KRBY
FIREPLACES
KAMINE
Certifikation:
DIN EN 13229
ČSN EN 13229 (CZ)
BlmSchV (DE)
15a B-VG (AT)
FKN SNEN 13229 (CH)
• Automatic doors,
I d t i l gates,
t
Industrial
Security,
fireproof and balistic
proof entrances
• Automatische Türe,
Industrielle Tore,
Sicherheits- und
Feuerschutzeintritte,
Durchschusshemmende
Eintritte
•Regálové systémy –
projekty montáže,
projekty,
montáže
remodeling
•Zpracování plechu,
Svařované
konstrukce
• Shelves systems –
design, assamble,
remodeling
• Sheet metal
processing, welded
construction
• Regalsysteme –
design, Montage,
Remodeling
•Blechbearbeitung,
Schweisskonstruktionen
Outsourrcing
Herstellung und
•Herstellung
Grosshandel,
Kamineinsätze und
Kaminofen aus Stahl
und Gusseisen,
Zubehör
•Automatické dveře,
Průmyslová vrata
vrata,
Bezpečnostníprotip
ožární a balisticky
odolné vstupy
Zařizování su
upermarketů aa hypermarkeetů/ Supermarkket equipment/ Supermarket ––Einrichtungen
n
•Production, wholesale
off sheet
h t metal
t l and
d
cast iron fireplaces,
stoves,
accessories
Vstupy/ Entrance Systeems/ Eintrittsssysteme
•Výroba, velkoobchod
ocelových a
litinových krbů,
krbová kamna,
příslušentví
Krby / Fiireplaces/ Kam
mine
O náss / Aboout uss / Übeer uns
Divize Krby je součástí skupiny STEKO
Divize Krby je součástí skupiny STEKO/ / Division
Division Fireplaces is a part a part of
of STEKO STEKO group
group/ / Die Division Kamine ist ein Mitglied Die Division
Die Mitglied der
Mitglied der STEKO
der STEKO‐
STEKO‐Gruppe
Centrála/ Headquarter/ Hauptsitz:
STEKO spol. s r.o., Na Brankách 2, Blansko
Pobočky/ Subsidiaries/Niederlassung:
STEKO PRAHA
STEKO OSTRAVA
STEKO CB, České Budějovice
STEKO SV, Dvůr Králové
STEKO HP,
HP Plzeň
STEKO HP, Karlovy Vary
STEKO SLOVAKIA, Bratislava, Slovakia
STEKO AG Curych, Switzerland
Společnosti ve skupině/Companies in the group /
Firmen in der Gruppe:
Zahraniční společnosti/ Companies abroad/
Auslandniederlassungen:
D VŮR
KRÁLOVÉ
KARL OVY
VARY
PRAHA
PLZEŇ
O STRAVA
BLANSKO
ČESKÉ
BUDĚJOVICE
prod ej
servis
výrob a, projekce
Kdo jsme/ Who we are/ Wer sind wir
• tradiční výrobce a velkoobchod s krby a příslušenstvím na trhu CZ a SR
• traditional producer and wholesaler with fireplaces and accessories in CZ and SR
• tradioneller Hersteller und Grosshändler mit Kaminen, Kaminöfen und Zubehör in der CZ und SK
Kde jsme / Where we are / Wo sind wir
• krby STEKO jsou nabízeny ca 100 firmami zabývajícími se krby na území CZ a ca 30 v SK a vyváženy
do 18 států. Vzorkovny a sklady STEKO jsou v Praze, Blansku a Bratislavě.
• Fireplaces STEKO are sold by aproximately 100 resellers in CZ and 30 in SK and exported to 18 countries.
Showrooms and stores STEKO are in Prague, Blansko, Bratislava .
• Kamine STEKO werden durch 100 Geschäftspartner in der CZ und 30 in der SK vertrieben und in 18 Länder exportiert.
Unsere Ausstellungsräume und Lager befinden sich in Prag, Blansko, Bratislava .
