BMB-Green
Slaboproudé systémy &
Telekomunikace
Internet BMB
Ceník – leden 2013
Základní služby
Zkratka
i16M
i25M
měsíční platba (Kč/měsíc)
bez DPH
s DPH
399
483
583
706
Popis
Rychlost download až 16MBit/s, upload až 1MBit/s
Rychlost download až 25MBit/s, upload až 1MBit/s
jednorázově (Kč)
bez DPH
s DPH
0
0
0
0
Doplňkové a servisní služby
Zkratka
PIP
A3M
A12M
ZM
DOWN
UP
MV
OP
MOD
MOD_PR
ETH
PC
INST
INST ZA
Popis
Veřejná pevná IP adresa
Aktivace vč. instalace služby při smlouvě na min 3 měsíce
Aktivace vč. instalace služby při smlouvě na min 24 měsíců
Zápůjčka modemu po dobu využívání služeb / deposit za modem
Poplatek za snížení služby
Poplatek za zvýšení služby
Marný výjezd při nezastižení klienta v dohodnutém termínu
Znovupřipojení nebo zprovoznění služby, např. z důvodu neplacení poplatků, poškození instalace, závadě na
zařízení zákazníka, poškození modemu nebo jeho části apod.
Poplatek za nevrácený nebo poškozený modem
Poplatek za poškozené příslušenství modemu (zdroj, kabel UTP apod.) bez zásahu technika (+OP)
Ethernetová karta vč. instalace, podmínkou original OS, PC po záruce, funkční OS
Konfigurace PC – nutná změna konfigurace/přeinstalace PC pro zprovoznění služby nad rámec standardního
nastavení IP protokolu
Instalace nebo přesunutí zásuvky nebo zařízení v bytě
Výměna zásuvky za datovou
DPH 21%
Sídlo:
Na Dračkách 24/843
162 00, Praha 6
měsíční platba (Kč/měsíc)
bez DPH
s DPH
99
120
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
jednorázově (Kč)
s DPH
200
242
990
1198
0
0
0
0
100
121
0
0
1000
1210
bez DPH
0
0
0
0
1500
0
0
0
1500
3000
300
600
650
209
1815
3630
363
726
1815
787
253
V Praze dne 1.1.2013
Ing. Jiří Blažek
Kancelář:
Drahobejlova 52
190 00, Praha 9
Tel: +420 266 317 129
Fax: +420 266 312 118
Mail: [email protected]
Download

BMB-Green Internet BMB