Výzkumné centrum Textil II
SEKCE B Textilní technologie
2010 - 2011
Aktivita 1.1 k dílčímu cíli 1 Speciální
textilní výrobky
Nové textilie se zvýšenou bezpečností
Cíl: Prototyp speciální oděvní textilie s podílem
standardních optických vláken zajišťující zvýšenou
bezpečnost nositele. Navrhnout konstrukce pro zatkání,
zapletení těchto vláken do textilií. Připravit postup výroby
těchto konstrukcí, ověřit jejich vlastnosti a navrhnout oblasti
aplikací. Navrhnout systém metod pro kontrolu kvality
vstupních materiálů, meziproduktů a hotových výrobků.
U standardních optických vláken docílit efektů lokálního
stranového vyzařování pomocí mechanických polí (tlak),
záření (laser) nebo chemického odbourávání.
doc. Dr. Ing. Křemenáková TUL - STAP
Aktivita 1.1 k dílčímu cíli 1 Speciální
textilní výrobky
Nové textilie se zvýšenou bezpečností
2010
Rešerše vlastností standardních optických vláken.
Nákup a testování optických vláken (zpracovatelnost, únava).
Vývoj osvětlovacího systému a testování intenzity osvitu –
patent a funkční vzor - Zařízení pro zlepšení světelných
charakteristik stranově vyzařujících vláken a textilií
2011
Zabudování optických vláken s lokálním vyzařováním do
textilních struktur (tkaní, pletení, šití, lepení).
Testování intenzity osvitu. Návrh prototypu bezpečnostní
textilie.
Testování komfortu a opotřebení prototypů bezpečnostních
oděvních textilií při nošení a údržbě.
Aktivita 1.2 k dílčímu cíli 1 Speciální textilní výrobky
Využití polypropylenu v textilních strukturách
Cíl: Prototyp oděvní textilie se zvýšenou odolností vůči UV
záření pro sport a volný čas. uplatnění polypropylenových
vláken (monofily, staplová vlákna, pásky) ve tkaninách a
pleteninách s vybranými zlepšenými vlastnostmi (možnost
formování zatepla, chemická odolnost, zvýšená hydrofobita,
cenová výhoda, atd.). Navrhnout postupy pro přípravu
textilních struktur. Vytipovat metodiky vhodné pro kontrolu
kvality textilií. Navrhnout oblasti aplikace. Provést studii
vlivu struktury (budou testovány materiály s různou
porozitou) a obsahu TiO2 na odolnost vůči UV záření.
Ing. Těšínová, PhD.
TUL – SINTEX INOTEX
Aktivita 1.2 k dílčímu cíli 1 Speciální textilní výrobky
Využití polypropylenu v textilních strukturách
2010
Rešerše zaměřená na polypropylen a jeho vlastnosti jako
např. možnost formování za tepla, chemická odolnost, zvýšená
hydrofobita, cenová výhoda, atd.
Výroba vzorků textilií s různým obsahem TiO2
2011
Testování vzorků
Studie vlivu struktury textilie a obsahu TiO2 na odolnost vůči
UV záření
Testování účinnosti a životnosti UV bariéry u vzorků s různým
obsahem TiO2.
Návrh oděvní textilie se zvýšenou odolností proti UV záření a
působení povětrnostních vlivů
Aktivita 1.3 k dílčímu cíli 1 Speciální textilní výrobky
Projektování vlastností technických textilií
Cíl: Vývoj modulu software Libtex pro predikci vlastností režných a
upravených technických PET tkanin. Stanovit závislosti mezi vlastnostmi
režné a upravené tkaniny. Stanovit vliv úpravy na chování tkaniny
z hlediska vybraných mechanických a užitných vlastností tkanin.
Vyvinout systém metod pro měření parametrů upravených textilií
k ověřování kvality plošných textilií.
Tkaniny pro dekorační speciální nehořlavé, potahy na zahradní nábytek,
pro výrobu stínících slunečníků zajišťujících vysokou světlostálost, tkaniny
z vysoce pevných materiálů na výrobu batohů,tkaniny na výrobu stanů nepromokavé a prodyšné.
Ing. Vyšanská, PhD.
TUL – HEDVA
Aktivita 1.3 k dílčímu cíli 1 Speciální textilní výrobky
Projektování vlastností technických textilií
2010
Výběr technických tkanin a finálních úprav
Výroba vzorků
Analýza plošné nestejnoměrnosti tkanin
2011
Testování vzorků. Vývoj měřících metod
Návrh predikčních vztahů
Návrh algoritmu projektování vlastností tkanin
Vývoj software
Aktivita 2.1 k dílčímu cíli 2
Textilní čidla a čidla pro textilie, vodivé dráhy, zdroje
energie
Chromní senzory
Cíl: vyvinout speciální oděvní a technické textilie, které mají odezvu na
vnější podněty vyjádřenou barevnou změnou. Navrhnout textilní
indikátory teploty, vlhkosti a indikátory chemických látek. Navrhnout
způsoby nanášení senzorů na textilie a zajištění životnosti. Testovat
životnost při nošení a navrhnout postupy optimální údržby chromních
senzorů.
Ing. Viková TUL
Aktivita 2.1 k dílčímu cíli 2
Textilní čidla a čidla pro textilie, vodivé dráhy, zdroje
energie
Chromní senzory
2010
Vývoj jednoduché vizuální škály pro hodnocení základních
úrovní ozářenosti v UVA části spektra.
Odhady receptur pro výrobu jednotlivých části fotostálé
stupnice,
vztažené
k
experimentálním
fotochromním
soustavám.