Co dále nabízíme/ What else do we offer / Ebenfalls bieten wir an
• odborné poradenství při výběru krbové vložky, 3D vizualizace krbů, školení pro prodejce
a servisní techniky
• profesional counselling, 3D visualisation of fireplaces, salesmen training and service controls
• professionelle Beratung, 3D Visualisierung, Schulung von Verkaufspersonal, Service
Filossofie/ P
Philosoophy / F
Firmenpphilosophie
Krby STEKO jsou ekologickým zdrojem tepla
Fireplaces STEKO are ecological source of warmth
Die STEKO Kamine sind ekologische Wärmequelle
Servis krbů STEKO je zajišťován odborně vyškolenými servisními techniky
Fireplaces STEKO service is ensured by professionally trained technicians
Die Wartung der STEKO-Kamine wird von unserem Fachpersonal gewährleistet
Krby STEKO splňují všechny předepsané normy
Fireplaces STEKO are in comliance with all rated standards
Die STEKO Kamine entsprechen sämtlichen in Verkaufsregionen gültigen Normen
Vysoká kvalita a dlouhodobý provoz u všech krbů STEKO
High quality and long-lasting operation of all fireplaces STEKO
Hohe Qualität und Langlebigkeit von sämtlichen STEKO Kaminen
STEKO – tradiční výrobce krbů
STEKO - traditional producer of fireplaces
STEKO – traditioneller Hersteller von Kaminen
Výýroba/ Prodductionn / Herrstellunng
EKOLOGIE / ECOLOGY / UMWELT
=>> přizpůsobujeme se novým trendům / we adjust to the tendency /
Wir passen uns den neuen Umweltanforderungen an.
VENUS 12.1/12.1W/12.89
Výkon/Output/Nennwärmeleistung: Účinnost/Efficiency:/Wirkungsgrad
Účinnost/Efficiency:/Wirkungsgrad Spotřeba paliva/Fuel consumption/ Holzverbrauch :
CO (13% O2): Nox (13% O
(13% O2): ):
Prach/Dust/Staub(13% O2): 8 92
92 2
1267 103
103 9 kW
%
kg/h
mg/m³
mg/m³
mg/m
mg/m³
=>> oficiální label krbů STEKO /official label for STEKO fireplaces / Label
DETAIL SYSTÉMU DEFLEKTORŮ A KOMÍNOVÝCH KLAPEK PRO DOSAŽENÍ VYSOKÉ ÚČINNOSTI PRO VENUS 12
DETAIL OF FLAPS AND DEFLECTORS SYSTEMS FOR ACHIEVING A HIGH EFFICIENCY FOR VENUS 12
DAS SYSTEM VON DEFLEKTOREN UND DROSSLEKLAPPEN FÜR HOHEN WIRKUNGSGRAD VON VENUS 12
UZAVŘENÍ KLAPEK / FLAPS CLOSED / GESCHLOSSENE
DROSSELKLAPPEN
OTEVŘENÍ KLAPEK / FLAPS OPENED / GEÖFFNETE
DROSSELKLAPPEN
Materiál / Material / Material
Topeniště/Hearth / Feuerraumauskleidung
ocel /steel /Stahl
vermikulite, šamot /Vermiculite, Schamotte
(žárobeton / fire concrete) /hitzebeständiger Beton)
Otevírání / Opening / Öffnung
Nominální výkon / Nominal heat output /
Nennwärmeleistung
Obsah CO při 13% O2 / CO content at 13% O2 / CO
Inhalt bei 13% O2
Účinnost / Efficiency / Wirkungsgrad
Palivo / Fuel / Brennstoff
VENUS 112
Obsah vody ve dřevě / Max moisture content /
Holzfeuchtigkeit
Spotřeba paliva / Fuel consumption / Holzverbrauch
Minimální tah / Minimum operating chimney draught /
Schornsteinzug min.
Hmotnost / Weight / Gewicht
Průměr kouřového hrdla / Flue socket diameter /
Abgasstutzen
(VNĚJŠÍ/OUTER /INNEN / VNITŘNÍ/INNER/AUSSEN)
Průměrná teplota spalin /
Mean flue gas temperature / Durschnitt. Abgastemperatur
Prům teplota spalin za kouřovým hrdlem při jmenovitém
Prům.
