ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
KİMYA ANABİLİM DALI
DERS BİLGİ PAKETİ
Dersin Kodu / Adı
Sınıfı / Dönemi
Dili
Düzeyi
KIM548 İleri Fizikokimya II
Güz ve Bahar Dönemleri
Türkçe
Önlisans
Lisans
Türü
Zorunlu
Seçmeli
Teori
3
Kredisi
Ön Koşul Dersler
Öğretim Üyesi
Diğer Öğr. Üyeleri
Yardımcılar
Uygulama
0
Yüksek Lisans
Doktora
X
Laboratuar
0
Ders saati
3
AKTS Kredisi
8
Yrd. Doç. Dr. Ali KARAİPEKLİ
Yrd. Doç. Dr. Volkan EYÜPOĞLU
Normal Öğretim
3
Ders Saatleri
X
İkinci Öğretim
Staj
Bu dersin amacı Fizikokimya II ile ilgili temel kavramların ve temel bağıntıların ileri düzeyde
öğrenilmesi, bu bağıntıların uygulanması ve bilimsel çıktılara dönüştürülebilmesidir.
Dersin Amacı
Öğrenim Çıktıları
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1. Fizikokimyanın ileri düzey konularını anlar ve onları işleyebilir.
2. Çalışmalarıyla ilgili geçmiş literatürleri araştırabilir ve kendi çalışmalarını literatürle
karşılaştırabilir.
3. Bağımsız olarak bilimsel çalışma yapabilme yetisi kazanır.
4. Modern teknoloji ile ilgili sürekli öğrenme bilinci geliştirir.
5. Tez projeleri uygulamaları ve fiziksel kimyanın temel ilkelerini kavrar.
Ders İçeriği ve Programı
Konular
Katı çözeltiler
Çözeltilerin istatistik mekaniği
Kimyasal affinite
Fugasite ve aktivite
Kimyasal relaksasyon
Akış sistemlerinde reaksiyonlar
Difüzyon ve iyonik hareketlilik
Poison ve Boltzman eşitliği
Ara yüzeyler
Basit harmonik hareket
Spektroskopi
Pauli prensibi
İyonik bağ
Hidrojenin kovalent bağı
Ders Kitapları
ve/veya
Kaynakları
Yardımcı Kitaplar
1) Atkins, P.W. 2001, Fizikokimya, Çev. Yıldız, S.,Yılmaz, H., Kılıç, E., Bilim Yayıncılık,
Ankara.
2) Sarıkaya, Y. 2004, Fizikokimya, Gazi Kitabevi, Ankara.
3) Mortimer Robert G. 1993, Physical Chemistry The Benjamin/Cumming Pub.
Dokümanlar
Değerlendirme
Ölçütleri
Etkinlik
Ara Sınav
Kısa Süreli Sınavlar
Ödevler
Dönem Ödevi/Projesi
Laboratuar
Diğer
Yarıyıl Sonu Sınavı
Adet
1
Yüzde (%)
30
7
3
10
10
1
50
Dersin Öğrenim Çıktıları- Program Yeterlilikleri İlişkisi
Öğrenim Çıktıları
Ö.Y. b
Program Yeterlilikleri
No
1 2 3 4 5 6 7 8
Kimya alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç1
gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana
4 3 4 4 1
1,3,5
alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2
Kimya alanında edindiği bilgileri ortaöğretime uyarlar ve aktarır
1 1 1 1 1
3,5
Kimya alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri
1
3
4 4 4 4 2
kullanır.
4
Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler.
1 1 1 5 5
1,5
Kimya alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak
1,3,5
verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel
5
4 3 4 4 3
sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm
önerileri geliştirir.
Kimya alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip
1,3,5
6
4 5 4 4 4
olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.
Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar,
1,3,5
7
3 3 3 3 2
sonuçları analiz eder ve yorumlar.
8
Kimya alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 5 5 4 4 1
3
Kimya alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen
2,5
9
karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk 3 3 4 3 4
alır.
Kimya alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir
2
10
3 4 2 3 4
yaklaşımla değerlendirir.
Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin
1,2,3,5
11
4 4 4 3 5
kullanır.
a Katkı Düzeyi (1: Düşük 2:Düşük ~ Orta
3: Orta
4: Yüksek 5: Mükemmel)
b Ölçme Yöntemi ( 1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ödev/Proje, 4: Laboratuar Çalışması / Sınavı, 5: Seminer
/Sunum)
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)
Ödevler
Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık)
Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)
Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık)
Proje/Dönem Ödevi
Laboratuar
Diğer
Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü / 30
Dersin AKTS Kredisi
Sayısı
Süresi (Saat)
14
14
7
3
6
6
Toplam
İş Yükü
42
84
42
1
1
3
10
10
15
10
10
45
233
7,76
8
Download

KIM548 İleri Fizikokimya II