Program
Brněnské neurochirurgické dny
Pořádá Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno
pod záštitou České neurochirurgické společnosti ČLS JEP
a České lékařské komory
Seminární hotel Akademie, Velké Bílovice
11. – 12. listopadu 2010
Témata lékařské sekce:
Degenerativní onemocnění páteře
Spinální tumory
Varia
Témata sesterské sekce:
Degenerativní onemocnění páteře
Etika ve zdravotnictví
Varia
Tato vzdělávací akce je pořádaná v souladu se Stavovským předpisem ČLK č. 16
a podle tohoto předpisu je ohodnocena 7 kreditními body pro lékaře.
Dle vyhlášky 423/2004 Sb. je aktivní účast sester hodnocena 10 kredity,
pasivní účast 4 kredity.
Lékařská sekce - čtvrtek, 11. 11. 2010
10:00 – 13:00Registrace
13:00 – 14:30 I. blok přednášek - Spinální traumata
Předsedající: Suchomel P., Přibáň V.
Úskalí zavádění šroubů do 2. krčního obratle
Suchomel P., Krajská nemocnice Liberec
Principy chirurgické léčby instability v oblasti C1-C2. Indikace,
vlastní soubor
Řehoušek P., Přibáň V., Chlouba V., Nemocnice České Budějovice
Less invasive surgery of thoracolumbar fractures
Khoshab A. H., Durny P., Rusnak R., ÚVN Ružomberok
Bodná poranění míchy a míšních kořenů – kazuistiky
Přibáň V., Fiedler J., Řehoušek P., Bombic M.
Nemocnice České Budějovice
Augmentace zlomenin osteoporotické páteře pomocí
vertebrálního stentu
Brož T., Cihlo M., Pardubická krajská nemocnice
Perkutánní vertebroplastika/kyfoplastika u porotické zlomeniny
v oblasti Th/L páteře, technické aspekty miniinvazivního přístupu
Řehoušek P., Přibáň V., Chlouba V., Nemocnice České Budějovice
Perkutánní vertebroplastiky a kyfoplastiky se stentingem v léčbě
kompresivních a ložiskových lézí obratlů – zkušenosti jednoho
centra
Charvát F., Klika D., Lacman J., Buřič I., ÚVN v Praze
Vertebroplastika u tumorů páteře
Strnadel J., Novák Z., Chrastina J., Hemza J., Jančálek R.
LF MU FN u sv. Anny v Brně
Spontánní epidurální hematom krční páteře
Jurák L., Buchvald P., Brabec R., Suchomel P.
Krajská nemocnice Liberec
14:30 – 15:00 Coffee Break
Lékařská sekce - čtvrtek, 11. 11. 2010
15:00 – 16:00 II. blok přednášek - Spinální tumory
Předsedající: Buchvald P., Smrčka M.
Projev degenerativního onemocnění páteře či míšní nádor?
Diagnostické rozpaky i v éře MR.
Runt V., Bludovský D., FN a LF UK v Plzni
Chirurgická liečba intradurálnych extramedulárnych nádorov
Moják P., Šimeg V., Mišovič J., Šedivý O., Koleják K. FN Nitra
Neurofibromatóza páteře - kazuistika
Smrčka M., LF MU a FN Brno
Intramedulární spinální nádory dětí z pohledu dětského onkologa
Pavelka Z., Ventruba J., Mackerle Z., Brichtová E., Křen L.,
Skotáková J., Smrčka M., Lipina R. , Šterba J.
LF MU a FN Brno, FNsP Ostrava
Současný výskyt anaplastického ependymomu a difúzního
astrocytomu u dítěte
Pavelka Z., Oltová A., Tomášiková L., Valášková I., Vránová V., Zrůstová J., Ventruba J., Mackerle Z., Křen L., Skotáková J.,
Zitterbart K., Šterba J.
LF MU a FN Brno
Neurenterická cysta kraniocervikální junkce
Bolcha M., Sameš M., Bartoš R., Mrázková L.
Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem
2. LF UK, FN Motol
16:00 – 16:30 Coffee Break
Lékařská sekce - čtvrtek, 11. 11. 2010
16:30 – 17:30 III. blok přednášek - Spinální tumory + varia
Předsedající: Štulík J., Starý M.