výkonu / Mean flue gas temperature behind flue socket /
Durschnitt. Abgastemperatur nach Abgasstutzen bei der
Nennleistung
Hmotnostní průtok spalin / Flue gas mass flow /
Abgasmassenstrom
horizontální / horizontal
8 kW
0,1% / 1267 mg/m3
92%
dřevo / wood logs / stückholz
Do / bis 20%
2 kg/h
12 Pa
VENUS 12.1
VENUS 12.1W
100 kg
154 mm / 150 mm
107 °C
224 °C
6,2 g/s
CERTIFIKACE / CERTIFICATION / ZERTIFIZIERUNG:
ČSN EN 13229, DIN EN 13229,
BlmSchV , 15a B-VG, SN EN 13229, ISO 14021
92%
VENUS 12.89
DETAIL SYSTÉMU DEFLEKTORŮ A KOMÍNOVÝCH KLAPEK PRO DOSAŽENÍ VYSOKÉ ÚČINNOSTI PRO VENUS 14 A VENUS 16
DETAIL OF FLAPS AND DEFLECTORS SYSTEMS FOR ACHIEVING A HIGH EFFICIENCY FOR VENUS 14 AND VENUS 16
DAS SYSTEM VON DEFLEKTOREN FÜR HOHEN WIRKUNGSGRAD VON VENUS 14 UND VENUS 16
s roštem / bez roštu
with ash tray / without ash tray
mit rost / ohne
Materiál / Material / Material
Topeniště/Hearth / Feuerraumauskleidung
ocel /steel /Stahl
žárobeton / fire concrete /hitzebeständiger Beton)
Otevírání / Opening / Öffnung
Nominální výkon / Nominal heat output / Nennwärmeleistung
Obsah CO při 13% O2 / CO content at 13% O2 / CO
Inhalt bei 13% O2
V
VENU
S 14
Účinnost / Efficiency Wirkungsgrad
Palivo / Fuel / Brennstoff
Obsah vody ve dřevě / Max moisture content /
Holzfeuchtigkeit
Spotřeba paliva / Fuel consumption / Holzverbrauch
Minimální tah / Minimum operating chimney draught /
Schornsteinzug min.
Hmotnost / Weight / Gewicht
Průměr kouřového hrdla / Flue socket diameter /
Abgasstutzen
(VNĚJŠÍ/OUTER /INNEN / VNITŘNÍ/INNER/AUSSEN)
Průměrná teplota spalin /
Mean flue gas temperature / Durschnitt. Abgastemperatur
Prům. teplota spalin za kouřovým hrdlem při jmenovitém
výkonu
ýk
/ M
Mean flflue gas ttemperature
t bbehind
hi d flflue socket
k t /
Durschnitt. Abgastemperatur nach Abgasstutzen bei der
Nennleistung
Hmotnostní průtok spalin / Flue gas mass flow /
Abgasmassenstrom
horizontální / horizontal
8 kW / 9 kW
0,1% - 967 mg/m3 / 1176 mg/m3
81% / 80%
dřevo / wood logs / stückholz
Do / bis 20%
2,5 kg/h
12 Pa
120 kg
166 mm / 162 mm
237 °C / 233 °C
270 °C / 256 °C
8,4 g/s / 9,2 g/s
CERTIFIKACE / CERTIFICATION / ZERTIFIZIERUNG:
Č EN 13229, DIN EN 13229,
ČSN
BlmSchV , 15a B-VG
VENUS 14.1 R
81%
S popelníkem /
With ash tray /
Mit Aschenlade
s roštem / bez roštu
with ash tray / without ash tray
ohne / mit rost
Materiál / Material / Material
Topeniště/Hearth / Feuerraumauskleidung
ocel /steel /Stahl
žárobeton / fire concrete /hitzebeständiger Beton)
Otevírání / Opening
p
g / Öffnungg
horizontální / horizontal
Nominální výkon / Nominal heat output / Nennwärmeleistung
Obsah CO při 13% O2 / CO content at 13% O2 / CO
Inhalt bei 13% O2
10 kW
0,1% - 1159 mg/m3 / 1305 mg/m3
Účinnost / Efficiency Wirkungsgrad
V
VENU
S 16
Palivo / Fuel / Brennstoff
Obsah vody ve dřevě / Max moisture content /
Holzfeuchtigkeit
Spotřeba paliva / Fuel consumption / Holzverbrauch
Minimální tah / Minimum operating chimney draught /
Schornsteinzug min.
