Centrum tachografů,
s.r.o.
5
Tachograf EGK 100 – díly a příslušenství
Tachograph EGK 100 – spare parts & accessories
Centrum tachografů, s.r.o.
Tachograf EGK 100 – díly a příslušenství
Tachograph EGK 100 – spare parts & accessories
370006
330233
330234
Tachograf EGK 100, použitý
EGK 100 tachograph, used
Přední kryt EGK 100 otáčkoměr 2800, použitý
EGK 100 2800 RPM speed scale
Přední kryt EGK 100 otáčkoměr 2500, použitý
EGK 100 2500 RPM speed scale
330237
330059
330334
Přední ochranný kryt tachografu EGK 100
EGK 100 tachograph front cover
Plombovací kryt konektorů EGK 100
EGK 100 backside sealing plate
Hlavní tělěso EGK 100, použitý
EGK 100 main body
330364
330326
330342
Horní krytka zásuvky EGK 100
EGK 100 pocket cover
Sestava horní krytka zásuvky a pásek
EGK 100 pocket cover + plate
293
EGK 100
Pásek na horní krytku zásuvky EGK 100
EGK 100 pocket cover plate
Centrum tachografů, s.r.o.
Tachograf EGK 100 – díly a příslušenství
Tachograph EGK 100 – spare parts & accessories
330333
330370
330371
Plombovací tabulka EGK 100
EGK 100 data plate pad
Stupnice otčkoměru EGK 100
EGK 100 tachometer multicolour scale
Okraj stupnice otáčkoměru EGK100
EGK 100 frame for tachometer multicolour
scale
330201
330344
330286
Štítek přepínačů pracovních činností EGK 100
EGK 100 work-group sticker
EGK 100 sestava pro opravu pouzdra servisní
plomby
EGK 100 repair kit for service seating
Přepínače činností EGK 100
EGK 100 work group switch
330365
330337
330174
Vložka signalizátoru EGK 100
EGK 100 speaker sleeve
Hodiny EGK 100, repas
EGK 100 clock, reconditioned
Cívka hodin EGK 100
EGK 100 clock coil
30
Centrum tachografů, s.r.o.
Tachograf EGK 100 – díly a příslušenství
Tachograph EGK 100 – spare parts & accessories
330172
330173
330170
Dvojité ozubené kolo hodin/EGK 100 18mm
EGK 100 double gear 18mm
Kolo pro ručičky hodin EGK 100
EGK 100 clock pointer gear
Ozubené kolo hodin EGK 100
EGK 100 clock plastic gear
330171
330339
330236
Dvojité ozubené kolo hodin EGK 100 24mm
EGK 100 double gear 24mm
Ozubené kolo k magnetu hodin EGK 100
EGK 100 clock gear
Sestava mechaniky jehel EGK 100, repas
EGK 100 set of scribers
330235
330271
330272
Počítadlo EGK 100 repas
EGK 100 counter, reconditioned
Zámek s klíčem EGK 100
EGK 100 lock with key
Klíč k tachografu EGK 100
EGK 100 key
31
Centrum tachografů, s.r.o.
Tachograf EGK 100 – díly a příslušenství
Tachograph EGK 100 – spare parts & accessories
330067
330068
330285
Motor rychlosti nový typ EGK 100
EGK 100 speed motor, new type
Motor rychlosti EGK 100
EGK 100 speed motor
Motor km EGK 100 24V, nový
EGK 100 24V km motor, new
330345
330349
330347
Jehla činností 1.řidiče EGK 100
EGK 100 1st driver time-group support
Jehla IV písátka EGK 100
EGK 100 4th scriber support
Jehla záznamu km EGK 100
EGK 100 km scriber support
330232
330343
330331
Jehla činností 2.řidiče EGK 100
EGK 100 2nd driver scriber support
Jehla rychlosti EGK 100
EGK 100 speed scriber support
Deska elektroniky EGK 100 RPM 2800,repas
EGK 100 RPM 2800 electronic board
32
Centrum tachografů, s.r.o.
Tachograf EGK 100 – díly a příslušenství
Tachograph EGK 100 – spare parts & accessories
330332
330179
330180
Deska elektroniky EGK 100 RPM 2500,repas
EGK 100 RPM 2500 electronic board
Hřídel přepínače činností 1.řidiče EGK100
EGK 100 1st driver time group switch
housing
Hřídel přepínače činností 2.řidiče EGK 100
EGK 100 2nd time group switch housing
330338
330367
330368
Vačka otvírače zásuvky EGK 100
EGK 100 pocket sleeve
Rameno vačky pracovních časů EGK 100,repas
EGK 100 time-group cam support
Šneková hřídel EGK 100
EGK 100 clutch worm gear
330373
330283
330203
Dvojité ozubené kolo činností EGK 100
EGK 100 clutch gear
Dvojité ozubené kolo gumové EGK 100
EGK 100 distance system powering gear
Ozubené kolo pohonu počítadla EGK 100
EGK 100 counter powering gear
33
Centrum tachografů, s.r.o.
Tachograf EGK 100 – díly a příslušenství
Tachograph EGK 100 – spare parts & accessories
330335
330336
330346
Raménko vačky činností 2.řidiče EGK 100
EGK 100 2nd driver work-group
cam support
Raménko vačky činností 1.řidiče EGK 100
EGK 100 work-group cam support
Vačka činností 1.řidiče EGK 100
EGK 100 work-group cam
330284
330329
330269
Kolo EGK 100 RPM
EGK 100 RPM rack
Kolo s pružinkou EGK 100
EGK 100 clutch ring
Díl pro opravu otvírání zásuvky EGK 100
EGK 100 pocket repair kit
330353
330358
330167
Válcové kolo EGK 100 komplet 2kusy
EGK 100 gear set of 2 pcs.
Aretace kotoučků EGK 100
EGK 100 chart lock
Pružina zásuvky EGK 100
EGK 100 pocket spring
34
Centrum tachografů, s.r.o.
Tachograf EGK 100 – díly a příslušenství
Tachograph EGK 100 – spare parts & accessories
330369
330360
30EGK100
Komplet ručiček hodin EGK 100
EGK 100 set of clock pointers
Ručička rychlosti EGK 100
EGK 100 speed pointer
Výrobní štítek EGK 100
EGK 100 data plate
330366
330169
330355
Raménko dorazu zásuvky EGK 100
EGK 100 pocket support
Zdvihací raménko EGK 100
EGK 100 lever
Raménko přepínače činností 1.řidiče EGK 100
EGK 100 1st driver work-group switch suport
330181
330197
330204
Podložka EGK 100
EGK 100 locking pad
Šroubek EGK 100
EGK 100 mounting bolt
Šroubek EGK 100
EGK 100 main body screw
35
Download

Zde si můžete stáhnout sekci 5 produktového katalogu v PDF.