Paragangliom filum terminale, kazuistika
Buchvald P., Jurák L., Blümel A., Suchomel P.
Krajská nemocnice Liberec
Spinální teratomy v méně častých lokalizacích
Starý M., Macejka M., Veselský P., Nemocnice Ostrava Fifejdy
Spondylectomie C2 – nová operační technika
Štulík J., FN Motol, Praha
MTS LS segmentu pri karcinóme GIT- u - chirurgické ošetrenie.
Kazuistika.
Rusnák R., Šproch M., Durný P., Sloboda T., Pastorek R., Rigo F.,
Sedliak M., Khoshab H., ÚVN Ružomberok
Vzácná infekční komplikace V-P drenáže
Jakubec J., Ryšková L., Laštovička D., Koudelka J.
LF UK a FN Hradec Králové
18:30 Společenský večer
Aesculap
Akademie
Lékařská sekce - pátek, 12. 11. 2010
09:00 – 10:30 IV. blok přednášek - Degenerativní onemocnění páteře
Předsedající: Novák Z., Steindler J.
Matematický model biomechanického pozadí
osteodegenerativního procesu krčního obratle
Barsa P., Novák J., Souček T., Maršík F., Suchomel P.
Krajská nemocnice Liberec
Almas – nová filozofie funkční náhrady krční ploténky
Rosík S., Starý M., Kroupa R., Nemocnice Ostrava, Fifejdy
Miniinvazivní mikrodiskektomie bederní páteře, soubor
nemocných z období 2004-2009
Steindler J., Vlasák A., Pekař L., Bláha M., Leško R., Janouš P.,
Tichý M., FN Motol, Praha
Miniinvazivní diskektomie se systémem METRx firmy Medtronic
Jurek P., Filip M., Linzer P., Kremr J., Šámal F., KNTB Zlín
Lumbální mikrodisectomie
Vaverka M., FN a LF UP Olomouc
Spontánní ústup subjektivních potíží i kořenového deficitu u
objemné hernie disku
Navrátil L., LF UK a FN Plzeň
Degenerativní instability LS páteře
Chrobok J., Nemocnice Na Homolce
Bederní mezitělová fúze z minimálně invazivního laterálního
přístupu (XLIF): prospektivní studie
Hrabálek L., Wanek T., Vaverka M., Houdek M. FN a LF UP Olomouc
Semi-rigidní stabilizace bederní páteře pacientů s degenerativní
spondylolistézou
Hrabálek L., Wanek T., FN a LF UP Olomouc
Minimálně invazivní dynamická interspinózní stabilizace bederní
páteře: prospektivní studie
Hrabálek L., Wanek T., Vaverka M., FN a LF UP Olomouc
10:30 – 11:00 Coffee Break
Lékařská sekce - pátek, 12. 11. 2010
11:00 – 12:30 V. blok přednášek - Degenerativní onemocnění páteře + varia
Předsedající: Vaverka M., Chrobok J.
Mnohočetný myelom páteře a jeho chirurgická léčba
Hrabálek L., Bačovský J., Ščudla V., Wanek T., Kalita O., Vaverka M.
FN a LF UP Olomouc
Dynamická interspinosní U fixace Coflex
Novák Z., Strnadel J., Chrastina J., Hemza J., Jančálek R., Zeman T. LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Naše zkušenosti s využitím miniinvazivní techniky (perkutánní
fixace spojená s miniPLIF) u pacientů s degenerativní nestabilitou
bederní páteře
Šámal P., Filip M., Linzer P., Kremr J., Jurek P., KNTB Zlín
Diferencovaný přístup k indikaci chirurgické léčby
u degenerativní spondylolistézy bederní páteře
Kostyšyn R., Málek V., Hanáček R., Řehák S.
LF a FN Hradec Králové
Hybridní stabilizace u degenerativního onemocnění bederní páteře
Ryba L., Repko M., Chaloupka R., Němec F., LF MU a FN Brno
Naše zkušenosti s léčbou juxtafacetární cysty bederní páteře
Zeman T., Novák Z., Hemza J., Strnadel J., Cejpek P., Chrastina J. LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Chirurgická léčba synoviálních cyst bederní páteře
Bludovský D., Žídek S., LF UK a FN v Plzni
Chirurgické řešení krvácení z prasklého aneuryzmatu u ročního
dítěte
Juráň V., LF MU a FN Brno
Výsledky karotické endarterektomie
Hobza V., Kanta M., Laštovička D., Mužíková A., Němečková J., Habalová J., Ryška P.
