Protivzdušná obrana
v podmínkách
Single European Sky
(SES)
Aspekty koncepce vzdušného prostoru
NATO a EU
Historie vzniku projektu Single European Sky
•Polovina 90. let projekt FANS (Future Air Navigation Systems)
•Studie rozvoje technologií pro civilní letectví a nový postupů pro
využití vzdušného prostoru
•1997 – 2004 rozhodnutí a podpora Evropské Komise v oblasti vzdělávání
klíčových odborníků z oblastí uživatelů (civilní, vojenské), vývoje, výzkumu
a leteckého průmyslu
•Zaměření na problematiku jak civilního, tak i vojenského letectví
pro dosažení cílových schopností integrace civil-military
•2004 - Rozhodnutí Evropské Komise, Rady Evropy a Evropského
parlamentu o spuštění a implementaci projektu Single European Sky
•Mezníky projektu Single European Sky (SES)
•2012 – implementace módu S
•2015 – ukončení vývoje a validace klíčových technologií, počátek jejich
finální implementace
•2017-2018 – inventura stavu projektu SES (civil i military)
•2020 – kompletní dosažení cílových schopností
Aspekty koncepce vzdušného prostoru
NATO a EU
Zvýšená pozornost v průběhu implementace bude věnována
státům a oblastem:
1) Wien FIR;
2) Praha FIR;
3) Brussels FIR/UIR;
4) Bordeaux, Brest, Marseille, Paris and Reims FIRs, and the France UIR;
5) Bremen, Langen and Munchen FIRs, and Hannover and Rhein UIRs;
6) Athinai FIR and Hellas UIR;
7) Budapest FIR;
8) Brindisi FIR/UIR, Milano FIR/UIR and Roma FIR/UIR;
9) Amsterdam FIR;
10) Bucharest FIR.
Letiště Praha a ŘLP ČR – testovací platforma pro implementaci SES
Rozhodnutí evropských orgánů jsou pro ČR závazné, dokumenty a
rozhodnutí NATO, pouze pokud jsou ratifikovány.
Aspekty bezpečnostní koncepce NATO a EU
Priority budování bezpečnosti
• Základem je mírový koncept s komplexní vazbou na
krizi a válečný stav s koordinací řešení
• Optimalizace nákladů na budování bezpečnostního
konceptu použitím odpovídajících technologií (i
komerčních)
Největší problémy s implementací Single European Sky
• Přetrvávající myšlení z dob studené války
• Budování bezpečnostního systému podle koncepce
„frontové války“ včetně akvizic technologií
Dnes platí v době terorismu a kybernetické války jako
nikdy předtím výrok: „5 minut je věčnost“
Aspekty vzdušného prostoru
NATM a EUROCONTROL
Soustavný nárůst civilní přepravy od 90. let
• Požadavek: bezpečnost + propustnost + flexibilita +
výstraha + vazby na PVO + ekonomika
Řešení problémů
• Jednotný koncept vzdušného prostoru – Single Sky
• Jednotný vzdušný prostor pro civil i armádu
• Budování integrovaných systémů a koordinace aktivit
civil x armáda
• Budování integrovaných oblastních služeb ATC a
Military ve vazbě na PVO, včetně výcvikové základny
Základní koncepční filosofie vzdušného
prostoru NATM
Závazné pro všechny členské státy NATO
„Koncepce ATC a souvisejících komunikačních služeb musí
být organizována tak, aby systém byl schopen poskytovat
plnohodnotné služby bez jakýchkoliv omezení jak pro civilní
provoz, tak i pro vojenské účely bez omezení a zpoždění v
době míru, přechodu až do válečného stavu“
Vytvoření výboru NEASCOG
NATO EUROCONTROL ATM Security Coordination Group
Základní koncepční filosofie vzdušného
prostoru pro vojenské operace a činnosti v
době míru a krize
Koncepce založena na implementaci filozofie Mission
Trajectory
•Vývoj a implementace na základě Commission Regulation
(EU) N° 677/2011 Art.4
•Details available in the SESAR Operational Service and
Environment Definition (OSED) Step 1 V3 Volume 2 Edition
00.01.00 of Project 07.06.02 - Business/Mission Trajectory
Management document.
•The improved OAT flight plan concept is expected to be
prototyped and validated in Step 1 (2013-14) and to be
deployed as an initial step towards the Shared Mission
Trajectory (iSMT) in 2015/16.
