávku
X.
Údaje o dodavateli
Příloha č. 1. Konzola odbočná přímá/šikmá ES-PS (neodpínaná odbočná linka).
č. 2. Konzola svislého odpínače 25kV ES-PS (odpínaná odbočná linka).
č. 3. Pohon svislého odpínacího přístroje 6 a 9m ES-PS.
č. 4. Konzola omezovačů přepětí 25kV ES-PS (neodpínaný kabel. svod).
č. 5. Konzola omezovačů přepětí 25kV JB/DBV/DBW 25kV a držák
konzoly omezovačů přepětí SO25kV (odpínaný kabel. svod).
č. 6. Doplňující konstrukce.
I.
Úvodní část.
1.1 Název typového podkladu
Konzoly odbočné a konstrukce kabelových svodů VN 25 kV na příhradové stožáry.
1.2 Obchodní jméno a adresa zpracovatele
ENERGETIKA SERVIS s.r.o., Křižíkova 1690, 370 49 České Budějovice
1.3 Předmět typového podkladu
Předmětem typového podkladu jsou konzoly odbočné pro neodpínané a odpínané
odbočné linky a konstrukce neodpínaného a odpínaného kabelového svodu pro
připojení na venkovní vedení VN na podpěrném bodu (příhradový stožár) v trase
vedení nebo na koncovém podpěrném bodu.
1.4
Životní prostředí
Výrobky neobsahují škodlivé látky a jsou plně recyklovatelné.
Kategorie odpadu - O
Kód druhu odpadu - 170405 - železo
Kód druhu odpadu - 150102 - plast
Kód druhu odpadu - 070213 - guma
II.
Technologická část.
Podpěrný bod.
Příhradový stožár bez rozlišení délky a vrcholového tahu se čtvercovým průřezem
horního dílu 600x600 mm a 700x700mm.
Konstrukce umožňují montáž i na kónické horní díly příhradových stožárů.
Upnutí konstrukcí na příhradový stožár viz přílohy.
Maximální dovolené zatížení odbočných konzol od vodičů odbočné linky.
F1 - 8 kN
F3 - 8 kN
Vysvětlivky:
F1 – ve směru vedení (jedním vodičem)
F3 – svisle (hmotností jednoho krajního vodiče)
Konzoly neodpínaného a odpínaného kabelového svodu nejsou mechanicky
namáhány od vodičů.
ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ SOUBORU KONSTRUKCÍ.
A) Konstrukce neodpínané odbočné linky přímé a šikmé a konstrukce
neodpínaného kabelového svodu.
Konstrukce jsou určeny pro spojení venkovního vedení VN s neodpínanou odbočnou
linkou a neodpínaným kabelovým svodem bez možnosti jeho bezprostředního
odpojení, v místě přechodu na venkovní vedení VN viz přílohy.
B) Konstrukce odpínané odbočné linky a konstrukce odpínaného kabelového
svodu.
Konstrukce jsou určeny pro spojení venkovního vedení VN s odpínanou odbočnou
linkou a odpínaným kabelovým svodem s možnosti jeho bezprostředního odpojení v
místě přechodu na venkovní vedení VN viz přílohy.
C) Doplňující konstrukce pro příhradový stožár.
Pro podepření holých propojovacích vodičů od vodičů venkovního vedení VN ke
konzole neodpínané a odpínané odbočné linky nebo ke konzole neodpínaného a
odpínaného kabelového svodu se použijí boční nosníky ES-PS podpěrného
izolátoru.
Jsou určeny pro svedení jednotlivých fází na stranu umístěné odbočné linky nebo
kabelového svodu mezi nosnými konzolami příhradového stožáru. Jejich počet se
určuje podle konfigurace vodičů venkovního vedení VN a svislé vzdálenosti
jednotlivých fází.