Hmotnost / Weight / Gewicht
Průměr kouřového hrdla / Flue socket diameter /
Abgasstutzen
(VNĚJŠÍ/OUTER /INNEN / VNITŘNÍ/INNER/AUSSEN)
Průměrná teplota spalin /
Mean flue gas temperature / Durschnitt. Abgastemperatur
Prům. teplota spalin za kouřovým hrdlem při jmenovitém
výkonu
ýk
/ M
Mean flflue gas temperature bbehind
hi d flflue socket
k /
Durschnitt. Abgastemperatur nach Abgasstutzen bei der
Nennleistung
Hmotnostní průtok spalin / Flue gas mass flow /
Abgasmassenstrom
CERTIFIKACE / CERTIFICATION / ZERTIFIZIERUNG:
ČSN EN 13229, DIN EN 13229,
BlmSchV , 15a B-VG
82 5%
82,5%
82,5% / 80%
dřevo / wood logs / stückholz
Do / bis 20%
2,9 kg/h
12 Pa
120 kg
166 mm / 162 mm
218 °C / 270 °C
268 °C / 307 °C
9,8 g/s / 8,5 g/s
VENUS 16.1 R
s popelníkem /
With ash tray /
Mit Aschenlade
s roštem / bez roštu
with ash tray / without ash tray
ohne / mit rost
Materiál / Material / Material
Topeniště/Hearth / Feuerraumauskleidung
ocel /steel /Stahl
žárobeton / fire concrete /hitzebeständiger Beton)
Otevírání / Opening
p
g / Öffnungg
horizontální / horizontal
Nominální výkon / Nominal heat output / Nennwärmeleistung
Obsah CO při 13% O2 / CO content at 13% O2 / CO
Inhalt bei 13% O2
10 kW
0,1% - 1159 mg/m3 / 1305 mg/m3
Účinnost / Efficiency Wirkungsgrad
V
VENU
S 16
Palivo / Fuel / Brennstoff
Obsah vody ve dřevě / Max moisture content /
Holzfeuchtigkeit
Spotřeba paliva / Fuel consumption / Holzverbrauch
Minimální tah / Minimum operating chimney draught /
Schornsteinzug min.
Hmotnost / Weight / Gewicht
Průměr kouřového hrdla / Flue socket diameter /
Abgasstutzen
(VNĚJŠÍ/OUTER /INNEN / VNITŘNÍ/INNER/AUSSEN)
Průměrná teplota spalin /
Mean flue gas temperature / Durschnitt. Abgastemperatur
Prům. teplota spalin za kouřovým hrdlem při jmenovitém
výkonu
ýk
/ M
Mean flflue gas temperature bbehind
hi d flflue socket
k /
Durschnitt. Abgastemperatur nach Abgasstutzen bei der
Nennleistung
Hmotnostní průtok spalin / Flue gas mass flow /
Abgasmassenstrom
82,5% / 80%
dřevo / wood logs / stückholz
Do / bis 20%
VENUS 16.2 R
2,9 kg/h
12 Pa
120 kg
166 mm / 162 mm
218 °C / 270 °C
268 °C / 307 °C
9,8 g/s / 8,5 g/s
CERTIFIKACE / CERTIFICATION / ZERTIFIZIERUNG:
ČSN EN 13229, DIN EN 13229,
BlmSchV , 15a B-VG
82 5%
82,5%
VENUS 16.3
GOLEM 20
Materiál / Material / Material
ocel /steel /Stahl
Šamot + litina / firebricks + cast iron /
Schamotte (Boden) + Grausguss (Wande)
Topeniště/Hearth / Feuerraumauskleidung
Otevírání / Opening / Öffnung
horizontální + vertikální / horizontal + vertical
Nominální výkon / Nominal heat output / Nennwärmeleistung
12 kW
Obsah CO při 13% O2 / CO content at 13% O2 / CO Inhalt
bei 13% O2
0,13%
Palivo / Fuel / Brennstoff
dřevo / wood logs / stückholz
GOLE
EM 1
Účinnost / Efficiency Wirkungsgrad
67%
Obsah vody ve dřevě / Max moisture content /
Holzfeuchtigkeit
Spotřeba paliva / Fuel consumption / Holzverbrauch
Do / bis 20%
5 kg/h
Minimální tah / Minimum operating chimney draught /
Schornsteinzug min.
Hmotnost / Weight / Gewicht
12 Pa
200 kg
Průměr kouřového hrdla / Flue socket diameter / Abgasstutzen
(VNĚJŠÍ/OUTER /INNEN / VNITŘNÍ/INNER/AUSSEN)
Průměrná teplota spalin /
Mean flue gas temperature / Durschnitt. Abgastemperatur
Hmotnostní průtok spalin / Flue gas mass flow /
Abgasmassenstrom
GOLEM 1.1
199 mm / 195 mm
415 °C
32,4 g/s
CERTIFIKACE/CERTIFICATION: ČSN EN 13229, DIN EN 13229
67%
Ventilator / Fan /
Heizluftventilator
GOLEM 1.4
GOLEM 20
Materiál / Material / Material
ocel /steel /Stahl
Šamot + litina / firebricks + cast iron /
Schamotte (Boden) + Grausguss (Wande)
Topeniště/Hearth / Feuerraumauskleidung
Otevírání / Opening / Öffnung
horizontální + vertikální / horizontal + vertical
Nominální výkon / Nominal heat output / Nennwärmeleistung
12 kW
Obsah CO při 13% O2 / CO content at 13% O2 / CO Inhalt
bei 13% O2
0,13%
Palivo / Fuel / Brennstoff
dřevo / wood logs / stückholz
GOLE
EM 1
Účinnost / Efficiency Wirkungsgrad
67%
Obsah vody ve dřevě / Max moisture content /
Holzfeuchtigkeit
Spotřeba paliva / Fuel consumption / Holzverbrauch
Do / bis 20%
5 kg/h
Minimální tah / Minimum operating chimney draught /
Schornsteinzug min.