Výroba prototypu UVA textilního dozimetru
2011
Testování způsobů nanášení senzorů na
textilie
Návrh a výroba prototypu oděvní a
technické textilie
Testování životnosti textilie
Aktivita 2.2 k dílčímu cíli 2
Textilní čidla a čidla pro textilie, vodivé dráhy, zdroje
energie
Senzory základních fyzikálních veličin
Cíl: vyvinout speciální oděvní a technické textilie se zabudovanými
miniaturními čidly teploty, vlhkosti a vybraných plynů nebo kapalin.
Navrhnout způsob upevnění standardních senzorů do textilií. Připravit
vodivé dráhy v textiliích pro přenos signálů do řídící jednotky.
Navrhnout metody testování životnosti a ověřit postupy optimální
údržby senzorů.
16
water vapor concentration (g.m-3)
14
12
10
N1
N2
N3
free SHT15
8
6
4
2
0
0
200
400
600
time (s)
800
1000
Doc. Ing. Exnar, PhD. TUL
Aktivita 2.2 k dílčímu cíli 2
Textilní čidla a čidla pro textilie, vodivé dráhy, zdroje
energie
Senzory základních fyzikálních veličin
2010
Výběr vhodných textilií pro krytí senzorů a
testování vlastností
Nákup a testování senzorů teploty a vlhkosti
Senzirion, vývoj software, testování vlhkosti
při sezení v automobilové sedačce
2011
Testování senzorů oxidu uhličitého
Návrh a výroba prototypu oděvní
technické textilie
Testování životnosti textilie
a
Aktivita 3.1 k dílčímu cíli 3 Bariérové textilie
Využití recyklovaných uhlíkových vláken pro
bariérové textilie
Cíl: vyvinout speciální elastické zátěry s obsahem uhlíkového
prášku pro elektrovodivé textilie, které slouží jako indikátory
pohybu a polohy nositele. Ověřit uplatnění uhlíkových
recyklátů v kompozitních strukturách pro konstrukční
materiály (automobily, náhrady kostí). Navrhnout postup
přípravy uhlíkového prášku z odpadů obsahujících uhlíková
vlákna. Navrhnout a ověřit technologii nánosování. Testovat
vlastnosti nových typů textilií.
Ing. Maršálková, PhD.
TUL - SINTEX
Aktivita 3.1 k dílčímu cíli 3 Bariérové textilie
Využití recyklovaných uhlíkových vláken pro
bariérové textilie
2010
Rešerše v oblasti nanokompozitních materiálů, zejména
uhlíkových
Nákup nanomlýnku pro výrobu nanočástic
Mletí recyklovaných uhlíkových vláken na nanoprášek
2011
Návrh a výroba prototypu elektrovodivé
textilie
Testování životnosti textilie
Aktivita 3.2 k dílčímu cíli 3 Bariérové textilie
Textilie se zvýšenou odolností proti
mechanickému poškození
Cíl: vyvinout sendvičové textilie se zvýšenou protipožární
bezpečností a odolností proti mechanickému poškození.
Navrhnout vhodné typy vláken pro konstrukci textilií
(Kevlar, Vectran, Dynema, vlákna s jádrem z ocelových
vláken). Navrhnout a ověřit vhodné konstrukce textilií a
způsoby jejich vrstvení a nánosů. Navrhnout a ověřit
speciální měřící metodiky pro testování těchto typů textilií
(padající kladivo, prořez nožem, atd.). Testovat vlastností
nových typů textilií.
Ing. Krupincová TUL - VÚB
Aktivita 3.2 k dílčímu cíli 3 Bariérové textilie
Textilie se zvýšenou odolností proti mechanickému
poškození
2010
Výběr a testování vybraných textilií, využití materiálů s
tvarovou pamětí
Stanovení kritérií požární bezpečnosti bariérové textilie
Vývoj kompozitních struktur pro balistické účely
2011
Výběr vhodné konstrukce bariérové textilie
Výroba a testování prototypů bariérových
textilií
Aktivita 3.3 k dílčímu cíli 3 Bariérové textilie
Bariéry proti pronikání mikroorganismů a
bakterií
Cíl: vyvinout textilie, které slouží jako bariéry proti pronikání
mikroorganizmů a bakterií. Ověřit aplikace sol-gel technik
pro docilování bariérových efektů. Navrhnout postupy
ukotvování aktivních látek na textiliích. Sledovat možné
synergické efekty a selektivitu a vypracovat metodiku
hodnocení změn efektů při užití textilií.
doc. Ing. Wiener, PhD. TUL - INOTEX
Aktivita 3.3 k dílčímu cíli 3 Bariérové
textilie
Bariéry proti pronikání
mikroorganismů a bakterií
2010
Příprava a testování sérií vzorků antimikrobiálních textilií
Verifikace laboratorních metod pro testování antibaktriální aktivity textilií
Kinetická studie antibakteriální aktivity
Studie kvasinek jako modelových organismů pro biocidní testy
2011
Elektrochemická příprava a aplikace Ag nanočástic s vysokou
antibakteriální aktivitou
Testování antibakteriální aktivity fotoaktivních textilií
Návrh prototypu bariérové textilie proti pronikání mikroorganismů a
bakterií. Testování životnosti včetně možnosti obnovy efektů při dlouhodobé
údržbě.
Studie vlivu použitých efektů na textiliích na jejich antimikrobiální
(bakteriostatickou) účinnost včetně hodnocení životnosti.
Download

2010 - Centrum Textil