LF UK a FN Hradec Králové
12:30 Zakončení konference
Sesterská sekce - čtvrtek, 11. 11. 2010
10:00 – 12:30Registrace
12:55 – 14:30 I. blok přednášek
Předsedající: Bezrouková J., Vidláková M.
Degenerativní onemocnění páteře
Švecová Z., Leszczuková K., Pardubická krajská nemocnice
Miniinvazivní metoda v léčbě bederní meziobratlové ploténky
Vidláková M., Ostřížková M., FN Brno - Bohunice
Dekomprese a stabilizace bederní páteře s využitím bioaktivní
náhrady Implaspin
Machalová J., KNTB Zlín
Mobilní, semimobilní a pevná náhrada krční ploténky
Panská M., Půstová M., FN Plzeň
Degenerativní onemocnění horní krční páteře – operační techniky
Chalupová M., Krajská nemocnice Liberec
Úloha perioperační sestry při operaci úrazů hrudní a bederní
páteře předním přístupem
Vrbová H., Šofrová A., FN Ostrava - Poruba
Spontánní epidurální hematom krční páteře: kazuistika
Nováková L., Švecová P., Krajská nemocnice Liberec
Miniinvazivní neurochirurgické výkony (PRT, Ozonoterapie)
Prokešová J., Eliášová M., Tesařová D., FN Brno - Bohunice
14:30 – 15:00 Coffee Break
15:00 – 16:00 II. blok přednášek
Předsedající: Borýsková H., Watzingerová G.
Pooperační péče u pacienta s degenerativním onemocněním
páteře
Kozelková V., Sedlářová L., FN Brno - Bohunice
Bazální stimulace – cesta ke zvýšení komfortu v časné
pooperační péči u pacientů s degenerativním onemocněním
páteře
Netoušková J., Zaoralová R., FN Brno-Bohunice
Sesterská sekce - čtvrtek, 11. 11. 2010
Informovanost z perspektivy pacientů po operaci páteře
Jakešová V., Večerková P., Pajtlová M. Neurochirurgie FN Brno-Bohunice
Rehabilitace po operaci výhřezu meziobratlové ploténky
Janíková I., Mazálková L. Neurochirurgie - fyzioterapie, FN Brno-Bohunice
Ošetřování dítěte s tumorem míchy
Štreerová I., Vaňourková D, Neurochirurgie, FN Plzeň
Lidskost a profesionalita v ošetřovatelské péči
Borýsková H., Zapletalová E., Neurochirurgie, FN Brno-Bohunice
Etika na Jednotce intenzivní péče
Bohátková H., Borýsková H., Neurochirurgie, FN Brno-Bohunice
16:00 – 16:30 Coffee Break
16:30 – 17:30 III. blok přednášek
Předsedající: Pajtlová M., Bohátková H.
Jak vnímá pacient sdělení nepříznivé diagnózy
Borýsková H., Neurochirurgie, FN Brno-Bohunice
Druhý pohled na etiku
Watzingerová G., Sedlářová L., Neurochirurgie, FN Brno-Bohunice
Nitrolební hypertenze
Vacková M., Kunstová J. Neurochirurgie, Krajská nemocnice Liberec
Komplikace u pacienta se SAK z pohledu sestry
Líšková M., Dostálová L., Neurochirurgie, FN Brno-Bohunice
Neuroinvazivní přístup – ICP čidlo
Zouharová P., Šmerdová V., Neurochirurgie, FN Brno-Bohunice
Perioperační péče o pacienta s hlubokou mozkovou stimulací
Drápelová L., Kohoutová L., Neurochirurgie, FN U svaté Anny v Brně
„Fenomén“ zdravotnický asistent
Neduchalová A., Watzingerová G., Neurochirurgie, FN Brno-Bohunice
18:30 Společenský večer
Informace
U všech přednášek, pokud není uvedeno jinak, počítáme s délkou maximálně
8 minut + 2 minuty diskuze.
Registrační poplatek:
Lékaři: 1500,-Kč
Sestry: 800,-Kč
Způsob úhrady registračního poplatku:
Hotově na místě konání kongresu.