Pokud je vzdálenost posledního bočního nosníku ES-PS od konzoly neodpínané a
odpínané odbočné linky nebo od konzoly neodpínaného a odpínaného kabelového
svodu větší než 1,5m, použije se ještě konzola podpěrných izolátorů ES-PS. Jejich
počet se určuje podle výšky spodní konzoly příhradového stožáru od konzol odbočné
linky nebo kabelového svodu. Vzdálenost mezi jednotlivými konzolami by měla být 11,5m (viz přílohy).
Pokud je potřeba zvětšit mezifázovou rozteč vodičů odpínané odbočné linky, vkládá
se do konzoly svislého odpínače adaptér prodlužovací 600/800 nebo úhlový
adaptér 600/800 (zakázková výroba).
A) Konstrukce neodpínané odbočné linky přímé a šikmé a konstrukce
neodpínaného kabelového svodu.
Katalogové č. 849-00
Sestava neodpínané odbočné linky přímé ES-PS.
Kat. číslo
Název
MJ
Množství
849-00
Konzola odbočná přímá 860 ES-PS
ks
1
845-00
Konzola odbočná přímá 860 ES-PS
ks
1
848-01
Kotevní segment
ks
1
Katalogové č. 848-00
Sestava neodpínané odbočné linky šikmé ES-PS.
Kat. číslo
848-00
Název
0
Konzola odbočná šikmá 860 45 ES-PS
0
MJ
Množství
ks
1
847-01
Konzola odbočná šikmá 860 45 ES-PS
ks
1
848-02
Kotevní segment
ks
1
Sestava neodpínaného kabel. svodu ES - PS
Kat. číslo
Katalogové č. 11111133
Název
MJ
Množství
660-00
Konzola omezovačů přepětí ES-PS – 25
ks
1
657-00
Držák kabelu na příčku stožáru ES-PS
ks
3
658-00
Kabelový svod s plastovým krytem ES-PS
ks
1
ZKB přímý závit M12 - vnitřní
ks
3
1000036
B) Konstrukce odpínané odbočné linky a konstrukce odpínaného kabelového
svodu.
Sestava odpín. odboč. linky s Fla 15/6400 ES-PS
Kat. číslo
Název
Katalogové č. 11111136
MJ
Množství
1000746
Zař. páka se svěrnou konc. úhlovou
ks
1
1000754
L-pohon 77515001
ks
1
1000755
Meziložisko se soud. bez držáku
ks
1
1000756
Ložisko boč.vrat. bez držáku
ks
1
1000766
Odpínač Fla 15/6400 25kV
ks
1
1000776
Trubka 1“ se závitem dl. 2500mm
ks
1
1000777
Trubka 1“ bez závitu dl. 3000mm
ks
2
527-00
Držák ložiska pohonu DRIBO PS
ks
1
528-00
Držák meziložiska pohonu DRIBO PS
ks
1
529-00
Držák páky pohonu DRIBO PS
ks
1
681-00
Konzola svislého odpínače 25 kV ES-PS
ks
1
Sestava odpín. odboč. linky s Flb 6400 25/400 ES-PS
Kat. číslo
Název
Katalogové č. 111111361
MJ
Množství
1000746
Zař. páka se svěrnou konc. úhlovou
ks
1
1000754
L-pohon 77515001
ks
1
1000755
Meziložisko se soud. bez držáku
ks
1
1000756
Ložisko boč.vrat. bez držáku
ks
1
1000767
Odpojovač Flb 6400 25/400 plast
ks
1
1000776
Trubka 1“ se závitem dl. 2500mm
ks
1
1000777
Trubka 1“ bez závitu dl. 3000mm
ks
2
527-00
Držák ložiska pohonu DRIBO PS
ks
1
528-00
Držák meziložiska pohonu DRIBO PS