Základní koncepční filosofie vzdušného
prostoru pro vojenské operace a činnosti v
době míru a krize
Koncepce založena na implementaci filozofie Mission
Trajectory
•Flight plan based on the ICAO 2012 FPL format, improved
with initial Mission Trajectory data and harmonised
military information items, managed centrally at European
level and filed by military organisations
•Flight plans for pure OAT flights are not shared
•SWIM security firewall, nebude distribuováno civilním
autoritám
Základní koncepční filosofie vzdušného
prostoru pro vojenské operace a činnosti v
době míru a krize
Koncepce založena na implementaci filozofie Mission
Trajectory
Military airspace users should be able to file and submit an
OAT FPL to the NM in different ways i.e. through:
•An EAD workstation with appropriate OAT FPL creation, filing
and management capabilities, connected to AFTN (ARO Briefing
Facility) for military organizations migrated to the EAD
•The Network Operations Portal (NOP) with OAT FPL filing and
validation functions for military organizations connected to Internet
•A military AIS/FPL filing system connected to the NM B2B flight
plan filing and management web service
•A military AIS/FPL filing system connected to and submitting
flight plans via AFTN
Realizace SES – Mission Trajectory
Realizace jednotného vzdušného prostoru
Reference Mission Trajectory
The flight plan becomes active through a clearance request
which can be a start-up clearance or another clearance if
unshared parts of the flight are foreseen. Once the flight
plan or flight object is active, only the Flight Crew can initiate
a change to the Reference Mission Trajectory (RMT).
•Přiřazování cílů a priorit působení pomocí datalinku
Realizace jednotného vzdušného prostoru
Reference Mission Trajectory revision
The RMT may be revised if:
•the aircraft or one of the aircraft in the formation is unable to
start up or is late because of some minor failure (may use a
spare aircraft which will join later);
•it is required to change the mission due to urgent operational
reasons (diversion, failed/cancellation of air-to-air refuelling,
air defence priority, unforeseen circumstances, etc.);
•it is due to a new operational constraint (runway capacity
because of incidents, airspace management issues, weather
conditions, etc.);
•it is needed to provide separation (e.g. formation take-off in
bad weather);
•it is needed to organise a queue for a constraint resource (airto-air refuelling, air combat area, runway, shooting range etc.).
Realizace jednotného vzdušného prostoru
Reference Mission Trajectory update
RMTs are updated and revised following 2 distinct processes:
•automatic update triggered when the predicted trajectory
differs from RMT by more than the predefined thresholds
indicated in the TMR;
•Automatická podpora MMS letadla a GCI
•revision triggered at ground or air initiative when constraints
are modified by the ANSP or cannot be achieved by the
aircraft.
Realizace jednotného vzdušného prostoru
Trajectory Management Requirements (TMR)
The TMR will specify:
•the lateral, vertical or time parameters that will trigger the
update process;
•the required data content;
•the allowed tolerance of selected time, speed and altitude.
Realizace jednotného vzdušného prostoru
Military systems
•C2 systems, NATO ACCS, etc.
Realizace jednotného vzdušného prostoru
System-Wide Information Management (SWIM)
SWIM services:
•Flight Information
•Aeronautical Information
•Meteorological Information
•ATFCM Scenario, Surveillance Data
•Capacity and Demand Data
Realizace jednotného vzdušného prostoru
System-Wide Information Management (SWIM)
· Users: Sub-systems using provided service information for which they
have subscribed (e.g. Aircraft Flight guidance sub-system, Aerodrome ATC
demand and capacity sub-system, Safety Nets sub-systems of Enroute/APP ATC, etc.)
· Publishers: Sub-systems responsible for the service of information
provision for a certain domain (e.g. Aircraft Flight Management subsystem/Military Mission subsystem), Trajectory Management sub-system
for AOC/WOC, Flight Data Processing or Arrival Management sub-system
for En-Route/APP ATC, Departure Management sub-system for
Aerodrome ATC, etc.)
· Contributors: Sub-systems that feed a main/focal point Publisher
(e.g. Network Demand and Capacity Balancing sub-system feeding Flight
Planning Management sub-system, De-icing sub-system feeding the TurnAround Management sub-system, etc).