Místo konání:
Seminární Hotel Akademie, Velké Bílovice
Ubytování:
Seminární hotel Akademie, Velké Bílovice, tel. +420-519 364 111
www.hotelakademie.cz, e-mail: [email protected]
Penzion Mlýn, Velké Bílovice, tel./fax +420-515 531 837
www.penzionmlyn.eu, e-mail: [email protected]
Kapacita hotelu a penzionu je rezervována, ale každý účasník si zajišťuje a hradí
ubytování sám.
Partneři
Hlavní partner:
Partneři:
䣲䣴䣫䣯䣧䢢䣯䣧䣦䣫䣥䣣䣮䢢䣶䣧䣥䣪䣰䣱䣮䣱䣩䣫䣧䣵
䣲䣴䣫䣯䣧䢢䣯䣧䣦䣫䣥䣣䣮䢢䣶䣧䣥䣪䣰䣱䣮䣱䣩䣫䣧䣵
w w w.p m tb
rn o .c z
MAGNETICKÁ REZONANCE BRNO
• Nabízíme vysoce profesionální služby v oblasti MR
a nadstandardní servis pro klienty • Pracujeme
na nejmodernějším scanneru SIEMENS Essenza 1,5T
• Komunikujeme přes modality E – PACS a Medimed
Otevírací doba:
Po–Pá 7:00 –22:00 hodin
BUS 1
ho
Sladkovské
a
nov
Koši
tř.
ho
cké
Pala
itská
Hus
Mojmírovo
nám.
ní
rtov
Spo
Kotlárova
Křiž
íkov
a
Koc
ián
ka
směr
Svitavy
a
dějov
Meto
Křiž
íkov
a
pkova
Chalou
2
BUS
Klinika PMT Brno
Křižíkova 68/3011, 612 00 Brno – Královo Pole
• tel. recepce: +420 534 008 354 • fax: +420 532 045 520
• GSM: +420 725 004 440 • e-mail: [email protected]
Spojení k nám: BUS 44, 72 zastávka
1
Ústav Kociánka (300 m),
2
Královopolská Strojírna (300 m)
Vyhrazené parkování pro pacienty přímo před klinikou PMT.
GPS souřadnice: 49°13‘28.594“N, 16°36‘12.871“E
Svět vzdělávání
Kvalifikace pro budoucnost
Pokroky na poli medicínské technologie, nové
technicky náročné léčebné postupy, stále se
zpřísňující nároky na zdravotnická zařízení
a management kvality a v neposlední řadě
i zdravý zájem o získávání nových poznatků
a znalostí vyvolal enormní a stále rostoucí
poptávku po širší a dokonalejší odborné
přípravě v této oblasti.
Aesculap Akademie se na celém
světě těší výborné pověsti jako jedna
z vedoucích institucí odborné přípravy ve
zdravotnictví a reaguje na požadavky lékařů
a zdravotnických pracovníků operačních
sálů, anesteziologie, nemocničních oddělení,
ambulantních provozů a managementu
nemocnic.
Vědecká rada:
Prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA
Prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc.
Prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.
Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc.
Portfolio vzdělávacích akcí zahrnuje širokou
paletu teoretických kurzů, praktických
workshopů, seminářů a mezinárodních
konferencí.
Kurzy Aesculap Akademie se vyznačují
prvotřídní kvalitou a jsou akreditovány
příslušnými lékařskými společnostmi
a mezinárodními lékařskými organizacemi.
Vědecká dozorčí rada zaručuje důkladnou
volbu řečníků a výběr témat.
Prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.
Doc. MUDr. Michal Mašek, CSc.
MUDr. Marie Kolářová, CSc.
MUDr. Ivan Novák
PharmDr. Petr Horák
Aesculap Akademie | B. Braun Medical s.r.o. | V Parku 2335/20 | CZ-148 00 Praha 4
Tel. +420-271 091 666 | Fax +420-271 091 652
e-mail: [email protected] | www.aesculap-akademie.cz
Mgr. Markéta Koutná
Bc. Andrea Mašínová, MBA
Bc. Jana Štěpánová
Bc. Iva Otradovcová
Jindra Pavlicová
www.usmevprozivot.cz
Download

Brněnské neurochirurgické dny