ks
1
529-00
Držák páky pohonu DRIBO PS
ks
1
681-00
Konzola svislého odpínače 25 kV ES-PS
ks
1
Sestava odpín. kabel. svodu s Fla 15/6400 25 ES-PS
Kat. číslo
Katalogové č. 11111135
Název
MJ
Množství
1000036
ZKB přímý závit M12 - vnitřní
ks
3
1000746
Zař. páka se svěrnou konc. úhlovou
ks
1
1000754
L-pohon 77515001
ks
1
1000756
Ložisko boč.vrat. bez držáku
ks
1
1000766
Odpínač Fla 15/6400 25kV
ks
1
1000776
Trubka 1“ se závitem dl. 2500mm
ks
1
1000777
Trubka 1“ bez závitu dl. 3000mm
ks
1
527-00
Držák ložiska pohonu DRIBO PS
ks
1
529-00
Držák páky pohonu DRIBO PS
ks
1
681-00
Konzola svislého odpínače 25 kV ES-PS
ks
1
657-00
Držák kabelů na příčky ES-PS
ks
2
658-00
Kryt plastový s držáky kabelů ES-PS
ks
1
840-00
Konzola omezovačů přepětí JB/DBV/DBW 25
ks
1
793-06
Držák konzoly omezovačů přepětí pro SO 25
ks
1
844-00
AlFe přípojnice (sada 3 ks)
sad
1
Sestava odpín. kabel. svodu s Flb 6400 25/400 ES-PS
Kat. číslo
Katalogové č. 111111351
Název
MJ
Množství
1000036
ZKB přímý závit M12 - vnitřní
ks
3
1000746
Zař. páka se svěrnou konc. úhlovou
ks
1
1000754
L-pohon 77515001
ks
1
1000756
Ložisko boč.vrat. bez držáku
ks
1
1000767
Odpojovač Flb 6400 25/400 plast
ks
1
1000776
Trubka 1“ se závitem dl. 2500mm
ks
1
1000777
Trubka 1“ bez závitu dl. 3000mm
ks
1
527-00
Držák ložiska pohonu DRIBO PS
ks
1
529-00
Držák páky pohonu DRIBO PS
ks
1
681-00
Konzola svislého odpínače 25 kV ES-PS
ks
1
657-00
Držák kabelů na příčky ES-PS
ks
2
658-00
Kryt plastový s držáky kabelů ES-PS
ks
1
840-00
Konzola omezovačů přepětí JB/DBV/DBW 25
ks
1
793-06
Držák konzoly omezovačů přepětí pro SO 25
ks
1
844-00
AlFe přípojnice (sada 3 ks)
sad
1
Vysvětlivky: ES – Energetika servis, PS – Příhradový stožár
C) Doplňující konstrukce pro příhradový stožár.
Kat. číslo
III.
Název
MJ
683-00
Nosník boční podpěrného izolátoru ES-PS
ks
684-00
Konzola podpěrných izolátorů ES-PS
ks
580-02
Adaptér prodlužovací 600/800
ks
zakázka
Adaptér úhlový 600/800
ks
zakázka
Nosník boční podpěr. izolátoru na konzolu PS
ks
Technický popis
A) Konstrukce neodpínané odbočné linky a konstrukce neodpínaného
kabelového svodu.
Konstrukce neodpínané odbočné linky.
Konzoly obočné přímé a šikmé jsou vyrobeny z uzavřeného ocelové profilu. Na
konzole jsou navařeny kotevní desky pro montáž kotevních izolátorových řetězců.
Konstrukce neodpínaného kabelového svodu.
Konstrukce neodpínaného kabelového svodu se skládá z konzoly omezovačů
přepětí a sestavy kabelového svodu.
Konzola omezovačů přepětí.
Konzola omezovačů přepětí se montuje na jednotlivé typy podpěrných bodů do výše
cca 6m nad terénem.
Kabelový svod.