Realizace jednotného vzdušného prostoru
System-Wide Information Management (SWIM)
Local and Sub-Regional Systems
- Aircraft (through Air-Ground Data Link Ground
Management)
- En-Route/Approach ATC
- Aerodrome ATC - Autonomous ATC (e.g. for aircraft carrier)
- WOC/Base Operations Centre (as Airport Airside
Operations)
- WOC ATM (as Aircraft Operations)
- WOC for Navy Aviation Group
Realizace jednotného vzdušného prostoru
System-Wide Information Management (SWIM)
Regional Systems
· SWIM Supervision
· Aeronautical Information Management (including Military
Aeronautical Information)
· Advanced Airspace Management (civil-military process)
· Network Information Management
· External System: for the military community, an external
system such as C2 systems (Command and Control systems),
NATO/ACCS or national military systems should be linked to
SWIM through a data exchange interface, in order to share
ATM
Realizace jednotného vzdušného prostoru
Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) = UAV
•RPAS integration into the European air system from 2016 (minimal
limitations and restrictions)
•2020 – full unlimited operation
•European Commision decision 2012
•RPAS present an important potential for the development of
innovative civil applications (commercial, corporate and
governmental) in a wide variety of sectors to the benefit of
European society by creating jobs and achieving useful tasks.
•This requires the development of appropriate technologies and the
implementation of the necessary aviation regulation at EU and national
levels. Issues like privacy and data protection or insurance must also be
addressed.
•It also requires an increased coordination between all relevant actors
(EASA, national Civil Aviation Authorities, EUROCAE, Eurocontrol,
JARUS, industry etc.) and between regulatory and technological
developments.
Realizace jednotného vzdušného prostoru
Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS)
•Governmental applications
• crisis management, law enforcement, border control or
fire fighting, etc.
•Profitable commercial aerial services
•emerging in precision agriculture and fisheries,
•power/gas line monitoring, infrastructure inspection,
•communications and broadcast services, wireless
communication relay and satellite augmentation systems,
•natural resources monitoring, media/entertainment, digital
mapping, land and wildlife management,
•air quality management/control.
•Commission Staff Working Document SWD(2012) 259 final
•Vrcholový dokument - shrnutí i s odkazy na další
dokumenty včetně rozhodnutí a nařízení Evropské Komise
Realizace SES - RPAS
Aspekty koncepce vzdušného prostoru
NATO a EU
Jednání NATO, EDA a EUROCONTROL (CIMIC)
•Implementace a rozvoj konceptu Smart Air Surveillance
•Sdílení informací o vzdušném prostoru a radarových prostředků
s civilními entitami řízení letového prostoru = vzájemná výměna
informací (omezení budování dvojí infrastruktury pro období míru a
krize, včetně dvojího pořizování radarových prostředků – potřeba
civilních radarů klesne asi na ½, vojenských radarů na 1/3)
•Nutná shoda a vzájemná koordinace procesu definice a určení
provozních, operačních a bezpečnostních aspektů mezi civilními
entitami řízení letového provozu a vojenskými složkami při
harmonizaci využití a zajišťování bezpečnosti vzdušného prostoru a to
jak pro civilní letectví, tak i pro vojenské letectví počínaje výcvikem až
po operační využití v rámci Air Policing
Aspekty koncepce vzdušného prostoru
NATO a EU
Jednání NATO, EDA a EUROCONTROL (CIMIC)
•Posilování integrace a harmonizace využití vzdušného
prostoru mezi civilními a vojenskými složkami
•Projekt SESAR v rámci EU
•Projekt NextGen v rámci severní Ameriky
•Rozdíly ve specifikacích a parametrech mezi SESAR a
NextGen = problém implementace systémů z USA
•Zaměření se na strategické operace mimo území NATO
•Budování bezpečnostního a obranného systému pro boj
proti terorismu uvnitř území NATO, včetně zneužití
