Endoskopické metody
v gastroenterologii
Endoskopické centrum
Oblastní nemocnice Náchod
Renata Hovadová
Prim. MUDr. Zdeněk Papík, PhD.
Tým endoskopického centra
Endoskopie
standardní vyšetřovací metoda
přímý pohled do nitra
orgánu
rozlišení povrchních
slizničních změn x RTG
metody
odběry bioptických částic
pro histologickou
verifikaci nálezu
současné provádění
terapeutických výkonů
Slizniční reliéf
ERCP endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie
Endoskopická
papilotomie
Stentování
Enteroskopie
Push enteroskopie
Jednobalónová enteroskopie
Dvoubalónová enteroskopie
Spirální enteroskopie
Kapslová enteroskopie
Peroperační enteroskopie
Kolonoskopie
Argonová
plazmakoagulace
APC
Na konci díla poznáme, čím jsme měli začít.
(Blaise Pascal)
Tým endoskopického centra - 2010
Download

Endoskopické metody v gastroenterologii