Upevnění kabelu k podpěrnému bodu (na příčku PS) je provedeno volnými držáky
kabelů s pryžovou svěrkou KP 42 a objímkou. Ve spodní části kabelového svodu je
kabel chráněn plastovým ochranným krytem MAK 150/150-IEC (-250 C až +600 C) se
speciálním uzávěrem, ve kterém jsou pomocí objímek upevněny pryžové svěrky KP.
Pevnost v tlaku 1000 N. Stupeň hořlavosti: B – nesnadno hořlavé. Délka kabelového
ochranného krytu je 3 m (30 cm krytí v zemi).
Zkratový kulový bod (sada 3ks) se montuje na svorník omezovače přepětí a je určen
pro montáž zkratovací soupravy.
B) Konstrukce odpínané odbočné linky a konstrukce odpínaného kabelového
svodu.
Konstrukce odpínané odbočné linky.
Konzola svislého odpínače ES- PS – je rámové konstrukce, která má v pravé horní a
dolní části oválné otvory. Ve spodní části konzoly jsou navařeny kotevní desky pro
montáž kotevních izolátorových řetězců. Součástí konzoly jsou kompletní kotevní
úchyty, kterými se konzola upevní na příhradový stožár a spojovací materiál pro
montáž odpínače.
Poznámka: Při montáži konzoly je nutné, aby spodní část konzoly byla podložena
podložkou, která je součástí spodních kotevních úchytů. Odklonění spodní části
konzoly je nutné z důvodu montáže pohonu odpínače.
Pohon svislého odpínače pro odpínanou odbočku.
Pohon svislého odpínače se skládá ze zařezávací páky hřídele odpínače, z určených
typů podpěrných meziložisek, ovládací páky pohonu včetně držáků na rohový profil
příhradového stožáru a trubkových propojovacích táhel. Pohon odpínače se montuje
0
na rohový profil pootočen o 90 proti poloze odpínače.
Sestava pohonu odpovídá umístění spodní části konzoly svislého odpínače do výše
9m (viz přílohy).
Konstrukce odpínaného kabelového svodu.
Konzola svislého odpínače ES- PS – je rámové konstrukce, která má v pravé horní
a dolní části oválné otvory. Ve spodní části konzoly jsou navařeny kotevní desky pro
montáž konzoly omezovačů přepětí. Součástí konzoly jsou kompletní kotevní úchyty,
kterými se konzola upevní na příhradový stožár a spojovací materiál pro montáž
odpínače.
Poznámka: Při montáži konzoly je nutné, aby spodní část konzoly byla podložena
podložkou, která je součástí spodních kotevních úchytů. Odklonění spodní části
konzoly je nutné z důvodu montáže pohonu odpínače.
Konzola omezovačů přepětí je z úhelníkového profilu, která se montuje na kotevní
desky konzoly svislého odpínače pomocí držáku konzoly SO25kV a spojovacího
materiálu. Je univerzální pro konzolu odpínače na betonový sloup a příhradový
stožár.
Zkratový kulový bod (sada 3ks) se montuje na svorník omezovače přepětí a je
určen pro montáž zkratovací soupravy.
AlFe přípojnice (sada 3ks) se skládají z AlFe vodiče 110/22 příslušné délky
s nalisovanými oky. Přípojnice se montují mezi odpínač a omezovače přepětí.
Přípojnice je vytvarují podle potřeby.
Kabelový svod. Upevnění kabelu k podpěrnému bodu (na příčku PS) je provedeno
volnými držáky kabelů s pryžovou svěrkou KP 42 a objímkou. Ve spodní části
kabelového svodu je kabel chráněn plastovým ochranným krytem MAK 150/150-IEC
(-250 C až +600 C) se speciálním uzávěrem, ve kterém jsou pomocí objímek
upevněny pryžové svěrky KP. Pevnost v tlaku 1000 N. Stupeň hořlavosti: B –
nesnadno hořlavé. Délka kabelového ochranného krytu je 3 m (30 cm krytí v zemi).
Pohon svislého odpínače pro odpínaný kabelový svod.
