Postup párování (pouze při ztrátě komunikace mezi vysílačem a přijímačem)
1/ vložte přijímač RTH do zásuvky
2/ podržte zelené tlačítko na přijímači RTH až do rozblikání zelené diody
3/ do termostatu Auraton 2005 / Auraton 2020 vložte baterie
4/ čekejte na navázání komunikace (dioda přestane blikat)
5/ úspěšne jste spárovali termostat Auraton 2005 / Auraton 2020 s přijímačem RTH
Download

Postup párování (pouze při ztrátě komunikace mezi