vzdušného prostoru pro teroristické aktivity, případně
kybernetickou válku
Aspekty koncepce vzdušného prostoru
NATO a EU
Jednání NATO, EDA a EUROCONTROL (CIMIC)
•Celá Evropa je součástí NATO minimálně na úrovni PfP,
případně členem EU s jednotnou bezpečnostní politikou
•EU preferuje spolupráci z hlediska prevence možných
bezpečnostních rizik v různých oblastech Asie, případně
některých nově vznikajících velmocí
•Současná centra globálních bezpečnostních rizik jsou mimo
teritorium Evropy, tudíž napadení Evropy vyžaduje použití
strategických prostředků nebo použití strategie terorismu
případně kybernetické války
Aspekty koncepce vzdušného prostoru
NATO a EU
Jednání NATO, EDA a EUROCONTROL (CIMIC)
•Snaha integrovat vojenské schopnosti do stávajících civilních
systémů pro řízení vzdušného prostoru i z důvodů jejich civilní
certifikovatelnosti pro koordinaci civil-military
•Pozemní taktické systémy i v případě přepravitelnosti pomocí
letecké dopravy nejsou schopny dostatečně rychle reagovat
z hlediska rozmístění a operačních použití v případě terorismu
•Nemožnost predikce času a místa rozvinutí mobilních systémů ve
většině případů z důvodu neznalosti místa provedení teroristické
akce = výstavby distribuovaného stacionárního systému na bázi
levných senzorů propojených do sítě
Aspekty koncepce vzdušného prostoru
NATO a EU
Koncept boje proti terorismu
•Bezpečnostní projekty řídí Evropská komise, 7. Rámcový program,
implementace a garant MV ČR – nutnost integrované spolupráce
mezi MO a MV – jeden z požadavků Networked Enabled
Capabilities - 2015
•Sledování a zabezpečení objektu kritické infrastruktury ze
vzduchu pomocí UAV
•Start a pohyb v prostředí civilního letového provozu,
včetně infrastruktura pro neomezený způsob činnosti UAV
•Legislativa a postupy pro tento způsob činnosti UAV
Aspekty koncepce vzdušného prostoru
NATO a EU
Bezpečnostní analýzy NATO
Bezpečnostní rizika technologií ADS-B, ACAS/TCAS, TIS-B a WAM
Aspekty koncepce vzdušného prostoru
NATO a EU
Bezpečnostní analýzy NATO
Bezpečnostní rizika technologií ADS-B, ACAS/TCAS, TIS-B a
WAM (Wide Area Multilateration)
Zneužití ADS-B pro teroristické aktivity a kybernetickou válku
SHAPE does not recommend the developing of MOR for ADS-B and WAM
technologies.The systems are neither secure nor jam resistance, and cannot
be considered as combat Identification (ID). However, it would be beneficial
for NATO aircraft to adopt such systems for future airspace management
to enhanced flight safety and efficiency as peacetime air traffic
management will be considered as a single entity (no longer divided into
civilian and military)
Aspekty koncepce vzdušného prostoru
NATO a EU
Bezpečnostní analýzy NATO
•Nedokonalost multilateračních systémů z hlediska odolnosti proti
elektromagnetickému a kybernetickému terorismu
•Nutnost finančně nákladného řešení zajištění fyzické bezpečnosti
distribuovaného multilateračního systému včetně případné
kryptografické ochrany komunikace mezi centrem a
distribuovanými přijímacími stanicemi tak, aby WAM systém mohl
být využit pro vojenské operační použití
•Odmítnutí Multilateračních systémů jako vojenského prostředku,
pouze jako doplňkový zdroj informace
•Dokumenty NATO:
•Project EUR002306 TN-1407
•1520/SHJ3/JOS/JO/MGOS-208049
•2000SC-6/TT-5136/Ser.NU0815
•IMSTAM(OPS)-0001-2010….atd.
Aspekty koncepce vzdušného prostoru
NATO a EU
Kybernetická bezpečnost vzdušného prostoru
•NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence
•Talinský manuál – použití mezinárodního práva v případě kybernetického
útoku
•Vláda ČR
•Usnesení vlády č. 564/2011- Strategie pro oblast kybernetické bezpečnosti ČR
•Návrh Zákona o kybernetické bezpečnosti – srpen 2013
•Aspekty kybernetické bezpečnosti vzdušného prostoru
•Napadení nebo vyřazení entit civilního řízení vzdušného prostoru
•Kdo převezme řízení vzdušného prostoru – Dohoda o poskytování služeb
mezi MO a MD = bezpečnostní riziko?