Pohon svislého odpínače se skládá ze zařezávací páky hřídele odpínače, z určených
typů podpěrných meziložisek, ovládací páky pohonu včetně držáků na rohový profil
příhradového stožáru a trubkových propojovacích táhel. Pohon odpínače se montuje
na rohový profil pootočen o 900 proti poloze odpínače.
Sestava pohonu odpovídá umístění spodní části konzoly svislého odpínače s lištou
omezovačů přepětí do výše 6m.
Použitelné typy odpínačů pro odpínanou odbočku a odpínaný kabelový svod.
Na konzolu svislého odpínače pro příhradový stožár lze namontovat níže uvedené
typy svislých odpínačů.
Svislý odpínač DRIBO Fla 15/6400,
Svislý odpínač DRIBO Flb 6400 25/400 plast
IV.
Technická část.
U betonového sloupu a příhradového stožáru jsou omezovače přepětí upevněny na
konzole omezovačů přepětí.
Technické provedení konzoly umožňuje záměnu jednotlivých žil kabelu pro
sfázování jednotlivých úseků vedení VN.
V.
Montáž.
Montáž konstrukcí kabelového svodu na podpěrné body se provede podle příloh TP.
VI.
Uzemnění.
Uzemnění konstrukce odbočné linky a kabel. svodu na příhradovém stožáru.
Uzemnění konzoly s odpínačem na novém pozinkovaném příhradovém stožáru se
neprovádí (vodivé spojení konzoly s příhradovým stožárem).
Pokud se konzola s odpínačem montuje na stávající příhradový stožár, (natřený,
zkorodovaný) je nutné v místě montáže konzoly svislého odpínače vytvořit čisté
místo bez nátěru nebo koroze, aby byl styk konzoly svislého odpínače
s příhradovým stožárem vodivý. Pokud není možné dodržet tuto podmínku je nutné
konzolu a příhradový stožár propojit samostatným vodičem.
S dodatečnou montáží konzoly s odpínačem a pohonem odbočné linky na stávající
příhradový stožár je nutno spojit i měření kvality uzemnění příhradového stožáru a
případně stávající uzemnění opravit nebo nově udělat. Provedení zemniče v zemi
není předmětem tohoto typového podkladu.
VII. Technické požadavky na výrobu.
Sváření konstrukcí.
Konstrukce jsou svařovány ve shodě s požadavky ČSN EN ISO 3834-2.
Konstrukce jsou zařazeny do třídy provedení EXC1 podle ČSN EN 1090-2.
Svary jsou vyhotoveny ve stupni kvality „D“podle ČSN EN ISO 5817.
Svařování provádí svářeči s kvalifikací podle ČSN EN 287-1.
Používanou metodou svařování je podle ČSN EN ISO 4063 metoda 135Obloukové svařování tavicí elektrodou v aktivním plynu (MAG svařování)
Úprava konstrukcí proti korozi.
Konstrukce jsou žárově zinkované podle ČSN EN ISO 1461:
a) ocel ≥ 6 mm s vrstvou 85 µm.
b) ocel ≥ 3 mm ≤ 6 mm s vrstvou 70 µm (zinkovnou je deklarovaná vrstva 80 µm).
Spojovací materiál je galvanicky zinkovaný podle ČSN ISO 4520,
ČSN EN ISO 3613 s vrstvou 12µm.
Značení výrobků.
Značení jednotlivých konstrukcí se provádí samolepicími štítky s názvem a
katalogovým číslem.
Kvalita zboží a technická dokumentace.
Technická dokumentace odpovídá požadavku typového podkladu.
Technické parametry odpovídají ČSN EN 1090-1.
Rozměrové odchylky odpovídají ČSN ISO 2768-1.
ES prohlášení o shodě
VIII. Doprava.
Konstrukci je možno přepravovat běžnými dopravními prostředky odpovídající
stanovené hmotnosti.