Hmotnost / Weight / Gewicht
12 Pa
200 kg
Průměr kouřového hrdla / Flue socket diameter / Abgasstutzen
(VNĚJŠÍ/OUTER /INNEN / VNITŘNÍ/INNER/AUSSEN)
Průměrná teplota spalin /
Mean flue gas temperature / Durschnitt. Abgastemperatur
Hmotnostní průtok spalin / Flue gas mass flow /
Abgasmassenstrom
GOLEM 1.2
199 mm / 195 mm
415 °C
32,4 g/s
CERTIFIKACE/CERTIFICATION: ČSN EN 13229, DIN EN 13229
67%
Ventilator / Fan /
Heizluftventilator
GOLEM 1.3
GOLEM 20
Y
Na základě marketingových studií a zjištěných požadavků
zahraničních trhů bylo rozhodnuto o inovaci stávajícího krbu
označeného jako Golem v provedení 1.1, 1.2, 1.3 a ostatních
modifikací.
GOLE
EM
Definované požadavky na tento krb byly následující :
1)) Sp
Splnit rakouskou
a ous ou normu
o u 15a
5a B-VG
G a německou
ě ec ou normu
o u BlmSchV.
Sc
2) Při zachování vzhledu a velikosti krbu – resp. topeniště a jeho
prosklených částí.
Pro splnění těchto požadavků byl zvolen ve firmě následující postup :
1)) Navázání kontaktu s VŠB Ostrava a zapojení
p j
se do p
projektu
j
přeshraniční spolupráce mezi Českou a Slovenskou republikou
týkajícího se „transferu nejlepších technologií v oblasti
energetických zdrojů“
2) Vlastní návrh konstrukce hermeticky uzavřeného topeniště.
GOLEM 20
3)) Dílčí provozní
p
zkoušky
y ve vlastní zkušebně na svém zkušebním zařízení
a zařízení zapůjčeném z VUT Brno.
GOLE
EM
4) Vyhodnocení těchto zkoušek a dílčí úpravy krbové vložky.
5) Zkoušení ve zkušebně VŠB Ostrava za aktivního a konstruktivního
přístupu pracovníku VŠB, zejména při zohledňování jejich zkušeností se
zkouškami p
podobného zařízení – společné
p
definování nalezeného řešení.
6) Úprava krbů Golem ve výrobně Blansko na základě dosažených
výsledků a doporučení z VŠB.
7) Opětovné zkoušky ve VŠB Ostrava s pozitivním výsledkem.
8)) Certifikace krbů a uvedení na trhy.
y
9) Vzhledem k pozitivním zkušenostem při spolupráci s VŠB Ostrava a
jejími pracovníky jsme se ve firmě rozhodli pro další spolupráci v oblasti
výzkumu a vývoje našich krbových vložek
vložek.
Materiál / Material / Material
Topeniště/Hearth / Feuerraumauskleidung
p
g / Öffnungg
Otevírání / Opening
ocel /steel /Stahl
Šamot + litina / firebricks + cast iron /
Schamotte (Boden) + Grausguss (Wande)
horizontální + vertikální / horizontal + vertical
Nominální výkon / Nominal heat output / Nennwärmeleistung
10 kW
Obsah CO při 13% O2 / CO content at 13% O2 / CO Inhalt
bei 13% O2
0,14% - 1438 mg/m³
Palivo / Fuel / Brennstoff
GOLE
EM 30
Účinnost / Efficiency Wirkungsgrad
Obsah vody ve dřevě / Max moisture content /
Holzfeuchtigkeit
Spotřeba paliva / Fuel consumption / Holzverbrauch
Minimální tah / Minimum operating chimney draught /
Schornsteinzug min.
Hmotnost / Weight / Gewicht
Průměr kouřového hrdla / Flue socket diameter / Abgasstutzen
(VNĚJŠÍ/OUTER /INNEN / VNITŘNÍ/INNER/AUSSEN)
Průměrná teplota spalin /
Mean flue gas temperature / Durschnitt. Abgastemperatur
Prům. teplota spalin za kouřovým hrdlem při jmenovitém
výkonu / Mean flue gas temperature behind flue socket /
Durschnitt Abgastemperatur nach Abgasstutzen bei der
Durschnitt.