•Ovládnutí internetového serveru na palubě civilního letadla hackery
•Postupy řešení situace – civilní letadlo je vojenským cílem dle práva
•Datalinky L-band(en-route) a C-band(airport)
•Mezinárodní konvence – palubní, navigační a komunikační technologie
pro civilní ŘLP musí být na bázi open standardů – nelze použít princip
utajení
Aspekty koncepce vzdušného prostoru
NATO a EU
Aspekty použití systémů PCL (Passive Coherent Location)
•Použití v PVO pouze jako zpravodajského systému pro
implementaci v rámci systému prvotní výstrahy bez zaručených
výkonnostních parametrů
•Aspekty bezpečnostní problematiky jsou totožné s
multilateračními systémy
•Výběr kmitočtového pásma
•Kmitočty v řádech stovek MHz – ANAPROP
•Kmitočty v řádech GHz
•Pravděpodobnost zahlcení systému vlivem meteo
clutteru
Aspekty koncepce vzdušného prostoru
NATO a EU
Aspekty použití systémů PCL (Passive Coherent Location)
Funkce systému do značné míry je závislá na strategii, jaký vysílač
bude použit
•Využití televizních a radiových vysílačů
•Vyzařují směrem k zemi
•Není nutné alokovat nové kmitočty
•Uživatel PCL nemůže ovlivnit provoz vysílačů, které
nevlastní, v případě krize a války mohou být vypnuty –
NATO Manuál pro krizový management vzdušného prostoru
•Přechod na jiný vysílač = změna detekčních parametrů
•Vlastní vysílač
•Řeší všechny nevýhody a slabiny systému využívajícího
komerční vysílače
•Nutnost alokace pracovních kmitočtů
Implementace Single European Sky
Aspekty implementace
•Jednotná multiradarová informace
•Jinak nelze zajistit funkčnost a interoperabilitu v rámci civil-military,
včetně integrity informací
•Implementace Mission Trajectory vyžaduje jednotnou
multiradarovou informaci i v neřízených prostorech
•Datové zdroje surveilance musí splňovat současně civilní i
vojenské požadavky pro implementaci v rámci SES
•NATO dokument Kritéria a standardy ACC Annex D nesplňuje
výkonnostní požadavky EUROCONTROL
•3D radary vyvinuté pouze dle tohoto dokumentu nelze
použít v SES – degradace na úroveň výškoměrů – RAT-31?
•Specifikace MADR v rámci marketingové studie je z
hlediska výkonnostních parametrů nevyhovující pro SES,
navíc rozpor ICAO předpisy versus mobilita
Implementace Single European Sky
Tendr na letištní radary Brno a Ostrava
•Specifikace reprezentuje požadavky na primární radar pro SES
•Realizováno firmou ELDIS
•Na základě Dohody a poskytování služeb mezi MO a MD
specifikace vytvořena i pro současnou podporu PVO v rámci SES
•On-line monitoring detekční výkonnosti
Parametr
Dříve
SES (Brno, Ostrava)
Pd 80%
FL280
FL460
60NM
80NM
2m2
2m2
Pd 95%
FL360
60NM
1m2
Implementace Single European Sky
Implementace Single European Sky
Nejvyšší náročnost v rámci SES na vybavení letiště Pardubice
•Civilní provoz
•Pravidelné linky
•Charterové lety
•Jediné vojenské letiště v mezinárodních civilních databázích včetně
palubních FMS letadel
•Záložní letiště pro hotovost včetně kompletního zázemí v případě
výluky letiště Čáslav s výrazně lepšími meteorologickými
podmínkami ve srovnání s letištěm v Náměšti
•Intervenční letiště
•Přistání eskortovaného civilního letadla
•Vojenský výcvik
•Civilní výcvik
•Operační využití pro AWACS
Implementace Single European Sky
Kritické oblasti implementace SES podle dokumentů Evropské
Komise
•Komplexní jednotná multiradarová informace pro zabezpečení
funkcionality SES v době míru a naplnění civil i military požadavků
pro řízený i neřízený vzdušný prostor v oblasti krytí primárních RL
•Meziresortní komise - vzájemná spolupráce civil a military autorit
•Komplexní automatizace a technologická podpora civil-military,
včetně implementace Mission Trajectory v době míru
•Krizový management vzdušného prostoru
•Odpovědnost a funkcionalita
•Implementace technologií do vojenských dopravních a bojových
letadel pro kompatibility v rámci SES
•Vzdělávací systém a management lidských zdrojů pro rozvoj,
implementaci a provoz SES
Presentation of
ELDIS Pardubice, s.r.o.
