Základní prostředky k
ochraně proti požáru a
výbuchu
Nový návrh ochrany
pro dřevozpracující průmysl
Ralf Schäckel / F.Krejčí
Seite: 1
1 linkový systém detekce a hašení jisker
SASOL WAX Holzwerkstoff-Symposium 2005
Seite: 2
1 až 10 linkový systém detekce a hašení jisker
SASOL WAX Holzwerkstoff-Symposium 2005
Seite: 3
1 až 24 linkový systém detekce a hašení jisker
SASOL WAX Holzwerkstoff-Symposium 2005
Seite: 4
1 až 116 linkový systém detekce a hašení jisker
SASOL WAX Holzwerkstoff-Symposium 2005
Seite: 5
Moderní systém detekce a hašení jisker
Rozrůstá se podle Vašich požadavků
SASOL WAX Holzwerkstoff-Symposium 2005
Seite: 6
Moderní systém detekce a hašení jisker
Hovoří Vaším jazykem
SASOL WAX Holzwerkstoff-Symposium 2005
Seite: 7
Moderní systém detekce a hašení jisker
Hovoří Vaším jazykem
SASOL WAX Holzwerkstoff-Symposium 2005
Seite: 8
Moderní systém detekce a hašení jisker
Hovoří Vaším jazykem
SASOL WAX Holzwerkstoff-Symposium 2005
Seite: 9
Moderní systém detekce a hašení jisker
Hovoří Vaším jazykem
SASOL WAX Holzwerkstoff-Symposium 2005
Seite: 10
Moderní systém detekce a hašení jisker
Záznam událostí s milisekundovou přesností
SASOL WAX Holzwerkstoff-Symposium 2005
Seite: 11
Moderní systém detekce a hašení jisker
Záznam událostí s milisekundovou přesností
SASOL WAX Holzwerkstoff-Symposium 2005
Seite: 12
Moderní systém detekce a hašení jisker
Záznam událostí s milisekundovou přesností
SASOL WAX Holzwerkstoff-Symposium 2005
Seite: 13
Moderní systém detekce a hašení jisker
tevřený
O
P rakticky orientovaný
C kompaktní
SASOL WAX Holzwerkstoff-Symposium 2005
Seite: 14
Moderní systém detekce a hašení jisker
O
P
C
SASOL WAX Holzwerkstoff-Symposium 2005
Připravenost
dat k zobrazení
prostřednictvím
OPC.
Seite: 15
Moderní systém detekce a hašení jisker
Celosvětové propojení do sítě
SASOL WAX Holzwerkstoff-Symposium 2005
Seite: 16
Praktické příklady - OSB
Detailní technologické schéma
SASOL WAX Holzwerkstoff-Symposium 2005
Seite: 17
Praktické příklady - OSB
37 linek hašení jisker
SASOL WAX Holzwerkstoff-Symposium 2005
Seite: 18
Praktické příklady - OSB
10 základních zabezpečených oblastí – automatické hašení
SASOL WAX Holzwerkstoff-Symposium 2005
Seite: 19
Praktické příklady - OSB
22 základních zabezpečených oblastí – ruční hašení
SASOL WAX Holzwerkstoff-Symposium 2005
Seite: 20
Praktické příklady - OSB
69 zabezpečených oblastí
SASOL WAX Holzwerkstoff-Symposium 2005
Seite: 21
Praktické příklady - OSB
Základní ochrana
SASOL WAX Holzwerkstoff-Symposium 2005
Seite: 22
Praktické příklady - OSB
Základní ochrana řízená od hašení jisker
SASOL WAX Holzwerkstoff-Symposium 2005
Seite: 23
Praktické příklady - OSB
Základní ochrana řízená od hašení jisker
SASOL WAX Holzwerkstoff-Symposium 2005
Seite: 24
Praktické příklady - OSB
Hašení lisu
Cíl: základní ochrana + hašení jisker + Ex-ochrana
SASOL WAX Holzwerkstoff-Symposium 2005
Seite: 25
Praktické příklady - Třísky
SASOL WAX Holzwerkstoff-Symposium 2005
Seite: 26