Nennleistung
Hmotnostní průtok spalin / Flue gas mass flow /
Abgasmassenstrom
GOLEM 30.2
dřevo / wood logs / stückholz
78,4%
Do / bis 20%
3,4 kg/h
12 Pa
258 kg
205 mm / 201 mm
270 / 218 °C
283 °C
10,6 g/s
GOLEM 30.3
CERTIFIKACE / CERTIFICATION / ZERTIFIZIERUNG:
ČSN EN 13229, DIN EN 13229,
BlmSchV , 15a B-VG
78 4%
78,4%
Ventilator / Fan /
Heizluftventilator
GOLEM 20
Materiál / Material / Material
Topeniště/Hearth / Feuerraumauskleidung
Otevírání / Opening / Öffnung
ocel /steel /Stahl
Šamot + litina / firebricks + cast iron /
Schamotte (Boden) + Grausguss (Wande)
horizontální + vertikální / horizontal + vertical
Nominální výkon / Nominal heat output / Nennwärmeleistung
Obsah CO při 13% O2 / CO content at 13% O2 / CO Inhalt
bei 13% O2
Palivo / Fuel / Brennstoff
GOLE
EM 30
Účinnost / Efficiency Wirkungsgrad
Obsah vody ve dřevě / Max moisture content /
Holzfeuchtigkeit
Spotřeba paliva / Fuel consumption / Holzverbrauch
Minimální tah / Minimum operating chimney draught /
Schornsteinzug min.
Hmotnost / Weight / Gewicht
Průměr kouřového hrdla / Flue socket diameter / Abgasstutzen
(VNĚJŠÍ/OUTER /INNEN / VNITŘNÍ/INNER/AUSSEN)
Průměrná teplota spalin /
Mean flue gas temperature / Durschnitt. Abgastemperatur
Prům. teplota spalin za kouřovým hrdlem při jmenovitém
výkonu / Mean flue gas temperature behind flue socket /
Durschnitt Abgastemperatur nach Abgasstutzen bei der
Durschnitt.
Nennleistung
Hmotnostní průtok spalin / Flue gas mass flow /
Abgasmassenstrom
10 kW
1438 mg/m³
0,14%
dřevo / wood logs / stückholz
78,4%
Do / bis 20%
3,4 kg/h
12 Pa
258 kg
205 mm / 201 mm
270 / 218 °C
283 °C
GOLEM 30.1
10,6 g/s
CERTIFIKACE / CERTIFICATION / ZERTIFIZIERUNG:
Č EN 13229, DIN EN 13229,
ČSN
BlmSchV , 15a B-VG
78 4%
78,4%
Ventilator / Fan /
Heizluftventilator
DETAIL SYSTÉMU DEFLEKTORŮ A KOMÍNOVÝCH KLAPEK PRO DOSAŽENÍ VYSOKÉ ÚČINNOSTI PRO GOLEM 30
DETAIL OF FLAPS AND DEFLECTORS SYSTEMS FOR ACHIEVING A HIGH EFFICIENCY FOR GOLEM 30
DAS SYSTEM VON DEFLEKTOREN FÜR HOHEN WIRKUNGSGRAD VON GOLEM 30
Materiál / Material / Material
Topeniště/Hearth / Feuerraumauskleidung
Otevírání / Opening / Öffnung
ocel /steel /Stahl
Šamot + litina / firebricks + cast iron /
Schamotte (Boden) + Grausguss (Wande)
horizontální + vertikální / horizontal + vertical
Nominální výkon / Nominal heat output / Nennwärmeleistung
12 - 16 kW
Obsah CO při 13% O2 / CO content at 13% O2 / CO Inhalt
bei 13% O2
0,13%
Palivo / Fuel / Brennstoff
dřevo / wood logs / stückholz
Účinnost / Efficiency Wirkungsgrad
65%
Obsah vody ve dřevě / Max moisture content /
Holzfeuchtigkeit
Spotřeba paliva / Fuel consumption / Holzverbrauch
PLUT
TO
PLUTO 3.3
Do / bis 20%
5 - 7 kg/h
Minimální tah / Minimum operating chimney draught /
Schornsteinzug min.