Údaje o nákladu konstrukce: hmotnost - do 80 kg, nejdelší díl - do 3 m
IX.
Balení.
Konstrukce bude dodávána volně ložená a stažená páskou v jeden svazek.
X.
Údaje pro objednávku.
Příklad:
Název sestavy
Konzola odbočná přímá ES-PS
XI.
Katalogové číslo Počet ks/sad
849-00
1
Údaje o dodavateli.
Výrobky podle objednávky vyrábí a dodává:
ENERGETIKA SERVIS s.r.o.
Křižíkova 1690, 370 01 České Budějovice
Tel. 38 6356055
Fax. 38 6356422
E-mail: [email protected]
www.energetika-servis.cz
)
* (
' #
% ,! *
* 2 *
"!
$'
!" # "! $ %&
' (' $
6 '
6 '
3 4 "! (
34
(
5
5
+ , - .+
0 1 1
1 0 1 1
#/
1 1
$' $ "! . 3 4
,7
1 1
,7 8 1 1
' #
Dopl ující prvky (poz.3 a 4) jsou specifikovány v p íloze . 6.
4
683-00
Nosník bo ní III podp r. izolátoru ES-PS
3
684-00
Konzola podp rných izolátor ES-PS
K ižíkova 1690, 370 01 eské Bud jovice
2
848-00
Konzola odbo ná šikmá ES-PS
1
849-00
Konzola odbo ná p ímá ES-PS
Poz.
Katalog. .
Navrhl : Kadlec F.
Schválil : Kadlec F.
TP
5/2012
Kreslil : Maurer O.
Konzola odbo ná p ímá / šikmá
(neodpínaná odbo ná linka)
Název
Datum : 20.12.2012
P íloha .01
& '
&(
) *
)
! , - .- / * 0
! "#$%
!+
-+ 1
Montáž konzoly odpína e a pohonu na d ík PS:
-vn jší ší ka d íku PS pro konzolu odpína e:
400-1000 [mm]
(ší ka d íku PS nad 1000 - zakázková výroba atyp )
-velikost „L“ profilu rohové stojiny: L60-120 [mm]
-diagonály PS musí být pouze uvnit
Dopl ující prvky (poz.2 a 3) jsou specifikovány v p íloze . 6.
5
1072-00/A
4
580-02
Adaptér prodlžovací 600/800 25kV
3
683-00
Nosník bo ní III podp r. izolátoru ES-PS
2
684-00
Konzola podp rných izolátor ES-PS
20 3 4
4 +4
53
#-/
20 3 4
4 +4
53
53 63 + 6
Adaptér prodlžovací 600/800 45st 25kV
7+ 3
681-00
Poz.
Katalog. .
Konzola svislého odpína e 25kV ES-PS
Název
9
9
) 08
! *
TP
5/2012
K ižíkova 1690, 370 01 eské Bud jovice
Navrhl : Kadlec F.
1
Montáž poz.1
(dolní segment)
Montáž poz.1
(horní segment)
Schválil : Kadlec F.
Kreslil : Maurer O.
Konzola svislého odpína e 25kV ES-PS
(odpínaná odbo ná linka)
Datum : 20.12.2012
P íloha .02
Po
h
on
Po
h
6m
ES
-P
S
on
9m
ES
-P
S
Montáž prvk pohonu
)
$
+ , +
-! .
-/* . 0
* +
" * #
0
9 1 000 746 Za ez. páka se sv r. konc. úhlovou
8 1 000 777 Trubka 1" bez závitu dl.=3000mm
!
" #" # $ %
&'(
7 1 000 776 Trubka 1" se závitem dl.=2500mm
6 1 000 754 L-pohon DRIBO
5 1 000 755 Meziložisko se soude ky DRIBO
4 1 000 756 Ložisko bo ní vratné DRIBO
3
529-00
Držák páky pohonu DRIBO ES-PS
2
528-00
Držák meziložiska pohonu DRIBO ES-PS
1
527-00
Držák ložiska pohonu DRIBO ES-PS
Poz. Katalog. .
