ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Výrobce
puren gmbh
Rengoldshauser Straße 4
D-88662 Überlingen
tel 0049 / 7551 / 8099-0
fax 0049 / 7551 / 8099-20
mail [email protected]
prohlašuje v souladu s § 9 stavebního zákona (BauPG - Provádění směrnice o stavebních výrobcích
89/106/EHS), že tato níže uvedená tepelná izolace z tvrdého pěnového polyuretanu určená pro oblast
použití ploché střechy,
puren MV
puren Izolace parkovacích střech
puren FD-L
puren NE-B2
puren SE-B1
puren PIR Class C
vyrobená v závodě
puren gmbh
Rengoldshauser Straße 4
D-88662 Überlingen
ÜGPU-Nr. 2016
Pro Innova GmbH
Rosa-Luxemburg-Damm 1
D-15366 Neuenhagen
ÜGPU-Nr. 2017
Odpovídá ustanovení harmonizované normy ve Spolkovém věstníku
DIN EN 13165:2008
a splňují podmínky pro označení CE podle přílohy ZA.1 normy DIN EN 13165:2008. Posuzování shody
provádí podle tabulky ZA.2.
Produkty, které podléhají řízení výroby a kvality řízení výroby v souladu s EN 13165:2008 a EN
13172:2008, v souladu s obecnými stavební povolení Z-23.15-1428. Zahajovací test byl proveden
uznávaným inspekčním a certifikačním orgánem
FIW Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. München
Lochhamer Schlag 4
82166 Gräfelfing
Výrobce je oprávněn nést označení CE stavební výrobky podle § 12 BauPG
Überlingen, 09.05.2011
Dr. Andreas Huther
Obchodní ředitel puren GmbH
Tepelná izolace z tvrdého pěnového polyuretanu
Oblast použití:
Plochá střecha
Vlastnosti (EU)
Seznam
výrobků
Tloušťky
Stupeň
tepelné
vodivosti
λD
[mm]
puren MV
puren Izolace
parkovacích
střech
puren FD-L
puren NE-B2
puren NE-B2
puren
PIR Class C
puren SE-B1
EN 13165
[W/mK]
< 80
0,028
≥ 80
< 120
0,027
≥ 120
0,026
< 80
0,028
≥ 80
< 120
0,027
≥ 120
0,026
všechny
tloušťky
0,023
< 80
0,028
≥ 80
< 120
0,027
≥ 120
0,026
< 80
0,027
Chování při Pevnost v
požáru
tlaku při
10%
Eurostlačení
klasifikace EN 826
EN 13501- [kPa]
Vlastnosti (DE)
Identifikační klíč všeobecné Stupeň
tepelné
stavební
osvědčení vodivosti
Chování při Typ použití
požáru
λ
EN 13165
Třída stavebZ-23.15-1428 ních hmot DIN
[W/mK]
4102-1
DIN 4108-10
0,029
E
120
0,028
B2
0,027
PUR EN 13165T2-CS(10\Y)150DS(TH)9-TR40
E
150
0,029
0,028
B2
0,027
D-s2, d0
150
0,024
B2
0,029
E
150
PUR EN 13165T2-CS(10\Y)150DS(TH)9-TR100 Z-23.151428
0,028
B2
0,027
0,028
PUR EN 13165T2-CS(10\Y)100DS(TH)9-TR100
≥ 80
< 120
0,026
≥ 120
0,025
0,026
< 80
0,027
0,028
≥ 80
< 120
0,026
≥ 120
0,025
< 80
0,027
≥ 80
< 120
0,026
≥ 120
0,025
E
C-s3, d0
100
150
0,027
PUR EN 13165T2-CS(10\Y)150DS(TH)9-TR100
---
150
0,027
B2
---
0,026
0,028
0,027
0,026
B1
PUR 029 DAA
dh
PUR 028 DAA
dh
PUR 027 DAA
dh
PUR 029 DAA
ds
PUR 028 DAA
ds
PUR 027 DAA
ds
PUR 024 DAA
ds
PUR 029 DAA
ds
PUR 028 DAA
ds
PUR 027 DAA
ds
PUR 028 DAA
dh
PUR 027 DAA
dh
PUR 026 DAA
dh
PUR 028 DAA
ds
PUR 027 DAA
ds
PUR 026 DAA
ds
PUR 028 DAA
ds
PUR 027 DAA
ds
PUR 026 DAA
ds
Download

CE plocha strecha