12 Pa
Hmotnost / Weight / Gewicht
220 kg
Průměr kouřového hrdla / Flue socket diameter / Abgasstutzen
(VNĚJŠÍ/OUTER /INNEN / VNITŘNÍ/INNER/AUSSEN)
Průměrná teplota spalin /
Mean flue gas temperature / Durschnitt. Abgastemperatur
Hmotnostní průtok spalin / Flue gas mass flow /
Abgasmassenstrom
199 mm / 195 mm
320 °C
23,7 g/s
CERTIFIKACE/CERTIFICATION: ČSN EN 13229, DIN EN 13229
PLUTO 3.8
65%
Ventilator / Fan /
Heizluftventilator
Materiál / Material / Material
Topeniště/Hearth / Feuerraumauskleidung
Otevírání / Opening / Öffnung
ocel /steel /Stahl
Šamot / firebricks / Schamotte (Boden)
horizontální + vertikální / horizontal + vertical
Nominální výkon / Nominal heat output / Nennwärmeleistung
14 kW
Obsah CO při 13% O2 / CO content at 13% O2 / CO Inhalt
bei 13% O2
0,22%
Palivo / Fuel / Brennstoff
dřevo / wood logs / stückholz
Účinnost / Efficiencyy Wirkungsgrad
g g
73%
Obsah vody ve dřevě / Max moisture content /
Holzfeuchtigkeit
Spotřeba paliva / Fuel consumption / Holzverbrauch
MARS
S
MARS 7.1
Do / bis 20%
5 kg/h
Minimální tah / Minimum operating chimney draught /
Schornsteinzug min.
12 Pa
Hmotnost / Weight / Gewicht
140 kg
Průměr kouřového hrdla / Flue socket diameter / Abgasstutzen
(VNĚJŠÍ/OUTER /INNEN / VNITŘNÍ/INNER/AUSSEN)
Průměrná teplota spalin /
Mean flue gas temperature / Durschnitt. Abgastemperatur
Hmotnostní průtok spalin / Flue gas mass flow /
Abgasmassenstrom
199 mm / 195 mm
MARS 7.2
310 °C
14,7 g/s
CERTIFIKACE/CERTIFICATION: ČSN EN 13229, DIN EN 13229
73%
Teplovodní
p
výměník
ý
Hot water exchanger
Warmwasserregister
MARS 7.3
Materiál / Material / Material
Topeniště/Hearth / Feuerraumauskleidung
Otevírání / Opening / Öffnung
ocel /steel /Stahl
Šamot / firebricks / Schamotte (Boden)
horizontální + vertikální / horizontal + vertical
Nominální výkon / Nominal heat output / Nennwärmeleistung
14 kW
Obsah CO při 13% O2 / CO content at 13% O2 / CO Inhalt
bei 13% O2
0,22%
Palivo / Fuel / Brennstoff
dřevo / wood logs / stückholz
Účinnost / Efficiencyy Wirkungsgrad
g g
73%
Obsah vody ve dřevě / Max moisture content /
Holzfeuchtigkeit
Spotřeba paliva / Fuel consumption / Holzverbrauch
MARS
S
MARS 7.4
Do / bis 20%
5 kg/h
Minimální tah / Minimum operating chimney draught /
Schornsteinzug min.
12 Pa
Hmotnost / Weight / Gewicht
MARS 7.5
140 kg
Průměr kouřového hrdla / Flue socket diameter / Abgasstutzen
(VNĚJŠÍ/OUTER /INNEN / VNITŘNÍ/INNER/AUSSEN)
Průměrná teplota spalin /
Mean flue gas temperature / Durschnitt. Abgastemperatur
Hmotnostní průtok spalin / Flue gas mass flow /
Abgasmassenstrom
199 mm / 195 mm
310 °C
14,7 g/s
CERTIFIKACE/CERTIFICATION: ČSN EN 13229, DIN EN 13229
73%
Teplovodní
p
výměník
ý
Hot water exchanger
Warmwasserregieter
MARS 7.8
Přísllušensství / A
Accessoriess / Zubbehör
Druhý plášť z pozinku pro teplovzdušné rozvody pro krby MARS, VENUS
Zinc –plated second mantels for air distribution for types Mars, Venus
Doppelmäntel aus Zinkorblech für Warmluftdistribution für Kamine Mars,
Mars Venus
cast-iron plates to hearh / Gusseisenplatten für Feuerraumauskleidungen
VENUS 14.1 R
VENUS 12.1 W
VENUS 16.2
VENUS 16.1 R
Přísllušensství / A
Accessoriess / Zubbehör
•
Ventilátory a regulátory otáček
Ventilators and evolution regulators / Ventilators und Drehzahlregulators /
Heizluftventilatore mit Drehzahlregulierung
•
Provedení LUX – mosazné či nerezové olištování dvířek
LUX finishing
fi i hi – brasen
b
or stainless
t i l steel
t l door
d fframe
Ausführung LUX – Messing- oder Inox-Türrahmendecorverkleidung
•
Všechny komponenty a části pro instalaci krbu (kolena, kouřovody, mřížky, izolační desky, komínové redukce, skla, další)
All components for fireplaces instalation (knees, pipes, grills, grates, izolated plates, chimney
reductions, glasses, etc
Komplettes Sortiment von Installations
Installations- und Ersatzteilen und Komponenten (Rauchröhre,
(Rauchröhre Dämmplatten,
Dämmplatten
Luftgitter, Keramikglasscheiben usw.)