Název
K ižíkova 1690, 370 01 eské Bud jovice
Navrhl : Kadlec F.
Schválil : Kadlec F.
TP
5/2012
Kreslil : Maurer O.
Pohon svislého odpínacího p ístroje 6 a 9m ES-PS
(odpínaná odbo ná linka a odpínaný kabelový svod)
Datum : 20.12.2012
P íloha .03
!"
" $ %& "
'(
+, '(
#
/& ( 0$ 1 23 0$ 4
)
)
!" #
" $ %& "
)
'(
.
..
& *+,-&(
" $ %& "
'(
55
$& 3
6
683-00
Nosník bo ní III podp r. Izolátoru ES-PS
5
684-00
Konzola podp rných izolátor ES-PS
"
Dopl ující prvky (poz.5 a 6) jsou specifikovány v p íloze . 6.
.
4 1 000 036 Zkrat. kulový bod, p ímý závit M12-vnit ní
3
658-00
K ižíkova 1690, 370 01 eské Bud jovice
Kryt kabelu ES-PS
2
657-00
Držák kabelu na p í ky ES-PS
1
660-00
Konzola omezova
Poz. Katalog. .
TP
5/2012
p ep tí 22kV ES-PS
Název
Navrhl : Kadlec F.
Schválil : Kadlec F.
Kreslil : Maurer O.
Konzola omezova p ep tí 25kV ES-PS
(neodpínaný kabelový svod)
Datum : 20.12.2012
P íloha .04
&' ()"*
+' ,# (& +' ! ."
1
+' / 0+
+' / 0+ $# 2
1
) $ '!
# (" 3
+
4
&' ()"*
+' ,# (& +' ! ."
+' / 0+
%
+' / 0+ " +
%
%
52
%
&' ()"*
+' ,# (& +' ! ."
+' / 0+
%
!"#$
Dopl ující prvek (poz.8) je specifikován v p íloze . 6.
7
844-00
AlFe p ípojnice (sada=3ks)
6
793-06
Držák konzoly omez. p ep. SO25
5
840-00
Konzola omez. P ep. JB/DBV/DBW 25kV
4 1 000 036 Zkrat. kulový bod, p ímý závit M12-vnit ní
3
658-00
Kryt kabelu ES-PS
2
657-00
Držák kabelu na p í ky ES-PS
1
681-00
Konzola svislého odpína e 25kV ES-PS
Poz. Katalog. .
Název
K ižíkova 1690, 370 01 eské Bud jovice
Navrhl : Kadlec F.
Schválil : Kadlec F.
TP
5/2012
Kreslil : Maurer O.
Konzola omezova p ep tí JB/DBV/DBW 25kV
a držák konzoly omez. p ep tí SO25kV
(odpínaný kabelový svod)
Datum : 20.12.2012
P íloha .05
&
&#''
/''
/''
&(-#' 1&2-3
0'
00'
5
! (''%&'$'
! "#$%& '
*
+
,& -('
, . ,&
*
& $
,
#
1
676
.
2'%&''88
9
3
! "#$%& '
$
*
+
,& -('
, . ,&
& $
*
* 4
($)
3 1018-00/a
Nosník bo ní podp r.izolátoru na konzolu PS
2
683-00
Nosník bo ní III podp r. Izolátoru ES-PS
1
684-00
Konzola podp rných izolátor ES-PS
Poz. Katalog. .
K ižíkova 1690, 370 01 eské Bud jovice
Navrhl : Kadlec F.
Schválil : Kadlec F.
TP
5/2012
Kreslil : Maurer O.
Dopl ující konstrukce
Název
Datum : 20.12.2012
P íloha .06
Download

Odbočné linky odpínané a neodpínané z venkovního vedení VN na