Company
Company
Products
• New radars
• Radar modernisation
OEM producer
(R&D, design,
production, installation,
training, servicing…)
• Radar displaying systems RMM, RDD
• Processors for radar data processing RDE, RDP, FDP
• Radar transmitter and receiver
• Microwave circuits and parts
• Antennas and antenna system parts
• Recording of radar data, video signal, voice communication
• Unified time distribution system
ELDIS activities and references
Company
Company
ELDIS Pardubice antenna polygon
ELDIS‘ Miscellaneous
International Cooperation
European Defense Agency
Research and Development of
strategic RF and radar technologies
Member of group of strategic
European radar defense companies
(BAE Systems, SAAB, THALES,
SELEX, EADS, ELDIS Pardubice
etc..)
ELDIS‘ Miscellaneous
International Cooperation
EUROCONTROL
Surveillance group ERGIS
Wind Turbine Task Force
Civil-military coordination
Member of group developing the radar
and surveillance tools – SASS and
RASS
Qualified supplier of the radar and
ATM technologies
ELDIS‘ Miscellaneous
International Cooperation
ICAO
Qualified supplier of the radar and
ATM technologies
ELDIS‘ Miscellaneous
International Cooperation
North Atlantic Treaty Organization (NATO)
Qualified supplier for NAMSA
Qualified supplier of NCIA
Member of steering group for development
and implementation of Mode S and IFF
technologies
ATC Surveillance Radar System
Configuration:
- RL-2000/MSSR-1 radar – Primary and Monopulse
Secondary Surveillance Radar with Mode S
- APP site
- Technical room – RCMS, FDPS, RDPS, Recording
and Replay
- TWR control position
- APP control positions
- Data transmission system
- Power supply system
- Communication system
- UHF, VHF Radiostations
- VCCS
RL-2000/MSSR-1 Surveillance Radar
IFF technology
•MSSR/Mode S/IFF
interrogator
•Special IFF Cryptocomputer rack integrated
•Security requirements
according to the ACP160C NATO document
ADS-B Systems
•Extended squitter
reception
•Multisegment
antenna receiver
•GPS time stamping
•Support for Wide
Area Multilateration
Precision Approach Radar - PAR
ERDIS - general configuration
F
D
P
S
-II
D
LP
S
-I
D
LP
S
-II
F
D
P
S
-I
C
C
M
S
-I
C
C
M
S
-II
R
D
P
S
-II
D
R
P
S
-I
R
D
P
S
-I
CPDLC
S
T
R
IP
P
R
IN
T
E
R
A
P
P
S
T
R
IP
P
R
IN
T
E
R
T
W
R
R
D
D
S
upervisor
R
D
D
-T
W
R
T
D
U
-T
W
R
T
D
U
-A
P
Pn
R
D
D
-A
P
PI
T
D
U
-A
P
PI
R
D
D
-A
P
Pn
LAN
INTERFACE
UNIT
LAN
INTERFACE
UNIT
ADS GPS SystMeEmT
AFTN
D
R
P
S
-II
P
S
R
/M
S
S
RR
A
D
A
R
-A
S
T
E
R
IX
-A
IR
C
A
T500
-M
A
R
T
E
LLO
-A
P
O
I
-C
D
2
-.....
RDD – Radar Data Display
RDD – Radar Data Display
Data Processing
Remote radar
Local radar
Input interface
Units
(RS232/LAN)
(ADS-B)
LAN
RDP (I, II)
Radar Data
Processor
APP, TMA, ADC working position
FDP (I, II)
Flight Data
Processor
LRR/MRR/SRR 3D Radar Family
Basic features:
-
-
Lot of components shared with existing RL2000/MSSR-1
radar
Components used by NATO Air Forces for 3D Air
defense radar upgrade
Complies with requirement to support Air Defense and
Air Traffic Management requirements according to the
NATO, ICAO and EUROCONTROL standards and
recommendations
IFF capability for AD, including Electronic Warfare (EW)
support
Capability for integration into Air Defense Systems via
LAN network based on the fiber optic technology
LRR/MRR/SRR 3D Radar Family
LRR/MRR/SRR 3D Radar Family
LRR/MRR/SRR 3D Radar Family
16 row of horizontal distribution network antenna in calibration frame
For more information please contact:
ELDIS Pardubice s.r.o.
Dělnická 469
530 03 Pardubice
CZECH REPUBLIC
tel.: +420 46 605 24 43 ÷ 45
fax: +420 46 667 04 23
[email protected]
www.eldis.cz
Download

Protivzdušná obrana v podmínkách Single European Sky (SES)