FLA
ATFO
ORD 6kkW, 8 kW
Anglická krbová kamna / English style stoves / Englische Kaminöfen
Účinnost/ Efficiency/ Wirkungsgrad
Jmenovitý výkon/ Output/
Nennwärmeleistung
Hmotnost/ Weight/ Gewicht
Materiál/ Material/ Material
Vytápěný prostor/ Heated space/
Beheizter Raum
80,8 %, 75,4%
6 kW, 8 kW
120 kg, 143 kg
ocel,litina / Stahl, Grauguss
130m3, 180 m3
Barva / Colour / Farben:
- černá
/ black / schwarz
- stříbrná
/ silver /silver
- slonovina / ivory / elfenbein
Rozměry / Meassurments / Abmessungen:
6kW: 450 x 653 x 427 mm
8:kW: 570 x 653 x 428 mm
HAM
MPSTE
EAD 66kW, 8 kW
Anglická krbová kamna / English style stoves / Englische Kaminöfen
Účinnost/ Efficiency/ Wirkungsgrad
Jmenovitý výkon/ Output/
Nennwärmeleistung
Hmotnost/ Weight/ Gewicht
Materiál/ Material/ Material
Vytápěný prostor/ Heated space/
beheizter Raum
80,8 %, 75,4%
6 kW, 8 kW
124 kg, 147 kg
ocel,litina / Stahl, Grauguss
130m3, 180 m3
Barva / Colour / Farben:
- černá
/ black / schwarz
- stříbrná
/ silver /silver
- Slonovina / ivory / elfenbein
Rozměry / Meassurments / Abmessungen:
6kW: 488 x 685 x 378 mm
8:kW: 568 x 685 x 378 mm
PET
TWORT
TH 6kkW, 8 kW
Anglická krbová kamna / English style stoves / Englische Kaminöfen
Účinnost/ Efficiency/ Wirkungsgrad
Jmenovitý výkon/ Output/
Nennwärmeleistung
Hmotnost/ Weight/ Gewicht
Materiál/ Material/ Material
Vytápěný prostor/ Heated space/
beheizter Raum
80,8 %, 75,4%
6 kW, 8,5 kW
128 kg, 151 kg
ocel,litina / Stahl, Grauguss
130m3, 180 m3
Barva / Colour / Farben:
- černá
/ black / schwarz
- stříbrná
/ silver /silver
- slonovina / ivory / elfenbein
Rozměry / Meassurments / Abmessungen:
6kW: 488 x 634 x 378 mm
8:kW: 608 x 634 x 378 mm
BAR
RRING
GTON 6kW, 8 kW
W
Anglická krbová kamna / English style stoves / Englische Kaminöfen
Účinnost/ Efficiency/ Wirkungsgrad
Jmenovitý výkon/ Output/
Nennwärmeleistung
Hmotnost/ Weight/ Gewicht
Materiál/ Material/ Material
Vytápěný prostor/ Heated space/
beheizter Raum
80,8 %, 75,4%
6 kW, 8,5 kW
125 kg, 148 kg
ocel,litina / Stahl, Grauguss
130m3, 180 m3
Barva / Colour / Farben:
- černá
/ black / schwarz
- stříbrná
/ silver /silver
- slonovina / ivory / elfenbein
Rozměry / Meassurments / Abmessungen:
6kW: 518 x 704 x 395 mm
8:kW: 638 x 653 x 395 mm
STEKO spol. s r.o.
Dolní Lhota 199
CZ‐678 01 Blansko
Tel.: +420 516 427 637
Fax: +420 516 417 154
STEKO PRAHA
Sladkovského náměstí 3
CZ‐130 00 Praha 3
Tel.: +420 222 780 374
Fax: +420 222 780 375
Fax: +420 222 780 375
www.steko.cz
Download

8,7 MB