Praktické příklady - Třísky
SASOL WAX Holzwerkstoff-Symposium 2005
Seite: 27
Praktické příklady - Třísky
SASOL WAX Holzwerkstoff-Symposium 2005
Seite: 28
Praktické příklady - Třísky
L54 – 00.000
SASOL WAX Holzwerkstoff-Symposium 2005
Seite: 29
Praktické příklady - Třísky
L60 – 01.800
SASOL WAX Holzwerkstoff-Symposium 2005
Seite: 30
Praktické příklady - Třísky
L37 – 02.796
SASOL WAX Holzwerkstoff-Symposium 2005
Seite: 31
Praktické příklady - Třísky
L62 – 02.884
SASOL WAX Holzwerkstoff-Symposium 2005
Seite: 32
Praktické příklady - Třísky
L59 – 02.915
SASOL WAX Holzwerkstoff-Symposium 2005
Seite: 33
Praktické příklady - Třísky
L47 – 03.952
SASOL WAX Holzwerkstoff-Symposium 2005
Seite: 34
Praktické příklady - Třísky
L39 – 04.044
SASOL WAX Holzwerkstoff-Symposium 2005
Seite: 35
Praktické příklady - Třísky
L51 – 04.169
SASOL WAX Holzwerkstoff-Symposium 2005
Seite: 36
Praktické příklady - Třísky
L40 – 04.211
SASOL WAX Holzwerkstoff-Symposium 2005
Seite: 37
Praktické příklady - Třísky
L36 – 04.249
SASOL WAX Holzwerkstoff-Symposium 2005
Seite: 38
Praktické příklady - Třísky
L46 – 04.431
SASOL WAX Holzwerkstoff-Symposium 2005
Seite: 39
Praktické příklady - Třísky
L44 – 05.637
SASOL WAX Holzwerkstoff-Symposium 2005
Seite: 40
Praktické příklady - Třísky
L38 – 06.277
SASOL WAX Holzwerkstoff-Symposium 2005
Seite: 41
Praktické příklady - Třísky
L45 – 06.364
SASOL WAX Holzwerkstoff-Symposium 2005
Seite: 42
Praktické příklady - Třísky
L42 – 06.364
SASOL WAX Holzwerkstoff-Symposium 2005
Seite: 43
Praktické příklady - Třísky
L41 – 07.398
SASOL WAX Holzwerkstoff-Symposium 2005
Seite: 44
Praktické příklady - Třísky
L43 – 07.501
SASOL WAX Holzwerkstoff-Symposium 2005
Seite: 45
Praktické příklady - Třísky
L33 – 08.867
SASOL WAX Holzwerkstoff-Symposium 2005
Seite: 46
Praktické příklady - Třísky
L49 – 09.495
SASOL WAX Holzwerkstoff-Symposium 2005
Seite: 47
Praktické příklady - Třísky
L34 – 10.093
SASOL WAX Holzwerkstoff-Symposium 2005
Seite: 48
Praktické příklady - Třísky
L61 – 10.994
SASOL WAX Holzwerkstoff-Symposium 2005
Seite: 49
Praktické příklady - Třísky
L30 – 13.882
SASOL WAX Holzwerkstoff-Symposium 2005
Seite: 50
Praktické příklady - Třísky
SASOL WAX Holzwerkstoff-Symposium 2005
gesamt
Seite: 51
Praktické příklady - Třísky
Důsledek:
Zdvojená detekce
a hašení jisker
Protivýbuchová
zábrana mezi
mlýnem a filtrem
SASOL WAX Holzwerkstoff-Symposium 2005
Seite: 52
Moderní systém detekce a hašení jisker
Filtr:
Sušárna:
Hašení jisker
Ex-zábrana
Zaplavení filtru
Ochrana zařízení
Hašení jisker
Náhrada
Třídič:
Lis:
Hašení jisker
Potlačení výbuchu
Hašení jisker
Hašení lisu
SASOL WAX Holzwerkstoff-Symposium 2005
Seite: 53
Moderní systém detekce a hašení jisker
Filtr:
Sušárna:
Hašení jisker
Ex-zábrana
Zaplavení filtru
Hašení jisker
Náhrada
Hašení jisker
Potlačení výbuchu
Hašení jisker
Hašení lisu
Základní prostředky
k ochraně proti požáru
a výbuchu Lis:
Třídič:
SASOL WAX Holzwerkstoff-Symposium 2005
Seite: 54
Download

stáhnout